Tìm việc làm

Tìm việc làm nhân viên kiểm toán tại Hà Nội

LươngThỏa thuận
Hà Nội
... hằng tháng từ ngày 05 đến ngày 15 ( có cập nhập tình hình phát sinh tăng , giảm trong kỳ ).
- Theo dõi , lập báo cáo tình hình số dư công nợ của nội bộ theo từng đối tượng đột xuất hoặc định kỳ (tháng quý năm ) theo yêu cầu BGĐ ,KTT , TP TV (có đối chiếu với KTCS số dư công nợ)
- Yêu cầu chấp hàh nguyên tắc bảo mật .
- Lập hóa đơn theo yêu cầu cơ sở căn cứ vào hợp đồng kinh tế và đơn đặt hàng đã ký .
- Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn (mở sổ giao và ký nhận ) .
- Mở sổ theo dõi các hợp đồng kinh tế dài hạn
- Lập, theo dõi thu hồi các biên bản chỉnh sửa ,thanh huỷ hóa đơn kịp thời .
- Giao hóa đơn chưa sử dụng cho các cơ sở do Cty qui định tự lập hóa đơn giao khách hàng, kiểm tra hóa đơn cơ sở trả lại, lập phiếu theo dõi.
- Hằng tháng, quý, năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế trong kỳ (theo mẫu )
- Nhập dữ liệu xuất hóa đơn vào máy hằng tháng báo cáo tình hình xuất hóa đơn (doanh thu ) theo từng đơn vị cơ sở .
- Sắp xếp lưu trữ hóa đơn (TGGT ,VCNB) đã sử dụng theo thời gian ,thứ tự số quyển , thứ tự số hóa đơn.
- Đóng dấu , phát ấn chỉ ,lập phiếu xuất ấn chỉ ,báo cáo tình hình xuất nhập tồn ấn chỉ
- Nhập liệu (nhập vào phần mềm kế toán) các dữ liệu kế toán căn cứ theo hóa đơn chứng từ do các kế toán công trình cung cấp.
- Kiểm tra và củng cố hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra phù hợp với quy định của Pháp luật và chế độ kế toán thống ke
- Thực hiện công tác kế toán thu chi tiền mặt, tạm ứng bằng tiền mặt (chỉ đối với các khoản tạm ứng không nằm trong các công trình do kế toán công trình theo dõi), định kỳ hàng tuần đối chiếu số dư tiền mặt với thủ quỹ.
- Khai báo thuế, quyết toán thuế với Cơ quan thuế theo luật định.
- Theo dõi và báo cáo kịp thời tình hình thay đổi chính sách về thuế.
- Chịu trách nhiệm liên lạc trực tiếp với Cục Thuế, Sở, Ban ngành liên quan.
- Thực hiện chức năng của kiểm soát viên nội bộ: kiểm tra độ tin cậy, tính trung thực, khách quan và chính xác của các khoản chi phí, các báo cáo tài chính, các công trình, dự án…
- Phụ trách phần hành kế toán Công trình - Công nợ Công trình
* Quyền hạn:
- Khi chứng từ thanh toán chưa hoàn chỉnh chủ động trao đổi với khách hàng ,KTCS để hoàn thành nghiệp vụ thu ,chi
- Đề xuất Phụ trách Phòng các trường hợp thanh toán khi có vướng mắc.
- Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hữu hiệu
- Chủ động nhắc nhở thanh toán công nợ .
- Đề xuất Trưởng Phòng mức thanh toán và lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng
- Đề xuất hướng xử lý khi phiếu yêu cầu xuất hóa đơn chưa phù hợp .
- Đề xuất khi có điều chỉnh ,sửa đổi , thanh huỷ hóa đơn .
- Lập nhu cầu và đề xuất đặt in ấn phẩm theo tình hình sử dụng .

Lương10 triệu - 15 triệu
Hà Nội
... iám đốc các quy định về thuế, kế toán nhằm tối ưu hóa, nâng
cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Lưu hồ sơ chứng từ kê khai thuế, tự quyết toán thuế, hồ sơ kiểm tra – thanh tra thuế,
công văn đi – công văn đến.
- Kiểm soát công tác in và lưu trữ chứng từ kế toán đúng quy định Công ty và Pháp
luật.
Kế toán công nợ:
- Lập báo cáo định kỳ, báo cáo công nợ phải thu, phải trả theo từng đối tượng khách
hàng, NCC với nhân viên bán hàng, kế toán thanh toán và phần hành kế toán.
- Theo dõi công nợ của khách hàng, nhà cung cấp, đối tác.
- In bảng đối chiếu công nợ của từng khách hàng để thông báo cho bộ phận bán hàng
để xác nhận công nợ và thanh toán.
- Trích phần trăm hoa hồng cho từng nhân viên kinh doanh, doanh số bán lẻ, hoa hồng
dự án và cập nhật tiến độ , chứng từ thanh toán.
- Theo dõi công nợ, Thu hồi công nợ, Kiểm soát hạn mức công nợ của Khách hàng,
Hoa hồng chiết khấu của Khách hàng.
- Kiểm soát quyền được xuất vé của KH dựa trên quá trình theo dõi hạn mức công nợ
trong kỳ , Xuất hóa đơn,...
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... - Tiến hành xuất kho khi có yêu cầu
- Lên kế hoạch kiểm kê định kỳ và tiến hành kiểm kê kho
- Làm biên bản hủy, thanh lý h àng, CCDC (nếu có)
- Sắp xếp hàng hóa, vật tư trong kho hợp lý
- Dựa trên lượng hàng tồn kho và số tồn kho tối thiểu, từ đó đề xuất mua hàng hóa, vật tư
- Làm các công việc khác theo sự phân công của KTT
Lương10 triệu - 15 triệu
Hà Nội
... n, tài sản, vốn, công nợ, quy chế tài chính, chế độ chính sách, hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng thầu xây lắp,....)
- Chỉ ra những sai lỗi, hạn Hạn chế cao nhất các rủi ro đối với các hoạt động chung của Công ty, ngoài hoạt động Tài chính và thi công xây lắp, như:
+ Theo dõi diễn biến vốn góp của các cổ đông; Xác nhận vốn góp trong quá trình chuyển nhượng cổ phần;
+ Tổng hợp, báo cáo tình hình SXKD toàn Công ty định kỳ tháng, quý năm;
+ Các hoạt động liên quan đến công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm và lưu trữ hồ sơ nhân sự; + Kiểm toán đột xuất khác các hoạt động theo yêu cầu của HĐQT, Ban TGĐ;…
Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
< 1 2 3
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT