Tìm việc làm

Tìm việc làm nhân viên luật tại Hà Nội

Lương20 triệu - 30 triệu
Hà Nội
... , chính quyền xin phép điều chỉnh, thay đổi giấy phép đầu tư, giấy phép quota.
- Tìm hiểu và lưu trữ tất cả các văn bản pháp luật, giấy phép đăng ký sản phẩm, giấy phép quảng cáo; đảm bảo tất cả các tài liệu được lọc phù hợp và an toàn, thuận tiện cho việc tham khảo.
- Dịch các văn bản pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác khi cần thiết.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... thành tốt các nhiệm vụ, công việc được phân công đảm trách
- Tư vấn pháp luật (chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn)
- Thực hiện các công việc liên quan đến chuyên ngành theo yêu cầu của quản lý và ban giám đốc
-Chủ yếu tư vấn pháp lý hỗ trợ BLĐ các luật pháp quy định hiện hành
Lương15 triệu - 20 triệu
Hà Nội
... t các quy trình, quy chế, các văn bản quản lý nội bộ,…
- Soạn thảo và/hoặc tham gia soạn thảo các hợp đồng, giao dịch; có ý kiến về mặt pháp lý và thẩm định dự thảo hợp đồng, giao dịch do các bộ phận khác của Công ty và/hoặc do đối tác soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Công ty.
- Tham gia đàm phán, ký kết dự án, hợp đồng, giao dịch theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.
- Đề xuất ý kiến về tính pháp lý đối với các quyết định về công tác tổ chức, quản lý của Công ty (nếu có yêu cầu).
- Chủ trì và/hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan giúp lãnh đạo Công ty trong việc phổ biến các quy định của Công ty; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Công ty.
- Chủ trì và/hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan giúp lãnh đạo Công ty tham gia giải quyết các tranh chấp mà Công ty là một bên liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và của người lao động; tham gia tố tụng hoặc tham mưu để lãnh đạo Công ty thuê luật sư để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty.
- Thực hiện công tác đào tạo chuyên môn pháp lý; phổ biến, giáo dục pháp luật, nội dung các văn bản pháp luật mới có liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.
- Hướng dẫn các Chi nhánh thực hiện đúng quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Công ty giao.
... y phương án đầu tư các dự án
4 Chủ trì chuẩn bị các văn bản pháp lý trong hợp tác đầu tư với các bên liên quan (hợp đồng, biên bản, các thỏa thuận đầu tư, hợp đồng dự án, hợp đồng vay, hợp đồng tư vấn, hợp đồng với các nhà thầu...)
5 Tham gia đàm phán các cấu trúc/thỏa thuận đầu tư
6 Chủ trì chuẩn bị, hoàn thiện các văn bản, hồ sơ, thủ tục pháp lý v/v thành lập công ty, đầu tư dự án…
7 Có kiến thức, hiểu biết về pháp luật ở góc độ lý luận và thực tiễn.
8 Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
QUYỀN HẠN
1 Đưa ra kiến nghị về các công việc liên quan đến pháp lý của công ty
2 Sử dụng nguồn ngân sách của công ty theo quy định của Hội đồng Quản trị và BGĐ
... br />- Tư vấn, thực hiện các thủ tục về lĩnh vực đầu tư,
các loại giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài;
- Công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Lương10 triệu - 15 triệu
Hà Nội
... các bộ phận liên quan soạn thương thảo, hợp đồng kính tế với chủ đầu tư cho dự án đang triển khai
- Lập kế hoạch, lên tiến độ làm việc với các nhà cung cấp để nhập hàng cho từng dự án.
- Kết hợp với các bộ phận liên quan thương thảo hợp đồng, nhập hàng cho dự án đang triển khai.
- Kết hợp với nhân sự trong phòng và bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ thanh toán song song khi gói thầu đang được triển khai.
- Lập báo cáo tổng kết sau mỗi dự án để rút kinh nghiệm cho những dự án tiếp theo.
- Lưu trữ tài liệu, giấy tờ theo quy định của phòng
Lương3 triệu - 5 triệu
Hà Nội
... />Xác minh các thông tin, thiết lập hồ sơ khởi kiện.
Làm việc với cơ quan nhà nước để giải quyết công việc.
Quản lý hệ thống khách hàng của Ngân hàng theo định kỳ, thường xuyên và báo cáo.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... n , tra cứu thông tin , nghiên cứu tài liệu theo hướng dẫn của luật sư , giao dịch với các cơ quan chức năng thực hiện công việc của Văn phòng luật sư , giúp luật sư chuẩn bị hồ sơ tài liệu chuẩn bị cho công việc tại phiên xét xử ....
2

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT