Tìm việc làm

Tìm việc làm giám đốc hành chính nhân sự tại Hồ Chí Minh

LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... KPIs: quality and punctuality.
- Talent acquisition
- Monthly payroll, incentives and employees’ benefits
- Training activities
- Disciplinary/ Recognition: warning, rewarding
- Employee Relations
- Monthly, Quarterly & Annually HR event/activities: New Employee
- Induction/Orientation, Staff Engagement activities, Health Checkup, Teambuilding, New Year/YearEnd Party.
- Social activities/Events Organizer for employee
3. Administration
- Office management in terms of both operations execution and cost management
- Office image & professionalism
- Other tasks to be updated and assigned by Head of HR & Admin
Lương15 triệu - 20 triệu
Hồ Chí Minh
... cho các công ty thành viên của Tập đoàn.
- Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác đối nội, đối ngoại; Thay mặt Tổng Giám đốc tiếp đón, làm việc với các đối tác của công ty.
- Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong các công việc hàng ngày: Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, chuẩn bị công tác, tiếp đối tác, tổ chức các cuộc họp và tổng hợp nội dung các cuộc họp để phục vụ việc quản lý điều hành.
- Các công việc hành chính nhân sự khác khi Tổng Giám đốc phân công
Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... và quản lý công việc của nhân viên P. Hành Chính Nhân sự;
- Điều hành, kiểm tra, quản lý tất cả các dữ liệu hồ sơ liên quan đến công việc nhân sự;
- Xây dựng nội quy, qui định, thỏa ước lao động, quy định khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển CB-CNV;
- Theo dõi thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ, phúc lợi và đề xuất Ban TGĐ về lương thưởng, đãi ngộ cho CB-CNV;
- Chịu trách nhiệm chính trong việc tuyển dụng nhân viên theo nhu cầu các phòng ban, phỏng vấn ứng viên,...;
- Quản lý theo dõi công tác đào tạo nhân viên;
- Phụ trách quản lý và theo dõi thực hiện, giữ con dấu của Công ty;
- Quản lý theo dõi công việc liên quan đến sửa chữa tài sản, CSHT, PCCC;
- Quan hệ ngoại giao về các vấn đề có liên quan phần hành;
- Tham mưu xây dựng mô hình Văn hóa doanh nghiệp.
... tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo.
- Đề xuất các khóa đào tạo phù hợp và các giải pháp huấn luyện tại chỗ ( như kèm cặp, luân chuyển công việc ...)
- Kiểm sóat quy trình đào tạo và đánh giá hiệu quả sau đào tạo.
- Xây dựng KPIs và quản lí nhân sự hiệu quả
III. Quan hệ lao động và chế độ chính sách:
- Triển khai và giám sát thực hiện các chế độ chính sách nhân sự (lương, thưởng, phúc lợi...). Giải quyết các công việc liên quan đến quan hệ, kỷ luật lao động, thi đua, khen thưởng.
- Chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động ( tranh chấp lao động, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc... ).
- Chủ động phối hợp, trao đổi với các phòng / ban để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của người lao động và làm cầu nối giữa người lao động và Ban lãnh đạo công ty.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự theo định hướng văn hoá doanh nghiệp của Ban lãnh đạo.
IV. Công tác Hành chính-Quản trị
- Định hướng, hoàn thiện hệ thống quản lý, kiểm soát các văn bản hành chính: Nội quy, Quy chế, Biểu mẫu … của chi nhánh để đảm bảo tính hệ thống và quy chuẩn.
- Chủ trì & chịu trách nhiệm tổ chức, điều phối các công việc đảm bảo tổ chức các sự kiện: Hội, họp, du lịch … đạt được mục tiêu đề ra.
- Đề xuất các giải pháp để đảm bảo, duy trì các chức năng hành chính, phục vụ: Hệ thống máy móc thiết bị văn phòng, hệ thống camera giám sát an ninh, nhà ăn, hệ thống thông tin liên lạc.
- Đại diện/ Thay mặt Tập đoàn & chi nhánh trong việc tiếp nhận xử lý các công việc hành chính, pháp lý với nội bộ CBNV trong chi nhánh và với Cơ quan, đoàn thể khác.
- Xây dựng và kiểm soát ngân sách Hành chính-Nhân sự của Tập đoàn.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... phí phát sinh theo hoạt động của văn phòng.
2. Nhân sự
Tham mưu, đề xuất cho Giám đốc các giải pháp liên quan đến lĩnh vực/hoạt động nhân sự; các chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Công ty. Căn cứ trên nhu cầu phát triển của Công ty để lập và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo.
Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích, tạo động lực cho người lao động làm việc.
Xây dựng quy trình xử lý xung đột nội bộ, xử lý sai phạm.
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... các Bộ phận trong Công ty.
- Định hướng & thực thi chiến lược nhân sự bao gồm:
+ Cơ cấu tổ chức
+ Lương & phúc lợi.
+ Đánh giá và ghi nhận thành tích
+ Lập các chính sách phúc lợi cạnh tranh để thu hút & giữ nhân tài.
- Đảm bảo tuyển dụng nhân sự phù hợp chức năng hoạt động của các Bộ phận.
- Vận hành bộ máy nhân sự, củng cố văn hóa và giá trị cốt lõi của Công ty.
- Quản lý tổng thể, phân công công việc hiệu quả cho Team member & có sự hỗ trợ cần thiết.
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... hức khỏe cho người lao động. Phòng ngừa ngăn chặn các nguy cơ bệnh nghề nghiệp, các ổ dịch bệnh lây lan.
- Đáp ứng phục vụ kịp thời các suất ăn cho toàn thể CBCNV Nhà máy và khách đến công tác, đảm bảo đủ định lượng suất ăn, an toàn thực phẩm đúng quy định.
- Phối hợp các phòng ban Công ty và Nhà máy xây dựng và áp dụng đánh giá KPI các đơn vị toàn Nhà máy đúng thời gian.
- Quản lý sử dụng ngân sách được giao hiệu quả
- Quản lý, duy trì HTQLCL ISO 9001 của P.HCNS hiệu quả
- Đảm bảo tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, an toàn.
- Đảm bảo chấp hành ATVSLĐ, quy định về môi trường,nội quy lao động
- Lãnh đạo công tác ban 5S Nhà máy
- Quản lý công tác giám sát đơn vị thuê ngoài sửa chữa Nhà xưởng của VP, Nhà máy.
- Thực hiện công tác khác do Tổng Giám Đốc phân công
- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng hành chánh,Nhân sự
- Báo cáo phòng chống ngăn ngừa các tình huống cần cảnh báo cho Tổng Giám đốc
- Lập kế hoạch kiểm soát sử dụng ngân sách
- Lập kế hoạch kiểm soát hệ thống ISO của phòng
- Phối hợp với các phòng ban trong công ty
- Phối hợp với các bộ phận Nhà máy
- Phối hợp với các đơn vị Ngoài Công ty để giải quyết công tác liên quan Công ty/ phòng
* Công việc cụ thể thực hiện hàng ngày:
Chỉ đạo, quản lý, điều hành, phân công nhiệm vụ các bộ phận quản trị hành chánh và Nhân sự hàng ngày như sau:
+ Đảm bảo công tác lễ tân, tiếp nhận văn thư lưu trữ, thông tin liên lạc đến và đi, kiểm soát thể thức các công văn giấy tờ trước khi trình ký phê duyệt, công tác soạn thảo văn bản, báo cáo trong và ngoài Công ty kịp thời chinh xác đáp ứng công tác quản trị sản xuất, kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
+Tham mưu cho Tổng Giám Đốc công tác đối nội, đối ngoại. Tổ chức sự kiện,hội, họp, điều động đưa xe Công ty và thuê ngoài rước CBNV đi công tác.
+ Chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh thông thường, cấp cứu kịp thời, khám bệnh định kỳ, ngăn ngừa các bệnh nghề nghiệp và ổ dịch. Đảm bảo các suất ăn nhà ăn đảm bảo sức khỏe ATVSTP.
+ Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện đúng các chế độ, BHXH, thi đua khen thưởng, kỷ luật đảm bảo quyền lợi người lao động; Nhu cầu tuyển dụng, sắp xếp bố trí và đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất, chuyên môn các đơn vị.
+ Kiểm tra, giám sát đôn đốc bộ phận Nhân sự thực hiện công tác quản lý lao động, chấm công toàn Công ty hiệu quả.
+ Chịu trách nhiệm ký duyệt các giấy tờ theo thẩm quyền và uỷ quyền bộ phận quản trị hành chánh và Nhân sự, hàng ngày.
* Quan hệ trong công việc:
- Quan hệ nội bộ ( Trong nội bộ đơn vị Phòng, Ban, Phân xưởng):
+ Báo cáo trực tiếp Tổng Giám đốc
+ Giám sát trực tiếp: Toàn bộ các bộ phận quản trị hành chánh, nhân sự.
+ Đơn vị / cá nhân phối hợp: Các phòng ban trong Nhà máy, Công ty.
- Quan hệ bên ngoài phòng: Các Bộ phận khác trong Công ty
- Quan hệ bên ngoài (các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty):
+ Sở Tài Nguyên Môi Trường.
+ Sở LĐTB&XH Tp.HCM, Phòng LĐTB&XH quận Thủ Đức.
+ Bảo hiểm xã hội HCM, BHXH quận Thủ Đức.
+ Các cơ quan chính quyền địa phương, các cơ quan cấp Tp.HCM.
* Phạm vi quyền hạn trong công việc:
- Phối hợp, chỉ đạo/yêu cầu theo chức năng đối với các phòng ban thuộc Công ty.
- Có quyền quyết định trên cơ sở tuân thủ các quy định/quy chế về hoạt động và phân cấp hoạt động của Công ty, trong các lĩnh vực sau: Giao dịch với các đơn vị bên ngoài để thực hiện nhiệm vụ của Phòng; Thực hiện các quy trình, quy định liên quan đến chức năng của Phòng; Sử dụng tối ưu các nguồn lực được giao quản lý; Đề xuất đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, khen thưởng, kỷ luật đối với nhân viên.Thực hiện quản lý công tác chăm sóc sức khỏe, khám bệnh định kỳ. Thuê lao động ngắn hạn, phục vụ công tác của các đơn vị và giám sát nguồn lao động này. Xây dựng chương trình hành động và ngân sách hàng năm theo chức năng phòng.
- Ký giấy tờ, công văn theo đúng chức năng và được uỷ quyền của Tổng giám đốc, Công ty với các văn bản đối nội và đối ngoại về các lĩnh vực thuộc quyền quản lý theo chức năng thẩm quyền phân cấp của Nhà máy, Công ty
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật các nhân viên trong phòng HCNS
- Quan hệ các phòng ban trong Công ty phục vụ cho công tác chuyên môn của phòng.
- Ký các thanh toán, các chi phí theo phân cấp của Nhà máy và Công ty
Báo cáo cho: Tổng Giám Đốc
Báo cáo gián tiếp cho: Ban Cố Vấn
... p>- Thiết lập quy trình làm việc cho khối

- Giao việc cho thuộc cấp

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

2
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT