Tìm việc làm Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Chuyên Viên Đánh Giá Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Unicons Company Limited

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 17/04/2019

Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Ngân Hàng TmCP Phương Đông

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 11/01/2019

Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Quân Đội

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 08/02/2019

Chuyên Viên Đào Tạo & Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Thắng Lợi Group

Địa điểm : Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 14/12/2018