Tìm việc làm

Tìm việc làm sale ngân hàng tại Đà Nẵng

LươngThỏa thuận
Đà Nẵng
... open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Bancassurance Sale Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver the best tool & support the daily operation of the biggest Insurance Cooperation in Vietnam.
Bancassurance is an emerging distribution channel in Vietnam with a great potential for growth. Prudential is keen on developing this channel to become a substantial part of our business This position yields to high performance on sale growth, active ratio and turnover by recruiting, training and managing Banca Staff under assigned Bank Partner.
Responsibilities
- Planning: planning sales & training activities …in the assigned Bank Partners on monthly basis.
- Execution: Deploy the planned sales & training activities in the assigned Bank Partners to achieve projected sales targets.
- Supervision & Management: Supervise & manage sales performance in the assigned Bank Partners and sales team.
- Training & Development: Train & develop the agency force.
- Internal & external relationships: Maintain solid & effective collaboration with departments and Bank Partners.
- Others: assigned by Head of Bancassurance from time to time.
LươngThỏa thuận
Đà Nẵng
... hòng Kinh doanh.
• Quản lý doanh số, hàng hóa:
+ Nắm bắt và quản lý doanh số bán hàng từng khu vực, đảm bảo doanh số phát triển theo đúng kế hoạch của công ty
+ Quản lý tình hình số lượng, hạn sử dụng hàng hóa tồn trên thị trường, số lượng tồn kho NPP định kỳ để nắm được tình hình kinh doanh
+ Theo dõi, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động bán hàng của từng khu vực, có những phương án giải quyết, thay đổi cần thiết để đảm bảo doanh số phát triển theo đúng kế hoạch đề ra
• Quản lý các chương trình và chính sách bán hàng
+ Quản lý triển khai chính sách bán hàng và các chương trình KM cho cửa hàng
+ Phối hợp với bộ phận marketing triển khai và quản lý các chương trình KM cho khách hàng tiêu dùng
2. Xây dựng kế hoạch hệ thống bán hàng ( nhân sự, doanh số và chương trình ):
• Xây dựng kế hoạch doanh số tháng, quý, năm của từng khu vực
• Xây dựng và đề xuất các chương trình bán hàng và các chương trình khuyến mại
• Lên kế hoạch chi tiết số lượng của từng loại hàng hóa và của từng nhãn hàng cho các tháng của toàn bộ khu vực
• Xây dựng kế hoạch đầu tư nhân sự để đảm bảo kế hoạch bán hàng đã đề ra
3. Nghiên cứu phát triển thị trường
• Tìm hiểu và nghiên cứu những khu vực tiềm năng để xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư phát triển cho các khu vực theo tính trọng điểm
• Nắm bắt hoạt động của các đối thủ cạnh tranh để có phương án phát triển thị trường sao cho phù hợp
LươngThỏa thuận
Đà Nẵng
... open environment with the culture, vision and mission throughout four values:
- Enjoy work, enjoy life
- Lead the game
- Grow endlessly
Working with Prudential as Bancassurance Sale Manager means becoming a part of a prestigious global financial services group and an exciting vision: to be the leader in helping customers achieve their long-term financial goals. You will be the champion to deliver the best tool & support the daily operation of the biggest Insurance Cooperation in Vietnam.
Bancassurance is an emerging distribution channel in Vietnam with a great potential for growth. Prudential is keen on developing this channel to become a substantial part of our business This position yields to high performance on sale growth, active ratio and turnover by recruiting, training and managing Banca Staff under assigned Bank Partner.
Responsibilities
- Planning: planning sales & training activities …in the assigned Bank Partners on monthly basis.
- Execution: Deploy the planned sales & training activities in the assigned Bank Partners to achieve projected sales targets.
- Supervision & Management: Supervise & manage sales performance in the assigned Bank Partners and sales team.
- Training & Development: Train & develop the agency force.
- Internal & external relationships: Maintain solid & effective collaboration with departments and Bank Partners.
- Others: assigned by Head of Bancassurance from time to time.
LươngThỏa thuận
Đà Nẵng
... • Chịu trách nhiệm làm việc, tham gia các cuộc họp với các Giám đốc chi nhánh Ngân hàng về các chính sách, quy định và các vấn đề liên quan để cải thiện quy trình bán hàng nhằm tăng doanh số của đội ngũ kinh doanh.
• Thực hiện chỉ đạo các hoạt động bán hàng và đào tạo tại Ngân hàng đối tác được giao để đạt được các mục tiêu bán hàng dự kiến, tuyển dụng & tỷ lệ hoạt động.
• Giám sát và quản lý hoạt động bán hàng tại chi nhánh các Đối tác Ngân hàng và đội ngũ bán hàng.
• Chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển lực lượng kinh doanh phù hợp với định hướng của Ngân hàng được chỉ định.
• Đề xuất ý tưởng để cải thiện quy trình nội bộ và dịch vụ khách hàng
• Các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Duy trì hợp tác vững chắc và có hiệu quả với các đối tác Ngân hàng chiến lược và các phòng ban liên quan.
• Những công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám Đốc Cấp Cao Phòng Hợp Tác Kinh Doanh
LươngThỏa thuận
Đà Nẵng
... activities to optimize resources and prioritize spending.
• Conduct field coaching.
• Ensure high level of customer satisfaction through appropriate allocation of territories and monitoring staffs activity reports and strategic contact with key customers, associations.
• Feedback on market intelligence to the management through reports and informal discussions.
• Liaise with other functions in marketing and customer service to implement campaigns and activities.
• Provide inputs in incentive design stage and communicate to assigned teams. Provide feedback on incentive scheme after implementation.
2. People Management:
• Support employees in implementing of their growth plans. Develop and maintain succession plan and address future staffing issues in a proactive manner.
• Manage team’s development throughout the path to achieve goals.
• Ensure team activities to comply with Company Business Code of Conduct and all local applicable laws within scope of function responsibility.
• Special projects as directed by the Manager or GM.
LươngThỏa thuận
Đà Nẵng
... • Chịu trách nhiệm làm việc, tham gia các cuộc họp với các Giám đốc chi nhánh Ngân hàng về các chính sách, quy định và các vấn đề liên quan để cải thiện quy trình bán hàng nhằm tăng doanh số của đội ngũ kinh doanh.
• Thực hiện chỉ đạo các hoạt động bán hàng và đào tạo tại Ngân hàng đối tác được giao để đạt được các mục tiêu bán hàng dự kiến, tuyển dụng & tỷ lệ hoạt động.
• Giám sát và quản lý hoạt động bán hàng tại chi nhánh các Đối tác Ngân hàng và đội ngũ bán hàng.
• Chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển lực lượng kinh doanh phù hợp với định hướng của Ngân hàng được chỉ định.
• Đề xuất ý tưởng để cải thiện quy trình nội bộ và dịch vụ khách hàng
• Các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Duy trì hợp tác vững chắc và có hiệu quả với các đối tác Ngân hàng chiến lược và các phòng ban liên quan.
• Những công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám Đốc Cấp Cao Phòng Hợp Tác Kinh Doanh

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT