Tìm việc làm

Tìm việc làm tại huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh

Lương10 triệu - 15 triệu
Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
... ểm tra chứng từ hợp lý, hợp lệ tiến hành định khoản vào hệ thống phần mềm kế toán. Thanh toán khi công nợ đến hạn thanh toán. - Làm việc và bổ sung các chứng từ xuất nhập khẩu với ngân hàng. - Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày - Bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách hợp lý, có hệ thống - Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của ban lãnh đạo
Lương15 triệu - 20 triệu
Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
... Logistic để đảm bảo việc giao nhận hàng - Làm việc với các bên dịch vụ làm hàng xuất để lấy chứng từ liên quan đến lô hàng - Hỗ trợ sales xử lý các công khác liên quan đến chứng từ - Theo dõi công nợ trong và ngoài nước - Theo dõi tiến độ giao hàng và thông báo các bộ phận có liên quan
Lương7 triệu - 10 triệu
Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
... sở dữ liệu khách hàng duy trì cơ sở dữ liệu (Salesforce, CRM, Excel, v.v.) về thông tin khách hàng tiềm năng. - Hiểu rõ giá trị của sản phẩm và dịch vụ để nâng cao lợi thế cạnh tranh biên dịch và phân tích tình hình thị trường để xác định các xu hướng. - Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động bán hàng do trưởng nhóm / quản lý cấp trên phân bổ - Phối hợp với các bộ phận khác để hỗ trợ nghiệp vụ cho khách hàng - Báo cáo hoạt động bán hàng và đề xuất kế hoạch bán hàng hàng tuần cho Trưởng nhóm / Quản lý cấp trên - Lập kế hoạch bán hàng hàng tuần để bán thêm và bán chéo với khách hàng hiện tại để đạt chỉ tiêu doanh số được giao Đề xuất kế hoạch phát triển kinh doanh với người quản lý.
Lương7 triệu - 10 triệu
Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
... ểm tra chứng từ hợp lý, hợp lệ tiến hành định khoản vào hệ thống phần mềm kế toán. Thanh toán khi công nợ đến hạn thanh toán. - Làm việc và bổ sung các chứng từ xuất nhập khẩu với ngân hàng. - Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày - Bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách hợp lý, có hệ thống - Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của ban lãnh đạo
Lương10 triệu - 15 triệu
Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
... ếp đóng hàng - Làm việc với dịch vụ Logistic để đảm bảo việc giao nhận hàng - Làm việc với các bên dịch vụ làm hàng xuất để lấy chứng từ liên quan đến lô hàng - Hỗ trợ sales xử lý các công khác liên quan đến chứng từ - Theo dõi công nợ trong và ngoài nước - Theo dõi tiến độ giao hàng và thông báo các bộ phận có liên quan.
Lương7 triệu - 10 triệu
Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
... iệc phổ thông khác khi có yêu cầu... Thời gian làm việc: Sáng 7-11h, chiều 13h-17h. Chủ nhật: Nghỉ Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm vườn, chăm sóc cây cảnh.
Lương10 triệu - 15 triệu
Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
... ồ sơ cho các bộ phận kế toán, chứng từ…. trong quá trình thực hiện đơn hàng để đảm bảo đơn hàng thực hiện đúng - Cùng với nhóm quản trị, hợp tác với bộ phận bán hàng để lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo tổng hợp hoạt động bán hàng, đăng ký các hoạt động xúc tiến thương mại, buôn bán, dịch vụ & các báo cáo. - Hỗ trợ đội ngũ quản trị và đề xuất các quy trình nội bộ nhằm mang lại hiệu quả hoạt động tốt góp phần vào sự thành công trong kinh doanh của khách hàng và đội ngũ. - Hỗ trợ Bộ phận Kinh doanh/ ban Giám đốc trong việc lập kế hoạch & thực hiện các hoạt động kinh doanh. Tìm kiếm, nghiên cứu thị trường, MKT sản phẩm/ công ty. - Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Lương7 triệu - 10 triệu
Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh
... ểm tra chứng từ hợp lý, hợp lệ tiến hành định khoản vào hệ thống phần mềm kế toán. Thanh toán khi công nợ đến hạn thanh toán. - Làm việc và bổ sung các chứng từ xuất nhập khẩu với ngân hàng. - Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày - Bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách hợp lý, có hệ thống - Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của ban lãnh đạo
2 3 4

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT