Tìm việc làm

Tìm việc làm biên phiên dịch tiếng hàn tại Hồ Chí Minh

Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... u
- Biên dịch các văn bản có liên quan đến công việc theo khả năng
- Hỗ trợ các nhân viên khác khi cần thiết
- Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên.
... i thích hợp
Welcome visitor, ascertain purpose of visit, and direct them to appropriate person
Phỏng vấn riêng với bệnh nhân nhằm hoàn thiện bệnh án, tiền sử hồ sơ cá nhân, và ghi chú các biểu mẩu như hồ sơ đầu vào và hồ sơ bảo hiểm
Interview patients in order to complete documents, case histories, and forms such as intake and insurance forms
Theo dõi hồ sơ bệnh , thư kiện kỹ thuật và thư tín
Maintain medical records, technical library and correspondence files
Vận hành thiết bị văn phòng như hệ thống thư tín điện tử, xử lý văn bản, bảng tính, cũng như các ứng dụng phần mềm khác để thực hiện các báo cáo, các hóa đơn, báo cáo tài chính, công văn, tiền sử hồ sơ bệnh án, và hồ sơ y tế
Operate office equipment such as mail messaging systems, and use word processing, spreadsheet, and other software applications to prepare reports, invoices, financial statement, letters, case histories and medical record
Truyền thư tính cũng như hồ sơ y tế bằng thư điện tử, fax
Transmit correspondence and medical records by email, email, or fax
Thực hiện các chức năng hành chính và văn thư khác, như đặt hàng và duy trì hàng tồn kho vật tư
Perform various clerical and administrative functions, such as ordering and maintaining an inventory of supplies
Ghi lại các thông điệp và chẩn đoán và khuyến cáo của bác sĩ vào hồ sơ y tế của bệnh nhân
Transcribe recorded messages and Doctors’ diagnoses and recommendations into patients’ medical records;
Hoàn thiện các hồ sơ bảo hiểm, và các hồ sơ bồi thường khác
Complete insurance and other claim forms;
Chuẩn bị thư từ và hỗ trợ các bác sĩ hoặc các nhân viên y tế trong việc chuẩn bị các báo cáo, bài phát biểu, bài báo và các thủ tục hội nghị
Prepare correspondences and assist physicians or medical scientists with preparation of reports, speeches, articles and conference proceedings;
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Other tasks as assigned by Department Head.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... cầu công việc
- Hỗ trợ thông dịch cho các nhân viên khác khi cần thiết.
- Làm việc theo sự phân công của cấp trên
- Thông tin chi tiết hơn sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... cầu công việc
- Hỗ trợ thông dịch cho các nhân viên khác khi cần thiết.
- Làm việc theo sự phân công của cấp trên
- Thông tin chi tiết hơn sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Lương15 triệu - 20 triệu
Hồ Chí Minh
- Interpret in business daily meeting at department
- Prepare and translate meeting minutes, reports and emails, filling related documents
- Support in admin tasks in department
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... Hàn Quốc.
- Phiên dịch trong các cuộc họp theo yêu cầu
- Biên dịch các văn bản có liên quan đến công việc được giao.
- Hỗ trợ các nhân viên khác khi cần thiết.
- Cụ thể công việc sẽ được trao đổi khi phòng vấn.
Lương5 triệu - 7 triệu
Hồ Chí Minh
... i gian làm việc và các công việc văn phòng khác như: liên lạc đối tác khách hàng, quản lý lưu trữ hồ sơ, làm báo cáo,..
- Hỗ trợ các nhân viên khác khi cần thiết
- Làm việc theo sự phân công của Giám Đốc
- Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... ong dự án phần mềm hệ thống quản lý (ERP)
- Dịch các loại tài liệu đã tiếp nhận và hỗ trợ công việc theo yêu cầu

2 3

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT