Tìm việc làm

Tìm việc làm giám đốc xây dựng tại Hà Nội

LươngThỏa thuận
Hà Nội
... Tổng Giám đốc
- Tham mưu cho Phó Tổng Giám đốc ở các mảng công việc được giao
- Biên, phiên dịch cho Phó Tổng Giám đốc với các đối tác nước ngoài trong các công việc được giao
- Thực hiện đàm phán với đối tác theo chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc
- Các công việc khác có liên quan theo chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc
... u phối tổng thể các hoạt động dự án từ lúc khởi động thi công dự án đến khi kết thúc dự án (tiến độ, nhân lực, chất lượng dự án, chi phí, thanh, quyết toán...). Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai và thực hiện của dự án. Báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hay đột xuất;
- Chủ trì soạn lập và làm đầu mối xem xét hợp đồng BT;
- Theo dõi kiểm soát việc thực hiện hợp đồng BT của các bên liên quan;
- Chủ trì lập báo cáo quyết toán hợp đồng BT với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tham mưu cho ban lãnh đạo và các Phòng/ban trong công ty về những vấn đề thuộc chuyên môn Ban;
- Các công việc khác theo sự phân công của HĐQT Công ty.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... o tham mưu cho Tổng Giám đốcđể có phương án giải quyết
- Kiểm duyệt tất cả các đề xuất, báo cáo, kế hoạch từ các trưởng các bộ phận trước khi trình Tổng Giám đốc và tham mưu cho Tổng Giám đốc giải quyết các vấn đề.
- Soạn thảo các công văn, quyết định, ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc, các báo cáo của Tổng giám đốc cho Chủ tịch HĐQT;
- Trợ giúp Tổng Giám đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại thông báo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT tới các đối tác;
- Lên kế hoạch các cuộc họp, công tác của Tổng Giám đốc tới các hội thảo, hội nghị, sắp xếp thời gian làm việc cho Chủ tịch HĐQT
- Thực hiện những công việc, nghiên cứu độc lập khi có yêu cầu.
- Dịch các tài liệu tiếng anh, phiên dịch trong những buổi làm việc với đối tác nước ngoài
- Kiểm soát, soạn thảo các hợp đồng pháp lý như hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng mua, hợp đồng kinh tế, cam kết, thỏa thuận, biên bản…
Quyền lợi:
- Lương thỏa thuận theo năng lực ( 8-12tr/tháng) + Phụ cấp ăn trưa 720k/ tháng
- Đóng BHXH đầy đủ
- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm
- Lương thưởng tháng 13
... ần, định hướng sản phẩm, xây dựng hệ thống, cơ cấu bộ máy, đào tạo nhân sự, văn hóa doanh nghiệp…
• Lãnh đạo và tạo động lực cho cấp dưới để thúc đẩy nhân viên tạo thành đội ngũ năng suất, hiệu quả
• Kiểm tra các báo cáo tài chính và phi tài chính để đưa ra các giải pháp hay cải tiến
• Xây dựng các mối quan hệ tin cậy với các đối tác chính và các bên liên quan;
** Quyền lợi được hưởng : Thỏa thuận
... hợp đồng của Nhà thầu
- Tổ chức triển khai kế hoạch thi công xây dựng các dự án thông qua Ban QLDA hoặc các đội thi công cụ thể:
+ Công tác quản lý thiết kế, Giám sát kỹ thuật, quản lý chất lượng;
+ Công tác quản lý Vật tư, thiết bị;
+ Công tác quản lý an toàn, lao động, vệ sinh môi trường tại các dự án;
+ Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán Hợp đồng, quyết toán dự án hoànthành.
+ Duyệt hồ sơ hoàn công công trình.
- Báo cáo công viêc theo định kỳ (tháng, quý, năm)
- Xây dựng hệ thống quy chế/quy trình lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng, quản lý chi phí, quản lý thi công bao gồm: Quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn lao động cho từng dự án
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... , điều hành các công trình xây dựng trên toàn dự án.
+ Lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá tiến độ thực hiện các công trình, kiểm tra thiết kế, bản vẽ thi công và yêu cầu kỹ thuật nhằm phát hiện sai sót và điều chỉnh kịp thời.
+ Tổ chức quản lý đội xe cơ giới, xưởng cơ khí, nhà xưởng, thiết bị chuyên dùng,…toàn công ty.
+ Xây dựng định mức tiêu hao, sử dụng nguyên nhiên vật liệu và công lao động hiệu quả nhất, chống lãng phí thất thoát.
+ Tham mưu đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh về kỹ thuật xây dựng trong quá trình thi công.
+ Giao việc, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của dự án.
+ Thẩm tra, thẩm định làm cơ sở để trình Chủ tịch phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu phục vụ cho việc triển khai dự án theo các quy định hiện hành.
+ Kiểm soát các hoạt động của Nhà thầu về tiến độ, chi phí, chất lượng và việc tuân thủ thực hiện các điều khoản hợp đồng của Nhà thầu.
+ Tổ chức việc kiểm tra, rà soát và báo cáo Giám Đốc, Chủ Tịch phê duyệt hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán, hồ sơ chất lượng, hoàn công … của Công trình, hạng mục công trình trong quá trình thi công của các nhà thầu.
+ Tổng hợp, đánh giá làm cơ sở để tham mưu cho Tổng giám đốc giải quyết các vướng mắc, phát sinh có liên quan làm ảnh hưởng chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án.
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... t động của Ban Tài chính – Kế toán chuyên nghiệp và theo các chức năng – nhiệm vụ của Tập đoàn và Các Cty thành viên;
• Nghiên cứu các chính sách/qui định pháp luật liên quan đến lĩnh vực phụ trách; đề xuất/tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn về các thay đổi nhằm đảm bảo các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách luôn tuân thủ pháp luật và tối ưu hiệu quả;
• Thực hiện các báo cáo định kỳ tính hình Tài chính của Tập đoàn;
• Thiết lập mối quan hệ với các cơ quan thuế, ngân hàng và đối tác ngoài có liên quan đến lĩnh vực phụ trách;
• Chịu trách nhiệm hoàn thành và điều phối các báo cáo tài chính nội bộ và bên ngoài bao gồm báo cáo quản lý, báo cáo chi phí, kiểm toán và đánh giá các báo cáo tài chính và báo cáo thuế cho bộ phận kế toán cũng như toàn thể công ty và mở rộng quan hệ với các Ngân hàng để thu xếp Nguồn vốn hoạt động cho Tập đoàn;
• Thiết lập các chính sách, thủ tục và các chương trình để đảm bảo thực hành kế toán tổ chức hiệu quả và phòng ngừa rủi ro;
• Đảm bảo rà soát quy trình kiểm soát nội bộ được thực hiện, và duy trì quản lý tiền mặt, các khoản phải nộp, phải trả được đối chiếu rõ ràng;
• Phát triển và đào tạo nhân viên các chi nhánh về nâng cao nghiệp vụ, giám sát hiệu suất công việc và góp ý hoặc phản hồi nhân viên nhằm mục đích cải thiện, và giúp đỡ khi cần thiết;
• Làm các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Tập đoàn;
... ần, định hướng sản phẩm, xây dựng hệ thống, cơ cấu bộ máy, đào tạo nhân sự, văn hóa doanh nghiệp…
• Lãnh đạo và tạo động lực cho cấp dưới để thúc đẩy nhân viên tạo thành đội ngũ năng suất, hiệu quả
• Kiểm tra các báo cáo tài chính và phi tài chính để đưa ra các giải pháp hay cải tiến
• Xây dựng các mối quan hệ tin cậy với các đối tác chính và các bên liên quan;
** Quyền lợi được hưởng : Thỏa thuận
2 3 4

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT