Tìm việc làm

Tìm việc làm nhân viên điều phối tại Đồng Nai

LươngThỏa thuận
Đồng Nai
... />- Quản lý thời hạn thanh toán.
- Đối ứng với việc trả lại hàng lỗi cho nhà cung cấp.
- Quản lý việc trao đổi hàng.
- Tìm kiếm nhà cung cấp mới.
- Tiêu chuẩn hóa nghiệp vụ.
- Các công việc liên quan trong bộ phận sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
LươngThỏa thuận
Đồng Nai
... ối hợp với NPP, đối tác trong việc thu hồi vỏ rỗng để kiểm soát và sử dụng hiệu quả các thiết bị: vỏ bình, máy nóng lạnh,...;
- Nắm chắc địa bàn được phân công phụ trách - chủ động đưa ra các sáng kiến để khai thác tốt hơn tiềm năng của thị trường;
- Kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, liên quan đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, luôn mang đến cho khách hàng sự hài lòng tối đa;
- Theo sát diễn biến của thị trường, chủ động đề xuất các giải pháp để có chiến lược bán hàng hiệu quả đáp lại hoạt động của đối thủ cạnh tranh;
- Thực hiện các công việc được giao bởi người quản lý trực tiếp;
- Tuân thủ các chính sách kế toán, chính sách quản lý và hướng dẫn của công ty;
LươngThỏa thuận
Đồng Nai
... (input) and inspection (output) quantities
- Check and make regular records of raw material and finished goods stocks in the factory warehouse to make sure that there is enough materials for monthly productions
- Update/Make analysis regularly on stocks for an estimated consumption for current and upcoming month plan orders
- Assist in supervising production quality and capacity of the factory
- Responsible for communicating with the factory quickly and effectively about Production and Quality Improvement plans of non-conformance issues
- Follow up and translate customer’s production communications, quality assurance standards, and inspection criteria
- Work with the nominated forwarders for overseas delivery and the factory for local delivery timely.
- Communicate regularly with handbag factories for final orders of a shipment, shipment schedules and quality issues.
- Other tasks as assigned by the direct manager
LươngThỏa thuận
Đồng Nai
... ow through (physically locate) the orders to ensure it flows through the processes and is on track to meet the MDD. Proactively work with relevant party to address the potential issue to avoid any Past Due.
o Giám sát, quản lý và theo dõi (xác định vị trí vật lý) các đơn hàng để đảm bảo tuân thủ các quy trình và đang được kiểm soát theo thời hạn sản xuất. Chủ động làm việc với bên liên quan để giải quyết vấn đề tiềm ẩn nhằm tránh đơn hàng bị quá hạn
- Report back to Supervisor timely when foresee or there is any risk that may miss the order.
o Báo cáo kịp thời cho Giám sát khi phát hiện các nguy cơ có thể dẫn đến đơn hàng bị bỏ sót
- Follow up with material planner or upstream process on material requirement for orders.
o Theo dõi với người làm kế hoạch nguyên vật liệu hoặc quy trình ban đầu về các yêu cầu nguyên vật liệu cho đơn hàng.
- Drive OTD improvement to achieve the target by working with relevant party to close the gap like material availability, machine downtime, insufficient lead time etc.
o Thúc đẩy cải thiện OTD (giao hàng đúng hạn) để đạt mục tiêu bằng cách làm việc với bên liên quan nhằm thu hẹp khoảng cách như tính khả dụng của nguyên vật liệu, thời gian ngừng máy, không đủ thời gian sản xuất, vv
- Ensure correct reschedule code is entered together with realistic date for any order that past due and this need to be done timely.
o Bảo đảm việc nhập thông tin chính xác cùng với ngày giao hàng thực tế cho bất kỳ đơn hàng quá hạn nào và việc này cần được thực hiện đúng lúc.
- Responsible to inform appropriate departments especially the downstream process / work center of orders that deviate from schedule so that opportunities of recovery can be explored.
o Chịu trách nhiệm thông báo cho các bộ phận có liên quan, đặc biệt là quy trình hoàn tất/ khu vực sản xuất về các đơn hàng đang bị lệch ngày giao hàng so với kế hoạch để tìm cơ hội khắc phục
- Utilize reports to proactively manage large orders (example Daily Order Report and Pocket Report) to meet the MDD.
o Sử dụng hiệu quả các báo cáo để chủ động quản lý các đơn hàng lớn (ví dụ báo cáo đơn hàng hàng ngày và báo cáo Pocket) để hoàn thành đơn hàng đúng kế hoạch.
- Be the back-up Supervisor during the absence of supervisor.
o Là Giám sát dự phòng trong thời gian Giám sát vắng mặt.
Lương10 triệu - 15 triệu
Đồng Nai
... o hàng tồn đủ cho sản xuất hàng tháng
4. Update/Make analysis regularly on stocks for an estimated consumption for current and upcoming month plan orders
Cập nhật/phân tích/dự báo thường xuyên về sự tiêu thụ hàng tồn nguyên vật liệu đầu cho đơn hàng hiện tại và mới
5. Assist in supervising production quality and capacity of the factory
Hỗ trợ giám sát năng suất sản xuất/chất lượng hàng hoá sản xuất của nhà máy
6. Responsible for communicating with the factory quickly and effectively about Production and Quality Improvement plans of non-comformance issues
Chịu trách nhiệm liên hệ với nhà máy một cách nhanh chóng và hiệu quả về các kế hoặc cải thiện quy trình/chất lượng sản xuất hàng hoá khi phát hiện có vấn đề xảy ra
7. Follow up and translate customer’s production communications, quality assurance standards, and inspection criteria
Dịch, truyền đạt, và theo dõi những thông tin về sản xuất, tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng, và quy trình cắt kiểm theo đúng yêu cầu của khách hàng đến cho nhà máy
8. Work with norminated forwarders for overseas delivery and the factory for local delivery timely.
Làm việc với các nhà vận chuyển để giao hàng cho các lô hàng nước ngoài và nhà máy cho các lô hàng trong nước.
9. Communicate regularly with handbag factories for final orders of a shipment, shipment schedules and quality issues.
Thường xuyên giao tiếp với các nhà máy túi xách về việc chốt các đơn hàng gioa định kỳ, lịch trình giao hàng và các vấn đề về chất lượng.
10. Other tasks as assigned by the direct manager
Thực hiện tất cả các nhiệm vụ cần thiết khác được đưa ra bởi người quản lý trực tiếp.
LươngThỏa thuận
Đồng Nai
... >- Điều phối việc nhận hàng, đảm bảo chất lượng công việc theo tiêu chuẩn của bộ phận
- Theo dõi và quản lý hóa đơn vận chuyển được xử lý nhanh chóng kịp thời
- Giám sát chặt chẽ việc giao nhận
- Theo dõi hiệu quả việc nhận hàng và báo cáo cho cấp trên
LươngThỏa thuận
Đồng Nai
... />- Liên lạc với các nhà cung cấp hiện tại để theo dõi, điều phối đơn hàng theo kế hoạch
- Thúc đẩy, theo dõi đơn hàng từ các nhà cung cấp khi cần thiết
Lương5 triệu - 7 triệu
Đồng Nai
... n khách hàng cũng như trưởng bộ phận;
3. Theo dõi và báo cáo các vấn đề liên quan đến tài xế trong quá trình giao hàng (tai nạn, an toàn hoặc giấy phép lái xe);
4. Điều phối và sắp xếp sao cho có thể tận dụng tối đa khả năng chứa hàng của phương tiện;
5. Phối hợp với các nhà thầu để giải quyết các vấn đề liên quan đến giao hàng;
6. Phối hợp giải quyết những tranh chấp phát sinh từ đội giao hàng;
7. Thực hiện các ông việc khác theo yêu cầu của giám sát.
2
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT