Tìm việc làm

Tìm việc làm nhân viên cho thuê văn phòng tại Hà Nội

... c hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: đàm phán, thương lượng, tư vấn khách hàng… – Hỗ trợ khách hàng các công tác liên quan đến Hợp đồng, thanh toán và các vấn đề phát sinh – Lên kế hoạch làm việc cho cá nhân và đóng góp ý kiến cho đội nhóm, công ty – Công cụ Marketing (tìm kiếm khách hàng) chính như: Marketing online (đăng tin, quảng cáo Facebook, Google); sale phone, tìm kiếm khách hàng trực tiếp.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... n hành tòa nhà chăm sóc khách hàng, đảm bảo chuẩn dịch vụ của tòa nhà.
2. Cung cấp dịch vụ cho thuê
• Tiếp thị sản phẩm đến khách hàng một cách trung thực và chuyên nghiệp;
• Giới thiệu, giải thích cho khách hiểu chi tiết về diện tích cho thuê trong tòa nhà, các dịch vụ của tòa nhà, các dịch vụ cộng thêm;
• Soạn thảo thư chào thuê, hợp đồng, hướng dẫn khách hàng quy trình thuê;
3. Tài liệu cho thuê
• Phối hợp với các bộ phận liên quan soát xét, sửa đổi và hoàn thiện bộ tài liệu cho thuê.
• Xây dựng bộ tài liệu bán hàng bao gồm: tài liệu giới thiệu về tòa nhà, các dịch vụ cộng thêm, diện tích mời thuê, các selling points, báo giá, quy trình cho thuê để hướng dẫn khách v.v..
• Xây dựng các nguyên tắc cho thuê trên cơ sở khảo sát chi tiết thị trường
... ch hàng hoàn thành các thủ tục liên quan đến đặt cọc, ký kết hợp đồng, chuyển nhượng hợp đồng, thanh lý hợp đồng. Cùng với phòng TCKT theo dõi, đôn đốc việc thu tiền cho thuê văn phòng, thu hồi công nợ khách hàng ….
4 Quản lý các công cụ, đề xuất ý tưởng, triển khai công tác Marketing, truyền thông phục vụ việc cho thuê văn phòng hoặc bán sản phẩm là bất động sản của Công ty.
5 Phối hợp với các nhân viên khác trong phòng nhằm triển khai các sự kiện liên quan đến công tác bán hàng (giới thiệu sản phẩm, sự kiện mở bán, lễ khới công, ký kết hợp đồng mua bán, triển khai thủ tục làm sổ đỏ/ hồng cho căn hộ.
6 Thực hiện một số công việc khác có liên quan khi được lãnh đạo phòng giao cho.
Lương20 triệu - 30 triệu
Hà Nội
... c mặt bằng
- Tham gia trực tiếp tìm kiếm, tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng về thông tin các sản phẩm Bất động sản của Công ty.
- Quản lý hệ thống đại lý, kết hợp với các đối tác trong việc chăm sóc khách hàng, hướng dẫn khách thuê tới xem văn phòng, đàm phán, ký kết hợp đồng.
- Tham gia đàm phán Hợp đồng và điều kiện thuê đối với khách thuê theo tiêu chí cho thuê và chỉ đạo của Ban Lãnh đạo;
- Phối hợp với Ban QLTN hỗ trợ công tác bàn giao mặt bằng cho thuê; kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công tác lắp đặt, trang bị nội thất của khách thuê theo quy định;
- Phối hợp với Ban QLTN quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến các khách thuê; tham mưu cho Giám đốc trung tâm quản lý tài sản trong việc trao đổi, phối hợp với khách thuê trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng thuê / cho thuê;
- Câp nhật, phân tích định kỳ tinh hình khách thuê và đề xuất giải pháp sử dụng mặt bằng và các tiện ích tại các tòa nhà một cách chuyên nghiệp và hiệu quả;
- Triển khai Thực hiện các phương án để tìm kiếm khách hàng như: Đăng tin, gửi mail, điện thoại, tìm kiếm và Chăm sóc khách hàng tiềm năng.
- Thực hiện các công việc phát sinh khi có yêu cầu và chỉ đạo của các cấp quản lý trực tiếp và gián tiếp.
Lương20 triệu - 30 triệu
Hà Nội
... c mặt bằng
- Tham gia trực tiếp tìm kiếm, tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng về thông tin các sản phẩm Bất động sản của Công ty.
- Quản lý hệ thống đại lý, kết hợp với các đối tác trong việc chăm sóc khách hàng, hướng dẫn khách thuê tới xem văn phòng, đàm phán, ký kết hợp đồng.
- Tham gia đàm phán Hợp đồng và điều kiện thuê đối với khách thuê theo tiêu chí cho thuê và chỉ đạo của Ban Lãnh đạo;
- Phối hợp với Ban QLTN hỗ trợ công tác bàn giao mặt bằng cho thuê; kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công tác lắp đặt, trang bị nội thất của khách thuê theo quy định;
- Phối hợp với Ban QLTN quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến các khách thuê; tham mưu cho Giám đốc trung tâm quản lý tài sản trong việc trao đổi, phối hợp với khách thuê trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng thuê / cho thuê;
- Câp nhật, phân tích định kỳ tinh hình khách thuê và đề xuất giải pháp sử dụng mặt bằng và các tiện ích tại các tòa nhà một cách chuyên nghiệp và hiệu quả;
- Triển khai Thực hiện các phương án để tìm kiếm khách hàng như: Đăng tin, gửi mail, điện thoại, tìm kiếm và Chăm sóc khách hàng tiềm năng.
- Thực hiện các công việc phát sinh khi có yêu cầu và chỉ đạo của các cấp quản lý trực tiếp và gián tiếp.
Lương10 triệu - 15 triệu
Hà Nội
... ng sản của Công ty.
- Quản lý hệ thống đại lý, kết hợp với các đối tác trong việc chăm sóc khách hàng, hướng dẫn khách thuê tới xem văn phòng, đàm phán, ký kết hợp đồng.
- Tham gia đàm phán Hợp đồng và điều kiện thuê đối với khách thuê theo tiêu chí cho thuê và chỉ đạo của Ban Lãnh đạo;
- Phối hợp với Ban QLTN hỗ trợ công tác bàn giao mặt bằng cho thuê; kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công tác lắp đặt, trang bị nội thất của khách thuê theo quy định;
- Phối hợp với Ban QLTN quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến các khách thuê; tham mưu cho Giám đốc trung tâm quản lý tài sản trong việc trao đổi, phối hợp với khách thuê trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng thuê / cho thuê;
- Câp nhật, phân tích định kỳ tinh hình khách thuê và đề xuất giải pháp sử dụng mặt bằng và các tiện ích tại các tòa nhà một cách chuyên nghiệp và hiệu quả;
- Triển khai Thực hiện các phương án để tìm kiếm khách hàng như: Đăng tin, gửi mail, điện thoại, tìm kiếm và Chăm sóc khách hàng tiềm năng.
- Thực hiện các công việc phát sinh khi có yêu cầu và chỉ đạo của các cấp quản lý trực tiếp và gián tiếp.
... các mặt bằng đã có để tìm khách hàng thuê
- Tư vấn và chăm sóc khách hàng từ data của Công ty;
- Báo cáo cấp trên kết quả công việc chi tiết từng ngày, tuần, tháng.
- Báo cáo tình hình khách hàng cho cấp trên và tìm phương án cho sản phẩm và khách hàng đang chăm sóc.
... vấn và chăm sóc khách hàng từ data của Công ty;
- Tạo mối liên hệ tốt với khách hàng, chăm sóc khách hàng cũ để tái ký Hợp đồng.
- Công ty hỗ trợ toàn bộ chi phí quảng cáo; Thu nhập đảm bảo tối thiểu từ 10 triệu/tháng trở lên
2

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT