Tìm việc làm

Tìm việc làm thư ký tổng giám đốc tại Hồ Chí Minh

... ơn vị/bộ phận biết.
- Lập các thủ tục và chuẩn bị để TGĐ đi công tác trong nước và ngoài nước.
- Chuẩn bị , tổ chức các cuộc họp, gặp gỡ của TGĐ với các đơn vị / bộ phận và đối tác.
- Soạn thảo các văn bản: thông báo, quyết định, ủy quyền, bài phát biểu, thư từ … của Tổng Giám Đốc
- Thực hiện các công việc như photo tài liệu, fax và quản lý, lưu trữ tài liệu,…
- Trực văn phòng và trả lời điện thoại; tiếp và đón khách, đối tác theo yêu cầu của TGĐ.
- Dịch và đánh máy các tài liệu văn bản tiếng Anh, tiếng Việt theo yêu cầu của TGĐ

Lương7 triệu - 10 triệu
Hồ Chí Minh
... Duties: 1. Assist foreign executive with daily life Run errands (shopping) Plan schedule Research as assigned Write notes Make phone calls Maintain client list 2. Provide advice and assistance Teach basic vietnamese lessons 1 on 1 Translate vietnamese to english Explain and teach Vietnamese culture Explain food and translate menus Pay: 7t-11.5t/month depending on english ability You will be paid every Friday Benefits: Paid vacation + Yearly Bonus + Healthcare 30 day trial period Health examination required - Paid by employer Please send your CV and include a picture of yourself.
Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... ép biên bản và soạn thảo các văn bản thông báo, kết luận các cuộc họp.
- Kiểm tra toàn bộ các công văn, giấy tờ, văn bản, quyết định do công ty ban hành trước khi trình TGĐ.
- Theo dõi, phối hợp với đối tác để thực hiện hợp đồng đã ký kết
- Tham gia họp, liên hệ các đối tác và soạn thảo điều chỉnh các phụ lục hợp đồng nếu có, thanh lý các phụ lục, phụ lục khi tới hạn hoặc đã hoàn tất
- Theo dõi tiến độ thanh toán tiến độ thực hiện dự án đã ký kết trong hợp đồng để báo cáo và phối hợp với đối tác nộp tại các CQNN.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... oạt động kinh doanh của khách sạn.
3. Giám sát, kiểm tra và đôn đốc Khách sạn trong công tác bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa cơ sở vật chất cũng như tài sản của Khách sạn
- Hỗ trợ, xử lí và theo dõi các vấn đề tồn đọng do nhân sự phụ trách kĩ thuật báo cáo trong quá trình thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng định kỳ
- Kiểm tra định kỳ cơ sở vật chất, máy móc và các tài sản khác của Khách sạn
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... h trong các cuộc họp, đặc biệt các cuộc họp liên quan đến đầu tư, phát triển và kinh doanh dự án bất động sản. Phiên dịch các cuộc họp có sử dụng tiếng Anh trong toàn hệ thống công ty và các công ty thành viên
- Soạn thảo và dịch thuật các văn bản, tài liệu, báo cáo khi có chỉ đạo/yêu cầu
- Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, gặp gỡ, trao đổi, đàm phán công việc liên quan với các đối tác của công ty.
- Thực hiện các biên bản/báo cáo sau cuộc họp
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc
Lương15 triệu - 20 triệu
Hồ Chí Minh
... in cần thiết theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT và TGĐ.
c. Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các đơn vị (nội bộ, bên ngoài) và tổng hợp gửi lên Chủ tịch HĐQT và TGĐ.
d. Lưu giữ thông tin tài liệu liên quan công việc của Chủ tịch HĐQT và TGĐ.
e. Biên phiên dịch cho Chủ tịch HĐQT và TGĐ khi có yêu cầu.
f. Thực hiện các công việc hành chính, hậu cần của Chủ tịch HĐQT và TGĐ.
g. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT và TGĐ.
Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... ác nội dung cần thiết cho TGĐ đi công tác (hồ sơ tài liệu, phương tiện khác,…).
- Liên hệ, giao dịch với đối tác, bằng thư, điện thoại, email theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc.
- Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
- Làm cầu nối liên lạc, trao đổi công việc, thông tin giữa các bộ phận với TGĐ.
- Lưu giữ thông tin tài liệu liên quan.
- Theo dõi và nhắc lịch trình cho TGĐ.
- Thực hiện các công việc đột xuất theo yêu cầu của TGĐ.
... chiến lược của công ty.
-Phối hợp cùng các Trưởng bộ phận của các Phòng ban và P. Hành chính nhân sự xây dựng quy chế, các biện pháp khuyến khích
– Thúc đẩy người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
-Tham mưu cho TGĐ trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty
–Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty, xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
-Soạn thảo hợp đồng, dịch thuật, trình bày các tài liệu tiếng Anh trong các giao dịch với khách hàng nước ngoài.
-Thường xuyên theo dõi diễn biến, sự thay đổi để điều chỉnh và báo cáo TGĐ về các hoạt động, các chương trình của công ty
-Chuẩn bị tài liệu tham gia các cuộc họp theo yêu cầu của TGĐ
-Trợ giúp TGĐ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại và chăm sóc khách hàng.
-Các nhiệm vụ khác theo vai trò thư ký
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT