Tìm việc làm

Tìm việc làm quản lý nhà hàng tại Kiên Giang

... Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, tuần cho bộ phận nhà hàng và tổ chức thực hiện.
- Tổ chức cơ chế giám sát và trực tiếp giám sát việc thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy trình hướng dẫn của nhà hàng.
- Theo dõi số lượng công cụ dụng cụ tài sản hàng tháng, giải trình cho Quản Lý Khu vực số lượng hư hỏng, mất mát.
- Trực tiếp giải quyết các khiếu nại của khách hàng và sự việc phát sinh liên quan hàng ngày.
- Tổ chức việc thực hiện theo các yêu cầu, chỉ thị của Quản Lý Khu vực.
- Báo cáo kết quả các sự việc hàng ngày cho Quản Lý Khu vực.
- Thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên.​.​.
Lương20 triệu - 30 triệu
Kiên Giang
- Quản lý nhà hàng
- Quản lý nhân sự
- Giám sát nhà hàng
- Xây dựng menu
LươngThỏa thuận
Kiên Giang
... ến mãi và bán hàng nhưng vẫn đảm bảo và duy trì dịch vụ khách hàng tốt nhất
Maximize revenue while implementing & maintaining up-selling and incentive programs and enhancing & maintaining superior customer service
II. Dịch vụ khách hàng/ Guest Services
1. Đảm bảo dịch vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi. Giải quyết các khiếu nạn, có hành động phù hợp để biến các khách hàng không hài long trở thành khách hàng thân thiết
Ensure positive guest service in all areas. Respond to complaints, taking any and all appropriate actions to turn dissatisfied guests into return guests.
2. Chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng dịch vụ và cách thức trình bày luôn nhất quán với tiêu chuẩn
Responsible for ensuring consistent high quality of food preparation and service
3. Duy trì hình ảnh nhà hàng chuyên nghiệp cụ thể sự sạch sẽ, vệ sinh, an toan và sức khỏe; ngoại hình và trang phục của nhân viên chỉnh chu
Maintain professional restaurant image, including restaurant cleanliness, hygiene, health & safety; proper uniforms and appearance standards
4. Phối hợp với F&B Manager để tổ chức các kiểu phòng ăn phù hợp với các yêu cầu thực dơn khác nhau như tiệc đứng, chọn món, sự kiện, …
Work with F&B Manager to organize dining room suitable for variety of meals: buffet, a la carte, banquet
5. Luôn quan sát để biết sự hài long của khách và đi hỏi thăm khách để có thể đáp ứng nhu cầu của khách kịp thời
Keep an eye to observe guest’s satisfaction and do a daily walk-through of the restaurant to get their feedback and provide timely serve to guests
III. Quản lý nhân sự/ Human resource management aspects
1. Cho nhân viên biết những kết quả bộ phận cần đạt tới, đề ra và tiến hành các tiêu chuẩn và cách thức đánh giá công việc, tiến hành việc xem xét, đánh giá công việc của nhân viên để đảm bảo tiêu chuẩn làm việc cao của nhân viên
Establish performance expectations, produce and implement performance standards and measures, conduct performance reviews to ensure high standards of staff performance
2. Chịu trách nhiệm quản lý lịch làm việc và phân bổ công việc hợp lý cho nhân viên
Responsible for work schedule and the appropriate allocation of duties to staff
3. Đảm bảo nhân viên được trang bị kiến thức tốt về dịch vụ và sản phẩm của nhà hàng và resort để mỗi một nhân viên nhà hàng cũng là một người kinh doanh tốt
Ensure staff have good knowledge of services and products available to customers in order to maximize sales
4. Hướng dẫn nhân viên làm việc theo các quy trình và cách thức vận hành của
Provide direction to employees regarding operational and procedural issues
5. Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của nhân viên và xây dựng không khí làm việc tích cực trong bộ phận
Handle all employees’ disputes and establish positive morale
6. Đánh giá nhân viên công bằng, tạo cơ hội giao tiếp hai chiều và đề xuất xử lý kỷ luật/ khen thưởng kịp thời, phù hợp.
Evaluate employees fairly, create good communication opportunities, propose warning or awards properly
7. Lên kế hoạch và tiến hành đào tạo các nghiệp vụ, ngoại ngữ và các kỹ năng liên quan chăm sóc khách hàng
Make training plan and implement the training of functional skills, foreign languages and customer service related skills
IV. Khả năng đảm nhiệm mọi vị trí của nhà hàng khi cần để đảm bảo ca làm việc hoàn thành tốt
Assist with every position in the Restaurant as required in order for the shift to run smoothly
V.Công việc khác do cấp trên giao phó
Other assignments as requested
Lương7 triệu - 10 triệu
Kiên Giang
... ichi - Kichi, Gogi House tại Rạch Giá:
- Cửa hàng trưởng : 03 vị trí
- Trợ lý quản lý : 03 vị trí
- Giám sát nhà hàng : 06 vị trí

Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT