Tìm việc làm

Tìm việc làm sale admin tại Đồng Nai

Lương10 triệu - 15 triệu
Đồng Nai
... h giao hàng cho khách hàng (sắp xếp kho vận + kinh doanh)
+ Hàng không tồn: Lên lệnh yêu cầu sản xuất để kịp đơn hàng giao cho khách hàng.
+ Hàng đặc biệt không sản xuất hoặc nhập khẩu: Làm đề xuất mua hàng để đáp ứng kịp thời.
- Điều phối công việc của Team Sale admin để phục vụ hoạt động kinh doanh
LươngThỏa thuận
Đồng Nai
... rangement promised to customers.
• Effect direct deliveries to reduce stock inventory.
• Close monitoring of backlogs orders.
• Handling claims (wrong supply, damaged goods, etc.).
• Handle customers’ orders enquiries in a friendly and professional manner.
• To ensure shipping documents are provided to customers on time.
• Verify goods information and Goods & Services Tax with freight forwarders on import shipments.
• Ensure good customer communication in the delivery process
• Promote services and execute selling services
• Prepare and submit Sales orders
• Follow up overdue of key account
• Report preparation weekly and monthly
• Other tasks assigned by line manager
... các văn bản và giấy tờ, hồ sơ, hợp đổng, thư từ… của khách hàng cũng như bộ phận.
- Tiếp nhận các thông tin, cập nhật dữ liệu, tình hình hoạt động của bộ phận một cách chính xác và đầy đủ.
- Là người phụ trách liên hệ với các nhà cung ứng, đối tác, khách hàng; trực tiếp hỗ trợ khách hàng trong các hoạt động kinh doanh.
- Hỗ trợ trưởng bộ phận các công việc hành chính.
- Các công việc khác theo yêu cầu
Lương15 triệu - 20 triệu
Đồng Nai
... huận lợi
- Công việc cụ thể hơn sẽ trao đổi khi phỏng vấn
- Handle back office administrative tasks, ensure a smooth sales workflow
- More specific work will be discussed during the interview
LươngThỏa thuận
Đồng Nai
... .
• Handling claims (wrong supply, damaged goods, etc.).
• Handle customers’ orders enquiries in a friendly and professional manner.
• To ensure shipping documents are provided to customers on time.
• Verify goods information and Goods & Services Tax with freight forwarders on import shipments.
• Ensure good customer communication in the delivery process
• Promote services and execute selling services
• Prepare and submit Sales orders
• Follow up overdue of key account
• Report preparation weekly and monthly
• Other tasks assigned by line manager
Lương20 triệu - 30 triệu
Đồng Nai
... after closing sales date.
- Do Report of testing products.
- Stationery ordering
- Build up SOH (stock of hand) master list to ensure a healthy stocks
- Do analysis and specific reports by IS manager request ( Sales focus)
- Plan and conduct shop activities monthly and tracking results
- Working time: 8:00-17:30 (Mon to Fri) ; 8:00 – 12:00 ( Sat)
- Working place: HCMC
- Salary: $300 - $400 gross (7,000,000 – 9,000,000 VND gross )
LươngThỏa thuận
Đồng Nai
... br />-Inspect and urge to recover buckets and drums
-Working Days: Working 5.5 days / week
-Working Hours: 8:00 – 12:00 ; 13:00 - 17:00 (Mon to Saturday)
-Working Place (Optional): Lot 14, Street 4, E-P Zone Linh Trung 2, Binh Chieu Ward, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh city, Viet Nam
LươngThỏa thuận
Đồng Nai
... ent
- Focus on steel market research
- Other jobs as GM and SM assigned
* Working time: from Monday to Friday.
* Working place: Representative office, Lầu 9, tòa nhà Petroland, số 12 đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
2 3
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT