Tìm việc làm

Tìm việc làm kỹ sư thiết kế máy tại Đồng Nai

Lương10 triệu - 15 triệu
Đồng Nai
- Thiết kế chi tiết máy.
- Vẽ 2D, 3D bằng phần mềm Pro -E, Autocad, Solidworks.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Lương7 triệu - 10 triệu
Đồng Nai
... h chính tùy theo công việc được giao.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC KỸ SƯ DỰ ÁN:
-Chịu trách nhiệm lập kế hoạch công việc, tiến độ, chất lượng, PA thực hiên, đánh giá rủi ro, an toàn của dự án.
-Làm việc với các phòng ban có liên quan / khách hàng để làm rõ các yêu cầu kỹ thuật, phạm vi công việc.., xác nhận thông tin dự án.
-Điều hành chung toàn bộ dự án, phân công công việc và giám sát công việc của các tổ nghiệp vụ / thành viên dự án đến khi hoàn tất công tác nghiệm thu bàn giao.
-Giải quyết hoặc xin ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với các vấn đề phát sinh trong dự án từ BGĐ;
-Cập nhật các thay đổi và báo cáo cho GĐDA nếu các thay đổi đó có ảnh hưởng đến công việc của dự án;
-Báo cáo định kỳ cho GĐDA về tình hình triển khai thực hiện công việc dự án,
-Quản lý rủi ro trong suốt quá trình thực hiện dự án;
Các nhiệm vụ khác mà cấp trên giao
Vai trò: GIÁM SÁT DỰ ÁN
-Chịu trách nhiệm triển khai lắp đặt, chạy thử nghiệm thu dự án tại công trình.
-Làm việc với các phòng ban có liên quan / khách hàng để làm rõ, xác nhận thông tin dự án.
-Điều hành công việc tại công trình, phân công công việc và giám sát công việc của các tổ lắp đặt, báo cáo cập nhật nhân sự, tiến độ công việc, các vấn đề của dự án trong quá trình lắp đặt nghiệm thu và bàn giao.
-Xin ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với các vấn đề phát sinh trong dự án từ ban QLDA / BGĐ;
-Cập nhật các thay đổi và báo cáo cho TDA / GĐDA nếu các thay đổi đó có ảnh hưởng đến công việc của dự án;
-Báo cáo định kỳ cho TDA / GĐDA về tình hình triển khai thực hiện công việc dự án tại công trình.
Các nhiệm vụ khác mà cấp trên giao
Vai trò: GIÁM SÁT AN TOÀN
-Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đảm bảo công tác an toàn lao động của dự án tại công trình.
-Báo cáo đột xuất / định kỳ cho TDA / BGĐ / TB ATvề tình hình thực hiện an toàn tại công trình.
Lương5 triệu - 7 triệu
Đồng Nai
...
- Làm các công việc khác khi có điều động của công ty.
- Giám sát thi công hạn mục công trình
- Lập tiến độ dự án
- Lập kế hoặc thi công
- Quản lý nhân lực tại công trình
- Hỗ trợ thiết kế
- Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề về thi công hạn mục công trình
- Làm các công việc khác khi có điều động của công ty.
Lương5 triệu - 7 triệu
Đồng Nai
... vấn giải pháp cho khách hàng
- Thiết kế bản vẽ chế tạo, bóc tách thiết bị, vật tư.
- Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Nhiệm vụ
- Nhân các yêu cầu của khách hàng, trưởng nhóm, trưởng phòng. Lập giải pháp, dự toán vật tư.
- Lập hồ sơ bản vẽ chế tạo
- Hướng dẫn, giám sát, thử nghiệm máy theo bản vẽ chế tạo

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT