Tìm việc làm

Tìm việc làm phụ kho tại Đồng Nai

LươngThỏa thuận
Đồng Nai
... mise.
- Hỗ trợ phát triển các chính sách và chương trình về an toàn sức khỏe và môi trường
Support the development of OHSE policies and programs
- Lập kế hoạch, kiểm tra, theo dõi, duy trì việc thực hiện chế độ bảo hộ lao động trong toàn công ty theo quy chế
Plan, inspect, monitor and maintain the implementation of the labor protection regime within the premise by regulations
- Tư vấn và hướng dẫn các chủ đề liên quan đến an toàn khác nhau (mức độ tiếng ồn, sử dụng máy móc, v.v.)
Advise and guide on various safety-related topics (noise levels, use of machinery etc.)
- Chăm sóc sức khỏe cho người lao động: khám sức khỏe định kỳ và đột xuất, cấp cứu tai nạn lao động.
Conduct health check - up for employees in periodically or annually, support in emergency for labour accident.
- Tiến hành đánh giá rủi ro và thực thi các biện pháp phòng ngừa
Conduct risk assessment and enforce preventative measures
- Quản lý công tác vệ sinh môi trường, quản lý chất thải, nước thải theo quy định của pháp luật.
Manage of environmental sanitation, waste and waste water management in accordance to the law.
- Xem xét và cập nhật các chính sách và quy định theo luật hiện hành
Review existing policies and measures and update according to legislation
- Kiềm soát hoạt động của đội Bảo vệ và giám hoạt động an ninh cho nhà máy.
Control the operation of the security team and supervise the security activities within the premise
- Khởi xướng và tổ chức đào tạo an toàn sức khỏe môi trường cho nhân viên và cấp quản lý
Initiate and organize OHSE training for employees and management level
- Thực hiện báo cáo có liên quan về cho cơ quan chức năng về môi trường, lao động định kỳ hoặc theo yêu cầu
Provide periodically or per request any reports to the authority of environmental and labor
- Kiểm tra và giám sát các biện pháp toàn vệ sinh lao động hàng ngày tại nhà máy để phát hiện và xác định các vấn đề không phù hợp (ví dụ: không tuân thủ sử dụng công cụ, dụng cụ thiết bị bảo vệ trong lúc làm việc)
Inspect and monitor daily safety implementation at the plant to find and indentify any non-conformity issue (e.g: employee non-comply using safety tools, equipment while working)
- Cảnh báo và yêu cầu dừng mọi hành vi hoặc quy trình không an toàn có vẻ nguy hiểm hoặc không lành mạnh có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động trong phạm vi nhà máy
Give alert signal and request to stop any unsafe activities or processes that seem dangerous or unhealthy that may affect to employee heath within the premise.
- Ghi nhận và tiến hành điều tra các sự cố tai nạn lao động xảy ra để xác định nguyên nhân và kết hợp với công ty bảo hiểm xử lý các yêu cầu bồi thường cho người lao động
- Record and investigate labour accidents occur to identify causes then coordinate with insurance company for handling employee claims
- Quản lý công việc của đội ngũ nhân viên tạp vụ xưởng sản xuất và đội ngũ nhân viên làm vườn
Manage and supervise housekeeping team at the plant and gardening team.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng ban
Perform other duties as required by the Director of Administration & Human Resources.
LươngThỏa thuận
Đồng Nai
... vật tư, tiến độ, thời gian hoàn thành....).
- Báo cáo công việc giao hàng hằng ngày cho khối Kinh Doanh.
- Báo cáo công việc cuối tháng theo form mẫu.
- Đôn đốc nhân viên thực hiện công việc nhanh chóng.
- Giám sát quá trình tác nghiệp của nhân viên.
- Quản lý các chi phí giao hàng ở mức thấp nhất.
- Quản lý quá trình sử dụng xe ô tô tải( bảo dưỡng, đang kiểm...).
- Đảm bảo tuân thủ các quy định của cấp trên.

Lương5 triệu - 7 triệu
Đồng Nai
... o vôi răng, nhổ răng sữa
- Vệ sinh, vô trùng dụng cụ và khu vực làm việc
- Chăm sóc khách hàng

Lương10 triệu - 15 triệu
Đồng Nai
... ày
- Hàng nặng 25-50 kg . Mức lương 450k - 530k/ ngày.
- Công việc có băng tải , băng chuyển xe nâng hộ trợ.
- Mức Lương 400K-600K / Ngày ( có xe nâng, ba lết băng tải băng chuyền hỗ trợ lên xuống hàng )
- Trả Lương Ngày hoặc Tuần.
- Thời gian làm việc : 8h / ngày

Lương5 triệu - 7 triệu
Đồng Nai
... o vôi răng, nhổ răng sữa
- Vệ sinh, vô trùng dụng cụ và khu vực làm việc
- Chăm sóc khách hàng

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT