Tìm việc làm

Tìm việc làm quản lý kinh doanh tại Tây Ninh

LươngThỏa thuận
Tây Ninh
... bán hàng của khu vực được bàn giao và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa công ty và ngân hàng đối tác.
Phạm vi công việc:
Trước bán hàng:
• Thực hiện hoạt động chia sẻ, coaching sản phẩm, kỹ năng ở quy mô chi nhánh.
• Chịu trách nhiệm đào tạo trực tiếp cách tư vấn sản phẩm thông qua hoạt động đào tạo bằng cách đi thực tế.
• Hướng dẫn quy trình hồ sơ, song với thực hành trực tiếp cho lực lượng bán hàng trực tiếp tại chi nhánh.
• Hướng dẫn sử dụng công cụ hỗ trợ bán hàng từ Prudential
Trong bán hàng:
• Cùng lực lượng kinh doanh của đối tác, tiếp cận khách hàng tư vấn sản phẩm, chốt hợp đồng.
Sau bán hàng:
• Chịu trách nhiệm hỗ trợ các nghiệp vụ của hợp đồng bảo hiểm, các giao dịch bảo hiểm của khách hàng với Prudential: hỗ trợ phát hành hợp đồng, hợp đồng hủy, bổ sung thông tin, khiếu nại, giải quyết quyền lợi bảo hiểm...
• Phối hợp chi nhánh và lực lượng kinh doanh chăm sóc khách hàng của chi nhánh.
Các hoạt động khác:
• Triển khai/ hỗ trợ triển khai các hoạt động bán hàng tập trung (như: hội nghị, hội thảo, sự kiện...)
• Xây dựng quan hệ với đối tác và nội bộ hiệu quả, nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại ngân hàng.
• Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các Cấp Quản lý.
Lưu ý:
• DSM là lực lượng không được cấp mã số bán, không độc lập thực hiện tư vấn, bán hàng mà không có chuyên viên tư vấn đi cùng.
• DSM không được lập hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (HSYCBH) theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam.
Trách nhiệm chính:
• Hoàn thành chỉ tiêu được giao ở vị trí Quản lý Kinh doanh Cụm
• Hỗ trợ kinh doanh trực tiếp địa bàn phụ trách thông qua hoạt động đào tạo, chia sẻ, hướng dẫn bán hàng. Hỗ trợ trực tiếp các hoạt động sau bán hàng: phát hành hợp đồng, chăm sóc khách hàng, nghiệp vụ giao dịch bảo hiểm của khách hàng với công ty.
• Hoàn thành các công việc được giao bởi các cấp Quản lý để nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và đội nhóm.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nội bộ và đối tác; tìm kiếm và duy trì hiệu quả truyền thông với đối tác chiến lược
• Vị trí Quản lý kinh doanh cụm đóng vai trò là người đại diện của Công ty trước đối tác
• Tôn trọng và trung thực
• Quan tâm và hợp tác công bằng
• Hành xử chuyên nghiệp
LươngThỏa thuận
Tây Ninh
... bán hàng của khu vực được bàn giao và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa công ty và ngân hàng đối tác.
Phạm vi công việc:
Trước bán hàng:
• Thực hiện hoạt động chia sẻ, coaching sản phẩm, kỹ năng ở quy mô chi nhánh.
• Chịu trách nhiệm đào tạo trực tiếp cách tư vấn sản phẩm thông qua hoạt động đào tạo bằng cách đi thực tế.
• Hướng dẫn quy trình hồ sơ, song với thực hành trực tiếp cho lực lượng bán hàng trực tiếp tại chi nhánh.
• Hướng dẫn sử dụng công cụ hỗ trợ bán hàng từ Prudential
Trong bán hàng:
• Cùng lực lượng kinh doanh của đối tác, tiếp cận khách hàng tư vấn sản phẩm, chốt hợp đồng.
Sau bán hàng:
• Chịu trách nhiệm hỗ trợ các nghiệp vụ của hợp đồng bảo hiểm, các giao dịch bảo hiểm của khách hàng với Prudential: hỗ trợ phát hành hợp đồng, hợp đồng hủy, bổ sung thông tin, khiếu nại, giải quyết quyền lợi bảo hiểm...
• Phối hợp chi nhánh và lực lượng kinh doanh chăm sóc khách hàng của chi nhánh.
Các hoạt động khác:
• Triển khai/ hỗ trợ triển khai các hoạt động bán hàng tập trung (như: hội nghị, hội thảo, sự kiện...)
• Xây dựng quan hệ với đối tác và nội bộ hiệu quả, nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại ngân hàng.
• Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các Cấp Quản lý.
Lưu ý:
• DSM là lực lượng không được cấp mã số bán, không độc lập thực hiện tư vấn, bán hàng mà không có chuyên viên tư vấn đi cùng.
• DSM không được lập hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (HSYCBH) theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam.
Trách nhiệm chính:
• Hoàn thành chỉ tiêu được giao ở vị trí Quản lý Kinh doanh Cụm
• Hỗ trợ kinh doanh trực tiếp địa bàn phụ trách thông qua hoạt động đào tạo, chia sẻ, hướng dẫn bán hàng. Hỗ trợ trực tiếp các hoạt động sau bán hàng: phát hành hợp đồng, chăm sóc khách hàng, nghiệp vụ giao dịch bảo hiểm của khách hàng với công ty.
• Hoàn thành các công việc được giao bởi các cấp Quản lý để nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và đội nhóm.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nội bộ và đối tác; tìm kiếm và duy trì hiệu quả truyền thông với đối tác chiến lược
• Vị trí Quản lý kinh doanh cụm đóng vai trò là người đại diện của Công ty trước đối tác
• Tôn trọng và trung thực
• Quan tâm và hợp tác công bằng
• Hành xử chuyên nghiệp
LươngThỏa thuận
Tây Ninh
... c.
- Chịu trách nhiệm làm việc, tham gia các cuộc họp với các Giám đốc chi nhánh Ngân hàng về các chính sách, quy định và các vấn đề liên quan để cải thiện quy trình bán hàng nhằm tăng doanh số của đội ngũ kinh doanh.
- Thực hiện chỉ đạo các hoạt động bán hàng và đào tạo tại Ngân hàng đối tác được giao để đạt được các mục tiêu bán hàng dự kiến, tuyển dụng & tỷ lệ hoạt động.
- Giám sát và quản lý hoạt động bán hàng tại chi nhánh các Đối tác Ngân hàng và đội ngũ bán hàng.
- Chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển lực lượng kinh doanh phù hợp với định hướng của Ngân hàng được chỉ định.
- Đề xuất ý tưởng để cải thiện quy trình nội bộ và dịch vụ khách hàng
- Các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Duy trì hợp tác vững chắc và có hiệu quả với các đối tác Ngân hàng chiến lược và các phòng ban liên quan.
- Những công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám Đốc Cấp Cao Phòng Hợp Tác Kinh Doanh
Lương7 triệu - 10 triệu
Tây Ninh
... n sản xuất tốt
- Quản lý và điều phối hệ thống đại lý, thương lái trên địa bàn
- Lên kế hoạch, chịu trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ được giao
- Đánh giá và báo cáo công việc cho quản lý
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT