Tìm việc làm HR Manager - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự ($1800-$2100)

HR Manager - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự ($1800-$2100)

Japanese Manufacturing Company

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: Trên 30 triệu

Hạn nộp: 08/06/2019