Tìm việc làm

Tìm việc làm quản lý nhà trọ tại Hà Nội

LươngThỏa thuận
Hà Nội
... hàng tháng/ Make daily, monthly production report and inventory report.
- Quản lý chung về 5S, hoạt động cải tiến, nhân sự bộ phận PC/ Manage activity of 5S, improvement activities, and manpower of PC department.
- Quản lý vận hành hệ thống AX/ Manage processing of AX system.
- Lập dự toán chi phí tháng, quý, năm cho bộ phận/ Making budget for department in short & long - term.
- Các công việc khác theo sự phân công của Tổng giám đốc/ Other job assigned by General Director.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... m
- Phân tích nguyên nhân lỗi, đưa ra đối sách khắc phục phòng ngừa.
- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động chất lượng phát triển sản phẩm mới.
- Đối ứng khách hàng về các vấn đề liên quan đến chất lượng.
4. Đào tạo công nhân viên về quản lý chất lượng.
5. Cải tiến chất lượng sản phẩm nhằm giảm tỷ lệ hư hỏng của sản phẩm và tăng hiệu quả sử dụng vật tư, máy móc, nhân lực;
6. Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.
... uản lý nội dung và chất lượng buổi dạy của các giáo viên khác tại trung tâm.
- Quản lý kết quả học tập của học sinh và chất lượng giáo viên giảng dạy tại Trung tâm.
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Trung tâm, lên kế hoạch marketing cho trung tâm.
- Và các công việc liên quan khác do Ban lãnh đạo giao.
... yết claim từ khách hàng.
- Hỗ trợ các bộ phận khi cần thiết.
- Quản lý điểm thay đổi 4M.
- Xác nhận việc duy trì hệ thống ISO ,tìm kiếm sự không phù hợp và cải tiến ,chuẩn bị chương trình, kế hoạch đánh giá ISO.
- Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên.
...
- Đối ứng với các lỗi phát sinh từ phía khách hàng
- Điều tra nguyên nhân, đối sách, báo cáo cấp trên những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất
- Quản lý, đào tạo, triển khai kế hoạch sản xuất cho cấp dưới
- Cải tiến công đoạn, hiệu suất, nâng cao chất lượng bộ phận ngoại quan trong dây chuyền sản xuất
... c lỗi phát sinh từ phía khách hàng
- Điều tra nguyên nhân, đối sách, báo cáo cấp trên những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất
- Quản lý, đào tạo, triển khai kế hoạch sản xuất cho cấp dưới
- Cải tiến công đoạn, hiệu suất, nâng cao chất lượng bộ phận ngoại quan trong dây truyền sản xuất
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... c xử lý đúng theo kỳ hạn yêu cầu;
- Phát hành và xử lý khiếu kiện nhà cung cấp, kiểm soát đối sách của nhà cung cấp;
- Giám sát sản phẩm thử nghiệm, sản phẩm chuyển giao và phát triển sản phẩm mới. Tham gia phân tích lỗi, báo cáo bất thường, theo dõi đối sách, cải tiến, FMEA.
- Chịu trách nhiệm quản lý tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; Kiểm soát, quản lý nguyên liệu đầu vào và đảm bảo chất lượng đầu ra;
(Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn)

Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT