Tìm việc làm

Tìm việc làm quản lý vận hành tại Hồ Chí Minh

... ức năng nhiệm vụ của Trưởng ban quản lý kho quỹ theo quy định Ngân quỹ của MSB.
- Tổ chức hoạt động kiểm kê, kiểm đếm, đóng bó, vận chuyển, bảo quản tiền mặt và tài sản quý tại P.VHKQ theo quy trình, quy định chung.
- Tổ chức kiểm soát số liệu quỹ, đối chiếu số liệu tiền mặt thực tế hàng ngày với số liệu sổ sách kế toán đảm bảo khớp đúng, xử lý các chênh lệch (nếu có).
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ các trang thiết bị. máy móc, tài sản, hệ thống an ninh, hệ thống PCCC... được giao quản lý
3. Tổ chức cung cấp và đáp ứng thanh khoản nhu cầu tiền mặt cho các ĐVKD trên địa bàn:
- Tổ chức kiểm soát và duy trì chất lượng dịch vụ đối với các nghiệp vụ: Giao nhận tiền mặt với các ĐVKD, thu chi khách hàng tại chỗ theo chuẩn chất lượng dịch vụ đã cam kết.
- Tổ chức cân đối nguồn tiền mặt hợp lý đảm bảo đủ thanh khoản phục vụ hoạt động của ĐVKD và hệ thống máy ATM.
- Tổ chức phối hợp và xử lý các vấn đề liên quan đến quá trình cung cấp dịch vụ kho quỹ với ĐVKD, Khách hàng.
4. Quản lý mục tiêu của Phòng và phát triển nhân sự:
- Xây dựng, quản lý, theo dõi, thực hiện ngân sách của bộ phận theo hạn mức được phê duyệt,
- Xây dựng kế hoạch công việc và triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch,
- Quản lý, giám sát, phân công công việc, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với các CBNV.
- Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong phòng và tham gia chương trình Giảng viên kiêm chức theo sự huy động của TT ĐT.
- Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ nhân sự của đơn vị được giao quản lý.
- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn các văn bản mới ban hành đảm bảo tất cả các nhân viên cập nhật, nắm bắt những thay đổi kịp thời.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp , hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị
5. Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo.
- Thực hiện báo cáo kho quỹ theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công.
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... u tư (nếu có);
Nhiệm vụ 2: Giám sát và quản lý vận hành chung
- Thương thảo, quản lý và đảm bảo việc thực hiện đúng và đầy đủ nội dung hợp đồng của các đơn vị dịch vụ.
- Tổ chức kiểm tra, đối chiếu các báo cáo doanh thu chi phí tại tòa nhà của các đơn vị quản lý vận hành, đảm bảo sự chính xác và đầy đủ.
- Quản lý và giám sát việc nghiệm thu và thanh toán cho các đơn vị dịch vụ đầy đủ và đúng thời hạn như đã quy định trong hợp đồng dịch vụ. Không để việc chậm thanh toán làm ảnh hưởng đến uy tín của Chủ Đầu tư và chất lượng dịch vụ tại tòa nhà.
Nhiệm vụ 3: Xem xét, tham mưu, quản lý ngân sách hoạt động tòa nhà
- Dựa trên các số liệu năm trước hoặc dựa trên định mức (năng lượng, nước, sửa chữa, thay thế, bảo trì, bảo dưỡng, mua sắm vật tư bảo trì, bảo dưỡng hoặc thay thế, dịch vụ), xem xét và tham mưu cho Ban Giám đốc về ngân sách hoạt động hàng năm do các đơn vị quản lý vận hành tòa nhà thiết lập cho tất cả các tòa nhà, đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm nhưng không gia tăng rủi ro đình trệ vận hành tòa nhà hoặc/và không đảm bảo chất lượng dịch vụ.
- Quản lý, kiểm soát hồ sơ thanh toán của tất cả các tòa nhà bao gồm quản lý việc mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ, đảm bảo không có khoản chi nào vượt ngân sách đã được phê duyệt.
Nhiệm vụ 4: Nhiệm vụ khác
- Tuyển dụng nhân sự và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khi có nhu cầu;
- Tham gia tư vấn về thiết kế về kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, vận hành tòa nhà khi được yêu cầu để đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả khi đưa tòa nhà vào sử dụng;
- Tham mưu và xây dựng sổ tay tòa nhà, sổ tay cư dân, các form mẫu biểu, quy trình, quy định liên quan đến chất lượng dịch vụ, kỹ thuật và vận hành tòa nhà đảm bảo nội dung chính xác theo đúng chủ trương của Ban Giám đốc;
- Phối hợp với BQLTN trong việc lập kế hoạch và tổ chức HNNCC, bàn giao cho Ban Quản trị đối với các dự án đủ điều kiện.
- Tổ chức thực hiện các công việc hành chính khác & lưu trữ hồ sơ theo quy định kiểm tra 5S, ISO.
- Tính phí quản lý cho các tòa nhà;
- Đại diện Chủ Đầu tư làm việc với các đơn vị quản lý vận hành xử lý hoặc/và hỗ trợ xử lý các than phiền của cư dân về chất lượng dịch vụ, hệ thống/trang thiết bị kỹ thuật tại các tòa nhà;
- Nhận diện rủi ro và có các đề xuất/ giải pháp phòng ngừa/ xử lý kịp thời;
- Giải quyết, xử lý các than phiền của cư dân
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... & giải quyết khiếu nại khách hàng.
- Quản lý nhân viên hệ thống bao gồm động viên, khen thưởng, nhắc nhở, xử phạt.
- Quản lý hàng hóa tại shop gồm: kiểm kê định kỳ, quản lý hàng hóa tại shop, kết hợp BP Logistics & Accounting thực hiện kiểm kê định kỳ.
- Quản lý tài sản, vật dụng, công cụ dụng cụ, trang thiết bị tại các cửa hàng.
- Quản lý khách hàng và giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng
Training NVBH:
- Training, coaching trực tiếp NVBH. Nội dung training: Kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm, trưng bày, training về SP mới, kỹ năng quản lý cho Trưởng shop/ CHT.
- Lập kế hoạch training & tiến hành training định kỳ.
Promotion:
- Thường xuyên cập nhật hiệu quả các CTKM đã thực hiện.
- Tham khảo các CTKM của các thương hiệu khác về nội dung, thời điểm trên thị trường để đề xuất các chương trình hiệu quả cho Cty.
- Lên lịch và nội dung các CT KM trước mỗi quý để lấy ý kiến cấp trên. Sẵn sàng linh động thay đổi & thực hiện chương trình khi có yêu cầu.
- Luôn tìm kiếm cơ hội liên kết các đối tác về Cross-Promotion cho cửa hàng.
- Quản lý và giám sát các chương trình promotion tại shop.
- Phối hợp với Marketing để triển khai thực hiện các chương trình private sales, events…
Quản lý việc sửa chữa bảo hành SP, VIP:
- Quản lý VIP.
- Quản lý các hoạt động chăm sóc khách hàng, dịch vụ hậu mãi (Sinh nhật,…) theo quy định cty và đề
xuất các chế độ/chương trình khác tốt hơn.
- Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách.
- Quản lý việc bảo hành, sửa chữa SP cho khách theo quy trình của cty.
- Giám sát việc thực hiện của NV phụ trách
Tham gia Order hàng:
- Luôn cập nhật xu hướng thị trường. Tìm hiểu nguyên nhân, lý do các mẫu hàng đã bán tốt và yếu tại thị trường mình.
- Lên kế họach, định mức mua hàng cho từng mùa thời trang, phù hợp với kinh phí và dự đóan phát triển tại thị trường.
Giám sát hoạt động Fit out/Renovation toàn hệ thống:
- Giám sát việc thi công shop khi công ty mở thêm cửa hàng mới.
- Giám sát và tham gia việc nâng cấp chỉnh trang hệ thống cửa hàng định kỳ, theo yêu cầu.
- Chủ động lên Kế họach quản lý CV khi có vấn đề phát sinh để tránh tình trạng vượt mức thời gian và khả năng làm việc của bản thân.
Thực hiện các hoạt động khảo sát thông tin thị trường:
- Khảo sát thông tin về chính sách lương thưởng và các chế độ cho NVBH của các đối thủ
- Khảo sát giá bán, chất lượng SP, dịch vụ, các chương trình promotion,...của các đối thủ cạnh tranh.
- Khảo sát thị trường về việc bán các SP của công ty độc quyền tại Việt Nam.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp hoặc bộ phận Nhân sự.
Quyền hạn:
- Đề xuất tuyển dụng, kỷ luật, khen thưởng, nâng lương, điều động NVBH, cửa hàng trưởng/Trưởng shop, sale admin.
- Đề xuất chỉ tiêu doanh thu của các cửa hàng trong hệ thống
- Các đề xuất khác nhằm phát triển hệ thống.
Các chế độ báo cáo:
- Báo cáo công việc: hàng tuần
- BC đánh giá sau mỗi CTKM
- Bất kỳ phát sinh & đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng tại thị trường của mình.
... s.
• Contact point to work with other departments
• Other related tasks as required by Head of Operation Division.
QUALITY CONTROL
• Controlling quality of activities of all departments in Operations to ensure the compliance with processes and regulations.
• Detecting and promptly handling mistakes/problems affecting service quality of Operations.
• Proactively proposing quality initiatives by requiring the compliance with policies and procedures to ensure quality; developing new models; making changes to maintain and improve the quality of operating processes.
• Regularly updating professional knowledge to ensure the monitoring is closely carried out with current regulations.
TRAINING
• Designing and managing training plans based on needs of departments.
• Monitoring reports of quality and efficiency of staffs in Operations for re-training plans.
• Collaborating with contact points from other relevant departments to improve operating activities.
• Participating in setting up processes, building scenarios and training skills of customer service for all Operations.
• Performing periodic working reports for line manager.
• Performing other tasks as required by Head of Operations.
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... ào tạo nhân viên ban quản lý tòa nhà đảm bảo họ nắm vững quy trình làm việc và giám sát công tác thực hiện các quy trình.
Nhiệm vụ 3 (Task 3): Bàn giao dự án cho BQT tòa nhà
3.1 Hỗ trợ công tác tổ chức HNNCC (thường niên, bất thường) và đảm bảo hội nghị thành công theo KPIs đã được phê duyệt.
3.2 Tham gia làm thành viên BQT.
3.3 Thực hiện các công tác bàn giao cho BQT theo mốc thời gian trong KPIs của phòng ban.
Nhiệm vụ 4 (Task 4): Giám sát / xử lý các than phiền của cư dân
4.1 Tham gia giám sát việc xử lý các defect
4.2 Cùng với bộ phần CSKH xử lý các than phiền của cư dân theo quy trình đã được ban hành đảm bảo các than phiền được xử lý trong khoảng thời gian cho phép thể hiện trong Quy trình.
Nhiệm vụ 5 (Task 5): Giám sát công tác quản lý vận hành tòa nhà
5.1 Đảm bảo cập nhật đầy đủ các thông tin của tòa nhà do mình phụ trách, cung cấp hồ sơ/thông tin của dự án cho đơn vị quản lý tòa nhà.
5.2 Kiểm tra tòa nhà và phản hồi chất lượng dịch vụ cho BQLTN để kịp thời điều chỉnh
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... ng và các nghiệp vụ ngoài phạm vi của QLRR tín dụng và QLRR thị trường
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát tuân thủ định kỳ hàng năm;
- Giám sát từ xa thông qua các công cụ phù hợp;
- Thực hiện/phối hợp thực hiện kiểm soát tuân thủ tại các ĐVKD trong khu vực định kỳ/đột xuất về các nghiệp vụ;
- Tham gia Đoàn kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác quản lý rủi ro vận hành tại các ĐVKD trong khu vực;
- Thực hiện giám sát từ xa/kiểm tra tại chỗ việc triển khai thực hiện các VBQP tại các ĐVKD trong khu vực; đảm bảo tính tuân thủ, minh bạch và kịp thời phát hiện các rủi ro trong hoạt động của ĐVKD và đề xuất Giám đốc Ban các biện pháp xử lý theo quy định;
- Định kỳ lập báo cáo đánh giá mức độ tuân thủ của các PGD, phòng nghiệp vụ và các CBNV thuộc các ĐVKD trong khu vực. Phân tích nguyên nhân dẫn đến sai sót, vi phạm và đưa ra các cảnh báo rủi ro tiềm ẩn (nếu có) nhằm hỗ trợ Giám đốc chi nhánh trong công tác quản lý RRVH tại đơn vị;
- Theo dõi và thực hiện báo cáo kết quả thực hiện phương án khắc phục, phòng ngừa về các sự không phù hợp tại Biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra. Phúc tra kết quả thực hiện khắc phục các tồn tại, yếu kém, tiềm ẩn rủi ro đã được phát hiện qua kiểm tra/giám sát;
- Tham gia góp ý kiến cho các hoạt động cải tiến quy trình/hệ thống cũng như cải tiến các bước xử lý nghiệp vụ. Đề xuất các cảnh báo, nhắc nhở nhằm giảm thiểu RRVH cũng như tăng cường văn hóa QLRRVH khu vực;
- Phối hợp với các ĐVKD trong khai báo, thu thập các rủi ro phát sinh trong tác nghiệp tại các ĐVKD;
- Hỗ trợ/phối hợp thực hiện lập kế hoạch phòng ngừa, giảm nhẹ RRVH;
- Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ, thực hiện việc triển khai hoạt động QLRR vận hành của ĐVKD trong khu vực theo đúng các quy định, quy trình, quy chế của Khối QLRR đã được ban hành;
- Phối hợp thực hiện phân tích, rà soát đưa ra ý kiến về khía cạnh RRVH, các rủi ro tiềm ẩn đối với các sản phẩm, quy trình, hướng dẫn nội bộ của BAC A BANK trước và sau khi ban hành.
3. Hỗ trợ theo yêu cầu của Ban kiểm toán nội bộ giám sát việc khắc phục kết quả kiểm tra và triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ban kiểm toán nội bộ liên quan đến hoạt động rủi ro vận hành
- Thực hiện phúc tra kết quả thực hiện khắc phục các tồn tại, yều kém, tiềm ẩn rủi ro đã được ban kiểm toán nội bộ phát hiện;
- Triển khai thực hiện các khuyến nghị liên quan đến hoạt động QLRRVH của Ban Kiểm toán đến các ĐVKD trong khu vực;
- Lập báo cáo kết quả hỗ trợ gửi Ban kiểm toán nội bộ.
4. Nhiệm vụ khác
- Xây dựng và thực hiện các báo cáo bên trong bên ngoài liên quan đến hoạt động của Phòng;
- Thực hiện cung cấp thông tin cho các ĐVKD trong khu vực, Khối/Ban/Trung tâm/Phòng chức năng của Hội sở chính có liên quan khi có yêu cầu;
- Tham gia thực hiện các phần công việc trong quy trình có liên quan.
- Thực hiện lưu trữ đầy đủ các hồ sơ liên quan;
- Tham gia các lớp đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ quản lý và trình độ nghiệp vụ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng/Ban.
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... của khách hàng liên quan đến dịch vụ kỹ thuật;
- Giám sát, hỗ trợ các bộ phận khác những vấn đề liên quan đến hệ thống kỹ thuật/cơ sở hạ tầng tại khu vực;
- Tổ chức thường xuyên các đợt kiểm tra hệ thống kỹ thuật của dự án để đảm bảo các hệ thống vận hành hiệu quả, được duy trì sửa chữa đúng tiêu chuẩn.
- Thẩm định và tham gia giám sát các hoạt động của các dự án, bao gồm việc sử dụng lối đi chung, các khu vực công cộng, kiểm soát việc ra vào, các qui trình an ninh, PCCC, vệ sinh môi trường, việc sử dụng thang máy, khu vực để xe, cây cảnh…
- Tổ chức hướng dẫn theo dõi, giám sát việc giao nhận diện tích khách thuê bao gồm quản lý việc hoàn thiện nội thất của khách thuê...
- Tổ chức hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc tiêu thụ điện, nước, gas, dầu …của tòa nhà/cư dân và của khách thuê theo quy trình.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... n/phối hợp thực hiện kiểm soát tính tuân thủ tại các Đơn vị định kỳ/đột xuất về mảng nghiệp vụ được phân công.
- Tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động cải tiến quy trình/hệ thống cũng như cải tiến các bước xử lý nghiệp vụ.
- Phúc tra kết quả thực hiện khắc phục các tồn tại, yếu kém, tiềm ẩn rủi ro đã được phát hiện qua kiểm tra/ giám sát/ thanh tra.
- Thực hiện/ phối hợp thực hiện việc xem xét, xác minh và báo cáo cấp Lãnh đạo về các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ và hoạt động Ngân hàng.
- Phối hợp thực hiện lập kế hoạch phòng ngừa, giảm nhẹ RRVH
- Thực hiện các báo cáo nội bộ, bên ngoài liên quan đến hoạt động của phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên.
2 3

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT