Tìm việc làm

Tìm việc làm giám đốc xây dựng tại Hồ Chí Minh

... ựng cấu trúc giá, kiểm soát chi phí sản xuất đảm bảo tỷ suất lợi nhuận, sử dụng hiệu quả tài sản và nguồn vốn;
Xây dựng chiến lược kinh doanh bên ngoài THACO để mở rộng thị trường và gia tăng doanh thu: marketing, phát triển sản phẩm, chính sách bán hàng, phát triển khách hàng, …
Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực: quy hoạch, huấn luyện - đào tạo, tuyển dụng, điều chuyển bổ nhiệm.
Xây dựng cấu trúc, sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc theo vị trí chức danh; Tổ chức thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược của Khối Cơ khí và THACO
... luật quốc tế; dự báo xu thế thay đổi của luật pháp Việt Nam ảnh hưởng đến hoạt động của công ty và tham gia góp ý, kiến nghị và xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam phù hợp với chiến lược đầu tư xây dựng;
• Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp để hỗ trợ, quản lý hoạt động sản xuất đầu tư, xây dựng, kinh doanh để bảo đảm yêu cầu quản trị hệ thống và tạo lợi thế cạnh tranh;
• Tạo động lực, huấn luyện và đào tạo phát triển nguồn nhân lực;
• Kiểm soát hiệu quả các công tác pháp lý.
... rình, kế hoạch và giải pháp để hỗ trợ, quản lý hoạt động sản xuất đầu tư, xây dựng, kinh doanh để bảo đảm yêu cầu quản trị hệ thống và tạo lợi thế cạnh tranh;
- Tạo động lực, huấn luyện và đào tạo phát triển nguồn nhân lực;
- Kiểm soát hiệu quả các hoạt động thực hiện chiến lược, kế hoạch.
... tiến độ thực hiện của dự án, dự báo những rủi ro tiềm ẩn
- Thẩm định hồ sơ dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán, tổ chức đấu thầu, xét chọn thầu, giám sát thi công, nghiệm thu hoàn thành công trình, thanh quyết toán công trình
- Làm việc với các cơ quan chức năng về các thủ tục pháp lý của dự án
- Tham mưu cho Ban TGĐ công ty lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án, triển khai dự án
- Xử lý kịp thời mọi vướng mắc, đảm bảo kế hoạch thực hiện của dự án
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... ch theo chiến lược phát triển của tập đoàn.
- Chịu trách nhiệm về việc kiểm tra khối lượng thanh toán hàng tháng của các nhà thầu cũng như quyết toán hợp đồng khi kết thúc các dự án.
Nhiệm vụ 2: Triển khai phối hợp với các phòng ban có liên quan
- Phối hợp với các phòng ban chức năng liên quan để góp ý về Giải pháp thiết kế chính, biện pháp thi công lớn cũng như lựa chọn được nhà thầu tốt nhất cho dự án.
- Phối hợp chặt chẽ và tốt nhất với bộ phận GMD, ASM, Customer Service, và Quản lý tòa nhà trong thời gian bảo hành theo tiêu chí “Khách hàng là thượng đế”.
Nhiệm vụ 3: Xây dựng và phát triển đội ngũ NV kế thừa
Phát hiện, đào tạo các Quản lý dự án, Quản lý Xây dựng có tiềm năng, xây dựng đội ngũ quản lý kế thừa theo định hướng phát triển của tập đoàn.
Nhiệm vụ 4: Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc PCD – HSE
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... ác giám sát, nhà thầu thi công, công tác kiểm tra - kiểm định,...
- Quản lý hợp đồng đã ký kết với nhà thầu
- Quản lý thi công
- Quản lý và điều hành hoạt động của Ban Xây dựng
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên/Lãnh đạo Tập đoàn.
Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... ây lắp các công trình theo dự án của Tập đoàn và các khách hàng tìm kiếm…
- Xây dựng quy trình, quy chế hoạt động; xây dựng chính sách của Công ty.
- Tổ chức, điều phối hoạt động của các phòng ban chức năng Công ty.
- Thiết lập và duy trì các mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ các mục tiêu về tổ chức, kinh doanh của Công ty theo định hướng của Hội đồng quản trị.
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... thuộc các lĩnh vực tài chính / xây dựng.
- Kiểm soát các báo cáo, văn bản liên quan đến hoạt động tài chính / xây dựng của Công ty.
- Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra các hồ sơ thuộc hoạt động tài chính / xây dựng của Công ty.
- Tìm kiếm, kết nối các tổ chức tín dụng nhằm huy động vốn (đối với vị trí về tài chính).
- Tham mưu và báo cáo trực tiếp cho TGĐ
2 3 4

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT