Tìm việc làm

Tìm việc làm giám đốc điều hành khách sạn tại Hà Nội

LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... ủa chuỗi đảm bảo tính tuân thủ đồng đều ở tất cả các cơ sở.
+ Kiểm soát chất lượng dịch vụ tại các cơ sở: dịch vụ buồng phòng, F&B…
+ Kiểm soát dịch vụ của bên thứ ba theo đúng nguyên tắc phối hợp và tiêu chuẩn chất lượng, cung cấp cho khách hàng các dịch vụ, sản phẩm chất lượng đúng chuẩn của hệ thống.
+ Đảm bảo chi phí vận hành bằng hoặc dưới mức quy định, hoàn thành các chỉ tiêu đối với các hoạt động vận hành được phân bổ.
- Điều hành, quản lý các hoạt động kinh doanh của các thương hiệu/nhãn hàng theo phạm vi quản lý đảm bảo thực hiện được các mục tiêu được giao.
- Phân công, kiểm soát thực hiện công việc, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên theo phạm vi quản lý
- Đề xuất xây dựng, triển khai các hệ thống quy định, chính sách, phương pháp quản lý tiên tiến, có hiệu quả nhằm nâng cao năng lực vận hành của bộ máy.
- Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và tạo động lực cho các CBNV.
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... hu vực) như: Khối phòng, nhà hàng, Spa, Phòng họp, Bar,…
(Building orientation, targets, strategies, plans and business result of each activities (fields) such as: Room, restaurants, spa, meeting room, bar,…)
4. Xây dựng quy định giám sát, kiểm tra chéo về việc:
+ Chống tiêu cực trong ngân sách thu chi
+ Chất lượng phục vụ
+ Chất lượng các dịch vụ
+ Các hoạt động còn lại cần thiết theo Hội đồng quản trị chỉ định
(Establishing regulations of cross surpervision, inspection about:
+ Anti-scandal in receipt – expenditure budget
+ Serving quality
+ Services quality
+ Other necessary activities assigned by the Board of Directors)
5. Chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc:
+ Chất lượng nhân sự trong toàn khách sạn
+ Kế hoạch kinh doanh tại mục 3
+ Kết quả kinh doanh trong mỗi quý và năm
+ Các an toàn PCCC, vệ sinh an toàn thực phẩm,…
+ Toàn bộ các hoạt động diễn ra tại khách sạn.
(Taking responsibility with the Board of Directors for:
+ Quality of HR for whole hotel
+ Business plans as mentioned at above point 3
+ Busuness result of each quarter, year
+ Safety relating to fire prevention and fire fighting, food satety,…..
+ All activities in hotel)
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... p, Bar,…
(Building orientation, targets, strategies, plans and business result of each activities (fields) such as: Room, restaurants, spa, meeting room, bar,…)
4. Xây dựng quy định giám sát, kiểm tra chéo về việc:
+ Chống tiêu cực trong ngân sách thu chi
+ Chất lượng phục vụ
+ Chất lượng các dịch vụ
+ Các hoạt động còn lại cần thiết theo Hội đồng quản trị chỉ định
(Establishing regulations of cross surpervision, inspection about:
+ Anti-scandal in receipt – expenditure budget
+ Serving quality
+ Services quality
+ Other necessary activities assigned by the Board of Directors)
5. Chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc:
+ Chất lượng nhân sự trong toàn khách sạn
+ Kế hoạch kinh doanh tại mục 3
+ Kết quả kinh doanh trong mỗi quý và năm
+ Các an toàn PCCC, vệ sinh an toàn thực phẩm,…
+ Toàn bộ các hoạt động diễn ra tại khách sạn.
(Taking responsibility with the Board of Directors for:
+ Quality of HR for whole hotel
+ Business plans as mentioned at above point 3
+ Busuness result of each quarter, year
+ Safety relating to fire prevention and fire fighting, food satety,…..
+ All activities in hotel)
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... p, Bar,…
(Building orientation, targets, strategies, plans and business result of each activities (fields) such as: Room, restaurants, spa, meeting room, bar,…)
4. Xây dựng quy định giám sát, kiểm tra chéo về việc:
+ Chống tiêu cực trong ngân sách thu chi
+ Chất lượng phục vụ
+ Chất lượng các dịch vụ
+ Các hoạt động còn lại cần thiết theo Hội đồng quản trị chỉ định
(Establishing regulations of cross surpervision, inspection about:
+ Anti-scandal in receipt – expenditure budget
+ Serving quality
+ Services quality
+ Other necessary activities assigned by the Board of Directors)
5. Chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc:
+ Chất lượng nhân sự trong toàn khách sạn
+ Kế hoạch kinh doanh tại mục 3
+ Kết quả kinh doanh trong mỗi quý và năm
+ Các an toàn PCCC, vệ sinh an toàn thực phẩm,…
+ Toàn bộ các hoạt động diễn ra tại khách sạn.
(Taking responsibility with the Board of Directors for:
+ Quality of HR for whole hotel
+ Business plans as mentioned at above point 3
+ Busuness result of each quarter, year
+ Safety relating to fire prevention and fire fighting, food satety,…..
+ All activities in hotel)
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT