Tìm việc làm

Tìm việc làm kỹ sư kinh doanh tại Kiên Giang

LươngThỏa thuận
Kiên Giang
... ationship with customers to achieve individual and sales team target/ Duy trì và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng nhằm đạt được doanh số của mình và đội
5. Able to work with consultant and submission of tender document / Có khả năng làm việc với các chuyên gia tư vấn và nộp hồ sơ dự thầu..
6. Able to prepare and conduct the product presentation to Contractors/Consultants/Owners./ Có khả năng chuẩn bị và tiến hành giới thiệu sản phẩm cho các nhà thầu / tư vấn / Chủ sở hữu.
7. Prepare monthly job tracking reports on handing projects./ Chuẩn bị báo cáo theo dõi công việc hàng tháng về các dự án đang phụ trách.
8. Source new projects and potential customers to increase market segment and expand business opportunities in the responsible areas/ Tìm kiếm các dự án mới và khách hàng tiềm năng nhằm gia tăng thị phần và mở rộng cơ hội kinh doanh tại các khu vực chịu trách nhiệm
9. Liaise with Logistics Dept to make sure prompt product delivery and good technical service provided to the customers/ Liên hệ với bộ phận Hậu cần để đảm bảo việc giao hàng và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng
LươngThỏa thuận
Kiên Giang
... t hàng và thiết kế hệ thống lạnh.
2. Able to work with consultant and submission of tender/ Có khả năng làm việc với các chuyên gia tư vấn và nộp hồ sơ dự thầu..
3. Able to prepare and conduct the product presentation to Contractors/Consultants/Owners./ Có khả năng chuẩn bị và tiến hành giới thiệu sản phẩm cho các nhà thầu / tư vấn / Chủ sở hữu.
4. Responsible for achieving sales result/ Chịu trách nhiệm đạt được kết quả bán hàng
5. Prepare monthly job tracking reports on handing projects./ Chuẩn bị báo cáo theo dõi công việc hàng tháng về các dự án đang bàn giao.
6. Source for potential projects in responsible area./ Tìm kiếm nguồn cho các dự án tiềm năng trong khu vực chịu trách nhiệm
7. Periodically check on project status./ Định kỳ kiểm tra về tình trạng dự án.
8. Liaise with Logistics Dept on shipment status and maintain communication with customers./ Liên hệ với bộ phận Hậu cần Logistics về tình trạng lô hàng và duy trì thông tin liên lạc với khách hàng
Lương10 triệu - 15 triệu
Kiên Giang
... lưới khách hàng mới, hệ thống đối tác và kênh phân phối tại khu vực phụ trách.
- Phối hợp cùng với bộ phận Kỹ thuật, Hỗ trợ kinh doanh và CSKH để tư vấn, chốt sales, duy trì và chăm sóc khách hàng.
- Phối hợp cùng với Phòng kế toán để quản lý và thu hồi công nợ khách hàng.
- Lập báo cáo kinh doanh định kỳ hàng tuần / tháng / quý / năm gởi Cấp quản lý.

Lương20 triệu - 30 triệu
Kiên Giang
... àng mới, hệ thống đối tác và kênh phân phối tại khu vực phụ trách.
- Phối hợp cùng với bộ phận Kỹ thuật, Hỗ trợ kinh doanh và CSKH để tư vấn, chốt sales, duy trì và chăm sóc khách hàng.
- Phối hợp cùng với Phòng kế toán để quản lý và thu hồi công nợ khách hàng.
- Lập báo cáo kinh doanh định kỳ hàng tuần/tháng/quý/năm gởi Cấp quản lý.
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT