Tìm việc làm

Tìm việc làm nhân viên theo dõi đơn hàng tại Đồng Nai

LươngThỏa thuận
Đồng Nai
... evant party to address the potential issue to avoid any Past Due.
Giám sát, quản lý và theo dõi (xác định vị trí vật lý) các đơn hàng để đảm bảo tuân thủ các quy trình và đang được kiểm soát theo thời hạn sản xuất. Chủ động làm việc với bên liên quan để giải quyết vấn đề tiềm ẩn nhằm tránh đơn hàng bị quá hạn
6. Report back to Supervisor timely when foresee or there is any risk that may miss the order.
Báo cáo kịp thời cho Giám sát khi phát hiện các nguy cơ có thể dẫn đến đơn hàng bị bỏ sót
7. Follow up with material planner or upstream process on material requirement for orders.
Theo dõi với người làm kế hoạch nguyên vật liệu hoặc quy trình ban đầu về các yêu cầu nguyên vật liệu cho đơn hàng.
8. Drive OTD improvement to achieve the target by working with relevant party to close the gap like material availability, machine downtime, insufficient lead time etc.
Thúc đẩy cải thiện OTD (giao hàng đúng hạn) để đạt mục tiêu bằng cách làm việc với bên liên quan nhằm thu hẹp khoảng cách như tính khả dụng của nguyên vật liệu, thời gian ngừng máy, không đủ thời gian sản xuất, vv
9. Ensure correct reschedule code is entered together with realistic date for any order that past due and this need to be done timely.
Bảo đảm việc nhập thông tin chính xác cùng với ngày giao hàng thực tế cho bất kỳ đơn hàng quá hạn nào và việc này cần được thực hiện đúng lúc.
10. Responsible to inform appropriate departments especially the downstream process / work center of orders that deviate from schedule so that opportunities of recovery can be explored.
Chịu trách nhiệm thông báo cho các bộ phận có liên quan, đặc biệt là quy trình hoàn tất/ khu vực sản xuất về các đơn hàng đang bị lệch ngày giao hàng so với kế hoạch để tìm cơ hội khắc phục
11. Utilize reports to proactively manage large orders (example Daily Order Report and Pocket Report) to meet the MDD.
Sử dụng hiệu quả các báo cáo để chủ động quản lý các đơn hàng lớn (ví dụ báo cáo đơn hàng hàng ngày và báo cáo Pocket) để hoàn thành đơn hàng đúng kế hoạch.
12. Be the back-up Supervisor during the absence of supervisor.
Là Giám sát dự phòng trong thời gian Giám sát vắng mặt.
The responsibilities as defined are intended to serve as a general guideline for this position. Associates may be asked to perform additional tasks depending on strengths and capabilities.
Trách nhiệm nêu trên chỉ là một hướng dẫn chung cho vị trí này. Cộng sự có thể được yêu cầu thực hiện thêm các công việc khác tuỳ vào điểm mạnh và khả năng của mình
LươngThỏa thuận
Đồng Nai
... ều…
- Phụ trách công việc đặt hàng nội bộ từ văn phòng chi nhánh; Liên hệ hãng tàu, nhà vận chuyển để lấy lịch tàu và lên kế hoạch vận chuyển hàng trong nước bằng đường biển; Phụ trách mua bảo hiểm hàng hóa và các công việc liên quan đến chứng từ bảo hiểm; Theo dõi và xử lý các công việc liên quan trong suốt quá trình vận chuyển hàng hóa đến các kho bãi; Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Lương7 triệu - 10 triệu
Đồng Nai
... hàng, đàm phán về hợp đồng
- Làm việc với các bộ phận kỹ thuật, mua hàng và vật tư để đảm bảo nguyên phụ liệu cho sản xuất
- Làm việc với các phòng sản xuất, đội kỹ thuật và quản lý chất lượng để đảm bảo đơn hàng được giao kịp thời và đạt tiêu chuẩn chất lượng
- Tính toán chi phí cho hàng hóa và dịch vụ liên quan
- Báo cáo lên cấp trên các chỉ số liên quan đến đơn hàng

LươngThỏa thuận
Đồng Nai
... highest quality bags and small leather goods accessories in the industry considering the impact of product development in manufacturing.
- Phát triển các loại vật liệu (Da, Vải, Phụ liệu) với các nhà cung cấp quốc tế./ Coordinate Raw material development (Leather, Textiles, fittings internationally)
- Tìm kiếm các nhà cung cấp dựa trên yêu cầu của khách hàng./ Research suppliers based on new customer enquiries
- Theo dõi, phát triển các loại vật liệu mới/ Follow-up new materials development until materials/colors approvals
- Thiết lập thư viện vật liệu./Create a Material library
- Phê duyệt và quản lý mẫu gốc./ Approve and manage Master Samples
- Kiểm soát các nhà cung cấp trong việc làm mẫu vật liệu và giao hàng./ Check suppliers respect technical specifications in sampling and manage delivery deadlines/ Trao đổi, làm việc trực tiếp với nhà cung cấp, khách hàng về vật liệu cho quá trình làm mẫu và kiểm tra quy chuẩn.Handle supplier and client communication regarding RM for sample orders and lab testing for compliance
- Làm việc cùng bộ phận thu mua về vật liệu làm mẫu cũng như sản xuất./ Responsible for linking with Purchasing Department for sample, bulk materials ordering and tracking.
- Theo dõi chuỗi cung ứng và các bộ phận liên quan đến khi nhận được vật liệu từ quá trình sản xuất vật liệu đến kiểm tra chất lượng và xuất hàng./ Monitor the Supply Chain and linked Departments’ actions until sample and bulk material arrival, throughout production and until final quality passed and shipment.

LươngThỏa thuận
Đồng Nai

- Thoe dõi đơn hàng

- Mọi chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

LươngThỏa thuận
Đồng Nai
... quyết các vấn đề.
- Hiệu quả nắm bắt nhu cầu của khách hàng và phản hồi cho nhà máy và các phòng ban khác
- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu của công ty.
- Hoàn thành các công việc của quản lý giao
- Thông tin cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.
Lương5 triệu - 7 triệu
Đồng Nai
... P system, be able to convert Tech Pack / Comment from buyer into understandable document to factory and give clear instruction to factory to follow.
- Work with head office and factory to arrange and submit all kind of samples on time.
- be able to check, approve and make comments on factory samples and work with factory and Tech / QC team to improve IT.
- Control the material shipment status, make the balance sheet and work with fabric team and factory to ensure production can be started on time and run smoothly.
- Follow up and check import and export document and deliver to relative party correctly.
- Experience in material ordering and be able to approve the material based on buyer’s requirement such as trim card, carton, thread, polybag and other …
- Be able to book the inline and final inspection with buyer QA, coordinate with tech, QA department to solve the problem arising in the production.
Lương7 triệu - 10 triệu
Đồng Nai

- Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng
- Tìm kiếm khách hàng ,Thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới.

Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT