Tìm việc làm Lương Up To 30 Triệu Vnd, Chuyển Nhận 40 Triệu Vnd. Kỹ Sư Autocad Lt.