Tìm việc làm

Tìm việc làm nhân viên nghiệp vụ tại Hà Nội

LươngThỏa thuận
Hà Nội
... 进和协调相关部门处理影响订单交付的异常问题。
Theo dõi và phối hợp các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề bất thường ảnh hưởng đến việc giao hàng.
3、协助销售人员完成订单执行过程中的支持性工作。
Hỗ trợ nhân viên bán hàng hoàn thành công việc hỗ trợ trong quá trình thực hiện đơn hàng.
4、与客户保持良好的沟通,完成客户要求的资料提供及其它事项。
Duy trì giao tiếp tốt với khách hàng, hoàn thành thông tin do khách hàng cung cấp và các vấn đề khác.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... c về lĩnh vực khai báo Hải quan;
- Am hiểu thủ tục Hải quan, văn bản quy định về thủ tục Hải quan và xuất nhập khẩu;
- Hiểu và có thể sử dụng các phần mềm khai Hải quan: ECUS, VNACCS, ...;
- Kết hợp với bộ phận liên quan để giải quyết các khiếu nại của khách hàng liên quan đến lô hàng đang xử lý;
- Làm các công việc khác theo yêu cầu của công ty;
... n xuất
- Xử lý các vấn đề về hàng hóa, tài liệu và mẫu liên quan đến sản xuất.
- Chi tiết công việc cụ thể sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... ầu bồi thường trong thẩm quyền.
Kiểm tra thông tin khách hàng trên hệ thống, gửi thông báo nhận hồ sơ cho khách hàng.
Trao đổi với các Công ty bảo hiểm khi có các trường hợp phát sinh.
Trả lời email giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Gửi thông báo bồi thường đến khách hàng.
Thực hiện các yêu cầu công viêc khác được giao bởi Quản lý.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
Số lượng/Quantity : 10
Địa điểm làm việc/Tentative working location : Chi nhánh Hà Nội / Hanoi Branch
Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... chứng từ của lô hàng. Kết hợp đại lý nước ngoài theo dõi tình trạng hàng hóa, giải quyết sự cố (nếu có) như: hàng trễ chuyến, hàng bị hư hại, hàng thất lạc v.v… ;
- Kết hợp với bộ phận liên quan để giải quyết các khiếu nại của khách hàng liên quan đến lô hàng đang xử lý;
- Làm các công việc khác theo yêu cầu của công ty;
... .
- Contribute to maintain strong relationships with vendors (airlines, trucking companies, and others.
- Meet compliance at all times to regulations internal and external in accordance with government regulations.
- Understand department process flow, and looking for best practices to improve operational efficiency and productivity.
- Ensure all customers standard operating procedures are followed and updated in the DLSOP
- Meet KPI standards in accordance with the Company’s procedures
- Overseas communications, timely responses to emails and requests (internal and external)
- Escalation of problems to Management when necessary.
- Meets company standards of 52 hours training per year per employee.
- Complete mandatory training when required
- Promote compliance in diligently following all company policies and regulations and performing the task at hand with outstanding integrity and pride
Lương10 triệu - 15 triệu
Hà Nội
... nh kỳ hoặc cuối tháng từng khoản nợ phát sinh, số phải thu và số còn phải thu.
- Phải phân loại các khoản nợ phải thu theo thời gian thanh toán cũng như theo từng đối tượng.
Theo dõi cập nhật, báo cáo kịp thời các khoản công nợ và lên kế hoạch đòi nợ khách hàng. Đốc thúc công nợ.
- Giải quyết một số công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp Quản lý

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT