Tìm việc làm

Tìm việc làm chuyên viên quản trị mạng tại Hà Nội

LươngThỏa thuận
Hà Nội
... r />* Quyền lợi được hưởng:
- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện Bkav Care (Công ty chi trả chi phí khám chữa bệnh cho nhân viên), chế độ nghỉ mát cho bản thân và gia đình.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Lương20 triệu - 30 triệu
Hà Nội
... y mới của công ty.
- Quản trị các máy chủ ứng dụng Windows ( Email Exchange,AD,…), Linux ( Redhat,..), sao lưu phục hồi hệ thống khi có sự cố xảy ra.
- Hỗ trợ người dùng các lỗi liên quan đến các thiết bị văn phòng.
- Các công việc khác trưởng bộ phận hạ tầng và giám đốc IT giao.
... br /> Thực hiện bảo trì, cập nhật bản vá bảo mật định kỳ hoặc khi cần thiết, nâng cấp phiên bản cho các hệ điều hành, ứng dụng nền tảng và các ứng dụng khác.
 Định kỳ thực hiện kiểm tra tính sẵn sàng của các máy chủ và ứng dụng.
 Phối hợp triển khai tuân thủ các chính sách, quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật trên các hệ thống máy chủ và lưu trữ được phân công quản lý.
 Phối hợp xử lý sự cố liên quan tới máy chủ, lưu trữ và các dịch vụ mạng.
 Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tính sẵn sàng của các hệ thống máy chủ, lưu trữ, dịch vụ mạng.
2. Chuyên viên Quản trị hệ thống mạng:
 Quản lý và vận hành toàn bộ hệ thống mạng LAN, WAN của Công ty, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, ổn định, an toàn.
 Xử lý các sự cố, lỗi đường truyền phát sinh
 Đưa ra đề xuất hoặc kiến nghị cho trưởng phòng về những thay đổi nâng cấp, nếu cần thiết
 Lập kế hoạch và thiết kế, triển khai hệ thống mạng LAN, WAN;
 Theo dõi đánh giá hiệu năng đường truyền và lập báo cáo về chất lượng đường truyền.
 Cài đặt, cấu hình kiểm soát truy cập trên các thiết bị bảo mật chuyên dụng như Firewall, Firewall NG, đảm bảo an toàn cho hạ tầng công nghệ thông tin.
 Phối hợp triển khai tuân thủ các chính sách Công nghệ thông tin.
 Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tính sẵn sàng của các hệ thống mạng.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... sạch gồm: Lưu trữ log và tẩy, quản lý đĩa…);
- Thực hiện sao lưu hệ thống của cơ sở dữ liệu; Xác định hiệu quả của việc phục hồi bởi các dữ liệu sao lưu;
Lập kế hoạch sử dụng và lưu trữ:
- Xác định, giám sát sức chứa và việc sử dụng cơ sở vật chất cũng như kết nối nội bộ và bên ngoài;
- Xác định đường dẫn nâng cấp cho qua các phương tiện sử dụng và kết nối;
- Chuẩn bị tài liệu và kiểm soát phiên bản:
- Chuẩn bị các tài liệu thông tin mới nhất và quá khứ của cơ sở vật chất trong các mạng dữ liệu - một phần của việc kiểm kê của các bộ phận;
- Duy trì các tài liệu cấu hình cho mỗi cơ sở giữ các tham số cấu hình mới nhất, thay đổi lịch sử trên các thông số trong từng thiết bị , và các phương pháp thay đổi các tham số trở thành một phần của các bộ phận trong kiểm soát cấu hình và phiên bản;
- Chuẩn bị hướng dẫn cho các cơ sở cũng như toàn bộ mạng dữ liệu;
Báo cáo vận hành:
- Xác định, thiết kế các báo cáo cần thiết, tóm tắt tình trạng của các mạng dữ liệu để quản lý;
Tuân thủ SLA:
- Đảm bảo việc điều hành mạng lưới dữ liệu và điều hành phục hồi tuân thủ SLA
Quản lý rủi ro:
- Xác định những rủi ro trong hệ thống mạng dữ liệu; Đưa ra giải pháp để khắc phục các rủi ro.
...
 Thực hiện bảo trì, cập nhật bản vá bảo mật định kỳ hoặc khi cần thiết, nâng cấp phiên bản cho các hệ điều hành, ứng dụng nền tảng và các ứng dụng khác.
 Định kỳ thực hiện kiểm tra tính sẵn sàng của các máy chủ và ứng dụng.
 Phối hợp triển khai tuân thủ các chính sách, quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật trên các hệ thống máy chủ và lưu trữ được phân công quản lý.
 Phối hợp xử lý sự cố liên quan tới máy chủ, lưu trữ và các dịch vụ mạng.
 Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tính sẵn sàng của các hệ thống máy chủ, lưu trữ, dịch vụ mạng.
2. Chuyên viên Quản trị hệ thống mạng:
 Quản lý và vận hành toàn bộ hệ thống mạng LAN, WAN của Công ty, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, ổn định, an toàn.
 Xử lý các sự cố, lỗi đường truyền phát sinh
 Đưa ra đề xuất hoặc kiến nghị cho trưởng phòng về những thay đổi nâng cấp, nếu cần thiết
 Lập kế hoạch và thiết kế, triển khai hệ thống mạng LAN, WAN;
 Theo dõi đánh giá hiệu năng đường truyền và lập báo cáo về chất lượng đường truyền.
 Cài đặt, cấu hình kiểm soát truy cập trên các thiết bị bảo mật chuyên dụng như Firewall, Firewall NG, đảm bảo an toàn cho hạ tầng công nghệ thông tin.
 Phối hợp triển khai tuân thủ các chính sách Công nghệ thông tin.
 Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tính sẵn sàng của các hệ thống mạng.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... d party computer applications and ensure the connectivity and the security of the network.
• Be regular with maintaining and monitoring it in order to ensure uniform operation of the networks. Monitor the performance of the network i.e, check its availability and utilization of the network and also its latency.
• Deliver more efficiency in their work by regularly testing for weaknesses and improve on that.
• Set up user accounts, permissions, and passwords
• Be responsible for organizing, designing the organizations computer system.
• Design solutions for the network systems and recommend proper upgrades on the server system
... hư thực hiện các hoạt động vận hành, bảo hành, bảo trì, nâng cấp các hệ thống công nghệ;
- Đầu mối điều phối các hoạt động và tham gia khắc phục sự cố hệ thống mạng và sự cố an ninh thông tin.
5. Tham gia xây dựng và triển khai ứng dụng một số quy trình, quy định, tài liệu hướng dẫn, tiêu chuẩn, các công cụ phần mềm nhằm đảm bảo việc vận hành hệ thống mạng và an ninh thông tin đáp ứng được yêu cầu hoạt động kinh doanh và tối ưu hiệu quả đầu tư (bao gồm cả các dự án tuân thủ ISO, PCI, hay các tiêu chuẩn ngành khác nếu cần)
6. Tham gia đánh giá nhu cầu sử dụng hệ thống mạng và an ninh thông tin của các đơn vị và xây dựng kế hoạch (nguồn lực, ngân sách, tiến độ, giải pháp) nâng cấp, cải thiện hệ thống hàng năm hoặc khi có yêu cầu.
7. Tham gia đánh giá rủi ro và đánh giá rủi ro về an ninh thông tin của một số hệ thống được giao và rủi ro về vận hành hệ thống mạng và đưa ra các kế hoạch cũng như thúc đẩy việc triển khai các giải pháp giảm thiểu rủi ro (bao gồm cả thực hiện Penetration Testing / Vulerability Scanning) .
8. Tham gia xây dựng kế hoạch ngân sách hoạt động của đơn vị và quản lý triển khai các công việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch ngân sách.
9. Tham gia tư vấn, triển khai hạ tầng công nghệ thông tin, mạng và an ninh thông tin cho các đơn vị và Tập đoàn. Đảm bảo an ninh thông tin cho các hệ thống đang vận hành và sắp triển khai trong và ngoài Tập đoàn.
10. Đánh giá và báo cáo cho GĐ phòng, GĐ Trung tâm phê duyệt các thay đổi trên các hệ thống được giao.
11. Hướng dẫn, hỗ trợ các thành viên khác trong đơn vị thực hiện các hoạt động hàng ngày.
... lip;. liên quan tới Ngân hàng số trong quá trình triển khai để nhận diện rủi ro đã/đang/tiềm ẩn phát sinh và đề xuất kế hoạch hành động nhằm phòng ngừa/giảm thiểu rủi ro
- Triển khai thực hiện, theo dõi giám sát các chỉ số rủi ro trọng yếu liên quan đến mảng nghiệp vụ Ngân hàng số và kế hoạch khắc phục khi chỉ số vượt ngưỡng
- Phối hợp với các Khối/phòng/ban nghiệp vụ thực hiện kiểm tra, rà soát, phân tích nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý, giải pháp hạn chế rủi ro … đối với những sự kiện rủi ro hoạt động phát sinh thuộc mảng Ngân hàng số.
2 3
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT