Tìm việc làm

Tìm việc làm giám đốc vận hành tại Hà Nội

LươngTrên 100 triệu
Hà Nội
... t các chương trình khuyến mãi, các hoạt động truyền thông, Digital Marketing,... • Điều phối, kiểm soát toàn bộ vận hành. • Đàm phán, hợp tác với các đối tác liên quan để mở rộng hoạt động bán hàng online trên các website TMĐT khác. • Tổ chức, phân công, hướng dẫn và giám sát nhân viên cho việc lên kế hoạch, triển khai và đánh giá kết quả của các hoạt động đảm bảo được đưa vào vận hành tốt, đúng tiến độ. • Theo dõi, đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch, chương trình khuyến mãi, marketing. Tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả kinh doanh theo từng chương trình, từng quý. • Quản lý và kiểm soát ngân sách cho hoạt động của Dự án. • Thu thập, phân tích các dữ liệu liên quan đến xu hướng của thị trường nhằm có những kế hoạch thích nghi và tối đa hóa tiềm năng bán hàng. • Tích hợp, tận dụng tốt các nguồn lực/ dữ liệu của nội bộ và dữ liệu lớn từ các đối tác bên ngoài (các loại chéo) nhằm phân tích, đánh giá hành vi mua sắm của người tiêu dùng, từ đó đề xuất các hoạt động kinh doanh phù hợp với xu hướng tiêu dùng và định hướng của Công ty. • Các công việc cụ thể khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
... n dụng, đào tạo và quản lý nhân sự trên toàn hệ thống các Cửa hàng hàng năm, hàng tháng.
- Phân bổ chỉ tiêu cho lãnh đạo chuỗi các Cửa hàng dự án Công ty theo kỳ (năm, quý, tháng).
- Phối hợp với Khối marketing xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình marketing nhằm thúc đẩy doanh số, lợi nhuận cho hệ thống các cửa hàng.
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, mở rộng hệ thống chuỗi Cửa hàng của Công ty; chiến lược, chính sách về nhân sự (tạo nguồn, sử dụng, điều tiết nhân sự; chế độ đối với người lao động) của hệ thống các Cửa hàng
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.
... n dụng, đào tạo và quản lý nhân sự trên toàn hệ thống các Cửa hàng hàng năm, hàng tháng.
- Phân bổ chỉ tiêu cho lãnh đạo chuỗi các Cửa hàng dự án Công ty theo kỳ (năm, quý, tháng).
- Phối hợp với Khối marketing xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình marketing nhằm thúc đẩy doanh số, lợi nhuận cho hệ thống các cửa hàng.
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, mở rộng hệ thống chuỗi Cửa hàng của Công ty; chiến lược, chính sách về nhân sự (tạo nguồn, sử dụng, điều tiết nhân sự; chế độ đối với người lao động) của hệ thống các Cửa hàng
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... iều động, quản lý nhân sự hàng năm, hàng tháng trên toàn hệ thống Cửa hàng.
Phân bổ chỉ tiêu cho lãnh đạo chuỗi Cửa hàng miền (Miền Bắc, Miền Nam) theo kỳ (năm, quý, tháng).
Kiểm tra, đôn đốc, giám sát và thực hiện các giải pháp thúc đẩy doanh số, lợi nhuận tại hệ thống các cửa hàng
Phối hợp với Khối marketing xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình marketing nhằm thúc đẩy doanh số, lợi nhuận cho hệ thống các cửa hàng.
Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, mở rộng hệ thống chuỗi Cửa hàng của Công ty; chiến lược, chính sách về nhân sự (tạo nguồn, sử dụng, điều tiết nhân sự; chế độ đối với người lao động) của hệ thống các Cửa hàng
Lương15 triệu - 20 triệu
Hà Nội
...
- Tiếp nhận phản hồi của Khách hàng và giải quyết các vấn đề của khách hàng
- Xây dựng quy trình, quy định, giám sát, đôn đốc nhân viên (Điều hành xe, tài xế, tiếp viên, bảo trì, kế toán)
- Giám sát - kiểm tra kịp thời giải quyết, đề xuất xử lý, khắc phục hoặc có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
- Xây dựng mối quan hệ với các đơn vị liên kết như Bảo hiểm, Garage xe .
- Kiểm soát các hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi nhánh (Điều hành xe & cố vấn dịch vụ)
- Nhanh chóng phát hiện các vấn đề ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng và đưa ra đề xuất các hướng xử lý phù hợp.
- Chủ động tư vấn cho Ban Giám đốc các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng vận hành thông qua các phân tích dữ liệu và dự báo
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
- Chủ động đề xuất các biện pháp - giải pháp có sơ sở đúng đắn - thuyết phục nhằm tăng trưởng hiệu quả kinh doanh, hài lòng khách hàng, thỏa mãn nhân viên, tăng sức cạnh tranh và tiếp cận nguồn nhân lực.

LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... khai và giám sát thực hiện Kế hoạch hoạt động;
- Đề xuất và kiến nghị cho GĐ trong công việc điều hành công ty;
- Chịu trách nhiệm trước GĐ đối với các công việc đảm trách.
- Hỗ trợ GĐ thu thập dữ liệu và xây dựng KPI doanh nghiệp
- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... • Phát triển kiến thức và chuyên môn về tất cả các dự án của Tập đoàn Sunshine, chọn sản phẩm bán hàng / nội thất phù hợp cho các dự án thuộc nhóm phát triển
• Có kiến thức về các nhà xây dựng và thiết kế nội thất trong thị trường được giao, cung cấp phản hồi thông tin thị trường cạnh tranh cho Tổng Giám đốc
• Xác định các cơ hội kinh doanh cho nhân viên bán hàng của nhà phân phối và hợp tác với họ để phát triển mối quan hệ kinh doanh và ký kết hợp đồng
• Duy trì kế hoạch cuộc gọi bán hàng cập nhật với các mục tiêu và ghi lại tất cả các thông tin liên lạc và cam kết hành động với nhân viên nhà phân phối.
• Phối hợp với các nhà phân phối AM khác thay mặt các nhà phân phối để phối hợp xây dựng nhiều thị trường hoặc cơ hội kinh doanh ngoài thị trường như một dự án đa gia đình
• Tham gia vào các cuộc họp theo dõi nhà xây dựng thường xuyên với Đại diện Đặc điểm kỹ thuật.
• Làm việc chặt chẽ với đội ngũ thiết kế để đạt được mục tiêu bán hàng.
• Làm việc với các bộ phận khác nhau để đảm bảo bán hàng trơn tru.
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... cung ứng sản phẩm và dịch vụ người sử dụng.
7. Quản trị Tài chính khía cạnh IT và Operation đảm bảo ngân sách và Tổng kết lại hoạt động chi tiêu của Khối.
8. Xây dựng và thực hiện các chính sách và thủ tục CNTT, bao gồm các chính sách về kiến trúc, an ninh, khắc phục thảm họa, tiêu chuẩn, mua sắm và cung cấp dịch vụ. Các Chính sách và Qui Trình Call Center trong quá trình cung ứng dịch vụ.
9. Thiết lập và duy trì thông tin liên lạc thường xuyên bằng văn bản và trực tiếp với giám đốc điều hành, trưởng phòng và người dùng cuối của tổ chức về các hoạt động CNTT có liên quan.
10. Phỏng vấn, thuê và cố vấn cho nhân viên báo cáo trực tiếp. Chia các hoạt động cho các nhà quản lý được chỉ định. Đảm bảo trách nhiệm, quyền hạn và trách nhiệm giải trình của tất cả các cấp dưới được xác định và hiểu rõ. Cung cấp cố vấn và hướng dẫn cho cấp dưới và nhân viên khác.

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT