Tìm việc làm Chuyên Viên Chính Sách

Chuyên Viên Chiến Lược và Kiểm Soát Chính Sách

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Brg

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: 20 - 30 triệu

Hạn nộp: 20/09/2019

Chuyên Viên Chính Sách Dự Án - Tập Đoàn FPT

Tập Đoàn Fpt

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 29/09/2019

Chuyên Viên Chính Sách Tài Chính Kế Toán

Ngân Hàng Thương Mại TNHH Mtv Đại Dương

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 16/08/2019

Chuyên Viên Cao Cấp Chính Sách, Công Cụ và Báo Cáo QTRR Gian Lận

Techcombank

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 28/07/2019

Chuyên Viên Chính Sách và Quan Hệ Lao Động

Công Ty CP Tập Đoàn Tms ( Tms Group)

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 14/08/2019

Chuyên Viên Cao Cấp Chính Sách Tài Chính

Techcombank

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 09/10/2019

Chuyên Viên Xây Dựng Chính Sách Hợp Tác

Công Ty Cổ Phần Vccorp (Vc Corporation)

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 11/10/2019

Chuyên Viên Chính Phát Triển Chính Sách Micro SME

Vpbank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 13/06/2019

Chuyên Viên Cao Cấp Chính Sách Tài Chính IFRS

Vpbank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 30/08/2019

Chuyên Viên Chế Độ Chính Sách

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Thành Việt Nam

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 07/06/2019

Chuyên Viên Chính Sách và Quyền Lợi Nhân Sự

Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục Topica

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 02/06/2019

Chuyên Viên Chế Độ Chính Sách

Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 29/05/2019

Chuyên Viên Nhân Sự (Mảng Kpi, Chính Sách, Bảo Hiểm)

Bệnh Viện Mắt Quốc Tế - Dnd

Địa điểm : Hà Nội

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 24/04/2019

2 3