Tìm việc làm

Tìm việc làm chuyên viên đầu tư dự án tại Đồng Nai

... c giao theo chủ trương, mục tiêu đầu tư của Cty.
- Làm việc, kiểm tra, kiểm soát tiến độ chất lượng, hợp đồng của các đơn vị tư vấn tham gia vào dự án.
- Làm việc với các Sở ban ngành, Cơ quan chức năng để nộp hồ sơ, giải trình, thẩm tra, thẩm định DA.
- Làm việc với các ban ngành, địa phương, đối tác đầu tư trong quá trình xin chủ trương đầu tư, lập quy hoạch, lập dự án đầu tư.
- Kiểm tra, thực hiện đúng các quy trình, quy định của pháp luật: quy trình đấu thầu, quy trình khảo sát bước lập Dự án,..
- Tham mưu đề xuất những giải pháp, phương án tối ưu để triển khai dự án.
- Thiết lập các mối quan hệ chặt chẽ với các sở ban ngành, chính quyền địa phương, các đối tác, đơn vị tư vấn,..
- Chủ động trong việc tiếp xúc với các bên đối tác để khai thác thông tin về dự án và tìm hiểu mục đích, nhu cầu, chiến lược của các Chủ đầu tư trong việc triển khai các hoạt động của dự án.
- Làm việc theo sự phân công và chỉ đạo của nhà lãnh đạo…
LươngThỏa thuận
Đồng Nai
... c báo cáo, công tác khác.
+ Phối hợp các đơn vị liên quan để thực hiện các báo cáo trình lãnh đạo Phòng tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc hoặc theo yêu cầu của cơ quan chính quyền.
+ Thực hiện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần/tháng, kế hoạch tuần/tháng kế tiếp và các báo cáo đánh giá chất lượng công việc định kỳ, hồ sơ ISO.
+ Thực hiện các công tác khác, công tác phát sinh theo phân công, chỉ đạo của lãnh đạo Phòng.
5. Các công tác liên quan đến đất đai
+ Thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), sở hữu công trình (SHCT), các thủ tục liên quan đến Hợp đồng thuê đất, thỏa thuận địa điểm các dự án đầu tư, chỉnh lý biến động đất đai.
+ Thực hiện các thủ tục xử lý hồ sơ đất đai các dự án khai thác mỏ, khu dân cư (tách thửa, sang tên cá nhân, tổ chức, đổi tên do sáp nhập, chuyển đổi mô hình doanh nghiệp, thanh lý hợp đồng, thủ tục đóng cửa các mỏ…) các dự án của Tổng Công ty.
+ Kiểm tra tình hình đất đai, nghiệm thu các công trình xây dựng, bàn giao các dự án cho Nhà nước quản lý khi hết hạn thuê đất, các công trình cho thuê lại, các dự án chậm triển khai…Tổng hợp báo cáo Ban Tổng Giám đốc để có kế hoạch sử dụng, thu hồi, bàn giao, hợp tác hoặc chuyển nhượng...một cách hợp lý, hiệu quả trong quản lý, sử dụng đất. Nhằm phát huy hiệu quả mang lại sinh lợi cao nhất đối với từng khu đất cụ thể.
+ Phối hợp với các hộ dân trong khu vực các dự án để thực hiện các thủ tục pháp lý về đất: Rà soát tính pháp lý đối với từng khu đất cụ thể để hoàn thiện nhằm đề phòng những rỏi ro có thể xẩy ra gây thất thoát tài sản cho Tổng Công ty.
+ Tính toán áp giá bồi thường đất đai, tài sản để thỏa thuận chuyển nhượng đất khi cần thiết, tiền thuê đất khi ký hợp đồng thuê đất hoặc cho thuê lại…
+ Công tác tổng hợp báo cáo các công việc liên quan khác.
... c giao theo chủ trương, mục tiêu đầu tư của Cty.
- Làm việc, kiểm tra, kiểm soát tiến độ chất lượng, hợp đồng của các đơn vị tư vấn tham gia vào dự án.
- Làm việc với các Sở ban ngành, Cơ quan chức năng để nộp hồ sơ, giải trình, thẩm tra, thẩm định DA.
- Làm việc với các ban ngành, địa phương, đối tác đầu tư trong quá trình xin chủ trương đầu tư, lập quy hoạch, lập dự án đầu tư.
- Kiểm tra, thực hiện đúng các quy trình, quy định của pháp luật: quy trình đấu thầu, quy trình khảo sát bước lập Dự án,..
- Tham mưu đề xuất những giải pháp, phương án tối ưu để triển khai dự án.
- Thiết lập các mối quan hệ chặt chẽ với các sở ban ngành, chính quyền địa phương, các đối tác, đơn vị tư vấn,..
- Chủ động trong việc tiếp xúc với các bên đối tác để khai thác thông tin về dự án và tìm hiểu mục đích, nhu cầu, chiến lược của các Chủ đầu tư trong việc triển khai các hoạt động của dự án.
- Làm việc theo sự phân công và chỉ đạo của nhà lãnh đạo…
LươngThỏa thuận
Đồng Nai
... ủ nhật)
Địa điểm làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
- Tìm kiếm, khai thác các dự án Bất động sản khả thi
- Thực hiện các thủ tục liên quan để xin đầu tư dự án bất động sản, thủ tục triển khai dự án tại khu vực phía Nam.
- Xây dựng mối quan hệ với các Sở/Ban/Ngành và cơ quan liên quan để thực hiện công việc đầu tư dự án.
- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án, lập kế hoạch đầu tư, tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty để lựa chọn phương án tối ưu.
- Kiểm tra, theo dõi, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế, dự toán phù hợp với các quy định hiện hành và thực tế triển khai dự án.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh đạo.
LươngThỏa thuận
Đồng Nai
... ủ nhật)
Địa điểm làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
- Tìm kiếm, khai thác các dự án Bất động sản khả thi
- Thực hiện các thủ tục liên quan để xin đầu tư dự án bất động sản, thủ tục triển khai dự án tại khu vực phía Nam.
- Xây dựng mối quan hệ với các Sở/Ban/Ngành và cơ quan liên quan để thực hiện công việc đầu tư dự án.
- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án, lập kế hoạch đầu tư, tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty để lựa chọn phương án tối ưu.
- Kiểm tra, theo dõi, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế, dự toán phù hợp với các quy định hiện hành và thực tế triển khai dự án.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh đạo.
Lương7 triệu - 10 triệu
Đồng Nai
... hoạch sửa chữa, đầu tư hàng năm; Thực hiện công việc kết thúc dự án;
- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các định mức sử dụng trong lĩnh vực đầu tư XDCB theo thực tiễn tại địa phương liên quan đến các chương trình, dự án đầu tư.

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT