Tìm việc làm

Tìm việc làm tại Quận Bình Tân - Hồ Chí Minh

Lương10 triệu - 15 triệu
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
... xuất tại Công ty. Thiết lập, cập nhật các quy trình hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ của phòng sản xuất. Xây dựng mục tiêu và triển khai thực hiện các hoạt động cải tiến, cải thiện trong quá trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Xây dựng và theo dõi việc thực hiện mục tiêu chất lượng phòng sản xuất. Xây dựng và theo dõi chương trình hành động hàng năm của phòng sản xuất. Xây dựng và triển khai việc ứng dụng 5S Chịu trách nhiệm về tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự phòng sản xuất.
Lương10 triệu - 15 triệu
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
... của pháp luật về chính sách nhân sự - tiền lương và cập nhật thông tin thị trường lao động để sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. Mảng Hành chính, Tuyển dụng: - Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự: xây dựng bản mô tả công việc, đăng tuyển, sàng lọc ứng viên, tổ chức phỏng vấn, thương lượng hợp đồng ... - Trực tiếp tham gia tuyển dụng và phối hợp tổ chức tuyển dụng cùng Nhân sự Tuyển dụng hệ thống - Quản lý, theo dõi tình hình biến động nhân sự và cập nhật thông tin nhân sự. - Quản lý hồ sơ nhân sự bao gồm: sơ yếu lý lịch, hợp đồng lao động, hồ sơ bàn giao khi thôi việc … và theo dõi hợp đồng lao động nhân sự.
Lương7 triệu - 10 triệu
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
... n hàng và hợp đồng cung cấp. -Quản lý và theo dõi hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp. -Đôn đốc các nhà cung cấp cung cấp đầy đủ chứng từ để kịp thời thanh toán công nợ. -Ghi chép và kiểm soát toàn bộ dữ liệu -Thực hiện những công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Lương10 triệu - 15 triệu
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
... n cứu, phát triển sản phẩm mới theo chỉ đạo của Ban giám đốc. • Báo cáo công việc cho Trưởng nhóm và Trưởng phòng Kỹ thuật. • Thực hiện công việc khác được giao từ người quản lý trực tiếp.
LươngThỏa thuận
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
... theo đúng quy định của Kế toán trưởng. - Đôn đốc nhắc nhở và yêu cầu kế toán kho và Thủ kho cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo qui định. - Hướng dẫn , kiểm tra Thủ kho cách lập và luân chuyển các chứng từ PNK , PXK , Phiếu chuyển kho nội bộ theo đúng quy định của KTT và theo quy trình nhập xuất kho BLĐ đã phê duyệt. -Hướng dẫn, Kiểm tra kế toán Kho cách hạch toán số liệu nhập kho , xuất kho , chuyển kho vào phần mềm kế toán Misa theo đúng quy định của KTT. - Kiểm tra đầy đủ số thứ tự và chữ ký trên PXK,PNK,PCK , Hạch toán mã BTP-thành phẩm vào PXK để kế toán kho nhập liệu vào misa (Mã BTP-thành phẩm là do kế toán trưởng quy định ,mỗi ngày KT kho phải nhập xong số liệu lên misa của ngày trước , không để qua 2 ngày ) - Kiểm tra , đối chiếu số liệu Báo cáo của Kế toán kho về nhập xuất tồn kho trên misa so với excell , xử lý chênh lệch . - Thu thập chứng từ , xử lý thông tin số liệu kế toán để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến: thu tiền , chi tiền , chi phí , TSCĐ, quỹ tiền mặt , tiền gửi ngân hàng , công nợ khách hàng , công nợ nhà cung cấp, tiền vay , tạm ứng … - Kiểm tra , đối chiếu Bảng kê mua hàng của BP cung ứng vật tư so với nhập kho thực tế , so với số liệu sổ sách kế toán trên misa . -Quyết toán hóa đơn hóa đơn tài chính so với Bảng kê mua hàng với BP cung ứng vật tư.
LươngThỏa thuận
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
... iếu số liệu với thủ kho -Theo dõi thu chi , làm phiếu thu , phiếu chi - Hạch toán , đối chiếu số liệu liên quan đến sổ quỹ chi thu tiền mặt, sắp sếp chứng từ thu chi theo số thứ tự Phiếu thu/Phiếu chi , phân loại chứng từ nào đưa vô sổ sách thuế thì lấy bản gốc lưu vào chứng từ thuế , photo 01 bản kẹp lại chứng từ nội bộ . - Hỗ trợ công việc cho KT Tổng hợp , KT trưởng khi phòng kế toán có công việc tồn đọng hoặc cần giải quyết gấp. - Hỗ trợ công việc liên quan đến kế toán Thuế : +Kiểm tra thông tin tên+địa chỉ+mst và tính pháp lý của tất cả hóa đơn đầu vào +Hạch toán chứng từ mua hàng có hóa đơn tài chính vào sổ sách thuế misa +Hạch toán Thu chi tiền mặt liên quan đến thuế vào sổ sách thuế misa +Hạch toán tiền gửi ngân hàng vào sổ sách thuế misa +Chụp gửi chứng từ đầu vào cho Điện Hóa Hà Nội khi có phát sinh +Photo /hoặc scan chứng từ liên quan đến thuế khi có yêu cầu từ BLĐ hoặc KTT 2/ Công việc hàng tháng : - Đối chiếu số liệu với thủ kho , làm báo cáo kho - Làm báo cáo thu chi tiền mặt - Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của KTT và Ban lãnh đạo (nếu có)
LươngThỏa thuận
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
... cáo chi tiết. - Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển. - Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái . - Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái - Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, Phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản (1) Quyền điều hành của kế toán trưởng trong doanh nghiệp (2) Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán Với mô hình tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà phân bổ công việc bộ phận kế toán cho phù hợp. Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật. Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán. Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp.
LươngThỏa thuận
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
... trình và các mục có đánh dấu () thì mới xuất kho - Kiểm tra tồn kho VT nào còn thì ghi “Có” để xuất , VT nào không tồn kho thì ghi sang “Phiếu đề xuất Khảo sát & cung ứng vật tư” - Tiến hành xuất kho xong phải ký tên Thủ kho vào phiếu + kiểm tra lại đầy đủ chữ ký và thông tin trên phiếu.Trường hợp Xuất kho ra khỏi cổng phải có chữ ký của Kế toán trưởng/ hoặc GĐTC/ hoặc Chánh VP.Trường hợp xuất đi đường thì phải có kèm theo Giấy đi đường có chữ ký của Giám đốc và đóng dấu đỏ của công ty. - Nhập số liệu Xuất kho vào File excel để theo dõi NXT kho theo ngày , không được để qua ngày (trừ trường hợp đặc biệt )

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT