Tìm việc làm

Tìm việc làm kế toán nam tại Hồ Chí Minh

LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... phục vụ yêu cầu quản lý của cấp trên;
- Nắm bắt được chính xác định mức chi phí, khi xuất vật tư phải phù hợp với định mức dự toán từng công trình;
- Nhận và kiểm tra chứng từ, hóa đơn, phiếu nhập kho, xuất kho, theo dõi đối chiếu công nợ phải thu – phải trả của Nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp thuộc mảng xây dựng;
- Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo khối lượng bốc dự toán và những qui định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.

... /> - Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo qui định của Pháp luật và Cty
- Thưởng lương tháng 13
- Tham gia các chuyên đề đào tạo chuyên môn và Kỹ năng mềm
- Và một số chính sách đặc biệt khác
Lương: Thỏa thuận

LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
...
Hỗ trợ quản lý kế toán cho các nghiệp vụ phát sinh
Quyền lợi:
Đóng BHXH đầy đủ
Thưởng các dịp lễ
Tham gia các buổi tiêc, dã ngoại của công ty
Lương10 triệu - 15 triệu
Hồ Chí Minh
... ộp hàng tháng, quý, năm. Tham gia công tác quyết toán thuế với cơ quan thuế.
- Lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và tổng hợp số liệu kế toán, các báo cáo quản trị theo yêu cầu của BLĐ công ty.
- Theo dõi TSCĐ, hạch toán khấu hao TSCĐ, phân bổ công cụ dụng cụ và các nghiệp vụ kế toán tổng hợp khác.
- Theo dõi toàn bộ các hợp đồng kinh tế của Công ty từ khi ký, tạm ứng, thanh toán hợp đồng cho đến khi thanh lý hợp đồng. Kiểm duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị.
- Kiểm tra, giám sát việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu, chứng từ kế toán.
- Trực tiếp lập kế hoạch cho bộ phận và phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên trực thuộc.
- Theo dõi và tính BH cho nhân viên công ty.
Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... oạt động hàng năm .
- Tổng hợp ngân sách cho các hợp đồng phụ giữa Sở Y Tế và đơn vị thực hiện.
- Nộp báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm trên hệ thống quản lý thanh toán (Payment Management System- PMS) của CDC và các hệ thống bắt buộc khác của Chính phủ Mỹ.
- Chuyển ngân sách cho các đơn vị thực hiện; theo dõi chi tiêu, (báo cáo hàng quý về tình hình giải ngân tại các đơn vị cho BQLDA) nhận báo cáo tài chính quý từ các đơn vị và xem xét chứng từ kế toán đơn vị gửi lên.
- Tham mưu kịp thời cho BQLDA về công tác tài chính khi các đơn vị có thay đổi về kinh phí hoạt động
- Làm các báo cáo tài chính theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam, CDC và các báo cáo khác khi được yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm lập và nộp báo cáo Phân tích Chi tiêu theo yêu cầu của PEPFAR.
- Thanh toán các chi phí hàng ngày tại văn phòng dự án.
- Làm việc với công ty kiểm toán độc lập khi thực hiện kiểm toán hàng năm.
- Làm việc với cơ quan thuế về hoàn thuế GTGT.
***Đối với các đơn vị ký hợp đồng phụ:
Hỗ trợ các đơn vị trong việc tuân theo các yêu cầu của Chính Phủ Việt Nam và CDC, cụ thể:
- Hướng dẫn các đơn vị về quy trình/quy định tài chính nhằm đảm bảo việc tuân theo các yêu cầu của Chính Phủ Việt Nam và Chính Phủ Hoa Kỳ.
- Hỗ trợ kỹ thuật/tập huấn cho các đơn vị theo nhu cầu.
- Thực hiện các chuyến giám sát hỗ trợ hàng quý tại các đơn vị.
- Tư vấn cho các đơn vị thiết lập hệ thống theo dõi, giúp tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện và phân bổ ngân sách.
***Vai trò giám sát:
- Vị trí này sẽ giám sát vị trí trợ lý kế toán.
The position will assist the Project Management Unit (PMU) at the Department of Health to financially manage the Cooperative Agreement and support implementing sites . The position will be full-time and supervised by the Chief Accountant or the Chief of Staff.
***Duties at the the Project Management Unit:
Support the Project Management Unit in managing its funds by tracking authorized funds, PMU and subcontract expenditures, obligated and unplanned funds, provide financial analysis for progress update through:
- Develop plans for the accounting team in monitoring sites, reporting, developing subcontracts, continuation application budgets.
- Developing financial SOPs and guidance.
- Developing an annual management and operation budget for the PMU.
- Providing assistance and guidance to technical staff in preparing budgets for their continuation application.
- Developing budget justification for an annual continuation application.
- Compiling budgets for subcontracts between DoH and its implementing partners.
- Submitting quarterly and annual financial reports on CDC’s Payment Management System and other U.S.Government required systems.
- Disbursing funds to DOH’s subcontractors; Tracking their expenditures; collecting their quarterly financial reports; reviewing financial docs.
- Prepare financial reports as required by GVN, CDC and at ad-hoc requests.
- Responsible for preparing and submitting Expenditure Analysis required by PEPFAR.
- Making payments for daily operations at the Project Management Unit.
- Working with independent auditors on annual audits.
- Working with Tax Office on VAT-refund.
***Duties to the subcontractors
Support DoH’s subcontracts to comply with the GVN and CDC’s requirements through
- Providing guidance to DoH’s subcontractors on financial procedures/regulations to guarantee they follow GVN and USG requirements.
- Providing technical assistance/training to subcontractors as needed.
- Conducting quarterly site visits
- Advising subcontractors to establish tracking systems and helping them facilitate and distribute funds.
***Supervisory role:
This position will supervise the assistant accountant position.
... hập xuất tồn kho vật tư pha chế, sản phẩm, hàng hóa của các cửa hàng đang theo dõi về mặt số lượng và giá trị trên phần mềm ASOFT
- Theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng định mức nguyên vật liệu pha chế tại các cửa hàng.
- Nhập liệu và theo dõi tồn kho trên POS của các cửa hàng đang theo dõi.
- Tiến hành kiểm kê định kỳ hàng tháng tại các cửa hàng, xác định chênh lệch thừa thiếu giữa sổ sách và số lượng thực tế kiểm kê. Chuyển kế toán trưởng xử lý.
- Tham gia các cuộc họp định kỳ tại các cửa hàng đang theo dõi theo yêu cầu.
Quản lý công nợ
- Kiểm tra lại công nợ phải thu ( 131) của các cửa hàng đang theo dõi hàng ngày, tuần, hàng tháng
Quản lý doanh thu
- Xác định doanh thu từng ngày, kết chuyển doanh thu từ POS IKKO vào phần mềm ASOFT
- Hàng tuần kết hợp với kế toán thanh toán đối chiếu việc thu tiền bán hàng của các cửa hàng đang theo dõi xem việc cập nhật doanh thu bán hàng ngày có khớp hay không nhằm xác định kịp thời cửa hàng nộp tiền đã đủ chưa.
- Phân loại doanh thu chi tiết của các cửa hàng đang theo dõi theo từng nhóm sản phẩm, dịch vụ nhằm phục vụ chính xác, đầy đủ kết quả kinh doanh của từng cửa hàng theo yêu cầu quản lý của công ty.
- Báo cáo doanh thu hàng tháng, hàng quý, hàng năm của các cửa hàng đang theo dõi.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời về số liệu do mình đảm trách.
Xây dựng quy trình, quy định vận hành hệ thống kế toán
- Thực hiện theo quy định, quy trình đã duyệt
Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết cho các phòng ban .
- Cung cấp thông tin khi có yêu cầu theo đúng quy định.
Thực hiện và tuân thủ 5S
- Thực hiện đúng theo yêu cầu.
Thực hiện và tuân thủ ISO
- Thực hiện các form mẫu theo đúng yêu cầu ISO.
Lưu trữ chứng từ
- Lưu trữ chứng từ theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
Bảo mật thông tin
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ và bảo mật các hồ sơ sổ sách, các thông tin kế toán tài chính. Cam kết bảo mật thông tin theo đúng quy định.
Lương10 triệu - 15 triệu
Hồ Chí Minh
... ộp hàng tháng, quý, năm. Tham gia công tác quyết toán thuế với cơ quan thuế.
- Lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và tổng hợp số liệu kế toán, các báo cáo quản trị theo yêu cầu của BLĐ công ty.
- Theo dõi TSCĐ, hạch toán khấu hao TSCĐ, phân bổ công cụ dụng cụ và các nghiệp vụ kế toán tổng hợp khác.
- Theo dõi toàn bộ các hợp đồng kinh tế của Công ty từ khi ký, tạm ứng, thanh toán hợp đồng cho đến khi thanh lý hợp đồng. Kiểm duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị.
- Kiểm tra, giám sát việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu, chứng từ kế toán.
- Trực tiếp lập kế hoạch cho bộ phận và phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên trực thuộc.
- Theo dõi và tính BH cho nhân viên công ty.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... hí với khai thác viên;
- Theo dõi các tài khoản công nợ;
- Lập báo cáo trình quản lý bộ phận;
3.Quản lý cấp phát ấn chỉ hóa đơn, bảo hiểm
- Quản lý, cấp phát hóa đơn tài chính thu phí bảo hiểm;
- Cấp phát ấn chỉ bảo hiểm trên chương trình quản lý;
- Đối chiếu, quyết toán ấn chỉ với phòng kinh doanh theo định kỳ;
4. Các công việc khác
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong phòng;
- Một số công việc cụ thể khác theo phân công của phụ trách bộ phận
5. Giao dịch với đối tác/khách hàng
- Đối tác, khách hàng nội bộ:
+ Các Phòng/Ban liên quan thuộc trụ sở chính Tổng công ty;
+ Các phòng kinh doanh của Công ty
- Đối tác, khách hàng bên ngoài:
+ Cơ quan thuế;
+ Khách hàng;

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT