Tìm việc làm

Tìm việc làm nhân viên vận hành máy ép nhựa tại Hồ Chí Minh

Lương7 triệu - 10 triệu
Hồ Chí Minh
Vận hành máy ép nhựa
Đóng gói sản phẩm
Bảo trì khuôn& máy
Lương7 triệu - 10 triệu
Hồ Chí Minh
... ng việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
- Cài đặt các thông số kỹ thuật.
- Lên, xuống khuôn.
Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Lương10 triệu - 15 triệu
Hồ Chí Minh
... ện nhiệt độ,... ảnh hưởng đến chất lượng
khuôn nhựa trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm không bị lỗi.
 Nghiên cứu phân tích các vấn đề phát sinh lỗi hỏng của khuôn và đề xuất các phương án khắc
phục và cải tiến phòng ngừa.
 Quản lý, bảo quản máy móc thiết bị theo yêu cầu cấp trên.
Lương10 triệu - 15 triệu
Hồ Chí Minh
... ận hành máy ép nhựa,điều chỉnh điều kiện ép nhựa để sản phẩm đạt chất lượng.
4) Kiểm tra sản phẩm sau khi ép,khắc phục các lỗi của khuôn ép nhựa như: Bavia,thiếu nhựa....
5) Thực hiện các công việc bảo trì,bảo dưỡng máy ép nhựa
Lương10 triệu - 15 triệu
Hồ Chí Minh
... ựa
- Xử lý lỗi phát sinh khi đang chạy sản phẩm như thiếu nhựa, dư nhựa, sai màu...
- Xử lý lỗi trong quá trình sản xuất
- Báo cáo công việc cuối ca
Lương7 triệu - 10 triệu
Hồ Chí Minh
... ng việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên;
- Mọi chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT