Tìm việc làm Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng May Mặc

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng May Mặc

Công Ty TNHH Cloth & People Vina

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: 15 - 20 triệu

Hạn nộp: 27/09/2019

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng May Mặc

Công Ty TNHH Mtv May Mặc Xnk Nhơn Thành

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: 15 - 20 triệu

Hạn nộp: 31/12/2018

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng Ngành May Mặc

Công Ty TNHH Đại Bình An Phúc

Địa điểm : Bình Dương

Mức lương: 7 - 10 triệu

Hạn nộp: 30/09/2018

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng May Mặc

Công Ty TNHH Win Brothers

Địa điểm : Bình Dương

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 19/12/2018