Tìm việc làm

Tìm việc làm sale ngân hàng tại Hồ Chí Minh

LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... hoạch bán hàng năm/quý/tháng
- Đào tạo và phát triển nhân sự dưới quyền
- Có kiến thức tốt về thị trường sữa dinh dưỡng
- Có mối quan hệ với các nhà phân phối về dinh dưỡng
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... ng bước tiên phong, Phát triển vượt trội, Tận hưởng cuộc sống.
Mục đích của vị trí:
Kênh Hợp tác Ngân hàng là một kênh phân phối đang nổi lên ở Việt Nam với tiềm năng tăng trưởng cao. Mục đích của vị trí này nhằm mang lại hiệu suất cao cho sự phát triển của phí bảo hiểm quy năm (APE), tỷ lệ hoạt động và doanh thu của Prudential thông qua tuyển dụng, đào tạo và quản lý hiệu quả đội ngũ kinh doanh.
Phạm vi công việc:
• Phối hợp với Lực lượng kinh doanh trong việc lập kế hoạch bán hàng và các hoạt động đào tạo hàng tháng (như: hội nghị, hội thảo, sự kiện...) tại các Ngân hàng trong miền quản lý.
• Thực hiện chỉ đạo các hoạt động bán hàng và đào tạo tại Ngân hàng đối tác được giao để đạt được các mục tiêu bán hàng dự kiến APE, tuyển dụng & tỷ lệ hoạt động.
• Giám sát và quản lý hoạt động bán hàng tại các chi nhánh của Đối tác Ngân hàng được chỉ định và đội ngũ bán hàng về APE, tuyển dụng, tỷ lệ hoạt động & tuân thủ.
• Chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển lực lượng quản lý kinh doanh vùng và đội ngũ bán hàng phù hợp với định hướng của Ngân hàng được chỉ định.
• Các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Duy trì hợp tác vững chắc và có hiệu quả với các đối tác đối nội và đối ngoại
• Đề xuất ý tưởng để cải thiện quy trình nội bộ và dịch vụ khách hàng
• Chịu trách nhiệm làm việc, tham gia các cuộc họp với các Giám đốc chi nhánh Ngân hàng về các chính sách, quy định và các vấn đề liên quan để cải thiện quy trình bán hàng nhằm tăng doanh số của đội ngũ kinh doanh.
• Những công việc khác theo sự chỉ đạo của ban quản lý.
Trách nhiệm chính:
• Hoàn thành chỉ tiêu được giao ở vị trí Quản lý kinh doanh khu vực
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nội bộ và đối tác; tìm kiếm và duy trì hiệu quả truyền thông với đối tác chiến lược
• Vị trí Quản lý kinh doanh miền đóng vai trò là người đại diện của Công ty trước đối tác, làm việc trên tinh thần:
- Tôn trọng và trung thực
- Quan tâm và hợp tác công bằng
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... hắc, cắt laser)
2- Máy in 3D
3- Máy ngành nữ trang
4- Nguyên vật liệu ngành nữ trang (thạch cao, sáp, silicon),..
5- Dịch vụ gia công
Mô tả công việc :
- Chịu trách nhiệm về các mục tiêu BGĐ giao cho nhóm sản phẩm phụ trách
- Quản lý, hỗ trợ, đào tạo nhân viên trong nhóm
- Marketing, tìm kiếm, làm việc với khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... hắc, cắt laser)
2- Máy in 3D
3- Máy ngành nữ trang
4- Nguyên vật liệu ngành nữ trang (thạch cao, sáp, silicon),..
5- Dịch vụ gia công
Mô tả công việc :
- Chịu trách nhiệm về các mục tiêu BGĐ giao cho nhóm sản phẩm phụ trách
- Quản lý, hỗ trợ, đào tạo nhân viên trong nhóm
- Marketing, tìm kiếm, làm việc với khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... /giáo dục :
1- Máy laser công nghiệp (hàn, khắc, cắt laser)
2- Máy in 3D
3- Máy ngành nữ trang
4- Nguyên vật liệu ngành nữ trang (thạch cao, sáp, silicon),..
5- Dịch vụ gia công
* Mô tả công việc :
- Marketing, tìm kiếm, làm việc với khách hàng mới để bán sản phẩm/dịch vụ phụ trách.
- Chăm sóc khách hàng cũ.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... c.
- Chịu trách nhiệm làm việc, tham gia các cuộc họp với các Giám đốc chi nhánh Ngân hàng về các chính sách, quy định và các vấn đề liên quan để cải thiện quy trình bán hàng nhằm tăng doanh số của đội ngũ kinh doanh.
- Thực hiện chỉ đạo các hoạt động bán hàng và đào tạo tại Ngân hàng đối tác được giao để đạt được các mục tiêu bán hàng dự kiến, tuyển dụng & tỷ lệ hoạt động.
- Giám sát và quản lý hoạt động bán hàng tại chi nhánh các Đối tác Ngân hàng và đội ngũ bán hàng.
- Chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển lực lượng kinh doanh phù hợp với định hướng của Ngân hàng được chỉ định.
- Đề xuất ý tưởng để cải thiện quy trình nội bộ và dịch vụ khách hàng
- Các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Duy trì hợp tác vững chắc và có hiệu quả với các đối tác Ngân hàng chiến lược và các phòng ban liên quan.
- Những công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám Đốc Cấp Cao Phòng Hợp Tác Kinh Doanh
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... c.
- Chịu trách nhiệm làm việc, tham gia các cuộc họp với các Giám đốc chi nhánh Ngân hàng về các chính sách, quy định và các vấn đề liên quan để cải thiện quy trình bán hàng nhằm tăng doanh số của đội ngũ kinh doanh.
- Thực hiện chỉ đạo các hoạt động bán hàng và đào tạo tại Ngân hàng đối tác được giao để đạt được các mục tiêu bán hàng dự kiến, tuyển dụng & tỷ lệ hoạt động.
- Giám sát và quản lý hoạt động bán hàng tại chi nhánh các Đối tác Ngân hàng và đội ngũ bán hàng.
- Chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển lực lượng kinh doanh phù hợp với định hướng của Ngân hàng được chỉ định.
- Đề xuất ý tưởng để cải thiện quy trình nội bộ và dịch vụ khách hàng
- Các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Duy trì hợp tác vững chắc và có hiệu quả với các đối tác Ngân hàng chiến lược và các phòng ban liên quan.
- Những công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám Đốc Cấp Cao Phòng Hợp Tác Kinh Doanh
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... and maintaining good relationship with target customers, KOLs.
- Educate professionals and customers in this field on products.
- Set KPI and assign territory for the sales team. Manage sales teams performance. Able to handle, coach and supervise sales team.
- Follow up & providing feedback on promotional campaigns.
- Keep up to date product knowledge.
- Feedback competitors’ activities.
2 3 4

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT