Tìm việc làm

Tìm việc làm nhân viên pháp lý tại Hà Nội

Lương7 triệu - 10 triệu
Hà Nội
... ng việc liên quan khác. - Dịch Hợp đồng Anh – Việt (nếu có) - Các công việc pháp lý khác liên quan (nếu có) theo yêu cầu của người có thẩm quyền
... ng mua bán căn hộ tại dự án.
- Quản lý hệ thống các văn bản pháp chế, pháp quy của Nhà nước; các quy định của Công ty.
- Rà soát và hệ thống hóa các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty
- Thực hiện giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý: làm các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, giải quyết tranh chấp, đầu tư dự án, …
- Cập nhật, hướng dẫn áp dụng các qui định pháp luật liên quan cho Ban Lãnh đạo và các phòng ban
- Thiết lập và quản lý các mối quan hệ, giao dịch với các cơ quan pháp luật. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan khác.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... ề pháp lý của Công ty trong nội bộ và với cơ quan, đối tác bên ngoài:
- Tổng hợp hồ sơ, các văn bản pháp luật có liên quan đến vụ việc theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Nghiên cứu và đề xuất phương án xử lý, giải quyết.
- Liên hệ với các cơ quan chức năng liên quan đến vụ việc để thu thập các thông tin, tài liệu (nếu cần thiết) trình người quản lý.
- Hướng dẫn hoặc trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các vụ việc pháp lý của Công ty (xử lý kỷ luật, tranh chấp lao động, liên quan đến đối tác, khách hàng, cơ quan chức năng).
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Người quản lý phù hợp với năng lực, trình độ của Người lao động.
Lương10 triệu - 15 triệu
Hà Nội
... ác đối tác của công ty.
- Hỗ trợ làm hồ sơ thầu cho phòng Dự Án CNTT.
- Biết sắp xếp công việc hợp lý và có thể đi công tác theo yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác thuộc phần hành Kế toán theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
... ng ty.
- Phối hợp và tiếp các đoàn khiểm tra đến làm việc với Công ty.
- Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết.
- Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước.
- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định
- Các công việc khác do cấp trên giao phó
... y phương án đầu tư các dự án
4 Chủ trì chuẩn bị các văn bản pháp lý trong hợp tác đầu tư với các bên liên quan (hợp đồng, biên bản, các thỏa thuận đầu tư, hợp đồng dự án, hợp đồng vay, hợp đồng tư vấn, hợp đồng với các nhà thầu...)
5 Tham gia đàm phán các cấu trúc/thỏa thuận đầu tư
6 Chủ trì chuẩn bị, hoàn thiện các văn bản, hồ sơ, thủ tục pháp lý v/v thành lập công ty, đầu tư dự án…
7 Có kiến thức, hiểu biết về pháp luật ở góc độ lý luận và thực tiễn.
8 Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
QUYỀN HẠN
1 Đưa ra kiến nghị về các công việc liên quan đến pháp lý của công ty
2 Sử dụng nguồn ngân sách của công ty theo quy định của Hội đồng Quản trị và BGĐ
Lương7 triệu - 10 triệu
Hà Nội
... o và các công văn
3. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước
4. Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định
5. Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc Cấp trên phân công
6. Tham gia đào tạo hội nhập, tập huấn, hội nghị, hội thảo
7. Các công việc khác theo sự phân công của giám đốc công ty
... ng ty.
- Phối hợp và tiếp các đoàn khiểm tra đến làm việc với Công ty.
- Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết.
- Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước.
- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định
- Các công việc khác do cấp trên giao phó
2 3

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT