Tìm việc làm

Tìm việc làm nhân viên tiếng hàn tại Bắc Ninh

Lương15 triệu - 20 triệu
Bắc Ninh
- Thực hiện công việc phiên dịch cho quản lý người Trung Quốc và các báo cáo hàng ngày
Lương15 triệu - 20 triệu
Bắc Ninh
... ức lương và đãi ngộ hấp dẫn:
*Nội dung :
- Kiểm soát chất lượng công đoạn
- Nắm bắt, hiểu rõ được các tiêu chuẩn
- Làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp
- Đàm phán, thương lượng
- Quản lý, sắp xếp và đánh giá năng lực nhân viên kiểm tra
- Xử lý bất thường công đoạn
( Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn )
Lương10 triệu - 15 triệu
Bắc Ninh
... UA HÀNG
Phụ trách và tổ chức thực hiện, quản lý thực hiện công tác mua hàng của ngành hàng được phân công, bao gồm các công việc
- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ mua hàng và kiểm soát các hoạt động mua hàng trong ngành hàng.
- Phát hành và quản lý đơn hàng (chất lượng, số lượng, thời gian giao hàng,...) đảm bảo đáp ứng yêu cầu từ các phòng ban và kế hoạch sản xuất
- Đảm bảo hoạt động mua hàng của bộ phận đáp ứng và tuân thủ tiêu chuẩn ISO và các qui trình công việc liên quan.
- Hợp tác với các phòng ban khác đảm bảo xử lý tốt các vấn đề phát sinh (thời hạn giao hàng, xử lý các sản phẩm lỗi, kiểm soát hàng tồn,...)
- Thực hiện và đảm bảo các thủ tục thanh toán với nhà cung ứng chính xác, kịp thời.
- Công việc cụ thể có thể trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn
LươngThỏa thuận
Bắc Ninh
... o chất lượng ngay công đoạn sản xuất
- Báo cáo hàng ngày với quản lý trực tiếp về các vấn đề chất lượng trong công đoạn sản xuất
- Kiểm tra và giám sát các hoạt động trong công đoạn sản xuất (con người, máy móc, kỹ thuật)
- Công việc khác theo chỉ thị của cấp quản lý
LươngThỏa thuận
Bắc Ninh
...
- Nắm bắt số lượng sản phẩm lỗi, các vấn đề về lỗi, phân loại và cản tiến các hàng lỗi, báo cáo chất lượng với cấp quản lý
- Cập nhật hệ thống về tình hình chất lượng sản phẩm, lỗi phát sinh hàng ngày
- Quản lý chất lượng của công nhân và đơn vị thuê ngoài
- Báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng về tình hình chất lượng
- Công việc khác theo chỉ thị của cấp quản lý
LươngThỏa thuận
Bắc Ninh
... ng xuất hàng với dự kiến, quản lý thực tế
- Báo cáo hàng tuần, báo cáo tháng(số lượng bán hàng, số lượng bán hàng)
- Nhập số liệu về doanh thu/ bán hàng trên phần mềm SAP
- Xử lý các thủ tục với khách hàng (hóa đơn, số liệu doanh thu,..)
- Quản lý hợp đồng mua bán với khách hàng
Lương15 triệu - 20 triệu
Bắc Ninh
... ng và đãi ngộ hấp dẫn:
*Nội dung :
- Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, đầu ra.
- Nắm bắt, hiểu rõ được các tiêu chuẩn
- Làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp
- Đàm phán, thương lượng
- Quản lý, sắp xếp và đánh giá năng lực nhân viên kiểm tra
- Xử lý bất thường công đoạn
( Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn )
Lương15 triệu - 20 triệu
Bắc Ninh
... hẩm không phù hợp…
- Điều tra, phân tích nguyên nhân những than phiền của khách hàng về sản phẩm ngoài thị trường, những vấn đề không phù hợp, làm báo cáo và chịu trách nhiệm báo cáo tới trưởng phòng
- Phân tích dữ liệu để xác định các hạng mục cần cải tiến trong hệ thống chất lượng
- Lập kế hoạch và trực tiếp tham gia đánh giá nội bộ, đưa ra những vấn đề phát sinh, yêu cầu và giám sát các hành động khắc phục và phòng ngừa
- Đối ứng đánh giá bên ngoài từ khách hàng.
- Công việc chi tiết sẽ trao đổi trong phỏng vấn
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT