Tìm việc làm

Tìm việc làm tại Thành phố Thuận An - Bình Dương

Lương7 triệu - 10 triệu
Thành phố Thuận An, Bình Dương
... a Nhà nước và Công ty. -       Cung cấp và thu thập số liệu thống kê, lưu trữ số liệu thống kê tổng hợp; đề xuất cải tiến chế độ báo cáo thống kê tổng hợp khi cần thiết. -       Phối hợp với các bộ phận thống kê của các phòng ban chức năng liên quan, các đơn vị trong DN để thực hiện thống kê theo quy định. -       Phân tích thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (tháng, quý, năm…) theo yêu cầu quản lý điều hành.; viết kết luận giao ban
Lương7 triệu - 10 triệu
Thành phố Thuận An, Bình Dương
... rữ các loại văn bản, thông báo, quyết định …. - Thực hiện các công việc hành chánh khác như: quản lý, cấp phát VPP, Tiếp nhận văn thư, chứng từ, nhập, vào sổ và giao các phòng có liên quan. - Theo dõi việc thanh toán các chi phí văn phòng hàng tháng; - Lên chương trình tổ chức các sự kiện của công ty. - Các công việc khác do lãnh đạo giao
Lương7 triệu - 10 triệu
Thành phố Thuận An, Bình Dương
... u thêm về mẫu mã,thành phần,công dụng của sản phẩm mới khi cần, nhận thông tin phản hồi từ KH,ký hợp đồng với KH,lập ra kế hoạch làm việc,báo cáo hàng ngày cho bộ phận quản lý
Lương7 triệu - 10 triệu
Thành phố Thuận An, Bình Dương
- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ khách hàng. - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng. -Giải đáp thắc mắc về vấn đề liên quan.
Lương7 triệu - 10 triệu
Thành phố Thuận An, Bình Dương
... n xuất và giao hàng. -       Lập các báo cáo thống kê định kỳ theo quy định chế độ báo cáo thống kê của Nhà nước và Công ty. -       Cung cấp và thu thập số liệu thống kê, lưu trữ số liệu thống kê tổng hợp; đề xuất cải tiến chế độ báo cáo thống kê tổng hợp khi cần thiết. -       Phối hợp với các bộ phận thống kê của các phòng ban chức năng liên quan, các đơn vị trong DN để thực hiện thống kê theo quy định. -       Phân tích thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (tháng, quý, năm…) theo yêu cầu quản lý điều hành.; viết kết luận giao ban
Lương7 triệu - 10 triệu
Thành phố Thuận An, Bình Dương
... sản xuất và giao hàng. -       Lập các báo cáo thống kê định kỳ theo quy định chế độ báo cáo thống kê của Nhà nước và Công ty. -       Cung cấp và thu thập số liệu thống kê, lưu trữ số liệu thống kê tổng hợp; đề xuất cải tiến chế độ báo cáo thống kê tổng hợp khi cần thiết. -       Phối hợp với các bộ phận thống kê của các phòng ban chức năng liên quan, các đơn vị trong DN để thực hiện thống kê theo quy định. -       Phân tích thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (tháng, quý, năm…) theo yêu cầu quản lý điều hành.; viết kết luận giao ban sản xuất.
Lương7 triệu - 10 triệu
Thành phố Thuận An, Bình Dương
... ồ sơ nhân viên. Thực hiện các công tác hành chính để hỗ trợ nhân viên hàng ngày. Hợp tác với nhân viên ở nhiều phòng ban khác nhau. Cập nhật cơ sở dữ liệu nội bộ (ví dụ, thông tin nhân viên mới). Kiểm tra vật dụng hàng hóa cung ứng cho văn phòng và đặt hàng khi cần. Chuẩn bị phòng hội nghị,phòng họp
Lương7 triệu - 10 triệu
Thành phố Thuận An, Bình Dương
... ồ sơ nhân viên. Thực hiện các công tác hành chính để hỗ trợ nhân viên hàng ngày. Hợp tác với nhân viên ở nhiều phòng ban khác nhau. Cập nhật cơ sở dữ liệu nội bộ (ví dụ, thông tin nhân viên mới). Kiểm tra vật dụng hàng hóa cung ứng cho văn phòng và đặt hàng khi cần. Chuẩn bị phòng hội nghị,phòng họp
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT