Tìm việc làm

Tìm việc làm tại Quận Ba Đình - Hà Nội

LươngThỏa thuận
Quận Ba Đình, Hà Nội
... oàn • Triển khai các thủ tục pháp lý, xin chấp thuận chủ chương, phê duyệt và các chương trình GPMB sẵn sàng cho việc thi công dự án Các mối quan hệ trong công việc: • Báo cáo cho Tổng Giám đốc Tập đoàn. • Trực tiếp quản lý: Ban Phát triển dự án
Lương1 triệu - 3 triệu
Quận Ba Đình, Hà Nội
... học thử, bao gồm: Bảng đánh giá trình độ tiếng Anh theo Khung tham chiếu châu u; Báo cáo lớp học (bao gồm: Nội dung buổi học thử, Nhận xét của Giảng viên + Bài tập về nhà); Video ghi hình lớp học thử; Giáo trình học tập gợi ý cho học viên; Kiểm tra đầu ra cho học viên đã hoàn thành khóa học tại Hệ thống; Đóng góp ý tưởng xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm của trung tâm; Hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
LươngThỏa thuận
Quận Ba Đình, Hà Nội
... t biện pháp điều chỉnh cần thiết để bảo đảm tiến độ thi công. • Thiết lập hệ thống quy trình, quy định Quản lý dự án • Tổ chức lập báo cáo theo dõi các vấn đề của bộ phận. Lập báo cáo định kỳ tháng/quý/năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của quản lý trực tiếp. • Tổ chức công tác nghiệm thu và bàn giao dự án cho Chủ đầu tư • Đảm bảo mọi hoạt động đảm nhận tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của Công ty. II. Công tác phối hợp • Phối hợp với các Ban, cán bộ phụ trách để triển khai công việc đúng tiến độ đảm bảo chất lượng • Các công việc khác theo sự phân công của Ban TGĐ
LươngThỏa thuận
Quận Ba Đình, Hà Nội
... hức năng chéo bao gồm: đánh giá đăng ký, đánh giá thương mại, đánh giá bằng sáng chế; • Phân tích thông tin và ra quyết định triển khai sản phẩm trong danh mục quản lý. • Xây dựng các đề xuất về cơ hội sản phẩm • Làm việc với các đối tác nhằm phát triển sản phẩm và tối đa hóa giá trị danh mục sản phẩm công ty
LươngTrên 50 triệu
Quận Ba Đình, Hà Nội
... Mô tả công việc • Tổ chức, quản lý điều hành hệ thống kinh doanh của khách sạn. • Xây dựng cơ cấu tổ chức, tuyển dụng, quản lý nhân sự. • Xây dựng triển khai các kế hoạch: Marketing, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách sạn theo chỉ tiêu doanh thu của công ty đưa ra. • Chịu trách nhiệm về việc cải tiến liên tục trong tất cả các lĩnh vực của khách sạn về chất lượng và sản phẩm thông qua các hoạt động huấn luyện và giám sát. • Đề xuất và thực hiện các giải pháp hiệu quả cho việc phát triển doanh thu của khách sạn. • Bổ sung quy định làm việc để hoàn thiện quy trình làm việc chuẩn của nhân viên các bộ phận. • Hướng dẫn nhân viên nhận định, phân loại khách hàng. • Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm về tài sản cố định được bàn giao.
LươngTrên 50 triệu
Quận Ba Đình, Hà Nội
... dựng, đề xuất quy trình vận hành chuẩn cho Fulfillment cho từng nhóm kho thuộc phạm vi quản lý. • Xây dựng, sửa đổi, cập nhật và cải tiến các mô hình vận hành cho phù hợp với từng nhóm ngành hàng, từng nhóm khách hàng và từng dự án cụ thể. • Tham mưu vào kế hoạch phát triển kinh doah Fulfillment dựa trên định hướng của BĐH nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, tỉ trọng khách hàng mới và lượng khách hàng trung thành. • Xây dựng cơ cấu tổ chức, chiến lược & chiến thuật phát triển quy mộ và chất lượng vận hành dựa theo thị trường, tập khách hàng của phòng phát triển kinh doanh và chuẩn hóa vận hành Warehouse & Fulfillment. 3. Thực thi nhiệm vụ • Xây dựng cơ cấu tổ chức, qui trình bộ phần trong phạm vi quản lý thuộc vận hành Warehouse & Fulfillment. • Tham mưu xây dựng và kiểm soát quy trình vận hành chuẩn cho mô hình vận hành B2C và B2B. • Tham mưu xây dựng hệ thống đo lượng năng suất lao động. • Kết hợp và áp dụng chặ chẽ các tiến bộ về công nghệ vào vận hành để đảm bào tối ưu vận hành. • Rà soát và điều chỉnh định mức chi phí vận hành phù hợp theo lợi thế cạnh tranh. • Xây dựng các phương án, kịch bản dự phòng cho các các rủi ro trong vận hành trong phạm vi quản lý. • Phối kết hợp với khối vận hành NTL & NTX để đảm bảo thời gian toàn trình, nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty. • Tham mưu xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí vận hành và quản trị rủ ro trong vận hành. • Giám sát và cải tiến chất lượng của đội ngũ vận hành trực thuộc Warehouse & Fulfillment. • Xây dựng các kịch bản vận hành theo từng nhóm khách hàng, qui trình vận hành, huấn luyện đào tạo cho đội ngũ vận hành, phát triển dự án trực thuộc Warehouse & Fulfillment. • Huấn luyện đội vận hành và xem xét và tìm giải pháp phát triển cho các bộ phận trực thuộc Warehouse & Fulfillment chưa hoàn thành chỉ tiêu KPIs chi phí, chất lượng dịch vụ, vận hành và mức độ hài lòng của khách hàng theo tuần, tháng, quý. • Tham mưu chuẩn hóa hệ thống WMS và các hệ thống liên quan. Có ý kiến tăng cường hoặc phát triển các tính năng phục vụ trực tiếp cho vận hành. • Tham gia xây dựng hệ thống công nghệ hỗ trợ vận hành Warehouse & Fulfillment. • Phối kết hợp với Phòng công nghệ để đế xuất các cải tiến công nghệ vào Warehouse & Fulfillment phù hợp vớ từng mô hình vận hành. • Hoàn thiện và tập trung mục tiêu kết nối các dịch vụ của Công ty.
Lương10 triệu - 15 triệu
Quận Ba Đình, Hà Nội
... thọ - Khai thác thông tin khách hàng và phát triển thị trường - Báo cáo công việc, cập nhập thông tin khách hàng đầy đủ và chính xác - Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn. Học và thi cấp code online
LươngTrên 50 triệu
Quận Ba Đình, Hà Nội
... lập kế hoạch nhân sự, tuyển dụng, quản lý chế độ đãi ngộ, quản lý kết quả thực hiện công việc, quan hệ lao động, đào tạo, phát triển nghề nghiệp, giữ chân người tài và đào tạo thay thế, hay quản trị thành tích (KPI)… • Tổ chức xây dựng và hoàn thiện các chế độ chính sách, nội quy quy chế phù hợp từng thời điểm như các chế độ chính sách đãi ngộ của Tập đoàn, các quy định khen thưởng, kỷ luật… đảm bảo phù hợp môi trường văn hóa doanh nghiệp và luật pháp Việt Nam; • Xây dựng các quy trình, các biểu mẫu thống nhất dùng trong công tác quản lý nhân sự; • Thực hiện kiểm tra, giám sát tiến độ công tác tuyển dụng; • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và triển khai thực hiện các đầu mục công việc mảng đào tạo; • Xây dựng quy trình, cách thức đánh giá thành tích, nội dung đánh giá (KPI); • Quản lý chỉ đạo và Cập nhật giá trị công việc so sánh với thị trường đề xuất những điều chỉnh nhằm thu hút và giữ chân người tài; • Đảm bảo môi trường làm việc Tập đoàn hài hòa, giải thiểu các xung đột lợi ích giữa các bên.

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT