Tìm việc làm

Tìm việc làm nhân sự tổng hợp tại Hồ Chí Minh

Lương10 triệu - 15 triệu
Hồ Chí Minh
... c hiện các chế độ theo quy định của công ty, Thông tin CBNV…);
- Xây dựng, đề xuất cấu trúc lương, thưởng, chế độ phúc lợi cho nhân viên; chính sách lương thưởng;
- Xây dựng quy trình xử lý xung đột nội bộ, xử lý sai phạm/ kỷ luật đối với CBCNV, giải quyết tranh chấp lao động.
- Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và Người lao động trong Công ty.
- Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.
3. Hoạch định và phát triển nhân lực:
- Tham gia xây dựng chiến lược của Công ty, hoạch định chiến lược và chính sách nhân sự.
- Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Công ty (tháng/quý/năm).
- Tổ chức xây dựng, cập nhật quy chế hoạt động, cơ cấu tổ chức, bản mô tả công việc, định biên nhân sự của các Phòng ban trong công ty.
- Chịu trách nhiệm và điều hành toàn bộ hoạt động các vấn đề Nhân sự
4. Tuyển dụng 
- Căn cứ trên nhu cầu phát triển của Công ty để hoạch định chiến lực nhân sự và xây dựng định biên nhân sự cho phù hợp.
- Kết hợp với các Trưởng bộ phận tiến hành xây dựng lại chức năng nhiệm vụ/ mô tả công việc của các vị trí công việc/ phòng ban.
- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
- Tiến hành tuyển dụng nhân sự phù hợp theo nhu cầu phát triển của công ty và các phòng ban năm/ Quý/tháng/tuần
- Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho chiến lược của công ty.
5. Đào tào
- Thực hiện công tác đào tạo nhân sự mới hòa nhập với công ty và đào tạo nâng cao trình độ nhân sự đang làm việc tại công ty.
- Cập nhật, cải tiến quy chế, quy trình đào tạo phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty và xây dựng ngân sách đào tạo theo định hướng của lãnh đạo hằng năm.
- Thiết lập và ứng dụng các công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả đào tạo.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác đào tạo
- Xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng cho CBNV trong hệ thống và ngân sách đào tạo hàng năm.
- Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài theo kế hoạch và đột xuất nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng cho CBNV; Tổ chức thực hiện đánh giá các chương trình đào tạo và đánh giá chất lượng cán bộ sau đào tạo.
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng nhân sự mới và đánh giá chất lượng nhân sự đang làm việc
- Trực tiếp thực hiện đào tạo một số nghiệp vụ và kỹ năng mềm cho CBNV trong hệ thống
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Công ty thiết kế, soạn thảo các chương trình đào tạo và thực hiện đào tạo theo nhu cầu thực tế trong từng giai đoạn.
6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công giao việc của Ban Giám đốc
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... hoạch, lên ngân sách cho tuyển dụng.
- Tuyển dụng
- Lập quy trình, biểu mẫu, form mail liên quan đến tuyển dụng.
- Đào tạo hội nhập
- Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, xây dựng đội ngũ thay thế.
+ Lương bổng, phúc lợi
- Lập bảng tính lương cho công ty.
- Quy định về chấm công, phép, tính lương
- Xây dựng và quản lý hệ thống thang bảng lương.
- Xây dựng cơ chế thưởng, đãi ngộ cho nhân viên. Các biện pháp khuyến khích nhân viên làm việc.
- BHXH
+ Hoạch định
- Lên chiến lược nhân sự theo chiến lược của công ty.
- Định biên lao động
- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng
+ Quan hệ lao động
- Lập bộ hợp đồng lao động: chính thức, thử việc.
- Lập bộ chấm dứt hợp đồng lao động.
- Tư vấn cho Công ty những vấn đề liên quan đến Luật Lao động.
- Cập nhật và phổ biến các chế độ chính sách của cty cho nhân viên.
- Giải đáp các thắc mắc cho nhân viên về những vấn đề liên quan đến lao động, phúc lợi, chính sách.
- Giải quyết các tranh chấp lao động nếu xảy ra.
+ Quản lý các công tác hành chính
- Mua vật tư thiết bị
- Cấp phát vật tư, vpp, vật dụng, phương tiện làm việc cho nhân viên, xây dựng cơ bản cho văn phòng.
- Tạo không gian cho nhân viên làm việc thoải mái, khỏe mạnh và hiệu quả nhất. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên làm việc.
Lương10 triệu - 15 triệu
Hồ Chí Minh
... uyện, đánh giá, luân chuyển và phát triển nhân sự .
5, Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho Công ty
6, Xây dựng chính sách tiền lương, thang lương, quan hệ lao động và phúc lợi cho cán bộ nhân viên Công ty.
7, Xây dựng quy trình tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng, tiêu chí tuyển dụng và tổ chức thực hiện tuyển dụng nhân sự đảo bảo tuyển được nhân sự giỏi, đúng người, đúng việc, đáp ứng được yêu cầu công việc.
8, Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.
9, Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự cho công ty.
10, Đi công tác theo yêu cầu của ban Giám Đốc
11, Làm việc tại : 195/10/2 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Lương7 triệu - 10 triệu
Hồ Chí Minh
... việc riêng, nghỉ việc, lương và các chế độ, điều động, bổ nhiệm…
- Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các thủ tục, chính sách nhân sự.
Theo dõi và trực tiếp tính toán lương ,thưởng hàng tháng
- Theo dõi việc chấm công.
- Trực tiếp nhập số lượng công, lương cơ bản, thưởng…vào máy và in bảng lương trình GD duyệt.
- Kết hợp kế toán thanh toán để chi trả lương cho NV.
Giải quyết khiếu nại, kỷ luật.
- Nhận các biên bản kỷ luật, giấy khiếu nại của CNV.
- Tổ chức việc giải quyết các khiếu nại, kỷ luật theo quy định.
Quản lý hồ sơ nhân sự
- Lưu giữ hồ sơ của ứng viên, nhân viên, nhân viên nghỉ việc theo quy định.
- Cập nhật danh sách CNV toàn công ty định kỳ hàng tháng và báo cáo GD.
- Đảm bảo hồ sơ nhân viên đầy đủ theo quy định của pháp luật và quy định của công ty.
- Cập nhật các loại tài liệu, hồ sơ liên quan đến quá trình thực hiện công việc của nhân viên như hồ sơ đào tạo, đánh giá, cung cấp tài sản – công cụ -dụng cụ bảo hộ…
Thực hiện các thủ tục liên quan cơ quan nhà nước về lao động, hành chính
- Thủ tục đăng ký lao động.
- Thủ tục liên quan đến Bảo hiểm xã hội, y tế.
- Phụ trách tiếp đoàn kiểm tra về lao động, hành chính.
Quản lý các công việc hành chính công ty
- Quản lý biểu mẫu, tài liệu của công ty.
- Trực tiếp quản lý văn phòng phẩm.
- Trực tiếp quản lý hoạt động bảo trì, bảo vệ công ty.
- Quản lý các máy móc, dụng cụ thuộc văn phòng công ty.
- Thực hiện công tác văn thư hành chính của công ty.
- Thực hiện các hoạt động hành chánh khác do GD giao.
Lương10 triệu - 15 triệu
Hồ Chí Minh
... t định thôi việc khi tiếp nhận đơn xin nghỉ của người lao động.
* CÔNG TÁC BẢO HIỂM BẮT BUỘC (BHYT, BHXH, BHTN):
+ Thực hiện các công việc theo quy định với cơ quan Bảo hiểm:
- Định kỳ hàng tháng đối chiếu và thanh toán tiền Bảo hiểm với Cơ quan Bảo hiểm.
- Lập danh sách cấp mới, sửa đổi thẻ, cắt/trả thẻ BHYT cho CBNV theo quy định.
- Báo tăng, báo giảm, quản lý Sổ BHXH (làm thủ tục cấp mới sổ BHXH, chốt sổ BHXH cho CBNV nghỉ việc, chỉnh sửa sổ…)
- Làm thủ tục với Cơ quan BHXH để giải quyết các chế độ BHXH cho CBNV (ốm đau, thai sản, tai nạn nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất…)
+ Thực hiện các công việc theo quy định với các bộ phận khác của công ty:
- Định kỳ hàng tháng thực hiện đối chiếu bảo hiểm với Bộ phận kế toán theo quy định.
- Tiếp nhận và hướng dẫn CBNV hoàn thiện hồ sơ thanh toán chế độ Bảo hiểm. Hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về chế độ bảo hiểm cho CBNV.
* CÔNG VIỆC KHÁC:
- Phụ trách công việc tuyển dụng .
- Thực hiện đăng ký MSTCN, giảm trừ gia cảnh NPT và báo cáo quyết toán thuế.
- Theo dõi BHTN 24/24H
- Thực hiện các công việc C&B khác theo phân công của Trưởng phòng Nhân sự.
Báo cáo trực tiếp : TP.HCNS
... r />- Theo dõi đánh giá sau đào tạo có hiệu quả"
Quản lý hợp đồng lao động
Theo dõi thời hạn và lập các loại hợp đồng lao động liên quan: thử việc, thời vụ, chính thức..
Quản lý công tác về chính sách, chế độ, phúc lợi
"Xây dựng chính sách chế độ
- Tham gia đề xuất, xây dựng, bổ xung, thay thế các chính sách, chế độ, nội quy, quy định.. của công ty có liên quan đến công tác nhân sự"
"Bảo hiểm xã hội
Thực hiện tất cả các hồ sơ liên quan đến BHXH: Khai trình tăng giảm, điều chỉnh, báo cáo, đối chiếu số liệu, trích nộp, hồ sơ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động…."
"Bảo hiểm sức khoẻ
- Theo dõi báo tăng, giảm danh sách các nhân viên tăng mới, thôi việc
- Thực hiện và theo dõi các hồ sơ bồi thường cho nhân viên"
"Theo dõi ngày phép, chấm công tính lương
- Theo dõi, tổng hợp ngày phép của nhân viên
- Thực hiện công tác chấm công, tính lương cho toàn công ty."
"Thuế TNCN
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế TNCN cho người lao động: Đăng ký MST, giảm trừ gia cảnh, tính thuế, hỗ trợ phòng kế toán quyết toán thuế TNCN cuối năm"
"Khám sức khoẻ định kỳ
- Lập kế hoạch và trình danh sách đề xuất khám sức khoẻ định kỳ cho nhân viên theo ngân sách đã được duyệt
- Tổ chức khám sức khoẻ"
"Giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động
- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động của công ty liên quan đến nguồn nhân lực như: vi phạm kỷ luật, thôi việc….
- Tư vấn, thực hiện và giải đáp thắc mắc cho nhân viên về chế độ chính sách của Công ty cũng như quy định của Luật hiện hành
- Kịp thời nắm bắt tình hình nhân sự của công ty để có báo cáo và đề xuất phương án xử lý phù hợp khi cần"
Báo cáo cho cơ quan chức năng
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chức năng liên quan lĩnh vực nhân sự
Quản lý dữ liệu, hồ sơ nhân sự
- Cập nhật đầy đủ và lưu trữ hồ sơ nhân sự (Data mềm, bản hardcopy)
Các nhiệm vụ khác
"- Tham gia tổ chức các hoạt động tập thể cho cán bộ nhân viên công ty (đào tạo huấn luyện, team building, thăm quan, nghỉ mát...)
- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng Nhân sự phân công."
Lương10 triệu - 15 triệu
Hồ Chí Minh
... i điểm (Được hỗ trợ tối đa chi phí đăng tuyển dụng).
Cập nhập những thay đổi về luật pháp, các chính sách mới để áp dụng đúng theo quy định.
2. Bảo hiểm xã hội: Làm thủ tục tăng, giảm, chốt sổ, thanh toán chế độ cho người lao động.
3. Công lương: Theo dõi chấm công qua phần mềm nhân sự, tính công, tính lương cho nhân viên
4. Công việc khác:
- Kiểm soát các hoạt động để phục vụ khi có các đoàn kiểm tra PCCC, ATVSTP, ATVSLĐ, môi trường, liên hành…
* Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Lương7 triệu - 10 triệu
Hồ Chí Minh
... lao động
- Bảo hiểm, lương
- Tuyển dụng
- Tổng hợp và lưu trữ hồ sơ;
- Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu.

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT