Tìm việc làm Trưởng Ca Quản Lý Khu Vui Chơi Tại Long Biên, Hà Nội

Trưởng Ca Quản Lý Khu Vui Chơi Tại Long Biên, Hà Nội

Công Ty TNHH Dream Games Việt Nam

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hạn nộp: 19/12/2018