Tìm việc làm

Tìm việc làm giám đốc quản lý tòa nhà tại Hà Nội

LươngThỏa thuận
Hà Nội
... thực hiện kế hoạch để có biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy, xử lý các vướng mắc đảm bảo hoàn thành kế hoạch đặt ra.
- Phân công, bố trí, đào tạo, phát triển nhân sự nhằm tối ưu hóa năng suất, hiệu quả làm việc của CBNV
- Đánh giá, xếp loại CBNV và phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển CBNV
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình và các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ
- Tổ chức lập, triển khai, kiểm soát, đánh giá việc lập, thực hiện ngân sách
- Kiểm soát chi phí đúng định mức quy định
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... hang máy…);
- Bảo quản và duy trì tài sản của Chủ đầu tư tại tòa nhà;
- Xây dựng các nội quy, quy định, quy trình, kế hoạch, hướng dẫn công việc liên quan đến việc quản lý vận hành tòa nhà;
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh (thu, chi) trong công tác vận hành tòa nhà hàng năm và kiểm soát thu, chi theo kế hoạch được phê duyệt;
- Đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh với Chủ đầu tư, cộng đồng dân cư, khách thuê Trung tâm thương mại và cơ quan chức năng liên quan;
- Xây dựng, duy trì mối quan hệ với các cơ quan chính quyền (sở, ban, ngành,…) và đối tác ngoài có liên quan;
- Xây dựng, duy trì mối quan hệ với Cư dân, khách hàng;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến tòa nhà.
- Mô tả công việc chi tiết sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... tác quản lý, vận hành hoạt động của các Tòa nhà; quản lý và kiểm soát chất lượng các nhà thầu cung cấp dịch vụ; kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý vận hành.
- Chủ trì công tác an ninh trật tự, an toàn PCCC trong tòa nhà.
- Duy trì chất lượng dịch vụ cung cấp cho Cư dân phù hợp với các tiêu chí của Tòa nhà thương mại đảm bảo Cư dân hài lòng với chất lượng dịch vụ của Tòa nhà đang cung cấp.
- Trực tiếp làm việc với các Cơ quan chức năng tại khu vực để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc việc quản lý vận hành tại các dự án;
- Xây dựng/giám sát việc thực hiện kế hoạch tuần, tháng, năm cho các bộ phận trực thuộc BQL nhằm đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch.
- Quản lý/điều hành nhân sự trong Ban quản lý Tòa nhà
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Chủ tịch – Tổng Giám đốc.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... uộc quyền quản lý của ACC Thăng Long.
Tổ chức đo lường, đánh giá, hiệu chỉnh hàng tuần, tháng, quý, năm theo quy định.
- Trực tiếp điều hành, chỉ đạo công việc đối với các Trưởng phòng/ban/bộ phận được phân công phụ trách (theo sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty), đảm bảo sự phối hợp hiệu quả trong việc thực hiện công việc.
- Tổ chức xây dựng các chính sách bán hàng, chính sách lương thưởng và hoa hồng cho nhân viên nhằm động viên, thưởng kịp thời cho cá nhân và tập thể có thành tích trong công tác.
Trình HĐQT/TGĐ phê duyệt và triển khai thực hiện (Đối với sản phẩm Bất động sản, thương mại…).
- Tổ chức nghiên cứu, xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện chính sách giá, chính sách tín dụng, bán hàng phù hợp, nhằm đạt doanh số và hiệu quả kinh doanh theo mục tiêu của Công ty.
- Tổ chức thiết lập và phát triển các kênh bán hàng sỉ, khách hàng đại lý, sàn giao dịch BĐS. Có kế hoạch và thực hiện tiếp thị khách hàng nhóm nhằm tạo nguồn khách hàng cho Công ty (Đối với sản phẩm Bất động sản, thương mại…).
- Tham mưu cho HĐQT/TGĐ hợp tác đầu tư trong quá trình tham gia dự án theo các quy định đã đề ra. Phối hợp trong Ban TGĐ giải quyết các tranh chấp trong quá trình hợp tác đầu tư và thi công dự án do Công ty làm chủ đầu tư hoặc góp vốn đầu tư.
- Thay mặt HĐQT/TGĐ chỉ đạo các Phòng ban/Bộ phận trong việc Kiểm soát, giám sát hoạt động đầu tư, xây dựng, sản xuất kinh doanh, kiểm soát công nợ; Tổng hợp và đề xuất CT. HĐQT/TGĐ các biện pháp xử lý rủi ro, các trường hợp vi phạm quy chế Công ty và quy định pháp luật hoặc không đạt chỉ tiêu kế hoạch.
- Chịu trách nhiệm đại diện CT. HĐQT/TGĐ triển khai, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chiến lược, mục tiêu đã được HĐQT thông qua đối với các phòng ban thuộc Công ty CP ACC Thăng Long, Tòa Nhà Artemis và các dự án, tòa nhà thuộc quyền quản lý của ACC Thăng Long.
- Nhận chỉ đạo định hướng từ CT.HĐQT/TGĐ, triển khai, kiểm soát hoạt động Công ty theo các giá trị văn hóa, tầm nhìn, sứ mạng Công ty đã được xác lập.
- Triển khai, soạn thảo và ban hành quy trình, quy chế,… trong mảng công việc được phân quyền điều hành và các quy trình, quy chế chung của Công ty.
- Phối hợp cùng các Trưởng Phòng/ban/bộ phận trong việc xây dựng và kiểm soát định mức, ngân sách hoạt động hàng năm của Đơn vị.
- Phối hợp với Giám đốc Hành chính nhân sự của IMG trong việc xây dựng văn hóa Công ty theo hướng phát triển thương hiệu và sự hài hòa lợi ích của Công ty với người lao động.
- Tham gia đánh giá năng lực, hoạch định chiến lược đào tạo và nâng cao năng lực nhân viên; Tham mưu HĐQT/TGĐ bố trí và tái bố trí lao động tại Công ty CP ACC Thăng Long, Tòa Nhà Artemis và các dự án, tòa nhà thuộc quyền quản lý của ACC Thăng Long.
- Ký các hợp đồng kinh tế, hợp đồng đầu tư, phụ lục hợp đồng, văn bản, công văn, các Chính sách, quy chế, quy định, quy trình các hồ sơ, chứng từ khác.... (theo ủy quyền).
@@@For Foreigner Candidates:
Kindly to apply, Human Resources will connect for more information.
... c tiêu chuẩn kỹ thuật.
• Duy trì chất lượng dịch vụ cung cấp cho Cư dân
• Quản lý giám sát chất lượng dịch vụ của các nhà thầu trong việc bảo trì các hệ thống kỹ thuật.
• Xây dựng/giám sát việc thực hiện kế hoạch tuần, tháng, năm cho các bộ phận trực thuộc BQL nhằm đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch.
• Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng tháng, hàng năm cho các bộ phận trực thuộc BQL; Giám sát việc chi tiêu ngân sách của các bộ phận đảm bảo tính đúng, tính đủ, tránh mọi trường hợp thất thoát, lãng phí tài sản của Công ty.
• Quản lý/điều hành nhân sự trong Ban quản lý Tòa nhà
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý tòa nhà, định biên nhân sự, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn với từng vị trí làm việc trong Ban.
- Xây dựng các bộ tiêu chuẩn, quy trình, quy định trong việc quản lý tòa nhà.
- Xây dựng, dự trù ngân sách hoạt động hàng năm
- Tham gia đánh giá lựa chọn các nhà cung cấp
3. Công tác vận hành
- Phân công và quản lý, giám sát việc thực hiện công việc hàng ngày của từng Ban quản lý tòa nhà;
- Quản lý, giám sát việc cung cấp dịch vụ của các bên thuê ngoài; đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng dịch vụ, an ninh trật tự, PCCC, vệ sinh môi trường, bảo trì, bảo dưỡng.
- Đưa ra và chịu trách nhiệm với các quyết định để xử lý các vấn đề khẩn cấp trong quá trình quản lý vận hành (trong phạm vi quyền hạn cho phép).
- Thay mặt Chủ đầu tư tổ chức các hội nghị chung cư và thành lập Ban quản lý tòa nhà, giải quyết các vấn đề liên quan tới các hộ dân cư, các khách hàng thuê mặt bằng; thường xuyên duy trì mối quan hệ chặt chẽ với dân cư, khách hàng để đáp ứng các yêu cầu chính đáng và nâng cao chất lượng dịch vụ
- Thay mặt Chủ đầu tư làm việc với các cơ quan chính quyền địa phương, cư dân, khách hàng.
- Duy trì chất lượng dịch vụ cung cấp cho cư dân/khách hàng phù hợp với các tiêu chuẩn đã ban hành, đảm bảo cư dân/khách hàng luôn hài lòng với chất lượng dịch vụ của tòa nhà đang cung cấp
4. Công tác phát triển kinh doanh
- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kinh doanh, chăm sóc khách hàng, các dịch vụ gia tăng để tạo quan hệ bền vững và tăng doanh thu.
- Tìm kiếm khách hàng thuê căn hộ, mặt bằng thương mại, văn phòng để khai thác tối đa hiệu quả các tòa nhà.
** QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Mức lương xứng đáng với kinh nghiệm và năng lực của bản thân (thỏa thuận khi phỏng vấn)
- Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, văn phòng làm việc hiện đại và chuyên nghiệp
- Lương tháng thứ 13 cam kết, lương tháng thứ 14, 15 theo hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn
- Xét duyệt tăng lương định kỳ 6 tháng/lần (theo thành tích và tính chất công việc)
- Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định
- Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng, thường xuyên.
- Du lịch ít nhất 2 lần/năm, cả trong và ngoài nước.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... uild the annual operating budget to submit to the owner.
• Prepare and submit monthly operation report to Head of PM and the owner.
• Check the project daily/weekly/monthly to ensure the project followed the regulations and laws about safety and fire prevention.
• Work with providers and ensure that all services and products will be implemented professionally and timely.
• Ensure to supervise relevantly the maintenances for entire common areas including air-conditioning system, fire protection equipment, swimming pool, generator, security system and all services related to project.
• Ensure that all electrical system, pumps and other equipment’s (including elevator, air-conditioner, fire alarm system and automatic sprinklers systems) are operated well in anytime.
• Ensure that the professional behavior of the outsourcing contractors will be suitable for equipment maintenance and installation, services and reparations in the flat
• Record and respond all complaints, queries of residents/tenants quickly and effectively.
• Resolve and improve the relationship with authorized agencies.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... hoạt động của toà nhà, đảm bảo vận hành liên tục và đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về vận hành và dịch vụ theo quy định của công ty trong các mảng sau:
+ Văn phòng Ban quản lý toà nhà
+ Kỹ thuật
+ Vệ sinh
+ Giặt là
+ Bếp ăn
+ Hành chính
+ An Ninh Bảo vệ
3. QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ ĐÀO TẠO
- Đề xuất tổ chức bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả
- Đề xuất, triển khai các hoạt động kết nối nhân viên trong bộ phận, đảm bảo môi trường làm việc hứng khởi, gắn kết mọi người.
- Xây dựng và thực thi các chuẩn về môi trường làm việc tại các bộ phận thuộc Ban quản lý toà nhà.
- Đề xuất tăng/giảm nhân sự cho các bộ phận thuộc Ban quản lý toà nhà theo nhu cầu phát triển của công ty.
- Đảm bảo việc sử dụng nhân sự lao động tuân thủ Quy định của Pháp luật hiện hành
- Đánh giá hiệu quả công việc (KPI) định kỳ hoặc không theo định kỳ để đảm bảo thực thi việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ nhân viên trong Ban quản lý toà nhà được kịp thời, chính xác, công bằng.
- Phát triển, hướng dẫn và đào tạo đội ngũ nhân sự trực thuộc BQL toà nhà
- Đề xuất các hoạt động thúc đẩy và phát triển sâu rộng văn hóa Tập đoàn, văn hoá công ty đến tất cả các CBNV thuộc Ban quản lý toà nhà dựa trên 6 giá trị cốt lõi của Tập đoàn.
4. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên.
2

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT