Tìm việc làm

Tìm việc làm tại quận Hà Đông - Hà Nội

Lương15 triệu - 20 triệu
Quận Hà Đông, Hà Nội
... quả; Tạo unit tests, quy trình xác nhận và ghi lại các thông số kỹ thuật; Phối hợp chặt chẽ với Team Lead để tạo ra và bàn giao các task/ project cần thiết Làm việc với với Quality Assurance, Game Producers, Game Designers, Artists và thiết kế âm thanh”
Lương7 triệu - 10 triệu
Quận Hà Đông, Hà Nội
... quả; Tạo unit tests, quy trình xác nhận và ghi lại các thông số kỹ thuật; Phối hợp chặt chẽ với Team Lead để tạo ra và bàn giao các task/ project cần thiết Làm việc với với Quality Assurance, Game Producers, Game Designers, Artists và thiết kế âm thanh”
Lương15 triệu - 20 triệu
Quận Hà Đông, Hà Nội
... ản thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật. Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, nguyên vật liệu và chi phí. Cung cấp tư vấn và giải quyết các vấn đề/thiếu sót phát sinh. Giám sát và hướng dẫn nhân viên, liên hệ với các bên liên quan. Giám sát tiến độ và lập báo cáo về tình hình dự án. Quản lý ngân sách và mua trang thiết bị/nguyên vật liệu. Tuân theo hướng dẫn và các quy định của ngành, bao gồm giấy phép, tiêu chuẩn an toàn... và cung cấp tài liệu kỹ thuật cũng như giấy tờ khác theo yêu cầu.
Lương10 triệu - 15 triệu
Quận Hà Đông, Hà Nội
... quả; Tạo unit tests, quy trình xác nhận và ghi lại các thông số kỹ thuật; Phối hợp chặt chẽ với Team Lead để tạo ra và bàn giao các task/ project cần thiết Làm việc với với Quality Assurance, Game Producers, Game Designers, Artists và thiết kế âm thanh”
Lương7 triệu - 10 triệu
Quận Hà Đông, Hà Nội
... guồn tuyển dụng sẵn có nhằm đạt được hiệu quả cao nhất cho việc tuyển dụng. • Chủ động tìm kiếm và phát triển các kênh, các nguồn, các cách thức tuyển dụng để đạt được hiệu quả tuyển dụng cao nhất với thời hạn đặt ra. • Đề xuất các chính sách nhằm thu hút và giữ chân nhân sự có năng lực tốt. • Tối ưu và phát triển quy trình tuyển dụng đang có. • Triển khai công tác tuyển dụng, tìm nguồn ứng viên.
Lương5 triệu - 7 triệu
Quận Hà Đông, Hà Nội
... quả; Tạo unit tests, quy trình xác nhận và ghi lại các thông số kỹ thuật; Phối hợp chặt chẽ với Team Lead để tạo ra và bàn giao các task/ project cần thiết Làm việc với với Quality Assurance, Game Producers, Game Designers, Artists và thiết kế âm thanh”
Lương7 triệu - 10 triệu
Quận Hà Đông, Hà Nội
... quả; Tạo unit tests, quy trình xác nhận và ghi lại các thông số kỹ thuật; Phối hợp chặt chẽ với Team Lead để tạo ra và bàn giao các task/ project cần thiết Làm việc với với Quality Assurance, Game Producers, Game Designers, Artists và thiết kế âm thanh”
Lương5 triệu - 7 triệu
Quận Hà Đông, Hà Nội
... quả; Tạo unit tests, quy trình xác nhận và ghi lại các thông số kỹ thuật; Phối hợp chặt chẽ với Team Lead để tạo ra và bàn giao các task/ project cần thiết Làm việc với với Quality Assurance, Game Producers, Game Designers, Artists và thiết kế âm thanh”

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT