Tìm việc làm

Tìm việc làm kho tại Vĩnh Long

LươngThỏa thuận
Vĩnh Long
... lượng nhập, xuất, tồn kho vật tư; phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc điều động vật tư, hàng hoá.
+ Sắp xếp, lưu trữ chứng từ đầy đủ theo qui định của công ty
+ Lập các báo cáo theo sự phân công của lãnh đạo
... iểm tra báo cáo tình trạng xe tồn kho

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Lương5 triệu - 7 triệu
Vĩnh Long
... liệu, các khoản phải thu, phải trả chính xác, đảm bảo thu hồi kịp tiến độ
• Thực hiện đối chiếu số liệu phải thu, phải trả hàng tháng với khách hàng, NCC, và thực hiện kiểm kê theo quy định.
• Hoàn thành báo cáo đúng hạn, đảm bảo chính xác, đầy đủ số liệu. Thực hiện phân tích báo cáo kế toán, chi phí hàng tháng
• Thiết lập hệ thống số sách kế toán và theo dõi doanh thu, hàng hóa, NVL.
• Hoàn thành báo cáo đúng hạn, đảm bảo chính xác, đầy đủ số liệu. Thực hiện phân tích báo cáo kế toán, chi phí, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, hệ thống số sách hàng tháng cho Trưởng Bộ phận.
• Thực hiện lưu trữ các chứng từ , sổ sách, các công văn qui định có liên quan vào hồ sơ nghiệp vụ.
• Định kỳ họp với Phụ trách Phòng ban để cập nhật tình hình hoạt động của bộ phận, kịp thời đưa ra hướng xử lý tiếp theo
• Lập báo cáo định kỳ, ngoài định kỳ theo yêu cầu công việc và của Ban lãnh đạo Phòng ban, Bệnh viện.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên.

Lương5 triệu - 7 triệu
Vĩnh Long
... ng cụ, dụng cụ, chi phí hoạt động.
4. Kiểm tra phiếu tính tiền hàng ngày của nhân viên, nắm được doanh thu bán hàng hàng ngày, báo cáo doanh thu, nộp tiền doanh thu về bệnh viện theo đúng quy định.
5. Lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm.
6. Trực tiếp giải quyết khiếu nại của khách hàng khi phát sinh sự cố như: đổi món, hủy phiếu, đổi hàng hóa…
7. Kiểm soát công tác giao ca được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, tiếp nhận phản hồi, báo cáo về tình hình hoạt động của ca.
8. Tiến hành tổ chức họp nội bộ để nhận xét, tiếp thu ý kiến và triển khai những quy trình, quy định mới từ cấp trên.
9. Đề xuất giải pháp nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc khu vực phụ trách

Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT