Tìm việc làm

Tìm việc làm giám sát kinh doanh tại Đồng Nai

LươngThỏa thuận
Đồng Nai
... iệu quả các công cụ bán hàng của Công ty
5. Thiết lập chỉ tiêu phân phối và kinh doanh cho từng đội và Nhân viên Bán hàng
6. Quản lý doanh số của từng đội bán hàng/ nhãn hàng/ kênh bán hàng; theo dõi thị trường; phân tích số liệu kinh doanh nhằm đóng góp ý kiến cho phương hướng phát triển của Công ty
7. Tìm kiếm cơ hội kinh doanh và phân phối trên địa bàn phụ trách
8. Quản lý các đại lý trên địa bàn nhằm bảo đảm họ tuân thủ các hướng dẫn sử dụng phần mềm Vietbird làm báo cáo, cũng như các yêu cầu thanh toán và tồn trữ hàng hóa của Công ty
9. Hỗ trợ Công ty trong việc tuyển dụng và huấn luyện cho Nhân viên Bán hàng trên địa bàn
10. Lập & thực hiện kế hoạch thăm thị trường; báo cáo doanh số và các vấn đề phát sinh cho GĐKD Khu Vực
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác đựơc phân công
Lương20 triệu - 30 triệu
Đồng Nai
... n mục tiêu - triển khai- giám sát- hỗ trợ nhân viên đạt KPIs.
- Chăm sóc khách hàng, thu thập thông tin khách hàng xây dựng và quản trị dữ liệu khách hàng.
- Cập nhật/ nắm bắt/ nghiên cứu thông tin thị trường để có những đề xuất/ tham vấn cho BOD.
- Kết hợp cùng phòng Nhân sự các công tác đào tạo - tuyển dụng nhân sự khi có phát sinh.
- Thực hiện các báo cáo định kì, báo cáo đột xuất khi có phát sinh.
Lương20 triệu - 30 triệu
Đồng Nai
... n mục tiêu - triển khai- giám sát- hỗ trợ nhân viên đạt KPIs.
- Chăm sóc khách hàng, thu thập thông tin khách hàng xây dựng và quản trị dữ liệu khách hàng.
- Cập nhật/ nắm bắt/ nghiên cứu thông tin thị trường để có những đề xuất/ tham vấn cho BOD.
- Kết hợp cùng phòng Nhân sự các công tác đào tạo - tuyển dụng nhân sự khi có phát sinh.
- Thực hiện các báo cáo định kì, báo cáo đột xuất khi có phát sinh.
Lương20 triệu - 30 triệu
Đồng Nai
... n chăm sóc khách hàng giúp khách hàng cảm thấy hài lòng với sản phẩm, dịch vụ do công ty
cung cấp, duy trì lòng trung thành của khách hàng với công ty.
- Theo dõi quá trình tiếp xúc khách hàng của từng nhân viên kinh doanh, tổng hợp các báo cáo tiếp xúc, đưa ra các
hướng khắc phục, cải tiến phương pháp tiếp xúc và huấn luyện lại cho nhân viên
- Theo dõi, cập nhật thông tin thị trường và đưa ra các ý kiến đề xuất với Quản lí trực tiếp
- Tham gia, đóng góp ý kiến phối hợp với các phòng ban liên quan để cải tiến dịch vụ, quy trình triển khai ngày càng
hoàn thiện và chất lượng hơn
- Thực hiện báo cáo kết quả định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Quản lí trực tiếp
2. Quản lí chung
- Hỗ trợ và hướng dẫn, đào tạo cũng như kiểm tra, quản lí và đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên nhân sự
khi thực hiện đàm phán, ký kết Hợp đồng hợp tác và các hoạt động khác
- Phân bổ và điều phối nhân sự trong khu vực phụ trách
- Phối hợp với phòng nhân sự thực hiện việc tuyển dụng nhân viên nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh.
- Lập kế hoạch huấn luyện/đào tạo nhân viên định kình theo chương trình huấn luyện của công ty
- Lập kế hoạch phát triển nhân sự để đảm bảo tính kế thừa.
3. Các nhiệm vụ khác
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban
- Tham mưu cho Quản lý trực tiếp những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
LươngThỏa thuận
Đồng Nai
... trợ chương trình Marketing tại điểm giới thiệu dịch vụ (nếu có).
- Theo dõi và đảm bảo đạt doanh số (số giải ngân trong tháng) và các chỉ số rủi ro do cấp quản lý đưa ra.
* Quản lý các nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ:
- Thiết lập lịch làm việc hằng tuần cho các nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ.
- Quản lý Giờ công/Thái độ/Hiệu quả làm việc của các nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ.
- Hỗ trợ/Giải quyết vấn đề khó khăn tại Điểm giới thiệu dịch vụ.
- Tổ chức họp nhóm, tiếp nhận báo cáo từ Nhân viên Tín dụng và giải quyết các vấn đề nảy sinh.
- Cập nhật và triển khai cho các nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ những quy định và chính sách mới.

* Doanh số và các yêu cầu liên quan:
- Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số tháng được giao của khu vực BDS quản lý mà chỉ tiêu này cũng như các yêu cầu liên quan khác sẽ thay đổi theo từng thời điểm nhất định và được cấp quản lý trực tiếp thông báo kịp thời.
* Báo cáo:
- Lập báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần về hiệu quả làm việc của nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ, ý kiến của khách hàng, các vấn đề vướng mắc đã xảy ra, thông tin về đối thủ, thông tin từ các đối tác, và tình trạng các thiết bị quảng cáo.
- Các báo cáo khác khi được cấp trên yêu cầu.
Lương10 triệu - 15 triệu
Đồng Nai
... phân công các chỉ tiêu bán hàng và giám sát thực hiện công việc cho nhóm. Chịu trách nhiệm trước cấp trên về chỉ tiêu toàn nhóm
5. Tuyển dụng, hướng dẫn, đào tạo nhân viên. Hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin liên quan giúp nhóm đạt mục tiêu.
6. Tổ chức triển khai, giám sát hoạt động bán hàng. Kịp thời ghi nhận, báo cáo các trì trệ/sai lệch/bất hợp lý và xử lý hiệu quả nhằm kiểm soát tiến độ bán hàng và đạt doanh số
7. Thu thập báo cáo, đánh giá tổng hợp: các nhiệm vụ, các hoạt động, các chương trình. Đánh giá kết quả làm việc của các thành viên trong nhóm
8. Nắm rõ địa bàn và nhân sự đang phụ trách, liên tục cập nhật chiến lược và các hoạt động cạnh tranh để có phương án phát triển phù hợp
9. Đề xuất các ý tưởng/chương trình/hoạt động Bán hàng, hoạt động Marketing giúp tăng doanh số.

Lương10 triệu - 15 triệu
Đồng Nai
... kế hoạch và định hướng phát triển của công ty
- Quan hệ với các Cửa hàng phân phối sơn, các Sở, Ban, Ngành,... các đối tác ngành xây dựng và khách hàng tiềm năng,...
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất / hoặc cung cấp các thông tin thị trường cho Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực, Giám Đốc Marketing và Ban Tổng Giám Đốc khi cần thiết
Ưu tiên : Đã làm lĩnh vực xây dựng, hàng tiêu dùng công việc liên quan đến phát triển khách hàng, bán hàng.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi với ứng viên khi tiếp xúc, phỏng vấn,...

Lương10 triệu - 15 triệu
Đồng Nai
... o kế hoạch và định hướng phát triển của công ty
- Quan hệ với các Cửa hàng phân phối sơn, các Sở, Ban, Ngành,... các đối tác ngành xây dựng và khách hàng tiềm năng,...
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất / hoặc cung cấp các thông tin thị trường cho Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực, Giám Đốc Kinh doanh Miền Nam và Ban Tổng Giám Đốc khi cần thiết
Ưu tiên : Đã làm lĩnh vực xây dựng, hàng tiêu dùng công việc liên quan đến phát triển khách hàng, bán hàng.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi với ứng viên khi tiếp xúc, phỏng vấn,...
2
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT