Techcombank

techcombank

0

0 đánh giá

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

0

0 đánh giá

tổng quan

Trụ sở chính: Head Office,14th Floor, Techcombank Tower, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Mã số thuế: Chưa cập nhật

Tổng giám đốc / Người đại diện pháp luật: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Ngày thành lập: Chưa cập nhật

Lĩnh vực hoạt động: Chưa cập nhật

Loại hình công ty: Chưa cập nhật

TẦM NHÌN: Trở thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam SỨ MỆNH: • Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm. • Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt. • Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai một chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế. GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Giá trị Techcombank cam kết mang lại cho khách hàng trong nhiều năm qua. 1. Khách hàng là trên hết nhấn mạnh rằng chúng ta trân trọng từng khách hàng và luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. 2. Liên tục cải tiến có nghĩa là chúng ta đã tốt nhưng luôn có thể tốt hơn , vì vậy chúng ta sẽ không ngừng học hỏi và cải thiện. 3. Tinh thần phối hợp có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào đồng nghiệp của mình và hợp tác để cùng mang lại điều tốt nhất cho ngân hàng. 4. Phát triển nhân lực có nghĩa là chúng ta tạo điều kiện cán bộ nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhânvà khen thưởng xứng đáng cho những người đạt thành tích. 5. Cam kết hành động có nghĩa là chúng ta luôn đảm bảo rằng công việc đã được cam kết sẽ phải được hoàn thành. Website: Http://techcombankjobs.com

Hình ảnh

Hình ảnh chưa cập nhật

Đánh giá công ty

0

0 đánh giá

Xem thêm

Hãy là người đầu tiên đánh giá công ty này

Đánh giá

Phỏng vấn tại công ty

Hãy là người đầu tiên đánh giá về cuộc phỏng vấn

Đánh giá

Việc làm tại Techcombank

• Chịu trách nhiệm cho tất cả các giải pháp quản lý thanh khoản;
• Đảm bảo hiểu được xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh và phân khúc khách hàng mục tiêu;
• Đảm bảo triển khai thành công các giải pháp/sản phẩm cho các khách hàng quan trọng;
• Xây dựng các nguyên liệu sản phẩm rõ ràng hình thành chương trình sản phẩm hiệu quả;
• Đào tạo bán hàng sản phẩm / RM để hiểu các giải pháp thanh khoản và triển khai cho khách hàng;
• Quản lý PnL sản phẩm và có kế hoạch thúc đẩy việc bán và áp dụng sản phẩm;
2 năm trước Xem thêm
Chuyên viên cao cấp Phát triển Sản phẩm Bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc và bộ phận để xây dựng, tổ chức, triển khai, quản trị các sản phẩm Bảo hiểm (sản phẩm độc lập, sản phẩm đóng gói, sản phẩm kết hợp ) đảm bảo việc thực thi chiến lược.
1. Thực thi công việc
- Thực hiện các công việc và nhiệm vụ được giao theo nhu cầu của các Giám Đốc Phát triển Sản phẩm bảo hiểm.
- Hỗ trợ thực thi việc thu thập thông tin, lưu trữ tài liệu chung của mảng sản phẩm bảo hiểm
- Tham gia hỗ trợ và thực hiện trong quá trình xây dựng các quy trình làm việc, các tiêu chí vận hành…
- Hỗ trợ thực hiện soạn thảo và in ấn thu xếp tài liệu và tổ chức lợp học, điều phối lớp học…cho giám đốc đào tạo.
- Hõ trợ xây dựng quy trình tiêu chí về trải nghiệm khách hàng.
- Làm các công việc hành chính, văn phòng, điều phối nội bộ
2. Hoạt động đào tạo
- Tham gia chuẩn bị tài liệu, sắp xếp lớp học, liên lạc học viên….
- Phối hợp với các bộ phận, khối có liên quan đê Theo dõi kết quả đào tạo và tiến trình đào tạo…
- Hỗ trợ các giám đốc để thúc đẩy kinh doanh và phát triển sản phẩm.
3. Phát triển và quản lý con người
- Không áp dụng
- Xây dựng Lộ trình phát triển nghề nghiệp cá nhân.
4. Các công việc khác theo yêu cầu của các Giám Đốc Phát triển Sản phẩm
2 năm trước Xem thêm
1. Chiến lược và hoạch định
- Hỗ trợ Giám Đốc Khối Bảo Hiểm trong việc xây dựng, phát triển sản phẩm và dịch vụ Bảo Hiểm, phù hợp định hướng chiến lược và mục tiêu của Ngân hàng và chiến lược đã thống nhất với các Đối tác bảo hiểm.
2. Phát triển sản phẩm
- Xây dựng, cải tiến điều chỉnh và đóng gói sản phẩm dịch vụ phù hợp với từng Phân khúc khách hàng; phối hợp với các Bộ phận thực hiện phân bổ nguồn lực để tổ chức các nguồn lực và tham gia thực hiện các phương án nhằm khai thác tối đa nhu cầu sản phẩm dịch vụ của nhóm khách hàng.
- Xây dựng các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan tới sản phẩm, quy trình vận hành, dịch vụ nhằm đảm bảo các hoạt động đảm bảo tuân thủ chính sách, quy trình và cam kết chất lượng dịch vụ
- Phối hợp chặt chẽ với các Khối liên quan để xây dựng sản phẩm/gói sản phẩm và các chương trình bán thêm, bán chéo để tạo cơ hội gia tăng doanh số bán hàng và phát triển dịch vụ bán hàng .
3. Hoạt động đào tạo
- Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm cho nhân viên, đội ngũ kin doanh và đội ngũ bán hàng trực tiếp nhằm đảm bảo chất lượng, phát triển và năng suất đề ra.
- Phối hợp các đơn vị liên quan đào tạo về sản phẩm cho đội ngũ bán hàng và các đơn vị liên quan
- Thực hiện các chương trình huấn luyện về kiến thức sản phẩm cho đội ngũ bán hàng.
4. Phát triển và quản lý con người
- Giám sát, quản lý và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên đạt được mục tiêu kinh doanh đặt ra.
- Kiểm tra và đảm bảo phát triển kĩ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp của nhân viên và đảm bảo cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tới khách hàng
- Xây dựng Lộ trình phát triển nghề nghiệp để thu hút và giữ chân nhân tài.
5. Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc Khối
2 năm trước Xem thêm
1. Quản trị và điều hành công việc
o Chịu trách nhiệm về chất lượng kiểm thử. Lập và triển khai kế hoạch hoạt động của đơn vị đáp ứng được yêu cầu phát triển ứng dụng trong chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn ngân hang
o Định hướng nghiên cứu khai thác tối đa các công cụ kiểm thử và các công cụ quản lý phát triển để đưa ra giải pháp áp dụng cho các hệ thống của ngân hàng hiện có.
o Tham gia tư vấn, cải tiến về các yêu cầu sản phẩm, giải pháp kỹ thuật công nghệ cho lãnh đạo đơn vị nhằm khai thác hiệu quả tối đa các hệ thống công nghệ sẵn có của Ngân hàng.
o Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị
2. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ
o Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
o Đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
3. Quản lý nguồn nhân lực
o Xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng trong bộ phận.
o Tổ chức đào tạo thường xuyên, nâng cao, kiến thức về nghiệp vụ kiểm thử, quản lý yêu cầu phát triển và các mảng nghiệp vụ ngân hàng và các hệ thống công nghệ mới
o Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho bộ phận.
4. Các trách nhiệm khác
o Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Khối.
o Dẫn dắt thành viên tham gia vào công tác xây dựng văn hóa tổ chức của ngân hàng.
2 năm trước Xem thêm
Giám đốc Vùng Phát Triển Kinh Doanh Bảo Hiểm sẽ chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức và điều phối việc triển khai các chiến lược bán hàng và dịch vụ theo Vùng được phân công theo chiến lược kinh doanh của Khối Bảo Hiểm và chiến lược kinh doanh chung của Ngân Hàng.
1. Chiến lược và hoạch định
Hỗ trợ Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Bảo Hiểm Miền trong việc phát triển và vận hành Mô hình Kinh Doanh Bảo Hiểm, chịu trách nhiệm về hoạt động liên quan tới hoạt động phân phối Sản phẩm bảo hiểm tại Vùng, theo định hướng chiến lược và mục tiêu của Ngân hàng.
2. Phát triển kinh doanh:
 Phát triển và quản lý kênh phân phối hiệu quả
- Tuyển dụng và xây dựng đội ngũ bán hàng phù hợp với mục tiêu ngân hàng và phù hợp với khu vực quản lý.
- Phát triển và quản lý các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động; có sự hướng dẫn bài bản để đảm bảo kế hoạch thành công và phát triển bền vững
- Tổ chức, thiết kế và đánh giá KPI cho kênh bán
- Quản lý các hoạt động thúc đẩy bán: các hoạt động kinh doanh, tưởng thưởng, ghi nhận, phúc lợi cho đội ngũ bán hàng.
- Tăng sự nhận biết về sản phẩm Bảo hiểm đối với nhóm Khách hàng mục tiêu.
- Xây dựng quan hệ mật thiết và gắn bó với các Khối Kinh Doanh và Kênh Phân Phối S&D để phân phối sản phẩm bảo hiểm hiệu quả.
 Phát triển và quản lý đội ngũ bán
- Truyền cảm hứng và dẫn dắt đội triển khai sản phẩm bảo hiểm từ bộ phận bán lẻ, SME tới mạng lưới bán hàng để truyền tải trải nghiệm tuyệt vời và chất lượng dịch vụ bảo hiểm tốt nhất đến tất cả khách hàng.
- Giám sát, quản lý và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên và lực lượng bán hàng để đạt được mục tiêu kinh doanh đặt ra.
- Kiểm tra và đảm bảo phát triển kĩ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp của nhân viên và đảm bảo cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tới khách hàng
- Xây dựng Lộ trình phát triển nghề nghiệp để thu hút và giữ chân nhân tài.
 Hoạt động đào tạo và phát triển
- Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo bảo hiểm, các kĩ năng mềm cho nhân viên kinh doanh và đội ngũ bán hàng trực tiếp nhằm đảm bảo chất lượng, phát triển và năng suất đề ra.
- Đảm bảo nhân viên và lực lượng bán được đào tạo đầy đủ tất cả các chương trình đào tạo bắt buộc bởi quy định của pháp luật
 Quản lý rủi ro
Kiểm soát các hoạt động phân phối sản phẩm nhằm đảm bảo tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, chính sách, quy trình đã được thống nhất và quy định pháp luật.
3. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám Đốc Khối
2 năm trước Xem thêm
- Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
- Nắm vững các chính sách, quy định, quy trình của Ngân hàng ban hành theo từng thời kỳ.
- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các văn bản, tài liệu trước khi trình Giám đốc Tài chính Tập đoàn hoặc trước khi gửi đi các bộ phận liên quan khác
- Giám sát và đôn đốc các đơn vị thực hiện các quyết định, chỉ thị và nhiệm vụ Giám đốc tài chính tập đoàn giao.
- Tham gia trực tiếp hoặc điều phối các dự án, hoạt động, sự kiện khi được yêu cầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ
- Giúp việc cho Giám đốc Tài chính Tập đoàn trong các quan hệ đối nội và đối ngoại khi cần thiết.
- Trợ giúp Giám đốc Tài chính tập đoàn quản lý thời gian, lịch làm việc, sắp xếp cuộc họp hàng tuần, hàng tháng.
- Tổng hợp, phân tích số liệu, báo cáo của Khối để thực hiện theo dõi, cập nhật tình hình kinh doanh và các thông tin khác cho Giám đốc Tài chính Tập đoàn
- Xử lý các văn bản mang tính tuyệt mật khi được Giám đốc Tài chính tập đoàn giao, đảm bảo tuân thủ theo quy đinh bảo mật của Techcombank và chịu trách nhiệm về các thông tin trên
- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Tài chính Tập đoàn giao; báo cáo kết quả các công việc một cách chính xác và đầy đủ.
2 năm trước Xem thêm
1. Hỗ trợ xây dựng, hỗ trợ triển khai kế hoạch hành động:
• Hỗ trợ xây dựng, triển khai kế hoạch/ chương trình hành động hàng năm của bộ phận Kế hoạch và Phân tích
• Hỗ trợ quản lý kết quả triển khai kế hoạch/ chương trình hành động của bộ phận Kế hoạch và Phân tích
2. Quản lý/ hỗ trợ quản lý hiệu quả kinh doanh của Khối BB:
• Tham gia trong việc xây dựng/ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh (doanh thu/ cấu phần/ cấu trúc doanh thu; chi phí/ cấu phần/ cấu trúc chi phí), KRAs/ KPIs của Khối BB
• Tham gia trong việc xây dựng/ điều chỉnh KRAs/ KPIs cho các mảng chức năng và CBNV của các mảng chức năng thuộc Khối BB
• Tham gia trong việc xây dựng/ điều chỉnh các đầu mục KRAs/ KPIs cho các Miền/ Vùng/ CN/ LLB/ LL hỗ trợ bán
• Tham gia/ Phối hợp với các đơn vị liên quan phân bổ kế hoạch kinh doanh Khối BB đến các mảng chức năng của BB, đến các Miền/ Vùng/ CN/ LLB
• Phân tích, đo lường, đánh giá hiệu quả kinh doanh/ KRAs/ KPIs của Khối BB, các mảng chức năng của Khối BB
• Phân tích, đo lường, đánh giá hiệu quả kinh doanh của BB theo phân khúc/ tiểu phân khúc, sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD
• Phân tích, đo lường, đánh giá hiệu quả kinh doanh/ KRAs/ KPIs mảng BB của các Miền/ Vùng/ CN/ LLB
• Hỗ trợ dự báo tình hình thực kế hoạch kinh doanh của Khối BB/ các mảng chức năng của BB, các Miền/ Vùng
• Phân tích, đánh giá, đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng/ hiệu quả tổng thể danh mục Khối BB
3. Trách nhiệm khác
• Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Quản lý hiệu quả phân công
2 năm trước Xem thêm
A/ Mô tả công việc:
• Quản lý trực tiếp danh mục khách hàng ưu tiên được giao theo quy định đối với phân cấp PRM (Chuyên viên khách hàng ưu tiên) trong từng thời kỳ.
• Quản trị thông tin khách hàng và chăm sóc khách hàng theo danh mục khách hàng ưu tiên như trả lời/lưu trữ phản hồi, yêu cầu của khách hàng… giới thiệu và truyền thông các chính sách sản phẩm, dịch vụ, quy trình, các yêu cầu chuyên môn theo quy định của Techcombank theo từng thời kỳ.
• Hiểu biết, phân tích nhu cầu của khách hàng, đưa ra tư vấn phù hợp trong quá trình trực tiếp gặp mặt/ gọi điện thoại chăm sóc khách hàng, cung cấp cho khách hàng các giải pháp tài chính và phi tài chính phù hợp với nhu cầu của khách hàng
• Phát triển danh mục khách hàng được giao nhằm đạt được chỉ tiêu theo từng thời kỳ như tìm kiếm, mở rộng và phát triển mạng lưới khách hàng; tăng khối lượng giao dịch của khách nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho ngân hàng
• Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh trong danh mục khách hàng được phân bổ chăm sóc, chịu các chỉ tiêu về: Huy động, thẻ tín dụng, Bảo hiểm nhân thọ Manulife, trái phiếu …
• Trực tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu về giao dịch của khách hàng, hợp tác với các bộ phận có liên quan
• Phối hợp với các bộ phận có liên quan để cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng ưu tiên nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh được giao
• Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
B/ Quyền lợi:
• Thu nhập cạnh tranh, lương cơ bản từ 15 – 25 triệu đồng - hoa hồng hấp dẫn
• Cơ hội lên quản lý chỉ sau 6 – 12 tháng
• Có đội ngũ ARM (Trợ lý Quan hệ Khách hàng Ưu tiên) hỗ trợ toàn bộ công việc admin để PRM tập trung hoàn toàn vào việc tư vấn, chăm sóc khách hàng
• Tập khách hàng chất lượng, các PRM không cần phải đi “Hunt” khách hàng bên ngoài mà tập trung vào chăm sóc, phục vụ nhu cầu khách hàng hiện hữu.
• Được hưởng lương tháng thứ 13 và các quyền lợi khác như: Chương trình vay ưu đãi, Bảo hiểm sức khỏe.....
2 năm trước Xem thêm
- Nhận diện rủi ro thị trường và sử dụng các mô hình, công cụ đo lường nhằm định lượng mức độ rủi ro thị trường đối với từng sản phẩm và danh mục
- Giám sát các giới hạn rủi ro, hạn mức rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản và lãi suất trên sổ Ngân hàng.
- Đánh giá các rủi ro liên quan đến các sản phẩm mới có yếu tố rủi ro thị trường/thanh khoản/lãi suất khi ngân hàng triển khai các sản phẩm mới và theo dõi các rủi ro phát sinh trong quá trình triển khai sản phẩm nhằm kiểm soát và định hướng công tác xây dựng sản phẩm phù hợp.
- Liên tục cập nhật các thông lệ quản trị trên thị trường, tham gia các dự án có liên quan.
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective (3)
Đảm bảo việc thiết kế và triển khai các hoạt động marketing cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp trên các kênh tiếp thị đúng với kế hoạch và đo lường hiệu quả của các hoạt động tiếp thị
Đảm bảo việc phối hợp với BP Kinh doanh bán hàng được hiệu quả để xây dựng và triển khai các hoạt động thúc đẩy bán hàng trực tiếp cho từng phân khúc và vùng cho các khối khách hàng doanh nghiệp.
Trách nhiệm chính / Key accountabilities (4)
• Phối hợp với các bộ phận Phát triển Sản Phẩm, bộ phận phát triển kinh doanh, S&D, Mua sắm tập trung, Khối Vận hành lập kế hoạch và triển khai các chương trình tiếp thị, thúc đẩy bán trên các kênh phân phối. Đo lường hiệu quả các hoạt động phụ trách;
• Hoàn thành các báo cáo MKT liên quan đến các sản phẩm được giao
• Phối hợp, hỗ trợ Bộ phận Nghiên cứu và Phân tích thị trường, Bộ phận Tài chính Doanh nghiệp xây dựng, quản lý và khai thác dữ liệu khách hàng phục vụ cho công tác phát triển kinh doanh
• Trực tiếp hỗ trợ trong việc xây dựng các đề xuất kinh doanh cho từng vùng
• Trực tiếp xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình Khách hàng thân thiết.
• Trực tiếp tổ chức công tác chăm sóc khách hàng doanh nghiệp và đầu mối phối hợp tổ chức hoạt động tư vấn khách hàng doanh nghiệp qua các kênh tiếp thị
• Hỗ trợ khai thác data khách hàng tiềm năng trong các hoạt động với các hiệp hội ngành nghề, CLB Doanh nghiệp, Doanh nhân nhằm thúc đẩy kinh doanh
Báo cáo công việc/ Reporting lines (5)
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị Doanh nghiệp
• Cấp dưới báo cáo trực tiếp: Không
• Quan hệ nội bộ: Chức năng kinh doanh, Khối Bán hàng & Kênh phân phối, Com&Legal, Finance, Mua sắm tập trung, IT
• Quan hệ bên ngoài: Dịch vụ truyền thông và marketing/ các công ty dịch vụ.
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu: Quản lý các dự án phân tích thị trường vĩ mô, ngành và phân tích dữ liệu nội bộ đạt chất lượng.
Trách nhiệm chính:
• Tìm kiếm, thu thập và tổng hợp các nguồn dữ liệu
• Chịu trách nhiệm xây dựng phương pháp, quản lý, định hướng và giám sát thực hiện các hoạt động nghiên cứu và các yêu cầu nghiên cứu khác từ giám đốc trực tiếp
• Quản lý, kiểm soát hệ thống báo cáo và phân tích dữ liệu
• Đánh giá & phân tích thông tin thị trường vĩ mô và các ngành, số liệu thị trường và ngân hàng
• Phân tích và xác định thị trường tiềm năng cho mỗi phân khúc kinh doanh của NH
Báo cáo công việc:
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích
• Cấp dưới báo cáo trực tiếp: Chuyên viên cao cấp phân tích thông tin
• Quan hệ nội bộ: Marketing team, BU Marketing team, SnD team, nhóm Phát triển sản phẩm
• Quan hệ bên ngoài: các cơ quan nghiên cứu, cơ quan nhà nước và các tổ chức nghiên cứu dữ liệu khác.
2 năm trước Xem thêm
1. Tiếp nhận và lập kế hoạch, phân công, điều phối, giám sát, kiểm soát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch công việc được giao của mảng theo định hướng hoạt động của Bộ phận Tư Vấn và Phát triển kinh doanh của Vùng được giao phụ trách
2. Tư vấn và phát triển kinh doanh :
- Xây dựng và mở rộng mạng lưới bán và phân phối tại khối NHĐT, đồng thời kết hợp với mạng lưới hiện có của Techcombank để phát triển bán và phân phối sản phẩm NHĐT
- Quản lý doanh số bán và hoạt động bán hàng trong phạm vi vùng phụ trách.
- Quản lý và phát triển các sáng kiến kinh doanh thành các chương trình hành động cho mạng lưới phân phối và cộng tác với các đối tác của Vùng được giao phụ trách
- Xây dựng kế hoạch bán hàng và triển khai các chương trình thúc đẩy bán cho năm tài chính và của từng thời kỳ để đẩy mạnh doanh số bán hàng theo định hướng hoạt động của Khối NHĐT
- Thường xuyên gặp gỡ và trao đổi với khách hàng để tư vấn , chăm sóc các khách hàng hiện có, tìm kiếm và mở rộng quan hệ với các khách hàng mới để bán các sản phẩm NHĐT hiện có cũng như đề xuất phát triển các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
3. Xây dựng và quản lý các kế hoạch phát triển năng lực đội ngũ bán hàng của Vùng được giao phụ trách
- Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ bán theo định hướng của ban lãnh đạo
- Triển khai các chương trình đào tạo theo định hướng bán hàng và nhu cầu đào tạo của đội ngũ bán để nâng cao doanh số và chất lượng bán
4. Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm và chương trình mới
5. Tham gia tổ chức chương trình sơ kết và tổng kết năm cho sản phẩm trên toàn hệ thống theo định hướng của ban lãnh đạo
6. Xây dựng chính sách :
- Tham gia xây dựng và đề xuất các phương án bán sản phẩm, giá cả, điều khoản điều kiện giao dịch, cấu trúc và cơ chế của sản phẩm hiện tại trên cơ sở tuân theo định hướng của lãnh đạo TCBS và Khối NHĐT
- Trong trường hợp được ủy quyền, đại diện bộ phận Kinh doanh và Phân Phối KHCN (KD&PP KHCN) tham gia vào dự án NHĐT để xây dựng, cấu trúc và phát triển sản phẩm mới.
- Phối hợp cùng các bộ phận khác trong khối NHĐT để xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ.
- Hỗ trợ Giám đốc/Giám đốc KD&PP KHCN miền giám sát và triển khai thực hiện các nghiệp vụ khác thuộc phạm vi của mảng chức năng tuân theo định hướng hoạt động của Khối NHĐT.
7. Thiết lập và duy trì quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước: Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các Sàn giao dịch chứng khoán… và các ngân hàng quốc doanh, các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư và ngân hàng đầu tư, các tổ chức tài chính, v.v... phục vụ cho việc khai thác cập nhật thông tin thị trường, các sản phẩm mới cũng như các phản hồi có liên quan đến giao dịch NHĐT.
8. Quản lý nguồn lực của nhóm được giao phụ trách trong bộ phận KD&PP KHCN: Đề xuất, tham gia xây dựng kế hoạch định biên nhân sự, tìm kiếm, điều phối nhân lực hợp lý, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho CBNV, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng để có nguồn nhân lực phù hợp với chức năng nhiệm vụ của nhóm; Quản lý cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV trong nhóm, đảm bảo bộ máy của nhóm vận hành hiệu quả, công bằng cho tất cả CBNV, đồng thời để duy trì tính tuân thủ kỷ luật lao động theo quy định của Techcombank.
9. Triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trong nhóm quản lý, điều hành, kiểm soát hoạt động của nhóm quản lý nhằm trực tiếp cung cấp các dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng, phối hợp sát sao với các đơn vị liên quan của TCBS như Giải pháp tài chính, Pháp chế, Tuân thủ, Kế toán, Quản lý nguồn vốn, Vận hành hoạt động, E-Securities…và công ty con/thành viên/công ty công cụ, các khối kinh doanh và các bộ phận liên quan của Techcombank để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán sản phẩm/giao dịch.
10. Đảm bảo các hoạt động của nhóm quản lý tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ… và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
2 năm trước Xem thêm
1. Trách nhiệm chung:
- Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng
- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...
- Tuân thủ sự sắp xếp công việc và đào tạo của Techcombank, của lãnh đạo.
2. Trách nhiệm chuyên môn:
- Tham gia thẩm định trực tiếp các hồ sơ khách hàng cùng đơn vị (đối với các hồ sơ thỏa mãn các tiêu chí theo quy định).
- Nhận hồ sơ tín dụng theo sự phân công của Admin/Trưởng nhóm/Giám đốc Tái thẩm định KHDN lớn.
- Phản hồi thông tin cho đơn vị kinh doanh về các yêu cầu bổ sung thêm thông tin hồ sơ tín dụng hay phối hợp cùng đơn vị kinh doanh đi thẩm định trực tiếp khách hàng đối với các trường hợp phải đi thẩm định trực tiếp theo qui định.
- Thực hiện tái thẩm định hồ sơ theo các quy trình nghiệp vụ trong công tác tái thẩm định : (i) Thẩm định tư cách pháp lý, kiểm tra đánh giá tính hợp lệ, hợp pháp của khoản cấp tín dụng; (ii) Phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính của khách hàng; (iii) Phân tích hiệu quả PAKD, tính hợp lý của việc xác định nhu cầu vốn, đánh giá những rủi ro trong việc quản lý khoản cấp tín dụng; (iv) Phân tích cơ cấu tài sản đảm bảo phù hợp với qui định; (v) Kiểm tra tính tuân thủ của Chi nhánh trong việc thực hiện các điều kiện phê duyệt của CGPD/HĐTD đối với khoản cấp tín dụng; (vi) Các nội dung khác theo yêu cầu từng thời kỳ
- Nêu ý kiến độc lập về việc đồng ý hay không đồng ý với khoản cấp tín dụng, đánh giá nhận xét mức độ rủi ro của việc cấp tín dụng. Đề xuất các điều kiện/biện pháp phòng chống rủi ro khi thống nhất cấp tín dụng cho khách hàng. Nêu các đề xuất kiến nghị khác.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐTD đối với khoản cấp tín dụng được phân công thẩm định.
- Tham gia các deal team/CTKD theo yêu cầu của các cấp quản lý trực tiếp và quản lý cấp trên
- Tham gia góp ý sản phẩm/CTKD/quy trình/quy định/hướng dẫn.
3. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý trực tiếp và quản lý cấp trên.
2 năm trước Xem thêm
1. Triển khai thực hiện các nghiệp vụ thuộc phạm vi của mảng Tư vấn và Quản trị giao dịch, Bộ phận Tư vấn và Kinh doanh tuân theo định hướng hoạt động của Khối NHĐT.
2. Hỗ trợ thực hiện các giao dịch bán hàng
- Các giao dịch của khách hàng đảm bảo khớp lệnh theo đúng qui trình
- Tư vấn về hệ thống giao dịch đảm bảo các giao dịch thành công
- Xử lý các trường hợp ngoại lệ , đảm bảo tối ưu hiệu quả kinh doanh
3. Theo phân công của trưởng nhóm thực hiện triển khai các sự kiện Trái phiếu và Quỹ mà ảnh hưởng đến kinh doanh và giao dịch.
4. Phối hợp quản lý tư vấn và thúc đẩy bán hàng cùng với các Chuyên gia và Giám đốc tư vấn và phát triển kinh doanh Vùng/Miền để đảm bảo chi tiêu kinh doanh đã được giao
5. Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm và chương trình mới
6. Tham gia xây dựng chính sách :
- Tham gia cùng các bộ phận khác trong khối NHĐT để xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ.
- Hỗ trợ Giám đốc Tư Vấn và QTGD giám sát và triển khai thực hiện các nghiệp vụ khác thuộc phạm vi của mảng chức năng tuân theo định hướng hoạt động của Khối NHĐT.
7. Phối hợp tích cực và chặt chẽ với các bộ phận thuộc TCC, TCBS cũng như các bộ phận có liên quan thuộc Techcombank để hướng tới đạt hiệu quả cao nhất cho mục tiêu chung của mảng NHĐT – Techcombank.
8. Đảm bảo các hoạt động của nhóm quản lý tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ… và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Am Hiểu Khách Hàng [Usme / SME / Msme]

12/10/2019

Thỏa thuận

Hà Nội Hồ Chí Minh

Khối: Khối Khách hàng Doanh nghiệp (BB)
Mảng: Phân khúc khách hàng (SE)
* Mục tiêu:
Quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả của các tiểu phân khúc phụ trách thuộc USME [SME/ MSME] – Khối BB qua việc:
1. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm cho các tiểu phân khúc phụ trách
2. Nghiên cứu, phân tích, xác định các tiểu phân khúc tiềm năng
3. Quản lý hiệu quả các tiểu phân khúc phụ trách
* Nhiệm vụ và Trách nhiệm chính:
1. Xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm cho các tiểu phân khúc phụ trách thuộc USME [SME/ MSME]
- Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm cho các tiểu phân khúc phụ trách
- Quản lý kết quả kinh doanh, chương trình hành động, chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh đối với các tiểu phân khúc, chương trình kinh doanh theo các tiểu phân khúc phụ trách
2. Nghiên cứu, phân tích, xác định các tiểu phân tiềm năng thuộc USME [SME/ MSME]
- Tham gia, góp ý xây dựng các tiêu chí để xác định tiểu phân khúc khách hàng
- Nghiên cứu, phân tích nhằm am hiểu đặc điểm, nhu cầu, xác định tiềm năng theo từng tiểu phân khúc và đưa ra các yêu cầu về giá tương ứng
+ Thu thập thông tin thị trường theo các tiểu phân khúc (GSO, thuế, hiệp hội ngành…)
+ Đánh giá các yếu tố tác động đến đặc điểm, nhu cầu, hành vi… của các tiểu phân khúc
+ Phân tích, lập báo cáo am hiểu khách hàng theo từng tiểu phân khúc (đặc điểm, nhu cầu, hành vi, các yêu cầu về giá, mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, mức độ rủi ro, tiềm năng, cơ hội…)
- Phối hợp xây dựng và quản lý các CTKD, chương trình thúc đẩy bán cho các tiểu phân khúc phụ trách
- Tìm kiếm, phát triển nguồn KH tiềm năng cho LLB theo các tiểu phân khúc:
+ Xây dựng quan hệ với các hiệp hội, ngành, BQL KCN, khu kinh tế… nhằm tìm kiếm thông tin về khách hàng thuộc tiểu phân khúc phụ trách
+ Chọn lọc danh sách KH tiềm năng (warm leads), phân bổ danh sách đến kênh bán, LLB để khai thác
3. Quản lý hiệu quả các tiểu phân khúc phụ trách thuộc USME [SME/ MSME]
- Hỗ trợ đề xuất các định hướng về chính sách kinh doanh, các yêu cầu về CTKD, SP, kênh bán, yêu cầu quản trị rủi ro cho các tiểu phân khúc phụ trách
- Phối hợp xây dựng mô hình kinh doanh cho các tiểu phân khúc trọng tâm (phương thức tiếp cận, nhận diện chuỗi giá trị, bán thêm, bán chéo, các yêu cầu về kênh bán, LLB, LL hỗ trợ bán)
- Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh cho phân khúc, các tiểu phân khúc:
+ Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng chi tiết kế hoạch tài chính tháng /quý/ năm
+ Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Vùng/BBC/CN chủ lực được lựa chọn trong việc triển khai kinh doanh đối với từng tiểu phân khúc trọng tâm
+ Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy bán cho các tiểu phân khúc trọng tâm
- Quản lý quản lý hiệu quả của các tiểu phân khúc (doanh thu, chi phí, lợi nhuận, nợ quá hạn…)
+ Đánh giá định kỳ (tháng/ quý/ năm) hiệu quả kinh doanh của từng tiểu phân khúc
+ Đề xuất chính sách, giải pháp nhằm tăng hiệu quả kinh doanh tiểu phân khúc
- Tham gia xây dựng quy trình, công cụ và quản lý hiệu quả khai thác danh mục KH tiềm năng (leads) thuộc phân khúc, tiểu phân khúc
+ Phối hợp xây dựng công cụ, quy trình phân bổ, quản lý danh sách khách hàng tiềm năng
+ Theo dõi, đánh giá tiến trình, hiệu quả khai thác nguồn KH tiềm năng, đề xuất giải pháp cải thiện
4. Trách nhiệm khác
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân khúc USME [SME/ SME] phân công
* Báo cáo công việc:
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: GĐ Phân khúc [USME/ SME/ MSME]
• Cấp dưới báo cáo trực tiếp: không
• Quan hệ nội bộ: các đơn vị thuộc BB, các đơn vị TCB liên quan (SnD, Risk, Marketing, ...)
• Quan hệ bên ngoài: khách hàng, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước (GSO, cơ quan thuế…)
* Đánh giá hiệu quả công việc/ (KPIs):
1. TOI của phân khúc USME [SME/ MSME]
2. Doanh số (dư nợ bình quân, CASA bình quân, tiền gửi có kỳ hạn bình quân), NFI, NFX của phân khúc USME [SME/ MSME]
3. Các chỉ tiêu khác theo quy định của TCB từng thời kỳ (Danh mục tiểu phân khúc có TOI tối thiểu được xác định hàng năm, số lượng và hiệu quả các chương trình kinh doanh theo từng tiểu phân khúc…)
2 năm trước Xem thêm
* Mục tiêu:
Thiết lập quan hệ, chăm sóc, duy trì, phát triển Khách hàng và nhận biết nhu cầu Khách hàng và cung cấp các giải pháp tài chính, dịch vụ ngân hàng cho các Doanh nghiệp theo phân khúc quy định của Techcombank một cách an toàn, hiệu quả và chuyên nghiệp.
* Trách nhiệm chính:
Thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp thuộc phân khúc
- Tăng cường mối quan hệ với các Khách hàng Doanh nghiệp hiện có thuộc phân khúc và tìm kiếm,phát triển khách hàng mới. Tìm kiếm, thiết lập quan hệ với các Khách hàng Doanh nghiệp thông qua các mối quan hệ, diễn đàn, hội nghị…
- Nắm bắt nhu cầu của Khách hàng về sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng đồng thời tư vấn các sản phẩm, dịch vụ của Techcombank nhằm thu hút Khách hàng về giao dịch và sử dụng các dịch vụ của Techcombank;
- Trực tiếp quản lý và khai thác Khách hàng; cập nhật thông tin Khách hàng về các mặt hoạt động nhằm phục vụ cồng tác quản lý, đánh giá, thẩm định, chăm sóc Khách hàng
- Truyền thông và cập nhật chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Techcombank cho Khách hàng
- Đề xuất các sáng kiến trong việc tìm kiếm, duy trì, phát triển Khách hàng.
Tổ chức thực hiện công tác kinh doanh và quản trị bán hàng
- Hoàn thành ở mức đạt/vượt mức chỉ tiêu KPI đề ra;
- Đàm phán, thống nhất các điều khoản với Khách hàng về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ
- Thu thập hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan về Khách hàng làm cơ sở cho việc đề xuất cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng.
- Khảo sát nhu cầu của Khách hàng, đề xuất các sáng kiến, ý tưởng nhằm cung cấp dịch vụ cho Khách hàng theo gói, chuỗi sản phẩm nhằm tối đa hóa việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng tại Techcombank
- Định kỳ đánh giá, rà soát mức độ sinh lợi của Khách hàng; xây dựng kế hoạch để gia tăng mức độ sinh lợi từ Khách hàng.
- Thẩm định Khách hàng; kiểm soát, phối hợp thực hiện các thủ tục về trình duyệt, định giá TSBĐ, giải ngân, quản lý sau giải ngân theo quy định của Techcombank.
- Kiểm tra, giám sát, nắm bắt và cập nhật tình hình kinh doanh của Khách hàng.
- Đề xuất, phối hợp, thực hiện các biện pháp trong việc xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng
- Phối hợp với các đơn vị trong ngân hàng để nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện hành cũng như phát triển các sản phẩm mới phục vụ cho nhu cầu cụ thể.
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Segment Head
* Báo cáo công việc:
- Cấp lãnh đạo trực tiếp: Segment Head
- Cấp báo cáo trực tiếp: ARM
- Quan hệ nội bộ: các đơn vị liên quan trong Khối Ngân hàng Bán buôn, Khối Marketing, Khối PFS, Khối BB, chuyên gia phê duyệt các cấp, hội đồng phê duyệt tín dụng…
- Quan hệ bên ngoài: Khách hàng, các nhà tài trợ, luật sư, kiểm toán…
2 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Thương Hiệu - Khối Tiếp Thị

12/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Mục tiêu / Objective
• Xây dựng và phát triển chiến lược thương hiệu Techcombank trở thành thương hiệu có giá trị nhất trong ngành ngân hàng Việt nam – top 1 vào năm 2020 so với vị trí top 4 tại thời điểm 2016
• Quản lý việc triển khai hình ảnh thương hiệu của Techcombank tại các điểm tiếp xúc. Cụ thể đảm bảo tính tuân thủ và nhất quán về phương diện hình ảnh và thông điệp khi truyền thông ra bên ngoài cũng như trong nội bộ toàn hàng
• Đảm bảo tất cả các đối tượng mục tiêu được truyền thông đến có thể hiểu thông điệp và các giá trị thương hiệu mà Techcombank hướng đến khách hàng mục tiêu của mình và đảm bảo các giá trị này cũng phải gắn liền với các nhu cầu (lý tính và tình cảm) của khách hàng nhằm tạo nên sự tin tưởng gắn bó với thương hiệu lâu dài tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững cho TCB
Trách nhiệm chính / Key accountabilities
• Xây dựng chiến lược và định vị thương hiệu của TCB theo định hướng chiến lược phát triển của toàn hàng trong dài hạn.
• Quản lý các cty tư vấn chiến lược và các cty quảng cáo trong và ngoài nước trong quá trình xây dựng chiến lược và triển khai thương hiệu một cách hiệu quả
• Định hướng hoạt động sáng tạo để truyền thông đến khách hàng giá trị Cốt lõi của thương hiệu (Brand Essence), nhằm thu hút sự tương tác của khách hàng mục tiêu và phát triển sự gắn bó/ ngưỡng mộ/ khát vọng (Aspirational demand) cho các sản phẩm dịch vuj của TCB
• Xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo và truyền thông.định vị thương hiệu mới đển nhóm KH mục tiêu
• Kiểm soát, quản lý khách hàng nội bộ cũng như đối tác bên ngoài trong việc sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của ngân hàng và hướng dẫn chuẩn hóa các hoạt động truyền thông thương hiệu cho các đối tượng liên quan
• Quản lý bộ phận Thiết kế và sáng tạo để đảm bảo tính nhất quán liên quan đến thông điệp / hình ảnh của các chương trình Marketing phải đi theo định hướng / định vị của thương hiệu ngân hàng.
• Phát triển các dự án CSR/ hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao vị thế thương hiệu Techcombank trong các nhóm khách hàng / cộng đồng mục tiêu một cách có chọn lọc.
• Xây dựng kế hoạch triển khai các nghiên cứu đo lường/ đánh giá/ tìm hiểu/ định vị Thương hiệu (Brand Audit/ Brand Health Monitoring/ Brand Communication Insights/ Brand Positioning); Vận dụng kết quả phân tích (Nhận biết, thị phần, lợi nhuận, đòn bẩy thương hiệu, giá trị thương hiệu) vào việc xây dựng định hướng phát triển thương hiệu ngắn hạn và dài hạn
• Quản lý và triển khai định kỳ các chương trình nâng cao hình ảnh và chất lượng dịch vụ tại chi nhánh
• Xây dựng và quản lý ngân sách các hoạt động thương hiệu và quan hệ cộng đồng, các hoạt động sáng tạo và các hoạt động hình ảnh tại chi nhánh.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Tuyển Dụng

12/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo từng thời kỳ cho các đơn vị mình phụ trách, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ
Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng cho đơn vị được phân công tuân theo các quy định, quy trình và hướng đã bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
a. Xác định yêu cầu tuyển dụng;
b. Đăng quảng cáo tuyển dụng (lựa chọn phương tiện, soạn thảo nội dung, theo dõi kết quả), chủ động liên hệ với các ứng viên tiềm năng để thuyết phục họ tham gia ứng tuyển;
c. Thu hút, thu nhận, phân loại sàng lọc hồ sơ;
d. Tổ chức thi tuyển, chấm bài, thông báo kết quả cho ứng viên;
e. Tổ chức phỏng vấn, tham gia phỏng vấn tổng hợp ý kiến đánh giá của HĐPV;
f. Kiểm tra thông tin tham khảo ứng viên và thông tin cho người có liên quan;
g. Thương thảo lương bổng, đãi ngộ, chế độ làm việc với ứng viên;
h. Dự thảo phương án tuyển dụng, trình xin phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
i. Soạn thảo thư đề xuất tuyển dụng theo đúng phương án đã được duyệt;
j. Làm các thủ tục liên quan đến tiếp nhận nhân viên mới
k. Bàn giao hồ sơ nhân viên mới cho
Thực hiện về phát triển nguồn ứng viên, lưu trữ theo hướng dẫn và lựa chọn tuyển dụng cho các vị trí phù hợp;
Hỗ trợ các công việc phát triển nguồn ứng viên tương lai như tham gia Hội chợ Việc làm, trao đổi cơ hội nghề nghiệp với Sinh viên,…
Cung cấp dữ liệu báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến công việc tuyển dụng của cá nhân;
Phối hợp xây dựng định biên nhân sự hàng năm cho các đơn vị theo phân công công việc;
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng.
2 năm trước Xem thêm

Kiến Trúc Sư Doanh Nghiệp Mảng Công Nghệ

11/10/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

1. Trách nhiệm trong Xây dựng kiến trúc tổng thể cho mảng công nghệ:
- Thực hiện xây dựng kiến trúc tổng thể cho mảng công nghệ phụ trách.
- Phối hợp cùng Kiến trúc sư doanh nghiệp thực hiện xây dựng khung kiến trúc tổng thể doanh nghiệp.
- Nghiên cứu và đề xuất các hướng tiếp cận công nghệ mới và đưa vào ứng dụng thực tế trong ngân hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng dịch vụ và tiên phong trong các lĩnh vực mới.
2. Trách nhiệm trong Đảm bảo định hướng kiến trúc chung:
- Hướng dẫn cán bộ nhân viên IT về các tiêu chuẩn công nghệ và phương pháp thiết kế.
- Đánh giá và/hoặc tham gia thiết kế kiến trúc các giải pháp cũng như lựa chọn giải pháp.
- Đánh giá và/hoặc phê duyệt những kiến trúc giải pháp đảm bảo nhất quán với kiến trúc của mảng, các tiêu chuẩn kiến trúc chung và chiến lược.
- Thực hiện rà soát kiến trúc theo các kế hoạch, đánh giá cấp độ tuân thủ theo kiến trúc tiêu chuẩn.
3 Các trách nhiệm khác
- Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
- Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
- Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Thanh Toán

09/10/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

1. Chịu trách nhiệm về đào tạo, điều phối nhân sự trong nhóm được giao phụ trách.
2. Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của nhóm theo định hướng hoạt động của Bộ phận.
3. Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Bộ phận.
4. Đảm bảo các hoạt động của nhóm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
5. Kiểm soát chứng từ giấy trước khi chuyển Kế toán trưởng phê duyệt. Phê duyệt theo uỷ quyền của Kế toán trưởng (nếu có):
- Kiểm tra và đảm bảo bộ chứng từ đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp
- Kiểm tra tài khoản hạch toán, số tiền hạch toán, nội dung thanh toán đúng, phù hợp với chứng từ gốc, đảm bảo chấp hành đúng quy chế tài chính, ngân sách đã được duyệt.
6. Thực hiện duyệt các bút toán hạch toán trên T24 hàng ngày:
- Kiểm tra và đảm bảo bộ chứng từ đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp
- Đảm bảo các thông tin, số liệu hạch toán trên T24 khớp đúng chứng từ giấy đã được ký phê duyệt
7. Giám sát việc theo dõi, đôn đốc tất toán các tài khoản tạm ứng, khoản phải thu, phải trả của các cán bộ thuộc nhóm mình quản lý
8. Phân công, theo dõi công việc, quản lý nhân viên theo ủy quyền của Giám đốc KTTT.
9. Tham gia xây dựng, soạn thảo văn bản và hướng dẫn các đơn vị trên hệ thống các vấn đề liên quan đến thanh toán, quản lý chi phí.
10. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc KTTT/ Giám đốc KS TCTĐ.
2 năm trước Xem thêm
• Làm việc theo các nhóm CNTT để thiết kế, triển khai các công cụ và dịch vụ cần thiết phục vụ hoạt động kinh doanh
• Thiết kế, phát triển, thử nghiệm, sửa lỗi các ứng dụng nhằm đáp ứng thông số kỹ thuật và nhu cầu của người dùng
• Cung cấp các hệ thống chất lượng cao và đúng thời hạn
• Duy trì và cải tiến các ứng dụng, chương trình hiện có
• Thu thập, sắp xếp và quản lý thông tin/yêu cầu từ người dùng và các cấp quản lý
• Hỗ trợ các báo cáo, kiểm thử ad-hoc và các yêu cầu đặc biệt khác.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Kiểm Thử

09/10/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

1. Tuân thủ nghiêm túc nội quy làm việc của Ngân hàng
2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và các cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
3. Trực tiếp thực hiện việc kiểm thử các phát triển, sửa đổi các hệ thống công nghệ.:
• Tuân thủ theo đúng quy trình phát triển giải pháp ứng dụng công nghệ và quy trình kiểm thử phần mềm cùa Ngân hàng
• Nghiên cứu các tài liệu làm đầu vào cho quá trình kiểm thử, xác định danh sách các đối tượng cần kiểm thử, môi trường kiểm thử, từ đó xây dựng các tài liệu kiểm thử cần thiết
• Cập nhật kết quả kiểm thử
• Quản lý lỗi theo đúng quy trình kiểm thử phần mềm và chuyển tới phòng phát triển liên quan để sửa lỗi.
• Báo cáo tổng kết các kết quả kiểm thử
• Nghiên cứu áp dụng các công nghệ kiểm thử hiện đại để đánh giá độ rủi ro của sản phẩm trong quá trình tham gia kiểm thử
• Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm, Trưởng/ phó phòng.
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Nhóm Kế Toán và Báo Cáo Tài Chính

09/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

- Chịu trách nhiệm về đào tạo, điều phối nhân sự trong nhóm được giao phụ trách.
- Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của nhóm theo định hướng hoạt động của bộ phận.
- Kiểm soát và hướng dẫn các thành viên xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Phòng
- Đảm bảo các hoạt động của nhóm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
- Kiểm soát số liệu; lập báo cáo tài chính hợp nhất/ riêng lẻ hàng tháng, quý, năm theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) (báo cáo do Ngân hàng lập và báo cáo kiểm toán)
- Kiểm soát số liệu; lập các báo cáo tài chính hợp nhất Quý và năm theo Chuẩn mực kế toán Quốc tế (IFRS) (báo cáo do Ngân hàng lập và báo cáo kiểm toán)
- Kiểm soát cân đối của toàn hệ thống.
- Kiểm soát việc tính và hạch toán thu chi lãi nội bộ; chi phí bảo hiểm tiền gửi bắt buộc.
- Kiểm soát việc hạch toán mua bán nợ, tính và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, các khoản phải thu, các khoản đầu tư. Đảm bảo việc trích lập DPRR tuân thủ theo quy định của NHNN, BTC cũng như chiến lược của Ngân hàng.
- Đầu mối của Khối TCKH trong việc cung cấp các thông tin tài chính; Giám sát/ phân công trong nội bộ Khối TCKH việc cung cấp thông tin cho các tổ chức định giá quốc tế; Tư vấn cho Kế toán trưởng, Giám đốc Kế toán, Chính sách tài chính và Thuế, Giám đốc tài chính trong việc giải trình số liệu với các cơ quan này
- Kiểm soát việc lập báo cáo sử dụng số liệu báo cáo tài chính phục vụ cổ đông, HĐQT
- Hỗ trợ Kế toán trưởng kiểm soát chặt chẽ lợi nhuận, báo cáo cho ban lãnh đạo định kỳ hàng tháng. Quý hoặc khi có yêu cầu
- Tư vấn cho Kế toán trưởng trong việc xử lý các số liệu khi lập báo cáo tài chính chính xác, hợp lý.
- Đầu mối. giám sát và quản lý việc cung cấp số liệu báo cáo tài chính cho kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, thanh tra và các bộ phận khác khi có phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
- Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho các đơn vị trên toàn hệ thống về số liệu báo cáo tài chính, dự phòng rủi ro, mua bán nợ, TSCĐ.
- Kiểm soát số liệu sổ sách tài sản cố định, công cụ lao động, kiểm soát việc tính toán và hạch toán khấu hao tài sản trên toàn hệ thống.
- Kiểm soát, tham gia tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm kê định kỳ nhằm đảm bảo công tác kiểm kê được thực hiện đúng quy định và hiệu quả
- Tư vấn về các quy định liên quan đến Công bố thông tin theo Quy định về Công bố thông tin trên UBCK và Báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Luật các tổ chức tín dụng.
-Tham gia vào các dự án theo phân công của Giám đốc bộ phận/Giám đốc trung tâm; triển khai các kế hoạch của dự án trong bộ phận
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận/Giám đốc trung tâm
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Thử (Auto Test)

09/10/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

- Designing and writing, maintaining, managing and executing automation test scripts
- Using test automation frameworks with Java, Javascript and Excel
- Analyze manual test cases selected for automation
- Report result of testing
- Collaborate with a cross-functional team of business analysts, developers, testers to find solutions
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Gia Kế Toán và Báo Cáo Tài Chính

09/10/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

- Tham gia triển khai các phương pháp, quy trình, hệ thống liên quan đến lập và trình bày BCTC theo VAS;
- Thực hiện triển khai việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS): tham gia triển khai phần mềm, xây dựng phương pháp, quy trình, và hướng dẫn hạch toán, hướng dẫn lập báo cáo tài chính đảm bảo tuân thủ IFRS;
- Thực hiện nghiên cứu và đề xuất ý kiến tư vấn đối với các văn bản sắp ban hành (bao gồm văn bản pháp lý của Nhà nước, như: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước…) có ảnh hưởng đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;
- Phối hợp trực tiếp với các bên liên quan (như: Chính sách kế toán, Chính sách quản trị, Báo cáo định kỳ, Khối -
- Nguồn vốn, Khối quản trị rủi ro…) để sửa đổi/cập nhật quy trình/quy định nội bộ ảnh hưởng đến việc lập và trình bày BCTC - đảm bảo tuân thủ quy định theo VAS và IFRS;
- Đối với các nghiệp vụ/sản phẩm mới: Tham gia tư vấn, hướng dẫn chuyên sâu về hạch toán theo IFRS;
- Tham gia hỗ trợ phát triển, triển khai các hướng dẫn hạch toán về các nghiệp vụ/ sản phẩm trên hệ thống corebanking (T24), các hệ thống phần mềm phụ trợ khác tích hợp với T24. Hướng dẫn hạch toán interface giữa các hệ thống, hướng dẫn hạch toán trên hệ thống phần mềm mới, hướng dẫn chuyển đổi số liệu khi golive sử dụng hệ thống mới.v.v…
- Định kỳ thực hiện đánh giá khác biệt giữa hai hệ thống chuẩn mực kế toán (VAS, IFRS), từ đó đánh giá ảnh hưởng đối với BCTC, đưa ra các chính sách điều chỉnh, phương pháp lập báo cáo phù hợp;
- Phối hợp với các bên liên quan (nội bộ và/hoặc bên ngoài) để xây dựng các phương pháp luận, mô hình phục vụ triển khai và lập báo cáo tài chính theo VAS, IFRS;
- Chịu trách nhiệm về đào tạo nhân sự cho phòng Kế toán và Báo cáo tài chính để cập nhật kiến thức/văn bản mới/yêu cầu mới đối với việc lập và trình bày BCTC;
- Tư vấn cho Cấp lãnh đạo trong việc xử lý các số liệu khi lập báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ quy định về BCTC hiện hành;
- Tham mưu cho Giám đốc Kế toán & BCTC để đưa ra những sáng kiến, ý tưởng và tư vấn cho các vấn đề phức tạp hiếm gặp trên thị trường cần nhiều kiến thức mang tính chất tư vấn cao cấp.
- Tham gia vào các dự án theo phân công của Giám đốc bộ phận/Giám đốc trung tâm; triển khai các kế hoạch của dự án trong bộ phận;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận/Giám đốc trung tâm.
2 năm trước Xem thêm
i. Theo dõi hoạt động kinh doanh hàng ngày, tuần của từng khối kinh doanh phụ trách, chỉ ra những vấn đề tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến doanh thu/lợi nhuận hàng tháng của khối KD & toàn ngân hàng;
ii. Theo dõi tình hình thực hiện kinh doanh/thực hiện kế hoạch của toàn ngân hàng cũng như của từng khối kinh doanh theo từng tháng, quý, năm…chỉ ra những nguyên nhân khiến cho khối KD/toàn ngân hàng không đạt được kế hoạch;
iii. Dự báo kết quả kinh doanh định kỳ hàng tháng, 3 tháng tiếp theo, 12 tháng tiếp theo và đưa ra những nguy cơ tiềm ẩn có thể khiến cho doanh thu/lợi nhuận toàn ngân hàng và các khối KD không đạt được kế hoạch;
iv. Chuẩn bị các báo cáo phân tích hàng tháng, quý, năm để phục vụ nhu cầu của BOM & BOD về tình hình kinh doanh của ngân hàng
v. Phụ trách và điều phối quá trình lập kế hoạch năm tiếp theo của ngân hàng:
- Theo dõi chặt chẽ kết quả kế hoạch năm của từng khối KD đảm bảo tính khả thi, hợp lý, thách thức và đúng hướng chiến lược ngân hàng đã đặt ra
- Tổng hợp kế hoạch năm của toàn ngân hàng đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất…
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Chính Sách Tài Chính

09/10/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

Mục tiêu / Objective:
Thực hiện kiểm soát và triển khai mảng chính sách/ chế độ kế toán tài chính được giao
Trách nhiệm chính / Key accountabilities
1. Phụ trách thực hiện và kiểm soát các mảng công việc được giao
- Tham gia trực tiếp và tư vấn việc xây dựng quy trình nghiệp vụ/ sản phẩm cùng với đơn vị đầu mối
- Kiểm soát chính sách, chế độ kế toán tài chính của mảng công việc được giao .
- Tham gia hỗ trợ phát triển, triển khai các hướng dẫn hạch toán về các nghiệp vụ/ sản phẩm trên hệ thống corebanking (T24).
- Hướng dẫn, đào tạo cập nhật cho các đơn vị trong hệ thống
- Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho các đơn vị trên toàn hệ thống
2. Quản lý hộp mail chung của Kế toán tài chính; tiếp nhận câu hỏi, chuyển đến các bộ phận liên quan và theo dõi quá trình trả lời của các bộ phận
3. Xây dựng chương trình đào tạo và thực hiện đào tạo cho các cán bộ trên toàn hệ thống về chính sách kế toán tài chính.
4. Cập nhật/ tham gia các khóa tập huấn, hội thảo với các cơ quan chức năng về chính sách,chế độ kế toán tài chính.
5. Tham gia triển khai các dự án tại Techcombank .
6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Chính sách Tài chính
Báo cáo công việc/ Reporting lines
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Chính sách Tài chính
• Cấp dưới báo cáo trực tiếp: Chuyên viên Chính sách Tài chính
• Quan hệ nội bộ: Giám đốc các chi nhánh, Trưởng Kiểm toán nội bộ, Trưởng các bộ phận thuộc Tài chính Tập đoàn và các bộ phận khác thuộc Techcombank
• Quan hệ bên ngoài: NHNN VN, NHNN Hà Nội, Tổ chức kiểm toán độc lập
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Mua Sắm IT

09/10/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

1. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
3. Nghiên cứu, đánh giá và cập nhật danh sách nhà cung cấp & giá cả thị trường cho tất cả các sản phẩm & dịch vụ mà Ngân hàng sử dụng. Quản lý và báo cáo về giá cả & chất lượng các nhà cung cấp của Ngân hàng
a) Nghiên cứu thị trường.
• Thường xuyên cập nhật thông tin và kiểm tra tình trạng hoạt động của các nhà cung cấp trên thị trường.
• Tìm hiểu, cập nhật công nghệ sản xuất, nguồn cung cấp các sản phẩm mua sắm theo từng chuyên ngành
• Theo dõi và cập nhật giá cả các hàng hóa dịch vụ theo từng chuyên ngành mua sắm
• Trao đổi và gặp gỡ nhà cung cấp để tìm kiếm những thông tin phục vụ công tác mua sắm của MSTT.
b) Đánh giá, tư vấn lựa chọn Nhà cung cấp
• Tham quan và khảo sát cơ sở và các điều kiện làm việc cũng như cơ sở pháp lý của nhà cung cấp để đưa ra nhũng đánh giá sơ bộ ban đầu.
• Tổng hợp, đánh giá năng lực của các nhà cung cấp thông qua hệ thống chấm điểm của TTMS.
• Lập danh sách NCC theo từng mảng mua sắm
• Tham mưu cho Lãnh đạo bộ phận lựa chọn các nhà cung cấp để mời thầu hoặc chào hàng cạnh tranh.
• Phối hợp cùng đơn vị đầu mối và hội đồng thầu/xét giá xây dựng đề bài thầu/xét giá
1. Thực hiện các thủ tục đấu thầu, xét giá, đàm phán giá cả, và các vấn đề chuyên môn liên quan.
2. Bảo vệ với lãnh đạo phòng và lãnh đạo trung tâm giá chốt với các nhà cung cấp trong hạn mức cho phép theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.
3. Phối hợp với bộ phận Phân Tích Nghiệp vụ để đưa ra phân tích chiến lược đầu tư mua sắm của mảng quản lý.
4. Lập báo cáo kết quả đấu thầu hoặc kết quản đàm phán lên lãnh đạo, cấp có thẩm quyền.
5. Giám sát, theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện công việc của nhóm và đưa ra biện pháp khắc phục hiệu quả nhằm tối ưu hóa hoạt động của nhóm.
6. Kiểm tra, đôn đốc đảm bảo các hoạt động của nhóm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ … và cam kết chất lượng dịch vụ .
7. Hỗ trợ cho cấp lãnh đạo bộ phận trong công tác kiểm soát các hồ sơ, chứng từ liên quan đến mảng công việc của nhóm.
8. Tham gia kiểm soát/xây dựng các quy trình, hướng dẫn công việc nội bộ đối với mảng nghiệp vụ liên quan trong bộ phận.
9. Tham gia xây dựng lập kế hoạch, lên ngân sách của bộ phận trong từng thời kỳ Hoàn thành đầy đủ các action plan, cũng như KPI mà lãnh đạo bộ phận giao.
10. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
2 năm trước Xem thêm
- Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
- Thực hiện các báo cáo phân tích chuyên sâu liên quan đến hoạt động bán hàng.
- Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Phòng.
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm phân tích kinh doanh trước khi gửi ra ngoài.
- Tham gia các dự án tài chính của Ngân hàng/ Khối/ Trung tâm.
- Hỗ trợ thực hiện báo cáo tuần/ngày/ tháng cho HĐQT, Khối S&D để theo dõi hoạt động của các Chi nhánh, Vùng, Khối S&D
- Thực hiện đánh giá/ xây dựng kế hoạch kinh doanh/chi phí của các Vùng, Chi nhánh theo định kỳ
- Kiểm soát tờ trình chi phí của Khối S&D, theo dõi việc sử dụng ngân sách.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Hệ Thống Tài Chính

09/10/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

Đưa ra các chốt kiếm soát dữ liệu, phân tích luồng dữ liệu của các hệ thống tác động đến các báo cáo quản trị, đưa ra giải pháp để tối ưu hóa việc khai thác các hệ thống (DWH, KRM, OFSAA, BI…) để vận hành các báo cáo quản trị đa chiều .
Các Nhiệm vụ & Trách nhiệm chính / Key accountabilities
1. Tuân thủ nghiêm túc nội quy lao động của Ngân hàng.
2. Làm việc trực tiếp với các khối Kinh doanh và bộ phận hỗ trợ khối Kinh doanh (Business Finance) để hiểu nhu cầu khai thác dữ liệu quản trị để đưa ra quyết định của từng khối. Trên cơ sở đó đưa ra các tư vấn tối ưu về việc khai thác sử dụng dữ liệu quản trị cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu linh hoạt, tiện ích đáp ứng nhu cầu phân tích đa chiều của các bộ phận phân tích, kinh doanh.
3. Đặt ra các chốt kiểm soát dữ liệu đảm bảo dữ liệu được toàn vẹn từ nguồn đầu vào (T24, Mysis), qua các bước được xử lý trên hệ thống (DWH, KRM, OFSAA …) đến báo cáo cuối cùng. Đảm bảo dữ liệu được đồng nhất các chiều thông tin trong tất cả các khâu xử lý.
4. Đánh giá mức độ rủi ro của các lỗi gây sai lệch trên các hệ thống liên quan – cơ sở xây dựng báo cáo quản trị để đưa ra phương án giải quyết, kế hợp với bộ phận Công nghệ (IT) để đảm bảo dữ liệu luôn được chính xác, thể hiện đúng bản chất, đảm bảo là nguồn khai thác dữ liệu quản trị chung.
5. Đề xuất phương thức khai thác dữ liệu mới, quy trình mới, luồng xử lý mới cho các báo cáo quản trị khi một hệ thống chuyên biệt được đưa vào hoạt động.Đồng thời quy hoạch, cải tiến và cập nhật các quy trình/hướng dẫn về nghiệp vụ/hệ thống báo cáo.
6. Hướng dẫn, giải đáp các nguyên tắc, chức năng, cách xử lý dữ liệu của các hệ thống liên quan đến dữ liệu quản trị. Tư vấn giải pháp vận hành tối ưu trên các hệ thống để đáp ứng nhu cầu ngày các đa dạng của nghiệp vụ. Nắm vững qui trình công việc, tinh thần phối hợp cao để hướng dẫn, phân tích cho các đơn vị hiểu được qui trình xử lý của các thông tin lên báo cáo
7. Đưa ra ý kiến tư vấn với các hướng dẫn & chính sách quản trị dựa trên sự đáp ứng của hệ thống. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ là chốt kiếm soát rủi ro của nguồn dữ liệu lên báo cáo, phân tích ảnh hưởng tác động của các yếu tố khi có sự thay đổi các chính sách, yêu cầu đến nguồn số liệu trước khi lên Báo cáo quản trị
8. Làm việc trực tiếp với cán bộ Công nghệ thông tin về phân tích và thiết kế kỹ thuật các yêu cầu nghiệp vụ để đảm bảo phải duy trì được sự toàn vẹn của hệ thống thông tin báo cáo quản trị, cũng như luôn đảm bảo hệ thống tích hợp được với kiến trúc tổng thể toàn hàng và đảm bảo sự tương thích giữa các hệ thống với nhau.
9. Đưa ứng dụng hệ thống mới vào việc xây dựng các báo cáo quản trị, góp phần xây dựng một cơ sở dữ liệu quản trị đồng nhất, đồng thời hướng các bộ phận khác trong Mảng- Khối sử dụng, khai thác dữ liệu trên các hệ thống mới.
10. Phối hợp tập hợp, thu thập thông tin, yêu cầu từ người dùng và phân tích các yêu cầu nghiệp vụ (bao gồm cả yêu cầu mới và thay đổi) để đưa ra giải pháp sơ bộ trên các hệ thống tương ứng; phát triển và duy trì các tài liệu đặc tả nghiệp vụ/kỹ thuật, đồng thời tiến hành thực hiện phát triển, xây dựng các yêu cầu, báo cáo này trên hệ thống trong phân vùng được cho phép
11. Phát triển các mô hình phân tích. Thiết kế kiến trúc dữ liệu trên hệ thống trong phạm vi cho phép, đề xuất phương án xây dựng cấu trúc dữ liệu, luồng xử lý dữ liệu trên các hệ thống (DWH, KRM, OFSAA, MA tool…) để đảm bảo việc khai thác/vận hành/ nâng cấp hệ thống, cơ sở dữ liệu báo cáo quản trị được thuận lợi, dễ dàng; đồng thời đảm bảo sự đồng bộ thông tin giữa các hệ thống nghiêp vụ - báo cáo quản trị ngày càng đa dạng.
12. Đề xuất giải pháp phát triển, xây dựng tự động hóa các báo cáo quản trị cũng như thay đổi phương thức xây dựng báo cáo trên các hệ thống phù hợp để đáp ứng tối đa nhu cầu của các đơn vị kinh doanh cũng như các bộ phận quản lý của ngân hàng.Vận hành các báo cáo định kỳ và xây dựng các báo cáo đặc biệt theo yêu cầu của bộ phận quản lý.
13. Đào tạo nhân viên mới về nghiệp vụ liên quan đến hệ thống thông tin quản trị, giúp đỡ, hỗ trợ nhân viên mới trong công việc.
14. Thực hiện công việc theo đúng chinh sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng (SLAs).
15. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận/Giám đốc Mảng.
Báo cáo công việc/ Reporting lines
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Hệ thống tài chính
• Cấp báo cáo trực tiếp: không có
• Quan hệ nội bộ: Khối Kinh doanh, các bộ phận hỗ trợ (Công nghệ Vận hành, Phân tích Kinh doanh, Chiến lược, Quản trị rủi ro…), các chi nhánh.và các bộ phận khác của Khối Tài chính – Kế Hoạch
• Quan hệ bên ngoài: Các đối tác phát triển & cung cấp phần mềm hệ thống có liên quan đến phát triển và cái tiến hệ thống thông tin báo cáo quản trị.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Mua Sắm

09/10/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

- Nơi Làm Việc: Hà Nội
- Cấp Bậc: Nhân viên
- Hình Thức: Nhân viên chính thức
- Kinh Nghiệm 2 - 3 Năm
- Mức Lương Lương thỏa thuận
- Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Ngân hàng, Thu mua / Vật tư
- Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 31/12/2018
** Mô Tả Công Việc
a) Nghiên cứu thị trường
- Thường xuyên cập nhật thông tin và kiểm tra tình trạng hoạt động của các nhà cung cấp trên thị trường.
- Tìm hiểu, cập nhật công nghệ sản xuất, nguồn cung cấp các sản phẩm mua sắm theo từng chuyên ngành
- Theo dõi và cập nhật giá cả các hàng hóa dịch vụ theo từng chuyên ngành mua sắm
- Trao đổi và gặp gỡ nhà cung cấp để tìm kiếm những thông tin phục vụ công tác mua sắm của MSTT.
b) Đánh giá, tư vấn, lựa chọn Nhà cung cấp
- Khảo sát cơ sở và các điều kiện làm việc cũng như cơ sở pháp lý của nhà cung cấp để đưa ra những đánh giá sơ bộ ban đầu.
- Tổng hợp, đánh giá xếp hạng năng lực của các nhà cung cấp.
- Tham mưu cho Lãnh đạo bộ phận lựa chọn các nhà cung cấp để mời thầu hoặc chào hàng cạnh tranh.
- Phối hợp cùng đơn vị đầu mối xây dựng đề bài thầu/xét giá
- Thực hiện các thủ tục đấu thầu, xét giá, đàm phán giá cả, và các vấn đề chuyên môn liên quan.
- Bảo vệ với lãnh đạo phòng và lãnh đạo MSTT giá chốt với các nhà cung cấp trong hạn mức cho phép theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.
- Lập báo cáo kết quả đấu thầu hoặc kết quản đàm phán lên lãnh đạo, cấp có thẩm quyền.
c) Công việc chung
- Hỗ trợ cho cấp lãnh đạo bộ phận trong công tác kiểm soát các hồ sơ, chứng từ liên quan đến mảng công việc của nhóm.
- Tham gia kiểm soát/xây dựng các quy trình, hướng dẫn công việc nội bộ đối với mảng nghiệp vụ liên quan trong bộ phận.
- Tham gia xây dựng lập kế hoạch, lên ngân sách của bộ phận trong từng thời kỳ Hoàn thành đầy đủ các action plan, cũng như KPI mà lãnh đạo bộ phận giao.
- Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của trưởng bộ phận
d) Báo cáo
- Cấp lãnh đạo trực tiếp: Trưởng nhóm Thị trường và mua sắm TH
2 năm trước Xem thêm
Nơi Làm Việc : Hà Nội
Cấp Bậc : Nhân viên
Hình Thức : Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm : 3 - 5 Năm
Mức Lương : Lương thỏa thuận
Ngành nghề : Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính kế hoạch, Tài chính / Đầu tư
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ : 31/10/2018
1. Chịu trách nhiệm về đào tạo, điều phối nhân sự trong nhóm được giao phụ trách.
2. Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của nhóm theo định hướng hoạt động của bộ phận.
3. Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của bộ phận.
4. Đảm bảo các hoạt động của nhóm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
5. Kiểm soát số liệu lập các báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất hàng tháng, quý, năm.
6. Giám sát tiến độ gửi số liệu tài chính phục vụ công tác lập báo cáo tài chính hàng kỳ của các Công ty con.
7. Tham gia kiểm tra cân đối của toàn hệ thống.
8. Kiểm soát việc tính và hạch toán thu chi lãi nội bộ.
9. Kiểm soát việc tính và hạch toán chi phí bảo hiểm tiền gửi bắt buộc.
10. Kiểm soát việc mua bán nợ, tính và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, các khoản phải thu.
11. Kiểm soát việc lập báo cáo sử dụng số liệu báo cáo tài chính phục vụ cổ đông, HĐQT
12. Tư vấn cho Kế toán trưởng trong việc xử lý các số liệu khi lập báo cáo tài chính chính xác, hợp lý.
13. Giám sát việc cung cấp số liệu báo cáo tài chính cho kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, thanh tra và các bộ phận khác khi có phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
14. Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho các đơn vị trên toàn hệ thống về số liệu báo cáo tài chính.
15. Kiểm soát số liệu sổ sách tài sản cố định, công cụ lao động, tính khâu hao tài sản trên toàn hệ thống.
16. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Chi Phí

09/10/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

Nơi Làm Việc : Hà Nội
Cấp Bậc : Nhân viên
Hình Thức : Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm : 3 - 5 Năm
Mức Lương : Lương thỏa thuận
Ngành nghề : Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính kế hoạch, Tài chính / Đầu tư
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ : 31/10/2018
1.Hỗ trợ Giám đốc quản lý chi phí trong việc tổ chức, điều phối, giám sát công tác lập kế hoạch chi phí của Ngân hàng trên qui mô từng Khối cũng như bình diện toàn Ngân hàng
2.Quản lý chi phí của toàn hàng đảm bảo tuân thủ ngân sách bao gồm: •Đảm bảo việc tuân thủ thực hiện kế hoạch ngân sách chi phí của các khối và toàn ngân hàng
•Theo dõi, quản lý chi phí, xét duyệt tờ trình, phối hợp với Kế toán Tài chính và các bên liên quan nhằm đảm bảo việc thực hiện quản lý chi phí đúng ngân sách đã giao, hợp lý và phù hợp với chiến lược của Ngân hàng. Xét duyệt tờ trình, đề xuất chi phí, trước khi trình lên cấp lãnh đạo phê duyệt.
•Họp trao đổi với các Giám đốc khối, các đầu mối quản lý chi phí của khối để đưa các biện pháp xử lý đối với các khoản chi phí vượt hoặc có nguy cơ vượt ngân sách và đề xuất lên Ban lãnh đạo áp dụng các chế tài xử lý nếu cần
•Phối hợp với các đơn vị đầu mối để đưa ra các đề xuất, giải pháp tiết kiệm chi phí
•Tham gia dự án liên quan.
3.Xây dựng, phát triển và duy trì hệ thống theo dõi, hệ thống báo cáo quản trị phân tích chi phí của ngân hàng.
4.Đầu mối xây dựng, phát triển và duy trì các quy trình quản lý chi phí, hướng dẫn và giám sát việc tuân thủ quy trình của các đơn vị.
5.Điều phối và thực hiện phân tích, xây dựng các định mức chi phí chuẩn cho các khối và toàn ngân hàng
6.Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí toàn ngân hàng và làm việc với các đơn vị đầu mối trong ngân hàng và các công ty trực thuộc để đưa ra những cải tiến, biện pháp quản lý chi phí thích hợp theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận.
7.Thực hiện báo cáo phân tích chuyên sâu nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí toàn ngân hàng, đưa ra các đề xuất để hỗ trợ cho Ban lãnh đạo trong việc đưa ra quyết định kinh doanh.
8.Tham gia các dự án phát triển hệ thống, công cụ có liên quan tới quản lý chi phí của ngân hàng.Hỗ trợ Giám đốc bộ phận hướng dẫn cho các CBNV của bộ phận để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng giải quyết công việc
9.Kiểm soát các báo cáo chi phí hàng tháng
10.Các công việc khác theo phân công của Giám đốc bộ phận
2 năm trước Xem thêm
Digital Product
- Tham gia hoạch định và thực hiện triển khai các kế hoạch phát triển sản phẩm số của Ngân hàng
- Theo dõi hiệu quả và đề xuất cải thiện sản phẩm/tính năng hệ thống
- Nghiên cứu, phân tích xu hướng thị trường & đối thủ cạnh tranh;
Digital Communication
- Lập kế hoạch và ngân sách truyền thông Digital phục vụ thúc đẩy bán hàng các sản phẩm trên ngân hàng số
- Triển khai truyền thông hoặc phối hợp với Agency triển khai truyền thông
- Xây dựng mới và tối ưu các kênh truyền thông hiện hữu
- Theo dõi và tối ưu hiệu quả quảng cáo
2 năm trước Xem thêm
- Thu thập và phân tích để hiểu nhu cầu khách hàng
- Kết nối và truyền tải nhu cầu khách hàng với các thành viên trong team agile
- Đề xuất các tính năng, chương trình kinh doanh để đáp ứng nhu cầu khách hàng
- Theo sát các bước xây dựng ứng dụng, hỗ trợ team phát triển ứng dụng hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu kinh doanh
- Nghiệm thu sản phẩm trước khi triển khai cho khách hàng
- Xây dựng quy trình nghiệp vụ để đưa sản phẩm vào kinh doanh...
2 năm trước Xem thêm
1. Phối hợp các đơn vị nghiệp vụ lên ý tưởng thiết kế bài giảng điện tử, xây dựng kịch bản/ storyboard;
2. Nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm/công cụ thiết kế/ đóng gói bài giảng điện tử (Articulate Studio/ Articulate Storyline 2/3/360 for teams/ Ispring/ Adobe Captivate/ Camtasia Studio,….) và các xu hướng thiết kế Elearning hiện đại (video, gamification,…)
3. Số hóa bài giảng (hình ảnh, âm thanh, video, hoạt hình, hiệu ứng,…) đảm bảo tính mỹ thuật, sư phạm, tương tác cao;
4. Chuẩn hóa, cập nhật, hiệu chỉnh bài giảng điện tử theo từng thời kỳ;
5. Thiết kế các ấn phẩm và hỗ trợ các hoạt động truyền thông đào tạo trực tuyến, thúc đẩy văn hóa học tập Elearning tại Techcombank; hỗ trợ phát triển Cổng thông tin Đào tạo và Phát triển Techcombank;
6. Đảm bảo tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs);
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc đào tạo trực tuyến.
2 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khối Ngân Hàng Bán Buôn

03/10/2019

Thỏa thuận

Đà Nẵng Hà Nội Hồ Chí Minh

1. Thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp thuộc phân khúc
- Hoàn thành ở mức đạt/vượt mức chỉ tiêu KPI đề ra
- Tăng cường mối quan hệ với Khách hàng Doanh nghiệp hiện có thuộc phân khúc và tìm kiếm,phát triển khách hàng mới trong hệ sinh thái của khách hàng.
- Ngoài ra, tìm kiếm, thiết lập quan hệ mới với các Khách hàng Doanh nghiệp định hướng thông qua các mối quan hệ, diễn đàn, hội nghị…
- Am hiểu khách hàng thông qua tài chính, phi tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan TB, Trea, IB, Pháp chế, CA, BB, PFS để tư vấn giải pháp cho khách hàng nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng.
- Đề xuất các sáng kiến trong việc tìm kiếm, duy trì, phát triển Khách hàng.
2. Tổ chức thực hiện công tác kinh doanh và quản trị bán hàng
- Đàm phán, thống nhất các giải pháp với Khách hàng đúng time line.
- Khảo sát nhu cầu của Khách hàng, đề xuất các sáng kiến, ý tưởng nhằm cung cấp dịch vụ cho Khách hàng theo gói, chuỗi sản phẩm nhằm tối đa hóa việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng tại Techcombank
- Giám sát được các nguy cơ rủi ro từ khách hàng, thu thập thông tin, chủ động đánh giá, nếu thấy bất thường phối hợp các bên đánh giá báo cáo Lãnh đạo trực tiếp.
- Truyền thông và cập nhật chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới/thay đổi của Techcombank cho Khách hàng
- Định kỳ đánh giá, rà soát mức độ sinh lợi của Khách hàng; xây dựng kế hoạch để gia tăng mức độ sinh lợi từ Khách hàng.
- Thẩm định Khách hàng; kiểm soát, phối hợp thực hiện các thủ tục về trình duyệt, định giá TSBĐ, giải ngân, quản lý sau giải ngân theo quy định của Techcombank.
- Đề xuất, phối hợp, thực hiện các biện pháp trong việc xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng
- Phối hợp với các đơn vị trong ngân hàng để nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện hành cũng như phát triển các sản phẩm mới phục vụ cho nhu cầu cụ thể.
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
3. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Segment Head
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Gia Chính Sách TSBĐ

29/09/2019

10 triệu - 15 triệu

Hà Nội

1. Xây dựng và quản trị về chính sách tài sản bảo đảm
- Chịu trách nhiệm chính về việc xây dựng hệ thống chính sách về tài sản bảo đảm áp dụng cho toàn ngân hàng.
- Chịu trách nhiệm chính v.v xây dựng hệ thống chính sách về tài sản bảo đảm áp dụng trong nội bộ khối, Đơn vị
- Chịu trách nhiệm chính v.v lập báo cáo kiểm soát việc thực hiện tuân thủ các quy định chính sách liên quan đến tài sản bảo đảm
- Chịu trách nhiệm chính v.v lập báo cáo phân tích ảnh hưởng của chính sách mới về tài sản bảo đảm đến hoạt động kinh doanh của các Đơn vị.
- Chịu trách nhiệm chính v.v giám sát khung giá/bảng giá tài sản bảo đảm phù hợp với chính sách tài sản bảo đảm.
2. Tư vấn, phối hợp xây dựng và góp ý kiến về chính sách liên quan đến tài sản bảo đảm
- Tư vấn cho các Đơn vị liên quan về chính sách tài sản bảo đảm (như công tác nhận và định giá tài sản bảo đảm, xác nhận hồ sơ tài sản bảo đảm).
- Phối hợp xây dựng và góp ý kiến về các chính sách như sản phẩm, quy định… liên quan đến tài sản bảo đảm
3. Xây dựng tiêu chí, quy chuẩn kiểm soát hoạt động của các tổ chức liên kết với Techcombank trong hoạt động định giá và hoạt động quản lý và giám sát tài sản bảo đảm
- Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí kiểm soát hoạt động của các tổ chức liên kết với Techcombank trong hoạt động định giá
- Xây dựng tiêu chí, quy chuẩn kiểm soát hoạt động của các tổ chức liên kết với Techcombank trong hoạt động quản lý và giám sát tài sản bảo đảm như (xác thực hồ sơ, bảo hiểm tài sản bảo đảm, bảo vệ hàng hóa…)
4. Trách nhiệm khác:
- Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
- Thực hiện công việc theo đúng quy định của Techcombank
- Tuân thủ theo sự sắp xếp công việc và đào tạo của Techcombank và Đơn vị
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Nhóm Xây Dựng và Tư Vấn TSBĐ

29/09/2019

10 triệu - 15 triệu

Hà Nội

Trưởng nhóm xây dựng và tư vấn TSBĐ:
1. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hành động hàng năm của nhóm:
- Nhận biết và quản trị rủi ro của Đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các Đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
- Lập và triển khai kế hoạch hoạt động của nhóm theo định hướng phát triển của Bộ phận và Đơn vị
- Đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của pháp luật và ngân hàng
- Xây dựng, triển khai công tác văn hóa tổ chức cơ sở mạnh theo định hướng VHTC của công ty.
2. Xây dựng và quản trị về chính sách tài sản bảo đảm:
- Kiểm soát xây dựng hệ thống chính sách về tài sản bảo đảm áp dụng cho toàn ngân hàng.
- Kiểm soát báo cáo phân tích ảnh hưởng của chính sách mới về tài sản bảo đảm đến hoạt động kinh doanh của các Đơn vị.
- Phối hợp kiếm soát/Giám sát hệ thống khung giá/bảng giá tài sản bảo đảm phù hợp với chính sách tài sản bảo đảm.
3. Tư vấn, phối hợp xây dựng và góp ý kiến về chính sách liên quan đến tài sản bảo đảm
- Kiểm soát công tác tư vấn cho các Đơn vị liên quan về chính sách tài sản bảo đảm (như công tác nhận và định giá tài sản bảo đảm, xác nhận hồ sơ tài sản bảo đảm).
- Kiểm soát việc phối hợp xây dựng và góp ý kiến về các chính sách như sản phẩm, quy định… liên quan đến tài sản bảo đảm
4. Xây dựng tiêu chí, quy chuẩn kiểm soát hoạt động của các tổ chức liên kết với Techcombank trong hoạt động định giá và hoạt động quản lý và giám sát tài sản bảo đảm:
- Kiểm soát nghiên cứu xây dựng các tiêu chí kiểm soát hoạt động của các tổ chức liên kết với Techcombank trong hoạt động định giá
- Kiểm soát xây dựng các tiêu chí, quy chuẩn kiểm soát hoạt động của các tổ chức liên kết với Techcombank trong hoạt động quản lý và giám sát tài sản bảo đảm như (xác thực hồ sơ, bảo hiểm tài sản bảo đảm, bảo vệ hàng hóa…)
5. Phối hợp với Giám đốc chính sách tài sản bảo đảm trong công tác đào tạo và tư vấn chính sách TSĐB
- Phụ trách công tác đào tạo nghiệp vụ định giá, nhận và quản lý, giám sát TSĐB
- Phụ trách công tác hướng dẫn Đơn vị thực hiện quy trình định giá TSĐB và giải đáp thắc mắc liên quan tới công tác nhận, quản lý, giám sát và định giá TSĐB.
6. Phát triển nguồn nhân lực:
- Quản lý nguồn lực trong đơn vị, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
- Chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển lực lượng kế cận của đơn vị
7. Trách nhiệm khác:
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Chính sách TSBĐ/ Chuyên gia Chính sách TSBĐ phân công
2 năm trước Xem thêm

Phó Giám Đốc Bán Lẻ - Khu Vực Nha Trang

28/09/2019

Thỏa thuận

Khánh Hòa

I/ Mục tiêu: Quản lý các hoạt động và hiệu quả của nhóm bán lẻ tại Đơn vị để đạt được chỉ tiêu của khối PFS đề ra.
II/ Trách nhiệm chính:
1. Quản lý nguồn nhân lực
- Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong bộ phận khách hàng cá nhân , đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
- Giám sát chi tiêu/KPI của từng cá nhân trong nhóm bán lẻ
- Xem các báo cáo trực tiếp về thực hiện công việc
- Lãnh đạo và hướng dẫn nhóm bán lẻ tại CN/PGD
- Huấn luyện, tư vấn và định hướng phát triển nghề nghiệp
- Đảm bảo phát triển và huấn luyện nghề nghiệp cho nhân viên bán lẻ
- Quản lý và lên kế hoạch cho vị trí kế thừa như yêu cầu.
2. Quản lý các chỉ số bán hàng và kinh doanh
- Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của Phòng theo định hướng hoạt động của Chi nhánh.
- Giám sát và quản lý hiệu quả bán lẻ so với chi tiêu và ngân sách.
- Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Phòng (hoặc của Chi nhánh)
- Các hoạt động hàng ngày
- Quản lý các hoạt động bán lẻ hàng ngày hoặc Nhóm khách hàng cá nhân
- Xem xét kết quả kinh doanh hàng ngày của chuyên viên khách hàng cá nhân qua các cuộc họp
- Hướng dẫn bán (áp dụng cho các chuyên viên khách hàng cá nhân mới)
- Đảm bảo CN/PGD luôn thực hiện đúng KPI hàng tháng của PFS
- Giám sát việc phát triển của thị trường bán lẻ và động thái của đối thủ trong khu vực CN/PGD và ý kiến hành động cho Giám đốc đơn vị
- Cùng Giám đốc khu vực và Khối PFS thực hiện huấn luyện, giới thiệu sản phẩm, đóng góp ý kiến cho các chiến dịch bán hàng của khối PFS
- Phát triển và quản lý quan hệ với các khách hàng lớn và các đối tác khác.
- Phê duyệt hồ sơ vay theo qui định của Techcombank.
- Giám sát chất lượng khoản vay cá nhân
3. Quản lý chất lượng dịch vụ
- Training/ Coaching / Giám sát cán bộ tại đơn vị thực hiện đúng quy định của các Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của ngân hàng
- Lên kế hoạch định kỳ hàng tuần trực tiếp tiếp xúc, phỏng vấn 2-3 khách hàng để tiếp thu ý kiến và xây dựng/ củng cố chất lượng dịch vụ tại đơn vị.
- Đảm bảo danh mục khách hàng vay vốn tại đơn vị được chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân chăm sóc sau khi giải ngân theo định kỳ hàng tháng.
4. Quản lý tính tuân thủ
- Đảm bảo các hoạt động của phòng tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
Kiểm soát mức độ tuân thủ các nội quy, quy định, quy trình chuẩn của ngân hàng.
5. Quản lý tình trạng nợ
- Đảm bảo cán bộ tại đơn vị triển khai đẩy đủ các bước theo quy định kiểm soát vay của ngân hàng.
- Kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ có vấn đề và xử lý nợ có vấn đề tại đơn vị.
- Kiểm soát, đảm bảo chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân nhắc nợ, đôn đốc khách hàng trả nợ, và chuyển phân luồng sang HUB xử lý nợ.
- Đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về các phương thức mới nhằm cải thiện nợ có vấn đề tại đơn vị cho Giám đốc đơn vị.
6. Phối hợp với các đơn vị liên quan
- Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
- Phối hợp với các bộ phận kinh doanh và nghiệp vụ của Khối PFS để thúc đẩy triển khai các chính sách, chương trình, kế hoạch tại chi nhánh theo định hướng kinh doanh của khối.
- Tổ chức việc ghi nhận các thông tin từ thị trường, phản hồi của khách hàng góp ý về KBL nhằm xây dựng các chính sách và sản phẩm bán lẻ có sức cạnh tranh cao và phù hợp với thị trường.
7. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Chi nhánh
2 năm trước Xem thêm
- Làm đầu mối thu thập thông tin từ các bộ phận liên quan trong quy trình (bên trong và bên ngoài Techcombank), phục vụ cho việc trình ký thuê địa điểm.
- Thực hiện soạn thảo Tờ trình và các thủ tục trình ký nội bộ về thuê địa điểm, thiết lập dự án cho mạng lưới Chi nhánh/Phòng giao dịch;
- Lưu trữ, theo dõi toàn bộ văn bản trình ký đến và đi của đơn vị.
- Đề xuất và triển khai các ý kiến cải tiến, nâng cao năng suất lao động theo chỉ đạo của Giám đốc quản trị và phát triển kênh vật lý;
- Đề xuất và triển khai các sáng kiến liên quan đến chiến lược của mạng lưới Chi nhánh/Phòng giao dịch và ATM theo chỉ đạo của Giám đốc quản trị và phát triển kênh vật lý ;
- Lưu trữ và quản lý hồ sơ của các Chi nhánh từ khi trình thuê địa điểm đến khi có Giấy phép hoạt động;
- Thu thập thông tin về mạng lưới của các ngân hàng đối thủ nhằm phục vụ phân tích, đánh giá chiến lược về Chi nhánh/Phòng giao dịch và ATM.
- Làm đầu mối với các đơn vị liên quan cung cấp dữ liệu phục vụ cho công tác phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh/Phòng giao dịch và ATM và đưa ra các đề xuất hỗ trợ và thúc đẩy hiệu quả hoạt động của Chi nhánh/Phòng giao dịch và ATM ;
- Báo cáo tiến độ thực hiện các công việc trên cho Giám đốc quản trị và phát triển kênh vật lý
2 năm trước Xem thêm
1. Định hướng và phát triển công tác phân tích, quản trị rủi ro ngành
- Tư vấn thông tin thị trường vĩ mô, vi mô, dữ liệu giá, thông tin chính sách, thông tin thị trường cung, cầu, hoạt động xuất nhập khẩu ngành
- Tư vấn và hỗ trợ xây dựng phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu phân tích ngành (kinh tế vi mô, vĩ mô); diễn biến giá của ngành để phục vụ cho công tác nhận và quản lý tài sản bảo đảm cũng như công tác cấp tín dụng,
- Tư vấn xây dựng bộ từ điển nhân tố tác động ngành và xác định nhóm nhân tố cơ bản/chính ảnh hưởng tới diễn biến và biến động, rủi ro ngành.
- Tham gia tư vấn xây dựng cấu trúc hệ báo cáo phân tích ngành và rủi ro ngành, chỉ rõ các cơ hội khai thác và rủi ro ngành;
-Tham gia tư vấn xây dựng hệ thống cảnh báo và dự báo diễn biến giá/chuỗi giá trị hoạt động của ngành dựa theo bộ nhân tố tác động ngành.
- Tham gia tư vấn xây dựng tiêu chí và cơ chế nhận diện, đánh giá biến động ngành tác động tới danh mục tín dụng và TSBĐ tại TCB.
- Tham gia tư vấn xây dựng tiêu chí đánh giá và lựa chọn nhóm ngành mục tiêu khai thác trong TCB và đề xuất cấp lãnh đạo
- Nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp và công cụ kỹ thuật vào công tác phân tích và dự báo ngành, nhận diện cảnh báo, quản trị rủi ro ngành.
2. Vận hành công tác phân tích ngành và quản trị rủi ro ngành
- Tư vấn các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro đối với các biến động của ngành có thể tác động đến các doanh nghiệp thuộc ngành và đưa ra cảnh báo kịp thời hỗ trợ cho ĐVKD.
- Cập nhật thông tin liên quan đến ngành/diễn biến giá, có ý kiến đối với việc chuẩn hóa thông tin dữ liệu
- Bổ sung thông tin, tài liệu và có ý kiến chuyên gia đối với các báo cáo phân tích tổng quan đặc thù của ngành và diễn biến ngành tại thế giới và Việt Nam.
- Thực hiện viết và có ý kiến chuyên gia đối với các báo cáo phân tích chuyên đề về ngành và công ty trong ngành/diễn biến giá, cảnh báo, hỗ trợ thực hiện báo cáo quản trị danh mục và các công việc cụ thể theo phân công của lãnh đạo.
- Nghiên cứu, phân tích nhằm hiểu rõ cơ chế vận hành đối với DN thuộc ngành: đầu vào, đầu ra, lợi thế, rủi ro của DN; doanh nghiệp chi phối thị trường, yêu cầu về vốn, doanh thu, định mức tiêu hao trong sản xuất/chế biến/thu mua, giá mua/bán nhanh; doanh nghiệp có thể mua/bán nhanh, giá mua/bán trong điều kiện thông thường,…
- Phân tích, đánh giá các rủi ro phát sinh và đề xuất cơ hội/thách thức khi khai thác ngành trong hoạt động cấp tín dụng,
- Giám sát biến động ngành, theo dõi diễn biến giá và cho ý kiến chuyên gia đối với các trường hợp có tác động đến danh mục toàn hàng
- Tham gia các cuộc khảo sát và nghiên cứu thị trường mà Trung tâm thực hiện v.v…/ Thực hiện điều tra thực địa tại địa bàn thuộc ngành nhằm chỉ ra đặc điểm và tính chất riêng biệt của ngành trên cơ sở khảo sát thực tiễn
- Tham gia vào việc tái rà soát, đánh giá các tiêu chí lựa chọn ngành, bộ từ điển nhân tố tác động ngành, các tiêu chí rủi ro/cơ hội khai thác ngành,… nhằm ứng dụng và điều chỉnh phù hợp tiêu chí ảnh hưởng tới diễn biến và hoạt động ngành trong phân tích hàng ngày.
- Tham gia các chương trình rà soát/phân tích với những nhóm ngành/dấu hiệu có nguy cơ phát sinh rủi ro nhằm tăng cường hoạt động cảnh báo sớm theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo
- Đóng góp ý kiến về các sản phẩm theo Ngành
3. Cảnh báo danh mục tín dụng/TSĐB theo biến động Ngành/ sản phẩm
- Phân tích và rà soát về TSBĐ theo thông tin cảnh báo ngành, cho ý kiến chuyên gia trên cơ sở danh mục, dựa theo các tiêu chí biến động ngành trong từng thời kỳ
-Tham gia công tác giám sát, cảnh báo và dự báo biến động giá/ngành dựa trên các tiêu chí đã xây dựng, nhằm hạn chế rủi ro ngành tác động tới danh mục theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo
- Bổ sung ý kiến chuyên gia đối với các cảnh báo, khuyến nghị về trạng thái danh mục ngành/sản phẩm gắn kèm với trạng thái danh mục tín dụng/TSBĐ.
- Quan sát và thực hiện cảnh báo DM tín dụng bị tác động dưới biến động của ngành/sản phẩm,
-Thường xuyên cập nhật các dấu hiệu rủi ro/cơ hội của ngành tác động mật thiết tới hoạt động tín dụng, kịp thời báo cáo và cảnh báo.
-Tham gia kiểm soát danh mục ngành theo TSĐB để đánh giá rủi ro cho TCB
4. Cảnh báo danh mục tín dụng/TSĐB theo biến động Ngành/ sản phẩm
- Phân tích và rà soát về TSBĐ theo thông tin cảnh báo ngành, cho ý kiến chuyên gia trên cơ sở danh mục, dựa theo các tiêu chí biến động ngành trong từng thời kỳ
- Tổ chức và tham gia công tác giám sát, cảnh báo và dự báo biến động giá/ngành dựa trên các tiêu chí đã xây dựng, nhằm hạn chế rủi ro ngành tác động tới danh mục theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo
- Bổ sung ý kiến chuyên gia đối với các cảnh báo, khuyến nghị về trạng thái danh mục ngành/sản phẩm gắn kèm với trạng thái danh mục tín dụng/TSBĐ.
- Quan sát và thực hiện cảnh báo DM tín dụng bị tác động dưới biến động của ngành/sản phẩm,
- Tham gia kiểm soát danh mục ngành theo TSĐB để đánh giá rủi ro cho TCB.
5. Phát triển nguồn nhân lực:
- Chịu trách nhiệm chính về đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ của bộ phận/nhóm
6. Trách nhiệm khác:
- Tham gia các diễn đàn về ngành/ chính sách vĩ mô của tổ chức bên ngoài
- Chủ động liên hệ với các cơ quan hành chính sự nghiệp/ Bộ ban ngành để thu thập thông tin về Ngành cần thiết, thiết lập cơ chế trao đổi thông tin.
- Chủ động xây dựng và thiết lập cơ sở thông tin ngành từ doanh nghiệp/cơ sở hoạt động kinh doanh trong ngành.
- Ghi nhận các vướng mắc, khó khăn, các bất hợp lý trong quá trình làm việc, đề xuất/góp ý cải tiến quy trình quy chế liên quan đến việc quy trình phát triển/ phê duyệt sản phẩm.
- Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị kinh doanh để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công
2 năm trước Xem thêm
1. Lập các báo cáo đánh giá phân tích chuyên sâu trạng thái rủi ro của từng tiểu loại rủi ro và hiệu quả QTRR của toàn hệ thống.
2. Có ý kiến chuyên gia cho các trạng thái rủi ro phát sinh và hiệu quả hoạt động của các giải pháp giảm thiểu rủi ro áp dụng.
3. Đánh giá các sự kiện rủi ro, đề xuất phương án và giải pháp, đánh giá hiệu quả hoạt động của của các phương thức giảm thiểu rủi ro áp dụng.
4. Thực hiện các báo cáo phân tích nguyên nhân gốc rễ của rủi ro hoạt động phát sinh và biện pháp phòng ngừa giảm thiểu RRHĐ.
5. Nghiên cứu đề xuất các phương thức đánh giá các rủi ro trọng yếu toàn hệ thống và đưa ra các yêu cầu quản lý cho các tiểu loại RRHĐ trọng yếu bao gồm các qui trình, chính sách, phương thức quản trị và các yêu cầu tối thiểu nhằm giảm thiểu và quản lý rủi ro.
6. Xây dựng danh mục các kịch bản sự kiện rủi ro trọng yếu hàng năm, các danh mục sự kiện rủi ro bất thường và các kế hoạch giảm thiểu rủi ro.
7. Lựa chọn các kịch bản và các chỉ số kiểm tra sức chịu đựng RRHĐ, thực hiện báo cáo kiểm tra sức chịu đựng cho các trạng thái RRHĐ bên ngoài và bên trong Techcombank.
8. Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Quản trị rủi ro hoạt động.
2 năm trước Xem thêm
1. Nghiên cứu và phát triển:
- Nguyên cứu cập nhật các chuẩn mực, kỹ thuật và thực hành quản trị rủi ro tiên tiến.
- Nghiên cứu và lựa chọn các đối tác tổ thức chuyên môn tư vấn về các chuẩn mực QTRR cho TCB.
- Tổ chức truyền thông đào tạo đảm bảo các bộ phận chức năng hiểu rõ và triển khai áp dụng
2. Ứng dụng thực tế:
- Hệ thống hóa hệ thống chính sách TDCN một cách hợp lý để có thể đáp ứng được nhu cầu kinh doanh hiện tại, kế hoạch dài hạn và xu hướng mới của thị trường tài chính
- Tùy chỉnh các phương pháp QTRR/thực hành tiên tiến để áp dụng phù hợp với TCB
- Tham gia triển khai công tác QTRR TDCN TDCN:
+ Định hướng tín dụng
+ Khung tiêu chí đánh giá chấp nhận danh mục giải pháp/sản phẩm (PAC)
+ Bộ tiêu chuẩn thẩm định
+ Công cụ, mô hình thẩm định
+ Cơ chế cảnh báo sớm
+ Triển khai xây dựng hệ thống cảnh báo sớm (EWS) rủi ro TDCN
+ Xây dựng mô hình dự báo chỉ tiêu chất lượng danh mục TDCN và Stress testing
3. Trách nhiệm khác:
- Các nhiệm vụ khác do GĐ Chính sách, nhận diện và giảm thiểu RR TDCN phân công
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Network và VoIP

22/09/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

1. Giám sát và báo cáo tình trạng hoạt động hằng ngày của hệ thống Core network, các kênh truyền dẫn chính (healthy daily checklist).
2. Hỗ trợ kỹ thuật ở mức Level 3 liên quan đến các sự cố của hệ thống Network, VoIP. Thực hiện các yêu cầu thay đổi cấu hình trên hệ thống theo quy trình quản lý thay đổi.
3. Phối hợp với các phòng ban khác thực hiện các dự án triển khai, nâng cấp, tối ưu hóa hệ thống.
4. Phối hợp với các đồng nghiệp thực hiện đầy đủ mục tiêu của bộ phận, tham gia xây dựng tài liệu nội bộ, các hoạt động chia sẻ công việc và hoạt động tăng cường đoàn kết nội bộ.
5. Lập nhật ký công việc cá nhân và định kỳ báo cáo Tổ Trưởng/Trưởng Phòng
6. Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo nội bộ, đào tạo cá nhân theo kế hoạch để rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
7. Định kỳ đánh giá bản thân, lập kế hoạch hành động cá nhân và các chỉ tiêu cam kết trong các kỳ công việc kế tiếp.
8. Hỗ trợ quản lý phòng máy chủ vùng (áp dụng với miền Trung và miền nam).
9. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Tổ Trưởng/ Trưởng phòng
2 năm trước Xem thêm
1. Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động nhằm đảm bảo thực hiện đúng và đủ các chức năng được giao:
• Xây dựng chương trình khảo sát, thu thập/ tổng hợp đa chiều, phân tích tổng quan dữ liệu, nhận diện các vấn đề trong công tác xây dựng, chuẩn hóa các chức danh, tiêu chuẩn kiến thức / kỹ năng, khung năng lực, danh mục đào tạo cho các vị trí phục vụ theo từng phân khúc khách hàng
• Tổ chức các chương trình đánh giá năng lực phục vụ công tác tuyển dụng đầu vào và công tác tuyển dụng cùng các khối chức năng
• Đề xuất các yêu cầu, tổ chức/ phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo chuyên môn cùng với bộ phận nghiệp vụ, phân tích / tư vấn tài chính, đào tạo chất lượng dịch vụ & kỹ năng mềm cơ bản cùng với Khối HR, Quản trị rủi ro cùng với KSRR&TT / QTRR/ CORM v.v
• Tổ chức các chương trình đào tạo / huấn luyện theo từng vị trí chức danh (đào tạo tân tuyển và đào tạo định kỳ) với sự hỗ trợ của TTĐT, khối HR
• Tham gia góp ý xây dựng và trực tiếp triển khai các chương trình phát triển cá nhân PDP cán bộ theo từng phân khúc
• Đề xuất xây dưng và triển khai các sáng kiến khác nhằm nâng cao văn hóa hiếu học / liên tục phát triển chuyên môn
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng nhóm
• Tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của pháp luật và ngân hàng
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu:
Trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý, điều phối các hoạt động liên quan đến việc tái thiết kế toàn bộ các quy trình, quy định, hướng dẫn sản phẩm Ngân hàng giao dịch do tác động của hệ thống TB platform.
Làm việc với PwC, team dự án kỹ thuật TB platform, TB BAUs, các sáng kiến T3, T6 của TB và các bên liên quan nhằm:
• Đánh giá các điểm tồn tại của quy trình hiện tại và cơ hội cải tiến quy trình sản phẩm TB khi có dự án TB platform
• Tái thiết kế quy trình sản phẩm TB nhằm triển khai hệ thống TB platform một cách hiệu quả
• Tinh giản, đồng nhất và tăng cường tự động hóa việc vận hành các quy trình sản phẩm của TB
• Đồng nhất cơ chế ban hành, quản lý các quy trình sản phẩm của TB hiệu quả hơn.
Trách nhiệm chính:
1. Phân tích các quy trình sản phẩm TB hiện tại để đưa ra điểm tồn tại cần cải thiện
2. Phân tích các điểm thay đổi trong quy trình sản phẩm do tác động của TB platform
3. Tái thiết kế quy trình sản phẩm TB sau khi go live hệ thống TB platform
4. Thực hiện kiểm thử quy trình trên hệ thống mới và thực hiện điều chỉnh quy trình (nếu cần thiết)
5. Thực hiện điều chỉnh/ ban hành mới/ hết hiệu lực các quy định, quy trình sản phẩm dịch vụ TB để triển khai hệ thống TB platform tới KH và toàn bank
6. Xây dựng quy chế quản trị biên soạn, ban hành và đánh giá định kỳ các quy định, quy trình, hướng dẫn sản phẩm, vận hành sản phẩm TB.
7. Phối hợp với workstream Nâng cao năng lực của dự án TB platform nhằm thiết kế tài liệu đào tạo và thực hiện đào tạo quy trình, quy định sản phẩm mới cho các bộ phận sản phẩm, vận hành, kinh doanh của Ngân hàng và cho khách hàng.
8. Thực hiện việc đánh giá áp dụng quy trình vào kinh doanh sau go-live và bàn giao các quy trình về cho BAUs quản lý.
9. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của PM và Giám đốc dự án
2 năm trước Xem thêm
• Giám sát và khắc phục sự cố của Cơ sở dữ liệu, SQL
• Phát triển, vận hành và quản lý Cơ sở dữ liệu
• Thiết lập, phân quyền người dùng thao tác với Cơ sở dữ liệu
• Quản lý chính sách, qui trình Cơ sở dữ liệu trình để đảm bảo an ninh
• Quản lý sao lưu / khôi phục Cơ sở dữ liệu
• Quản lý công việc tự động hóa Cơ sở dữ liệu
• Hỗ trợ, kết hợp với lập trình viên để xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu
2 năm trước Xem thêm
Hỗ trợ quá trình lập và phân bổ kế hoạch kinh doanh của Khối
• Làm việc với Phân tích kinh doanh của Khối TCKH để xây dựng kế hoạch kinh doanh năm của Khối DVNH và TC Cá nhân
• Xây dựng mô hình phân bổ kế hoạch kinh doanh năm theo các mặt cắt trọng yếu của Khối PFS (phân khúc khách hàng/sản phẩm/kênh bán) và trình GĐ Phân tích và kế hoạch phê duyệt
• Thực hiện việc hợp nhất kế hoạch kinh doanh năm theo từng mặt cắt trọng yếu nói trên thành kế hoạch tổng thể của cả Khối
• Phân tích hiệu quả kinh doanh để hỗ trợ quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh năm của các bộ phận trong nội bộ Khối
• Tham gia hướng dẫn việc lập và phân bổ kế hoạch dựa trên các định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động đã xác định cùng Phân tích kinh doanh của Khối TCKH theo các yếu tố ảnh hưởng chính (drivers) – Ví dụ: dựa trên các đặc điểm, định hướng và các yếu tố về khách hàng mới, khách hàng hiện hữu, tiền mới, tiền cũ…để hướng dẫn việc lập và phân bổ kế hoạch kinh doanh cho các Vùng
• Tham gia phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, các chương trình kinh doanh trong từng thời kỳ theo những driver cụ thể từđó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao/cải thiện hiệu quả kinh doanh trong từng giai đoạn triển khai.
Phân tích chuyên sâu:
• Kiếm soát tất cả các báo cáo do các bộ phận trong Khối PFS yêu cầu
• Tham gia phối hợp với Phân tích kinh doanh của Khối TCKH để xác định các tiêu chí nâng cao hiệu quả phù hợp với định hướng chiến lược lâu dài của Ngân hàng dành cho Khối dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân
Hỗ trợ quá trình lập và phân bổ kế hoạch kinh doanh của Khối
Các hỗ trợ khác liên quan tới thông tin/dữ liệu quản trị
• Tổng hợp các yêu cầu cung cấp và phân tích các dữ liệu trong Hệ thống thông tin quản trị
• Đề xuất cải tiến các loại hình báo cáo cụ thể trong từng thời kỳ
Thực hiện việc xây dựng và quản lý chi phí hoạt động, chi phí rủi ro của Khối
2 năm trước Xem thêm

Customer Experience Manager

15/09/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

▪ Craft a deep understanding of MPlus subscribers and their lifecycle journey through both quantitative and
qualitative analysis, sharing insights across the organization
▪ Identify key opportunities in the customer journey and test ways to increase subscriber engagement, reduce churn, and improve LTV per member
▪ Influence and align partners on recommendations and objectives
▪ Build network of membership, loyalty, and subscription owners from like-businesses for best practices, new
ideas, and what works/doesn’t work
▪ Provide analytics and recommendations, and help deploy our customer segmentation and alignment of resources
to customers as part of our annual strategic planning (Go For Growth) in Customer Success
▪ Ongoing alignment of our resources to customers in Customer Success and Renewals
▪ Develop recommendations and build presentations for executive leadership in Customer Success
▪ Process development and documentation of our territory management, carving, and capacity planning initiatives
▪ Modeling and analytics to support long range planning and development of new ideas to scale our business
2 năm trước Xem thêm

Marketing Analyst/customer Analyst

15/09/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

▪ Analysis: Identify business challenges and opportunities for improvement and solve for them using analysis to make strategic or tactical recommendations
▪ Marketing: Support direct-to-consumer marketing efforts for select products, and strategic intent for products distributed through the retail channel. Help build targeted insights to inform the design and development of new customer acquisitions, as well as concepts designed to deliver on new go to market strategies
▪ Execution: Involve problem frame-works, develop hypotheses, test and analysis, solution development, scope operational feasibility, lead implementation efforts and develop a monitoring plan
▪ Partnership: Work closely with colleagues across M Plus including: IT, Sales, Operations, Finance and others to drive improvement in quality, volume, service, and profitability
▪ Ensure reporting is impactful and meaningful for the business – visibility is important, but success is not measured in the number of reports you create; how they impact our business decision making is what matters
▪ Work effectively with internal/external resources to define analytical objectives/data requirements, obtain data and perform in-depth analyses to achieve a defined business objective
▪ Strong business judgment, leadership and integrity: He/she should be a tenacious decision maker, able to bring a healthy, aggressive, yet responsible approach to business
▪ Clear results orientation: display an intense focus on achieving both short and long term goals. He/she should be able to drive and execute an agenda in an uncertain and fluid environment
▪ Examine data sources and ensure that reporting and presentations are accurate and logical
2 năm trước Xem thêm
1. Quản trị và phát triển kênh:
• Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kênh vật lý trong từng thời kỳ như một phần chiến lược của ngân hàng. Cung cấp thông tin và phối hợp với bộ phận Quản lý Kế hoạch để xây dựng kế hoạch tổng hợp của Khối.
• Quản lý, triển khai kế hoạch PTML hàng năm.
• Xây dựng và duy trì các chuẩn mực mô hình chi nhánh, mô hình chọn địa điểm.
• Xây dựng, triển khai các chương trình tối ưu hóa mạng lưới và phối hợp với đơn vị SSE, GĐ Vùng để cải thiện thực sự những đơn vị có kết quả hoạt động kinh doanh kém thông qua các giải pháp chuyển địa điểm, đóng cửa, sáp nhập (nếu phù hợp).
• Xây dựng và quản lý ngân sách thuê trụ sở và bảo trì, cải tạo, sửa chữa mạng lưới của Khối Bán hàng và Kênh phân phối.
• Quản lý và thực hiện hoàn thiện giấy phép của mạng lưới.
• Thẩm định và trình phê duyệt các dự án liên quan đến mạng lưới.
• Làm đầu mối làm việc với Công ty dịch vụ triển khai thực công tác thuê địa điểm cho CN/PGD.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Quản trị kênh phân phối
2. Đảm bảo các hoạt động của bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
3. Công tác quản lý nguồn nhân lực
• Công tác truyền thông, định hướng cho cán bộ trong bộ phận thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của hệ thống
• Training/ Coaching / Giám sát cán bộ tại bộ phanaj thực hiện đúng các quy chuẩn, quy trình quy định của ngân hàng
• Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho bộ phận.
4. Đảm bảo các hoạt động của bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
5. Công tác văn hóa tổ chức:
• Đảm bảo công tác quản lý tại đơn vị theo đúng 3 nguyên tắc: công bằng, minh bạch và tôn trọng.
• Đảm bảo làm gương trong công tác xây dựng văn hóa tổ chức
• Đảm bảo triển khai đúng, đầy đủ các kế hoạch triển khai văn hóa tổ chức; các CBNV hiểu và áp dụng nhất quán các giá trị văn hóa tổ chức, các chuẩn mực hành vi
2 năm trước Xem thêm

Uiux Expert (Local and Expat Candidates Are Welcome)

08/09/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

Overall, The UX designer’s primary responsibility will be to drive user experience design from end-to-end, including discovery, ideation, concept creation, detailed design, prototypes and validation. UX Designers typically work with Product Owners and developers within the digital lab/factory to create elegant user experiences that facilitate the capture of business impact (e.g., customer loyalty, employee engagement and productivity)
- Produce and review wireframes and story boards for digital products
- Clearly articulate design needs and key decisions to business stakeholders across markets and brands collaborating closely with Product Owners
- Design elegant and delightful product experiences as part of a cross-functional agile product teams
- Research, identify and articulate customer needs
- Build prototypes and design tests to validate customer needs, requirements and behaviors
- Help Product Owners define both long and short-term vision and roadmap for digital products
- Collaborate with other designers within and cross-team to problem solve design challenges and maintain a level of design consistency and coherence across products
2 năm trước Xem thêm

Product Owner (Senior Manager)

08/09/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

- Act as a principal voice of customer, customer and / or end-user ambassador
- Lead evolution of and own product vision and customer value proposition
- Collectively build product vision and time-horizon based roadmap
- Collectively build product MVP and release plan
- Lead sprint demo and review conversations
- Facilitate functional progress update to impacted stakeholders
- §Shield squad and support scrum master in ensuring MVP (and CVP) spirit is maintained from untoward impact of scope creep.
2 năm trước Xem thêm

Talent Acquisition

08/09/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

Digital team of Techcombank is seeking a tech-savvy Talent Acquisition Specialist who will oversee the company full-cycle recruiting and source potential candidates through various online channels and jobs postings (e.g social platforms and professional networks).
Job Location: Ha Noi, Viet Nam
Responsibilities include, but are not limited to:
• Coordinate with other department Heads to identify staffing needs
• Determine selection criteria
• Source potential candidates through various online channels and job postings (LinkedIn, Vietnamworks, IT Viec, Facebook…)
• Plan interview and selection procedures, including screening calls, assessments and in-person interviews
• Design job descriptions and interview questions that reflect each position’s requirements
• Work closely with Techcombank Human Resource department to facilitate a smooth on-boarding process for new employees
• Seek out and recommend creative new ways of sourcing talents
• Organize and attend job fairs and recruitment events to stay up-to-date with industry trends
• Forecast quarterly and annual hiring needs by department
2 năm trước Xem thêm

UI UX Designer

08/09/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

Overall, The UX designer’s primary responsibility will be to drive user experience design from end-to-end, including discovery, ideation, concept creation, detailed design, prototypes and validation. UX Designers typically work with Product Owners and developers within the digital lab/factory to create elegant user experiences that facilitate the capture of business impact (e.g., customer loyalty, employee engagement and productivity)
- Produce and review wireframes and story boards for digital products
- Clearly articulate design needs and key decisions to business stakeholders across markets and brands collaborating closely with Product Owners
- Design elegant and delightful product experiences as part of a cross-functional agile product teams
- Research, identify and articulate customer needs
- Build prototypes and design tests to validate customer needs, requirements and behaviors
- Help Product Owners define both long and short-term vision and roadmap for digital products
- Collaborate with other designers within and cross-team to problem solve design challenges and maintain a level of design consistency and coherence across products
2 năm trước Xem thêm

Product Owner

08/09/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

- Act as a principal voice of customer, customer and / or end-user ambassador
- Lead evolution of and own product vision and customer value proposition
- Collectively build product vision and time-horizon based roadmap
- Collectively build product MVP and release plan
- Lead sprint demo and review conversations
- Facilitate functional progress update to impacted stakeholders
- Shield squad and support scrum master in ensuring MVP (and CVP) spirit is maintained from untoward impact of scope creep.
2 năm trước Xem thêm
•Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, IT để xác định yêu cầu dữ liệu, mục đích sử dụng dữ liệu để xây dựng các phương án, giải pháp
•Phân tích dữ liệu master và luồng dữ liệu để chuẩn hóa, quản lý chất lượng dữ liệu
•Thực hiện phân tích, báo cáo dữ liệu người dùng theo yêu cầu kinh doanh
•Đưa ra insight và lời khuyên phục vụ phát triển sản phẩm, kinh doanh
•Thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình kinh doanh theo yêu cầu
•Xây dựng mô hình định lượng dự báo hành vi khách hàng để phục vụ cho việc đưa ra các quyết định kinh doanh
2 năm trước Xem thêm
- Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật xu hướng thiết kế, trải nghiệm người dùng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các sản phẩm (web/mobile)
- Nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích hành vi người dùng trên những dòng sản phẩm cụ thể, phục vụ các đối tượng cụ thể, từ đó đưa ra phương án cho giao diện người dùng, trải nghiệm người dùng trên từng thành phần của sản phẩm (Website /Mobile)
- Cập nhật xu thế thiết kế UI/UX mới nhất trên thị trường
- Xây dựng bộ quy chuẩn thiết kế UI/UX cho từng sản phẩm
- Xây dựng giao diện đồ họa tuân thủ bộ quy chuẩn thiết kế, đáp ứng tốt hành vi người dùng
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan: kinh doanh, công nghệ và thiết kế..để lựa chọn phương án thiết kế UI/UX xuyên suốt dự án sản phẩm/dịch vụ;
- Đánh giá, tư vấn cho các dự án về giao diện, giao diện web mobile, ứng dụng di động, trải nghiệm người dùng trên các môi trường và đối tượng sử dụng khác nhau
2 năm trước Xem thêm
1. Giữ vai trò Sale Online Manager trong các scrum team (theo mô hình agile):
2. Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu bán các sản phẩm/dịch vụ (thẻ, tiết kiệm, đầu tư, khoản vay) trên kênh điện tử (website, internet banking, mobile banking) của Ngân hàng Techcombank.
3. Chủ trì, phối hợp với các nhân viên có kinh nghiệm sale của ngân hàng để xây dựng và cải tiến các quy trình/kịch bản bán online trên kênh điện tử.
4. Phối hợp với Scrum team để đưa các kịch bản bán online vào các tính năng của kênh điện tử.
5. Phối hợp và đưa ra yêu cầu cho các chuyên gia về dữ liệu, chuyên gia về trải nghiệm, các bộ phận nghiệp vụ offline của ngân hàng để tối ưu phễu bán online và trải nghiệm mua online của Khách hàng.
6. Phối hợp với bộ phận Marketing xây dựng các chiến dịch tăng nhận biết và thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ internet banking/mobile banking và các sản phẩm bán trên kênh điện tử; thiết kế các ưu đãi về giá, phần thưởng, … để thu hút khách hàng đăng ký online sử dụng sản phẩm dịch vụ.
2 năm trước Xem thêm
Hỗ trợ Giám đốc Quản trị hoạt động kinh doanh tập đoàn, ALM và MIS - Khối TCKH với các nhiệm vụ chính như sau:
1. Tổ chức phát triển bộ máy hoạt động của Phòng
• Xây dựng cơ cấu tổ chức, kế hoạch hoạt động / cẩm nang hoạt động cho Phòng Kiểm soát Tài chính công ty con/liên kết theo định hướng của Giám đốc Quản trị hoạt động kinh doanh, ALM và MIS;
• Tổ chức, điều phối triển khai kế hoạch hoạt động theo phê duyệt.của Giám đốc Quản trị hoạt động kinh doanh, ALM và MIS
2. Điều hành việc kiểm soát hoạt động Kế toán/Thuế/Tài chính của các Công ty con/liên kết
• Điều hành việc kiểm soát và giám sát về mặt kế toán/thuế/tài chính của các công ty con và công ty liên kết nhằm đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán, phát hiện ra các sai sót cũng như các điểm không hợp lý trong chi phí, các điểm không tuân thủ với pháp luật, định mức, quy chế đã ban hành và ngăn ngừa các rủi ro, đặc biệt là rủi ro gian lận
• Đảm bảo các công ty con/liên kết gửi báo cáo cho TCB đúng hạn cho việc lập báo cáo hợp nhất
• Đảm bảo kết quả hoạt động của các công ty con/liên kết được giám sát điều chỉnh theo mục đích quản lý của TCB
• Đảm bảo các công ty con và công ty liên kết tuân thủ các quy định của Nhà nước và quy định nội bộ của công ty và của TCB về kế toán/thuế/tài chính
• Giám sát về mặt tài chính liên quan đến các khoản đầu tư, phát hành trái phiếu và các giao dịch tài chính khác tại các công ty.
• Tiến hành kiểm tra các công ty tối thiểu 02 năm/01 lần nhằm phát hiện ra các thiếu sót, hạn chế và rủi ro các mặt kế toán, tài chính, thuế và quản trị, đề xuất các khuyến nghị và giám sát việc thực hiện các khuyến nghị
• Kết hợp với bộ phận thuế của TCB để lên kế hoạch và đảm bảo tối ưu thuế của từng công ty
• Chỉ đạo việc đánh giá kết quả công việc của kế toán trưởng của các công ty
3. Điều hành việc kiểm soát quy trình lập kế hoạch, doanh thu/chi phí phát sinh của Các Công ty con/liên kết
• Điều hành các hoạt động tài chính / vốn / đầu tư / kiểm soát trong bộ phận Kế toán tài chính của Công ty con/liên kết
• Điều hành việc xây dựng kế hoạch hàng năm của các công ty con/liên kết, rà soát các chi phí không hợp lý và kiểm soát việc định giá đối với các Công ty con/liên kết phục vụ nội bộ nhằm đảm bảo hiệu quả tối ưu cho cả tổ chức và giám sát việc thực hiện
• Điều hành việc giám sát quản lý chi phí của các công ty con và công ty liên kết thông qua công cụ kiểm tra ngân sách và bộ máy kế toán tại công ty
• Tham gia rà soát việc xây dựng giá cho các dịch vụ của công ty con/liên kết cho TCB đảm bảo minh bạch và tiết kiệm chi phí cho TCB
• Điều hành việc xác định giá sản phẩm dịch vụ của Các công ty con/liên kết theo tiêu chí phù hợp với quy định của Pháp luật và Ngân hàng
4. Giám sát việc xây dựng, hoàn thiện tổ chức và hệ thống chính sách Kế toán/Thuế/Tài chính của Công ty con/công ty liên kết
• Giám sát tổ chức bộ máy nhân sự của bộ phận kế toán của từng công ty con/liên kết, bao gồm đưa ý kiến cuối cùng (50%) về tuyển chọn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
• Chỉ đạo và giám sát bộ phận kế toán tại các công ty xây dựng và liên tuc hoàn thiện và thống nhất các quy trình, chính sách cho kế toán và tài chính tại các công ty
5. Thực hiện vai trò cầu nối về Kế toán/Thuế/Tài chính giữa Techcombank với Các Công ty con/liên kết
• Hỗ trợ trực tiếp/gián tiếp các Công ty con/liên kết giải đáp các thắc mắc về kế toán/thuế/tài chính/chính sách của Techcombank
• Thực hiện vai trò cầu nối giữa Phòng Kế toán các Công ty với các bộ phận chức năng của Techcombank như Tư vấn thuế, Chính sách Kế toán, Kiểm soát Tài chính, Kế toán Thanh toán và các Phòng ban khác như Quản trị Rủi ro, Phát triển Kênh phân phối, An ninh Nội bộ…để đảm bảo sự phối hợp kịp thời và hiệu quả trong việc xử lý nghiệp vụ chuyên môn và giải quyết các sự vụ phát sinh
6. Các công việc khác
• Các công việc khác theo phân công của Giám đốc Quản trị hoạt động kinh doanh, ALM và MIS
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Gia Bảo Hiểm Doanh Nghiệp (Bis)

05/09/2019

Thỏa thuận

Hà Nội Hải Phòng Hồ Chí Minh

1. Tư vấn và Bán hàng
(i) Khách hàng: Gia tăng giá trị và bảo vệ nguồn lực nhân sự cho doanh nghiệp:
- Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu tài chính và chính sách/mục đích phúc lợi của khách hàng doanh nghiệp (giữ chân nhân sự, tri ân nhân sự…).
- Mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ trước và sau bán hàng.
- Hoàn thiện đầy đủ bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm cần thiết Khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong các hoạt động: khám y tế,bàn giao hồ sơ bảo hiểm, hỗ trợ khách hàng về thủ tục yêu cầu bồi thường và nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường theo đúng quy định của TCB và đối tác bảo hiểm
- Xử lý, giải quyết các yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp/ đột xuất của khách hàng một cách nhanh nhạy, kịp thời, và thỏa đáng.
- Tìm kiếm các cơ hội giới thiệu khách hàng tới các lực lượng bán khác tại Techcombank (Ví dụ: FEB, Flexicash…)
- Là đầu mối đầu chính hỗ trợ khách hàng khi khách hàng phát sinh các
yêu cầu hỗ trợ, tư vấn, vướng mắc về bảo hiểm
- Lưu trữ và cập nhật báo cáo hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng về kết quả bán/ kết quả giới thiệu khách hàng từ lực lượng bán của Techcombank
(ii) Dịch vụ: Tạo dựng và đảm bảo chất lượng dịch vụ, mối quan hệ với khách hàng
- Xây dựng mối quan hệ bền chặt, tốt đẹp với khách hàng, góp phần tạo dự người thương hiệu Techcombank hướng tới định vị thương hiệu Tiên Phong – Khác Biệt.
- Là đầu mối đầu chính hỗ trợ khách hàng khi khách hàng phát sinh các yêu cầu hỗ trợ, tư vấn, vướng mắc về bảo hiểm
- Đảm bảo lưu dấu một chất lượng dịch vụ tốt nhất trong từng bước hành trình trải nghiệm của Khách hàng
2. Hệ thống và quy trình
- Tuân thủ tuyệt đối các chính sách của Techcombank về: bảo mật thông tin, quyền riêng tư của khách hàng, các chuẩn mực hành vi như một Techcomer.
- Tuân thủ những thỏa thuận về chất lượng dịch vụ giữa TCB và đối tác bảo hiểm.
- Tuân thủ quy trình bán, phát hành hợp đồng bảo kiểm tuân theo tiêu chuẩn của TCB và đối tác bảo hiểm
3. Con người:
- Không ngừng nâng cao kiến thức & các kỹ năng mềm để đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao và phức tạp về chất lượng dịch vụ, đảm bảo mọi khách hàng đều hài lòng với dịch vụ được cung cấp thông qua việc tự học và tham gia các khóa đào tạo
- Luôn có tinh thần tự học hỏi trong công việc và cuộc sống
- Luôn có thái độ cởi mở chia sẻ thông tin với người khác theo đúng chức năng nhiệm vụ và chuẩn mực ứng xử của Techcombank, có tinh thân sẵn sàng đón nhận thay đổi
- Làm chủ, chịu trách nhiệm trong công việc, thông qua định hướng rõ ràng, hướng đến kết quả vượt trội
- Nhận thức đầy đủ về văn hóa tổ chức và thực hiện nhiệm vụ theo giá trị cốt lõi, chuẩn mực hành vi của Techcombank, thể hiện DNA của Techcomer.
- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng văn hóa tổ chức của Techcombank
2 năm trước Xem thêm

Khu Vực Miền Bắc - Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh Sản Phẩm Bảo Hiểm

05/09/2019

Thỏa thuận

Hà Nội Quảng Ninh Thanh Hóa

1. Hỗ trợ trước và trong quá trình bán hàng
- Hoàn thiện đầy đủ các giấy tờ/ hồ sơ cần thiết cho hợp đồng bảo hiểm của Khách hàng
- Hỗ trợ hướng dẫn Khách hàng đi kiểm tra y tế
- Bàn giao hồ sơ bảo hiểm tới Khách hàng theo đúng quy định của Techcombank và đối tác bảo hiểm
2. Hỗ trợ sau quá trình bán hàng:
- Hỗ trợ thay đổi các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của Khách hàng
- Thông báo kì đóng phí tái tục tới Khách hàng và hỗ trợ khách hàng đóng phí bảo hiểm định kỳ
- Hỗ trợ tra soát thông tin và chuyển yêu cầu tới bộ phận phụ trách tra soát của Techcombank
- Tiếp nhận yêu cầu hướng dẫn hoàn thiện thủ tục bồi thường (biểu mẫu/công cụ..)
- Tiếp nhận và kiểm tra thông tin/điều khoản hợp đồng bảo hiểm của khách hàng
- Là đầu mối đầu tiên để khách hàng liên lạc khi phát sinh các nhu cầu liên quan đến hợp đồng bảo hiểm đã mua
3. Hệ thống và quy trình
- Tuân thủ tuyệt đối các chính sách của Techcombank về: bảo mật thông tin, quyền riêng tư của khách hàng, các chuẩn mực hành vi như một Techcomer.
- Tuân thủ những thỏa thuận về chất lượng dịch vụ giữa Techcombank và đối tác bảo hiểm.
- Tuân thủ quy trình bán, phát hành hợp đồng bảo kiểm tuân theo tiêu chuẩn của Techcombank và đối tác bảo hiểm
4. Con người:
- Không ngừng nâng cao kiến thức & các kỹ năng mềm để đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao và phức tạp về chất lượng dịch vụ, đảm bảo mọi khách hàng đều hài lòng với dịch vụ được cung cấp thông qua việc tự học và tham gia các khóa đào tạo.
- Luôn có tinh thần tự học hỏi trong công việc và cuộc sống
- Làm chủ, chịu trách nhiệm trong công việc, thông qua định hướng rõ ràng, hướng đến kết quả vượt trội
- Nhận thức đầy đủ về văn hóa tổ chức và thực hiện nhiệm vụ theo giá trị cốt lõi, chuẩn mực hành vi của Techcombank, thể hiện DNA của Techcomer.
- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng văn hóa tổ chức của Techcombank
2 năm trước Xem thêm
Phân tích, đề xuất, xây dựng, điều chỉnh, tư vấn, biên soạn chính sách, qui định, qui trình, hướng dẫn (chủ động hoặc theo đề xuất của Đơn vị) phù hợp với cơ cấu tổ chức trong từng thời kỳ, phù hợp với qui định.
Đầu mối triển khai các công việc liên quan đến qui định, chính sách, hướng dẫn.. như: tổ chức tham gia dự án, đào tạo, truyền thông, hướng dẫn, tư vấn …theo yêu cầu thực tế hoặc khi được yêu cầu.
Đại diện HR (theo phân công) để làm việc phối hợp với các Đơn vị khác hoặc đối tác bên ngoài TCB để triển khai các công việc liên quan đến qui định, chính sách, hướng dẫn, qui trình … để đảm bảo phù hợp với yêu cầu công việc và budget nhân sự theo năm.
Đầu mối báo cáo, lưu trữ, quản lý và kiểm soát, đề xuất.. các thông tin liên quan đến qui định, chính sách, qui trình, hướng dẫn của khối HR.
Bảo đảm các thông tin về chính sách, qui định, qui trình, hướng dẫn.. ( sau khi nhận được phê duyệt của cấp có thẩm quyền được cập nhất trên mạng nội bộ của Khối QTNNL, TCB.
Cập nhật các thông tin thay đổi về chính sách của Ngân hàng và các chính sách/ luật của nhà nước để có những đề xuất điều chỉnh chính sách nhân sự phù hợp.
Thực hiện phân tích đánh giá hiệu quả của các Qui định chính sách sau chỉnh sửa/ ban hành. Tư vấn & đề xuất giải pháp.
2 năm trước Xem thêm
1. Trách nhiệm chung:
- Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... , và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
- Tuân thủ sự sắp xếp công việc và đào tạo của Techcombank, của Mảng / Khối.
2. Trách nhiệm chuyên môn:
- Nghiên cứu và đề xuất hạn mức chấp nhận rủi ro, phương pháp nhận biết/công cụ đo lường/kiểm soát và giám sát rủi ro tín dụng (Theo danh mục, đối tượng khách hàng, ngành, sản phẩm,...).
- Xây dựng và quản lý chính sách, định hướng tín dụng, chính sách tài sản đảm bảo.
- Thiết lập hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, các mô hình/cơ sở dữ liệu rủi ro đối tác.
- Đề xuất thiết lập các giới hạn, hệ thống cảnh báo sớm rủi ro, phòng ngừa rủi ro và phương pháp cơ cấu nợ, tái cấu trúc khoản vay/khách hàng/danh mục đối với hoạt động cấp tín dụng và đầu tư.
- Thực hiện báo cáo danh mục hàng ngày, báo cáo danh mục hàng tháng, báo cáo stress test.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng quy trình, mẫu biểu, các văn bản liên quan đến thẩm định các định chế tài chính.
3. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận/Giám đốc Mảng
2 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Bảo Hiểm Vùng

31/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Chiến lược và hoạch định
Hỗ trợ Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Bảo Hiểm Miền trong việc phát triển và vận hành Mô hình Kinh Doanh Bảo Hiểm, chịu trách nhiệm về hoạt động liên quan tới hoạt động phân phối Sản phẩm bảo hiểm tại Vùng, theo định hướng chiến lược và mục tiêu của Ngân hàng.
2. Phát triển kinh doanh:
 Phát triển và quản lý kênh phân phối hiệu quả
- Tuyển dụng và xây dựng đội ngũ bán hàng phù hợp với mục tiêu ngân hàng và phù hợp với khu vực quản lý.
- Phát triển và quản lý các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động; có sự hướng dẫn bài bản để đảm bảo kế hoạch thành công và phát triển bền vững
- Tổ chức, thiết kế và đánh giá KPI cho kênh bán
- Quản lý các hoạt động thúc đẩy bán: các hoạt động kinh doanh, tưởng thưởng, ghi nhận, phúc lợi cho đội ngũ bán hàng.
- Tăng sự nhận biết về sản phẩm Bảo hiểm đối với nhóm Khách hàng mục tiêu.
- Xây dựng quan hệ mật thiết và gắn bó với các Khối Kinh Doanh và Kênh Phân Phối S&D để phân phối sản phẩm bảo hiểm hiệu quả.
 Phát triển và quản lý đội ngũ bán
- Truyền cảm hứng và dẫn dắt đội triển khai sản phẩm bảo hiểm từ bộ phận bán lẻ, SME tới mạng lưới bán hàng để truyền tải trải nghiệm tuyệt vời và chất lượng dịch vụ bảo hiểm tốt nhất đến tất cả khách hàng.
- Giám sát, quản lý và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên và lực lượng bán hàng để đạt được mục tiêu kinh doanh đặt ra.
- Kiểm tra và đảm bảo phát triển kĩ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp của nhân viên và đảm bảo cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tới khách hàng
- Xây dựng Lộ trình phát triển nghề nghiệp để thu hút và giữ chân nhân tài.
 Hoạt động đào tạo và phát triển
- Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo bảo hiểm, các kĩ năng mềm cho nhân viên kinh doanh và đội ngũ bán hàng trực tiếp nhằm đảm bảo chất lượng, phát triển và năng suất đề ra.
- Đảm bảo nhân viên và lực lượng bán được đào tạo đầy đủ tất cả các chương trình đào tạo bắt buộc bởi quy định của pháp luật
 Quản lý rủi ro
Kiểm soát các hoạt động phân phối sản phẩm nhằm đảm bảo tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, chính sách, quy trình đã được thống nhất và quy định pháp luật.
3. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám Đốc Khối
2 năm trước Xem thêm
a. Xây dựng/quản lý sản phẩm về Trade Finance
- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hành động hàng năm đối vói các sản phẩm và Trade Finance
- Quản lý kết quả kinh doanh, chương trình hành động, chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh về Trade Finance
- Phối hợp với Khối NH giao dịch để phát triển/điều chỉnh sản phẩm/ gói sản phẩm về Trade Finance
- Xây dựng/ điều chỉnh/đóng gói các giải pháp về quản lý dòng tiền nhằm đáp ứng nhu cầu của từng phân khúc/ tiểu phân khúc/ từng vùng/ miền một cách hiệu quả
b. Quản lý hiệu quả/tư vấn sản phẩm:
- Theo dõi tình hình giá vốn nội bộ, thu thập thông tin lãi suất/ phí trên thị trường
- Phối hợp cùng NH GD tư vấn và hỗ trợ bán các sản phẩm/ gói sản phẩm về casa theo yêu cầu thực tế kinh doanh
- Quản lý hiệu quả danh mục sản phẩm/ gói sản phẩm Trade Finance
- Quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh của từng sản phẩm/ gói sản phẩm( TOI, số dư/ doanh số,…) so với hiệu quả theo chiều KH/Tập
- Đánh giá định kỳ (tháng/ quý/ năm) hiệu quả kinh doanh của sản phẩm/ gói SP
- Đề xuất chính sách, giải pháp nhằm tăng hiệu quả kinh doanh sản phẩm/ gói SP
c. Đào tạo/hỗ trợ bán:
- Phối hợp với NH giao dịch xây dựng công cụ hỗ trợ bán: sổ tay sản phẩm/ gói sản phẩm liên quan đến các SP Trade Finance (LC, BG, SCF …)
- Phối hợp quản lý và khai thác các kênh bán sản phẩm dịch vụ liên quan như SP Cash (FEB, Depo, Casa…)/SP Tín dụng khác để gia tăng tiện ích trong hỗ trợ bán SP Trade Finance (LC, BG, SCF …)
- Phối hợp với khối NHGD đào tạo sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD
- Phối hợp với NHGD Xây dựng tài liệu đào tạo về sản phẩm/ gói sản phẩm
2 năm trước Xem thêm
Khối: Khối Khách hàng Doanh nghiệp (BB)
Mảng: Phát triển kinh doanh (BD)
* Mục tiêu:
Quản lý và chịu trách nhiệm hoạt động mảng Quan hệ đối tác – Khối BB qua việc:
1. Xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm theo phạm vi được phân công
2. Phát triển quan hệ với đối tác bên trong ngân hàng theo kế hoạch, chương trình hành động
3. Quản lý hiệu quả các đối tác liên kết phụ trách
* Nhiệm vụ và Trách nhiệm chính:
1. Xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm theo phạm vi được phân công:
- Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm về việc phát triển các đối tác liên kết đến các CBNV thuộc cấp
- Quản lý kết quả kinh doanh, chương trình hành động, chịu trách nhiệm về hiệu quả thông qua các đối tác liên kết phụ trách
2. Phát triển quan hệ với đối tác bên trong ngân hàng theo kế hoạch/ chương trình hành động:
- Phát triển quan hệ với các đơn vị nội bộ (WB, IB, PFS..) nhằm đề xuất các giải pháp liên kết, xây dựng chương trình khai thác hiệu quả hệ sinh thái của các đối tác đang có quan hệ với TCB
- Chịu trách nhiệm đầu mối trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến chính sách, quy trình, giải pháp với các đối tác liên kết, khách hàng thuộc hệ sinh thái của đối tác liên kết
- Đầu mối trong việc xây dựng các cơ chế phối hợp nhằm đẩy mạnh bán thêm, bán chéo giữa Khối BB và các Khối liên quan:
+ Phối hợp trong xây dựng giải pháp
+ Phối hợp trong xây dựng cơ chế ghi nhận, theo dõi về mặt tài chính
3. Quản lý hiệu quả các đối tác liên kết phụ trách:
- Xây dựng các tiêu chí chọn lựa đối tác liên kết hiệu quả
+ Tham gia xây dựng tiêu chí chọn lựa đối tác liên kết hiệu quả
+ Phối hợp với các đơn vị nội bộ (WB, IB, PFS…) chọn lựa đối tác mục tiêu theo thứ tự ưu tiên
+ Lập kế hoạch hành động nhằm khai thác hệ sinh thái/ chuỗi giá trị của đối tác được lựa chọn
- Quản lý hiệu quả đối tác liên kết
+ Phối hợp với mảng Phân khúc khách hàng, mảng Sản phẩm trong việc phân tích đặc điểm, nhu cầu, tiềm năng nhằm hỗ trợ đề xuất, xây dựng giải pháp phát triển quan hệ với nhóm khách hàng thuộc hệ sinh thái/ chuỗi giá trị của đối tác liên kết
+ Đánh giá hiệu quả mang lại từ nhóm khách hàng thông qua đối tác liên kết, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả
4. Phát triển nhân viên
- Quản lý, huấn luyện, đào tạo nâng cao năng lực nhân viên
- Xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa chất lượng
5. Trách nhiệm khác
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Quan hệ miền Bắc [Nam] phân công
* Báo cáo công việc:
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: GĐ Phát triển Quan hệ đối tác miền Bắc [Nam]
• Cấp dưới báo cáo trực tiếp: Chuyên viên cao cấp Quan hệ đối tác
• Quan hệ nội bộ: các đơn vị thuộc BB, các đơn vị TCB có liên quan (WB, PFS, SnD…)
• Quan hệ bên ngoài: các đối tác đang là khách hàng của TCB (WB, IB…)
* Đánh giá hiệu quả công việc/ (KPIs):
1. TOI của BB, TOI qua các đối tác liên kết phụ trách
2. Doanh số (dư nợ bình quân, CASA bình quân, tiền gửi có kỳ hạn), NFI, NFX của BB (qua các kênh đối tác phụ trách)
3. Các chỉ tiêu khác theo quy định của TCB từng thời kỳ (số lượng đối tác liên kết, số đối tác liên kết có TOI tối thiểu được xác định hàng năm…)
2 năm trước Xem thêm

CVCC Kiểm Soát Tín Dụng - Khối Ngân Hàng Bán Buôn

29/08/2019

Thỏa thuận

Hà Nội Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ Kiểm soát sau giải ngân:
- Thực hiện kiểm soát các báo cáo về việc kiểm soát sau giải ngân của các Chuyên viên trong Nhóm
- Trực tiếp thực hiện kiểm soát các khoản giải ngân do Bộ phận vận hành tín dụng thực hiện, đảm bảo đúng và đủ với các điều khoản Khách hàng cam kết với Techcombank và tuân thủ theo quy trình, quy định của Techcombank và của Pháp luật
- Trực tiếp kiểm tra, phát hiện các dấu hiệu tín dụng bất thường và đề xuất các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế rủi ro
- Cảnh báo kịp thời các khoản vay có dấu hiệu nghi ngờ, bất thường hoặc chuẩn bị đến hạn tới Bộ phận Phân tích tín dụng và Vận hành tín dụng, Bộ phận Quản lý Khách hàng
- Đưa ra ý kiến độc lập đối với các khoản nợ quá hạn về phương án xử lý, phương thức thực hiện… để gửi tới các Cấp có thẩm quyền.
- Thực hiện chế độ theo dõi đặc biệt các khoản vay/hạn mức tín dụng có dấu hiệu rủi ro hoặc đã chuyển sang NPL
- Phối hợp với bộ phận Chính sách, Quản trị rủi ro… để điều chỉnh, bổ sung các quy trình, văn bản liên quan đến công tác kiểm soát sau vay; đảm bảo tuân theo quy định và hạn chế tối đa rủi ro cho Techcombank.
- Liên hệ với các bộ phận khác để giải quyết các nôi dung liên quan đến công tác quản lý nợ theo quy định của Techcombank.
Quản lý mục tiêu chung của Nhóm:
- Trực tiếp hướng dẫn và kiểm soát các báo cáo của Nhóm trước khi trình cho Giám đốc đơn vị.
- Hỗ trợ các thành viên trong Nhóm trong việc trao đổi thông tin và làm việc với các Nhóm/Phòng ban khác liên quan đến công việc.
- Đào tạo, huấn luyện thành viên trong Nhóm đảm bảo các kỹ năng và và kiến thức để thực hiện tốt công việc tín dụng.
- Dẫn dắt Nhóm hoàn thành các mục tiêu của Nhóm cũng như của từng thành viên trong Nhóm
Các công việc khác theo phân công của Giám đốc Kiểm soát tín dụng nhằm thực hiện mục tiêu chung của đơn vị
2 năm trước Xem thêm
1. Trách nhiệm công việc chính:
- Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch hoạt động của đội ngũ KSRR&TT Vùng theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với kế hoạch công việc, định hướng hoạt động của Khối S&D và Khối C&L từng thời kỳ ;
- Xây dựng và triển khai các chương trình giám sát, kiểm soát tuân thủ tại Đơn vị (bao gồm các hoạt động kiểm tra trực tiếp , giám sát từ xa, giám sát đơn vị thực hiện tự đánh giá tuân thủ, kiểm soát chứng từ sau vay, kiểm soát chất lượng nợ, phối hợp với Vùng/đơn vị thẩm định lại khách hàngkhi có yêu cầu, và các công tác kiểm soát tín dụng / tuân thủ khác theo yêu cầu của Khối S&D và C&L)
- Xây dựng và quản lý đội ngũ Kiểm soát rủi ro và tuân thủ tại Vùng để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên
2. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ:
- Tham gia xây dựng, tổ chức triển khai các phương pháp, công cụ, qui trình quản lý RRHĐ, quản lý tuân thủ xuống các đơn vị thuộc vùng phụ trách
- Xây dựng, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức, văn hóa, và năng lực trong quản lý RRHĐ và tuân thủ tại các đơn vị.
- Tổ chức thực hiện các công tác rà soát, đánh giá, kiểm tra, nhận diện các vi phạm tuân thủ, và các rủi ro hoạt động, và xử lý khắc phục cũng như đưa ra giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro và tổn thất cho ngân hàng.
- Phối hợp với CnL trong việc triển khai các Job kiểm tra tại đơn vị /các yêu cầu kiểm tra chuyên đề theo cơ chế phối hợp được thống nhất giữa S&D và C&L từng thời ký, các hoạt động kiểm tra, giám sát khác.
- Là đầu mối theo dõi, giám sát, hỗ trợ các công tác khắc phục và giải quyết rủi ro hay vi phạm tuân thủ tại các đơn vị mà phát hiện bởi Kiểm toán nội bộ hay C&L.
- Chủ động báo cáo tới C&L những vẫn đề tuân thủ / rủi ro tại Vùng theo quy định ngân hàng và cơ chế phối hợp được thống nhất
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của GĐ KSRRHĐ & TT Miền, GĐ Khối S&D, GĐ Khối C&L.
3. Nhân sự/ Đào tạo:
- Công tác quản lý nguồn lực (xây dựng cơ chế phân công công việc, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….), đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng
- Công tác truyền thông, đào tạo, định hướng cho cán bộ thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của hệ thống
- Giám sát cán bộ hực hiện đúng các quy chuẩn, quy trình quy định của ngân hàng.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo dựng văn hóa doanh nghiệp tại bộ phận.
2 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Thẩm Định Đầu Tư

24/08/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

Tổ chức, điều phối và giám sát thực hiện phân tích, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư, bất động sản và tài sản lớn chương trình marketing và các chương trình khác của toàn ngân hàng.
​- Phối hợp tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động và quản lý nhân sự của bộ phận theo phê duyệt của Giám Đốc tập đoàn
​- Chịu trách nhiệm và là đầu mối thẩm định hiệu quả về mặt tài chính các dự án đầu tư cũng như mua sắm xây dựng Bất động sản và các tài sản có giá trị lớn khác của toàn hàng, các công ty con (nếu có). Tư vấn trực tiếp cho Giám đốc mảng giám đốc Khối về quyết định đầu tư bằng các phân tích chuyên sâu giúp quá trình ra quyết định.
​- Đầu mối tổ chức, điều phối, giám sát công tác lập kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm và chiến lược 5 năm của Ngân hàng liên quan đến Capex và Dự án. Chịu trách nhiệm chính trong việc lên số budget Capex và Dự án, đồng thời giám sát chi phí, đảm bảo đủ chi tiêu trong hoạch định, không lên thừa, lãng phí nguồn lực. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí Capex và Dự án, tư vấn đưa ra các khuyến nghị cho lãnh đạo về quản lý chi phí Capex và Dự án.
​- Theo dõi, phân tích, phê duyệt các tờ trình về đầu tư Dự án, mua sắm xây dựng Bất động sản và các tài sản có giá trị lớn khác, các chương trình marketing, chương trình khác của toàn ngân hàng.
​- Quản lý tập trung, báo cáo đánh giá, phân tích về tính hiệu quả của các hoạt động Đầu tư, mua sắm, xây dựng Bất động sản và các tài sản có giá trị lớn khác, các chương trình, chiến dịch Marketing và các chương trình khác của toàn ngân hàng trước và sau đầu tư. Chủ động giải đáp các thắc mắc cũng như yêu cầu từ phía đơn vị nghiệp vụ và các Khối có dự án đầu tư. Đưa ra các khuyến nghị tiếp tục đầu tư hay tạm dừng đầu tư cho Ban lãnh đạo.
​- Đinh hướng, phát triển báo cáo phân tích chuyên sâu, nhằm hỗ trợ cho Ban lãnh đạo trong việc đưa ra quyết định thực hiện dự án hoặc tạm dừng dự án.
​- Tổ chức quản lý nhân sự và công việc của bộ phận, đảm bảo tính xuyên suốt của công việc, mỗi vị trí đều có người hỗ trợ.
​- Các công việc khác theo phân công của cấp báo cáo trực tiếp.
2 năm trước Xem thêm
- Hỗ trợ quá trình lập và phân bổ kế hoạch kinh doanh của Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân/ khách hàng doanh nghiệp)
• Làm việc với Phân tích kinh doanh của Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân/ khách hàng doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch kinh doanh năm của Khối
• Xây dựng mô hình phân bổ kế hoạch kinh doanh năm theo các mặt cắt trọng yếu của Khối (phân khúc khách hàng/sản phẩm/kênh bán) và trình GĐ Phân tích và kế hoạch phê duyệt
• Thực hiện việc hợp nhất kế hoạch kinh doanh năm theo từng mặt cắt trọng yếu nói trên thành kế hoạch tổng thể của cả Khối
• Phân tích hiệu quả kinh doanh để hỗ trợ quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh năm của các bộ phận trong nội bộ Khối
• Tham gia hướng dẫn việc lập và phân bổ kế hoạch dựa trên các định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động đã xác định cùng Phân tích kinh doanh của Khối theo các yếu tố ảnh hưởng chính (drivers) – Ví dụ: dựa trên các đặc điểm, định hướng và các yếu tố về khách hàng mới, khách hàng hiện hữu, tiền mới, tiền cũ…để hướng dẫn việc lập và phân bổ kế hoạch kinh doanh cho các Vùng
• Tham gia phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, các chương trình kinh doanh trong từng thời kỳ theo những driver cụ thể từđó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao/cải thiện hiệu quả kinh doanh trong từng giai đoạn triển khai.
- Phân tích chuyên sâu:
• Kiếm soát tất cả các báo cáo do các bộ phận trong Khối yêu cầu
• Tham gia phối hợp với Phân tích kinh doanh của Khối để xác định các tiêu chí nâng cao hiệu quả phù hợp với định hướng chiến lược lâu dài của Ngân hàng dành cho mảng khách hàng cá nhân/ Khách hàng doanh nghiệp
- Hỗ trợ quá trình lập và phân bổ kế hoạch kinh doanh của Khối
- Các hỗ trợ khác liên quan tới thông tin/dữ liệu quản trị
• Tổng hợp các yêu cầu cung cấp và phân tích các dữ liệu trong Hệ thống thông tin quản trị
• Đề xuất cải tiến các loại hình báo cáo cụ thể trong từng thời kỳ
- Thực hiện việc xây dựng và quản lý chi phí hoạt động, chi phí rủi ro của Khối
2 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Thị Trường và Mua Sắm

22/08/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

Mục tiêu / Objective
Chịu trách nhiệm quản lý công tác thị trường và mua sắm, điều phối nguồn lực, và đưa ra các quyết định để đảm bảo cam kết chất lượng dịch vụ và nâng cao chất lượng hoạt động của MSTT.
Báo cáo công việc/ Reporting lines
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc mua sắm tập trung
• Cấp dưới báo cáo trực tiếp: trưởng nhóm, chuyên viên mua sắm
• Quan hệ nội bộ: bộ phận trong Ngân hàng
• Quan hệ bên ngoài: các đối tác ngoài Ngân hàng
Trách nhiệm chính / Key accountabilities
1. Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong bộ phận, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ của bộ phận. Đảm bảo đội ngũ tuyệt đối tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.
2. Đảm bảo các hoạt động của phòng tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ… và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
3. Xây dựng, quản lý, theo dõi, thực hiện ngân sách của bộ phận theo hạn mức đã được duyệt.
4. Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của bộ phận. Tham gia xây dựng, soạn thảo và sửa đổi các quy trình, quy định trong mảng việc liên quan. Phòng ngừa và quản lý các phát sinh xảy ra với công tác phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của MSTT theo từng thời kỳ.
5. Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
6. Kiểm soát và đưa ra những giải pháp triển khai/ thực hiện công việc của bộ phận hiệu quả, tiết kiệm chi phí.
7. Tổ chức vận hành hệ thống quản lý nhà cung cấp của bộ phận: sàng lọc, đánh giá, lựa chọn các nhà cung cấp, kiểm soát giá cả hàng hóa.
8. Đánh giá và tư vấn cho cấp có thẩm quyền lựa chọn nhà cung cấp chiến lược ngắn hạn/dài hạn phục vụ Ngân hàng nhằm phát triển hệ thống chuỗi cung ứng hàng hóa và dịch vụ mảng công việc phụ trách trên toàn quốc.
9. Tổ chức triển khai nghiên cứu, đánh giá thị trường cung ứng và lập cơ sở dữ liệu về thị trường.
10. Phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức đầu thầu xét giá mua sắm hàng hóa dịch vụ cho toàn ngân hàng.
11. Quản lý, tổ chức thực hiện đàm phán trước và sau thầu theo phân quyền/ủy quyền.
12. Giám sát, tổ chức thực hiện và đánh giá các hợp đồng đã ký kết.
13. Đề xuất, những sáng kiến cải tiến QTMS đảm bảo công tác MS có chất lượng và hiệu quả.
14. Phối hợp cùng các đơn vị đầu mối kiểm soát và tiết kiệm chi phí mua sắm của toàn hàng.
15. Xây dựng, duy trì và phát triển uy tín của Ngân hàng trên và thông qua thị trường cung ứng.
16. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc MSTT.
2 năm trước Xem thêm
- Hoạch định QLNNL, Thu nhập và phúc lợi-Quản trị Chiến lược và Hiệu quả Nguồn nhân lực- Khối QTNNL
* Mục tiêu / Objective:
- Phối hợp với Giám đốc Chiến lược và Hiệu quả NNL nghiên cứu, xây dựng và đề xuất chiến lược thu nhập phù hợp với mục tiêu kinh doanh và nhất quán với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Ngân hàng
- Chịu trách nhiệm quản lý và thực thi chính sách lương thưởng và chế độ đãi ngộ nhằm giữ chân nhân tài.
* Trách nhiệm chính / Key accountabilities
Các nhiệm vụ chính:
- Chịu trách nhiệm về đào tạo, điều phối nhân sự trong nhóm.
- Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của nhóm theo định hướng hoạt động của chức năng.
- Đảm bảo các hoạt động của nhóm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
- Các công việc khác do Giám đốc chức năng chỉ đạo.
Các nhiệm vụ chuyên môn:
- Phối hợp với Giám đốc Chiến lược và Hiệu quả NNL nghiên cứu, xây dựng và đề xuất chiến lược thu nhập phù hợp với mục tiêu kinh doanh và nhất quán với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Ngân hàng
- Xây dựng & hoạch định kế hoạch nhân sự; hệ thống thu nhập bao gồm: đánh giá công việc, xây dựng hệ thống thang bảng lương, định biên và chi phí nhân sự, chính sách thu nhập ngắn hạn/ dài hạn, các chương trình khen thưởng, phúc lợi cho CBNV… phù hợp với mục tiêu chiến lược đã được phê duyệt đảm bảo công bằng nội bộ và cạnh tranh với thị trường;
- Xây dựng, điều chỉnh bộ chính sách về thu nhập, phúc lợi và các chính sách khác trong phạm vi chức năng
- Hướng dẫn, tổ chức và giám sát việc triển khai, thực thi các chính sách đảm bảo tuân thủ và đạt đúng mục tiêu chính sách đề ra;
- Phân tích và đánh giá dữ liệu thị trường, dữ liệu nội bộ để lên kế hoạch và đưa ra các dự báo định biên, ngân sách nhất quán với mục tiêu đề ra;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc chức năng
* Báo cáo công việc/ Reporting lines
Xác định mối quan hệ trong báo cáo, thực hiện, giao việc và hỗ trợ giữa nhân viên thực hiện và các cá nhân liên quan, bao gồm:
- Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc chức năng
- Cấp báo cáo trực tiếp: Chuyên viên thuộc đơn vị
- Quan hệ nội bộ: các CBNV thuộc Khối QTNNL và các đơn vị có liên quan
- Quan hệ bên ngoài: các công ty tư vấn, bảo hiểm, các đối tác
2 năm trước Xem thêm
- Phân tích nhu cầu đào tạo dựa trên VOC, Khách hàng bí mật và phàn nàn KH.
- Hiểu nhu cầu đào tạo của vùng thông qua thảo luận với Vùng
- Xây dựng và thống nhất các chương trình đào tạo để đáp ứng các mục tiêu trải nghiệm KH tổng thể của ngân hàng và Khối Bán hàng & kênh phân phối
- Thiết kế, xây dựng các modules đào tạo dịch vụ và trải nghiệm KH
- Xây dựng nội dung đào tạo Train the Trainer
- Phối hợp với các bộ phận và phòng ban liên quan để triển khai chương trình đào tạo một cách hiệu quả
- Triển khai các chương trình đào tạo thông qua đội Partner tới Vùng.
2 năm trước Xem thêm
Nơi Làm Việc : Hà Nội
Cấp Bậc : Nhân viên
Hình Thức : Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm : 3 - 5 Năm
Mức Lương : Lương thỏa thuận
Ngành nghề : Khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng, Tài chính kế hoạch
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ : 31/10/2018
• Cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài chính cho Khối BB. Bao gồm hệ thống các báo cáo định kỳ và đột xuất, bao gồm các phân tích để chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu, Đảm bảo phân tích khả năng cạnh tranh trên các khía cạnh khác nhau của kinh doanh (phân tích theo vùng, theo ngành và sản phẩm).
• Phân tích lợi nhuận (theo sản phẩm, theo vùng, theo ngành, theo khách hàng…). .
• Kiểm soát sản phẩm: đảm bảo tất cả đề xuất phát triển sản phẩm/dịch vụ mới đều được xem xét trên khía cạnh tài chính và thống nhất giữa các khối kinh doanh
• Kiểm soát thực hiện ngân sách kế hoạch và dự báo: Hỗ trợ đầy đủ Giám đốc các khối kinh doanh trong việc lập kế hoạch hàng năm và rà soát kế hoạch đảm bảo tất cả các kế hoạch kinh doanh đáp ứng yêu cầu của Techcombank.
• Thực hiện các công việc có liên quan khác do các Giám đốc Khối, Giám đốc Phân tích kinh doanh yêu cầu.
2 năm trước Xem thêm
1. Xây dựng, triển khai kế hoạch/ chương trình hành động hàng năm:
- Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch/ chương trình hành động hàng năm liên quan các dự án được phân công đến các CBNV thuộc cấp
- Quản lý kế hoạch/ chương trình hành động về công tác triển khai các dự án liên quan đến Khối BB được phân công phụ trách
2. Xây dựng, triển khai, quản lý các dự án do Khối BB khởi tạo/ chủ trì được phân công
- Quản lý danh mục các dự án, sáng kiến của Khối BB được phân công phụ trách, bao gồm các dự án do Khối BB khởi tạo/chủ trì và các dự án có liên quan đến Khối BB; thực hiện theo dõi, báo cáo tổng thể danh mục dự án về tiến độ triển khai, phân bổ nguồn nguồn lực, ngân sách...
- Xây dựng/ tổ chức xây dựng các dự án do BB khởi tạo theo phân công của Giám đốc Quản lý dự án, bao gồm các dự án phục vụ cho hoạt động kinh doanh bình thường, các dự án trong giai đoạn chuyển đổi, các dự án khác phát sinh theo nhu cầu hoạt động thời kỳ
- Tư vấn, đề xuất giải pháp và làm đầu mối hỗ trợ các đơn vị trong nội bộ Khối BB để làm việc, xây dựng các công cụ, tính năng mang tính ứng dụng công nghệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh
- Kiểm soát và giám sát tiến độ, chất lượng triển khai của các dự án do Khối BB chủ trì/ khởi tạo được phân công.
- Chuyển giao/ đào tạo chuyển giao các nội dung của dự án được phê duyệt cho các đơn vị liên quan (bên trong, bên ngoài Khối BB):
- Xây dựng tài liệu đào tạo/ truyền thông
- Lập kế hoạch đào tạo, hướng dẫn, truyền thông cho các đơn vị/ cán bộ có liên quan trong và ngoài Khối BB
- Xây dựng, đề xuất, phối hợp quản lý ngân sách xây dựng, triển khai các các dự án do Khối BB khởi tạo/ chủ trì được phân công một cách hiệu quả.
3. Đầu mối tham gia vào các dự án có liên quan đến Khối BB
- Đầu mối của Khối BB trong việc tham gia các dự án có liên quan đến Khối BB được phân công
- Tham gia chuyển giao/ đào tạo chuyển giao các nội dung dự án được phê duyệt (có sự tham gia của Khối BB) cho các đơn vị liên quan (bên trong, bên ngoài Khối BB) đối với lĩnh vực được phân công
4. Phát triển nhân viên
- Quản lý, huấn luyện, đào tạo nâng cao năng lực nhân viên
- Xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa chất lượng
5. Trách nhiệm khác
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Quản lý dự án phân công • Cấp lãnh đạo trực tiếp: GĐ Phát triển dự án
• Cấp dưới báo cáo trực tiếp: các Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên triển khai dự án
• Quan hệ nội bộ: các đơn vị thuộc Khối BB, các đơn vị TCB liên quan (CPLT, OnT…)
• Quan hệ bên ngoài: các công ty tư vấn, đối tác, các cơ quan nhà nước…
2 năm trước Xem thêm
1. Xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm cho các tiểu phân khúc phụ trách thuộc USME [SME/ MSME]
- Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm cho các tiểu phân khúc phụ trách
- Quản lý kết quả kinh doanh, chương trình hành động, chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh đối với các tiểu phân khúc, chương trình kinh doanh theo các tiểu phân khúc phụ trách
2. Nghiên cứu, phân tích, xác định các tiểu phân tiềm năng thuộc USME [SME/ MSME]
- Tham gia, góp ý xây dựng các tiêu chí để xác định tiểu phân khúc khách hàng
- Nghiên cứu, phân tích nhằm am hiểu đặc điểm, nhu cầu, xác định tiềm năng theo từng tiểu phân khúc và đưa ra các yêu cầu về giá tương ứng
- Thu thập thông tin thị trường theo các tiểu phân khúc (GSO, thuế, hiệp hội ngành…)
- Đánh giá các yếu tố tác động đến đặc điểm, nhu cầu, hành vi… của các tiểu phân khúc
- Phân tích, lập báo cáo am hiểu khách hàng theo từng tiểu phân khúc (đặc điểm, nhu cầu, hành vi, các yêu cầu về giá, mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, mức độ rủi ro, tiềm năng, cơ hội…)
- Phối hợp xây dựng và quản lý các CTKD, chương trình thúc đẩy bán cho các tiểu phân khúc phụ trách
- Tìm kiếm, phát triển nguồn KH tiềm năng cho LLB theo các tiểu phân khúc:
- Xây dựng quan hệ với các hiệp hội, ngành, BQL KCN, khu kinh tế… nhằm tìm kiếm thông tin về khách hàng thuộc tiểu phân khúc phụ trách
- Chọn lọc danh sách KH tiềm năng (warm leads), phân bổ danh sách đến kênh bán, LLB để khai thác
3. Quản lý hiệu quả các tiểu phân khúc phụ trách thuộc USME [SME/ MSME]
- Đề xuất các định hướng về chính sách kinh doanh, các yêu cầu về CTKD, SP, kênh bán, yêu cầu quản trị rủi ro cho các tiểu phân khúc phụ trách
- Phối hợp xây dựng mô hình kinh doanh cho các tiểu phân khúc trọng tâm (phương thức tiếp cận, nhận diện chuỗi giá trị, bán thêm, bán chéo, các yêu cầu về kênh bán, LLB, LL hỗ trợ bán)
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho phân khúc, các tiểu phân khúc:
- Chi tiết kế hoạch tài chính tháng /quý/ năm
- Kế hoạch kinh doanh cho Vùng/BBC/CN chủ lực được lựa chọn trong việc triển khai kinh doanh đối với từng tiểu phân khúc trọng tâm
- Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy bán cho các tiểu phân khúc trọng tâm
- Quản lý hiệu quả của các tiểu phân khúc (doanh thu, chi phí, lợi nhuận, nợ quá hạn…)
- Đánh giá định kỳ (tháng/ quý/ năm) hiệu quả kinh doanh của từng tiểu phân khúc
- Đề xuất chính sách, giải pháp nhằm tăng hiệu quả kinh doanh tiểu phân khúc
- Xây dựng quy trình, công cụ và quản lý hiệu quả khai thác danh mục KH tiềm năng (leads) thuộc phân khúc, tiểu phân khúc
- Phối hợp xây dựng công cụ, quy trình phân bổ, quản lý danh sách khách hàng tiềm năng
- Theo dõi, đánh giá tiến trình, hiệu quả khai thác nguồn KH tiềm năng, đề xuất giải pháp cải thiện
4. Trách nhiệm khác
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân khúc USME [SME/ SME] phân công • Cấp lãnh đạo trực tiếp: GĐ Phân khúc [USME/ SME/ MSME]
• Cấp dưới báo cáo trực tiếp: không
• Quan hệ nội bộ: các đơn vị thuộc BB, các đơn vị TCB liên quan (SnD, Risk, Marketing, ...)
• Quan hệ bên ngoài: khách hàng, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước (GSO, cơ quan thuế…)
2 năm trước Xem thêm
- Thu thập thông tin/tài liệu, thực hiện việc lập kế hoạch làm việc cho Sáng kiến
- Thực hiện công tác chuẩn bị thí điểm và triển khai
- Chủ động thực hiện và hỗ trợ thành viên của Nhóm Triển khai trong công tác thiết kế, lập kế hoạch chi tiết, thí điểm và triển khai
- Cập nhật tiến độ trên công cụ / mẫu biểu được cung cấp bởi Nhóm Giám sát (nếu phù hợp)/hoặc thực hiện xây dựng công cụ mẫu biểu và triển khai & cập nhật
- Thu thập thông tin hỗ trợ việc lập báo cáo về tiến độ và các thách thức/vấn đề phát sinh nếu có
- Xây dụng nội dung cho các cuộc họp liên quan đến sáng kiến (Steer Co, TECO) nhằm xin phê duyệt về các kế hoạch đề ra, xin ý kiến trên phương pháp tiến hành, cập nhật tiến độ và các trình bày/phê duyệt khác cần thực hiện
- Phối hợp với các nhóm, các đơn vị kinh doanh, đơn vị hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong phạm vi sáng kiến như: phỏng vấn các đơn vị để xác định các vấn đề hiện hữu và tìm ra nguyên nhân cốt lõi để giải quyết vấn đề, thống nhất các bước
- Phối hợp với Nhóm Truyền thông chuyển đổi về nội dung và hình thức truyền thông sáng kiến và triển khai việc thực hiện
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Gia Tư Vấn Bảo Hiểm Doanh Nghiệp

16/08/2019

Thỏa thuận

Bắc Ninh Hà Nội Hải Phòng

- Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu tài chính và chính sách/mục đích phúc lợi của khách hàng doanh nghiệp (giữ chân nhân sự, tri ân nhân sự…).
- Mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ trước và sau bán hàng.
- Hoàn thiện đầy đủ bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm cần thiết Khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong các hoạt động: khám y tế,bàn giao hồ sơ bảo hiểm, hỗ trợ khách hàng về thủ tục yêu cầu bồi thường và nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường theo đúng quy định của TCB và đối tác bảo hiểm
- Xử lý, giải quyết các yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp/ đột xuất của khách hàng một cách nhanh nhạy, kịp thời, và thỏa đáng.
- Tìm kiếm các cơ hội giới thiệu khách hàng tới các lực lượng bán khác tại Techcombank (Ví dụ: FEB, Flexicash…)
- Là đầu mối đầu chính hỗ trợ khách hàng khi khách hàng phát sinh các yêu cầu hỗ trợ, tư vấn, vướng mắc về bảo hiểm
- Lưu trữ và cập nhật báo cáo hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng về kết quả bán/ kết quả giới thiệu khách hàng từ lực lượng bán của Techcombank
- Xây dựng mối quan hệ bền chặt, tốt đẹp với khách hàng, góp phần tạo dựng thương hiệu Techcombank hướng tới định vị thương hiệu Tiên Phong – Khác Biệt
2 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Đào Tạo Sản Phẩm Bảo Hiểm

14/08/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

1. Chiến lược và hoạch định
- Phối hợp và hỗ trợ Giám Đốc Sản Phẩm Bảo hiểm trong việc xây dựng, phát triển sản phẩm và hiểu về đặc tính sản phẩm và dịch vụ Bảo Hiểm để từ đó xây dựng kế hoạch và chiến lược đào tạo về sản phẩm cũng như đào tạo kỹ năng mềm cho lực lượng quản lý bán hàng và đội ngũ bán hàng trực tiếp, đào tạo cho đội ngũ huấn luyện nội bộ, phù hợp định hướng chiến lược và mục tiêu của Ngân hàng và chiến lược đã thống nhất với các Đối tác bảo hiểm.
2. Đào tạo sản phẩm Bảo Hiểm
- Xây dựng tài liệu đào tạo, chương trình đào tạo và nội dung đào tạo cũng như hình thức và phương pháp đào tạo phù hợp theo nhu cầu từng thời điểm, thời kỳ.
- Phối hợp cùng giám đốc Sản phẩm Bảo hiểm và bộ phận xây dựng bộ quy tắc chuẩn mực về đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ liên quan tới sản phẩm, quy trình vận hành, kỹ năng mềm về bán hàng và quản lý bán hàng nhằm đảm bảo các hoạt động đảm bảo tuân thủ chính sách, quy trình và cam kết chất lượng dịch vụ
- Phối hợp chặt chẽ với các Khối liên quan để xây dựng bộ tài liệu đào tạo, các câu hỏi và tình huống thường gặp để giúp đội ngũ bán hàng và quản ls bán hàng hiểu và nắm rõ kiến thức cơ bản và chuyên sâu về sản phẩm, quy trình để từ đó mang đến trải nghiệm dịch vụ tối ưu cho khách hàng.nhằm gia tăng doanh số bán hàng và phát triển kỹ năng bán hàng .
3. Hoạt động đào tạo
- Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm cho nhân viên, đội ngũ kin doanh và đội ngũ bán hàng trực tiếp nhằm đảm bảo chất lượng, phát triển và năng suất đề ra.
- Phối hợp các đơn vị liên quan đào tạo về sản phẩm cho đội ngũ bán hàng và các đơn vị liên quan
- Thực hiện các chương trình huấn luyện về kiến thức sản phẩm cho đội ngũ bán hàng.
4. Phát triển và quản lý con người
- Giám sát, quản lý và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên đạt được mục tiêu kinh doanh đặt ra.
- Kiểm tra và đảm bảo phát triển kĩ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp của nhân viên và đảm bảo cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tới khách hàng
- Xây dựng Lộ trình phát triển nghề nghiệp để thu hút và giữ chân nhân tài.
5. Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Sản phẩm Bảo hiểm
2 năm trước Xem thêm
1. Partner Management
Engage with non-life partners to:
- Draw up the contract, negotiate commissions, and other fees accrued to the bank, terms and conditions, definitions and clauses, all operational processes with the insurance companies, e.g., sales, renewals, claim process, deviation management, etc.
- Ensure standardization in process and contracts across partners, esp. sales and operational processes
- Manage the adherence to contract
• Manage the premium and commission rates that the Bank receives through Bancassurance model to cross-sell insurance products
• Manage product development and launch to address customer needs
• Manage on-the-ground sales process, sales practices, and sales culture through performance management, and centralized marketing and sales activities
• Manage operational processes, e.g., Claim management, renewals, customer reminders, renewals, Customer service, deviation management, customer poaching, etc.
• Manage on-the-ground customer experience
• Manage on-the-ground training and coaching required to improve frontline capabilities
• Manage technological investments, partner system integration required to improve frontline productivity and customer experience
• Manage payment process, reconciliation, and adherence to payment terms in the contract
- Work with partners and internal stake holders to manage marketing and sales campaigns centrally
Co-ordinate with business partner to conduct initial and refresher trainings
2. Collaborating with other stakeholders
Legal, compliance and procurement
• Work with central procurement, legal PFS, SND and BB to organize bidding and select insurance companies to partner
• Regular checks to ensure adherence to contract
SND
• Sales and distribution model, e.g., product, how to approach customer, sales process, onboarding, after sales service, renewals, commission payments to central account
• Execution of sales model, key challenges and therefor changes required, e.g., training, sales tools, sales process changes, etc.
PFS / BB
• Product development process and product proposal assessment, agreement and plan
• Identify bank’s need for marketing campaign - Marketing and sales campaigns / contests for non-life products, plan, design, launch, campaign management, tracking and monitoring performance
Marketing
• Design marketing and sales campaigns / contests, get approvals, launch them on the ground
• Internal communication to employees (corporate and branches)
• External communication in case of change in products, features, customer campaigns
• Customer research to better understand customer needs – channel and consumer research
Operations and technology
• Review and streamline service operations
• Use technology to streamline processes and improve customer experience
Strategy / segment
Develop and implement banca distribution strategy to serve various segments
3. Team Manaagement
• Build a high performing team, recruit, motivate, and retain
• Lead, coach and mentor staff
• Set up regular meetings to evaluate results and problem solves for solutions
Other activities that are allocated to the individual from time to time
2 năm trước Xem thêm

[Toàn Quốc] - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

14/08/2019

Thỏa thuận

Đà Nẵng Hà Nội Hồ Chí Minh

- Bán các sản phẩm bán lẻ và phục vụ các dịch vụ liên quan cho khách hàng cá nhân để đạt được chỉ tiêu cá nhân đối với chi nhánh và các chỉ tiêu bán lẻ khác.
- Tạo cơ sở khách hàng nhằm đạt được chỉ tiêu công việc hàng tháng
- Chia nhỏ các chỉ tiêu hàng tháng của thánh thành các chỉ tiêu của từng ngày (ví dụ số lượng cuộc hẹn bán hàng ngày cần phải có)
- Thực hiện quy trình bán hàng chuẩn, quản lý thời gian hiệu quả hàng ngày
- Làm mới danh sách nguồn khách hàng mới
- Thực hiện các hoạt động bán hàng bên ngoài: (chiếm gần 70% thời gian làm việc/ngày)
- Thực hiện gọi điện cho KH mới và KH hiện tại của đơn vị, lên lịch hẹn gặp KH để giới thiệu và chào bán sản phẩm, đi gặp khách hàng theo lịch hẹn đã đề ra, chốt bán hàng
- Đảm bảo sự đầy đủ về mặt hồ sơ khi chốt bán hàng với KH (ví dụ: thu thập hồ sơ, làm tờ trình, nộp hồ sơ KH cho phòng thẩm định)
- Báo cáo hoạt động bán hàng hàng ngày cho Tổ trưởng và Trưởng/ phó phòng Trung tâm.
- Đảm bảo sự tuân thủ đối với chính sách, quy trình quy chế của TCB. Đảm bảo bảo mật thông tin Khách hàng
- Thường xuyên trao dồi kiến thức kỹ năng về sản phẩm cũng như kỹ năng bán hàng, tiếp cận khách hàng.
2 năm trước Xem thêm

[Toàn Quốc] - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Yêu Cầu Kinh Nghiệm

14/08/2019

Thỏa thuận

Đà Nẵng Hà Nội Hồ Chí Minh

1. Thiết lập quan hệ với KHDN mới, duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng hiện hữu (Ở phân khúc khách hàng SME/Upper SME)
2. Tư vấn tài chính cho khách hàng:
- Tư vấn các (gói) SPDV, giải pháp đáp ứng nhu cầu của khách hàng
- Tư vấn những nội dung có thể cải thiện trong kế hoạch kinh doanh (các giả định tài chính, dòng tiền) dựa trên am hiểu về ngành kinh doanh của khách hàng..
- Đưa ra các giải pháp tài chính phù hợp trên cơ sở am hiểu tình trạng khách hàng và diễn biến trong ngành.
3. Quản lý danh mục khách hàng:
- Quản lý danh mục khách hàng hiện hữu (về doanh số, chất lượng, cấu trúc...), đẩy mạnh bán thêm, bán chéo nhằm tăng wallet share và chất lượng danh mục theo định hướng của TCB.
4. Chăm sóc khách hàng
- Chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng trong danh mục quản lý, chuyển tải CVP đến khách hàng và thực hiện các cam kết chất lượng (TATs/ SLAs) nhằm gia tăng trải nghiệm, hài lòng của khách hàng tại TCB.
5. Quản lý rủi ro tín dụng:
5.1. Chịu trách nhiệm quản lý rủi ro tín dụng từ đầu đến cuối trên danh mục khách hàng quản lý.
5.2. Thẩm định tín dụng:
- Chịu trách nhiệm thẩm định khách hàng, đánh giá khả năng trả nợ, tài sản bảo đảm, ... đề xuất cấp tín dụng và trình cấp phê duyệt trong thẩm quyền.
5.3. Quản lý sau cấp tín dụng:
- Quản lý, giám sát sau khi cấp tín dụng, nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm và thực hiện hướng dẫn/ định hướng xử lý rủi ro.
- Quản lý quá trình thu hồi nợ đối với khách hàng, tham gia xử lý nợ xấu phát sinh.
2 năm trước Xem thêm
- Quản lý, chăm sóc, khai thác các khách hàng (KH) của Techcombank (TCB) theo danh sách được lãnh đạo đơn vị phân công, bao gồm cả danh mục KH vay vốn sau khi hoàn thiện thủ tục giải ngân cho KH.
- Thực hiện các viêc tiếp thị sản phẩm, bán chéo các sản phẩm tại chỗ/qua điện thoại cho KH.
- Phát hiện ra các nhu cầu của KH và đưa ra tư vấn phù hợp trong quá trình trực tiếp gặp mặt/ gọi điện thoại chăm sóc KH .
- Nhận diện, kiểm tra, quản lý hồ sơ và thông tin cơ bản của KH.
- Thông tin với KH ngay khi có các sản phẩm, dịch vụ mới và hàng tháng theo dõi lịch trả nợ của KH, nhắc nợ KH khi sắp tới hạn, đôn đốc KH trả nợ, thông báo KH về tình trạng khoản vay.
-Thực hiện tư vấn, bán và phục vụ KH có nhu cầu sử dụng sản phẩm Dịch vụ ngân hàng tài chính cá nhân đến giao dịch trực tiếp.
- Hướng dẫn KH làm thủ tục cho vay bán lẻ.
- Trực tiếp làm các dịch vụ non-cash cho KH có nhu cầu giao dịch tại chi nhánh: mở tài khoản, phát hành thẻ, Internet banking, in sổ phụ,. tra soát… Đồng thời xử lý, hỗ trợ các yêu cầu của KH trong danh mục KH vay vốn về các dịch vụ sau vay như: thay đổi thông tin khoản vay (cơ cấu lịch trả nợ, thay đổi lãi suất/phí, trả nợ trước hạn…) …
- Qua trao đổi trực tiếp/ điện thoai nắm được khả năng tài chính, đánh giá thiện chí trả nợ của KH, báo cáo cho lãnh đạo/ các bộ phận liên quan khi KH có vấn đề, và đưa ra phương hướng xử lý .
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của BLĐ.
QUYỀN LỢI:
- Được đào tạo trở thành nhà tư vấn tài chính toàn diện với lộ trình đào tạo lên quản lý rõ ràng - vị trí Priority Relationship Manager sau 6 tháng và các vị trí quản lý khác
- Được hỗ trợ và tạo điều kiện từ hệ thống với:
+ Tập khách hàng chất lượng, được định danh có sẵn – tiết kiệm thời gian tìm kiếm khách hàng và tập trung vào việc quản lý trải nghiệm
+ Hệ thống phê duyệt tập trung và “sale support” hỗ trợ tối đa quá trình làm việc với khách hàng
- Thu nhập ở mức vượt trội với mức bình quân lên tới 20,000,000 VND/tháng
2 năm trước Xem thêm

[Toàn Quốc] - Giao Dịch Viên - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

14/08/2019

Thỏa thuận

Đà Nẵng Hà Nội Hồ Chí Minh

- Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như: mở tài khoản, nhận tiền gửi…) theo đúng thủ tục của TCB.
- Cung cấp dịch vụ cho khách hàng cá nhân một cách nhanh nhất, tốt nhất .
- Giải quyết các yêu cầu của khách hàng trong thẩm quyền.
- Xác dịnh cơ hội bán chéo trong quá trình giao dịch và khuyến khích khách hàng sử dụng thêm các sản phẩm khác, với các sản phẩm không thuộc phòng DVKH thì chuyển các bộ phận liên quan.
- Tiến hành gọi điện để bán sản phẩm cho khách hàng khi được Giám đốc DVKH yêu cầu.
- Kiểm tra các giao dịch/chứng từ phát sinh trong ngày
- Đối chiếu giao dịch và lượng tiền mặt, đảm bảo số dư tại quỹ tiền mặt về không sau khi hết giờ giao dịch
- Chấm kiểm tra chứng từ đã hạch toán giao dịch của ngày hôm trước.
- Lập báo cáo hàng ngày sau khi hết giờ giao dịch
- Là thành viên của tổ tiếp quỹ ATM tại CN/PGD/vùng lân cận.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của KSV/Trưởng nhóm GDV.
2 năm trước Xem thêm

[Toàn Quốc] Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên - Yêu Cầu Kinh Nghiệm

14/08/2019

Thỏa thuận

Đà Nẵng Hà Nội Hồ Chí Minh

- Quản lý, chăm sóc, phát triển danh mục khách hàng ưu tiên (Khách hàng VIP) được giao, cung cấp các dịch vụ và sản phẩm Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên có liên quan
- Nắm vững và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh trong danh mục khách hàng được phân bổ
- Chịu trách nhiệm giới thiệu và truyền thông các chính sách , các quy trình, các yêu cầu chuyên môn cho khách hàng và cập nhận cho khách hàng các thay đổi về chính sách đó
- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng ưu tiên nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh được giao
- Tìm kiếm, mở rộng và phát triển mạng lưới khách hàng
QUYỀN LỢI
- Được đào tạo trở thành nhà tư vấn tài chính toàn diện; quản lý trải nghiệm cho các khách hàng ưu tiên
- Được hỗ trợ và tạo điều kiện từ hệ thống với:
+ Tập khách hàng chất lượng, được định danh có sẵn – tiết kiệm thời gian tìm kiếm khách hàng và tập trung vào việc quản lý trải nghiệm- Hệ thống phê duyệt tập trung và “sale support” hỗ trợ tối đa quá trình làm việc với khách hàng
+ Khu vực làm việc tại Ngân hàng Priority
- Thu nhập ở mức vượt trội với mức bình quân lên tới 30 triệu/tháng – không giới hạn mức thu nhập theo năng lực
- Tham gia vào các chương trình đào tạo và giữ chân nhân tài tại Techcombank; cơ hội lên vị trí quản lý chỉ sau 6 -12 tháng và lên các vị trí cấp cao hơn (PM; Giám đốc chi nhánh) trong vòng 24 – 36 tháng
- Danh mục sản phẩm đa dạng với các sản phẩm dẫn đầu trên thị trường
2 năm trước Xem thêm
Theo dõi hoạt động kinh doanh hàng ngày, tuần của từng khối kinh doanh phụ trách, chỉ ra những vấn đề tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến doanh thu/lợi nhuận hàng tháng của khối KD & toàn ngân hàng;
Theo dõi tình hình thực hiện kinh doanh/thực hiện kế hoạch của toàn ngân hàng cũng như của từng khối kinh doanh theo từng tháng, quý, năm…chỉ ra những nguyên nhân khiến cho khối KD/toàn ngân hàng không đạt được kế hoạch;
Dự báo kết quả kinh doanh định kỳ hàng tháng, 3 tháng tiếp theo, 12 tháng tiếp theo và đưa ra những nguy cơ tiềm ẩn có thể khiến cho doanh thu/lợi nhuận toàn ngân hàng và các khối KD không đạt được kế hoạch;
Chuẩn bị các báo cáo phân tích hàng tháng, quý, năm để phục vụ nhu cầu của BOM & BOD về tình hình kinh doanh của ngân hàng
Phụ trách và điều phối quá trình lập kế hoạch năm tiếp theo của ngân hàng:
Theo dõi chặt chẽ kết quả kế hoạch năm của từng khối KD đảm bảo tính khả thi, hợp lý, thách thức và đúng hướng chiến lược ngân hàng đã đặt ra
Tổng hợp kế hoạch năm của toàn ngân hàng đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất…
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Thử

09/08/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

Mục tiêu
Trực tiếp thực hiện kiểm thử cho các phát triển/sửa đổi trên mọi hệ thống, giải pháp công nghệ và các dự án công nghệ thông qua việc lên kế hoạch, đánh giá, thực hiện và áp dụng các tool kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng của việc kiểm thử.
Trách nhiệm chính
1. Triển khai công việc
o Nghiên cứu các tài liệu làm đầu vào cho quá trình kiểm thử, xác định danh sách các đối tượng cần kiểm thử, môi trường kiểm thử. Lên kế hoạch thực hiện, đảm bảo chất lượng kiểm thử cho các phát triển/sửa đổi/ dự án trên hệ thống.
o Phối hợp các bộ phận khác để thực hiện kiểm thử và báo cáo kết quả kiểm thử các phát triển/ dự án.
o Thực hiện triển khai các công nghệ kiểm thử hiện đại để đánh giá độ rủi ro của sản phẩm trong quá trình tham gia kiểm thử.
o Tham gia xây đựng quy trình kiểm thử tự động nhằm nâng cao hiệu suất trong công việc.
o Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo đơn vị
2. Quản trị rủi ro và tuân thủ
o Quản lý lỗi theo đúng quy trình kiểm thử phần mềm. Phối hợp với các bộ phận liên quan để sửa lỗi.
o Nhận biết và chủ động phát hiện rủi ro của trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
o Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và các cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
2 năm trước Xem thêm
- Tham gia xây dựng và triển khai chính sách, công cụ, phương thức QTRR gian lận (đo lường, kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro gian lận).
- Đề xuất và phối hợp với đơn vị QTRR hoạt động xây dựng các chính sách, quy trình hướng dẫn rủi ro gian lận.
- Đào tạo, truyền thông cách thức thực hiện, triển khai chính sách, công cụ QTRR gian lận.
- Thực hiện các báo cáo QTRR gian lận theo yêu cầu.
- Các chức năng, nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Xây dựng chính sách, công cụ, phương thức & báo cáo quản trị rủi ro gian lận.
2 năm trước Xem thêm
1. Thẩm định, đánh giá và nêu ý kiến/đề xuất liên quan đến cấu phần rủi ro trong chính sách giá dựa trên kế hoạch tài chính với khách hàng (ACP)/ rủi ro (RORWA)/giá trị vòng đời của khách hàng (CLV) theo quy định.
2. Xem xét, kiểm tra hồ sơ tín dụng của khách hàng do chi nhánh gửi đảm bảo đầy đủ danh mục hồ sơ theo quy định và phù hợp/logic về nội dung hồ sơ với báo cáo của chi nhánh
3. Tư vấn cho đơn vị các giải pháp tài chính và cấu trúc tín dụng phù hợp với khách hàng trên cơ sở am hiểu khách hàng, diễn biến trong ngành và các quy định của TCB
2 năm trước Xem thêm
1. Triển khai dự án và yêu cầu phát triển:
- Tham gia các dự án đầu tư công nghệ từ giai đoạn nghiên cứu giải pháp, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp theo lộ trình, bao gồm lập bảng điểm, đánh giá cho điểm kỹ thuật các giải pháp phù hợp theo tiêu chuẩn công nghệ; tham gia lên phương án triển khai phù hợp
- Thiết kế giải pháp/ chức năng, xây dựng tài liệu kiến trúc cho dự án
- Tư vấn và đề xuất giải pháp toàn diện cho một hay nhiều Yêu cầu phát triển dựa trên các nguyên tắc, tiêu chuẩn công nghệ
- Quản lý, giám sát các thay đổi liên quan đến kiến trúc giải pháp nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, quy chuẩn và nhất quán của hệ thống công nghệ.
- Thực hiện các công việc khác trong dự án theo phân công của Giám đốc dự án và tuân thủ theo Hướng dẫn Quản lý dự án Công nghệ.
2. Cải tiến:
- Nghiên cứu các xu hướng công nghệ mới
- Tham gia xây dựng/thiết lập các tiêu chuẩn công nghệ phù hợp với mục tiêu phát triển của Techcombank như đảm bảo tích hợp với các hệ thống hiện hành, ổn định, tính mở theo các công nghệ tiên tiến khác nhau, giảm thiểu rủi ro vận hành, đảm bảo cho việc sử dụng hiện tại và mở rộng tương lai…vv.
- Tham gia xây dựng và cải tiến Hướng dẫn hoạt động kiến trúc, thiết kế công nghệ
3. Các trách nhiệm khác
- Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc trung tâm.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Gia An Ninh Thông Tin

27/07/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

1. Trách nhiệm trong thực hiện công tác an ninh thông tin:
o Tham gia xây dựng các giải pháp an ninh thông tin cho các dự án lớn, trọng điểm, liên quan nhiều lĩnh vực công nghệ.
o Điều phối và cung cấp các kỹ năng chuyên sâu để giải quyết các sự cố ANTT
o Tư vấn kỹ thuật, đào tạo cho các cán bộ khác
o Phân tích các xu hướng trong chiến tranh mạng, các rủi ro, lỗ hổng để đề xuất các chiến lược thử nghiệm và phương pháp ngăn chặn phù hợp.
o Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới để tư vấn cho các cấp lãnh đạo trong hoạch định chiến lược an ninh thông tin.
2. Các trách nhiệm khác:
o Tham gia triển khai hoặc/và hỗ trợ các dự án công nghệ.
o Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
o Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý.
2 năm trước Xem thêm
Thông Tin Tuyển Dụng
Khối Quản trị rủi ro
Kinh nghiệm: 5 - 7 Năm
Mục tiêu:
Nghiên cứu, xây dựng và phát triển công cụ quản trị RRHĐ.
Phát triển, quản lý hệ thống chính sách, văn bản QTRRHĐ toàn hàng.
Tư vấn triển khai và áp dụng các mô hình, công cụ quản trị RRHD.
Đẩy mạnh văn hóa quản trị rủi ro hoạt động.
Nhiệm vụ:
Là nhân sự chính tham gia xây dựng chính sách, công cụ quản trị RRHD, cụ thể:
Đánh giá hiện trạng chính sách, công cụ quản trị RRHĐ hiện thời, xác định các điểm cần hoàn thiện;
Nghiên cứu kiến thức về quản trị RRHĐ theo các thông lệ tốt nhất, đề xuất cải tiến mô hình, công cụ quản trị RRHD mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị RRHĐ;
Trực tiếp tham gia và hỗ trợ các đơn vị liên quan triển khai và áp dụng công cụ quản trị RRHĐ mới;
Theo dõi và đánh giá hiệu quả việc triển khai và áp dụng chính sách, công cụ quản trị RRHĐ mới;
Xây dựng các văn bản chính sách vận hanh các Hội đồng, Diễn đàn, Tiểu ban chuyên trách về QTRR hoạt động
2. Phối hợp với các bộ phận, các đầu mối kiểm soát quản trị RRHĐ và tuân thủ của các đơn vị liên quan đối với hoạt động xây dựng, phát triển mô hình quản trị RRHĐ và tổng hợp, phân tích thông tin.
3. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các quy trình/hướng dẫn về nghiệp vụ liên quan.
4. Cập nhật kiến thức mới về các mô hình QTRRHD hiện đại, đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng tổng hợp phân tích cho các chuyên viên.
5. Tham gia các hoạt động nhằm thúc đẩy nhận thức về văn hóa quản trị rủi ro hoạt động.
6. Cập nhật kiến thức về quản trị RRHĐ theo các thông lệ tốt nhất, các bài học của ngân hàng khác liên quan đến rủi ro hoạt động, truyền thông đến các bên có liên quan, đề xuất các biện pháp cần thiết phòng tránh và giảm thiểu rủi ro.
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo quản lý
2 năm trước Xem thêm
Thông Tin Tuyển Dụng
Văn phòng Chuyển đổi (iPMO)
Kinh nghiệm: 5 - 10 Năm
Make cleaning, organizing and enriching data with an automated and simple process.
Resolve data issues, data validation, maintaining company data standards and being an effective communicator for root cause remediation, improvement, governance, and measurement.
Provide the necessary training, best data quality tools and techniques that will allow the company to meet its company data standards.
2 năm trước Xem thêm

CVCC Giám Sát và Quản Trị Chuyển Đổi

26/07/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

Thông Tin Tuyển Dụng
Văn phòng Chuyển đổi (iPMO)
Kinh nghiệm: 5 - 7 Năm
1. Giám sát các sáng kiến
Theo dõi và giám sát các sáng kiến để nắm bắt/ ghi nhận tiến độ/ tình trạng của từng sáng kiến được giao, phát hiện các rủi ro tiềm ẩn/ thách thức chính và kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền.
Đảm bảo tính tuân thủ nhập liệu thông tin/ các mốc chính vào các công cụ biểu mẫu.
Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm để kịp thời nhận diện các rủi ro tiềm ẩn.
Xây dựng phương pháp luận xác định giá trị tài chính.
Phối hợp với Giám đốc sáng kiến và các đơn vị để thay đổi/ cải thiện tình trạng của sáng kiến và giải quyết các vấn đề theo yêu cầu, để đảm bảo các sáng kiến đạt được mục tiêu công việc.
Theo dõi giá trị tài chính tạo ra bởi các sáng kiến, kịp thời phát hiện các thách thức/ rủi ro chính và báo cáo các cấp có thẩm quyền.
Quản lý và giám sát việc sử dụng công cụ theo dõi
2. Điều phối
Chủ động hướng dẫn nhóm sáng kiến & các khối hợp tác nhằm tận dụng hiểu biết/ kiến thức/ nguồn lực từ các công việc hiện tại.
Hỗ trợ kiểm soát chất lượng và chuẩn hóa các công cụ mẫu biểu
Thống nhất với Giám đốc sáng kiến về chỉ tiêu hoạt động/ TTI/ KPI (dùng để theo dõi và giám sát).
Chuẩn bị ban đầu cho các sáng kiến mới: (i) cung cấp mẫu biểu và đưa ra các hướng dẫn sử dụng, (ii) yêu cầu nhóm sáng kiến cập nhật tiến độ sáng kiến trên công cụ/mẫu biểu được cung cấp.
3.Quản trị/Báo cáo/Công cụ và mẫu biểu
Xác định, xây dựng và áp dụng và chuẩn hóa các công cụ / mẫu biểu
Quản lý công tác hành chính được thực hiện cho các cuộc họp SteerCo, TECO và theo các yêu cầu của Tổng giám đốc/ Giám đốc chuyển đổi.
Cung cấp thông tin cho nhóm Truyền thông để thực hiện báo cáo tiến độ tổng thể các sáng kiến tại Steer Co, TECO, Ban Điều hành, HĐQT.
2 năm trước Xem thêm
1. Trách nhiệm trong phát triển các ứng dụng
• Thiết kế chi tiết ứng dụng.
• Lập trình ứng dụng.
• Kiểm thử ứng dụng.
• Đóng gói phát triển để chuyển giao cho đơn vị triển khai.
• Xây dựng các tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu.
2. Trách nhiệm trong vận hành các ứng dụng
• Thực hiện các công việc vận hành thông thường: Giám sát hệ thống, chạy các job/service hàng ngày, khóa ngày, khóa tháng, khóa năm.
• Thực hiện các công việc vận hành đặc biệt: Xử lý các sự cố, vấn đề, thực hiện archive, kiểm thử dự phòng, restoration test, kiểm thử các bản vá nâng cấp.
• Quản lý, cập nhật CMDB cho cấu hình tầng ứng dụng.
• Báo cáo tình trạng hệ thống.
• Cập nhật các tài liệu vận hành hệ thống.
3. Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng:
• Hỗ trợ mức L2, L3 với các yêu cầu được phân công.
4. Các trách nhiệm khác
• Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
• Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
• Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.
2 năm trước Xem thêm
• Làm việc với các khách hàng để thu thập thông tin, hiểu về nhu cầu khách hàng và đưa ra các đánh ra chi tiết về khách hàng.
• Lập các báo cáo ngành cho các ngành mục tiêu theo sự phân công của cấp lãnh đạo trực tiếp.
• Lập các báo cáo phân tích công ty, mô hình dự báo dòng tiền, báo cáo nghiên cứu và định giá công ty cho các khách hàng lớn của TCB và các khách hàng tiềm năng nhằm đưa ra các giải pháp tư vấn tài chính chiến lược cho khách hàng.
• Thực hiện các báo cáo phân tích đặc biệt theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty, GĐ Bộ phận.
• Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích KHDN.
• Tham gia kiểm soát việc thực hiện công tác báo cáo theo định kỳ.
• Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Bộ phận
2 năm trước Xem thêm
1. Thực hiện các nghiệp vụ thuộc phạm vi của Tư vấn phát hành tuân theo phân công của Trưởng nhóm quản lý, Giám đốc mảng và theo định hướng hoạt động của Khối NHĐT.
2. Tham gia xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Tư vấn phát hành.
3. Trong trường hợp được ủy quyền, đại diện mảng chức năng tham gia vào dự án NHĐT để xây dựng, cấu trúc và phát triển sản phẩm mới.
4. Theo sự phân công của Giám đốc mảng hoặc Trưởng nhóm quản lý trực tiếp tham gia xây dựng các phương án tư vấn, đàm phán với khách hàng để thống nhất cấu trúc và cơ chế của sản phẩm do mảng chức năng thực hiện tư vấn tuân theo định hướng chung của TCBS và Khối NHĐT.
5. Tham gia trực tiếp cung cấp các dịch vụ tư vấn phát hành: tư vấn niêm yết, tư vấn đầu tư tài chính, tư vấn và thu xếp phát hành giấy tờ có giá, thu xếp huy động vốn qua công cụ nợ, v.v. và các giao dịch khác được phân công.
6. Chủ động làm việc trực tiếp với khách hàng để thực hiện các giao dịch tư vấn theo cấu trúc đã vạch ra
7. Hướng dẫn Chuyên viên Tư vấn phát hành chi tiết các công việc cần thực hiện trong giao dịch tư vấn phát hành được phân công.
8. Tiếp nhận và triển khai thực hiện kế hoạch công việc được giao theo định hướng hoạt động của khối NHĐT, cụ thể:
- Phối hợp với Kinh doanh và Phân phối và các khối kinh doanh thuộc Techcombank để tiếp cận và khai thác hệ thống khách hàng doanh nghiệp, khách hàng định chế tài chính, v.v. sẵn có và tiềm năng của Techcombank;
- Phối hợp với Kinh doanh và Phân phối xác định nhu cầu của khách hàng, đánh giá sơ bộ giao dịch và đối tác để có được quyết định tham gia vào giao dịch;
- Phối hợp với bộ phận phân tích thuộc TCC, TCBS để tiếp nhận thông tin phân tích chuyên sâu của bộ phận phân tích từ đó tiến hành đánh giá chi tiết về khách hàng và giao dịch, đề xuất cơ cấu giao dịch và đề xuất chỉ định các tổ chức/đại lý tham gia giao dịch;
- Trực tiếp phối hợp với các bộ phận có liên quan và tổ chức/đại lý tham gia giao dịch chuẩn bị hồ sơ giao dịch;
- Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ cần thiết về khách hàng và giao dịch cho Kinh doanh và Phân phối để phục vụ việc chào bán và phân phối sản phẩm;
- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để hoàn thiện giao dịch.
9. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Kênh Tiếp Thị (Branch)

24/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

• Xây dựng và triển khai các chương trình marketing định kỳ cùng với bộ phận Business Development của Khối PFS và BB, bộ phận Partnership của Khối SnD cho nhóm đối tượng cộng tác viên và đối tác
• Xây dưng chương trình Đối tác trung thành để duy trì sự hợp tác gắn kết dài lâu giữa các Đối tác liên kết / CTV và TCB
• Quản lý và đánh giá hiệu quả các chương trình marketing trên kênh bán hàng đại lý
• Đảm bảo các chương trình marketing xây dựng phù hợp cho kênh chi nhánh, đối tác liên kết, cộng tác viên kịp thời và đạt chất lượng cao
2 năm trước Xem thêm

DevOps Manager/ Expert

24/07/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

The DevOps bring specialized IT and operations knowledge and experience to the team in order to bridge the gap between IT operations and application development. His role is to provide expertise and coaching for the team in all matters related to environments setup and maintenance, deployment, building and release process. He helps the team to write deployment scripts, maintain their environments. His goal is not the IT support for the team but to make the team self-sufficient and independent of the IT support.
Responsibilities:
- Works closely with Tech Leads and developers of various teams to assess existing problems and to come up with process improvement solutions
- Identifies bottlenecks in coding development and deployment processes
- Participates in planning delivery time, code quality, and process efficiency improvement projects
- Executes on plan by building coding standardizations and automating processes for the organization
- Surveys developers and technical members of the organization to understand their main pain points in the coding and development process
- Collaborates with the rest of DevOps team to deliver consistent and holistic solution to the organization
2 năm trước Xem thêm
1. Trách nhiệm trong phát triển các ứng dụng
• Thiết kế chi tiết ứng dụng.
• Lập trình ứng dụng.
• Kiểm thử ứng dụng.
• Đóng gói phát triển để chuyển giao cho đơn vị triển khai.
• Xây dựng các tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu.
2. Trách nhiệm trong vận hành các ứng dụng
• Thực hiện các công việc vận hành thông thường: Giám sát hệ thống, chạy các job/service hàng ngày, khóa ngày, khóa tháng, khóa năm.
• Thực hiện các công việc vận hành đặc biệt: Xử lý các sự cố, vấn đề, thực hiện archive, kiểm thử dự phòng, restoration test, kiểm thử các bản vá nâng cấp.
• Quản lý, cập nhật CMDB cho cấu hình tầng ứng dụng.
• Báo cáo tình trạng hệ thống.
• Cập nhật các tài liệu vận hành hệ thống.
3. Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng:
• Hỗ trợ mức L2, L3 với các yêu cầu được phân công.
4. Các trách nhiệm khác
• Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
• Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
• Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Gia Cao Cấp Sáng Kiến Chuyển Đổi

24/07/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

- Hỗ trợ Giám đốc sáng kiến chiến lược lập kế hoạch làm việc
- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác chuẩn bị thí điểm và triển khai
- Hỗ trợ thành viên của Nhóm Triển khai trong công tác thiết kế, lập kế hoạch chi tiết, thí điểm và triển khai
- Hỗ trợ Nhóm Triển khai trong việc thực hiện thí điểm sáng kiến (1 đến 2 vòng)
- Phối hợp với Chuyên viên Triển khai, các đơn vị kinh doanh, đơn vị hỗ trợ để thực trong hiện các nhiệm vụ được giao trong phạm vi sáng kiến như: phỏng vấn các đơn vị để xác định các vấn đề hiện hữu và tìm ra nguyên nhân cốt lõi để giải quyết vấn đề
- Tham gia thiết kế các tiêu chí đánh giá cho chương trình cấp chứng chỉ đáp ứng yêu cầu dự án cho một số sáng kiến được lựa chọn
- Phối hợp với Nhóm Truyền thông chuyển đổi về nội dung và hình thức truyền thông sáng kiến.
2 năm trước Xem thêm
1. Triển khai kế hoạch hành động của nhóm quản lý theo định hướng hoạt động thúc đẩy bán :
- Thực hiện xây dựng các công cụ, qui trình quản lý bán thông qua việc áp dụng các best practices trong công tác bán hàng và quản lý bán hàng mảng KHDN/ KH Affluent
- Xây dựng các kịch bản tư vấn cụ thể cho các tình huống/ đối tượng khác nhau; thiết kế các bản tin chia sẻ kinh nghiệm bán/ công cụ quản lý bán thông qua các bài học/ best practices/ tấm gương trong công tác bán hàng và quản lý bán hàng mảng KHDN/ KH Affluent
- Đạo tạo, hướng dẫn và kiểm soát duy trì các tiêu chuẩn, mô hình, qui trình, công cụ quản lý và thúc đẩy bán tại đơn vị kinh doanh nhằm thúc đẩy kinh doanh đồng thời đảm bảo Chất lượng dịch vụ và độ hài lòng của KH trước/ trong/ sau bán
- Tham gia xây dựng và tuyển chọn và hỗ trợ đạo tạo cho đội ngũ Business Partner tại các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống
- Thực hiện đánh giá hiệu quả bán (năng suất, tỷ lệ chuyển đổi phễu), đề xuất các hành động/ giải pháp để nâng cao hiệu quả bán
- Tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo của Khối cho lực lượng phục vụ KHDN/ KH Affluent
- Phối hợp xây dựng, tổ chức các chương trình chia sẻ kinh nghiệm kết hợp Best sellers, Sales club, Sale Forum, Sale contest và các hoạt động thi đua thúc đẩy kết quả, tinh thần và văn hóa phục vụ khách hàng, gắn kết tập thể, truyền lửa cho đội ngũ bán hàng mảng KHDN/ KH Affluent
2. Nhận biết các rủi ro nghiệp vụ trong quá trình tương tác, kiểm soát chất lượng dịch vụ tại đơn vị, đề xuất giải pháp và phối hợp với BGĐ thực hiện các phương pháp giảm thiểu các rủi ro tại đơn vị. Báo cáo BGĐ bộ phận xem xét cải tiến công cụ/ phương pháp triển khai tránh tái diễn trên diện rộng
3. Tuân thủ những cam kết về chất lượng phục vụ, tuân thủ các quy định, chính sách của Ngân hàng
2 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Sáng Kiến Chiến Lược

21/07/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

PHỤ TRÁCH SÁNG KIẾN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
* MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Hỗ trợ Giám đốc sáng kiến chiến lược lập kế hoạch làm việc
• Chịu trách nhiệm thực hiện công tác chuẩn bị thí điểm và triển khai
• Hỗ trợ thành viên của Nhóm Triển khai trong công tác thiết kế, lập kế hoạch chi tiết, thí điểm và triển khai
• Hỗ trợ Nhóm Triển khai trong việc thực hiện thí điểm sáng kiến (1 đến 2 vòng)
• Phối hợp với Chuyên viên Triển khai, các đơn vị kinh doanh, đơn vị hỗ trợ để thực trong hiện các nhiệm vụ được giao trong phạm vi sáng kiến như: phỏng vấn các đơn vị để xác định các vấn đề hiện hữu và tìm ra nguyên nhân cốt lõi để giải quyết vấn đề
• Tham gia thiết kế các tiêu chí đánh giá cho chương trình cấp chứng chỉ đáp ứng yêu cầu dự án cho một số sáng kiến được lựa chọn
• Phối hợp với Nhóm Truyền thông chuyển đổi về nội dung và hình thức truyền thông sáng kiến.
2 năm trước Xem thêm

[Toàn Quốc] - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Yêu Cầu Kinh Nghiệm

17/07/2019

Thỏa thuận

Đà Nẵng Hà Nội Hồ Chí Minh

- Bán các sản phẩm bán lẻ và phục vụ các dịch vụ liên quan cho khách hàng cá nhân để đạt được chỉ tiêu cá nhân đối với chi nhánh và các chỉ tiêu bán lẻ khác.
- Tạo cơ sở khách hàng nhằm đạt được chỉ tiêu công việc hàng tháng
- Chia nhỏ các chỉ tiêu hàng tháng của thánh thành các chỉ tiêu của từng ngày (ví dụ số lượng cuộc hẹn bán hàng ngày cần phải có)
- Thực hiện quy trình bán hàng chuẩn, quản lý thời gian hiệu quả hàng ngày
- Làm mới danh sách nguồn khách hàng mới
- Thực hiện các hoạt động bán hàng bên ngoài: (chiếm gần 70% thời gian làm việc/ngày)
- Thực hiện gọi điện cho KH mới và KH hiện tại của đơn vị, lên lịch hẹn gặp KH để giới thiệu và chào bán sản phẩm, đi gặp khách hàng theo lịch hẹn đã đề ra, chốt bán hàng
- Đảm bảo sự đầy đủ về mặt hồ sơ khi chốt bán hàng với KH (ví dụ: thu thập hồ sơ, làm tờ trình, nộp hồ sơ KH cho phòng thẩm định)
- Báo cáo hoạt động bán hàng hàng ngày cho Tổ trưởng và Trưởng/ phó phòng Trung tâm.
- Đảm bảo sự tuân thủ đối với chính sách, quy trình quy chế của TCB. Đảm bảo bảo mật thông tin Khách hàng
- Thường xuyên trao dồi kiến thức kỹ năng về sản phẩm cũng như kỹ năng bán hàng, tiếp cận khách hàng.
2 năm trước Xem thêm
- Quản lý, chăm sóc, khai thác các khách hàng (KH) của Techcombank (TCB) theo danh sách được lãnh đạo đơn vị phân công, bao gồm cả danh mục KH vay vốn sau khi hoàn thiện thủ tục giải ngân cho KH.
- Thực hiện các viêc tiếp thị sản phẩm, bán chéo các sản phẩm tại chỗ/qua điện thoại cho KH.
- Phát hiện ra các nhu cầu của KH và đưa ra tư vấn phù hợp trong quá trình trực tiếp gặp mặt/ gọi điện thoại chăm sóc KH .
- Nhận diện, kiểm tra, quản lý hồ sơ và thông tin cơ bản của KH.
- Thông tin với KH ngay khi có các sản phẩm, dịch vụ mới và hàng tháng theo dõi lịch trả nợ của KH, nhắc nợ KH khi sắp tới hạn, đôn đốc KH trả nợ, thông báo KH về tình trạng khoản vay.
-Thực hiện tư vấn, bán và phục vụ KH có nhu cầu sử dụng sản phẩm Dịch vụ ngân hàng tài chính cá nhân đến giao dịch trực tiếp.
- Hướng dẫn KH làm thủ tục cho vay bán lẻ.
- Trực tiếp làm các dịch vụ non-cash cho KH có nhu cầu giao dịch tại chi nhánh: mở tài khoản, phát hành thẻ, Internet banking, in sổ phụ,. tra soát… Đồng thời xử lý, hỗ trợ các yêu cầu của KH trong danh mục KH vay vốn về các dịch vụ sau vay như: thay đổi thông tin khoản vay (cơ cấu lịch trả nợ, thay đổi lãi suất/phí, trả nợ trước hạn…) …
- Qua trao đổi trực tiếp/ điện thoai nắm được khả năng tài chính, đánh giá thiện chí trả nợ của KH, báo cáo cho lãnh đạo/ các bộ phận liên quan khi KH có vấn đề, và đưa ra phương hướng xử lý .
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của BLĐ.
QUYỀN LỢI:
- Được đào tạo trở thành nhà tư vấn tài chính toàn diện với lộ trình đào tạo lên quản lý rõ ràng - vị trí Priority Relationship Manager sau 6 tháng và các vị trí quản lý khác
- Được hỗ trợ và tạo điều kiện từ hệ thống với:
+ Tập khách hàng chất lượng, được định danh có sẵn – tiết kiệm thời gian tìm kiếm khách hàng và tập trung vào việc quản lý trải nghiệm
+ Hệ thống phê duyệt tập trung và “sale support” hỗ trợ tối đa quá trình làm việc với khách hàng
- Thu nhập ở mức vượt trội với mức bình quân lên tới 20,000,000 VND/tháng
2 năm trước Xem thêm
*** Nơi làm việc: Khối KHDN – HO – Miền Nam (HCM)
1. Xây dựng/quản lý sản phẩm về Cash/payment/liquiti:
- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hành động hàng năm đối vói các sản phẩm và cash/payment/liquti…(SP về casa)
- Quản lý kết quả kinh doanh, chương trình hành động, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả kinh doanh về casa
- Phối hợp với khối NH giao dịch để phát triển/điều chỉnh sản phẩm/ gói sản phẩm về casa
- Xây dựng/ điều chỉnh/đóng gói các giải pháp về quản lý dòng tiền nhằm đáp ứng nhu cầu của từng phân khúc/ tiểu phân khúc/ từng vùng/ miền một cách hiệu quả
2. Quản lý hiệu quả/tư vấn sản phẩm:
- Theo dõi tình hình giá vốn nội bộ, thu thập thông tin lãi suất/ phí trên thị trường
- Phối hợp cùng NH GD tư vấn và hỗ trợ bán các sản phẩm/ gói sản phẩm về casa theo yêu cầu thực tế kinh doanh
- Quản lý hiệu quả danh mục sản phẩm/ gói sản phẩm casa
- Quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh của từng sản phẩm/ gói sản phẩm( TOI, số dư/ doanh số,…)
- Đánh giá định kỳ (tháng/ quý/ năm) hiệu quả kinh doanh của sản phẩm/ gói SP
- Đề xuất chính sách, giải pháp nhằm tăng hiệu quả kinh doanh sản phẩm/ gói SP
3. Đào tạo/hỗ trợ bán:
- Phối hợp với NH giao dịch xây dựng công cụ hỗ trợ bán: sổ tay sản phẩm/ gói sản phẩm liên quan đến các SP về quản lý dòng tiền (casa)
- Phối hợp quản lý và khai thác hiệu quả các kênh tiện ích sử dụng sản phẩm (online, mobile banking...)
- Phối hợp với khối NHGD đào tạo sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD
- Phố hợp với NHGD Xây dựng tài liệu đào tạo về sản phẩm/ gói sản phẩm
2 năm trước Xem thêm
Báo cáo công việc/ Reporting lines (5)
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Trải nghiệm KHDN
• Cấp báo cáo trực tiếp: Không có
• Ban điều hành Khối, Vùng, và các đơn vị trực thuộc Khối S&D; Khối HR, Khối BB, Khối PFS, Khối O&T, Khối CnL, Khối TCKH, Khối Marketing, …
• Quan hệ bên ngoài: Các đối tác nghiên cứu, đào tạo, cung cấp dịch vụ ngân hàng/ ứng dụng công nghệ/ …
Xây dựng và triển khai các trải nghiệm dịch vụ vượt trội đối với phân khúc KHDN nhằm tối đa hóa sự hài lòng, gắn kết của khách hàng đối với Ngân hàng
1. Thực hiện các công tác tiêu chuẩn và trải nghiệm dịch vụ khách hàng được giao:
- Phối hợp, xây dựng và triển khai các mô hình bán và dịch vụ, chiến lược phát triển Chất lượng dịch vụ xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động trên các kênh và trước - trong - sau khi bán hàng
- Xây dựng và đo lường định kỳ các chỉ số về độ hài lòng của khách hàng, chất lượng dịch vụ tại các khâu trong quá trình bán hàng, xây dựng các tiêu chuẩn Chất lượng dịch vụ phục vụ KH nhằm mang lại trải nghiệm khách hàng tốt
- Triển khai các chương trình nâng cao, thi đua về Chất lượng dịch vụ tại các đơn vị cũng như các bộ phận liên quan nhằm nâng cao Chất lượng dịch vụ
- Xây dựng và giảng dạy các nội dung đào tạo kỹ năng dịch vụ cho đội ngũ mảng KHDN
- Thiết kế, xây dựng, tổ chức các chương trình thúc đẩy tư duy, đưa vào hoạt động hàng ngày, lấy KH là trọng tâm, thúc đẩy Chất lượng dịch vụ nhằm liên tục cải thiện trải nghiệm khách hàng
- Kiểm soát và theo dõi đánh giá độ hài lòng KH, đánh giá Chất lượng dịch vụ trong từng thời kỳ theo các mô hình, tiêu chuẩn Chất lượng dịch vụ đã lập thông qua hệ thống đánh giá phù hợp
- Phối hợp cùng MKT thiết kế chương trình, tiến hành đo lường, benchmark về chất lượng dịch vụ so với thị trường và đối thủ
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc
2. Nhận biết các rủi ro nghiệp vụ, đề xuất giải pháp và phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất phương pháp đo lường và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động
3. Thiết kế chương trình và đạo đạo nghiệp vụ/ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cho các thành viên trong/ ngoài nhóm
4. Tuân thủ những cam kết về chất lượng phục vụ, tuân thủ các quy định, chính sách của Ngân hàng
2 năm trước Xem thêm
- Phân tích nhu cầu đào tạo dựa trên VOC, Khách hàng bí mật và phàn nàn KH.
- Hiểu nhu cầu đào tạo của vùng thông qua thảo luận với Vùng
- Xây dựng và thống nhất các chương trình đào tạo để đáp ứng các mục tiêu trải nghiệm KH tổng thể của ngân hàng và Khối Bán hàng & kênh phân phối
- Thiết kế, xây dựng các modules đào tạo dịch vụ và trải nghiệm KH
- Xây dựng nội dung đào tạo Train the Trainer
- Phối hợp với các bộ phận và phòng ban liên quan để triển khai chương trình đào tạo một cách hiệu quả
- Triển khai các chương trình đào tạo thông qua đội Partner tới Vùng.
2 năm trước Xem thêm
Business Data Management
• Coordinate internally with PFS-BF team member for standardized datamart development that support PFS performance management reporting
• Control all the operational risks for data security, data loss, system performance…
Ownership of Performance Measurement Model
• Coordinate with business owners to define methodology and business logic for new performance measures
• Identify and resolve issues, errors, gaps between data sources and business requirements
• Own the calculation process that transforms raw data into structured information for reporting needs
MI Report Productions
• Produce daily, weekly, monthly MI reports that highlight key performance metrics, movement, and business drivers cross major categories of business management: products, channels, geographies, campaign
• Support ad-hoc business queries and return measurements to meet the needs business managers for day-to-day operation management
• Analysis of the PFS’ performance to highlight areas of opportunities and provide an early warning of any challenges ahead
Business Analysis & Advisory
• Regularly perform business performance review (product performance, campaign, revenue, cost..) and provide commentaries to business heads
• Conduct highly analytical projects to discover insights into customer behavior, product performance to assist business tactically optimize their activities
• Assist in formulating business plans and strategies, as per the available financial and personnel resources for Product Management team by calculating P&L, preparing business cases..
Planning & Budgeting
• Conduct regular business forecast and review against actual and budgeted figures
• Actively participate in annual budgeting cycle.
Other tasks:
* Perform other tasks assigned by Manager or Director of PFS BF.
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective:
Thiết lập, chăm sóc, duy trì, phát triển quan hệ với các khách hàng thuộc phân khúc mình quản lý trong phạm vi khu vực được giao
Quản lý danh mục khách hàng được phân công một cách hiệu quả nhằm quản trị rủi ro một cách liên tục và tối đa hóa lợi nhuận cho ngân hàng
Trách nhiệm chính / Key accountabilities:
Thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng
- Tiếp cận, xây dựng quan hệ với các cá nhân có thẩm quyền ra quyết định đối với các khách hàng thuộc phân khúc mình quản lý.
- Tìm kiếm, thiết lập và phát triển mối quan hệ với các khách hàng thông qua các mối quan hệ, diễn đàn, hội nghị…theo đúng định hướng kinh doanh của khối Ngân hàng bán buôn.
- Giữ vững và tăng cường các mối quan hệ mật thiết với các Khách hàng hiện có thuộc phân khúc mình quản lý.
- Đề xuất các sáng kiến trong việc tìm kiếm, duy trì, phát triển Khách hàng.
Tổ chức thực hiện công tác kinh doanh và quản trị bán hàng
- Trực tiếp quản lý và khai thác kế hoạch tài khoản và kết quả kinh doanh với Khách hàng thuộc phân khúc mình quản lý: Chủ động nắm bắt, tạo nhu cầu của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng, hiểu rõ về đặc tính, phương thức, hình thái, tiềm năng phát triển của việc kinh doanh của Khách hàng để có thể đưa ra các tư vấn giải pháp tài chính tổng thể gắn với các sản phẩm, dịch vụ của Techcombank thỏa mãn nhu cầu khách hàng qua đó thu hút Khách hàng về giao dịch và tăng thị phần sử dụng các dịch vụ của Techcombank;
- Dẫn dắt việc phối hợp các bộ phận bán sản phẩm và các đơn vị liên quan để xây dựng các giải pháp tổng thể nhằm đáp ứng nhu cầu Khách hàng;
- Dẫn dắt thảo luận, đàm phán với khách hàng về các giải pháp tổng thể, thống nhất và chốt các điều khoản với khách hàng về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ;
- Truyền thông giải pháp tổng thể tới các chi nhánh tại tỉnh có trách nhiệm phối hợp quản lý khách hàng;
- Quản lý việc triển khai các giải pháp cho Khách hàng, đảm bảo Khách hàng được phục vụ tốt nhất theo mô hình dịch vụ quy định bởi ngân hàng theo từng thời kỳ.
- Làm việc chặt chẽ để hỗ trợ Giám đốc quan hệ khách hàng tại chi nhánh (Local RM - LRM) tăng cường mối quan hệ, quản lý kết quả kinh doanh tại các chi nhánh tỉnh.
- Thu thập hồ sơ, tài liệu; kiểm tra, giám sát, cập nhật thông tin liên quan về Khách hàng, tình hình kinh doanh của Khách hàng nhằm phục vụ công tác quản lý tài khoản, đề xuất giải pháp, đánh giá, thẩm định và chăm sóc Khách hàng.
- Trực tiếp thực hiện/ phối hợp với CA thẩm định Khách hàng; kiểm soát, làm việc với các bộ phận liên quan để hoàn thiện các thủ tục về trình duyệt, định giá, giải ngân , quản lý sau vay theo quy định của TCB.
- Chịu trách nhiệm về kiểm soát sau vay đối với danh mục Khách hàng /nhóm Khách hàng mình quản lý và cùng phối hợp kiểm soát sau vay theo quy định khối Ngân hàng bán buôn và QTRR ban hành.
- Truyền thông và cập nhật chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Techcombank cho Khách hàng thuộc phân khúc mình quản lý.
- Định kỳ đánh giá, rà soát mức độ sinh lợi của danh mục Khách hàng mình quản lý, phối hợp với các LRM & các bộ phận bán sản phẩm xây dựng, thực hiện kế hoạch để gia tăng mức độ sinh lợi từ Khách hàng.
- Đề xuất, phối hợp, thực hiện các biện pháp trong việc xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng mình quản lý.
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống rủi ro trong hoạt động kinh doanh theo đúng qui định của ngân hàng theo từng thời kỳ.
- SRM có thể được phân công quản lý Hub tại một địa bàn tùy theo tình hình kinh doanh
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc phân khúc.
Báo cáo công việc/ Reporting lines:
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Segment Head
• Cấp báo cáo trực tiếp: ARM
• Quan hệ nội bộ: Trung tâm Dịch vụ KHDNL, Trung tâm Phân tích tín dụng, Phòng Chính sách, Phòng Quản trị danh mục, bộ phận BF của TCCL, Khối PFS, Khối BB, Khối SnD, Khối Market, Khối Marketing, chuyên gia phê duyệt các cấp, Hội đồng phê duyệt tín dụng
• Quan hệ bên ngoài: Khách hàng, đối tác, luật sư, kiểm toán, nhà tài trợ…
2 năm trước Xem thêm
Nơi Làm Việc
Hà Nội
Cấp Bậc : Nhân viên
Hình Thức : Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm : 3 - 5 Năm
Mức Lương : Lương thỏa thuận
Ngành nghề : Ngân hàng, Tài chính kế hoạch, Tài chính / Đầu tư
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ : 31/10/2018
1. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
3. Thực hiện kiểm soát sau chứng từ của 01 đơn vị hạch toán tại đơn vị Hội sở:
• Kiểm soát chứng từ:
- Kiểm tra tính đầy đủ của bộ chứng từ chọn mẫu với LKGD
- Kiểm tra tính đầy đủ của chứng từ: Theo hướng dẫn/ quy định hoặc theo checklist nghiệp vụ
- Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ hạch toán: Rõ ràng; đầy đủ; chính xác số liệu, thông tin trên chứng từ; kiểm tra việc chấp hành quy định, xét duyệt với từng nghiệp vụ kinh tế
- Kiểm tra thẩm quyền phê duyệt chứng từ.
• Kiểm tra hạch toán kế toán:
- Kiểm tra hạch toán kế toán đảm bảo tuân thủ quy định TCB và NHNN
- Kiểm soát đầy đủ các rủi ro trọng yếu; rủi ro mất tiền; ảnh hưởng đến PnL;….
- Kiểm tra bút toán điều chỉnh: lý do và thẩm quyền phê duyệt
• Nhận diện và phát hiện rủi ro tiềm ẩn từ chứng từ và hệ thống:
- Nhận diện rủi ro giả mạo chứng từ: chữ ký dấu;chứng từ ghép dán...
- Nguyên nhân sai sót; rủi ro có thể phát sinh và các chốt kiểm soát để ngăn chặn các sai sót/ rủi ro đó.
• Thực hiện chuyên đề KSS đối với mảng nghiệp vụ được phân công hoặc tham gia chuyên đề của mảng/ tổ khác theo phân công
4. Hướng dẫn đơn vị hạch toán kế toán và lưu trữ chứng từ theo đúng quy định của TCB:
• Hỗ trợ đơn vị giải đáp các thắc mắc liên quan đến hạch toán/ chứng từ theo quy định/ hướng dẫn
• Hướng dẫn đơn vị lập phiếu hạch toán và lưu trữ chứng từ các t.h ngoại lệ chưa được quy định trong văn bản.
• Xây dựng danh sách chứng từ các mảng nghiệp vụ: phù hợp với thực tế; hiệu quả, tiết kiệm và quy định của TCB và pháp luật.
5. Kiểm soát phân quyền users đơn vị phụ trách trên hệ thống T24 và các Báo cáo kiểm soát/ lưu trữ chứng từ:
• Kiểm soát số bút toán và Liệt kê giao dịch các users tại đơn vị Hội sở hàng tuần
• Kiểm tra phân quyền hạch toán của users theo từng phòng ban: Users phòng ban nào được phân quyền vào đúng AO code của phòng ban đó
• Phân quyền book hạch toán và phân hệ hạch toán của các users theo phòng ban
6. Quản lý và lưu kho chứng từ theo đúng qui định.
• Quản lý chứng từ sau giao dịch phục vụ cho Kiểm soát sau
• Đóng gói và lưu kho chứng từ sau Kiểm soát sau
• Theo dõi quản lý việc mượn chứng từ; cung cấp chứng từ đã đưa vào lưu trữ cho các phòng ban, cơ quan thuế, kiểm toán và cơ quan chức năng khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của GĐKSTC.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Hỗ Trợ Vận Hành Tuyển Dụng

06/07/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

Hỗ trợ các chuyên gia tuyển dụng trong các mảng công việc:
✅Thực hiện báo cáo liên quan đến công tác tuyển dụng
✅Book phòng và chuẩn bị hậu cần cho các buổi phỏng vấn
✅Tiếp đón và hướng dẫn các ứng viên (người Việt và ứng viên nước ngoài) trong các gia đoạn phỏng vấn, giai đoạn đầu mới tiếp nhận công việc tại Techcombank,...
✅Hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho các ứng viên cao cấp liên quan đến quá trình phỏng vấn và tiếp nhận công việc
2 năm trước Xem thêm
- Thu thập thông tin, hỗ trợ côn tác lập kế hoạch làm việc
- Hỗ trợ công tác chuẩn bị thí điểm và triển khai
- Hỗ trợ thành viên của Nhóm Triển khai trong công tác thiết kế, lập kế hoạch chi tiết, thí điểm và triển khai
- Xây dụng nội dung cho các cuộc họp liên quan đến sáng kiến (Steer Co, TECO)
- Cập nhật tiến độ trên công cụ / mẫu biểu được cung cấp bởi Nhóm Giám sát
- Thu thập thông tin hỗ trợ lập báo cáo về tiến độ và các thách thức/vấn đề phát sinh nếu có
- Phối hợp với Chuyên viên Triển khai, các đơn vị kinh doanh, đơn vị hỗ trợ để thực trong hiện các nhiệm vụ được giao trong phạm vi sáng kiến như: phỏng vấn các đơn vị để xác định các vấn đề hiện hữu và tìm ra nguyên nhân cốt lõi để giải quyết vấn đề
- Phối hợp với Nhóm Truyền thông chuyển đổi về nội dung và hình thức truyền thông sáng kiến.
2 năm trước Xem thêm
Thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết các yêu cầu / phản ánh / khiếu nại của khách hàng liên quan đến từng sản phẩm / dịch vụ cá nhân qua điện thoại/email/website theo định hướng chiến lược chung của ngân hàng.
- Làm việc theo ca trực được phân công (kể cả ngày nghỉ, lễ tết) đảm bảo hoạt động 24/7.
- Phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn, hướng dẫn các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp qua các kênh tiếp xúc.
- Tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng khi gặp sự cố trong quá trình sử dụng sản phẩm, kiểm tra trên các phần mềm quản lý hệ thống, phân tích đánh giá theo quy trình nghiệp vụ và xử lý trực tiếp cho khách hàng trong phạm vi thẩm quyền được quy định.
- Tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo của khách hàng, đánh giá và phân loại mức độ phức tạp để trực tiếp xử lý hoặc phối hợp với các phòng ban/ Chi nhánh/ Phòng giao dịch/ pháp chế tìm giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa tác động xấu đến hình ảnh ngân hàng.
- Phát hiện các sự cố điển hình trong quá trình tiếp nhận cuộc gọi và đưa ra các kiến nghị giải quyết trong phạm vi trách nhiệm nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời, hạn chế rủi ro cho Ngân hàng.
- Cập nhật, lưu trữ thông tin, dữ liệu thu thập được từ khách hàng và cung cấp cho các phòng ban liên quan, phục vụ việc phát triển sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.
- Thực hiện các chương trình tiếp thị, chăm sóc khách hàng, giới thiệu các sản phấm dịch vụ ngân hàng, bán chéo sản phẩm, quảng bá uy tín, hình ảnh của ngân hàng trong quá trình giao tiếp với khách hàng.
- Tham gia triển khai các chương trình survey, chăm sóc khách hàng theo từng phân khúc/ giai đoạn cụ thể.
- Thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất về sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm đảm bảo cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ chính xác nhất.
- Gửi cho trưởng nhóm và chuyên viên cấp 2 các yêu cầu khó/phức tạp, đảm bảo khách hàng hài lòng với chất lượng, dịch vụ của Techcombank và phù hợp với cam kết chất lượng dịch vụ của Techcombank.
- Trong trường hợp, phạm vi hỗ trợ không thuộc thẩm quyền quy định thì phân tích đánh giá đưa ra giải pháp xử lý phù hợp cho khách hàng và phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu dịch vụ đến khi khách hàng hài lòng.
2 năm trước Xem thêm

[Hà Nội] Chuyên Viên Bán Hàng Trực Tiếp

06/07/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

- Bán các sản phẩm bán lẻ và phục vụ các dịch vụ liên quan cho khách hàng cá nhân để đạt được chỉ tiêu cá nhân đối với chi nhánh và các chỉ tiêu bán lẻ khác.
- Lập kế hoạch kinh doanh tương ứng với chỉ tiêu được nhận hàng tháng
- Triển khai kế hoạch kinh doanh bằng việc tuân thủ thực hiện phễu bán hàng hàng ngày qua các kênh bán như: bán qua hình thức gọi điện thoại, bán trực tiếp,...
- Gặp gỡ khách hàng và giới thiệu chào bán các sản phẩm của ngân hàng.
- Tư vấn đầy đủ các tính năng sản phẩm, các khoản phí, lãi phải trả và hồ sơ phải cung cấp cho khách hàng.
- Tiếp nhận/ xử lý và giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải trong quá trình sử dụng sản phẩm của ngân hàng.
- Thực hiện trả thẻ cho khách hàng (nếu có)
- Thu thập các thông tin của khách hàng, thực hiện thẩm định khách hàng đúng quy định, quy trình của ngân hàng.
- Xử lý hồ sơ và thông báo kết quả xử lý cho khách hàng đúng SLA quy định của từng sản phẩm.
- Chăm sóc khách hàng trước trong và sau bán.
- Phân tích cơ sở khách hàng, địa bàn được giao quản lý trên cơ sở đó thực hiện khai thác để bán các sản phẩm/ dịch vụ ngân hàng một cách hiệu quả nhất.
- Quản lý danh mục khác hàng được giao
- Báo cáo công việc triển khai cho bộ phận quản lý theo ngày.
2 năm trước Xem thêm

Data Scientist/ Data Modelling

04/07/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

- Communicate with our business and technical teams to understand the analytics requirements.
- Understand and translate business needs into data models supporting long-term solutions.
- Coordinate with different functional teams (e.g Application development team) to implement models and monitor outcomes
- Develop clever algorithms and pragmatic solutions to our automation and improve the solutions over time
- Have a passion for discovering solutions hidden in large data sets and working with stakeholders to improve business outcomes.
2 năm trước Xem thêm
1. Xây dựng, thẩm định các thiết kế hạ tầng liên quan tới mảng System (Virtualization, Server, SAN Storage, Backup). Đảm bảo các thiết kế phù hợp với mô hình kiến trúc mục tiêu
2. Phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng đề án, tờ trình và đánh giá các giải pháp kỹ thuật phục vụ việc nâng cấp, đầu tư hệ thống
3. Tìm hiểu công nghệ mới, định kỳ rà soát, đánh giá để đưa ra các đề xuất nhằm tối ưu hệ thống hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm chi phí
4. Tiếp nhận, thẩm định, và tư vấn các yêu cầu liên quan tới hạ tầng
5. Thực hiện xây dựng các báo cáo định kỳ về hệ thống hạ tầng
6. Phối hợp cùng với nhóm để lên kế hoạch và xin ngân sách cho việc đầu tư nâng cấp hạ tầng hàng năm
7. Hỗ trợ các đơn vị vận hành trong việc triển khai, chuẩn đoán và khắc phục sự cố
2 năm trước Xem thêm
-Trực tiếp vận hành các máy chủ trên nên tảng Linux và hệ thống ảo hóa VMWare, đảm bảo các hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và liên tục.
-Tham gia triển khai các dự án nâng cấp các hệ thống công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển của ngân hàng.
- Giám sát và xử lý các sự cố của các hệ thống theo quy trình
- Hỗ trợ và triển khai các thay đổi trên các hệ thống theo quy trình
- Định kỳ rà soát, tối ưu các hệ thống
- Tham gia triển khai các dự án công nghệ của ngân hàng
- Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Ban giám đốc
2 năm trước Xem thêm
1. Trách nhiệm trong Quản trị và điều hành công việc:
- Xây dựng kế hoạch & định hướng phát triển ứng dụng. Giám sát, phân công, rà soát đảm bảo chất lượng việc triển khai hoạt động vận hành ứng dụng nhằm đạt các mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn ngân hàng.
- Định hướng, phân tích và đánh giá xu hướng ứng dụng công nghệ mới ở mức toàn hàng nhằm cập nhật lộ trình và tiêu chuẩn phù hợp.
- Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để tìm hiểu yêu cầu & chiến lược phát triển kinh doanh làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn ngân hàng
- Phối hợp với các đơn vị trong IT để xây dựng chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn ngân hàng.
- Định hướng, theo dõi & hỗ trợ quá trình triển khai các dự án đầu tư, phát triển giải pháp công nghệ phục vụ mức toàn ngân hàng
2. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ
- Nhận biết rủi ro và tự đánh giá rủi ro của bộ phận trong quá trình vận hành, Lập kế hoạch giải quyết rủi ro và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro.
Đảm bảo các hoạt động của bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
3. Quản lý nguồn nhân lực
- Xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng trong bộ phận.
- Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho bộ phận
- Công tác truyền thông, định hướng cho cán bộ thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của hệ thống
4. Các trách nhiệm khác
- Tham gia thiết lập các tiêu chuẩn giải pháp ứng dụng nhằm mục đích định hướng, kiểm soát trong việc đưa ra các giải pháp công nghệ có tính bền vững, linh hoạt, hiệu quả.
- Tham gia xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về phát triển giải pháp ứng dụng
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Khối
- Dẫn dắt thành viên tham gia vào công tác xây dựng văn hóa tổ chức của ngân hàng.
2 năm trước Xem thêm
• Tham gia các hoạt động tư vấn, đánh giá, kiểm thử ANTT
• Triển khai các giải pháp đảm bảo An ninh thông tin
• Xây dựng các chính sách, quy định, tiêu chuẩn an ninh thông tin
• Tham gia triển khai các tiêu chuẩn PCI, ISO: rà quét, kiểm thử định kỳ
• Cập nhật các kỹ thuật tấn công, các rủi ro mới đối với hệ thống
• Phản ứng, xử lý các sự cố an ninh thông tin
• Có cơ hội tham gia các hội thảo, khóa học chuyên sâu của SANS, Offensive security, ISC2, Blackhat
2 năm trước Xem thêm

Kiến Trúc Sư Giải Pháp - Solution Architect

01/07/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

1. Tham gia xây dựng/thiết lập các tiêu chuẩn công nghệ phù hợp với mục tiêu phát triển của Techcombank như đảm bảo tích hợp với các hệ thống hiện hành, ổn định, tính mở theo các công nghệ tiên tiến khác nhau, giảm thiểu rủi ro vận hành, đảm bảo cho việc sử dụng hiện tại và mở rộng tương lai…vv.
2. Tham gia các dự án đầu tư của ngân hàng với vai trò đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp theo lộ trình, bao gồm lập bảng điểm, đánh giá cho điểm kỹ thuật các giải pháp phù hợp theo tiêu chuẩn công nghệ; tham gia lên phương án triển khai phù hợp.
3. Quản lý, giám sát các thay đổi liên quan đến kiến trúc giải pháp nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, quy chuẩn và nhất quán của hệ thống công nghệ.
4. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc trung tâm.
2 năm trước Xem thêm

System Engineer

01/07/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

• As a DevOps Engineer, you will be part of a team to build application, system architecture for our applications.
• Design infrastructure solutions for scalability, reliability, high availability, performance, security, software maintainability, and operational excellence.
• Design and maintain policies, procedures, processes and checklist for monitoring, backing up system.
• Monitor and maintain alive services and servers
• Make sure the execution of the builds and deployments to all environments based on build schedule happens.
• Support development team to troubleshot and resolve system problems;
• Recommend new technologies and services to ensure quality and productivity.
2 năm trước Xem thêm
1. Hỗ trợ trước và trong quá trình bán hàng
- Thiết kế bảng minh họa phù hợp nhất với từng giai đoạn trong cuộc đời của khách hàng
- Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ bán tại chi nhánh để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất về chất lượng dịch vụ của Techcombank
- Hoàn thiện đầy đủ các giấy tờ/ hồ sơ cần thiết cho hợp đồng bảo hiểm của Khách hàng
- Hỗ trợ hướng dẫn Khách hàng đi kiểm tra y tế
- Bàn giao hồ sơ bảo hiểm tới Khách hàng theo đúng quy định của TCB và đối tác bảo hiểm
2. Hỗ trợ sau quá trình bán hàng
- Hỗ trợ thay đổi các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của Khách hàng
- Thông báo kì đóng phí tái tục tới Khách hàng
- Hỗ trợ khách hàng về thủ tục trong việc thực hiện hồ sơ yêu cầu bồi thường
- Là đầu mối đầu tiên để khách hàng liên lạc khi phát sinh các nhu cầu liên quan đến hợp đồng bảo hiểm đã mua
3. Hệ thống và quy trình
- Tuân thủ tuyệt đối các chính sách của Techcombank về: bảo mật thông tin, quyền riêng tư của khách hàng, các chuẩn mực hành vi như một Techcomer.
- Tuân thủ những thỏa thuận về chất lượng dịch vụ giữa TCB và đối tác bảo hiểm.
- Tuân thủ quy trình bán, phát hành hợp đồng bảo kiểm tuân theo tiêu chuẩn của TCB và đối tác bảo hiểm
4. Con người:
- Không ngừng nâng cao kiến thức & các kỹ năng mềm để đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao và phức tạp về chất lượng dịch vụ, đảm bảo mọi khách hàng đều hài lòng với dịch vụ được cung cấp thông qua việc tự học và tham gia các khóa đào tạo.
- Luôn có tinh thần tự học hỏi trong công việc và cuộc sống
- Làm chủ, chịu trách nhiệm trong công việc, thông qua định hướng rõ ràng, hướng đến kết quả vượt trội
- Nhận thức đầy đủ về văn hóa tổ chức và thực hiện nhiệm vụ theo giá trị cốt lõi, chuẩn mực hành vi của Techcombank, thể hiện DNA của Techcomer.
- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng văn hóa tổ chức của Techcombank
2 năm trước Xem thêm

DevOps Manager/expert

01/07/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

The DevOps bring specialized IT and operations knowledge and experience to the team in order to bridge the gap between IT operations and application development. His role is to provide expertise and coaching for the team in all matters related to environments setup and maintenance, deployment, building and release process. He helps the team to write deployment scripts, maintain their environments. His goal is not the IT support for the team but to make the team self-sufficient and independent of the IT support.
Responsibilities:
- Works closely with Tech Leads and developers of various teams to assess existing problems and to come up with process improvement solutions
- Identifies bottlenecks in coding development and deployment processes
- Participates in planning delivery time, code quality, and process efficiency improvement projects
- Executes on plan by building coding standardizations and automating processes for the organization
- Surveys developers and technical members of the organization to understand their main pain points in the coding and development process
- Collaborates with the rest of DevOps team to deliver consistent and holistic solution to the organization
2 năm trước Xem thêm
Trách nhiệm trong vận hành hệ thống:
• Thực hiện các công việc vận hành thông thường: Giám sát và báo cáo tình trạng hoạt động hằng ngày của hệ thống các máy trạm, các thiết bị đầu cuối khác (healthy daily checklist).
• Thực hiện các yêu cầu thay đổi cấu hình trên máy trạm, thiết bị đầu cuối cho end-user.
• Thực hiện các công việc vận hành đặc biệt: Xử lý các sự cố, vấn đề, thực hiện kiểm thử dự phòng.
• Lập kế hoạch bảo trì định kỳ cho các máy trạm và thiết bị đầu cuối.
• Quản lý, cập nhật CMDB cho hệ thống.
• Báo cáo tình trạng hệ thống.
• Cập nhật các tài liệu vận hành hệ thống.
• Giám sát, quản lý hoạt động triển khai, hỗ trợ của các đối tác mà ngân hàng đã ký dịch vụ thuê ngoài (Outsourcing)
Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng:
• Hỗ trợ mức L1 với các yêu cầu được phân công.
• Hỗ trợ mức L2 với các yêu cầu được phân công.
Các trách nhiệm khác
• Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
• Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
• Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.
2 năm trước Xem thêm
1. Trách nhiệm trong phát triển các ứng dụng
• Thiết kế chi tiết ứng dụng.
• Lập trình ứng dụng.
• Kiểm thử ứng dụng.
• Đóng gói phát triển để chuyển giao cho đơn vị triển khai.
• Xây dựng các tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu.
2. Trách nhiệm trong vận hành các ứng dụng
• Thực hiện các công việc vận hành thông thường: Giám sát hệ thống, chạy các job/service hàng ngày, khóa ngày, khóa tháng, khóa năm.
• Thực hiện các công việc vận hành đặc biệt: Xử lý các sự cố, vấn đề, thực hiện archive, kiểm thử dự phòng, restoration test, kiểm thử các bản vá nâng cấp.
• Quản lý, cập nhật CMDB cho cấu hình tầng ứng dụng.
• Báo cáo tình trạng hệ thống.
• Cập nhật các tài liệu vận hành hệ thống.
3. Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng:
• Hỗ trợ mức L2, L3 với các yêu cầu được phân công.
4. Các trách nhiệm khác
• Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
• Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
• Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.
2 năm trước Xem thêm

Senior Project Manager

01/07/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

1. Project management and implementation
- Manage assigned IT projects; Make detailed plan and implement IT projects as assignment from IT Directors.
- Estimate and allocate required resource for project
- Do regular assessment of project status to timely report to IT Directors, IT PMO, Sponsor and other related stakeholders.
- Manage daily tasks of project. Be responsible to evaluate and ensure that the overall quality of project delivery before handing over to customer.
- Ensure the engagement of project stakeholders and the cooperation between related parties.
- Proactively assess project risks and issues, establish mitigation plan/ resolution plan and timely communicate and escalate to relevant stakeholders.
- Keep up-to-date record of project budget/ schedule/ scope/resource.
- Prepare Business case for IT investment projects of bank (if required).
- Jointly evaluate select IT solutions (if required)
- Manage project dependencies in the respective IT function/domain as well as communicate and coordinate with other PMs if there is a dependency with projects in other IT function/ domains.
2. Process improvement and Innovation:
- Be responsible to study new technologies/ latest industry trends, acquired banking domain knowledge; Communicate, share and train to members to improve the professionalism and working efficiency.
- Contribute to improve the IT project management process,
guidelines.
2 năm trước Xem thêm
1. Quản lý nguồn nhân lực: Quản lý, đào tạo, định hướng lộ trình nghề nghiệp, phân công, điều phối, ghi nhận, đánh giá hiệu quả công việc của toàn bộ lực lượng bán hàng và hỗ trợ bán hàng tại BBC (Giám đốc mảng KHDN, RM, CSM, TSO, gọi chung là CBNV BBC), đảm bảo phát triển được nguồn lực tại BBC cả về số lượng và chất lượng:
- Truyền thông, quản lý CBNV BBC thực hiện theo đúng định hướng, quy định về phát triển hệ thống của Techcombank
- Đào tạo, huấn luyện, giám sát CBNV BBC thực hiện đúng các quy định, quy trình, hướng dẫn của Techcombank
- Trao đổi, định hướng phát triển nghề nghiệp cho CBNV BBC
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, triển khai văn hóa tổ chức đến CBNV BBC
- Phân công công việc, đánh giá hiệu quả công việc của CBNV BBC theo quy định
2. Quản lý hoạt động kinh doanh
- Triển khai các hoạt động kinh doanh tại BBC theo định hướng của Khối BB từng thời kỳ
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh (doanh thu, chi phí), xây dựng và triển chương trình hành động nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch, mục tiêu kinh doanh
- Theo dõi, giám sát, phân tích, đánh giá định kỳ tiến trình, hiệu quả triển khai các mục tiêu kinh doanh
- Triển khai và giám sát thực hiện các chính sách, chương trình chăm sóc khách hàng tại BBC
- Tổ chức tìm kiếm và khai thác hiệu quả nguồn khách hàng tiềm năng cho BBC:
+ Phân tích tiềm năng thị trường, xây dựng mối quan hệ với các tổ chức, hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước theo địa bạn phụ trách nhằm tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng phù hợp với định hướng phát triển của BBC
+ Tổ chức khai thác hiệu quả nguồn khách hàng tiềm năng do BB tự phát triển hoặc do Khối BB phân bổ
- Điều phối, trực tiếp/hỗ trợ, giám sát việc triển khai các mục tiêu kinh doanh của các bộ phận, CBNV BBC
- Quản lý chất lượng tín dụng của BBC:
+ Đôn đốc, nhắc nhở CBVN BBC triển khai đẩy đủ, hiệu quả công tác kiểm soát chất lượng tín dụng tại BBC
+ Kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ có vấn đề, phối hợp xử lý nợ có vấn đề
+ Tham gia/ hỗ trợ kiểm tra thực tế hoạt động sử dụng vốn của khách hàng có phát sinh tín dụng tại BBC theo quy định
- Phê duyệt/ đề xuất phê duyệt, ký kết các hợp đồng, chứng từ liên quan đến hoạt động BBC trong phạm vi thẩm quyền
- Phê duyệt/ đề xuất phê duyệt các khoản chi tiêu tài chính trong phạm vi thẩm quyền
- Làm việc với Giám đốc CN/ GĐ Vùng/ GĐ BB Vùng, các đơn vị liên quan trong việc triển khai, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, vận hành tại BBC
3. Quản lý chất lượng dịch vụ
- Tổ chức triển khai, giám sát nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các quy định về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của BBC và CBNV thuộc BBC
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ đối với các bộ phận/ CBNV thuộc BBC, đặc biệt các vị trí tiếp xúc trực tiếp với khách hàng
- Lên kế hoạch định kỳ để tiếp xúc, trao đổi với khách hàng để tiếp thu ý kiến, cải thiện chất lượng dịch vụ của BBC
4. Trách nhiệm khác:
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Vùng, GĐ BB Vùng phân công
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu
Thực hiện phân tích, đưa ra các cảnh báo, đề xuất, quy trình quản lý liên quan tới việc quản trị chi phí của toàn ngân hàng, kiểm soát các báo cáo chi phí.
Trách nhiệm chính
1. Hỗ trợ Giám đốc quản lý chi phí trong việc tổ chức, điều phối, giám sát công tác lập kế hoạch chi phí của Ngân hàng trên qui mô từng Khối cũng như bình diện toàn Ngân hàng
2. Quản lý chi phí của toàn hàng đảm bảo tuân thủ ngân sách bao gồm:
o Đảm bảo việc tuân thủ thực hiện kế hoạch ngân sách chi phí của các khối và toàn ngân hàng
o Theo dõi, quản lý chi phí, xét duyệt tờ trình, phối hợp với Kế toán Tài chính và các bên liên quan nhằm đảm bảo việc thực hiện quản lý chi phí đúng ngân sách đã giao, hợp lý và phù hợp với chiến lược của Ngân hàng. Xét duyệt tờ trình, đề xuất chi phí, trước khi trình lên cấp lãnh đạo phê duyệt.
o Họp trao đổi với các Giám đốc khối, các đầu mối quản lý chi phí của khối để đưa các biện pháp xử lý đối với các khoản chi phí vượt hoặc có nguy cơ vượt ngân sách và đề xuất lên Ban lãnh đạo áp dụng các chế tài xử lý nếu cần
o Phối hợp với các đơn vị đầu mối để đưa ra các đề xuất, giải pháp tiết kiệm chi phí
o Tham gia dự án liên quan.
3. Xây dựng, phát triển và duy trì hệ thống theo dõi, hệ thống báo cáo quản trị phân tích chi phí của ngân hàng.
4. Đầu mối xây dựng, phát triển và duy trì các quy trình quản lý chi phí, hướng dẫn và giám sát việc tuân thủ quy trình của các đơn vị.
5. Điều phối và thực hiện phân tích, xây dựng các định mức chi phí chuẩn cho các khối và toàn ngân hàng
6. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí toàn ngân hàng và làm việc với các đơn vị đầu mối trong ngân hàng và các công ty trực thuộc để đưa ra những cải tiến, biện pháp quản lý chi phí thích hợp theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận.
7. Thực hiện báo cáo phân tích chuyên sâu nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí toàn ngân hàng, đưa ra các đề xuất để hỗ trợ cho Ban lãnh đạo trong việc đưa ra quyết định kinh doanh.
8. Tham gia các dự án phát triển hệ thống, công cụ có liên quan tới quản lý chi phí của ngân hàng.Hỗ trợ Giám đốc bộ phận hướng dẫn cho các CBNV của bộ phận để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng giải quyết công việc
9. Kiểm soát các báo cáo chi phí hàng tháng
10. Các công việc khác theo phân công của Giám đốc bộ phận
2 năm trước Xem thêm

Digital Scrum Master

30/06/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

- Act as a lead facilitator of regular agile cadence and
- Lead evolution of and own product vision and customer value proposition
- Collectively build product vision and time-horizon based roadmap
- Collectively build product MVP and release plan
- Work with delivery team to ensure acceptance of user stories by acting as proxy to end-users and / or customer
- Facilitate backlog grooming exercises
- Lead sprint demo and review conversations
- Facilitate functional progress update to impacted stakeholders
- Shield squad and support scrum master in ensuring MVP (and CVP) spirit is maintained from untoward impact of scope creep.
2 năm trước Xem thêm
1. Thực hiện các công tác tiêu chuẩn và trải nghiệm dịch vụ khách hàng được giao:
- Phối hợp, xây dựng và triển khai các mô hình bán và dịch vụ, chiến lược phát triển Chất lượng dịch vụ xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động trên các kênh và trước - trong - sau khi bán hàng
- Xây dựng và đo lường định kỳ các chỉ số về độ hài lòng của khách hàng, chất lượng dịch vụ tại các khâu trong quá trình bán hàng, xây dựng các tiêu chuẩn Chất lượng dịch vụ phục vụ KH nhằm mang lại trải nghiệm khách hàng tốt
- Triển khai các chương trình nâng cao, thi đua về Chất lượng dịch vụ tại các đơn vị cũng như các bộ phận liên quan nhằm nâng cao Chất lượng dịch vụ
- Xây dựng và giảng dạy các nội dung đào tạo kỹ năng dịch vụ cho đội ngũ mảng KHDN
- Thiết kế, xây dựng, tổ chức các chương trình thúc đẩy tư duy, đưa vào hoạt động hàng ngày, lấy KH là trọng tâm, thúc đẩy Chất lượng dịch vụ nhằm liên tục cải thiện trải nghiệm khách hàng
- Kiểm soát và theo dõi đánh giá độ hài lòng KH, đánh giá Chất lượng dịch vụ trong từng thời kỳ theo các mô hình, tiêu chuẩn Chất lượng dịch vụ đã lập thông qua hệ thống đánh giá phù hợp
- Phối hợp cùng MKT thiết kế chương trình, tiến hành đo lường, benchmark về chất lượng dịch vụ so với thị trường và đối thủ
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc
2. Nhận biết các rủi ro nghiệp vụ, đề xuất giải pháp và phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất phương pháp đo lường và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động
3. Thiết kế chương trình và đạo đạo nghiệp vụ/ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cho các thành viên trong/ ngoài nhóm
4. Tuân thủ những cam kết về chất lượng phục vụ, tuân thủ các quy định, chính sách của Ngân hàng
2 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Siêu Chi Nhánh/ Chi Nhánh Đa Năng

30/06/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

Vị trí: Giám đốc Siêu chi nhánh/ Chi nhánh đa năng
Khối Bán hàng & Kênh phân phối
Mục tiêu / Objective:
Quản lý toàn bộ hoạt động của đơn vị nhằm đảm bảo đạt được các chỉ tiêu KPIs về bán hàng và chất lượng dịch vụ được giao
Trách nhiệm chính / Key accountabilities:
1. Quản lý bán hàng (30% - 35%)
1.1. Tổ chức thực hiện các hoạt động phân tích thị trường vi mô và khách hàng theo hướng dẫn chung của SnD.
1.2. Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh và bán hàng cho chi nhánh (sale plan)
1.3. Giao và phê duyệt kế hoạch bán hàng cho mảng cá nhân dựa trên đề xuất của Giám đốc mảng.
1.4. Quản lý quá trình bán hàng (Giao và quản lý phễu bán hàng của các mảng; Đánh giá năng suất/ hiệu quả và nâng cao hiệu quả phễu; Quản lý chăm sóc sau bán hàng)
1.5. Đánh giá năng suất và hiệu quả bán của chi nhánh
1.6. Triển khai các hoạt động thúc đẩy bán
1.7. Tổ chức họp kinh doanh định kỳ tại đơn vị
1.8. Định kỳ tổ chức đào tạo, huấn luyện về bán hàng cho cán bộ nhân viên tại đơn vị.
2. Quản lý chất lượng dịch vụ (15% - 20%)
2.1. Đo lường độ hài lòng của khách hàng và lấy ý kiến đóng góp của khách hàng
2.2. Theo dõi kết quả điểm chất lượng dịch vụ (CLDV), các cấu phần điểm CLDV và các nhóm chỉ tiêu vận hành ảnh hưởng đến CLDV
2.3. Xây dựng Kế hoạch hành động (KHHĐ) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
2.4. Tổ chức thực hiện và giám sát kế hoạch hành động
2.5. Làm gương tại CN theo hướng dẫn của SSE
2.6. Đào tạo, truyền thông CLDV
3. Quản lý nhân sự (20%)
3.1. Chủ động xây dựng nguồn ứng viên có chất lượng đáp ứng được yêu cầu công việc
3.2. Tham gia vào công tác tuyển dụng cùng với GĐ Vùng/HR
3.3. Quản lý nhân sự hàng ngày
3.4. Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp (PDP)
3.5. Xây dựng và triển khai các kế hoạch đào tạo, huấn luyện cho CBNV
3.6. Xây dựng đội ngũ kế cận
3.7. Xây dựng KPI hàng năm và đánh giá hiệu quả định kỳ
3.8. Rà soát chế độ phúc lợi CBNV định kỳ
3.9. Ghi nhận, động viên, khen thưởng cán bộ tại đơn vị
3.10. Tổ chức các hoạt động tập thể tại Chi nhánh
4. Quản lý rủi ro hoạt động và tuân thủ (25%)
4.1. Mảng vận hành:
• Tổ chức công tác vận hành hàng ngày tại đơn vị
• Giám sát; kiểm soát công tác vận hành tại đơn vị
• Liên tục cập nhật các thay đổi quy định về chính sách/quy trình và tổ chức đào tạo truyền thông các thay đổi tới CBNV
4.2. Mảng tín dụng và bán hàng
• Tổ chức công tác cấp tín dụng hàng ngày tại đơn vị đảm bảo được thực hiện đầy đủ; tuân thủ đúng.
• Kiểm soát thẩm định khách hàng Đảm bảo hoạt động thẩm định tại chi nhánh chính xác, minh bạch (kiểm soát thẩm định, giải ngân hoạt động sau vay, quản lý hồ sơ tín dụng..).
• Kiểm soát công tác giải ngân khách hàng được thực hiện đúng, đủ
• Quản lý và kiểm soát hoạt động sau cho vay: Quản lý giám sát TSBĐ, Tái tục bảo hiểm, nợ chứng từ CCA, bổ sung TKHQ….
• Kiểm soát và quản lý hồ sơ tín dụng
• Quản lý nợ ( Theo dõi báo cáo chất lượng nợ theo các chiều; Quản lý tổ chức thực hiện nhắc nợ quá hạn; Quản lý B2; Quản lý NPL)
• Giám sát/kiểm soát rủi ro
• Liên tục cập nhật các thay đổi quy định về sản phẩm, chính sách/quy trình về tín dụng và tổ chức truyền thông các thay đổi tới CBNV
4.3. Nhận diện, ghi nhận, xử lý, phòng ngừa các RRHĐ khác Theo Hướng dẫn thực hiện Tự đánh giá và thông báo từ RRHĐ
5. Văn hóa tổ chức (5%)
• Truyền thông các giá trị cốt lõi, chuẩn mực hành vi và các chương trình thi đua hành trình văn hóa chung của ngân hàng
• Triển khai thực hiện các chương trình thi đua về HTVH của Techcombank
• Triển khai hoạt động thúc đẩy VHTC tại đơn vị
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Miền/ Giám đốc Vùng/Giám đốc Tỉnh.
Báo cáo công việc/ Reporting lines:
- Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Miền/GĐ Vùng
- Cấp báo cáo trực tiếp: Giám đốc Mảng trong CN
- Quan hệ nội bộ: chi nhánh phụ trách; Khối khách hàng doanh nghiệp (BB), Khối Ngân hàng tài chính cá nhân (PFS), Khối Quản trị rủi ro, Khối Treasury, Khối O&T, Công ty quản lý tài sản AMC, Khối khách hàng doanh nghiệp lớn (WB), Khối Marketing, Khối Phát triển nguồn nhân lực (HR), Khối Corm and Legal; Khối Dịch vụ nội bộ; Khối tài chính kế hoạch, Ngân hàng đầu tư (IB), Công ty Sao Thủy.
- Quan hệ bên ngoài khách hàng cá nhân / doanh nghiệp; các cơ quan hành chính tại địa phương ; đối thủ cạnh tranh…
2 năm trước Xem thêm
- Mục tiêu:
Đảm bảo mục tiêu kinh doanh và tối đa hóa hiệu quả trong các hoạt động kinh doanh phân phối sản phẩm Nguồn vốn về ngoại hối, tiền tệ, phái sinh và hàng hóa với khách hàng doanh nghiệp và cá nhân thông qua các chi nhánh/phòng giao dịch được phân công
- Trách nhiệm chính:
1. Chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch kinh doanh và đảm bảo lợi nhuận được giao trước Giám đốc phát triển kinh doanh vùng
2. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
3. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
4. Chào giá và chốt giá các giao dịch Nguồn vốn với người được ủy quyền giao dịch tại các chi nhánh được phân công và với các mảng kinh doanh khác thuộc Khối Nguồn vốn
5. Chịu trách nhiệm về lợi nhuận đối với các chi nhánh được giao
6. Cung cấp tỷ giá (niêm yết và giao dịch) định kỳ, theo yêu cầu và kip thời ngay khi có thay đổi theo thông tin do Mảng kinh doanh ngoại hối và vàng cung cấp
7. Hoàn thành các báo cáo Công nợ, Lỗ Lãi, và các báo cáo khác theo yêu cầu đúng định kỳ
8. Hỗ trợ chi nhánh các nhu cầu về các sản phẩm nguồn vốn, thông tin thị trường, cách thức hạch toán..
9. Trực tiếp thực hiện các giao dịch nguồn vốn với khách hàng doanh nghiệp, cá nhân đồng thời hỗ trợ chi nhánh trong giao dịch/gặp gỡ với khách hàng.
10. Chủ động làm việc với chi nhánh, Mảng Đào tạo và phát triển – Khối QTNNL và khách hàng tổ chức đào tạo, thuyết trình sản phẩm, tìm kiếm cơ hội thúc đẩy bán các sản phẩm truyền thống cũng như các sản phẩm phái sinh, cấu trúc.
11. Đảm bảo các giao dịch với chi nhánh được phân công nằm trong hạn mức được phê duyệt.
- Báo cáo công việc:
1. Tham gia chương trình đào tạo, giảng dạy cho chi nhánh, khách hàng, nhân viên mới, thực tập sinh khi có yêu cầu
2. Hướng dẫn, kèm cặp và hỗ trợ các chuyên viên khác trong công việc hàng ngày.
3. Nhận biết và đảm bảo rủi ro vận hành trong quá trình giao dịch.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc phát triển kinh doanh Vùng,
2 năm trước Xem thêm
1. Tham gia trực tiếp vào các giao dịch đầu tư, mua bán các loại Trái phiếu, Giấy tờ có giá trên thị trường do các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế phát hành trong và ngoài nước.
2. Tham gia trực tiếp vào các giao dịch phát hành Trái phiếu, Giấy tờ có giá của Techcombank.
3. Tham gia nghiên cứu cấu trúc, phát triển các sản phẩm thị trường vốn nợ.
4. Lập và thực hiện triển khai kế hoạch kinh doanh của mảng theo định hướng hoạt động của mảng, Bộ phận.
5. Theo sát diễn biến thị trường tài chính trong nước và quốc tế, phân tích các điều kiện và đề xuất các cơ hội kinh doanh.
6. Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
7. Phối hợp chặt chẽ với các mảng khác của bộ phận trong nội bộ Khối cũng như các Khối liên quan khác để đảm bảo hoàn thành tốt các công việc được giao.
8. Thực hiện đầy đủ, đúng hạn các công việc, các báo cáo theo như chỉ đạo của lãnh đạo mảng.
9. Chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch được giao.
10. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám Đốc Đầu tư và Quản lý danh mục/Giám đốc Đầu tư và Kinh doanh nợ.
2 năm trước Xem thêm
Nơi Làm Việc: Hà Nội
Cấp Bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình Thức: Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm: 2 - 8 Năm
Mức Lương: Lương thỏa thuận
Ngành nghề: Ngân hàng
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 23/10/2018
Mô Tả Công Việc
1. Xây dựng, cập nhật hệ thống dashboards để phục vụ cho mô hình dự báo định lượng bao gồm: cơ sở dữ liệu kinh tế vĩ mô, thị trường trong nước, quốc tế, cũng như thông tin về hành động của các thành viên chính của thị trường. 2. Việc cập nhật thông tin được thực hiện thường xuyên theo tần suất ngày, tuần, nửa tháng, hàng tháng, quý và năm.
3. Thực hiện các báo cáo phân tích thị trường trường nước và quốc tế cho nội bộ và khách hàng; tham vấn vào các chiến lược kinh doanh của khối.
4. Xây dựng, cập nhật mô hình dự báo định lượng về các biến số thị trường tài chính (căn cứ vào thông tin dữ liệu cập nhật của hệ thống Dashoard), tiến hành như: Tỷ giá, lãi suất, thanh khoản của hệ thống, lợi suất trái phiếu, Swap Curves v.v. để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh.
5. Hỗ trợ Trading/Sale xây dưng các tài liệu sử dụng cho mục đích trình bày cho khách hàng trong qua trình sale (handbook về market)
6. Tham gia, trực tiếp tiến hành các hoạt động kinh doanh phái sinh theo các hạn mức và khung quản trị rủi ro của Ngân hàng
7. Tham gia phối hợp với các bộ phận trong Khối Markets, Quản trị rủi ro và các đơn vị liên quan để kiểm soát chặt chẽ các rủi ro trong các giao dịch kinh doanh
8. Thực hiện các công việc liên quan khác do lãnh đạo giao.
2 năm trước Xem thêm
* Mục tiêu:
Giám đốc Vùng Phát Triển Kinh Doanh Bảo Hiểm sẽ chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức và điều phối việc triển khai các chiến lược bán hàng và dịch vụ theo Vùng được phân công theo chiến lược kinh doanh của Khối Bảo Hiểm và chiến lược kinh doanh chung của Ngân Hàng.
* Nhiệm vụ và Trách nhiệm chính:
1. Chiến lược và hoạch định
Hỗ trợ Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Bảo Hiểm Miền trong việc phát triển và vận hành Mô hình Kinh Doanh Bảo Hiểm, chịu trách nhiệm về hoạt động liên quan tới hoạt động phân phối Sản phẩm bảo hiểm tại Vùng, theo định hướng chiến lược và mục tiêu của Ngân hàng.
2. Phát triển kinh doanh:
2.1. Phát triển và quản lý kênh phân phối hiệu quả
- Tuyển dụng và xây dựng đội ngũ bán hàng phù hợp với mục tiêu ngân hàng và phù hợp với khu vực quản lý.
- Phát triển và quản lý các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động; có sự hướng dẫn bài bản để đảm bảo kế hoạch thành công và phát triển bền vững
- Tổ chức, thiết kế và đánh giá KPI cho kênh bán
- Quản lý các hoạt động thúc đẩy bán: các hoạt động kinh doanh, tưởng thưởng, ghi nhận, phúc lợi cho đội ngũ bán hàng.
- Tăng sự nhận biết về sản phẩm Bảo hiểm đối với nhóm Khách hàng mục tiêu.
- Xây dựng quan hệ mật thiết và gắn bó với các Khối Kinh Doanh và Kênh Phân Phối S&D để phân phối sản phẩm bảo hiểm hiệu quả.
2.2. Phát triển và quản lý đội ngũ bán
- Truyền cảm hứng và dẫn dắt đội triển khai sản phẩm bảo hiểm từ bộ phận bán lẻ, SME tới mạng lưới bán hàng để truyền tải trải nghiệm tuyệt vời và chất lượng dịch vụ bảo hiểm tốt nhất đến tất cả khách hàng.
- Giám sát, quản lý và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên và lực lượng bán hàng để đạt được mục tiêu kinh doanh đặt ra.
- Kiểm tra và đảm bảo phát triển kĩ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp của nhân viên và đảm bảo cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tới khách hàng
- Xây dựng Lộ trình phát triển nghề nghiệp để thu hút và giữ chân nhân tài.
2.3. Hoạt động đào tạo và phát triển
- Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo bảo hiểm, các kĩ năng mềm cho nhân viên kinh doanh và đội ngũ bán hàng trực tiếp nhằm đảm bảo chất lượng, phát triển và năng suất đề ra.
- Đảm bảo nhân viên và lực lượng bán được đào tạo đầy đủ tất cả các chương trình đào tạo bắt buộc bởi quy định của pháp luật
2.4. Quản lý rủi ro
Kiểm soát các hoạt động phân phối sản phẩm nhằm đảm bảo tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, chính sách, quy trình đã được thống nhất và quy định pháp luật.
3. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám Đốc Khối
* Báo cáo công việc:
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Phát triển Kinh Doanh Bảo Hiểm Vùng
• Quan hệ nội bộ: Các Khối/đơn vị trong Techcombank để thực thi và hỗ trợ nhiệm vụ của các bên
• Quan hệ bên ngoài: Các đơn vị hợp tác, các đối tác được chỉ định
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu
- Tư vấn và hỗ trợ pháp lý các vấn đề có liên quan về pháp lý đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, bảo vệ quyền lợi của Ngân hàng.
- Đề xuất hướng xử lý, tham gia giải quyết các vấn đề, vụ việc pháp lý, tố tụng phát sinh liên quan đến hoạt động và kinh doanh hàng ngày của Ngân hàng trong phạm vi, nhiệm vụ quyền hạn của mình.
- Định hướng, hướng dẫn, kiểm soát, chịu trách nhiệm đối với hoạt động pháp lý và các công việc thuộc mảng/các mảng được phan công phụ trách. Đảm bảo việc quản lý phụ trách, phân công công việc được hợp lý và hiệu quả
Trách nhiệm chính
A. Trách nhiệm chính trong việc quản lý, kiểm soát công việc/mảng công việc của Bộ phận được phân công phụ trách
- Hỗ trợ Giám đốc Pháp chế Miền Bắc/Giám đốc Pháp chế Miền Nam xây dựng và triển khai các công việc trong Bộ phận theo các mục tiêu của công việc, trách nhiệm của Khối trên cơ sở tuân thủ, áp dụng, vận dụng pháp luật, xử lý tình huống, đưa ra giải pháp pháp lý phù hợp nhất trong công việc
- Chịu trách nhiệm quyết định các công việc được Giám đốc Pháp chế Miền Bắc, Giám đốc Pháp chế Miền Nam/Giám đốc Pháp chế/Giám đốc Khối phân công, đưa ra phương án vận dụng pháp luật phù hợp nhất;
B. Trách nhiệm chính trong các mảng công việc cụ thể
- Trực tiếp tư vấn, có ý kiến pháp lý độc lập cho các Đơn vị về ảnh hưởng của những quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của Ngân hàng nhằm đảm bảo mục tiêu tiến hành hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng;
- Tham gia và chịu trách nhiệm về hoạt động tư vấn Ban điều hành và các đơn vị kinh doanh về tác động của các quy định liên quan đến vận hành và hoạt động Ngân hàng nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.
- Rà soát các chính sách pháp luật và việc thực hiện các chính sách pháp luật để đảm bảo tuân thủ các quy định về hoạt động ngân hàng và pháp luật.
- Tham gia tư vấn/soạn thảo các văn bản pháp lý theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và các đơn vị kinh doanh;
- Tham gia tư vấn, soạn thảo, kiểm soát về mặt pháp luật các Hợp đồng, giao dịch với đối tác trong và ngoài nước.
- Tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích của ngân hàng và nhân viên.
- Tiến hành đào tạo cán bộ nhân viên về các vấn đề pháp luật.
- Tư vấn về các văn bản pháp luật bên ngoài, thông báo tới các đơn vị xây dựng chính sách để cập nhật khi có thay đổi quy định pháp luật, đảm bảo các quy định của ngân hàng được áp dụng đúng theo các hướng dẫn và quy định của pháp luật.
- Quản lý các khiếu nại và tố cáo, phối hợp với các cơ quan nhà nước giải quyết các sự vụ pháp lý liên quan đến ngân hàng.
- Làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan, khi xét thấy cần thiết/theo yêu cầu của Ban lãnh đạo;
- Đại diện cho Techcombank trước Tòa án/Cơ quan giải quyết tranh chấp.
C. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo cấp cao đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm, mục tiêu của trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu
- Đảm bảo đi theo chiến lược phát triển chung theo từng thời kỳ của mảng tư vấn và phát triển kinh doanh sản phẩm Ngân hàng đầu tư (NHĐT) tới khách hàng cá nhân (KHCN) và KHDN theo định hướng của Techcom Securities (TCBS).
- Triển khai, kiểm soát và phát triển hoat động bán và phân phối toàn bộ sản phẩm NHĐT cho KHCN, KHDN tại Vùng được giao phụ trách.
- Xây dựng , quản lý và phát triển năng lực đội ngũ bán và cộng tác viên bán hàng của Vùng giao phụ trách
- Đảm bảo sự phối hợp với các công ty con/thành viên/công ty công cụ, các khối kinh doanh và các bộ phận liên quan của Techcombank (TCB) để tối đa hóa lợi nhuận và cơ hội bán chéo sản phẩm NHĐT.
Trách nhiệm chính
1. Tiếp nhận và lập kế hoạch, phân công, điều phối, giám sát, kiểm soát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch công việc được giao của mảng theo định hướng hoạt động của Bộ phận Tư Vấn và Phát triển kinh doanh của Vùng được giao phụ trách
2. Tư vấn và phát triển kinh doanh :
- Xây dựng và mở rộng mạng lưới bán và phân phối tại khối NHĐT, đồng thời kết hợp với mạng lưới hiện có của Techcombank để phát triển bán và phân phối sản phẩm NHĐT
- Quản lý doanh số bán và hoạt động bán hàng trong phạm vi vùng phụ trách.
- Quản lý và phát triển các sáng kiến kinh doanh thành các chương trình hành động cho mạng lưới phân phối và cộng tác với các đối tác của Vùng được giao phụ trách
- Xây dựng kế hoạch bán hàng và triển khai các chương trình thúc đẩy bán cho năm tài chính và của từng thời kỳ để đẩy mạnh doanh số bán hàng theo định hướng hoạt động của Khối NHĐT
- Thường xuyên gặp gỡ và trao đổi với khách hàng để tư vấn , chăm sóc các khách hàng hiện có, tìm kiếm và mở rộng quan hệ với các khách hàng mới để bán các sản phẩm NHĐT hiện có cũng như đề xuất phát triển các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
3. Xây dựng và quản lý các kế hoạch phát triển năng lực đội ngũ bán hàng của Vùng được giao phụ trách
- Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ bán theo định hướng của ban lãnh đạo
- Triển khai các chương trình đào tạo theo định hướng bán hàng và nhu cầu đào tạo của đội ngũ bán để nâng cao doanh số và chất lượng bán
4. Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm và chương trình mới
5. Tham gia tổ chức chương trình sơ kết và tổng kết năm cho sản phẩm trên toàn hệ thống theo định hướng của ban lãnh đạo
6. Xây dựng chính sách :
- Tham gia xây dựng và đề xuất các phương án bán sản phẩm, giá cả, điều khoản điều kiện giao dịch, cấu trúc và cơ chế của sản phẩm hiện tại trên cơ sở tuân theo định hướng của lãnh đạo TCBS và Khối NHĐT
- Trong trường hợp được ủy quyền, đại diện bộ phận Kinh doanh và Phân Phối KHCN (KD&PP KHCN) tham gia vào dự án NHĐT để xây dựng, cấu trúc và phát triển sản phẩm mới.
- Phối hợp cùng các bộ phận khác trong khối NHĐT để xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ.
- Hỗ trợ Giám đốc/Giám đốc KD&PP KHCN miền giám sát và triển khai thực hiện các nghiệp vụ khác thuộc phạm vi của mảng chức năng tuân theo định hướng hoạt động của Khối NHĐT.
7. Thiết lập và duy trì quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước: Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các Sàn giao dịch chứng khoán… và các ngân hàng quốc doanh, các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư và ngân hàng đầu tư, các tổ chức tài chính, v.v... phục vụ cho việc khai thác cập nhật thông tin thị trường, các sản phẩm mới cũng như các phản hồi có liên quan đến giao dịch NHĐT.
8. Quản lý nguồn lực của nhóm được giao phụ trách trong bộ phận KD&PP KHCN: Đề xuất, tham gia xây dựng kế hoạch định biên nhân sự, tìm kiếm, điều phối nhân lực hợp lý, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho CBNV, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng để có nguồn nhân lực phù hợp với chức năng nhiệm vụ của nhóm; Quản lý cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV trong nhóm, đảm bảo bộ máy của nhóm vận hành hiệu quả, công bằng cho tất cả CBNV, đồng thời để duy trì tính tuân thủ kỷ luật lao động theo quy định của Techcombank.
9. Triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trong nhóm quản lý, điều hành, kiểm soát hoạt động của nhóm quản lý nhằm trực tiếp cung cấp các dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng, phối hợp sát sao với các đơn vị liên quan của TCBS như Giải pháp tài chính, Pháp chế, Tuân thủ, Kế toán, Quản lý nguồn vốn, Vận hành hoạt động, E-Securities…và công ty con/thành viên/công ty công cụ, các khối kinh doanh và các bộ phận liên quan của Techcombank để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán sản phẩm/giao dịch.
10. Đảm bảo các hoạt động của nhóm quản lý tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ… và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu
Quản trị danh mục và kiểm soát rủi ro tín dụng cho các khách hàng định chế tài chính.
Trách nhiệm chính
1. Trách nhiệm chung:
- Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng
- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... , và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
- Tuân thủ sự sắp xếp công việc và đào tạo của Techcombank, của Mảng / Khối
2. Trách nhiệm chuyên môn:
- Nghiên cứu và đề xuất hạn mức chấp nhận rủi ro, phương pháp nhận biết/công cụ đo lường/kiểm soát và giám sát rủi ro tín dụng (Theo danh mục, đối tượng khách hàng, ngành, sản phẩm,...).
- Đề xuất thiết lập các giới hạn, hệ thống cảnh báo sớm rủi ro, phòng ngừa rủi ro và phương pháp cơ cấu nợ, tái cấu trúc khoản vay/khách hàng/danh mục đối với hoạt động cấp tín dụng và đầu tư.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng quy trình, mẫu biếu, các văn bản liên quan đến thẩm định cho các định chế tài chính.
3. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng bộ phận/Giám đốc Mảng.
2 năm trước Xem thêm
1. Thực hiện triển khai các hoạt động về tiêu chuẩn và nâng cao trải nghiệm KH của bộ phận, bao gồm:
- Chủ động lên kế hoạch triển khai các mô hình dịch vụ xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động trên các kênh và trước - trong - sau khi bán hàng đến các đơn vị phụ trách
- Tổ chức các buổi đào tạo, hướng dẫn kỹ năng dịch vụ đối với từng đối tượng phục vụ KH tại đơn vị kinh doanh
- Thường xuyên trao đổi với BGĐ đơn vị, cập nhật các báo cáo kiểm soát CLDV, theo dõi quá trình áp dụng và duy trì các mô hình dịch vụ tại đơn vị kinh doanh, tổng hợp và đề xuất hành động/ giải pháp điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo sự duy trì ổn định, hiệu quả các mô hình dịch vụ triển khai
- Trực tiếp hướng dẫn cách thức/ phương pháp thực hiện và giám sát hoạt động đo lường định kỳ các chỉ số về độ hài lòng của khách hàng, chất lượng dịch vụ tại các khâu trong quá trình bán hàng tại các đơn vị nhằm thu thập dữ liệu đầy đủ, chính xác đề xuất các giải pháp điều chỉnh phù hợp đối với từng đơn vị, vùng quản lý
- Đóng góp ý kiến từ thực tế triển khai trong công tác xây dựng các tiêu chuẩn CLDV phục vụ KH nhằm mang lại trải nghiệm KH tốt
- Tổ chức các chương trình thi đua CLDV đối với cá nhân, tập thể tại các đơn vị nhằm nâng cao CLDV mang lại các trải nghiệm dịch vụ ngân hàng tốt cho KH
- Tổ chức các chương trình thúc đẩy tư duy, và chuyển giao, hướng dẫn BGĐ đơn vị duy trì đưa vào hoạt động hàng ngày, lấy KH là trọng tâm, thúc đẩy CLDV nhằm liên tục cải thiện trải nghiệm dịch vụ KH
2. Nhận biết các rủi ro nghiệp vụ trong quá trình triển khai tại đơn vị, đề xuất giải pháp và phối hợp với BGĐ thực hiện các phương pháp giảm thiểu các rủi ro tại đơn vị. Báo cáo BGĐ bộ phận xem xét cải tiến công cụ/ phương pháp triển khai tránh tái diễn trên diện rộng
3. Tuân thủ những cam kết về chất lượng phục vụ, tuân thủ các quy định, chính sách của Ngân hàng
2 năm trước Xem thêm
1. Tổ chức triển khai các công tác dự án được giao:
- Hiểu rõ mục tiêu triển khai, phạm vi ảnh hưởng, đối tượng tác động và thực hiện tốt các công việc trong từng giai đoạn của dự án
- Thực hiện các khảo sát, thu thập ý kiến/ dữ liệu, phân tích, tính toán các lợi ích tài chính/ phi tài chính của đề xuất/ dự án
- Thảo luận, thống nhất quan điểm, đề xuất ý tưởng/ giải pháp cải tiến/ thay thế
- Nghiên cứu áp dụng các phương pháp/ công cụ mới theo yêu cầu hoặc trong quá trình triển khai; đánh giá tổng quan tính khả thi, rủi ro có thể phát sinh và tiếp tục cải tiến/ điều chỉnh
- Lên kế hoạch thực hiện đối với các trách nhiệm dự án được phân công và tổ chức triển khai áp dụng thực tế và đảm bảo tiến độ hoàn thành
- Lựa chọn kênh truyền thông hiệu quả đối với từng yêu cầu, thực hiện các bản tin truyền thông đến đối tượng áp dụng
- Tiếp nhận và xử lí các công việc/ giải đáp các thắc mắc phát sinh sau qua trình triển khai dự án
- Thực hiện các báo cáo tình trạng/ kết quả triển khai từng giai đoạn thực hiện
- Đầu mối tổng hợp báo cáo tiến độ triển khai của tất cả các dự án trong Khôi
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng dự án
2. Tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của pháp luật và ngân hàng
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Dự Án

20/06/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. Tổ chức triển khai các công tác dự án được giao:
- Quản lý triển khai các dự án cải tiến theo phân công
- Tổ chức, điều phối, phối hợp thực hiện cùng các bộ phận chức năng liên quan, theo dõi tiến độ, báo cáo tình hình thực hiện các dự án tới BLĐ Khối đồng thời có trách nhiệm thông báo tới các bộ phận liên quan về những thông tin cần thiết theo quy trình quản lý dự án
- Thực hiện các khảo sát, thu thập ý kiến/ dữ liệu, phân tích, tính toán các lợi ích tài chính/ phi tài chính của đề xuất/ dự án
- Thảo luận, thống nhất quan điểm, đề xuất ý tưởng/ giải pháp cải tiến/ thay thế
- Nghiên cứu áp dụng các phương pháp/ công cụ mới theo yêu cầu hoặc trong quá trình triển khai; đánh giá tổng quan tính khả thi, rủi ro có thể phát sinh và tiếp tục cải tiến/ điều chỉnh
- Lên kế hoạch thực hiện đối với các trách nhiệm dự án được phân công và tổ chức triển khai áp dụng thực tế và đảm bảo tiến độ hoàn thành
- Lựa chọn kênh truyền thông hiệu quả đối với từng yêu cầu, thực hiện các bản tin truyền thông đến đối tượng áp dụng
- Tiếp nhận và xử lí các công việc/ giải đáp các thắc mắc phát sinh sau qua trình triển khai dự án
- Thực hiện các báo cáo tình trạng/ kết quả triển khai từng giai đoạn thực hiện
- Đầu mối tổng hợp báo cáo tiến độ triển khai của tất cả các dự án trong Khôi
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng dự án
2. Tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của pháp luật và ngân hàng
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Thúc Đẩy Bán Khách Hàng MAF

20/06/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

A. Mục tiêu:
- Triển khai hiệu quả các mô hình/ chương trình thúc đẩy bán cho lực lượng bán tại các đơn vị kinh doanh nhằm mục tiêu hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh mảng KH Maf Khối S&D
B. Trách nhiệm chính:
1. Thực hiện các công việc được giao theo định hướng hoạt động thúc đẩy bán :
- Trực tiếp triển khai các hoạt động tổ chức đạo tạo, hướng dẫn, kèm cặp, … các tiêu chuẩn, mô hình, qui trình, công cụ quản lý và thúc đẩy bán tại đơn vị kinh doanh chịu trách nhiệm về kết quả thể hiện qua các chỉ số tăng trưởng sau triển khai tại mỗi đơn vị triển khai. Thực hiện các hoạt động review, hỗ trợ đơn vị sau quá trình triển khai đảm bảo sự duy trì ổn định, tuân thủ thực hiện.
- Thực hiện các hoạt động vinh danh, thúc đẩy tinh thần đội ngũ bán hàng tại đơn vị/ vùng quản lý thông qua các các bản tin tấm gương bán giỏi/ chia sẻ, cảm nhận của cán bộ, … trong công tác bán hàng và quản lý bán hàng mảng KH Maf
- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm/ bài học cho đội ngũ Business Partner nhằm đảm bảo luôn duy trì, sẵn sàng hỗ trợ và kịp thời cho các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống.
- Đánh giá hiệu quả bán (năng suất, tỷ lệ chuyển đổi phễu); đề xuất, trao đổi với BGĐ đơn vị kinh doanh và thống nhất các hành động nâng cao hiệu quả bán
- Trực tiếp tương tác với cán bộ bán hàng hướng dẫn, kèm cặp, coarching kịp thời nhằm thúc đẩy năng suất và kết quả bán
- Tổ chức các chương trình Best sellers, Sales club, Sale Forum, Sale contest và các hoạt động thi đua, gắn kết tập thể, truyền lửa cho đội ngũ bán hàng mảng KH Maf
- Hỗ trợ cung cấp, giải đáp các thắc mắc của cá nhân/tập thể liên quan đến các chương trình, công cụ quản lý và thúc đẩy bán, KRA, incentive, …
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng nhóm
2. Nhận biết các rủi ro nghiệp vụ trong quá trình triển khai thúc đẩy bán tại đơn vị, đề xuất giải pháp và phối hợp với BGĐ thực hiện các phương pháp giảm thiểu các rủi ro tại đơn vị. Báo cáo BGĐ bộ phận xem xét cải tiến công cụ/ phương pháp triển khai tránh tái diễn trên diện rộng
3. Tuân thủ những cam kết về chất lượng phục vụ, tuân thủ các quy định, chính sách của Ngân hàng
2 năm trước Xem thêm
1. Kiểm tra, kiểm soát nội dung các văn bản, báo cáo trình Tổng Giám Đốc của các Khối do mình theo dõi. Tham mưu cho Tổng Giám Đốc trong việc xử lý các vấn đề của Ngân hàng/đơn vị và các công việc hàng ngày khác.
2. Theo dõi tình hình hoạt động, tổng hợp, báo cáo kết quả của các đơn vị theo tháng/quý tới Tổng Giám Đốc.
3. Giám sát và đôn đốc các Khối/ đơn vị thực hiện các quyết định, chỉ thị và nhiệm vụ Tổng Giám Đốc giao.
4. Phối hợp với các đơn vị, bộ phận thư ký của các Ủy ban và Hội đồng trong công tác tổ chức họp, chuẩn bị tài liệu và viết biên bản họp
5. Giúp việc cho Tổng Giám Đốc trong các quan hệ đối nội và đối ngoại khi cần thiết.
6. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám Đốc giao; báo cáo kết quả các công việc một cách chính xác và đầy đủ.
2 năm trước Xem thêm
*Mục tiêu :
- Quản lý & điều phối thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ & các kênh truyền thông nội bộ nhằm nâng cao nhận thức, sự gắn kết và cam kết của toàn thể nhân viên với Ngân hàng, đồng thời đóng góp vào mục tiêu phát triển văn hóa tổ chức của Ngân hàng.
- Quản lý các sự kiện nội bộ, sự kiện Marketing đáp ứng các mục tiêu của tổ chức và mục tiêu marketing.
Vai trò quản lý chung:
1. Quản lý và hỗ trợ đào tạo nhân viên thông qua các công việc hàng ngày
2. Quản lý, theo dõi, thực hiện ngân sách của Phòng theo hạn mức đã được duyệt.
3. Phối hợp xây dựng và quản lý việc thực hiện các hoạt động TTNB, tổ chức sự kiện của Phòng tại địa bàn theo định hướng hoạt động của Trung tâm.
4. Quản lý & kiểm soát các kênh TTNB về mặt kỹ thuật, chất lượng và nội dung
5. Đảm bảo các hoạt động của phòng tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
6. Tăng cường sự hiệu quả và sự gắn kết của đội ngũ nhân viên dưới quyền.
Vai trò quản lý TTNB
7. Lập kế hoạch & ngân sách TTNB hàng năm và giám sát, cập nhật trong quá trình thực hiện.
8. Chịu trách nhiệm giám sát triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ, đảm bảo các nhân viên ngân hàng nắm được những thông tin quan trọng và gắn kết hơn với NH, đồng thời giúp họ tham gia vào các hoạt động kinh doanh nhằm đạt mục tiêu chiến lược dài hạn chung
9. Quản lý và tăng hiệu quả các kênh truyền thông tương tác hỗ trợ xây dựng văn hóa doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của NH
10. Lên kế hoạch và quản lý các sự kiện/ hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng năm, nửa năm của NH, và các hoạt động khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên.
Vai trò quản lý sự kiện nội bộ và bên ngoài:
11. Quản lý từ giai đoạn nhận thông tin, lập kế hoạch, tương tác với các bộ phận nội bộ và giám sát thực hiện
12. Đánh giá & báo cáo kết quả sự kiện
13. Báo cáo kết quả khảo sát (với sự kiện nội bộ)
14. Tổng hợp các vấn đề cần rút kinh nghiệm
*Báo cáo công việc
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Truyền thông
• Cấp dưới báo cáo trực tiếp:
- Chuyên gia TTNB Khu vực
- Chuyên viên cao cấp TTNB
• Quan hệ nội bộ: Báo cáo trực tiếp cho GĐ Truyền Thông; Làm việc thường xuyên với BOM, SSE, GĐ vùng S&D nhằm XD và hỗ trợ truyền thông hiệu quả cho các dự án kinh doanh; Tương tác thường xuyên với truyền thông đối ngoại, GĐ sáng tạo, GĐ thương hiệu, GĐ biz MKT PFS/BB để phối hợp hiệu quả truyền thông bên trong với truyền thông bên ngoài; Phối hợp chặt chẽ với Task Force, XD văn hóa doanh nghiệp để thúc đẩy các hoạt động truyền thông XD văn hóa TCB;
• Quan hệ bên ngoài: Đối tác tổ chức sự kiện, truyền thông, in ấn
2 năm trước Xem thêm
Trao đổi trong quá trình phỏng vấn
2 năm trước Xem thêm
Thông Tin Tuyển Dụng
Khối Ngân hàng Bán buôn
Kinh nghiệm: 7 - 10 Năm
- Hoạt động bán hàng
Làm đầu mối quản lý khách hàng đối với danh mục khách hàng được Giám đốc ĐCTC nước ngoài phân công, bao gồm:
Đề xuất, phát triển và quản lý các hạn mức tín dụng cung cấp cho các Định chế tài chính nước ngoài và các hạn mức do các Định chế tài chính nước ngoài cung cấp
Tìm kiếm các nguồn vốn từ nước ngoài.
Tiếp cận các sản phẩm dịch vụ của các định chế tài chính nước ngoài và tiếp thị các sản phẩm dịch vụ của Techcombank cho các định chế tài chính nước ngoài. Các dịch vụ này bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ thanh toán, tín dụng, nguồn vốn, đồng tài trợ, quản lý tiền tệ.
Chịu trách nhiệm khai thác tối ưu hiệu quả kinh doanh thu được từ các định chế tài chính nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đàm phán các mức phí, lãi suất, rebate tốt nhất cho Techcombank.
Phối hợp với các Đơn vị khác trên toàn hệ thống triển khai các sản phẩm dịch vụ do các định chế tài chính nước ngoài cung cấp, và các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho các định chế tài chính nước ngoài.
Là đầu mối quản lý quan hệ giữa khách hàng và các bộ phận có liên quan trong hệ thống Techcombank.
Quản lý thông tin:
Nghiên cứu thị trường tài chính quốc tế để xác định các định chế cần thiết lập quan hệ và lên kế hoạch chi tiết phát triển quan hệ
Thiết lập và phát triển mối quan hệ ngân hàng đại lý với các tổ chức tín dụng/tài chính ở nước ngoài; các tổ chức phi chính phủ
Tổ chức quản lý, theo dõi và trao đổi thông tin thường xuyên giữa Techcombank và các ngân hàng đại lý nhằm hạn chế rủi ro cho Techcombank
Cập nhật thông tin về Techcombank trên các kênh chính thống mà các ĐCTC nước ngoài có thể tiếp cận, như trang www.bankersalmanac.com; Báo cáo thường niên, News release…
Hỗ trợ với các Đơn vị khác trên toàn hệ thống trong các hoạt động kinh doanh, hợp tác có liên quan đến các đối tác là các định chế tài chính nước ngoài.
- Quản trị bán hàng
Giám sát hoạt động hợp tác tổng thể giữa Techcombank và các ĐCTC nước ngoài trong danh mục được phân công, các cuộc đàm phán/tiếp xúc với khách hàng, sử dụng/giới thiệu các giải pháp/dịch vụ của ngân hàng, các đề xuất hợp tác và quá trình triển khai thực hiện
Giám sát hoạt động, lập kế hoạch khai thác khách hàng đối với từng nhóm, từng định chế tài chính nước ngoài trong danh mục được phân công và đảm bảo tính khả thi của kế hoạch trong việc tăng thu nhập cho Techcombank
Định kỳ đánh giá, rà soát mức độ sinh lợi trong các hoạt động hợp tác với các đối tác nước ngoài trong danh mục được phân công và xây dựng kế hoạch để gia tăng mức độ sinh lợi từ các hoạt động này (bao gồm nhưng không giới hạn ở các sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, các giao dịch nguồn vốn).
Hỗ trợ đội ngũ chuyên viên khách hàng trong việc hoàn thành các giao dịch/đàm phán với khách hàng cũng như giải quyết các khó khăn/vướng mắc với các bộ phận nội bộ Techcombank
- Nhóm làm việc
Duy trì và thể hiện các hành vi ứng xử chuẩn mực/khuôn mẫu thể hiện được các giá trị cốt lõi/văn hóa của Techcombank cho các thành viên trong nhóm
Xây dựng và duy trì nhóm làm việc để phát huy được sức mạnh của nhóm và từng thành viên trong nhóm
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc ĐCTC nước ngoài.
2 năm trước Xem thêm
Thông Tin Tuyển Dụng
Văn phòng Chuyển đổi (iPMO)
Kinh nghiệm: 5 - 7 Năm
Lập kế hoạch làm việc tổng thể, thiết kế và lập lịch làm việc chi tiết với sự hướng dẫn và chỉ đạo của Giám đốc Sáng kiến
Tham gia thực hiện công tác chuẩn bị thí điểm và triển khai
Hỗ trợ thành viên của Nhóm Triển khai trong công tác thiết kế, lập kế hoạch chi tiết, thí điểm và triển khai
Cùng với Nhóm Triển thực hiện thí điểm sáng kiến (1 đến 2 vòng)
Phối hợp với Chuyên viên Triển khai, các đơn vị kinh doanh, đơn vị hỗ trợ để thực trong hiện các nhiệm vụ được giao trong phạm vi sáng kiến như: phỏng vấn các đơn vị để xác định các vấn đề hiện hữu và tìm ra nguyên nhân cốt lõi để giải quyết vấn đề
Tham gia thiết kế các tiêu chí đánh giá cho chương trình cấp chứng chỉ đáp ứng yêu cầu dự án cho một số sáng kiến được lựa chọn
Phối hợp với Nhóm Truyền thông chuyển đổi về nội dung và hình thức truyền thông sáng kiến.
2 năm trước Xem thêm
- Gọi điện qua hệ thống Telesales để tư vấn chào bán các sản phẩm Thẻ (Tín dụng, Ghi nợ,...) và các dịch vụ liên quan cho khách hàng cá nhân được phân định trong từng thời kỳ; chốt cuộc hẹn để chuyển cho Chuyên viên Khách hàng Cá nhân của Bộ phận hoặc Chi nhánh (với sản phẩm Thẻ tín dụng) hoặc xử lý tiếp chu trình bán hàng (với sản phẩm Phi tín dụng) để đạt được chỉ tiêu cá nhân đối với phòng ban và các chỉ tiêu bán lẻ khác.
- Tiếp nhận danh sách khách hàng được phân công, xây dựng kế hoạch bán các sản phẩm bán lẻ của ngân hàng trên địa bàn và danh sách khách hàng được giao.
- Thực hiện triển khai bán hàng trên các nguồn dữ liệu được phân công nhằm đạt được chỉ tiêu công việc hàng tháng.
- Chủ động khai thác thêm các cơ sở dữ liệu khách hàng thu thập được từ nguồn bên ngoài hệ thống ngân hàng để tăng lương khách hàng mới cho ngân hàng.
- Tư vấn đầy đủ các tính năng sản phẩm, các khoản phí, lãi phải trả và hồ sơ phải cung cấp cho khách hàng.
- Thường xuyên trao dồi kiến thức, kỹ năng về sản phẩm cũng như kỹ năng bán hàng, tiếp cận khách hàng, đánh giá phân tích và kiểm soát rủi ro.
2 năm trước Xem thêm
Thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết các yêu cầu / phản ánh / khiếu nại của khách hàng liên quan đến từng sản phẩm / dịch vụ cá nhân qua điện thoại/email/website theo định hướng chiến lược chung của ngân hàng.
- Làm việc theo ca trực được phân công (kể cả ngày nghỉ, lễ tết) đảm bảo hoạt động 24/7.
- Phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn, hướng dẫn các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp qua các kênh tiếp xúc.
- Tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng khi gặp sự cố trong quá trình sử dụng sản phẩm, kiểm tra trên các phần mềm quản lý hệ thống, phân tích đánh giá theo quy trình nghiệp vụ và xử lý trực tiếp cho khách hàng trong phạm vi thẩm quyền được quy định.
- Tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo của khách hàng, đánh giá và phân loại mức độ phức tạp để trực tiếp xử lý hoặc phối hợp với các phòng ban/ Chi nhánh/ Phòng giao dịch/ pháp chế tìm giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa tác động xấu đến hình ảnh ngân hàng.
- Phát hiện các sự cố điển hình trong quá trình tiếp nhận cuộc gọi và đưa ra các kiến nghị giải quyết trong phạm vi trách nhiệm nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời, hạn chế rủi ro cho Ngân hàng.
- Cập nhật, lưu trữ thông tin, dữ liệu thu thập được từ khách hàng và cung cấp cho các phòng ban liên quan, phục vụ việc phát triển sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.
- Thực hiện các chương trình tiếp thị, chăm sóc khách hàng, giới thiệu các sản phấm dịch vụ ngân hàng, bán chéo sản phẩm, quảng bá uy tín, hình ảnh của ngân hàng trong quá trình giao tiếp với khách hàng.
- Tham gia triển khai các chương trình survey, chăm sóc khách hàng theo từng phân khúc/ giai đoạn cụ thể.
- Thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất về sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm đảm bảo cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ chính xác nhất.
- Gửi cho trưởng nhóm và chuyên viên cấp 2 các yêu cầu khó/phức tạp, đảm bảo khách hàng hài lòng với chất lượng, dịch vụ của Techcombank và phù hợp với cam kết chất lượng dịch vụ của Techcombank.
- Trong trường hợp, phạm vi hỗ trợ không thuộc thẩm quyền quy định thì phân tích đánh giá đưa ra giải pháp xử lý phù hợp cho khách hàng và phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu dịch vụ đến khi khách hàng hài lòng.
2 năm trước Xem thêm
1. Tổ chức và quản lý công việc
• Tổ chức và thực hiện triển khai hoạt động của nhóm theo định hướng hoạt động của bộ phận:
• Tham gia xây dựng và tổ chức triển khai các mô hình dịch vụ, chiến lược phát triển Chất lượng dịch vụ (CLDV) xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động trên các kênh và trước - trong - sau khi bán hàng tại các đơn vị, vùng
• Đóng góp ý kiến xây dựng và tổ chức triển khai hoạt động đo lường định kỳ các chỉ số về độ hài lòng của khách hàng, chất lượng dịch vụ tại các khâu trong quá trình bán hàng, đề xuất các giải pháp điều chỉnh phù hợp đối với từng đơn vị. Vùng, tham gia xây dựng các tiêu chuẩn CLDV phục vụ KH nhằm mang lại trải nghiệm KH tốt
 Phối hợp xây dựng và cải tiến mô hình incentive, KPI phi tài chính cho các vị trí phục vụ KH nhằm mục tiêu thúc đẩy CLDV và các yếu tố nền tảng khác
 Thiết kế và triển khai các chương trình nâng cao, thi đua về CLDV tại các đơn vị cũng như các bộ phận liên quan nhằm nâng cao CLDV của cá nhân/ tập thể
• Xây dựng và giảng dạy các nội dung đào tạo kỹ năng dịch vụ cho đội ngũ KH Maf
• Tổ chức và quản lý quá trình triển khai trước- trong- sau các chương trình thúc đẩy tư duy, đưa vào hoạt động hàng ngày, đảm bảo lấy KH là trọng tâm, thúc đẩy CLDV nhằm liên tục cải thiện trải nghiệm đến các đơn vị, vùng phụ trách
▪ Tổ chức, phân công công việc và giám sát các hoạt động triển khai tại đơnv ị, vùng theo từng chương trình/ chiến dịch của các thành viên trong nhóm quản lý đảm bảo hiệu quả và đạt được mục triển khai
▪ Xây dựng các quy trình phối hợp, hướng dẫn, tài liệu đào tạo về nghiệp vụ theo mảng quản lý
▪ Hướng dẫn và hỗ trợ các thành viên trong nhóm trong quá trình tương tác với đơn vị, vùng; các nghiệp vụ trong suốt quá trình tổ chức triển khai công việc
▪ Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc
2. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ:
▪ Nhận biết các rủi ro nghiệp vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất phương pháp đo lường và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động.
▪ Đảm bảo các thành viên trong nhóm quản lý tuân thủ những cam kết về chất lượng phục vụ, tuân thủ các quy định, chính sách của Ngân hàng
3. Công tác nhân sự
• Training/ Coaching / Giám sát các thành viên trong nhóm thực hiện đúng các quy chuẩn, quy trình, quy định của ngân hàng
• Người bạn đồng hành, hướng dẫn/ kèm cặp nhân viên mới nhanh chóng làm quen với môi trường và nắm bắt công việc
• Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại bộ phận
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Am Hiểu Khách Hàng [ Usme / SME / Msme ]

08/06/2019

Thỏa thuận

Hà Nội Hồ Chí Minh

Khối: Khối Khách hàng Doanh nghiệp (BB)
Mảng: Phân khúc khách hàng (SE)
* Mục tiêu:
Quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả của các tiểu phân khúc phụ trách thuộc USME [SME/ MSME] – Khối BB qua việc:
1. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm cho các tiểu phân khúc phụ trách
2. Nghiên cứu, phân tích, xác định các tiểu phân khúc tiềm năng
3. Quản lý hiệu quả các tiểu phân khúc phụ trách
* Nhiệm vụ và Trách nhiệm chính:
1. Xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm cho các tiểu phân khúc phụ trách thuộc USME [SME/ MSME]
- Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm cho các tiểu phân khúc phụ trách
- Quản lý kết quả kinh doanh, chương trình hành động, chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh đối với các tiểu phân khúc, chương trình kinh doanh theo các tiểu phân khúc phụ trách
2. Nghiên cứu, phân tích, xác định các tiểu phân tiềm năng thuộc USME [SME/ MSME]
- Tham gia, góp ý xây dựng các tiêu chí để xác định tiểu phân khúc khách hàng
- Nghiên cứu, phân tích nhằm am hiểu đặc điểm, nhu cầu, xác định tiềm năng theo từng tiểu phân khúc và đưa ra các yêu cầu về giá tương ứng
+ Thu thập thông tin thị trường theo các tiểu phân khúc (GSO, thuế, hiệp hội ngành…)
+ Đánh giá các yếu tố tác động đến đặc điểm, nhu cầu, hành vi… của các tiểu phân khúc
+ Phân tích, lập báo cáo am hiểu khách hàng theo từng tiểu phân khúc (đặc điểm, nhu cầu, hành vi, các yêu cầu về giá, mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, mức độ rủi ro, tiềm năng, cơ hội…)
- Phối hợp xây dựng và quản lý các CTKD, chương trình thúc đẩy bán cho các tiểu phân khúc phụ trách
- Tìm kiếm, phát triển nguồn KH tiềm năng cho LLB theo các tiểu phân khúc:
+ Xây dựng quan hệ với các hiệp hội, ngành, BQL KCN, khu kinh tế… nhằm tìm kiếm thông tin về khách hàng thuộc tiểu phân khúc phụ trách
+ Chọn lọc danh sách KH tiềm năng (warm leads), phân bổ danh sách đến kênh bán, LLB để khai thác
3. Quản lý hiệu quả các tiểu phân khúc phụ trách thuộc USME [SME/ MSME]
- Hỗ trợ đề xuất các định hướng về chính sách kinh doanh, các yêu cầu về CTKD, SP, kênh bán, yêu cầu quản trị rủi ro cho các tiểu phân khúc phụ trách
- Phối hợp xây dựng mô hình kinh doanh cho các tiểu phân khúc trọng tâm (phương thức tiếp cận, nhận diện chuỗi giá trị, bán thêm, bán chéo, các yêu cầu về kênh bán, LLB, LL hỗ trợ bán)
- Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh cho phân khúc, các tiểu phân khúc:
+ Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng chi tiết kế hoạch tài chính tháng /quý/ năm
+ Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Vùng/BBC/CN chủ lực được lựa chọn trong việc triển khai kinh doanh đối với từng tiểu phân khúc trọng tâm
+ Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy bán cho các tiểu phân khúc trọng tâm
- Quản lý quản lý hiệu quả của các tiểu phân khúc (doanh thu, chi phí, lợi nhuận, nợ quá hạn…)
+ Đánh giá định kỳ (tháng/ quý/ năm) hiệu quả kinh doanh của từng tiểu phân khúc
+ Đề xuất chính sách, giải pháp nhằm tăng hiệu quả kinh doanh tiểu phân khúc
- Tham gia xây dựng quy trình, công cụ và quản lý hiệu quả khai thác danh mục KH tiềm năng (leads) thuộc phân khúc, tiểu phân khúc
+ Phối hợp xây dựng công cụ, quy trình phân bổ, quản lý danh sách khách hàng tiềm năng
+ Theo dõi, đánh giá tiến trình, hiệu quả khai thác nguồn KH tiềm năng, đề xuất giải pháp cải thiện
4. Trách nhiệm khác
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân khúc USME [SME/ SME] phân công
* Báo cáo công việc:
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: GĐ Phân khúc [USME/ SME/ MSME]
• Cấp dưới báo cáo trực tiếp: không
• Quan hệ nội bộ: các đơn vị thuộc BB, các đơn vị TCB liên quan (SnD, Risk, Marketing, ...)
• Quan hệ bên ngoài: khách hàng, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước (GSO, cơ quan thuế…)
* Đánh giá hiệu quả công việc/ (KPIs):
1. TOI của phân khúc USME [SME/ MSME]
2. Doanh số (dư nợ bình quân, CASA bình quân, tiền gửi có kỳ hạn bình quân), NFI, NFX của phân khúc USME [SME/ MSME]
3. Các chỉ tiêu khác theo quy định của TCB từng thời kỳ (Danh mục tiểu phân khúc có TOI tối thiểu được xác định hàng năm, số lượng và hiệu quả các chương trình kinh doanh theo từng tiểu phân khúc…)
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Tín Dụng

08/06/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Phòng Phân tích tín dụng – Trung tâm Phân tích tín dụng - Khối Ngân hàng bán buôn
A. Mục tiêu / Objective:
Thực hiện xử lý các thủ tục về trình duyệt, giải ngân và quản lý sau giải ngân đối với các Khách hàng Doanh nghiệp lớn thuộc phân khúc quản lý, đảm bảo các điều khoản, cam kết giữa Khách hàng và Techcombank được thực thi một cách an toàn, hiệu quả, chuyên nghiệp và đúng quy định của Techcombank và của pháp luật.
B. Trách nhiệm chính / Key accountabilities :
Quản lý, thực hiện các thủ tục cấp tín dụng, giải ngân với Khách hàng
− Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ Khách hàng hoặc từ bộ phận Quản lý Khách hàng lớn (SRMs/RMs), trực tiếp thẩm định và lập tờ trình Phân tích tín dụng.
− Thông báo, đôn đốc, hướng dẫn Khách hàng hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ cần thiết
− Kiểm tra tính pháp lý, logic của hồ sơ, giấy tờ Khách hàng cung cấp; đảm bảo đúng mẫu, đúng quy định của Techcombank và pháp luật.
− Thực hiện hoàn thiện bộ hồ sơ tín dụng và phối hợp bộ phận Quản lý Khách hàng lớn để bảo vệ thành công hồ sơ trình cấp tín dụng trước các Cấp có thẩm quyền.
− Phối hợp với các bộ phận khác có liên quan thực hiện các giao dịch phát sinh hàng ngày của Khách hàng (giải ngân, thu nợ, giải chấp, mở L/C …) khi được yêu cầu.
− Thông báo kết quả phê duyệt tới Khách hàng và hỗ trợ Khách hàng hoàn thiện thủ tục giải ngân
Quản lý, giám sát việc thực hiện hợp đồng và hạn mức đối với các Khách hàng
− Theo dõi việc thực hiện các cam kết của Khách hàng và thông báo cho bộ phận Quản lý Khách hàng lớn các trường hợp Khách hàng không thực hiện/thực hiện không đầy đủ các cam kết.
− Theo dõi các giới hạn về thời gian, hạn mức… tại các Hợp đồng Khách hàng ký kết với Techcombank và thực hiện các thủ tục theo quy định, đảm bảo quyền lợi của Techcombank, tránh các rủi ro phát sinh.
− Theo dõi, thông báo kịp thời tình trạng hạn mức cho các SRMs/RMs quản lý Khách hàng và Giám đốc Trung tâm để duy trì hoặc có các điều chỉnh phù hợp.
− Theo dõi, thông báo và đôn đốc Khách hàng trả nợ gốc, lãi đến hạn và thông báo cho SRMs/RMs quản lý Khách hàng, lãnh đạo Trung tâm các trường hợp Khách hàng chậm trả gốc, lãi.
− Đề xuất và phối hợp thực hiện các biện pháp trong xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng
− Lập tờ trình cơ cấu/xử lý nợ và trình Phòng Kiểm soát tín dụng trước khi trình lên các Cấp phê duyệt.
Lưu trữ, cập nhật hồ sơ, thông tin tín dụng của Khách hàng
− Theo dõi, đôn đốc Khách hàng bổ sung , hoàn thiện hồ sơ theo quy định
− Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ Khách hàng được giao xử lý
− Cung cấp hồ sơ, thông tin của Khách hàng được giao xử lý cho các đoàn thanh tra, kiểm tra.
Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Phân tích tín dụng nhằm thực hiện mục tiêu chung của Trung tâm.
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective
Thiết lập, chăm sóc, duy trì, phát triển quan hệ với các khách hàng thuộc phân khúc mình quản lý trong phạm vi khu vực được giao
Quản lý danh mục khách hàng được phân công một cách hiệu quả nhằm quản trị rủi ro một cách liên tục và tối đa hóa lợi nhuận cho ngân hàng
Trách nhiệm chính / Key accountabilities
Thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng
- Tiếp cận, xây dựng quan hệ với các cá nhân có thẩm quyền ra quyết định đối với các khách hàng thuộc phân khúc mình quản lý.
- Tìm kiếm, thiết lập và phát triển mối quan hệ với các khách hàng thông qua các mối quan hệ, diễn đàn, hội nghị…theo đúng định hướng kinh doanh của khối Ngân hàng bán buôn.
- Giữ vững và tăng cường các mối quan hệ mật thiết với các Khách hàng hiện có thuộc phân khúc mình quản lý.
- Đề xuất các sáng kiến trong việc tìm kiếm, duy trì, phát triển Khách hàng.
Tổ chức thực hiện công tác kinh doanh và quản trị bán hàng
- Trực tiếp quản lý và khai thác kế hoạch tài khoản và kết quả kinh doanh với Khách hàng thuộc phân khúc mình quản lý: Chủ động nắm bắt, tạo nhu cầu của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng, hiểu rõ về đặc tính, phương thức, hình thái, tiềm năng phát triển của việc kinh doanh của Khách hàng để có thể đưa ra các tư vấn giải pháp tài chính tổng thể gắn với các sản phẩm, dịch vụ của Techcombank thỏa mãn nhu cầu khách hàng qua đó thu hút Khách hàng về giao dịch và tăng thị phần sử dụng các dịch vụ của Techcombank;
- Dẫn dắt việc phối hợp các bộ phận bán sản phẩm và các đơn vị liên quan để xây dựng các giải pháp tổng thể nhằm đáp ứng nhu cầu Khách hàng;
- Dẫn dắt thảo luận, đàm phán với khách hàng về các giải pháp tổng thể, thống nhất và chốt các điều khoản với khách hàng về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ;
- Truyền thông giải pháp tổng thể tới các chi nhánh tại tỉnh có trách nhiệm phối hợp quản lý khách hàng;
- Quản lý việc triển khai các giải pháp cho Khách hàng, đảm bảo Khách hàng được phục vụ tốt nhất theo mô hình dịch vụ quy định bởi ngân hàng theo từng thời kỳ.
- Làm việc chặt chẽ để hỗ trợ Giám đốc quan hệ khách hàng tại chi nhánh (Local RM - LRM) tăng cường mối quan hệ, quản lý kết quả kinh doanh tại các chi nhánh tỉnh.
- Thu thập hồ sơ, tài liệu; kiểm tra, giám sát, cập nhật thông tin liên quan về Khách hàng, tình hình kinh doanh của Khách hàng nhằm phục vụ công tác quản lý tài khoản, đề xuất giải pháp, đánh giá, thẩm định và chăm sóc Khách hàng.
- Trực tiếp thực hiện/ phối hợp với CA thẩm định Khách hàng; kiểm soát, làm việc với các bộ phận liên quan để hoàn thiện các thủ tục về trình duyệt, định giá, giải ngân , quản lý sau vay theo quy định của TCB.
- Chịu trách nhiệm về kiểm soát sau vay đối với danh mục Khách hàng /nhóm Khách hàng mình quản lý và cùng phối hợp kiểm soát sau vay theo quy định khối Ngân hàng bán buôn và QTRR ban hành.
- Truyền thông và cập nhật chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Techcombank cho Khách hàng thuộc phân khúc mình quản lý.
- Định kỳ đánh giá, rà soát mức độ sinh lợi của danh mục Khách hàng mình quản lý, phối hợp với các LRM & các bộ phận bán sản phẩm xây dựng, thực hiện kế hoạch để gia tăng mức độ sinh lợi từ Khách hàng.
- Đề xuất, phối hợp, thực hiện các biện pháp trong việc xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng mình quản lý.
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống rủi ro trong hoạt động kinh doanh theo đúng qui định của ngân hàng theo từng thời kỳ.
- SRM có thể được phân công quản lý Hub tại một địa bàn tùy theo tình hình kinh doanh
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc phân khúc.
2 năm trước Xem thêm
1. Kiểm soát công tác Kế toán/Thuế/Tài chính của các Công ty con/liên kết được phân công
- Rà soát báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng/quý (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo dự báo lưu chuyển tiền tệ) của các công ty con/liên kết được phân công
- Rà soát báo cáo phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
- Rà soát Báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp định kỳ
- Nhắc nhở các công ty con/liên kết được phân công gửi báo cáo cho TCB đúng hạn cho việc lập báo cáo hợp nhất đồng thời là đầu mối cung cấp cung cấp số liệu của Các Công ty con/liên kết khi có yêu cầu
- Rà soát các giao dịch trọng yếu và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các công ty con và công ty liên kết được phân công đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước và quy định nội bộ của công ty và của TCB về kế toán/thuế/tài chính
- Tham gia kiểm tra các công ty theo kế hoạch về các mặt kế toán, tài chính, thuế và quản trị và giám sát việc thực hiện các khuyến nghị
- Thực hiện đánh giá kết quả công việc của kế toán trưởng của các công ty được phân công theo KPI đã thống nhất
2 Kiểm soát quy trình lập kế hoạch, doanh thu/chi phí phát sinh của Các Công ty con/liên kết
- Hỗ trợ và kiểm tra việc xây dựng kế hoạch hàng năm; rà soát đưa ý kiến về Ngân sách cũng như các bản điều chỉnh ngân sách của các công ty con; và theo dõi giám sát việc thực hiện kế hoạch
- Giám sát quản lý chi phí của các công ty con và công ty liên kết thông qua công cụ kiểm tra ngân sách và bộ máy kế toán tại công ty
- Hỗ trợ Giám đốc Kiểm soát Tài chính Công ty con/liên kết rà soát việc xây dựng giá cho các dịch vụ của công ty con/liên kết cho TCB đảm bảo minh bạch và tiết kiệm chi phí cho TCB
3. Xây dựng hoàn thiện tổ chức và hệ thống chính sách Kế toán/Thuế/Tài chính của Công ty con/công ty liên kết
- Hỗ trợ Giám đốc Kiểm soát Tài chính Công ty con/liên kết quản lý nhân sự của bộ phận kế toán của từng công ty con/liên kết, bao gồm tuyển chọn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
- Phối hợp và hỗ trợ bộ phận kế toán tại các công ty xây dựng và liên tuc hoàn thiện các quy trình, chính sách cho kế toán và tài chính tại các công ty
4. Thực hiện vai trò cầu nối về Kế toán/Thuế/Tài chính giữa Techcombank với Các Công ty con/liên kết
- Hỗ trợ trực tiếp/gián tiếp các Công ty con/liên kết được phân công giải đáp các thắc mắc về kế toán/thuế/tài chính/chính sách của Techcombank
- Hỗ trợ Giám đốc Kiểm soát Tài Chính Công ty con/liên kết làm cầu nối giữa Phòng Kế toán các Công ty với các bộ phận chức năng của Techcombank như Tư vấn thuế, Chính sách Kế toán, Kiểm soát Tài chính, Kế toán Thanh toán để đảm bảo sự phối hợp kịp thời và hiệu quả trong việc xử lý nghiệp vụ chuyên môn và giải quyết các sự vụ phát sinh
5. Các công việc khác
- Hỗ trợ các chuyên viên Kiềm soát Tài chính khác khi cần thiết
- Các công việc khác theo phân công của Giám đốc Kiểm soát Tài chính Công ty con/liên kết
2 năm trước Xem thêm
i. Theo dõi hoạt động kinh doanh hàng ngày, tuần của từng khối kinh doanh phụ trách, chỉ ra những vấn đề tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến doanh thu/lợi nhuận hàng tháng của khối KD & toàn ngân hàng;
ii. Theo dõi tình hình thực hiện kinh doanh/thực hiện kế hoạch của toàn ngân hàng cũng như của từng khối kinh doanh theo từng tháng, quý, năm…chỉ ra những nguyên nhân khiến cho khối KD/toàn ngân hàng không đạt được kế hoạch;
iii. Dự báo kết quả kinh doanh định kỳ hàng tháng, 3 tháng tiếp theo, 12 tháng tiếp theo và đưa ra những nguy cơ tiềm ẩn có thể khiến cho doanh thu/lợi nhuận toàn ngân hàng và các khối KD không đạt được kế hoạch;
iv. Chuẩn bị các báo cáo phân tích hàng tháng, quý, năm để phục vụ nhu cầu của BOM & BOD về tình hình kinh doanh của ngân hàng
v. Phụ trách và điều phối quá trình lập kế hoạch năm tiếp theo của ngân hàng:
- Theo dõi chặt chẽ kết quả kế hoạch năm của từng khối KD đảm bảo tính khả thi, hợp lý, thách thức và đúng hướng chiến lược ngân hàng đã đặt ra
- Tổng hợp kế hoạch năm của toàn ngân hàng đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất…
2 năm trước Xem thêm
- Giai đoạn phân tích, chẩn đoán:
• Thu thập các dữ liệu về con người
• Quan sát phỏng vấn trên thực địa
• Phỏng vấn ban lãnh đạo và các cấp quản lý của Ngân hàng
• Tiến hành các phân tích đánh giá
• Làm việc nhóm (trong và ngoài) để xác định các vấn đề
• Đi khảo sát / tham quan các tổ chức trong và ngoài nước (nếu cần thiết)
• Thực hiện thuê đối tác bên ngoài (trong và ngoài nước) để chẩn đoán (nếu cần): lên tiêu chí lựa chọn đối tác – làm việc các đối tác – thu thập các thông tin về điểm mạnh / sở trường của đối tác – làm việc với đối tác – thống nhất các mục tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện với đối tác – cùng đối tác / giám sát đối tác thực hiện phân tích chẩn đoán
• Đưa ra nhận định về các lỗ hổng
• Đánh giá về tác động khi giải quyết các lỗ hổng
• Lên thứ tự ưu tiên
• Đề xuất và bảo vệ ý kiến
- Giai đoạn thiết kế:
• Đề xuất và bảo vệ lịch trình / kế hoạch thiết kế
• Tiến hành phân tích chuyên sâu
• Thực hiện thuê đối tác bên ngoài (trong và ngoài nước) để thiết kế (nếu cần): lên tiêu chí lựa chọn đối tác – làm việc các đối tác – thu thập các thông tin về điểm mạnh / sở trường của đối tác – làm việc với đối tác – thống nhất các mục tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện với đối tác – cùng đối tác / giám sát đối tác thực hiện thiết kế
• Làm việc với các bên liên quan để thực hiện thiết kế tổng thể và chi tiết theo lịch trình
• Thiết kế từng phần – thí điểm – nghiệm thu – điều chỉnh
- Giai đoạn triển khai:
• Đặt tiêu chuẩn
• Bàn giao cho các bên liên quan
• Huấn luyện các bên liên quan
• Trực tiếp thực thi những phần cần thiết
• Giám sát đo lường kết quả
• Điều chỉnh
2 năm trước Xem thêm
* Mục tiêu / Objective (3)
Nghiên cứu xây dựng chính sách và phát triển sản phẩm tín dụng phù hợp với từng phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp.
* Trách nhiệm chính / Key accountabilities (4)
Nghiên cứu xây dựng chính sách và phát triển sản phẩm tín dụng
• Xây dựng các quy trình, chính sách cho các sản phẩm tín dụng
• Xác định các nhu cầu sản phẩm theo ngành/nhóm khách hàng để thực hiện xây dựng, đề xuất các thay đổi về chính sách/điều kiện sản phẩm cho phù hợp trong từng giai đoạn kinh doanh;
• Thực hiện tư vấn thiết kế các giải pháp/sản phẩm chung/riêng biệt cho nhóm khách hàng/khách hàng;
• Thực hiện tiếp nhận các yêu cầu về giải pháp/sản phẩm từ đơn vị quản lý khách hàng theo phân khúc và từ Trung tâm quản lý tín dụng để lên kế hoạch xây dựng/sửa đổi sản phẩm hiện hành cho phù hợp và hiệu quả;
• Tham gia gặp gỡ với khách hàng cùng RM/SRM/sale trong vai trò tư vấn về sản phẩm;
• Tiến hành truyền thông/đào tạo về sản phẩm và cập nhật sự thay đổi về sản phẩm tới bộ phận liên quan;
• Phối hợp với các Trung tâm của Khối thực hiện rà soát quy trình, chính sách kinh doanh của Ngân hàng, đề xuất các kiến nghị phù hợp với đặc thù kinh doanh và phân khúc khách hàng của Khối
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Chính sách và Phát triển sản phẩm tín dụng
* Báo cáo công việc/ Reporting lines (5)
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc chính sách và phát triển sản phẩm tín dụng.
• Cấp báo cáo trực tiếp: không có
• Quan hệ nội bộ: Các đơn vị trong Khối NHBB, và các đơn vị thuộc các Khối khác bộ phận khác của TCB có liên quan quan của TCB…
• Quan hệ bên ngoài: Không có
2 năm trước Xem thêm
- Gọi điện qua hệ thống Telesales để tư vấn chào bán các sản phẩm Thẻ (Tín dụng, Ghi nợ,...) và các dịch vụ liên quan cho khách hàng cá nhân được phân định trong từng thời kỳ; chốt cuộc hẹn để chuyển cho Chuyên viên Khách hàng Cá nhân của Bộ phận hoặc Chi nhánh (với sản phẩm Thẻ tín dụng) hoặc xử lý tiếp chu trình bán hàng (với sản phẩm Phi tín dụng) để đạt được chỉ tiêu cá nhân đối với phòng ban và các chỉ tiêu bán lẻ khác.
- Tiếp nhận danh sách khách hàng được phân công, xây dựng kế hoạch bán các sản phẩm bán lẻ của ngân hàng trên địa bàn và danh sách khách hàng được giao.
- Thực hiện triển khai bán hàng trên các nguồn dữ liệu được phân công nhằm đạt được chỉ tiêu công việc hàng tháng.
- Chủ động khai thác thêm các cơ sở dữ liệu khách hàng thu thập được từ nguồn bên ngoài hệ thống ngân hàng để tăng lương khách hàng mới cho ngân hàng.
- Tư vấn đầy đủ các tính năng sản phẩm, các khoản phí, lãi phải trả và hồ sơ phải cung cấp cho khách hàng.
- Thường xuyên trao dồi kiến thức, kỹ năng về sản phẩm cũng như kỹ năng bán hàng, tiếp cận khách hàng, đánh giá phân tích và kiểm soát rủi ro.
2 năm trước Xem thêm

Planning Anh Insights Manager - Business Marketing

12/05/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

• Chịu trách nhiệm công tác đo lường hiệu quả các chương trình kinh doanh tiếp thị theo phân khúc.
• Xây dựng hệ thống các dữ liệu cần thiết, đảm bảo hệ thống thông tin dữ liệu đầy đủ, chính xác và cập nhật định kỳ, phục vụ cho việc đánh giá kết quả hoạt động của phân khúc, bao gồm dữ liệu thị trường, hành vi khách hàng, đối thủ cạnh tranh...
• Phối hợp với bộ phân Nghiên cứu thị trường thực hiện hoạt động đánh giá hiệu quả chương trình kinh doanh tiếp thị, thấu hiểu hành vi tài chính của khách hàng, ghi nhận các hoạt động của đối thủ cạnh tranh...
• Tổng hợp dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn, phân tích và trình bày kết quả đo lường, từ đó làm cơ sở hoạch định tốt hơn kế hoạch kinh doanh tiếp thị theo phân khúc.
• Quản lý ngân sách tiếp thị theo phân khúc. Phân tích so sánh hiệu quả của hoạt động tiếp thị giữa các chương trình hay giữa các loại hoạt động để tối ưu hóa việc sử dụng ngân sách.
2 năm trước Xem thêm
* Mục tiêu / Objective
Đảm bảo mục tiêu kinh doanh và tối đa hóa hiệu quả trong các hoạt động kinh doanh phân phối sản phẩm Nguồn vốn về ngoại hối, tiền tệ, phái sinh và hàng hóa với khách hàng doanh nghiệp và cá nhân thông qua các chi nhánh/phòng giao dịch được phân công
* Trách nhiệm chính / Key accountabilities
1. Chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch kinh doanh và đảm bảo lợi nhuận được giao trước Giám đốc phát triển kinh doanh vùng
2. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
3. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
4. Chào giá và chốt giá các giao dịch Nguồn vốn với người được ủy quyền giao dịch tại các chi nhánh được phân công và với các mảng kinh doanh khác thuộc Khối Nguồn vốn
5. Chịu trách nhiệm về lợi nhuận đối với các chi nhánh được giao
6. Cung cấp tỷ giá (niêm yết và giao dịch) định kỳ, theo yêu cầu và kip thời ngay khi có thay đổi theo thông tin do Mảng kinh doanh ngoại hối và vàng cung cấp
7. Hoàn thành các báo cáo Công nợ, Lỗ Lãi, và các báo cáo khác theo yêu cầu đúng định kỳ
8. Hỗ trợ chi nhánh các nhu cầu về các sản phẩm nguồn vốn, thông tin thị trường, cách thức hạch toán..
9. Trực tiếp thực hiện các giao dịch nguồn vốn với khách hàng doanh nghiệp, cá nhân đồng thời hỗ trợ chi nhánh trong giao dịch/gặp gỡ với khách hàng.
10. Chủ động làm việc với chi nhánh, Mảng Đào tạo và phát triển – Khối QTNNL và khách hàng tổ chức đào tạo, thuyết trình sản phẩm, tìm kiếm cơ hội thúc đẩy bán các sản phẩm truyền thống cũng như các sản phẩm phái sinh, cấu trúc.
11. Đảm bảo các giao dịch với chi nhánh được phân công nằm trong hạn mức được phê duyệt.
12. Tham gia chương trình đào tạo, giảng dạy cho chi nhánh, khách hàng, nhân viên mới, thực tập sinh khi có yêu cầu
13. Hướng dẫn, kèm cặp và hỗ trợ các chuyên viên khác trong công việc hàng ngày.
14. Nhận biết và đảm bảo rủi ro vận hành trong quá trình giao dịch.
15. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc phát triển kinh doanh Vùng,
2 năm trước Xem thêm
1/ Khách hàng: Bảo vệ những điều quan trọng nhất cho khách hàng của Techcombank:
- Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất với từng giai đoạn trong cuộc đời của khách hàng (bảo vệ sức khỏe, gia đình, tài chính, tài sản cá nhân…)
- Mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất về chất lượng dịch vụ trước và sau bán hàng
- Hoàn thiện đầy đủ các giấy tờ hồ sơ cần thiết cho hợp đồng Bảo hiểm của Khách hàng, hỗ trợ khách hàng đi khám y tế,bàn giao hồ sơ bảo hiểm tới Khách hàng, hỗ trợ khách hàng về thủ tục yêu cầu bồi thường và nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường theo đúng quy định của TCB và đối tác bảo hiểm
- Xử lý, giải quyết các yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp/ đột xuất của khách hàng một cách nhanh nhạy, kịp thời, và thỏa đáng.
- Tìm kiếm các cơ hội giới thiệu khách hàng tới các lực lượng bán khác tại Techcombank (Ví dụ: sản phẩm đầu tư TCBond)
- Là đầu mối đầu tiên để khách hàng liên lạc khi họ phát sinh các yêu cầu hỗ trợ, hỏi đáp, vướng mắc về bảo hiểm
- Lưu trữ và cập nhật báo cáo hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng về kết quả bán/ kết quả giới thiệu khách hàng từ lựclượng bán của Techcombank
2. Dịch vụ: Tạo dựng và đảm bảo chất lượng dịch vụ, mối quan hệ với khách hàng
- Xây dựng mối quan hệ bền chặt, tốt đẹp với khách hàng, để họ luôn quan niệm rằng “Techcombank là nhà cung cấp sản phẩm bảo hiểm tốt nhất”
- Là đầu mối đầu tiên để khách hàng liên lạc khi phát sinh các nhu cầu liên quan đến bảo hiểm.
- Đảm bảo lưu dấu một chất lượng dịch vụ tốt nhất trong từng bước hành trình trải nghiệm của Khách hàng
QUYỀN LỢI:
- Ký Hợp đồng lao động chính thức với mức lương cố định lên tới 18 triệu đồng/tháng cùng hoa hồng và các chính sách khác: BHXH, BHYT; Lương tháng 13; Xét tăng lương hàng năm.....
- Được hỗ trợ với tập khách hàng lớn mạnh, sẵn có có của Techcombank với các sản phẩm dẫn đầu thị trường.
- Không chỉ tập trung ở một vị trí, “thách thức” khi được kì vọng đào tạo và phát triển trở thành chuyên gia tư vấn tài chính toàn diện tại Techcombank.
- Lộ trình thăng tiến rộng mở lên các vị trí Trưởng nhóm; Giám đốc Dịch vụ Khách hàng...đòi hỏi sự cam kết và nỗ lực.
2 năm trước Xem thêm

[Toàn Quốc] - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

09/05/2019

Thỏa thuận

Đà Nẵng Hà Nội Hồ Chí Minh

1. Thiết lập quan hệ với KHDN mới, duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng hiện hữu (Ở phân khúc khách hàng SME/Upper SME)
2. Tư vấn tài chính cho khách hàng:
- Tư vấn các (gói) SPDV, giải pháp đáp ứng nhu cầu của khách hàng
- Tư vấn những nội dung có thể cải thiện trong kế hoạch kinh doanh (các giả định tài chính, dòng tiền) dựa trên am hiểu về ngành kinh doanh của khách hàng..
- Đưa ra các giải pháp tài chính phù hợp trên cơ sở am hiểu tình trạng khách hàng và diễn biến trong ngành.
3. Quản lý danh mục khách hàng:
- Quản lý danh mục khách hàng hiện hữu (về doanh số, chất lượng, cấu trúc...), đẩy mạnh bán thêm, bán chéo nhằm tăng wallet share và chất lượng danh mục theo định hướng của TCB.
4. Chăm sóc khách hàng
- Chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng trong danh mục quản lý, chuyển tải CVP đến khách hàng và thực hiện các cam kết chất lượng (TATs/ SLAs) nhằm gia tăng trải nghiệm, hài lòng của khách hàng tại TCB.
5. Quản lý rủi ro tín dụng:
5.1. Chịu trách nhiệm quản lý rủi ro tín dụng từ đầu đến cuối trên danh mục khách hàng quản lý.
5.2. Thẩm định tín dụng:
- Chịu trách nhiệm thẩm định khách hàng, đánh giá khả năng trả nợ, tài sản bảo đảm, ... đề xuất cấp tín dụng và trình cấp phê duyệt trong thẩm quyền.
5.3. Quản lý sau cấp tín dụng:
- Quản lý, giám sát sau khi cấp tín dụng, nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm và thực hiện hướng dẫn/ định hướng xử lý rủi ro.
- Quản lý quá trình thu hồi nợ đối với khách hàng, tham gia xử lý nợ xấu phát sinh.
2 năm trước Xem thêm

[Toàn Quốc] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

09/05/2019

15 triệu - 20 triệu

Hà Nội Hồ Chí Minh

- Bán các sản phẩm bán lẻ và phục vụ các dịch vụ liên quan cho khách hàng cá nhân để đạt được chỉ tiêu cá nhân đối với chi nhánh và các chỉ tiêu bán lẻ khác.
- Tạo cơ sở khách hàng nhằm đạt được chỉ tiêu công việc hàng tháng
- Chia nhỏ các chỉ tiêu hàng tháng của thánh thành các chỉ tiêu của từng ngày (ví dụ số lượng cuộc hẹn bán hàng ngày cần phải có)
- Thực hiện quy trình bán hàng chuẩn, quản lý thời gian hiệu quả hàng ngày
- Làm mới danh sách nguồn khách hàng mới
- Thực hiện các hoạt động bán hàng bên ngoài: (chiếm gần 70% thời gian làm việc/ngày)
- Thực hiện gọi điện cho KH mới và KH hiện tại của đơn vị, lên lịch hẹn gặp KH để giới thiệu và chào bán sản phẩm, đi gặp khách hàng theo lịch hẹn đã đề ra, chốt bán hàng
- Đảm bảo sự đầy đủ về mặt hồ sơ khi chốt bán hàng với KH (ví dụ: thu thập hồ sơ, làm tờ trình, nộp hồ sơ KH cho phòng thẩm định)
- Báo cáo hoạt động bán hàng hàng ngày cho Tổ trưởng và Trưởng/ phó phòng Trung tâm.
- Đảm bảo sự tuân thủ đối với chính sách, quy trình quy chế của TCB. Đảm bảo bảo mật thông tin Khách hàng
- Thường xuyên trao dồi kiến thức kỹ năng về sản phẩm cũng như kỹ năng bán hàng, tiếp cận khách hàng.
2 năm trước Xem thêm
Kinh doanh và phân phối vùng - Kinh doanh và phân phối Kênh chi nhánh - Khối Nguồn vốn và TTTC
* Mục tiêu:
Triển khai và quản lý hiệu quả hoat động kinh doanh phân phối các sản phẩm của Khối Nguồn vốn cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhận tại địa bàn được phân công
* Nhiệm vụ và Trách nhiệm chính:
1. Chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch kinh doanh trước Giám đốc kinh doanh & phân phối kênh chi nhánh và Giám đốc khối.
2. Xây dựng, quản lý, theo dõi thực hiện ngân sách của Vùng theo hạn mức đã được duyệt.
3. Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của Vùng theo định hướng hoạt động của mảng
4. Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
5. Đảm bảo các hoạt động kinh doanh và phân phối các sản phẩm nguồn vốn tại địa bàn tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
6. Chịu trách nhiệm về khối lượng giao dịch và lợi nhuận đối với hoạt động kinh doanh của Vùng được phân công trong các lĩnh vực ngoai hối, tiền tệ, sản phẩm phái sinh, hàng hoá.
7. Quản lý tổng thể hoạt động kinh doanh nguồn vốn của Vùng bao gồm giao dịch với hệ thống chi nhánh và giao dịch trực tiếp với khách hàng Doanh nghiệp, và khách hàng cá nhân.
8. Phối hợp hoặc trực tiếp thực hiện các giao dịch với khách hàng. Hỗ trợ các đơn vị trong quá trình giao dịch với khách hàng.
9. Thường xuyên gặp gỡ nhằm duy trì quan hệ với các khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới.
10. Phát triển mối quan hệ bền vững với các khách hàng tại khu vực phụ trách.
11. Thường xuyên làm việc với các RM tại các chi nhánh, các giám đốc kinh doanh và phân phối Vùng , các mảng khác thuộc Khối Nguồn vốn nhằm phối hợp, phát triển sản phẩm và thúc đẩy cơ hội kinh doanh với các khách hàng tại địa bàn, tăng cường khả năng bán chéo sản phẩm.
12. Chủ động làm việc với chi nhánh, mảng đào tạo và phát triển - Khối QTNNL và khách hàng tổ chức đào tạo, thuyết trình sản phẩm, tìm kiếm cơ hội thúc đẩy bán các sản phẩm truyền thống cũng như các sản phẩm phái sinh, cấu trúc.
13. Hỗ trợ chi nhánh các thông tin sản phẩm, thông tin thị trường và hỗ trợ các Chuyên viên kinh doanh chi nhánh cũng như phối hợp với Chuyên viên kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp khác của mảng Kinh doanh và sản phẩm cấu trúc trong công tác giao dịch với khách hàng hàng ngày tại địa bàn.
14. Hoàn thành công tác lập kế hoạch và báo cáo kinh doanh định kỳ hoặc bất thường được giao
15. Tăng cường đối nội và đối ngoại, nâng cao hình ảnh đơn vị trong và ngoài khối.
16. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Kinh doanh & phân phối kênh chi nhánh.
* Báo cáo công việc:
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Kinh doanh & phân phối kênh chi nhánh
• Cấp dưới báo cáo trực tiếp: CV CC, CV Kinh doanh chi nhánh
• Quan hệ nội bộ: Các Khối Kinh doanh và Hỗ trợ trong Ngân hàng
• Quan hệ bên ngoài: Khách hàng Doanh nghiệp và cá nhân
2 năm trước Xem thêm
** Lập kế hoạch công việc
- Tham gia công tác xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết triển khai công việc theo chỉ đạo của Cán bộ quản lý;
- Xem xét và trình điều chỉnh kế hoạch thực hiện khi cần thiết.
** Điều phối và trực tiếp tham gia phát triển khung năng lực, chương trình đào tạo và lộ trình phát triển nghề nghiệp cho các vị trí :
- Tham gia trực tiếp (có thể làm độc lập hoặc phối hợp với các team nghiệp vụ, đóng vai trò chính để dẫn dắt các hoạt động theo phạm vi công việc được giao) để triển khai nhiệm vụ theo phân công ở các mảng hoạt động sau:
- Tham gia nghiên cứu và đề xuất ứng dụng các phương thức đào tạo mới theo đối tượng nhằm đảm bảo hiệu quả đào tạo;
- Xây dựng hệ thống Khung phát triển năng lực tổng thể gắn với Lộ trình phát triển nghề nghiệp cho các vị trí;
- Cập nhật và điều chỉnh (nếu cần) đối với Khung phát triển năng lực tổng thể gắn với Lộ trình phát triển nghề nghiệp cho các vị trí;
- Xây dựng chương trình đào tạo theo mô hình học tập 70:20:10 và đảm bảo chất lượng chất lương nội dung của chương trình đào tạo;
- Tham gia xây dựng công cụ các công cụ đánh giá năng lực (gồm kiến thức, kỹ năng, hành vi, tư duy, thái độ);
- Nhận trách nhiệm trực tiếp điều phối một hoặc một số nhóm công việc trong phạm vi các chương trình kinh doanh, dự án, sáng kiến liên quan phát triển năng lực cho toàn hàng theo nhiệm vụ được giao;
- Tư vấn cho đơn vị về các vấn đề liên quan đến khung năng lực và lộ trình phát triển nghề nghiệp.
- Làm việc với chuyên gia/công ty tư vấn theo các dự án và/hoặc hoạt động tư vấn cụ thể cho đào tạo & phát triển và đảm bảo đạt được kết quả kỳ vọng.
- Xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn thuộc phạm vi chức năng của mảng Phát triển năng lực;
- Tham gia cùng các bên liên quan để lập yêu cầu về hạ tầng công nghệ hoặc công cụ phục vụ triển khai trong thực tế các hoạt động của mảng phát triển năng lực bao gồm nhưng không giới hạn ở các chức năng quản lý lộ trình nghề nghiệp, lộ trình học tập;
** Đảm bảo chất lượng chương trình hoạt động
- Thực hiện khảo sát nhằm đánh giá hiệu quả của công tác nâng cao năng lực CBNV thông qua bảng câu hỏi hoặc phỏng vấn trực tiếp hoặc bằng các biện pháp phù hợp;
- Quản lý tiến độ thực hiện công việc được giao theo đúng kế hoạch đảm bảo đạt được các mục tiêu công việc trong từng giai đoạn;
- Quản lý tài liệu hồ sơ là sản phẩm của các hoạt động phát triển năng lực theo các quy định chung của ngân hàng trong quá trình triển khai dự án và bàn giao cho bên thụ hưởng hoặc bên tiếp quản kết quả của dự án: các hồ sơ phát sinh trong quá trình dự án vận hành; tài liệu là sản phẩm của dự án, tài liệu chuyển giao kiến thức.
** Tổng hợp, báo cáo và cập nhật tiến độ triển khai công việc
- Nhận diện, theo dõi và báo cáo các cấp quản lý về các rủi ro trong quá trình thực hiện công việc để có giải pháp kịp thời;
- Hỗ trợ thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu (nếu có);
** Các công việc khác :
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.
2 năm trước Xem thêm
** Mảng BHXH ( phạm vi toàn hệ thống TCB và các Cty con )
- Thực hiện đối chiếu với cơ quan BHXH.
- Thực hiện thủ tục thanh toán chế độ BHXH cho CBNV
- Thực hiện thủ tục cấp/sửa/chốt sổ BHXH
- Thực hiện quản lý sổ BHXH của CBNV
- Thực hiện thủ tục cấp/sửa thẻ BHYT
- Xây dựng quy trình/quy định liên quan nghiệp vụ Bảo hiểm, Phúc lợi
- Lập các báo cáo liên quan và các báo cáo khác theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Giám đốc Dịch vụ Nhân sự.
** Mảng Phúc lợi (phạm vi toàn hệ thống TCB và các Cty con)
- Thanh toán chế độ công đoàn phúc lợi
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV
- Quản lý thông tin ngày phép của CBNV
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Dịch vụ Nhân sự.
2 năm trước Xem thêm
Vai trò “Đối tác chiến lược”:
Căn chỉnh, áp dụng những chiến lược, chính sách, chương trình nhân sự để phù hợp với chiến lược và mô hình kinh doanh và những ưu tiên của đơn vị
Chủ động, linh hoạt sử dụng mọi nguồn lực để đưa ra những giải pháp nhân sự, đóng góp tích cực vào hiệu quả kinh doanh của đơn vị.
Nhận diện và dự báo biến động về con người của đơn vị để cung cấp các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, đồng thời thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài.
Thấu hiểu nhu cầu nhân tài của đơn vị, dự đoán năng lực và xu hướng phát triển kinh doanh để cung cấp những chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng mới cho CBNV để đáp ứng yêu cầu kinh doanh mới.
Tư vấn cho đơn vị trong việc thiết kế/ sửa đổi cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại nguồn lực 1 cách hiệu quả để đạt được những mục tiêu chiến lược.
Vai trò “Xây dựng quan hệ và tư vấn”:
Là đại diện của Khối QTNNL đối với 1 nhóm các đơn vị với số lượng CBNV từ 500 trở lên và /hoặc có sự đa dạng, phức tạp trong các hoạt động kinh doanh / hỗ trợ / kiểm soát.
Đảm bảo sự liên lạc hiệu quả 2 chiều giữa các đơn vị kinh doanh ở cấp Khối / Công ty với Khối QTNNL trong việc trao đổi, tư vấn và hỗ trợ các vấn đề về nhân sự.
Triển khai chiến lược, chính sách, chương trình, kế hoạch Nhân Sự làm tăng hiệu quả cá nhân & tổ chức theo đúng định hướng và kế hoạch chung của Khối QTNNL.
Đại diện cho đơn vị trong những vấn đề về nhân tài trong tổ chức.
Tư vấn và hỗ trợ đơn vị thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao mức độ cam kết gắn bó và hiệu quả của CBNV đối với Ngân hàng, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, xây dựng VHTC hướng tới hiệu quả tài chính và hiệu quả nguồn lực.
Nhận diện, đánh giá và nuôi dưỡng tài năng của BUs, xây dựng các kế hoạch để phát triển và giữ chân cán bộ có năng lực, phát triển thế hệ lãnh đạo mới cho đơn vị
Tư vấn và hỗ trợ thực hiện các hoạt động nhân sự cho lãnh đạo các đơn vị trong mọi lĩnh vực: thu hút, phát triển, gắn kết nhân tài
Tổ chức, triển khai công tác xem xét kỷ luật, khen thưởng đối với CBNV.
Hướng dẫn, đồng hành với lãnh đạo đơn vị trong những tình huống mâu thuẫn / xung đột trong quan hệ lao động.
Phối hợp với các bộ phận Nhân sự có liên quan đóng góp ý kiến xây dựng bảng mô tả công việc, công cụ đánh giá vị trí, công cụ xây dựng chỉ tiêu và đánh giá hiệu quả công việc cho CBNV và tư vấn, hỗ trợ cho đơn vị thực hiện.
Phối hợp với lãnh đạo đơn vị đánh giá năng lực thực hiện công việc của CBNV để xây dựng kế họach đào tạo phù hợp với lộ trình phát triển sự nghiệp cá nhân theo khung đào tạo chuẩn mực.
Dự đoán, nhận diện các rủi ro liên quan đến biến động nhân sự và các yếu tố con người trong các hoạt động kinh doanh; tư vấn và phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát rủi ro.
Vai trò “Quản lý thay đổi”:
Hướng dẫn, đồng hành cùng trưởng đơn vị để quản lý hiệu quả sự thay đổi từ cơ cấu tổ chức, mô hình kinh doanh đến cơ chế phối hợp, quy trình, thẩm quyền và người lãnh đạo / quản lý
Truyền thông, hỗ trợ thực hiện các chính sách nhân sự, đảm bảo sự cập nhật chính xác kịp thời những thông tin nhân sự từ đơn vị.
Thu thập ý kiến phản hồi, đề xuất từ đơn vị về dịch vụ, về chính sách nhân sự, làm cơ sở nâng cao hiệu quả và chất lượng của các quy định, quy trình ,hướng dẫn của Khối QTNNL
Khuyến khích những hành vi và năng lực phù hợp với văn hoá tổ chức và cách thức quản trị nguồn nhân lực chuyên nghiệp, tiên tiến.
Huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý con người của cán bộ quản lý thông qua các hoạt động nhân sự tại đơn vị.
Vai trò “Kiểm soát hiệu quả hoạt động”:
Tư vấn và đồng hành với đơn vị trong việc lập kế hoạch nhu cầu nhân tài và quản lý, thực thi ngân sách nhân sự.
Đảm bảo các hoạt động nhân sự của đơn vị kinh doanh phù hợp với qui định của Ngân hàng và pháp luật.
Cung cấp báo cáo nhân sự định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất. Phân tích những chỉ số, đưa ra những nhận định và dự báo dưạ trên dữ liệu cùng các giải pháp phù hợp
2 năm trước Xem thêm
hối hợp với các đơn vị kinh doanh, các cán bộ tư vấn và hỗ trợ họat động nhân sự tham gia xây dựng định vị giá trị nhân viên/ người tài (EVP) của Ngân hàng để thu hút, giữ chân và tạo động lực/ phát triển người tài cho Ngân hàng.
Xây dựng Quy định, quy trình, hướng dẫn và các tài liệu cho các hoạt động Quản lý tài năng; song song quản lý quá trình và đảm bảo việc triển khai đúng yêu cầu và có chất lượng;
Tư vấn về mặt Chuyên gia cho các bộ phận trong Khối cũng như trong Ngân hàng về các nội dung liên quan đến công tác Quản lý Tài Năng
Xác định và Quản lý nhân tài trong nội bộ, bao gồm:
Lập kế hoạch, xây dựng tài liệu và hướng dẫn các cán bộ có liên quan hiểu, thực hiện đúng & đủ, đảm bảo thời gian và chất lượng của hoạt động xác định Nhân tài trong Ngân hàng
Phối hợp và hỗ trợ các cán bộ tư vấn và hỗ trợ họat động nhân sự tổ chức đánh giá, xác định Nhân tài cho Ngân hàng.
Phân tích, đánh giá, đo lường kết quả việc xác định nhân tài trong Ngân hàng.
Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật & nâng cao hiệu quả chương trình quản lý nhân tài, bao gồm từ việc định kỳ lên kế hoạch, đưa ra dự báo, mô hình quản lý.
Xây dựng, quản lý và giám sát việc thực thi, đánh giá đối với kế họach kế nhiệm cho các vị trí chủ chốt và quan trọng trong đơn vị kinh doanh để bảo đảm độ ổn định đối với đội ngũ lãnh đạo cho Ngân hàng.
Thu hút người tài từ bên ngoài:
Quản lý chương trình Thu hút và đào tạo phát triển tài năng trẻ (Quản trị Viên tập sự) của Ngân hàng, bao gồm: Lập kế hoạch, xây dựng tài liệu và hướng dẫn liên quan để đảm bảo thực hiện chương trình. Đồng thời Giám sát triển khai, đo lường hiệu quả của hoạt động thu hút nhân tài trẻ (Quản trị viên tập sự) cho Ngân hàng
Phối hợp với bộ phận tuyển dụng hỗ trợ thực hiện các họat động tạo nguồn ứng viên tiềm năng cho Ngân hàng
Tham gia hỗ trợ xây dựng các họat động quảng bá hình ảnh Ngân hàng là “sự lựa chọn tốt nhất của các ứng viên” và cải tiến các các qui định, qui trình nhằm thu hút ứng viên từ bên ngoài
Quản lý việc Phát triển Nhân tài trong Ngân hàng:
Xây dựng và quản lý lộ trình phát triển sự nghiệp cho CBNV bao gồm việc lập kế hoạch, tài liệu, hướng dẫn Cán bộ tư vấn hoạt động nhân sự truyền thông/thực hiện; cũng như giám sát, đo lường hiệu quả hoạt động.
Quản lý chương trình Huấn luyện, Cố vấn và các chương trình khác nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cho các Nhân tài phù hợp Lộ trình phát triển Nghề nghiệp, và/hoặc nâng cao năng lực chung của đội ngũ Nhân sự trọng yếu của Ngân hàng
Phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng các chương trình đào tạo theo lộ trình phát triển Nghề nghiệp của đội ngũ nhân tài và Giám sát quá trình triển khai
Dự đoán, nhân diện các rủi ro liên quan đến biến động nhân tài trong các hoạt động kinh doanh; tư vấn và phối hợp với các bên liên quan để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát rủi ro
Các công việc khác do Giám đốc Quản lý Tài Năng phân công
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu/Objective
1. Phân tích tình hình tài chính của Ngân hàng và từng khối kinh doanh báo cáo Ban điều hành và HĐQT
2. Lập kế hoạch và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của Ngân hàng và từng khối kinh doanh báo cáo Ban điều hành và HĐQT
Trách nhiệm chính/ Key accountabilities
1. Phân tích tình hình kinh doanh của các khối kinh doanh:
• Định kỳ hàng tuần, hàng tháng lập báo cáo phân tích chuyên sâu về kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch của khối và của toàn ngân hàng báo cáo Ban điều hành và HĐQT.
• Chủ động tìm hiểu các biến động và phối hợp cùng Bộ phận Phân tích KD của từng khối để phân tích các nguyên nhân/ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các khối
• Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của các khối và bộ phận Phân tích KD của các khối về số liệu trên báo cáo kết quả HĐKD.
• Liên tục cải thiện quy trình làm việc hiện tại, đưa ra những công cụ hỗ trợ mới, tìm hiểu thêm để nắm vững hệ thống thông tin…để từ đó rút ngắn thời gian làm báo cáo.
• Hướng dẫn các thành viên trong bộ phận phương pháp phân tích và tìm hiểu nguyên nhân nhanh chóng, hiệu quả
2. Chủ động đưa ra những nhân tố ảnh hưởng và những dự báo định kỳ về kết quả hoạt động kinh doanh của toàn ngân hàng
3. Chủ động phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận phát triển những báo cáo phân tích mới phù hợp với định hướng kinh doanh mới của toàn ngân hàng
4. Là đầu mối của bộ phận trực tiếp tham gia các dự án tự động hóa báo cáo, nguồn dữ liệu, phát triển các báo cáo mới;
5. Thực hiện một số báo cáo phân tích vì mục đích riêng của Ban điều hành/HĐQT
6. Tham gia quy trình lập kế hoạch hoạt động kinh doanh năm của ngân hàng:
• Trực tiếp đề xuất các phương án nhằm cải thiện quy trình lập kế hoạch hàng năm
• Chuẩn bị và gửi cho khối mẫu lập kế hoạch cùng các số liệu kinh doanh của khối trong năm hiện tại
• Trao đổi và tham gia các cuộc họp với khối về kế hoạch kinh doanh để hiểu rõ hơn về hoạt động của khối
• Cung cấp các thông tin khối yêu cầu nhằm phục vụ mục đích lên kế hoạch và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của khối trong năm kế hoạch
• Thực hiện phân tích đề xem xét tính hợp lý và đưa ra kiến nghị điều chỉnh số kế hoạch năm của các khối
• Tổng hợp kế hoạch hợp nhất của toàn ngân hàng và xem xét tính hợp lý của kế hoạch đó
7. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc khối.
Báo cáo công việc/ Reporting lines
- Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Budget tài chính và kế hoạch
- Cấp báo cáo trực tiếp: Chuyên viên Budget tài chính và kế hoạch
- Quan hệ nội bộ: các mảng, chức năng trong nội bộ Khối Tài chính Kế hoạch. Giám đốc khối, các Khối Kinh doanh và Khối hỗ trợ có liên quan
- Quan hệ bên ngoài: Không có
Đánh giá hiệu quả công việc (KPIs)
• Hoàn thành các nhiệm vụ, trách nhiệm được giao chính xác, hiệu quả và đúng deadline
• Cải thiện được thời gian và chất lượng báo cáo
• Tuân thủ quy trình, quy chế.
2 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Dịch Vụ Tuyển Dụng

28/04/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

Mục tiêu / Objective:
Dẫn dắt đội ngũ dịch vụ tuyển dụng để đảm bảo tối ưu hóa và chuẩn hóa tất cả các qui trinh qui định tuyển dụng, quản lý ngân sách, đảm bảo quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả, nâng cao trải nghiệm ứng viên thông qua những kế hoạch và chương trinh hòa nhập.
Trách nhiệm chính / Key accountabilities:
1. Chịu trách nhiêm lên chiến lược về dịch vụ tuyển dụng để đảm bảo trải nghiệm ứng viên: chiến lược dữ liệu tuyển dụng (nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu, xây dựng mới hệ thống dữ liệu và các kênh tương tác đảm bảo tự động hóa qui trình phỏng vấn, phân tích và sử dụng cơ sở dữ liệu để đề xuất những giải pháp, những đổi mới trong tuyển dụng, quản lý big data), chiến lược xây dựng chương trình hòa nhập cho ứng viên (lộ trình hòa nhập, dẫn dắt sự phối hợp giữa các phong ban trong ngân hàng để đảm bảo hòa nhập thành công, xây dựng hệ thống và công cụ theo dõi, đánh giá quá trình hòa nhập, xây dựng khung chương trình hòa nhập phân chia theo các cấp bậc khác nhau), và chiến lược nâng cao trải nghiệm ứng viên thông qua qui trình tuyển dụng.
2. Quản lý đội ngũ dịch vụ tuyển dụng bao gồm hai mảng lớn: quản lý cơ sở dữ liệu và quản lý dịch vụ sau tuyển dụng
3. Đảm bảo vận hành hiệu quả trong công tác sau tuyển dụng, bao gồm nhưng không giới hạn: chất lượng dữ liệu chính xác và kịp thời, báo cáo chính xác và đúng hạn, phục vụ cho việc ra quyết định, qui định và qui trinh chặt chẽ trong các bước tuyển dụng,
4. Lên kế hoạch và triển khai những chiến lược trong nâng cao trải nghiệm ứng viên thông qua: tối ưu hóa qui trinh, đổi mới và cải tiến qui trình, hệ thống
5. Quản lý việc thực hiện chương trình hòa nhập cho CBNV mới
6. Quản lý ngân sách của toàn bộ phận tuyển dụng, thườgn xuyên theo dõi, đưa ra những kế hoạch tối ưu hóa chi phí và sử dụng nguồn ngân sách hiệu quả
7. Xây dựng cơ chế kiểm soát rủi ro trong quy trình tuyển dụng, chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin, các thủ tục liên quan đến tuyển dụng Expat.
Báo cáo công việc/ Reporting lines:
• Cấp lãnh đạo trực tiếp:: Giám đốc Tuyển Dụng
• Cấp dưới báo cáo trực tiếp: Trưởng nhóm dữ liệu, Trưởng nhóm dịch vụ
• Quan hệ nội bộ: Tuyển dụng, CBNV mới, các phòng ban trong nhân sự, các phòng ban tiếp nhận CBNV mới
• Quan hệ bên ngoài: các đối tác cung cấp dịch vụ
2 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Sản Phẩm Dịch Vụ

25/04/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

Khối: Khối Khách hàng Doanh nghiệp (BB)
Mảng: Phát triển sản phẩm
Mục tiêu / Objective:
Quản lý và chịu trách nhiệm toàn diện hoạt động mảng Sản phẩm dịch vụ – Khối BB qua việc:
1. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hành động hàng năm mảng Sản phẩm dịch vụ
2. Phát triển sản phẩm/ gói sản phẩm/ chương trình kinh doanh (CTKD) phụ trách
3. Quản lý hiệu quả danh mục sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD phụ trách
4. Đào tạo các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD phụ trách
Nhiệm vụ và Trách nhiệm chính / Key roles and accountabilities:
1. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hành động hàng năm mảng Sản phẩm dịch vụ:
- Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm mảng Sản phẩm dịch vụ đến các CBNV thuộc cấp
- Quản lý kết quả kinh doanh, chương trình hành động, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả kinh doanh sản phẩm/ gói sản phẩm/CTKD liên quan đến mảng dịch vụ
2. Phát triển sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD phụ trách:
- Xây dựng/ điều chỉnh các sản phẩm/ gói sản phẩm, CTKD liên quan đến mảng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của từng phân khúc/ tiểu phân khúc/ từng vùng/ miền dựa trên đề xuất của Bộ phận Phân khúc khách hàng và của chính Bộ phận Phát triển sản phẩm
- Đầu mối của Khối BB làm việc với các đơn vị liên quan (TB, Market…) trong việc phát triển/ điều chỉnh các sản phẩm thuộc mảng dịch vụ dành cho KHDN.
- Xây dựng/ điều chỉnh các quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến việc triển khai các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD liên quan đến mảng dịch vụ cho các phân khúc/ tiểu phân phúc
- Xây dựng/ điều chỉnh, quản lý mô hình giá của các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD liên quan đến mảng dịch vụ theo phân khúc/ tiểu phân khúc, theo vùng/ miền dựa trên đề xuất của Bộ phận Phân khúc khách hàng, chính sách và định hướng của Techcombank
- Tư vấn và hỗ trợ bán các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD liên quan đến mảng dịch vụ theo yêu cầu thực tế kinh doanh
3. Quản lý hiệu quả danh mục sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD phụ trách:
- Quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh của từng sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD liên quan đến mảng dịch vụ (TOI, số dư/ doanh số, chi phí, thị phần…)
- Xây dựng công cụ hỗ trợ bán: sổ tay sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD liên quan đến mảng dịch vụ
- Đầu mối tham gia, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến mảng dịch vụ
- Phối hợp quản lý và khai thác hiệu quả các kênh tiện ích sử dụng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp (online, mobile banking...)
4. Đào tạo các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD phụ trách:
- Xây dựng tài liệu đào tạo về sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD liên quan đến mảng dịch vụ (có thể bao gồm các mảng khác trong CTKD như tín dụng, huy động).
- Trực tiếp tham gia đào tạo về sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD liên quan đến mảng dịch vụ (có thể bao gồm các mảng khác trong CTKD như tín dụng, huy động) cho LLB và các đối tượng liên quan
5. Phát triển nhân viên
- Quản lý, huấn luyện, đào tạo nâng cao năng lực nhân viên
- Xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa chất lượng
6. Trách nhiệm khác
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phát triển sản phẩm phân công
Báo cáo công việc/ Reporting lines:
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: GĐ Phát triển sản phẩm
• Cấp dưới báo cáo trực tiếp: GĐ Phát triển Sản phẩm dịch vụ, Chuyên viên Phát triển Sản phẩm dịch vụ
• Quan hệ nội bộ: các đơn vị thuộc BB, các đơn vị TCB về (S&D, O&T, Market, TB…)
• Quan hệ bên ngoài: khách hàng, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Chính Sách Tài Chính

17/04/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

Nơi Làm Việc : Hà Nội
Cấp Bậc : Nhân viên
Hình Thức : Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm : 2 - 3 Năm
Mức Lương : Lương thỏa thuận
Ngành nghề : Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ : 31/10/2018
1. Phụ trách các mảng nghiệp vụ được giao. Cụ thể bao gồm
- Tham gia trực tiếp và tư vấn việc xây dựng quy trình nghiệp vụ/ sản phẩm cùng với đơn vị đầu mối
- Hướng dẫn hạch toán kế toán, chính sách, chế độ kế toán tài chính .
- Tham gia hỗ trợ phát triển, triển khai các hướng dẫn hạch toán về các nghiệp vụ/ sản phẩm trên hệ thống corebanking (T24).
- Hướng dẫn, đào tạo cập nhật cho các đơn vị trong hệ thống
- Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho các đơn vị trên toàn hệ thống
2. Hỗ trợ các đơn vị trong mảng nghiệp vụ được giao
3. Xây dựng chương trình đào tạo và thực hiện đào tạo cho các cán bộ trên toàn hệ thống về chính sách kế toán tài chính.
4. Cập nhật/ tham gia các khóa tập huấn, hội thảo với các cơ quan chức năng về chính sách,chế độ kế toán tài chính.
5. Tham gia triển khai các dự án tại Techcombank .
6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Chính sách Tài chính
2 năm trước Xem thêm
A. Mục tiêu:
- Triển khai hiệu quả các mô hình/ chương trình thúc đẩy bán cho lực lượng bán tại các đơn vị kinh doanh nhằm mục tiêu hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh mảng KHDN/ KH Affluent Khối S&D
B. Trách nhiệm chính:
1. Thực hiện các công việc được giao theo định hướng hoạt động thúc đẩy bán :
- Trực tiếp triển khai các hoạt động tổ chức đạo tạo, hướng dẫn, kèm cặp, … các tiêu chuẩn, mô hình, qui trình, công cụ quản lý và thúc đẩy bán tại đơn vị kinh doanh chịu trách nhiệm về kết quả thể hiện qua các chỉ số tăng trưởng sau triển khai tại mỗi đơn vị triển khai. Thực hiện các hoạt động review, hỗ trợ đơn vị sau quá trình triển khai đảm bảo sự duy trì ổn định, tuân thủ thực hiện.
- Thực hiện các hoạt động vinh danh, thúc đẩy tinh thần đội ngũ bán hàng tại đơn vị/ vùng quản lý thông qua các các bản tin tấm gương bán giỏi/ chia sẻ, cảm nhận của cán bộ, … trong công tác bán hàng và quản lý bán hàng mảng KHDN/ KH Affluent
- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm/ bài học cho đội ngũ Business Partner nhằm đảm bảo luôn duy trì, sẵn sàng hỗ trợ và kịp thời cho các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống.
- Đánh giá hiệu quả bán (năng suất, tỷ lệ chuyển đổi phễu); đề xuất, trao đổi với BGĐ đơn vị kinh doanh và thống nhất các hành động nâng cao hiệu quả bán
- Trực tiếp tương tác với cán bộ bán hàng hướng dẫn, kèm cặp, coarching kịp thời nhằm thúc đẩy năng suất và kết quả bán
- Tổ chức các chương trình Best sellers, Sales club, Sale Forum, Sale contest và các hoạt động thi đua, gắn kết tập thể, truyền lửa cho đội ngũ bán hàng mảng KHDN/ KH Affluent
- Hỗ trợ cung cấp, giải đáp các thắc mắc của cá nhân/tập thể liên quan đến các chương trình, công cụ quản lý và thúc đẩy bán, KRA, incentive, …
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng nhóm
2. Nhận biết các rủi ro nghiệp vụ trong quá trình triển khai thúc đẩy bán tại đơn vị, đề xuất giải pháp và phối hợp với BGĐ thực hiện các phương pháp giảm thiểu các rủi ro tại đơn vị. Báo cáo BGĐ bộ phận xem xét cải tiến công cụ/ phương pháp triển khai tránh tái diễn trên diện rộng
3. Tuân thủ những cam kết về chất lượng phục vụ, tuân thủ các quy định, chính sách của Ngân hàng
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Nguồn Lực

13/04/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

A. Mục tiêu
Thực hiện các công tác quản lý nguồn nhân lực trong Khối S&D
B. Trách nhiệm chính
1. Thực hiện các công việc quản lý nguồn lực được giao:
- Tham gia xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu nhân sự phục vụ nhu cầu thông tin nhân sự của Khối
- Tiếp nhận các thông báo về biến động nhân sự (nghỉ việc, điều chuyển, thay đổi chức danh, gia nhập) và trạng thái làm việc (nghỉ sinh, nghỉ không lương, …) trong Khối từ các bộ phận HR, các vùng/ bộ phận; cập nhật thông tin thay đổi vào file quản lý chung.
- Cung cấp dữ liệu nhân sự cập nhật cho các đầu mối đăng ký nhận tại các bộ phận
- Tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng nhân sự, kiểm tra đối chiếu định biên phê duyệt, xác nhận phản hồi cho đơn vị yêu cầu, theo dõi tiến độ/ tình trạng tuyển dụng
- Lập các quyết định điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm….theo phát sinh và thực hiện các thủ tục liên quan
- Hỗ trợ đội ngũ cán bộ dự bị / dự trữ, Management trainee, v.v. mới gia nhập: trang thiết bị làm việc, các đăng nhập vật lý, thẻ xe, chấm công, …
- Quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện của các khóa đào tạo, ngân sách sử dụng, … tìm hiểu nguyên nhân chậm kế hoạch/ đề xuất điều chuyển ngân sách (nếu cần) nhằm tối ưu chi phí hoạt động đào tạo của Khối.
- Định kỳ hàng tháng, thực hiện lọc dữ liệu nhân sự biến động phát sinh trong tháng và gửi đề nghị IT-support cập nhật các group mail chung của toàn Khối
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng nhóm
2. Tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của pháp luật và ngân hàng
2 năm trước Xem thêm

Senior Solution Architect

13/04/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

* Triển khai dự án và yêu cầu phát triển:
- Tham gia các dự án đầu tư công nghệ từ giai đoạn nghiên cứu giải pháp, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp theo lộ trình, bao gồm lập bảng điểm, đánh giá cho điểm kỹ thuật các giải pháp phù hợp theo tiêu chuẩn công nghệ; tham gia lên phương án triển khai phù hợp
- Thiết kế giải pháp/ chức năng, xây dựng tài liệu kiến trúc cho dự án
- Tư vấn và đề xuất giải pháp toàn diện cho một hay nhiều Yêu cầu phát triển dựa trên các nguyên tắc, tiêu chuẩn công nghệ
- Quản lý, giám sát các thay đổi liên quan đến kiến trúc giải pháp nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, quy chuẩn và nhất quán của hệ thống công nghệ.
- Thực hiện các công việc khác trong dự án theo phân công của Giám đốc dự án và tuân thủ theo Hướng dẫn Quản lý dự án Công nghệ.
* Cải tiến:
- Nghiên cứu các xu hướng công nghệ mới
- Tham gia xây dựng/thiết lập các tiêu chuẩn công nghệ phù hợp với mục tiêu phát triển của Techcombank như đảm bảo tích hợp với các hệ thống hiện hành, ổn định, tính mở theo các công nghệ tiên tiến khác nhau, giảm thiểu rủi ro vận hành, đảm bảo cho việc sử dụng hiện tại và mở rộng tương lai…vv.
- Tham gia xây dựng và cải tiến Hướng dẫn hoạt động kiến trúc, thiết kế công nghệ
2 năm trước Xem thêm

DevOps Expert

13/04/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

The DevOps bring specialized IT and operations knowledge and experience to the team in order to bridge the gap between IT operations and application development. His scripts, maintain their environments. His goal is not the IT support for the team but to make the team self-suffrole is to provide expertise and coaching for the team in all matters related to environments setup and maintenance, deployment, building and release process. He helps the team to write deployment icient and independent of the IT support
*Responsibilities
- Works closely with Tech Leads and developers of various teams to assess existing problems and to come up with process improvement solutions
- Identifies bottlenecks in coding development and deployment processes
- Participates in planning delivery time, code quality, and process efficiency improvement projects
- Executes on plan by building coding standardizations and automating processes for the organization
- Surveys developers and technical members of the organization to understand their main pain points in the coding and development process
- Collaborates with the rest of DevOps team to deliver consistent and holistic solution to the organization
2 năm trước Xem thêm
* Bộ phận: Kiểm soát rủi ro và tuân thủ
* Khối: Bán hàng và kênh phân phối (S&D)
* Mục tiêu / Objective
- Thông qua chức năng giám sát hoạt động KSRRHĐ&TT, thực hiện hướng dẫn và giám sát các ĐVKD trong việc (i) tuân thủ các quy định của pháp luật và Ngân hàng, (ii) thực hiện công tác quản trị RRHĐ nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro, hạn chế gian lận, tổn thất;
* Trách nhiệm chính / Key accountabilities
1. Trách nhiệm công việc chính:
- Hỗ trợ GĐ KSRRHĐ&TT Vùng trong việc xây dựng mục tiêu và triển khai kế hoạch hoạt động của đội ngũ KSRR&TT Vùng theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với kế hoạch công việc, định hướng hoạt động của Khối S&D và Khối C&L từng thời kỳ;
- Triển khai các chương trình giám sát, kiểm soát tuân thủ tại Đơn vị (bao gồm các hoạt động kiểm tra trực tiếp, giám sát đơn vị thực hiện Tự đánh giá Tuân thủ, kiểm soát chứng từ sau vay, kiểm soát chất lượng nợ, phối hợp với Vùng/đơn vị thẩm định lại khách hàng khi có yêu cầu, và các công tác kiểm soát tín dụng/tuân thủ khác theo yêu cầu của Khối S&D và C&L);
- Thực hiện nhận diện, đánh giá, báo cáo, phối hợp xử lý và theo dõi khắc phục các vi phạm tuân thủ, sự vụ, các vấn đề RRHĐ phát sinh tại đơn vị được giao phụ trách; tham gia xây dựng và đề xuất các phương pháp triển khai và quản lý RRHĐ tại Vùng, liên tục cải tiển để nâng cao chất lượng cảnh báo sớm, đưa ra các phương pháp khắc phục, phòng ngừa;
2. Công tác quản lý rủi ro và tuân thủ:
- Phối hợp với CORM trong việc triển khai các cuộc Kiểm tra tại ĐVKD/các yêu cầu Kiểm tra chuyên đề theo cơ chế phối hợp được thống nhất giữa S&D và C&L từng thời kỳ;
- Nhận diện, báo cáo, phối hợp xử lý và theo dõi khắc phục các vi phạm tuân thủ, sự vụ, các vấn đề RRHĐ phát sinh tại Vùng; tham gia xây dựng và đề xuất các phương pháp triển khai và quản lý RRHĐ tại Vùng,
- Đào tạo/truyền thông cho các Đơn vị kinh doanh thuộc S&D tại Vùng về các vấn đề liên quan đến tuân thủ và RRHĐ
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của GĐ KSRRHĐ&TT Vùng, GĐ KSRRHĐ&TT.
3. Nhân sự/Đào tạo:
- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo đã đăng ký, hoàn thành xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch PDP (kế hoạch đào tạo cá nhân) hàng năm.
- Liên tục cải tiến nâng cao các kĩ năng nghiệp vụ và hỗ trợ cho GĐ KSRRHĐ&TT Vùng trong việc đào tạo/hướng dẫn kĩ năng nghiệp vụ cho thành viên trong nhóm.
4. Văn hóa tổ chức:
- Đảm bảo tích cực tham gia các hoạt động văn hóa tổ chức của bộ phận, Ngân hàng.
- Đảm bảo triển khai đúng, đầy đủ các kế hoạch triển khai văn hóa tổ chức; hiểu và áp dụng nhất quán các giá trị văn hóa tổ chức, các chuẩn mực hành vi.
2 năm trước Xem thêm

[Toàn Quốc] - Giao Dịch Viên - Yêu Cầu Kinh Nghiệm

10/04/2019

Thỏa thuận

Đà Nẵng Hà Nội Hồ Chí Minh

- Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như: mở tài khoản, nhận tiền gửi…) theo đúng thủ tục của TCB.
- Cung cấp dịch vụ cho khách hàng cá nhân một cách nhanh nhất, tốt nhất .
- Giải quyết các yêu cầu của khách hàng trong thẩm quyền.
- Xác dịnh cơ hội bán chéo trong quá trình giao dịch và khuyến khích khách hàng sử dụng thêm các sản phẩm khác, với các sản phẩm không thuộc phòng DVKH thì chuyển các bộ phận liên quan.
- Tiến hành gọi điện để bán sản phẩm cho khách hàng khi được Giám đốc DVKH yêu cầu.
- Kiểm tra các giao dịch/chứng từ phát sinh trong ngày
- Đối chiếu giao dịch và lượng tiền mặt, đảm bảo số dư tại quỹ tiền mặt về không sau khi hết giờ giao dịch
- Chấm kiểm tra chứng từ đã hạch toán giao dịch của ngày hôm trước.
- Lập báo cáo hàng ngày sau khi hết giờ giao dịch
- Là thành viên của tổ tiếp quỹ ATM tại CN/PGD/vùng lân cận.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của KSV/Trưởng nhóm GDV.
2 năm trước Xem thêm
* Khối: Khối Ngân hàng Giao dịch (TB)
* Mảng: Kinh doanh và Tư Vấn giải pháp (BB Sale)
* Mục tiêu / Objective
Hỗ trợ các GĐ Kinh doanh và Tư vấn giải pháp Miền (Bắc/ Nam) thúc đẩy hoạt động kinh doanh theo địa bàn phụ trách – Khối TB qua việc:
1. Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng, triển khai/ hỗ trợ triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm mảng Kinh doanh và Tư vấn giải pháp (TB BB sale) theo địa bàn phụ trách
2. Triển khai/ hỗ trợ triển khai, thúc đẩy/ hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh doanh đến kênh bán và lực lượng bán (LLB), lực lượng hỗ trợ bán (LL HTB), CV TTTM theo địa bàn phụ trách
3. Phối hợp nâng cao năng lực bán hàng, quản lý/ hỗ trợ quản lý quản lý hiệu quả kênh bán, LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách
* Nhiệm vụ và Trách nhiệm chính / Key roles and accountabilities
1. Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng, triển khai/ hỗ trợ triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm:
- Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng, triển khai/ hỗ trợ triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm mảng Kinh doanh và Tư vấn giải pháp (TB BB sale)
- Quản lý/ hỗ trợ quản lý kết quả kinh doanh, chương trình hành động, theo phân khúc/ tiểu phân khúc sản phẩm/ gói sản phẩm, chương trình kinh doanh (CTKD) liên quan đến NHGD
2. Triển khai/ hỗ trợ triển khai, thúc đẩy/ hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh doanh đến kênh bán, lực lượng bán (LLB), lực lượng hỗ trợ bán (LL HTB, CV TTTM:
- Triển khai/ hỗ trợ triển khai chính sách bán hàng, mô hình bán hàng và dịch vụ xuống các Vùng/ CN / LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách
- Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng kế hoạch bán hàng, tổ chức/ hỗ trợ tổ chức bán hàng theo phân khúc/ tiểu phân khúc, sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD cho các Vùng/ CN/ LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách
- Triển khai/ hỗ trợ các chính sách/ chương trình chăm sóc khách hàng đến Vùng/ BBC/ CN/ LLB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách
- Hỗ trợ bán hàng trực tiếp, phối hợp cùng LLB trao đổi, đề xuất giải pháp cho KH/ nhóm KH trọng tâm liên quan đến giải pháp NHGD
- Triển khai/ hỗ trợ triển khai các CTKD, thúc đẩy bán, chăm sóc khách hàng
- Xây dựng/ hỗ trợ xây dựng kịch bản bán hàng, sổ tay bán hàng, các công cụ hỗ trợ bán hàng cho LLB
3. Phối hợp nâng cao năng lực bán hàng kênh bán, LLB, LL HTB và CV TTTM:
- Phối hợp xây dựng khung năng lực cho các vị trí/ chức danh của LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách.
- Đề xuất, phối hợp triển khai các giải pháp nâng cao năng lực của kênh bán, LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách.
- Phối hợp xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo cho LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách.
- Đưa ra các yêu cầu, đề xuất về đào tạo đối với LLB, LL HTB và CV TTTM theo địa bàn phụ trách.
4. Trách nhiệm khác
- Các nhiệm vụ khác do GĐ Kinh doanh và Tư vấn giải pháp hoặc GĐ Kinh doanh và Tư vấn giải pháp Miền (Bắc/ Nam) phân công
2 năm trước Xem thêm

[Toàn Quốc] Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

10/04/2019

Thỏa thuận

Đà Nẵng Hà Nội Hồ Chí Minh

- Quản lý, chăm sóc, phát triển danh mục khách hàng ưu tiên (Khách hàng VIP) được giao, cung cấp các dịch vụ và sản phẩm Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên có liên quan
- Nắm vững và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh trong danh mục khách hàng được phân bổ
- Chịu trách nhiệm giới thiệu và truyền thông các chính sách , các quy trình, các yêu cầu chuyên môn cho khách hàng và cập nhận cho khách hàng các thay đổi về chính sách đó
- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng ưu tiên nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh được giao
- Tìm kiếm, mở rộng và phát triển mạng lưới khách hàng
QUYỀN LỢI
- Được đào tạo trở thành nhà tư vấn tài chính toàn diện; quản lý trải nghiệm cho các khách hàng ưu tiên
- Được hỗ trợ và tạo điều kiện từ hệ thống với:
+ Tập khách hàng chất lượng, được định danh có sẵn – tiết kiệm thời gian tìm kiếm khách hàng và tập trung vào việc quản lý trải nghiệm- Hệ thống phê duyệt tập trung và “sale support” hỗ trợ tối đa quá trình làm việc với khách hàng
+ Khu vực làm việc tại Ngân hàng Priority
- Thu nhập ở mức vượt trội với mức bình quân lên tới 30 triệu/tháng – không giới hạn mức thu nhập theo năng lực
- Tham gia vào các chương trình đào tạo và giữ chân nhân tài tại Techcombank; cơ hội lên vị trí quản lý chỉ sau 6 -12 tháng và lên các vị trí cấp cao hơn (PM; Giám đốc chi nhánh) trong vòng 24 – 36 tháng
- Danh mục sản phẩm đa dạng với các sản phẩm dẫn đầu trên thị trường
2 năm trước Xem thêm

[Toàn Quốc] - Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân

10/04/2019

Thỏa thuận

Đà Nẵng Hà Nội Hồ Chí Minh

- Bán các sản phẩm bán lẻ và phục vụ các dịch vụ liên quan cho khách hàng cá nhân để đạt được chỉ tiêu cá nhân đối với chi nhánh và các chỉ tiêu bán lẻ khác.
- Tạo cơ sở khách hàng nhằm đạt được chỉ tiêu công việc hàng tháng
- Chia nhỏ các chỉ tiêu hàng tháng của thánh thành các chỉ tiêu của từng ngày (ví dụ số lượng cuộc hẹn bán hàng ngày cần phải có)
- Thực hiện quy trình bán hàng chuẩn, quản lý thời gian hiệu quả hàng ngày
- Làm mới danh sách nguồn khách hàng mới
- Thực hiện các hoạt động bán hàng bên ngoài: (chiếm gần 70% thời gian làm việc/ngày)
- Thực hiện gọi điện cho KH mới và KH hiện tại của đơn vị, lên lịch hẹn gặp KH để giới thiệu và chào bán sản phẩm, đi gặp khách hàng theo lịch hẹn đã đề ra, chốt bán hàng
- Đảm bảo sự đầy đủ về mặt hồ sơ khi chốt bán hàng với KH (ví dụ: thu thập hồ sơ, làm tờ trình, nộp hồ sơ KH cho phòng thẩm định)
- Báo cáo hoạt động bán hàng hàng ngày cho Tổ trưởng và Trưởng/ phó phòng Trung tâm.
- Đảm bảo sự tuân thủ đối với chính sách, quy trình quy chế của TCB. Đảm bảo bảo mật thông tin Khách hàng
- Thường xuyên trao dồi kiến thức kỹ năng về sản phẩm cũng như kỹ năng bán hàng, tiếp cận khách hàng.
2 năm trước Xem thêm
- Tham gia thẩm định trực tiếp các hồ sơ khách hàng cùng đơn vị (đối với các hồ sơ thỏa mãn các tiêu chí theo quy định).
- Nhận hồ sơ tín dụng theo sự phân công của Admin/Trưởng nhóm/Giám đốc Tái thẩm định KHDN lớn
- Phản hồi thông tin cho đơn vị kinh doanh trong thời gian cam kết về các yêu cầu bổ sung thêm thông tin hồ sơ tín dụng hay phối hợp cùng đơn vị kinh doanh đi thẩm định trực tiếp khách hàng đối với các trường hợp phải đi thẩm định trực tiếp theo qui định.
- Thực hiện tái thẩm định hồ sơ theo các quy trình nghiệp vụ trong công tác tái thẩm định : (i) Thẩm định tư cách pháp lý, kiểm tra đánh giá tính hợp lệ, hợp pháp của khoản cấp tín dụng; (ii) Phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính của khách hàng; (iii) Phân tích hiệu quả PAKD, tính hợp lý của việc xác định nhu cầu vốn, đánh giá những rủi ro trong việc quản lý khoản cấp tín dụng; (iv) Phân tích cơ cấu tài sản đảm bảo phù hợp với qui định; (v) Kiểm tra tính tuân thủ của Chi nhánh trong việc thực hiện các điều kiện phê duyệt của CGPD/HĐTD đối với khoản cấp tín dụng; (vi) các nội dung khác theo yêu cầu từng thời kỳ
- Nêu ý kiến độc lập về việc đồng ý hay không đồng ý với khoản cấp tín dụng, đánh giá nhận xét mức độ rủi ro của việc cấp tín dụng. Đề xuất các điều kiện/biện pháp phòng chống rủi ro khi thống nhất cấp tín dụng cho khách hàng. Nêu các đề xuất kiến nghị khác.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐTD đối với khoản cấp tín dụng được phân công tái thẩm định.
- Hỗ trợ trong việc tổ chức triển khai đào tạo, hướng dẫn các chi nhánh thực hiện các quy chế, quy định liên quan đến tín dụng theo yêu cầu của các cấp quản lý trực tiếp và quản lý cấp trên.
- Ghi nhận các vướng mắc, khó khăn, các bất hợp lý trong quá trình làm việc, đề xuất/góp ý cải tiến quy trình/sản phẩm cùng Trưởng nhóm
2 năm trước Xem thêm
Mô Tả Công Việc:
- Thực hiện công tác quản trị danh mục tín dụng toàn hệ thống.
- Xây dựng các kịch bán Đánh giá trạng thái Rủi ro và chất lượng danh mục toàn Ngân hàng,
- Phối hợp và làm việc với các bên liên quan để xây dựng các tiêu chí ngưỡng QTRR tín dụng và đề xuất cấu trúc Danh mục tín dụng và các ngưỡng QTRR.
- Phối hợp với các bên liên quan xây dựng hạn mức Danh mục Tín dụng khung nhằm QTRR toàn danh mục.
- Nghiên cứu, xây dựng và áp dụng các công cụ tiến bộ để quản lý giới hạn
- Kiểm soát việc xây dựng các kịch bản rủi ro và đánh giá sức chịu đựng rủi ro (scenarios and stress testing); chủ động đề xuất các phương án, kế hoạch hành động nhằm giảm thiểu rủi ro Danh mục phù hợp trình ban lãnh đạo phê duyệt.
- Kiểm soát việc xây dựng các kỹ thuật QTRR danh mục
- Xây dựng các tiêu chí nhằm thực hiện dự báo chất lượng tín dụng của toàn danh mục
- Phối hợp với các bên liên quan để thực hiện xây dựng khẩu vị rủi ro; theo dõi và phân tích biến động tín dụng hệ thống theo mặt cắt KVRR;
- Thực hiện và cung cấp các cảnh báo, khuyến nghị về trạng thái/biến động trạng thái KVRR trình ban lãnh đạo Đơn vị.
- Thực hiện và phát triển công tác báo cáo đánh giá danh mục theo các diễn đàn và hội đồng: BOM/BOD; RWG; ARCO/ALCO; khác theo yêu cầu
- Tham gia xây dựng các dự án tối ưu hóa cơ sở dữ liệu danh mục tín dụng hệ thống theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
- Nghiên cứu và triển khai áp dụng/cải tiến các phương thức tiến bộ/công cụ để thực hiện hiệu quả công tác quản trị danh mục tín dụng toàn hệ thống theo yêu cầu của cấp lãnh đạo
- Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của Giám đốc đơn vị và Ban lãnh đạo Khối
2 năm trước Xem thêm
1.Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hành động hàng năm các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD phụ trách
- Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD phụ trách
- Quản lý kết quả kinh doanh, chương trình hành động, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả kinh doanh sản phẩm/ gói sản phẩm/CTKD phụ trách
2.Phát triển sản phẩm/ gói sản phẩm/ chương trình kinh doanh (CTKD) phụ trách
- Xây dựng/ điều chỉnh các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD liên quan đến mảng tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của từng phân khúc/ tiểu phân khúc/ từng vùng/ miền một cách hiệu quả dựa trên đề xuất của Bộ phận Phân khúc khách hàng và của chính Bộ phận Phát triển sản phẩm
- Xây dựng/ điều chỉnh các quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến việc triển khai các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD liên quan đến mảng tín dụng cho các phân khúc/ tiểu phân phúc
- Xây dựng/ điều chỉnh, quản lý mô hình giá của các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD liên quan đến mảng tín dụng theo phân khúc/ tiểu phân khúc, theo vùng/ miền dựa trên đề xuất của Bộ phận Phân khúc khách hàng, chính sách và định hướng của Techcombank
- Theo dõi tình hình giá vốn nội bộ, thu thập thông tin lãi suất/ phí trên thị trường
- Đề xuất mô hình giá và cơ chế phê duyệt cho sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD phụ trách theo phân khúc/ tiểu phân khúc, vùng/ miền
- Tư vấn và hỗ trợ bán các sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD liên quan đến mảng tín dụng theo yêu cầu thực tế kinh doanh
3.Quản lý hiệu quả danh mục sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD phụ trách:
- Quản lý và chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh của từng sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD (TOI, số dư/ doanh số, chi phí, thị phần, nợ quá hạn)
- Đánh giá định kỳ (tháng/ quý/ năm) hiệu quả kinh doanh của sản phẩm/ gói SP/ CTKD
- Đề xuất chính sách, giải pháp nhằm tăng hiệu quả kinh doanh sản phẩm/ gói SP/ CTKD
- Xây dựng công cụ hỗ trợ bán: sổ tay sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD liên quan đến mảng tín dụng
- Tham gia, phối hợp với Risk xây dựng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn công tác quản trị rủi ro (bao gồm quy trình cảnh báo sớm, thu hồi nợ, quản lý TSBĐ…)
- Phối hợp quản lý và khai thác hiệu quả các kênh tiện ích sử dụng sản phẩm tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp (online, mobile banking...)
4.Đào tạo sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD
- Xây dựng tài liệu đào tạo về sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD liên quan đến mảng tín dụng (có thể bao gồm các mảng khác trong CTKD như huy động, dịch vụ)
- Trực tiếp tham gia đào tạo về sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD liên quan đến mảng tín dụng (có thể bao gồm các mảng khác trong CTKD như huy động, dịch vụ) cho LLB và các đối tượng liên quan
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective
- Phối hợp cùng giảng viên nội bộ xây dựng & phát triển tài liệu/chương trình đào tạo
- Trực tiếp giảng dạy
Trách nhiệm chính / Key accountabilities
1. Thiết kế, phát triển tài liệu đào tạo
- Thiết kế các bài giảng về kỹ năng mềm và các chương trình đào tạo chung cho các đơn vị trên toàn hệ thống
- Chuẩn hóa tài liệu đào tạo các chương trình của ngân hàng
- Cập nhật và hiệu chỉnh các tài liệu đào tạo nội bộ
- Phối hợp với các giảng viên nội bộ trong việc xây dựng và phát triển tài liệu/chương trình đào tạo theo yêu cầu nội bộ
- Phối hợp với các đối tác để xây dựng nội dung giảng dạy cho phù hợp với ngân hàng và đánh giá chất lượng đào tạo
2. Giảng dạy
- Trực tiếp tham gia giảng dạy một số nội dung của khóa tân tuyển (cho GDV/RBO/RM)
- Tham gia giảng dạy các kỹ năng mềm cho CBNV ở các khối trong ngân hàng, như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp và các chương trình phù hợp
- Đào tạo và phát triển kỹ năng đào tạo cho giảng viên nội bộ và đánh giá đội ngũ giảng viên nội bộ
- Lập và thực hiện triển khai kế hoạch giảng dạy và hoạt động của Tổ / Nhóm theo định hướng hoạt động của Đào tạo và Phát triển
3. Khác
- Đảm bảo các hoạt động đào tạo tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Đào tạo và Phát triển.
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective
- Phối hợp cùng giảng viên nội bộ xây dựng & phát triển tài liệu/chương trình đào tạo
- Trực tiếp giảng dạy
Trách nhiệm chính / Key accountabilities
1. Thiết kế, phát triển tài liệu đào tạo
- Thiết kế các bài giảng về kỹ năng mềm và các chương trình đào tạo chung cho các đơn vị trên toàn hệ thống
- Chuẩn hóa tài liệu đào tạo các chương trình của ngân hàng
- Cập nhật và hiệu chỉnh các tài liệu đào tạo nội bộ
- Phối hợp với các giảng viên nội bộ trong việc xây dựng và phát triển tài liệu/chương trình đào tạo theo yêu cầu nội bộ
- Phối hợp với các đối tác để xây dựng nội dung giảng dạy cho phù hợp với ngân hàng và đánh giá chất lượng đào tạo
2. Giảng dạy
- Trực tiếp tham gia giảng dạy một số nội dung của khóa tân tuyển (cho GDV/RBO/RM), một số kỹ năng mềm cơ bản cho nhân viên như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp và các chương trình phù hợp
- Đào tạo và phát triển kỹ năng đào tạo cho giảng viên nội bộ và đánh giá đội ngũ giảng viên nội bộ
- Lập và thực hiện triển khai kế hoạch giảng dạy và hoạt động của Tổ / Nhóm theo định hướng hoạt động của Đào tạo và Phát triển
3. Khác
- Đảm bảo các hoạt động đào tạo tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Đào tạo và Phát triển.
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Nhóm/ Chuyên Viên Cao Cấp Tuyển Dụng

27/03/2019

Thỏa thuận

Đà Nẵng Hà Nội Hồ Chí Minh

* Tuyển dụng - Khối QTNNL
* Địa điểm làm việc: Toàn quốc
* Mục tiêu / Objective:
Hỗ trợ quản lý các hoạt động của phòng triển khai tuyển dụng nhằm đạt được các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.
Trách nhiệm chính / Key accountabilities:
- Trực tiếp thực hiện việc tuyển dụng tuân theo các quy định, quy trình và hướng đã bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
o Xác định yêu cầu tuyển dụng;
o Đăng quảng cáo tuyển dụng (lựa chọn phương tiện, soạn thảo nội dung, theo dõi kết quả), chủ động liên hệ với các ứng viên tiềm năng để thuyết phục họ tham gia ứng tuyển;
o Thu hút, thu nhận, phân loại sàng lọc hồ sơ;
o Tổ chức thi tuyển, chấm bài, thông báo kết quả cho ứng viên;
o Tổ chức phỏng vấn, tham gia phỏng vấn tổng hợp ý kiến đánh giá của HĐPV;
o Kiểm tra thông tin tham khảo ứng viên và thông tin cho người có liên quan;
o Thương thảo lương bổng, đãi ngộ, chế độ làm việc với ứng viên;
o Dự thảo phương án tuyển dụng, trình xin phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
o Soạn thảo thư đề xuất tuyển dụng theo đúng phương án đã được duyệt;
o Làm các thủ tục liên quan đến tiếp nhận nhân viên mới;
o Bàn giao hồ sơ nhân viên mới cho Dịch vụ Tuyển dụng;
- Trực tiếp kiếm tra, kiểm soát chất lượng, kết quả tuyển dụng của các Chuyên viên tuyển dụng trong phòng đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định tuyển dụng của Ngân hàng;
- Tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ cho các chuyên viên tuyển dụng trong các trường hợp khó tuyển, các vị trí mới trong tổ chức, các vị trí hiếm ứng viên trên thị trường;
- Góp ý xây dựng quy chế chính sách liên quan đến công tác tuyển dụng, phối hợp với các đơn vị khác trong tổ chức;
- Phát triển, duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài để đảm bảo các hoạt động tuyển dụng được triển khai thông suốt đáp ứng kịp thời nhu cầu về nhân sự của các đơn vị;
- Thực hiện về phát triển nguồn ứng viên, lưu trữ theo hướng dẫn và lựa chọn tuyển dụng cho các vị trí phù hợp;
- Hỗ trợ các công việc phát triển nguồn ứng viên tương lai như tham gia Hội chợ Việc làm, trao đổi cơ hội nghề nghiệp với Sinh viên,…
- Cung cấp dữ liệu báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến công việc tuyển dụng của cá nhân;
- Phối hợp xây dựng định biên nhân sự hàng năm cho các đơn vị theo phân công công việc;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng.
* Báo cáo công việc/ Reporting lines:
Xác định mối quan hệ trong báo cáo, thực hiện, giao việc và hỗ trợ giữa nhân viên thực hiện và các cá nhân liên quan, bao gồm:
- Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng tuyển dụng;
- Cấp báo cáo trực tiếp: không có
- Quan hệ nội bộ: Các lãnh đạo/ CBNV thuộc Khối QTNNL và các lãnh đạo/ CBNV của các đơn vị có liên quan trong Ngân hàng
- Quan hệ bên ngoài: các tổ chức và nhà thẩu cung cấp dịch vụ nhân sự
2 năm trước Xem thêm
- Phân tích, đề xuất, xây dựng, điều chỉnh, tư vấn, biên soạn chính sách, qui định, qui trình, hướng dẫn (chủ động hoặc theo đề xuất của Đơn vị) phù hợp với cơ cấu tổ chức trong từng thời kỳ, phù hợp với qui định.
- Đầu mối triển khai các công việc liên quan đến qui định, chính sách, hướng dẫn.. như: tổ chức tham gia dự án, đào tạo, truyền thông, hướng dẫn, tư vấn …theo yêu cầu thực tế hoặc khi được yêu cầu.
- Đại diện HR (theo phân công) để làm việc phối hợp với các Đơn vị khác hoặc đối tác bên ngoài TCB để triển khai các công việc liên quan đến qui định, chính sách, hướng dẫn, qui trình … để đảm bảo phù hợp với yêu cầu công việc và budget nhân sự theo năm.
- Đầu mối báo cáo, lưu trữ, quản lý và kiểm soát, đề xuất.. các thông tin liên quan đến qui định, chính sách, qui trình, hướng dẫn của khối HR.
- Bảo đảm các thông tin về chính sách, qui định, qui trình, hướng dẫn.. ( sau khi nhận được phê duyệt của cấp có thẩm quyền được cập nhất trên mạng nội bộ của Khối QTNNL, TCB.
- Cập nhật các thông tin thay đổi về chính sách của Ngân hàng và các chính sách/ luật của nhà nước để có những đề xuất điều chỉnh chính sách nhân sự phù hợp.
- Thực hiện phân tích đánh giá hiệu quả của các Qui định chính sách sau chỉnh sửa/ ban hành. Tư vấn & đề xuất giải pháp.
2 năm trước Xem thêm
1/ Lập kế hoạch công việc
- Tham gia công tác xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết triển khai công việc theo chỉ đạo của Cán bộ quản lý;
- Xem xét và trình điều chỉnh kế hoạch thực hiện khi cần thiết.
​- Điều phối và trực tiếp tham gia phát triển khung năng lực, chương trình đào tạo và lộ trình phát triển nghề nghiệp cho các vị trí
- Tham gia trực tiếp (có thể làm độc lập hoặc phối hợp với các team nghiệp vụ, đóng vai trò chính để dẫn dắt các hoạt động theo phạm vi công việc được giao) để triển khai nhiệm vụ theo phân công ở các mảng hoạt động sau:
- Tham gia nghiên cứu và đề xuất ứng dụng các phương thức đào tạo mới theo đối tượng nhằm đảm bảo hiệu quả đào tạo;
- Xây dựng hệ thống Khung phát triển năng lực tổng thể gắn với Lộ trình phát triển nghề nghiệp cho các vị trí;
- Cập nhật và điều chỉnh (nếu cần) đối với Khung phát triển năng lực tổng thể gắn với Lộ trình phát triển nghề nghiệp cho các vị trí;
- Xây dựng chương trình đào tạo theo mô hình học tập 70:20:10 và đảm bảo chất lượng chất lương nội dung của chương trình đào tạo;
- Tham gia xây dựng công cụ các công cụ đánh giá năng lực (gồm kiến thức, kỹ năng, hành vi, tư duy, thái độ);
- Nhận trách nhiệm trực tiếp điều phối một hoặc một số nhóm công việc trong phạm vi các chương trình kinh doanh, dự án, sáng kiến liên quan phát triển năng lực cho toàn hàng theo nhiệm vụ được giao;
- Tư vấn cho đơn vị về các vấn đề liên quan đến khung năng lực và lộ trình phát triển nghề nghiệp.
- Làm việc với chuyên gia/công ty tư vấn theo các dự án và/hoặc hoạt động tư vấn cụ thể cho đào tạo & phát triển và đảm bảo đạt được kết quả kỳ vọng.
- Xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn thuộc phạm vi chức năng của mảng Phát triển năng lực;
- Tham gia cùng các bên liên quan để lập yêu cầu về hạ tầng công nghệ hoặc công cụ phục vụ triển khai trong thực tế các hoạt động của mảng phát triển năng lực bao gồm nhưng không giới hạn ở các chức năng quản lý lộ trình nghề nghiệp, lộ trình học tập;
2/ Đảm bảo chất lượng chương trình hoạt động:
- Thực hiện khảo sát nhằm đánh giá hiệu quả của công tác nâng cao năng lực CBNV thông qua bảng câu hỏi hoặc phỏng vấn trực tiếp hoặc bằng các biện pháp phù hợp;
- Quản lý tiến độ thực hiện công việc được giao theo đúng kế hoạch đảm bảo đạt được các mục tiêu công việc trong từng giai đoạn;
- Quản lý tài liệu hồ sơ là sản phẩm của các hoạt động phát triển năng lực theo các quy định chung của ngân hàng trong quá trình triển khai dự án và bàn giao cho bên thụ hưởng hoặc bên tiếp quản kết quả của dự án: các hồ sơ phát sinh trong quá trình dự án vận hành; tài liệu là sản phẩm của dự án, tài liệu chuyển giao kiến thức.
3/ Tổng hợp, báo cáo và cập nhật tiến độ triển khai công việc
- Nhận diện, theo dõi và báo cáo các cấp quản lý về các rủi ro trong quá trình thực hiện công việc để có giải pháp kịp thời;
- Hỗ trợ thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu (nếu có);
4/ Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective (3)
Tổ chức, hướng dẫn, quản lý và đảm bảo chất lượng các hoạt động: Kiểm thử ứng dụng, quản lý và triển khai phát triển ứng dụng theo đúng quy trình thực hiện yêu cầu phát triển và vận hành ứng dụng công nghệ. Định hướng nghiên cứu khai thác tối đa các công cụ kiểm thử và các công cụ quản lý phát triển để đưa ra giải pháp áp dụng cho các hệ thống của ngân hàng hiện có.
Trách nhiệm chính / Key accountabilities (4)
1. Quản trị và điều hành công việc
o Chịu trách nhiệm về chất lượng kiểm thử. Lập và triển khai kế hoạch hoạt động của đơn vị đáp ứng được yêu cầu phát triển ứng dụng trong chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn ngân hàng
o Định hướng nghiên cứu khai thác tối đa các công cụ kiểm thử và các công cụ quản lý phát triển để đưa ra giải pháp áp dụng cho các hệ thống của ngân hàng hiện có.
o Tham gia tư vấn, cải tiến về các yêu cầu sản phẩm, giải pháp kỹ thuật công nghệ cho lãnh đạo đơn vị nhằm khai thác hiệu quả tối đa các hệ thống công nghệ sẵn có của Ngân hàng.
o Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị
2. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ
o Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
o Đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
3. Quản lý nguồn nhân lực
o Xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng trong bộ phận.
o Tổ chức đào tạo thường xuyên, nâng cao, kiến thức về nghiệp vụ kiểm thử, quản lý yêu cầu phát triển và các mảng nghiệp vụ ngân hàng và các hệ thống công nghệ mới
o Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho bộ phận.
4. Các trách nhiệm khác
o Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Khối.
o Dẫn dắt thành viên tham gia vào công tác xây dựng văn hóa tổ chức của ngân hàng.
Báo cáo công việc/ Reporting lines (5)
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Chuyển đổi Kinh doanh-Công nghệ
• Cấp báo cáo trực tiếp: Các trưởng nhóm, chuyên viên cao cấp, chuyên viên kiểm thử
• Quan hệ nội bộ: Các đơn vị chức năng trong IT, các bộ phận nghiệp vụ của các khối, CN/PGD
• Quan hệ bên ngoài: Các đối tác cung cấp các giải pháp ứng dụng
2 năm trước Xem thêm

Senior Data Scientist

20/03/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

- Xây dựng và thực hiện triển khai kế hoạch hành động của bộ phận quản lý theo định hướng hoạt động của Phát triển Bán và Chất lượng dịch vụ:
+ Triển khai công tác xây dựng / duy trì / cải tiến mô hình lập kế hoạch kinh doanh / kế hoạch bán hàng cho các chi nhánh / đơn vị / dự án kinh doanh và kênh phân phối phi vật lý trên phạm vi toàn quốc.
+ Quản lý và triển khai công tác lập, phân bổ kế hoạch thường niên cho các đơn vị, các kênh bán
+ Triển khai hoạt động xác định các định mức chi phí hoạt động chuẩn, theo dõi / giám sát chi phí thực tế theo định mức, tìm kiếm và triển khai các sáng kiến tối ưu hóa chi phí hoạt động và nguồn lực vận hành
+ Kiểm soát các đề xuất chi phí và tham gia Hội đồng chi phí để bảo vệ phương án cùng với đơn vị liên quan của S&D.
+ Làm việc với các đơn vị, các bộ phận phát triển kinh doanh các Khối để nâng cao hiệu quả của công tác lập và theo dõi kế hoạch.
+ Cung cấp báo cáo phân tích kết quả kinh doanh hàng kỳ của các đơn vị, các kênh phân phối so với kế hoạch, số liệu cảnh báo các đơn vị, kênh chưa đạt kết quả tốt.
- Thực hiện phân tích, báo cáo dữ liệu người dùng theo yêu cầu kinh doanh
- Đưa ra insight và lời khuyên phục vụ phát triển sản phẩm, kinh doanh.
- Xây dựng các mô hình phân tích để tối ưu hóa về bán và hiệu quả hoạt động của Khối Bán hàng và Kênh phân phối.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Tạo Nguồn

20/03/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

*Mục tiêu / Objective: Thực hiện các công việc nhằm đảm bảo tuyển dụng kịp thời các ứng viên phù hợp cho Ngân hàng
*Trách nhiệm chính / Key accountabilities:
- Xây dựng kế hoạch tạo nguồn tuyển dụng theo từng thời kỳ, đáp ứng nhu cầu nhân lực của ngân hàng
- Tổ chức thực hiện việc tạo nguồn tuyển dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
o Xác định yêu cầu tuyển dụng;
o Triển khai các hoạt động thu hút, tuyển dụng trực tuyến: đăng tuyển; sử dụng các dịch vụ quảng cáo (lựa chọn phương tiện, soạn thảo nội dung, theo dõi kết quả), quản lý các kênh đăng tuyển chính thống và đối tác; trực tiếp tiếp cận ứng viên qua các kênh trực tuyến (mạng xã hội; các trang việc làm…)
o Triển khai các hoạt động thu hút, tuyển dụng ngoại tuyến: các sự kiện tuyển dụng cho đối tượng mới đi làm và cả có kinh nghiệm (xác định phương tiện, cách thức, lên kế hoạch triển khai, đánh giá hiệu quả…)
o Đề xuất và lên kế hoạch mở rộng nguồn tìm kiếm và tiếp cận ứng viên tiềm năng
o Hỗ trợ quá trình tuyển dụng: thu nhận, quản lý dữ liệu ứng tuyển, phân loại sàng lọc hồ sơ và phối hợp đưa vào quy trình tuyển chọn
- Hỗ trợ quản lý hệ thống dữ liệu ứng viên và cung cấp dữ liệu báo cáo định kỳ liên quan đến công việc tuyển dụng
- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động liên quan đến thương hiệu nhà tuyển dụng: các sự kiện về nhân sự; các hoạt động tương tác với ứng viên tiềm năng; quản lý các kênh thông tin; các giải thưởng nhân sự…
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng.
***Báo cáo công việc/ Reporting lines
Xác định mối quan hệ trong báo cáo, thực hiện, giao việc và hỗ trợ giữa nhân viên thực hiện và các cá nhân liên quan, bao gồm:
- Quản lý trực tiếp: Giám đốc Chiến lược Tuyển dụng/Giám đốc tuyển dụng toàn quốc;
- Cấp báo cáo trực tiếp: không có.
- Quan hệ nội bộ: Các lãnh đạo/ CBNV thuộc Khối QTNNL và các lãnh đạo/ CBNV của các đơn vị có liên quan trong Ngân hàng
- Quan hệ bên ngoài: ứng viên & các tổ chức và nhà thẩu cung cấp dịch vụ nhân sự
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Thanh Toán Quốc Tế và Tài Trợ Thương Mại

16/03/2019

Thỏa thuận

Hà Nội Hồ Chí Minh

- Cung cấp sản phẩm hoặc yêu cầu thanh toán liên quan đến sản phẩm thương mại và tiền mặt doanh nghiệp (ví dụ: đơn xin mở Thư tín dụng, bảo lãnh xuất khẩu, các dịch vụ quản lý tiền mặt v.v)
- Kiểm tra hồ sơ của khách hàng (ví dụ: điền thông tin đầy đủ vào các Đơn mẫu, sự tuân thủ các điều khoản điều kiện v.v)
- Chuẩn bị đủ ngoại tệ khi yêu cầu, theo dõi, báo cáo hiệu quả kinh doanh giữa chi nhánh với Hội sở và khách hàng.
- Chuyển lệnh sản phẩm hoặc lệnh thanh toán đến Trung tâm thanh toán Techcombank, in Biên nhận từ Trung tâm thanh toán và gửi trả cho khách hàng.
- Phối hợp với chuyên viên khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ bán các sản phẩm thanh toán quốc tế và tư vấn chuyên viên khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ dịch vụ thanh toán quốc tế để cung cấp cho khách hàng
2 năm trước Xem thêm
- Quản lý, chăm sóc, khai thác các khách hàng (KH) của Techcombank (TCB) theo danh sách được lãnh đạo đơn vị phân công, bao gồm cả danh mục KH vay vốn sau khi hoàn thiện thủ tục giải ngân cho KH.
- Thực hiện các viêc tiếp thị sản phẩm, bán chéo các sản phẩm tại chỗ/qua điện thoại cho KH.
- Phát hiện ra các nhu cầu của KH và đưa ra tư vấn phù hợp trong quá trình trực tiếp gặp mặt/ gọi điện thoại chăm sóc KH .
- Nhận diện, kiểm tra, quản lý hồ sơ và thông tin cơ bản của KH.
- Thông tin với KH ngay khi có các sản phẩm, dịch vụ mới và hàng tháng theo dõi lịch trả nợ của KH, nhắc nợ KH khi sắp tới hạn, đôn đốc KH trả nợ, thông báo KH về tình trạng khoản vay.
-Thực hiện tư vấn, bán và phục vụ KH có nhu cầu sử dụng sản phẩm Dịch vụ ngân hàng tài chính cá nhân đến giao dịch trực tiếp.
- Hướng dẫn KH làm thủ tục cho vay bán lẻ.
- Trực tiếp làm các dịch vụ non-cash cho KH có nhu cầu giao dịch tại chi nhánh: mở tài khoản, phát hành thẻ, Internet banking, in sổ phụ,. tra soát… Đồng thời xử lý, hỗ trợ các yêu cầu của KH trong danh mục KH vay vốn về các dịch vụ sau vay như: thay đổi thông tin khoản vay (cơ cấu lịch trả nợ, thay đổi lãi suất/phí, trả nợ trước hạn…) …
- Qua trao đổi trực tiếp/ điện thoai nắm được khả năng tài chính, đánh giá thiện chí trả nợ của KH, báo cáo cho lãnh đạo/ các bộ phận liên quan khi KH có vấn đề, và đưa ra phương hướng xử lý .
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của BLĐ
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Kiểm Soát Sau Hội Sở

24/02/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

1. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
3. Thực hiện kiểm soát sau chứng từ của 01 đơn vị hạch toán tại đơn vị Hội sở:
• Kiểm soát chứng từ:
 Kiểm tra tính đầy đủ của bộ chứng từ chọn mẫu với LKGD
 Kiểm tra tính đầy đủ của chứng từ: Theo hướng dẫn/ quy định hoặc theo checklist nghiệp vụ
 Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ hạch toán: Rõ ràng; đầy đủ; chính xác số liệu, thông tin trên chứng từ; kiểm tra việc chấp hành quy định, xét duyệt với từng nghiệp vụ kinh tế
 Kiểm tra thẩm quyền phê duyệt chứng từ.
• Kiểm tra hạch toán kế toán:
 Kiểm tra hạch toán kế toán đảm bảo tuân thủ quy định TCB và NHNN
 Kiểm soát đầy đủ các rủi ro trọng yếu; rủi ro mất tiền; ảnh hưởng đến PnL;….
 Kiểm tra bút toán điều chỉnh: lý do và thẩm quyền phê duyệt
• Nhận diện và phát hiện rủi ro tiềm ẩn từ chứng từ và hệ thống:
 Nhận diện rủi ro giả mạo chứng từ: chữ ký dấu;chứng từ ghép dán...
 Nguyên nhân sai sót; rủi ro có thể phát sinh và các chốt kiểm soát để ngăn chặn các sai sót/ rủi ro đó.
• Thực hiện chuyên đề KSS đối với mảng nghiệp vụ được phân công hoặc tham gia chuyên đề của mảng/ tổ khác theo phân công
4. Hướng dẫn đơn vị hạch toán kế toán và lưu trữ chứng từ theo đúng quy định của TCB:
• Hỗ trợ đơn vị giải đáp các thắc mắc liên quan đến hạch toán/ chứng từ theo quy định/ hướng dẫn
• Hướng dẫn đơn vị lập phiếu hạch toán và lưu trữ chứng từ các t.h ngoại lệ chưa được quy định trong văn bản.
• Xây dựng danh sách chứng từ các mảng nghiệp vụ: phù hợp với thực tế; hiệu quả, tiết kiệm và quy định của TCB và pháp luật.
5. Kiểm soát phân quyền users đơn vị phụ trách trên hệ thống T24 và các Báo cáo kiểm soát/ lưu trữ chứng từ:
• Kiểm soát số bút toán và Liệt kê giao dịch các users tại đơn vị Hội sở hàng tuần
• Kiểm tra phân quyền hạch toán của users theo từng phòng ban: Users phòng ban nào được phân quyền vào đúng AO code của phòng ban đó
• Phân quyền book hạch toán và phân hệ hạch toán của các users theo phòng ban
6. Quản lý và lưu kho chứng từ theo đúng qui định.
• Quản lý chứng từ sau giao dịch phục vụ cho Kiểm soát sau
• Đóng gói và lưu kho chứng từ sau Kiểm soát sau
• Theo dõi quản lý việc mượn chứng từ; cung cấp chứng từ đã đưa vào lưu trữ cho các phòng ban, cơ quan thuế, kiểm toán và cơ quan chức năng khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của GĐKSTC.
Báo cáo công việc/ Reporting lines
• Cấp lãnh đạo trực tiếp : Giám đốc KSS KT HO
• Mối quan hệ nội bộ:
o Các đơn vị Hội sở liên quan đến việc hạch toán; pháp chế; tuân thủ; IT;
• Mối quan hệ bên ngoài: Bên thứ 3 cung cấp dịch vụ lưu trữ chứng từ của TCB
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Mua Sắm

24/02/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

** Mục tiêu / Objective
1. Hỗ trợ và thực hiện mua sắm hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho hoạt động đáp ứng được yêu cầu của Techcombank một cách có hiệu quả, theo đúng các quy định và quy trình của công tác mua sắm hàng hóa dịch vụ của Techcombank
2. Nâng cao chất lượng hoạt động của MSTT.
3. Nâng cao tính tương tác, hỗ trợ giữa MSTT và Khách hàng nội bộ.
** Trách nhiệm chính / Key accountabilities
1. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
3. Nghiên cứu, đánh giá và cập nhật danh sách nhà cung cấp & giá cả thị trường cho tất cả các sản phẩm & dịch vụ mà Ngân hàng sử dụng. Quản lý và báo cáo về giá cả & chất lượng các nhà cung cấp của Ngân hàng
a) Nghiên cứu thị trường.
• Thường xuyên cập nhật thông tin và kiểm tra tình trạng hoạt động của các nhà cung cấp trên thị trường.
• Tìm hiểu, cập nhật công nghệ sản xuất, nguồn cung cấp các sản phẩm mua sắm theo từng chuyên ngành
• Theo dõi và cập nhật giá cả các hàng hóa dịch vụ theo từng chuyên ngành mua sắm
• Trao đổi và gặp gỡ nhà cung cấp để tìm kiếm những thông tin phục vụ công tác mua sắm của MSTT.
b) Đánh giá, tư vấn lựa chọn Nhà cung cấp
• Tham quan và khảo sát cơ sở và các điều kiện làm việc cũng như cơ sở pháp lý của nhà cung cấp để đưa ra nhũng đánh giá sơ bộ ban đầu.
• Tổng hợp, đánh giá năng lực của các nhà cung cấp thông qua hệ thống chấm điểm của TTMS.
• Lập danh sách NCC theo từng mảng mua sắm
• Tham mưu cho Lãnh đạo bộ phận lựa chọn các nhà cung cấp để mời thầu hoặc chào hàng cạnh tranh.
• Phối hợp cùng đơn vị đầu mối và hội đồng thầu/xét giá xây dựng đề bài thầu/xét giá
4. Thực hiện các thủ tục đấu thầu, xét giá, đàm phán giá cả, và các vấn đề chuyên môn liên quan.
5. Bảo vệ với lãnh đạo phòng và lãnh đạo MSTT giá chốt với các nhà cung cấp trong hạn mức cho phép theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.
6. Lập báo cáo kết quả đấu thầu hoặc kết quản đàm phán lên lãnh đạo, cấp có thẩm quyền.
7. Hỗ trợ cho cấp lãnh đạo bộ phận trong công tác kiểm soát các hồ sơ, chứng từ liên quan đến mảng công việc của nhóm.
8. Tham gia kiểm soát/xây dựng các quy trình, hướng dẫn công việc nội bộ đối với mảng nghiệp vụ liên quan trong bộ phận.
9. Tham gia xây dựng lập kế hoạch, lên ngân sách của bộ phận trong từng thời kỳ Hoàn thành đầy đủ các action plan, cũng như KPI mà lãnh đạo bộ phận giao.
10. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
** Báo cáo công việc/ Reporting lines (5)
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Trưởng nhóm Thị trường và mua sắm IT/MKT/TH
• Cấp dưới báo cáo trực tiếp:
• Quan hệ nội bộ: bộ phận trong Ngân hàng
• Quan hệ bên ngoài: các đối tác ngoài Ngân hàng
2 năm trước Xem thêm
1. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
3. Thực hiện giám sát từ xa trên T24:
Giám sát từ xa hạch toán kế toán và kiểm soát cân đôi theo phân công công việc
Triển khai các chuyên đề kiểm soát
Kiểm tra các lỗi hạch toán các đơn vị trên toàn hệ thống và hỗ trợ đơn vị điều chỉnh theo đúng SLA quy định.
Định kỳ rà soát và yêu cầu đóng các tài khoản nội bộ inactive.
4. Thực hiện kiểm soát kế toán trên Treasury system
Giám sát các exception liên quan đến hạch toán kế toán
Triển khai các chuyên đề kiểm tra để phát hiện các lỗi hạch toán kế toán
Thực hiện các chốt kiểm soát khác theo phân công công việc
5. Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của cá nhân theo định hướng hoạt động của GSTX và KSTC.
6. Tham gia phối hợp xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của GSTX và các đơn vị khác
7. Đào tạo các nghiệp vụ GSTX cho các thành viên GSTX và KSTC
8. Đề xuất kiến nghị việc điều chỉnh nhằm đảm bảo các chốt kiểm soát chính làm việc một cách hiệu quả và rủi ro được giảm thiểu.
9. Hỗ trợ các chuyên viên trong việc tìm lỗi hạch toán sai sót và rủi ro do con người và hệ thống trên các hệ thống t24 và Treasury system
10. Thực hiện kiểm tra quá trình Interface số liệu giữa 02 hệ thống T24 và Treasury System
11. Lập và kiểm soát các file điều chỉnh cân đối hàng ngày, tháng , năm theo phân công công việc gửi BCTC điều chỉnh để đảm bảo cân đối cân khớp
12. Thiết lập các điểm kiểm soát chủ chốt mới/ cập nhật quy trình kiểm soát phù hợp với qui trình vận hành nhằm giảm thiểu rủi ro
13. Phối hợp với KSS của H.O, vận hành chi nhánh , CnL và S&D trong công tác kiểm tra chi tiết các đơn vị trên toàn hệ thống TCB.
14. Phối hợp với IT và Tổ xây dựng chính sách kế toán xây dựng, test và đánh giá các chốt kiểm soát tự động trên T24 và Treasury system
15. Tham gia các dự án của ngân hàng theo sự phân công của lãnh đạo bộ phận
16. Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc, và lãnh đạo cấp trên
** Báo cáo công việc/ Reporting lines
• Cấp lãnh đạo trực tiếp : Giám đốc GSTX hạch toán kế toán
• Mối quan hệ nội bộ:
o Khối S&D: Các chi nhánh, Đơn vị giao dịch, quỹ tiết kiêm trên toàn hệ thống TCB và các bộ phận khác
o Bộ phận Kiểm toán nội bộ
o Bộ phận kiểm soát tuân thủ khối Pháp chế
o Các bộ phận trong Khối tài chính kế hoạch
o Đơn vị vận hành chi nhánh , IT, đơn vị thẻ, đơn vị xử lý nghiệp vụ, đơn vị vận hành các giao dịch nguồn vốn và các đơn vị khác …
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Xác Minh Số Dư

24/02/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

1. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
3. Thực hiện xác minh số dư hàng tháng theo danh sách đơn vị được phân công
- Thực hiện tập trung hóa công tác báo cáo XMSD tại S&D bằng cách bóc tách số liệu, xác nhận với đơn vị, đảm bảo số liệu theo dõi tại KSTC đã được đơn vị xác nhận là chính xác
- Thực hiện đối chiếu với đơn vị về số liệu xác minh hàng tháng, đảm bảo thống nhất về mặt số liệu giữa đơn vị và kiểm soát tài chính
- Nhận diện sai sót, rủi ro trong công tác kế toán tại đơn vị
- Đảm bảo bút toán, số tiền trên tài khoản trung gian khớp đúng số trên cân đối kế toán đơn vị và được xác nhận bởi chủ tài khoản; đảm bảo không có tồn đọng quá 3 tháng mà không có giải thích hợp lý .
4. Thông báo lỗi kế toán và hướng dẫn điều chỉnh theo danh sách đơn vị được phân công
- Thông báo tới giám đốc đơn vị/ KSV về các lỗi phát sinh trong tháng theo báo cáo xmsd
- Hướng dẫn đơn vị thực hiện điều chỉnh sai sót kế toán
- Theo dõi quá trình xử lý sai sót kế toán tại đơn vị
5. Thực hiện triển khai vận hành quy trình hiệu quả
- Đảm bảo việc gửi mail tự động, tách file báo cáo tự động, số liệu gửi đơn vị được chuẩn xác, đầy đủ, và đúng thời hạn theo quy trình.
- Đảm bảo công tác đối chiếu giữa đơn vị và KSTC luôn được duy trì
- Đảm bảo quản lý đầy đủ owner theo từng tháng
6. Theo dõi các tồn đọng lớn, tồn đọng lâu ngày của các đơn vị và nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý, báo cáo cho Giám đốc XMSD.
7. Rà soát số liệu nhằm đảm bảo phát hiện các sai sót đối với các nghiệp vụ phức tạp tiềm ẩn nhiều rủi ro do hệ thống không hỗ trợ, chủ yếu được thực hiện tay bởi cán bộ.
8. Đưa ra các kiến nghị cần điều chỉnh về mặt hệ thống để giảm thiểu các thao tác thủ công tại đơn vị, giảm thiểu sai sót do con người.
9. Phối kết hợp với các bên liên quan để xử lý các bút toán bất thường, bút toán sai sót do con người; do hệ thống.
10. Chịu trách nhiệm kiểm soát các nghiệp vụ khác/ các chuyên đề được phân công
11. Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Phòng.
12. Xây dựng sáng kiến cải tiến nhằm thiết lập các chốt kiểm soát trên hệ thống và trong đơn vị.
13. Theo dõi và tổng hợp các vấn đề còn tồn đọng theo mảng được phân công để báo cáo ban điều hành và Chủ tịch
14. Tham gia phát triển các dự án của Khối tài chính/ bộ phận
15. Hỗ trợ đơn vị trong việc cung cấp số liệu và giải trình số liệu với Thanh tra cho các tài khoản trung gian.
16. Tham gia vào các dự án, kiểm soát các mảng nghiệp vụ mới phát sinh tại ngân hàng.
17. Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc XMSD, Giám đốc KSTC
** Báo cáo công việc/ Reporting lines (5)
• Cấp lãnh đạo trực tiếp : Giám đốc kiểm soát tài chính; Giám đốc xác minh số dư
• Cấp báo cáo trực tiếp: Giám đốc kiểm soát tài chính; Giám đốc xác minh số dư
• Mối quan hệ nội bộ:
o Kiểm soát tài chính
o Khối S&D và các đơn vị hạch toán khác
o IT
o Kiểm soát tuân thủ
o Kiểm toán nội bộ
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Chăm Sóc Khách Hàng

23/02/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

• Triển khai các chương trình bán, giới thiệu sản phẩm với khách hàng…
• Trao đổi, xử lý các yêu cầu của khách hàng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ tại quầy, điện thoại, livechat, facebook…
• Thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất về sản phẩm dịch vụ của TCBS nhằm đảm bảo cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ chính xác nhất.
• Thực hiện các chương trình tiếp thị, chăm sóc khách hàng, giới thiệu các sản phấm, khảo sát nhu cầu/ý kiến Khách hàng
• Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm/Giám đốc Chăm sóc khách hàng
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Yêu Cầu Kinh Nghiệm

20/02/2019

Thỏa thuận

Bình Dương Đồng Nai Hồ Chí Minh

- Bán các sản phẩm bán lẻ và phục vụ các dịch vụ liên quan cho khách hàng cá nhân để đạt được chỉ tiêu cá nhân đối với chi nhánh và các chỉ tiêu bán lẻ khác.
- Tạo cơ sở khách hàng nhằm đạt được chỉ tiêu công việc hàng tháng
- Chia nhỏ các chỉ tiêu hàng tháng của thánh thành các chỉ tiêu của từng ngày (ví dụ số lượng cuộc hẹn bán hàng ngày cần phải có)
- Thực hiện quy trình bán hàng chuẩn, quản lý thời gian hiệu quả hàng ngày
- Làm mới danh sách nguồn khách hàng mới
- Thực hiện các hoạt động bán hàng bên ngoài: (chiếm gần 70% thời gian làm việc/ngày)
- Thực hiện gọi điện cho KH mới và KH hiện tại của đơn vị, lên lịch hẹn gặp KH để giới thiệu và chào bán sản phẩm, đi gặp khách hàng theo lịch hẹn đã đề ra, chốt bán hàng
- Đảm bảo sự đầy đủ về mặt hồ sơ khi chốt bán hàng với KH (ví dụ: thu thập hồ sơ, làm tờ trình, nộp hồ sơ KH cho phòng thẩm định)
- Báo cáo hoạt động bán hàng hàng ngày cho Tổ trưởng và Trưởng/ phó phòng Trung tâm.
- Đảm bảo sự tuân thủ đối với chính sách, quy trình quy chế của TCB. Đảm bảo bảo mật thông tin Khách hàng
- Thường xuyên trao dồi kiến thức kỹ năng về sản phẩm cũng như kỹ năng bán hàng, tiếp cận khách hàng.
2 năm trước Xem thêm
1/ Khách hàng: Bảo vệ những điều quan trọng nhất cho khách hàng của Techcombank:
- Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất với từng giai đoạn trong cuộc đời của khách hàng (bảo vệ sức khỏe, gia đình, tài chính, tài sản cá nhân…)
- Mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất về chất lượng dịch vụ trước và sau bán hàng
- Hoàn thiện đầy đủ các giấy tờ hồ sơ cần thiết cho hợp đồng Bảo hiểm của Khách hàng, hỗ trợ khách hàng đi khám y tế,bàn giao hồ sơ bảo hiểm tới Khách hàng, hỗ trợ khách hàng về thủ tục yêu cầu bồi thường và nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường theo đúng quy định của TCB và đối tác bảo hiểm
- Xử lý, giải quyết các yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp/ đột xuất của khách hàng một cách nhanh nhạy, kịp thời, và thỏa đáng.
- Tìm kiếm các cơ hội giới thiệu khách hàng tới các lực lượng bán khác tại Techcombank (Ví dụ: sản phẩm đầu tư TCBond)
- Là đầu mối đầu tiên để khách hàng liên lạc khi họ phát sinh các yêu cầu hỗ trợ, hỏi đáp, vướng mắc về bảo hiểm
- Lưu trữ và cập nhật báo cáo hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng về kết quả bán/ kết quả giới thiệu khách hàng từ lựclượng bán của Techcombank
2. Dịch vụ: Tạo dựng và đảm bảo chất lượng dịch vụ, mối quan hệ với khách hàng
- Xây dựng mối quan hệ bền chặt, tốt đẹp với khách hàng, để họ luôn quan niệm rằng “Techcombank là nhà cung cấp sản phẩm bảo hiểm tốt nhất”
- Là đầu mối đầu tiên để khách hàng liên lạc khi phát sinh các nhu cầu liên quan đến bảo hiểm.
- Đảm bảo lưu dấu một chất lượng dịch vụ tốt nhất trong từng bước hành trình trải nghiệm của Khách hàng
QUYỀN LỢI:
- Ký Hợp đồng lao động chính thức với mức lương cố định lên tới 18 triệu đồng/tháng cùng hoa hồng và các chính sách khác: BHXH, BHYT; Lương tháng 13; Xét tăng lương hàng năm.....
- Được hỗ trợ với tập khách hàng lớn mạnh, sẵn có có của Techcombank với các sản phẩm dẫn đầu thị trường.
- Không chỉ tập trung ở một vị trí, “thách thức” khi được kì vọng đào tạo và phát triển trở thành chuyên gia tư vấn tài chính toàn diện tại Techcombank.
- Lộ trình thăng tiến rộng mở lên các vị trí Trưởng nhóm; Giám đốc Dịch vụ Khách hàng...đòi hỏi sự cam kết và nỗ lực.
2 năm trước Xem thêm

[Khu Vực Phía Nam] Giao Dịch Viên - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

20/02/2019

Thỏa thuận

Bình Dương Đồng Nai Hồ Chí Minh

- Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như: mở tài khoản, nhận tiền gửi…) theo đúng thủ tục của TCB.
- Cung cấp dịch vụ cho khách hàng cá nhân một cách nhanh nhất, tốt nhất .
- Giải quyết các yêu cầu của khách hàng trong thẩm quyền.
- Xác dịnh cơ hội bán chéo trong quá trình giao dịch và khuyến khích khách hàng sử dụng thêm các sản phẩm khác, với các sản phẩm không thuộc phòng DVKH thì chuyển các bộ phận liên quan.
- Tiến hành gọi điện để bán sản phẩm cho khách hàng khi được Giám đốc DVKH yêu cầu.
- Kiểm tra các giao dịch/chứng từ phát sinh trong ngày
- Đối chiếu giao dịch và lượng tiền mặt, đảm bảo số dư tại quỹ tiền mặt về không sau khi hết giờ giao dịch
- Chấm kiểm tra chứng từ đã hạch toán giao dịch của ngày hôm trước.
- Lập báo cáo hàng ngày sau khi hết giờ giao dịch
- Là thành viên của tổ tiếp quỹ ATM tại CN/PGD/vùng lân cận.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của KSV/Trưởng nhóm GDV.
2 năm trước Xem thêm
1/ Khách hàng: Bảo vệ những điều quan trọng nhất cho khách hàng của Techcombank:
- Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất với từng giai đoạn trong cuộc đời của khách hàng (bảo vệ sức khỏe, gia đình, tài chính, tài sản cá nhân…)
- Mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất về chất lượng dịch vụ trước và sau bán hàng
- Hoàn thiện đầy đủ các giấy tờ hồ sơ cần thiết cho hợp đồng Bảo hiểm của Khách hàng, hỗ trợ khách hàng đi khám y tế,bàn giao hồ sơ bảo hiểm tới Khách hàng, hỗ trợ khách hàng về thủ tục yêu cầu bồi thường và nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường theo đúng quy định của TCB và đối tác bảo hiểm
- Xử lý, giải quyết các yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp/ đột xuất của khách hàng một cách nhanh nhạy, kịp thời, và thỏa đáng.
- Tìm kiếm các cơ hội giới thiệu khách hàng tới các lực lượng bán khác tại Techcombank (Ví dụ: sản phẩm đầu tư TCBond)
- Là đầu mối đầu tiên để khách hàng liên lạc khi họ phát sinh các yêu cầu hỗ trợ, hỏi đáp, vướng mắc về bảo hiểm
- Lưu trữ và cập nhật báo cáo hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng về kết quả bán/ kết quả giới thiệu khách hàng từ lựclượng bán của Techcombank
2. Dịch vụ: Tạo dựng và đảm bảo chất lượng dịch vụ, mối quan hệ với khách hàng
- Xây dựng mối quan hệ bền chặt, tốt đẹp với khách hàng, để họ luôn quan niệm rằng “Techcombank là nhà cung cấp sản phẩm bảo hiểm tốt nhất”
- Là đầu mối đầu tiên để khách hàng liên lạc khi phát sinh các nhu cầu liên quan đến bảo hiểm.
- Đảm bảo lưu dấu một chất lượng dịch vụ tốt nhất trong từng bước hành trình trải nghiệm của Khách hàng
QUYỀN LỢI:
- Ký Hợp đồng lao động chính thức với mức lương cố định lên tới 18 triệu đồng/tháng cùng hoa hồng và các chính sách khác: BHXH, BHYT; Lương tháng 13; Xét tăng lương hàng năm.....
- Được hỗ trợ với tập khách hàng lớn mạnh, sẵn có có của Techcombank với các sản phẩm dẫn đầu thị trường.
- Không chỉ tập trung ở một vị trí, “thách thức” khi được kì vọng đào tạo và phát triển trở thành chuyên gia tư vấn tài chính toàn diện tại Techcombank.
- Lộ trình thăng tiến rộng mở lên các vị trí Trưởng nhóm; Giám đốc Dịch vụ Khách hàng...đòi hỏi sự cam kết và nỗ lực.
2 năm trước Xem thêm
* Mục tiêu / Objective
Kiểm tra kiểm soát sau vay và hỗ trợ các bộ phận liên quan trong công tác giám sát khoản vay sau giải ngân bao gồm cả công tác cảnh báo và xử lý nợ; đồng thời tổ chức, quản lý hoạt động của nhóm Kiểm soát tín dụng theo phân công công việc.
* Trách nhiệm chính / Key accountabilities
Nhiệm vụ Kiểm soát sau giải ngân
− Thực hiện kiểm soát các báo cáo về việc kiểm soát sau giải ngân của các Chuyên viên trong Nhóm
− Trực tiếp thực hiện kiểm soát các khoản giải ngân do Bộ phận vận hành tín dụng thực hiện, đảm bảo đúng và đủ với các điều khoản Khách hàng cam kết với Techcombank và tuân thủ theo quy trình, quy định của Techcombank và của Pháp luật
− Trực tiếp kiểm tra, phát hiện các dấu hiệu tín dụng bất thường và đề xuất các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế rủi ro
− Cảnh báo kịp thời các khoản vay có dấu hiệu nghi ngờ, bất thường hoặc chuẩn bị đến hạn tới Bộ phận Phân tích tín dụng và Vận hành tín dụng, Bộ phận Quản lý Khách hàng
− Đưa ra ý kiến độc lập đối với các khoản nợ quá hạn về phương án xử lý, phương thức thực hiện… để gửi tới các Cấp có thẩm quyền.
− Thực hiện chế độ theo dõi đặc biệt các khoản vay/hạn mức tín dụng có dấu hiệu rủi ro hoặc đã chuyển sang NPL
− Phối hợp với bộ phận Chính sách, Quản trị rủi ro… để điều chỉnh, bổ sung các quy trình, văn bản liên quan đến công tác kiểm soát sau vay; đảm bảo tuân theo quy định và hạn chế tối đa rủi ro cho Techcombank.
− Liên hệ với các bộ phận khác để giải quyết các nôi dung liên quan đến công tác quản lý nợ theo quy định của Techcombank.
Quản lý mục tiêu chung của Nhóm
− Trực tiếp hướng dẫn và kiểm soát các báo cáo của Nhóm trước khi trình cho Giám đốc đơn vị.
− Hỗ trợ các thành viên trong Nhóm trong việc trao đổi thông tin và làm việc với các Nhóm/Phòng ban khác liên quan đến công việc.
− Đào tạo, huấn luyện thành viên trong Nhóm đảm bảo các kỹ năng và và kiến thức để thực hiện tốt công việc tín dụng.
− Dẫn dắt Nhóm hoàn thành các mục tiêu của Nhóm cũng như của từng thành viên trong Nhóm
Các công việc khác theo phân công của Giám đốc Kiểm soát tín dụng nhằm thực hiện mục tiêu chung của đơn vị
Báo cáo công việc/ Reporting lines:
- Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Kiểm soát tín dụng
- Cấp báo cáo trực tiếp: Chuyên viên Kiểm soát tín dụng
- Quan hệ nội bộ: Các đơn vị phòng ban trong Khối NHBB và các đơn vị liên quan trong nội bộ TCB: Khối Quản trị rủi ro, CCA, Pháp chế, các cấp phê duyệt có thẩm quyền, Kiểm toán nội bộ…
- Quan hệ bên ngoài: Khách hàng, cơ quan công chứng, bảo hiểm…
2 năm trước Xem thêm
1. Giữ vai trò Sale Online Manager trong các scrum team (theo mô hình agile):
2. Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu bán các sản phẩm/dịch vụ (thẻ, tiết kiệm, đầu tư, khoản vay) trên kênh điện tử (website, internet banking, mobile banking) của Ngân hàng Techcombank.
3. Chủ trì, phối hợp với các nhân viên có kinh nghiệm sale của ngân hàng để xây dựng và cải tiến các quy trình/kịch bản bán online trên kênh điện tử.
4. Phối hợp với Scrum team để đưa các kịch bản bán online vào các tính năng của kênh điện tử.
5. Phối hợp và đưa ra yêu cầu cho các chuyên gia về dữ liệu, chuyên gia về trải nghiệm, các bộ phận nghiệp vụ offline của ngân hàng để tối ưu phễu bán online và trải nghiệm mua online của Khách hàng.
6. Phối hợp với bộ phận Marketing xây dựng các chiến dịch tăng nhận biết và thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ internet banking/mobile banking và các sản phẩm bán trên kênh điện tử; thiết kế các ưu đãi về giá, phần thưởng, … để thu hút khách hàng đăng ký online sử dụng sản phẩm dịch vụ.
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective
Chuyên viên cao cấp Trải nghiệm Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc và bộ phận để xây dựng, tổ chức, triển khai, quản trị các sản phẩm Bảo hiểm (sản phẩm độc lập, sản phẩm đóng gói, sản phẩm kết hợp ) đảm bảo việc thực thi chiến lược
Trách nhiệm chính / Key accountabilities
1. Quản trị danh mục và trải nghiệm khách hàng
• Xây dựng mô hình kinh doanh cho các phân khúc, đưa ra các yêu cầu/ định hướng về: PTSP, mô hình bán hàng và dịch vụ (kênh bán, lực lượng bán, quản trị rủi ro, quy trình tuân thủ, quy trình tương tác giữa các bên trong quá trình vận hành hoạt động …) trên cơ sở các hiểu biết về khách hàng;
• Chịu trách nhiệm xây dựng và giám sát SLAs và hỗ trợ hành chính văn phòng cho toàn mảng
• Quản lý trải nghiệm khách hàng;
• Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho các phân khúc khách hàng;
• Quản lý hiệu quả kinh doanh của từng phân khúc (doanh thu, chi phí, lợi nhuận, CLV…).
• Là đầu mối làm việc với các khối và các bộ phận có liên quan để tổng hợp nhu cầu và đề xuất trong nội bộ về sản phẩm, quy trình, chất lượng dịch vụ..
2. Hoạt động đào tạo
• Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo để hiểu về quản trị danh mục và trải nghiệm khách hàng cho đội ngũ kinh doanh và đội ngũ bán hàng trực tiếp nhằm đảm bảo chất lượng, phát triển và năng suất đề ra.
• Thực hiện đào tạo các kỹ năng và kỹ thuật để thực hiện các cuôc khảo sát về dịch vụ khách hàng, mức độ hài lòng của khách hàng thông qua đội ngũ kênh phân phối
3. Phát triển và quản lý con người
• Giám sát, quản lý và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên đạt được mục tiêu kinh doanh đặt ra.
• Kiểm tra và đảm bảo phát triển kĩ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp của nhân viên và đảm bảo cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tới khách hàng
• Xây dựng Lộ trình phát triển nghề nghiệp để thu hút và giữ chân nhân tài.
4. Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Trải nghiệm Khách hàng
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective
Tổ chức và triển khai hoạt động bán hàng của đội ngũ kinh doanh dựa trên các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn được giao nhằm tăng doanh thu /lợi nhuận cho ngân hàng và giá trị cho khách hàng.
Trách nhiệm chính / Key accountabilities
Quản lý và xây dựng kế hoạch
• Xây dựng kế hoạch bán hàng và ngân sách TB theo từng phân khúc và phân bổ kế hoạch theo từng vùng, miền, và mảng khách hàng.
• Phối hợp với các khối WB và BB triển khai chính sách, mô hình bán hàng và dịch vụ, các chương trình bán hàng phù hợp với từng phân khúc khách hàng;
• Xây dựng và nâng cao năng lực của đội ngũ bán hàng, các kịch bản bán hàng, sổ tay bán hàng và các công cụ hỗ trợ bán hàng cho đội ngũ kinh doanh;
• Phối hợp với bộ phận phát triển sản phẩm phân tích nhu cầu khách hàng, xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng;
Quản lý đội ngũ kinh doanh
• Tuyển dụng đội ngũ kinh doanh và tư vấn giải pháp chuyên nghiệp, vững về nghiệp vụ và kỹ năng bán;
• Chịu trách nhiệm chính về KRA/KPI liên quan đến hiệu quả kinh doanh từ các dịch vụ NHGD đối với phân khúc KH WB, BB (doanh số, thị phần, lợi nhuận, vị thế, đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ, giải pháp liên quan đến quản lý tiền tệ và tài trợ thương mại);
• Giám sát, quản lý việc thực hiện KRA/KPI của mảng Kinh doanh và Tư vấn NHGD theo từng mảng khách hàng;
• Đảm bảo văn hóa ứng xử chuẩn mực và làm gương để thể hiện giá trị cốt lõi của Ngân Hàng.
Nâng cao năng lực bán hàng
• Xây dựng khung năng lực cho các vị trí chuyên viên;
• Phối hợp với khối QTNNL và các khối trong nội bộ triển khai các chương trình đào tạo nhằm đảm bảo nhóm có đủ kỹ năng và kiến thức cần thiết phục vụ yêu cầu công việc hiện tại và trong tương lai;
Tiếp thị và truyền thông
• Tăng cường nhận thức của các phòng ban liên quan về vai trò của Khối NHGD;
• Hỗ trợ Giám đốc khối NHGD trong việc thiết lập kế hoạch, hoạt động marketing và các công việc khác;
Quản trị danh mục
• Định kỳ đánh giá các cơ hội bán hàng (deal in pipeline) và tăng doanh thu của các khách hàng trọng tâm;
• Đưa ra định hướng và chương trình kinh doanh phù hợp với từng phân khúc;
Quản trị rủi ro/Tuân thủ
• Thực hành các chính sách và biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động cho ngân hàng trong danh mục khách hàng phụ trách;
• Các công việc khác do Ban Giám đốc khối NHGD giao.
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective
- Quản lý & điều phối thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ & các kênh truyền thông nội bộ nhằm nâng cao nhận thức, sự gắn kết và cam kết của toàn thể nhân viên với Ngân hàng, đồng thời đóng góp vào mục tiêu phát triển văn hóa tổ chức của Ngân hàng.
- Quản lý các sự kiện nội bộ, sự kiện Marketing đáp ứng các mục tiêu của tổ chức và mục tiêu marketing.
Trách nhiệm chính / Key accountabilities
Vai trò quản lý chung:
1. Quản lý và hỗ trợ đào tạo nhân viên thông qua các công việc hàng ngày
2. Quản lý, theo dõi, thực hiện ngân sách của Phòng theo hạn mức đã được duyệt.
3. Phối hợp xây dựng và quản lý việc thực hiện các hoạt động TTNB, tổ chức sự kiện của Phòng tại địa bàn theo định hướng hoạt động của Trung tâm.
4. Quản lý & kiểm soát các kênh TTNB về mặt kỹ thuật, chất lượng và nội dung
5. Đảm bảo các hoạt động của phòng tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
6. Tăng cường sự hiệu quả và sự gắn kết của đội ngũ nhân viên dưới quyền.
Vai trò quản lý TTNB
7. Lập kế hoạch & ngân sách TTNB hàng năm và giám sát, cập nhật trong quá trình thực hiện.
8. Chịu trách nhiệm giám sát triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ, đảm bảo các nhân viên ngân hàng nắm được những thông tin quan trọng và gắn kết hơn với NH, đồng thời giúp họ tham gia vào các hoạt động kinh doanh nhằm đạt mục tiêu chiến lược dài hạn chung
9. Quản lý và tăng hiệu quả các kênh truyền thông tương tác hỗ trợ xây dựng văn hóa doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của NH
10. Lên kế hoạch và quản lý các sự kiện/ hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng năm, nửa năm của NH, và các hoạt động khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên.
Vai trò quản lý sự kiện nội bộ và bên ngoài:
11. Quản lý từ giai đoạn nhận thông tin, lập kế hoạch, tương tác với các bộ phận nội bộ và giám sát thực hiện
12. Đánh giá & báo cáo kết quả sự kiện
13. Báo cáo kết quả khảo sát (với sự kiện nội bộ)
14. Tổng hợp các vấn đề cần rút kinh nghiệm
2 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Đào Tạo- Khối Bảo Hiểm

08/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Mục tiêu / Objective
Giám đốc Đào tạo Sản phẩm Bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức, triển khai, quản trị các sản phẩm Bảo hiểm (sản phẩm độc lập, sản phẩm đóng gói, sản phẩm kết hợp ) đảm bảo việc thực thi chiến lược
Trách nhiệm chính / Key accountabilities
1. Chiến lược và hoạch định
Phối hợp và hỗ trợ Giám Đốc Sản Phẩm Bảo hiểm trong việc xây dựng, phát triển sản phẩm và hiểu về đặc tính sản phẩm và dịch vụ Bảo Hiểm để từ đó xây dựng kế hoạch và chiến lược đào tạo về sản phẩm cũng như đào tạo kỹ năng mềm cho lực lượng quản lý bán hàng và đội ngũ bán hàng trực tiếp, đào tạo cho đội ngũ huấn luyện nội bộ, phù hợp định hướng chiến lược và mục tiêu của Ngân hàng và chiến lược đã thống nhất với các Đối tác bảo hiểm.
2. Đào tạo sản phẩm Bảo Hiểm
- Xây dựng tài liệu đào tạo, chương trình đào tạo và nội dung đào tạo cũng như hình thức và phương pháp đào tạo phù hợp theo nhu cầu từng thời điểm, thời kỳ.
- Phối hợp cùng giám đốc Sản phẩm Bảo hiểm và bộ phận xây dựng bộ quy tắc chuẩn mực về đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ liên quan tới sản phẩm, quy trình vận hành, kỹ năng mềm về bán hàng và quản lý bán hàng nhằm đảm bảo các hoạt động đảm bảo tuân thủ chính sách, quy trình và cam kết chất lượng dịch vụ
- Phối hợp chặt chẽ với các Khối liên quan để xây dựng bộ tài liệu đào tạo, các câu hỏi và tình huống thường gặp để giúp đội ngũ bán hàng và quản ls bán hàng hiểu và nắm rõ kiến thức cơ bản và chuyên sâu về sản phẩm, quy trình để từ đó mang đến trải nghiệm dịch vụ tối ưu cho khách hàng.nhằm gia tăng doanh số bán hàng và phát triển kỹ năng bán hàng .
3. Hoạt động đào tạo
- Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm cho nhân viên, đội ngũ kin doanh và đội ngũ bán hàng trực tiếp nhằm đảm bảo chất lượng, phát triển và năng suất đề ra.
- Phối hợp các đơn vị liên quan đào tạo về sản phẩm cho đội ngũ bán hàng và các đơn vị liên quan
- Thực hiện các chương trình huấn luyện về kiến thức sản phẩm cho đội ngũ bán hàng.
4. Phát triển và quản lý con người
- Giám sát, quản lý và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên đạt được mục tiêu kinh doanh đặt ra.
- Kiểm tra và đảm bảo phát triển kĩ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp của nhân viên và đảm bảo cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tới khách hàng
- Xây dựng Lộ trình phát triển nghề nghiệp để thu hút và giữ chân nhân tài.
5. Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Sản phẩm Bảo hiểm
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective
• Đảm bảo việc thiết kế và triển khai các hoạt động marketing cho đối tượng KH doanh nghiệp đúng với kế hoạch và đo lường hiệu quả của các hoạt động tiếp thị
• Đảm bảo việc phối hợp với BP PTSP được hiệu quả để có thể xây dựng được các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp
• Đảm bảo việc phối hợp với BP Kinh doanh bán hàng được hiệu quả để xây dựng và triển khai các hoạt động thúc đẩy bán hàng trực tiếp cho từng phân khúc và từng vùng / địa phương
Trách nhiệm chính / Key accountabilities
• Trực tiếp xây dựng và triển khai, đánh giá các chương trình marketing sản phẩm hiện hữu và tung sản phẩm mới cùng với bộ phận PTSP
• Trực tiếp xây dựng và triển khai các hoạt động với các hiệp hội ngành nghề, CLB Doanh nghiệp, Doanh nhân nhằm thúc đẩy kinh doanh, góp phần xây dựng thương hiệu TCB trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.
• Trực tiếp phối hợp, hỗ trợ Bộ phận Nghiên cứu và Phân tích thị trường xây dựng, quản lý và khai thác dữ liệu khách hàng phục vụ cho công tác phát triển kinh doanh
• Trực tiếp xây dựng, quản lý và tổ chức truyền thông các công cụ tiếp thị bán hàng cho các bộ phận liên quan và khách hàng mục tiêu
• Trực tiếp quản lý, cập nhật thông tin qua các cổng thông tin điện tử
• Trực tiếp xây dựng, quản lý và truyền thông các quy định/ hướng dẫn/ quy trình, các hoạt động kinh doanh trong nội bộ BB và giữa BB với các đơn vị liên quan
2 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Phân Tích Thông Tin - Khối Tiếp Thị

08/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Mục tiêu / Objective
Quản lý các dự án phân tích thị trường vĩ mô, ngành và phân tích dữ liệu nội bộ đạt chất lượng.
Trách nhiệm chính / Key accountabilities
• Tìm kiếm, thu thập và tổng hợp các nguồn dữ liệu
• Chịu trách nhiệm xây dựng phương pháp, quản lý, định hướng và giám sát thực hiện các hoạt động nghiên cứu và các yêu cầu nghiên cứu khác từ giám đốc trực tiếp
• Quản lý, kiểm soát hệ thống báo cáo và phân tích dữ liệu
• Đánh giá & phân tích thông tin thị trường vĩ mô và các ngành, số liệu thị trường và ngân hàng
• Phân tích và xác định thị trường tiềm năng cho mỗi phân khúc kinh doanh của NH
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective
Quản lý và chịu trách nhiệm toàn diện hoạt động mảng Quản lý hiệu quả – Khối BB qua việc:
1. Xây dựng, triển khai kế hoạch hành động hàng năm mảng Quản lý hiệu quả
2. Xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu quản trị, báo cáo quản trị
3. Quản lý hiệu quả kinh doanh của Khối BB
Trách nhiệm chính / Key accountabilities
1. Xây dựng, triển khai kế hoạch hành động:
- Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch/ chương trình hành động hàng năm bộ phận Kế hoạch và phân tích đến các CBNV thuộc cấp
- Quản lý kế hoạch/ chương trình hành động, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả hoạt động bộ phận Kế hoạch và Phân tích
2. Xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu quản trị, báo cáo quản trị
- Xây dựng hệ thống dữ liệu quản trị, hệ thống báo cáo quản trị phục vụ kịp thời, tiện ích cho các hoạt động kinh doanh của Khối BB, Vùng, CN, LLB
- Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng hiện hữu phục vụ cho công tác phân tích, đánh giá và nâng cao hiệu quả khai thác
- Đầu mối của Khối BB trong việc xây dựng chính sách, quy định về khai thác, sử dụng, bảo mật thông tin
- Đầu mối của Khối BB trong việc xây dựng cơ chế phân quyền cho việc truy cập thông tin, hệ thống báo cáo của Khối BB
- Đầu mối Khối BB trong việc cung cấp dữ liệu cho các bên liên quan
3. Quản lý hiệu quả kinh doanh
- Đầu mối của Khối BB trong việc xây dựng/ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh (doanh thu/ cấu phần/ cấu trúc doanh thu); quản lý và kiểm soát chi phí/ cấu phần/ cấu trúc chi phí, KRAs/ KPIs của Khối BB
- Đầu mối Khối BB trong việc xây dựng/ điều chỉnh KRAs/ KPIs cho các mảng chức năng và thuộc Khối BB
- Đầu mối Khối BB trong việc xây dựng/ điều chỉnh budget &các đầu mục KRAs/ KPIs mảng BB cho các Miền/Vùng/ CN.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan phân bổ kế hoạch kinh doanh Khối BB đến các mảng chức năng của BB, đến các Miền/ Vùng/ CN
- Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân tích, đo lường, thực hiện đánh giá hiệu quả kinh doanh/ KRAs/ KPIs của Khối BB, các mảng chức năng của Khối BB
- Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân tích, đo lường, đánh giá hiệu quả kinh doanh của BB theo phân khúc/ tiểu phân khúc, sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD
- Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân tích, đo lường, đánh giá hiệu quả kinh doanh/ KRAs/ KPIs mảng BB của các Miền/ Vùng/ CN
- Dự báo tình hình thực kế hoạch kinh doanh của Khối BB/ các mảng chức năng của BB, các Miền, Vùng
- Phân tích, đánh giá, đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng/ hiệu quả tổng thể danh mục Khối BB
4. Phát triển nguồn nhân lực
- Quản lý, huấn luyện, đào tạo nâng cao năng lực nhân viên
- Xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa chất lượng
5. Trách nhiệm khác
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Khối phân công
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective
Quản lý và chịu trách nhiệm toàn diện hoạt động mảng Phát triển kinh doanh – Khối BB qua việc:
1. Xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm mảng Phát triển kinh doanh
2. Triển khai/ hỗ trợ kinh doanh đến kênh bán và lực lượng bán (LLB), lực lượng hỗ trợ bán (LL HTB)
3. Quản lý hiệu quả kênh bán, LLB, LL HTB
4. Nâng cao năng lực bán hàng
Trách nhiệm chính / Key accountabilities
1. Xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh:
- Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm mảng Phát triển kinh doanh đến các CBNV thuộc cấp
- Quản lý kết quả kinh doanh, chương trình hành động, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả kinh doanh theo phân khúc/ tiểu phân khúc sản phẩm/ gói sản phẩm, chương trình kinh doanh ở mức độ tổng thể của Khối và theo miền/ vùng
2. Triển khai/ hỗ trợ kinh doanh
- Triển khai chính sách bán hàng, mô hình bán hàng và dịch vụ xuống các Miền/ Vùng/ CN / LLB, LL HTB
- Xây dựng kế hoạch bán hàng, tổ chức bán hàng theo phân khúc/ tiểu phân khúc, sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD cho các Miền/ Vùng/ CN/ LLB, LL HTB
- Triển khai các chính sách/ chương trình chăm sóc khách hàng đến Miền/ Vùng/ CN/ LLB/ LL HTB
- Hỗ trợ bán hàng trực tiếp, phối hợp cùng Miền/ Vùng/ CN/ LLB trao đổi, đề xuất giải pháp cho KH/ nhóm KH trọng tâm
- Xây dựng kịch bản bán hàng, sổ tay bán hàng và các công cụ hỗ trợ bán hàng cho LLB
- Đầu mối làm việc với Khối SnD trong việc triển khai các CTKD, thúc đẩy bán, chương trình chăm sóc khách hàng
- Đầu mối làm việc với S&D trong việc quản lý CLDV của kênh bán, LLB, LL HTB
3. Quản lý hiệu quả kênh bán, LLB
- Phân bổ kế hoạch kinh doanh/ KPI mảng BB xuống Miền/ Vùng/ CN/ LLB, LL HTB
- Giám sát, quản lý việc thực hiện KPI mảng BB của Miền/ Vùng/ CN/ LLB, LL HTB
- Theo dõi, đánh giá, đo lường KPI của LLB/ LL HTB
- Truyền thông về KPI, truyền thông kết quả đánh giá KPI định kỳ của Miền/ Vùng/ CN/ LLB/ LL HTB
- Xây dựng và triển khai các giải pháp, công cụ, chương trình khen thưởng, nhằm thúc đẩy hiệu quả của Miền/ Vùng/ CN/ RM/ LL HTB
- Xây dựng định biên LLB, LL HTB
4. Nâng cao năng lực bán hàng
- Xây dựng khung năng lực cho các vị trí/ chức danh của LLB, LL HTB
- Theo dõi, đánh giá năng lực của LLB, LL HTB
- Đầu mối xây dựng các chương trình đào tạo cho LLB, LL HTB
- Đưa ra các yêu cầu, đề xuất về đào tạo đối với LLB, LL HTB
- Xây dựng bộ JD-JS cho LLB, LL HTB trên cơ sở xác định các tiêu chí, kỹ năng bán hàng, hỗ trợ bán hàng
5. Phát triển nhân viên
- Quản lý, huấn luyện, đào tạo nâng cao năng lực nhân viên
- Xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa chất lượng
6. Trách nhiệm khác
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Khối phân công
2 năm trước Xem thêm

Digital Marketing Manager - Khối Tiếp Thị

08/02/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Mục tiêu / Objective
• Phát triển kênh Marketing kỹ thuật số phù hợp với chiến lược của toàn ngân hàng Marketing giai đoạn 2016 – 2020
• Phát triển và xây dựng hoạt động marketing cho kênh kỹ thuật số nhằm thu hút khách hàng mới online.
• Hoạch định và triển khai đo lường hiệu quả các chương trình tiếp thị thực hiện qua kênh kỹ thuật số
• Phát triển kênh kỹ thuật số được đánh giá tốt nhất về mặt trải nghiệm của khách hàng và công nghệ
Trách nhiệm chính / Key accountabilities
• Quản lý và triển khai các chương trình tiếp thị có chất lượng và hiệu quả so với chi phí được duyệt
• Quản lý các chương trình truyền thông thương hiệu trên kênh kỹ thuật số
• Theo dõi và quản lý các báo cáo liên quan đến TECHCOMBANK trên mạng xã hội (social listening tool)
• Phân tích hành vi, chân dung khách hàng nhằm am hiểu khách hàng theo phân khúc thị trường thông qua việc thu thập và phân tích dữ liệu hoạt động của khách hàng trên kênh trực tuyến.
• Quản lý việc thu hút khách hàng mới bao gồm:
• Chương trình ưu đãi do khối Tiếp thị triển khai
• Thu hút khách hàng qua các chương trình ưu đãi trên kênh trực tuyến
• Báo cáo số lượng thông tin khách hàng tiềm năng (lead) thu về và hiệu quả khai thác
• Quản lý Website
• Nâng cấp website định kỳ để tạo trải nghiệm KH tốt nhất
• Nâng cấp cùng bộ phận IT, đảm bảo thông tin được cập nhật, nâng cao trải nghiệm người dùng
• Quản lý mạng xã hội:
• Quản lý và giám sát các khiếu nại, phàn nàn của khách hàng
• Giám sát và báo cáo các hoạt động của các đối thủ trên mạng xã hội
• Xây dựng và phát triển cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên kênh kỹ thuật số thông qua nội dung, ứng dụng công nghệ.
• Chịu trách nhiệm truyền thông và giám sát thông tin của TECHCOMBANK trên mạng xã hội
• Xây dựng KPI cho kênh trực tuyến, đo lường hiệu quả đầu tư
• Quản lý nhân sự, đào tạo phát triển cho CBCNV để gắn bó, đảm bảo công việc ổn định.
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective
Chuyên viên cao cấp Phát triển Sản phẩm Bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc và bộ phận để xây dựng, tổ chức, triển khai, quản trị các sản phẩm Bảo hiểm (sản phẩm độc lập, sản phẩm đóng gói, sản phẩm kết hợp ) đảm bảo việc thực thi chiến lược
Trách nhiệm chính / Key accountabilities
1. Thực thi công việc
- Thực hiện các công việc và nhiệm vụ được giao theo nhu cầu của các Giám Đốc Phát triển Sản phẩm bảo hiểm.
- Hỗ trợ thực thi việc thu thập thông tin, lưu trữ tài liệu chung của mảng sản phẩm bảo hiểm
- Tham gia hỗ trợ và thực hiện trong quá trình xây dựng các quy trình làm việc, các tiêu chí vận hành…
- Hỗ trợ thực hiện soạn thảo và in ấn thu xếp tài liệu và tổ chức lợp học, điều phối lớp học…cho giám đốc đào tạo.
- Hõ trợ xây dựng quy trình tiêu chí về trải nghiệm khách hàng.
- Làm các công việc hành chính, văn phòng, điều phối nội bộ
2. Hoạt động đào tạo
- Tham gia chuẩn bị tài liệu, sắp xếp lớp học, liên lạc học viên….
- Phối hợp với các bộ phận, khối có liên quan đê Theo dõi kết quả đào tạo và tiến trình đào tạo…
- Hỗ trợ các giám đốc để thúc đẩy kinh doanh và phát triển sản phẩm.
3. Phát triển và quản lý con người
- Không áp dụng
- Xây dựng Lộ trình phát triển nghề nghiệp cá nhân.
4. Các công việc khác theo yêu cầu của các Giám Đốc Phát triển Sản phẩm Bảo hiểm
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

03/02/2019

Thỏa thuận

Bình Dương Đồng Nai Hải Phòng

1. Thiết lập quan hệ với KHDN mới, duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng hiện hữu (Ở phân khúc khách hàng SME/Upper SME)
2. Tư vấn tài chính cho khách hàng:
- Tư vấn các (gói) SPDV, giải pháp đáp ứng nhu cầu của khách hàng
- Tư vấn những nội dung có thể cải thiện trong kế hoạch kinh doanh (các giả định tài chính, dòng tiền) dựa trên am hiểu về ngành kinh doanh của khách hàng..
- Đưa ra các giải pháp tài chính phù hợp trên cơ sở am hiểu tình trạng khách hàng và diễn biến trong ngành.
3. Quản lý danh mục khách hàng:
- Quản lý danh mục khách hàng hiện hữu (về doanh số, chất lượng, cấu trúc...), đẩy mạnh bán thêm, bán chéo nhằm tăng wallet share và chất lượng danh mục theo định hướng của TCB.
4. Chăm sóc khách hàng
- Chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng trong danh mục quản lý, chuyển tải CVP đến khách hàng và thực hiện các cam kết chất lượng (TATs/ SLAs) nhằm gia tăng trải nghiệm, hài lòng của khách hàng tại TCB.
5. Quản lý rủi ro tín dụng:
5.1. Chịu trách nhiệm quản lý rủi ro tín dụng từ đầu đến cuối trên danh mục khách hàng quản lý.
5.2. Thẩm định tín dụng:
- Chịu trách nhiệm thẩm định khách hàng, đánh giá khả năng trả nợ, tài sản bảo đảm, ... đề xuất cấp tín dụng và trình cấp phê duyệt trong thẩm quyền.
5.3. Quản lý sau cấp tín dụng:
- Quản lý, giám sát sau khi cấp tín dụng, nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm và thực hiện hướng dẫn/ định hướng xử lý rủi ro.
- Quản lý quá trình thu hồi nợ đối với khách hàng, tham gia xử lý nợ xấu phát sinh.
2 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Phân Tích Tín Dụng

03/02/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

* Mục tiêu / Objective:
Điều phối, thực hiện các thủ tục thẩm định, trình duyệt và quản lý sau giải ngân đối với các Khách hàng Doanh nghiệp thuộc phân khúc quản lý, đảm bảo các điều khoản, cam kết giữa Khách hàng và Techcombank được thực thi một cách an toàn, hiệu quả, chuyên nghiệp và đúng quy định của Techcombank và của pháp luật.về trình duyệt, giải ngân và quản lý sau giải ngân đối với các Khách hàng Doanh nghiệp lớn thuộc phân khúc quản lý; đảm bảo các điều khoản, cam kết giữa Khách hàng và Techcombank được thực thi một cách an toàn, hiệu quả, chuyên nghiệp và đúng quy định của Techcombank và của pháp luật.
*** Trách nhiệm chính / Key accountabilities
1. Điều phối nhiệm vụ Phân tích tín dụng
− Đầu mối tiếp nhận thông tin về nhu cầu của khách hàng và phối hợp cung cấp các sản phẩm liên quan đến tín dụng từ bộ phận Quản lý Khách hàng lớn (SRMs/RMs) và phân bổ một cách hợp lý cho các Chuyên viên Phân tích tín dụng để thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện.
− Đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn các chuyên viên Phân tích tín dụng để giải quyết các vướng mắc, khó khăn, khắc phục lỗi, đảm bảo công tác thẩm định khách hàng được triển khai nhanh chóng, cẩn trọng và hiệu quả.
− Thực hiện kiểm soát các báo cáo và hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc cấp tín dụng cho Khách hàng của các Chuyên viên/trưởng nhóm phân tích trước khi trình lên cấp lãnh đạo có thẩm quyền.
triển khai sản phẩm mới hoặc trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.
− Phối hợp với bộ phận Chính sách, Quản trị rủi ro, bộ phận Phát triển sản phẩm… để điều chỉnh, bổ sung các quy trình, văn bản liên quan đến nghiệp vụ thực hiện; đảm bảo tuân theo quy định và hạn chế tối đa rủi ro cho Techcombank.
2. Quản lý, thực hiện các thủ tục cấp tín dụng, giải ngân
− Phân công công việc và kiểm soát công việc của toàn thể cán bộ để đảm bảo thời gian thực hiện theo SLA.
− Kiểm soát các văn bản, tờ trình liên quan đến tín dụng trước khi trình lên cấp có thẩm quyền; đảm bảo chặt chẽ, logic và tuân thủ các quy định hiện hành của Techcombank.
− Phối hợp với SRMs/RMs để bảo vệ thành công hồ sơ trình cấp tín dụng trước các Cấp có thẩm quyền.
Theo dõi, thông báo kịp thời tình trạng hạn mức cho các SRMs/RMs và Giám đốc Trung tâm để duy trì hoặc có các điều chỉnh phù hợp.
Kiểm soát và đôn đốc việc thực hiện kiểm tra sau vay đảm bảo chặt chẽ và tuân thủ đínhúng quy đinh hiện hành của Techcombank và việc vận hành tín dụng không bị gián đoạn;
− Phân công công việc và điều phối công việc để đảm bảo chất lượng khoản tín dụng sau giải ngân
− Phê duyệt tờ trình cơ cấu/xử lý nợ và trình Phòng Kiểm soát tín dụng trước khi trình lên các Cấp phê duyệt.
− Đề xuất và phối hợp thực hiện các biện pháp trong xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng
3. Báo cáo nội bộ
− Trực tiếp kiểm soát các báo cáo hoạt động của Phòng Phân tích tín dụng, là đầu mối tập hợp và cung cấp các thông tin báo cáo cho Giám đốc Trung tâm Phân tích và vận hành tín dụng.
− Đầu mối tổng hợp, ghi nhận các vướng mắc phát sinh trong quá trình thẩm định, trình phê duyệt và kiểm soát tín dụng sau giải ngân và thông báo tới bộ phận quản lý khách hàng, bộ phận vận hành tín dụng để đưa ra cấu trúc sản phẩm tín dụng phù hợp hơn, hoặc biện pháp kiểm soát chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro của khoản tín dụng và tuân thủ chặt chẽ quy định của Techcombank/đề xuất sửa đổi quy trình, quy định liên quan tới các nghiệp vụ thực hiện.
4. Kiểm soát chung các hoạt động hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ đối với Phòng Phân tích tín dụng
5. Quản lý mục tiêu chung của Phòng và CBNV
− Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá; đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV
− Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong phòng.
− Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ nhân sự quản lý
− Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản, định chế liên quan.
− Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả cho CBNV
Các công việc khác theo phân công của Giám đốc Trung tâm Phân tích tín dụng nhằm thực hiện mục tiêu chung của Trung tâm.
*** Báo cáo công việc/ Reporting lines
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Phân tích và Vận hành tín dụng
• Cấp báo cáo trực tiếp: Trưởng nhóm Phân tích tín dụng, chuyên viên phân tích tín dụng.
• Quan hệ nội bộ: Phòng Vận hành tín dụng, Kiểm soát tín dụng và các đơn vị khác thuộc Khối Ngân hàng bán buôn, Quản trị rủi ro, CCA, Khối CORM&Pháp chế, các cấp phê duyệt có thẩm quyền, Kiểm toán nội bộ, Hội đồng tín dụng…
• Quan hệ bên ngoài: Khách hàng, cơ quan công chứng, bảo hiểm…
2 năm trước Xem thêm

Trưởng Phòng Truyền Thông Đối Ngoại

26/01/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

- Soan thảo các văn bản thông tin với báo chí, TCBC, đầu mối gửi thông tin đã được duyệt tới các cơ quan báo chí. - Cung cấp và làm rõ thông tin tới báo chí khi được phê duyệt.
- Đầu mối với các phòng ban nội bộ nhận yêu cầu, thông tin và phản hồi để phối hợp chặt chẽ về mặt thông tin với khách hàng, cơ quan ban ngành, cơ quan báo chí…
- Theo dõi các hoạt động truyền thông đối ngoại đang thực hiện và lập báo cáo sau chương trình. Báo cáo lên cấp trên những vấn đề phát sinh.
- Đầu mối cung cấp các báo cáo truyền thông tới các bộ phận nội bộ để có các hành động kịp thời.
- Phối hợp chặt chẽ với Công Đoàn và BP Thương hiệu để truyền thông các hoạt động nhân đạo, chăm sóc nhân viên, CSR…
- Phát hiện & báo cáo các trường hợp rủi ro truyền thông để kịp thời ngăn chặn.
- Tuân thủ các quy định & quy trình nội bộ và truyền thông đối ngoại.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Đào Tạo

24/01/2019

Thỏa thuận

Hà Nội

***Mục tiêu / Objective
Tiếp nhận, phân tích nhu cầu đào tạo
Tổ chức, điều phối, hỗ trợ và quản lý lớp học
***Trách nhiệm chính / Key accountabilities
1. Lập kế hoạch truyền thông công tác đào tạo, phối hợp với các đơn vị/ bộ phận liên quan trong việc xây dựng nội dung công tác truyền thông hoạt động đào tạo.
2. Hướng dẫn, hỗ trợ, phát triển và điều phối đội ngũ giảng viên nội bộ, giảng viên cơ hữu các đơn vị thực hiện đúng các quy trình/quy định/chương trình/kế hoạch đào tạo
3. Tham gia phối hợp cùng nhóm xây dựng/phát triển chương trình đào tạo nộ bộ và bên ngoài
4. Là đầu mối (Academy Lead) tiếp nhận và phân tích các nhu cầu đào tạo cho cho các Khối/đơn vị được phân công
5. Trực tiếp tổ chức, điều phối và triển khai các lớp/khóa học đào tạo theo kế hoạch đã được phê duyệt (trước/trong/sau khóa học)
6. Trực tiếp tiếp nhận các phản hồi về chất lượng đào tạo và thực hiện báo cáo sau khóa học
7. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ, … và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
8. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Đào tạo và Phát triển.
*** Báo cáo công việc/ Reporting lines
Xác định mối quan hệ trong báo cáo, thực hiện, giao việc và hỗ trợ giữa nhân viên thực hiện và các cá nhân liên quan, bao gồm:
• Quản lý trực tiếp: Giám đốc Quản lý Đào tạo
• Cấp báo cáo trực tiếp: Không có
• Quan hệ nội bộ: Các lãnh đạo/ CBNV thuộc Khối QTNNL và các lãnh đạo/ CBNV của các đơn vị có liên quan trong Ngân hàng
• Quan hệ bên ngoài: các tổ chức và nhà thẩu cung cấp dịch vụ nhân sự
2 năm trước Xem thêm

Giao Dịch Viên

20/01/2019

1 triệu - 3 triệu

Hà Nội Hải Phòng Hồ Chí Minh

- Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như: mở tài khoản, nhận tiền gửi…) theo đúng thủ tục của TCB.
- Cung cấp dịch vụ cho khách hàng cá nhân một cách nhanh nhất, tốt nhất .
- Giải quyết các yêu cầu của khách hàng trong thẩm quyền.
- Xác dịnh cơ hội bán chéo trong quá trình giao dịch và khuyến khích khách hàng sử dụng thêm các sản phẩm khác, với các sản phẩm không thuộc phòng DVKH thì chuyển các bộ phận liên quan.
- Tiến hành gọi điện để bán sản phẩm cho khách hàng khi được Giám đốc DVKH yêu cầu.
- Kiểm tra các giao dịch/chứng từ phát sinh trong ngày
- Đối chiếu giao dịch và lượng tiền mặt, đảm bảo số dư tại quỹ tiền mặt về không sau khi hết giờ giao dịch
- Chấm kiểm tra chứng từ đã hạch toán giao dịch của ngày hôm trước.
- Lập báo cáo hàng ngày sau khi hết giờ giao dịch
- Là thành viên của tổ tiếp quỹ ATM tại CN/PGD/vùng lân cận.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của KSV/Trưởng nhóm GDV.
2 năm trước Xem thêm
1. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
3. Thực hiện kiểm tra và tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền (AML) của Ngân hàng.
4. Tiếp nhận và nhập liệu yêu cầu mở/ sửa đổi/ huỷ L/C và phát hành Bảo lãnh của toàn hệ thống.
5. Tiếp nhận và thực hiện thanh toán LC nhập/DP/DA của toàn hệ thống.
6. Tiếp nhận và kiểm tra/ xử lý chứng từ nhập khẩu của LC/DP/DA của toàn hệ thống.
7. Tiếp nhận yêu cầu và làm thủ tục ký hậu vận đơn /phát hành bảo lãnh nhận hàng cho khách hàng đối với các giao dịch của các Ngân hàng có sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Techcombank.
8. Theo dõi các bộ chứng từ quá hạn thanh toán để đôn đốc chi nhánh thanh toán.
9. Đối chiếu giao dịch cuối ngày với bộ phận Testke
10. In liệt kê giao dịch và chấm chứng từ kế toán liên quan đến các bút toán hạch toán. Lưu hồ sơ và đóng chứng từ.
11. Nhận và xử lý các điện ngân hàng nước ngoài gửi về và các điện của Techcombank gửi đi liên quan đến nghiệp vụ tài trợ thương mại nhập khẩu của toàn hệ thống
12. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm.
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân

18/01/2019

15 triệu - 20 triệu

Hà Nội Hồ Chí Minh

- Quản lý, chăm sóc, khai thác các khách hàng (KH) của Techcombank (TCB) theo danh sách được lãnh đạo đơn vị phân công, bao gồm cả danh mục KH vay vốn sau khi hoàn thiện thủ tục giải ngân cho KH.
- Thực hiện các viêc tiếp thị sản phẩm, bán chéo các sản phẩm tại chỗ/qua điện thoại cho KH.
- Phát hiện ra các nhu cầu của KH và đưa ra tư vấn phù hợp trong quá trình trực tiếp gặp mặt/ gọi điện thoại chăm sóc KH .
- Nhận diện, kiểm tra, quản lý hồ sơ và thông tin cơ bản của KH.
- Thông tin với KH ngay khi có các sản phẩm, dịch vụ mới và hàng tháng theo dõi lịch trả nợ của KH, nhắc nợ KH khi sắp tới hạn, đôn đốc KH trả nợ, thông báo KH về tình trạng khoản vay.
-Thực hiện tư vấn, bán và phục vụ KH có nhu cầu sử dụng sản phẩm Dịch vụ ngân hàng tài chính cá nhân đến giao dịch trực tiếp.
- Hướng dẫn KH làm thủ tục cho vay bán lẻ.
- Trực tiếp làm các dịch vụ non-cash cho KH có nhu cầu giao dịch tại chi nhánh: mở tài khoản, phát hành thẻ, Internet banking, in sổ phụ,. tra soát… Đồng thời xử lý, hỗ trợ các yêu cầu của KH trong danh mục KH vay vốn về các dịch vụ sau vay như: thay đổi thông tin khoản vay (cơ cấu lịch trả nợ, thay đổi lãi suất/phí, trả nợ trước hạn…) …
- Qua trao đổi trực tiếp/ điện thoai nắm được khả năng tài chính, đánh giá thiện chí trả nợ của KH, báo cáo cho lãnh đạo/ các bộ phận liên quan khi KH có vấn đề, và đưa ra phương hướng xử lý .
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của BLĐ
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân

18/01/2019

10 triệu - 15 triệu

Hà Nội Hồ Chí Minh

- Bán các sản phẩm bán lẻ và phục vụ các dịch vụ liên quan cho khách hàng cá nhân để đạt được chỉ tiêu cá nhân đối với chi nhánh và các chỉ tiêu bán lẻ khác.
- Tạo cơ sở khách hàng nhằm đạt được chỉ tiêu công việc hàng tháng
- Chia nhỏ các chỉ tiêu hàng tháng của thánh thành các chỉ tiêu của từng ngày (ví dụ số lượng cuộc hẹn bán hàng ngày cần phải có)
- Thực hiện quy trình bán hàng chuẩn, quản lý thời gian hiệu quả hàng ngày
- Làm mới danh sách nguồn khách hàng mới
- Thực hiện các hoạt động bán hàng bên ngoài: (chiếm gần 70% thời gian làm việc/ngày)
- Thực hiện gọi điện cho KH mới và KH hiện tại của đơn vị, lên lịch hẹn gặp KH để giới thiệu và chào bán sản phẩm, đi gặp khách hàng theo lịch hẹn đã đề ra, chốt bán hàng
- Đảm bảo sự đầy đủ về mặt hồ sơ khi chốt bán hàng với KH (ví dụ: thu thập hồ sơ, làm tờ trình, nộp hồ sơ KH cho phòng thẩm định)
- Báo cáo hoạt động bán hàng hàng ngày cho Tổ trưởng và Trưởng/ phó phòng Trung tâm.
- Đảm bảo sự tuân thủ đối với chính sách, quy trình quy chế của TCB. Đảm bảo bảo mật thông tin Khách hàng
- Thường xuyên trao dồi kiến thức kỹ năng về sản phẩm cũng như kỹ năng bán hàng, tiếp cận khách hàng.
2 năm trước Xem thêm
- Làm việc theo các nhóm CNTT để thiết kế, triển khai các công cụ và dịch vụ cần thiết phục vụ hoạt động kinh doanh
- Thiết kế, phát triển, thử nghiệm, sửa lỗi các ứng dụng nhằm đáp ứng thông số kỹ thuật và nhu cầu của người dùng
- Cung cấp các hệ thống chất lượng cao và đúng thời hạn
- Duy trì và cải tiến các ứng dụng, chương trình hiện có
- Thu thập, sắp xếp và quản lý thông tin/yêu cầu từ người dùng và các cấp quản lý
- Hỗ trợ các báo cáo, kiểm thử ad-hoc và các yêu cầu đặc biệt khác
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective (3)
• Xây dựng và thực thi chiến lược Đào tạo & Phát triển Nguồn Nhân lực của Techcombank;
Develop and execute TECHCOMBANK’s Learning & Development Strategy
• Tổ chức, quản lý và triển khai các hoat động Đào tạo và Phát triển (bao gồm tất cả các cấu phần 10-20-70) trong toàn hệ thống
Implement and manage L&D activities (on the 10-20-70 framework) in TCB
1. Xây dựng và triển khai chiến lược Đào tạo & Phát triển Nguồn Nhân lực của Techcombank, bao gồm nhưng không giới hạn thiết lập mục tiêu và trọng tâm của công tác Đào tạo & Phát triển, nội dung, hình thức / kênh đào tạo và cách thức triển khai các hoạt động Đào tạo & Phát triển, và triển khai chiến lược Đào tạo & & Phát triển Nguồn Nhân lực của Techcombank trên thực tế nhằm đạt được các mục tiêu đề ra hiệu quả nhất và trong thời gian ngắn nhất;
Develop and Execute TECHCOMBANK’s L&D strategy, including but not limiting to: setting goals and priorities for L&D, designing training contents and channels of delivery, as well as implementing L&D strategy towards optimizing efficiency in a time-bound manner
2. Triển khai các hoạt động Đào tào & Phát triển trên toàn hàng theo chiến lược đã đề ra, đồng thời đảm bảo các hoạt động Đào tạo và Phát triển tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs);
Implement bank-wide L&D activities in line with the developed strategy and ensure compliance of these activities to internal policies, regulations, procedures and guidelines… as well as SLAs
3. Tham gia đóng góp vào các dự án / sáng kiến chiến lược trên toàn hàng mà có liên quan đến xây dựng năng lực cá nhân / tổ chức và đào tạo – phát triển CBNV, thể hiện được vai trò dẫn dắt và định hướng cho cấu phần đào tạo & phát triển trong các dự án này, và chịu trách nhiệm đảm bảo cấu phần đào tạo & phát triển trong các dự án này được lên kế hoạch và thực thi hiệu quả, đem lại kết qủa như mong đợi;
Participate in bank-wide projects/ initiatives relating to Capabilities Development and Training for employees and the organization as whole. Be able to lead and navigate the L&D component in such projects and initiatives, also take responsibilities for the planning and execution of L&D component up to expectation
4. Quản lý, đảm bảo và không ngừng nâng cao trải nghiệm tích cực của CBNV trên toàn hàng liên quan đến các hoạt động Đào tạo & Phát triển;
Manage, ensure and improve the positive employee experience of L&D activities on bank-wide scale
5. Xây dựng / tinh chỉnh các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ Đào tạo và Phát triển nhằm hỗ trợ việc thực thi chiến lược Đào tạo & & Phát triển Nguồn Nhân lực của Techcombank;
Develop/ Refine policies, regulations, procedures and guidelines on L&D expertise in order to support the execution of TECHCOMBANK’s L&D strategy
6. Tối ưu hóa vận hành liên quan đến việc triển khai chiến lược Đào tạo & Phát triển cũng như các dự án / sáng kiến chiến lược có liên quan trên toàn hàng nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả của các hoạt động Đào tạo & Phát triển;
Optimise operational processes regarding the execution of L&D strategy as well as the implementation of L&D-related components in bank-wide projects/ initiatives, in order to enhance productivity and effectiveness of L&D activities
7. Nhận biết và giảm thiểu rủi ro vận hành liên quan đến Đào tạo & Phát triển, bao gồm nhưng không giới hạn việc phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp nhận diện, đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro;
Detect and mitigate operational risks relating to L&D, including but not limiting to: co-operating with relevant stakeholders in developing methods of detection, measurement, assessment and mitigation;
8. Quản lý và nâng cao năng lực của nguồn lực Đào tạo & Phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn việc xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triên cho CBNV, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV thuộc Đào tạo và Phát triển đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng);
Manage and enhance capability of L&D team (including but not limiting to: building Head Count plan, people deployment, train and develop successor pool, develop employee career path, conduct performance appraisal and recognition for L&D employees, overall ensure maintain and retain the high caliber team);
9. Xây dựng và quản lý hiệu quả ngân sách Đào tạo & Phát triển cho toàn hàng theo chiến lược Đào tạo & Phát triển và kế hoạch hoạt động trong năm;
Establish and effectively manage L&D budget for the bank in line with L&D Strategy and activities agenda of the year;
10. Phối hợp với các đơn vị nội bộ để giải quyết các vướng mắc về nhu cầu, chất lượng của công tác Đào tạo & Phát triển;
Collaborate with internal stakeholders to resolve queries on L&D needs and quality;
11. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Quản trị Nguồn nhân lực
Execute other activities per Head of HR’s requests
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective
Quản lý toàn bộ hoạt động của BBC nhằm đảm bảo đạt được các chỉ tiêu KPIs về bán hàng và chất lượng dịch vụ được giao của BBC qua việc:
1. Quản lý nguồn nhân lực tại BBC
2. Quản lý hoạt động kinh doanh tại BBC
3. Quản lý chất lượng dịch vụ tại BBC
Quản lý nguồn nhân lực
Quản lý, đào tạo, định hướng lộ trình nghề nghiệp, phân công, điều phối, ghi nhận, đánh giá hiệu quả công việc của toàn bộ lực lượng bán hàng và hỗ trợ bán hàng tại BBC (Giám đốc mảng KHDN, RM, CSM, TSO, gọi chung là CBNV BBC), đảm bảo phát triển được nguồn lực tại BBC cả về số lượng và chất lượng:
- Truyền thông, quản lý CBNV BBC thực hiện theo đúng định hướng, quy định về phát triển hệ thống của Techcombank
- Đào tạo, huấn luyện, giám sát CBNV BBC thực hiện đúng các quy định, quy trình, hướng dẫn của Techcombank
- Trao đổi, định hướng phát triển nghề nghiệp cho CBNV BBC
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, triển khai văn hóa tổ chức đến CBNV BBC
- Phân công công việc, đánh giá hiệu quả công việc của CBNV BBC theo quy định
Quản lý hoạt động kinh doanh
- Triển khai các hoạt động kinh doanh tại BBC theo định hướng của Khối BB từng thời kỳ
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh (doanh thu, chi phí), xây dựng và triển chương trình hành động nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch, mục tiêu kinh doanh
- Theo dõi, giám sát, phân tích, đánh giá định kỳ tiến trình, hiệu quả triển khai các mục tiêu kinh doanh
- Triển khai và giám sát thực hiện các chính sách, chương trình chăm sóc khách hàng tại BBC
- Tổ chức tìm kiếm và khai thác hiệu quả nguồn khách hàng tiềm năng cho BBC:
 Phân tích tiềm năng thị trường, xây dựng mối quan hệ với các tổ chức, hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước theo địa bạn phụ trách nhằm tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng phù hợp với định hướng phát triển của BBC
 Tổ chức khai thác hiệu quả nguồn khách hàng tiềm năng do BB tự phát triển hoặc do Khối BB phân bổ
- Điều phối, trực tiếp/hỗ trợ, giám sát việc triển khai các mục tiêu kinh doanh của các bộ phận, CBNV BBC
- Quản lý chất lượng tín dụng của BBC:
 Đôn đốc, nhắc nhở CBVN BBC triển khai đẩy đủ, hiệu quả công tác kiểm soát chất lượng tín dụng tại BBC
 Kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ có vấn đề, phối hợp xử lý nợ có vấn đề
 Tham gia/ hỗ trợ kiểm tra thực tế hoạt động sử dụng vốn của khách hàng có phát sinh tín dụng tại BBC theo quy định
- Phê duyệt/ đề xuất phê duyệt, ký kết các hợp đồng, chứng từ liên quan đến hoạt động BBC trong phạm vi thẩm quyền
- Phê duyệt/ đề xuất phê duyệt các khoản chi tiêu tài chính trong phạm vi thẩm quyền
- Làm việc với Giám đốc CN/ GĐ Vùng/ GĐ BB Vùng, các đơn vị liên quan trong việc triển khai, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, vận hành tại BBC
Quản lý chất lượng dịch vụ
- Tổ chức triển khai, giám sát nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các quy định về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của BBC và CBNV thuộc BBC
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ đối với các bộ phận/ CBNV thuộc BBC, đặc biệt các vị trí tiếp xúc trực tiếp với khách hàng
- Lên kế hoạch định kỳ để tiếp xúc, trao đổi với khách hàng để tiếp thu ý kiến, cải thiện chất lượng dịch vụ của BBC
Trách nhiệm khác:
Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Vùng, GĐ BB Vùng phân công
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective
Chịu trách nhiệm phân tích nhu cầu đào tạo; thiết kế, phát triển sản phẩm và triển khai các khóa học Elearning
1. Phân tích, xác định nhu cầu đào tạo E-learning từ các đơn vị hoặc theo kế hoạch theo tháng/quý năm và/hoặc theo chiến lược kinh doanh của ngân hàng.
2. Phát triển các bài giảng điện tử, xây dựng cấu trúc khóa học, kịch bản chi tiết, đảm bảo tính sư phạm cho các chương trình đào tạo trực tuyến.
3. Chuẩn hóa, cập nhật và hiệu chỉnh tài liệu đào tạo trực tuyến trong ngân hàng.
4. Sử dụng các phần mềm để thiết kế, phát triển khóa học E-learning (hình ảnh, âm thanh, video, tương tác….) và đóng gói khóa học theo chuẩn E-learning.
5. Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện (multimedia), sử dụng văn bản (text), đồ họa (graphics), hoạt hình (animation), video, âm thanh để số hóa nội dung đào tạo thành khóa học mang tính đa phương tiện và tương tác cao
6. Quản trị hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến (quản lý học tập trực tuyến, quản trị thông tin đào tạo, kiểm tra trực tuyến…)
7. Quản trị học viên trên hệ thống đào tạo trực tuyến.
8. Triển khai các khóa học E-learning trên hệ thống.
9. Tiếp nhận các yêu cầu và hỗ trợ học viên trong quá trình học trực tuyến
10. Lên kế hoạch theo tháng/quý/năm và thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ đến học viên về các chương trình đào tạo của ngân hàng.
11. Tổ chức triển khai các chương trình kiểm tra nghiệp vụ trực tuyến định kỳ trên toàn hệ thống.
12. Đảm bảo các hoạt động đào tạo tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
13. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc đào tạo trực tuyến
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective
Thực hiện các công việc nhằm đảm bảo tuyển dụng kịp thời các ứng viên phù hợp cho Ngân hàng
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo từng thời kỳ cho các đơn vị mình phụ trách, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ
- Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng cho đơn vị được phân công tuân theo các quy định, quy trình và hướng đã bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
o Xác định yêu cầu tuyển dụng;
o Đăng quảng cáo tuyển dụng (lựa chọn phương tiện, soạn thảo nội dung, theo dõi kết quả), chủ động liên hệ với các ứng viên tiềm năng để thuyết phục họ tham gia ứng tuyển;
o Thu hút, thu nhận, phân loại sàng lọc hồ sơ;
o Tổ chức thi tuyển, chấm bài, thông báo kết quả cho ứng viên;
o Tổ chức phỏng vấn, tham gia phỏng vấn tổng hợp ý kiến đánh giá của HĐPV;
o Kiểm tra thông tin tham khảo ứng viên và thông tin cho người có liên quan;
o Thương thảo lương bổng, đãi ngộ, chế độ làm việc với ứng viên;
o Dự thảo phương án tuyển dụng, trình xin phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
o Soạn thảo thư đề xuất tuyển dụng theo đúng phương án đã được duyệt;
o Làm các thủ tục liên quan đến tiếp nhận nhân viên mới
o Bàn giao hồ sơ nhân viên mới cho
- Thực hiện về phát triển nguồn ứng viên, lưu trữ theo hướng dẫn và lựa chọn tuyển dụng cho các vị trí phù hợp;
- Hỗ trợ các công việc phát triển nguồn ứng viên tương lai như tham gia Hội chợ Việc làm, trao đổi cơ hội nghề nghiệp với Sinh viên,…
- Cung cấp dữ liệu báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến công việc tuyển dụng của cá nhân;
- Phối hợp xây dựng định biên nhân sự hàng năm cho các đơn vị theo phân công công việc;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng.
2 năm trước Xem thêm
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Khối Pháp chế và kiểm soát tuân thủ về toàn bộ các hoạt động kiểm toán liên quan tới hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng: xây dựng chiến lược-chính sách, phát triển sản phẩm, tổ chức bán hàng phân phối, phát triển kinh doanh, thẩm định/tái thẩm định, phê duyệt, giải ngân, kiểm soát sau cho vay , quản lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ, xử lý nợ cũng như toàn bộ các hoạt động quản trị rủi ro, quản trị danh mục liên quan.
- Chịu trách nhiệm đánh giá tổng thể tính đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của các Khối/mảng nghiệp vụ phụ trách (bao gồm cấp kiểm soát thứ nhất và thứ hai của hệ thống). Đưa ra khuyến nghị kiểm toán có thể dẫn tới những thay đổi theo chiều hướng tích cực về cách thức điều hành, quản trị, quy trình tác nghiệp, thiết kế sản phẩm, quản trị nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Xây dựng phương pháp tiếp cận kiểm toán trên cơ sở định hướng rủi ro cho mảng nghiệp vụ phụ trách, phù hợp với Sổ tay kiểm toán, các quy định chung của Ngân hàng và pháp luật.
- Tổ chức nghiên cứu, đề xuất và thực hiện việc nhận diện rủi ro, đo lường/đánh giá/xếp hạng rủi ro của mảng nghiệp vụ phụ trách phù hợp với qui định pháp luật, thông lê quốc tế và qui định hiên hành của Techcombank.
- Hỗ trợ Giám đốc Trung tâm kiểm tra tuân thủ xây dựng lập kế hoạch kiểm toán tổng thể hàng năm cho mảng nghiệp vụ phụ trách và định kỳ rà soát điều chỉnh.
- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết cho mảng nghiệp vụ phụ trách, đồng thời lập và phát hành các báo cáo kiểm toán tới các đơn vị có liên quan.
- Chịu trách nhiệm đề xuất các khuyến nghị, giải pháp thích hợp. Theo dõi, đôn đốc việc khắc phục, chỉnh sửa sau kiểm toán. Đối với các trường hợp đơn vị kiểm toán đề xuất trường hợp miễn trừ kiểm toán (không thực hiện các khuyến nghị kiểm toán vì lý do khách quan/chủ quan), Giám đốc kiểm toán có trách nhiệm đánh giá, làm việc với đơn vị và đề xuất trình Giám đốc Trung tâm kiểm tra tuân thủ xây dựng phê duyệt.
- Cập nhật hồ sơ rủi ro mảng nghiệp vụ phụ trách phù hợp với các biến động, thay đổi của môi trường kiểm soát, môi trường kinh doanh trong và ngoài hệ thống.
- Chịu trách nhiệm xây dựng, sửa đổi sổ tay nghiệp vụ, chương trình kiểm toán của mảng nghiệp vụ mình phụ trách. Phối hợp với các giám đốc kiểm toán khác để xây dựng, sửa đổi các sổ tay nghiệp vụ, chương trình kiểm toán của các mảng nghiệp vụ liên quan.
- Đảm bảo các cuộc kiểm toán được thực hiện đúng quy trình, quy định; bằng chứng kiểm toán phải chính xác và được lưu trữ đầy đủ.
- Đảm bảo chất lượng kiểm toán phù hợp với quy định của Khối và Ngân hàng thông qua soát xét trực triếp hoặc tổ chức rà soát chéo giữa các nhóm kiểm toán.
- Duy trì sự trao đổi thường xuyên, liên tục với các Khối nghiệp vụ liên quan. Là đầu mối đưa ra ý kiến tư vấn, góp ý cho các GĐ Khối/GĐ Trung tâm nhằm nâng cao tính đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của mảng nghiệp vụ phụ trách.
- Duy trì sự trao đổi và phối hợp có hiệu quả với các đơn vị thực hiện chức năng kiểm soát, quản trị rủi ro trực thuộc Ban điều hành liên quan tới mảng nghiệp vụ phụ trách nhằm nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ nói chung của Techcombank.
- Chịu trách nhiệm trước Khối về chất lượng báo cáo kiểm toán. Hỗ trợ Khối lập các báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán định kỳ đối với mảng nghiệp vụ phụ trách làm cơ sở tổng hợp báo cáo chung của toàn Khối và các cơ quan chức năng khác theo qui định của pháp luật và của Tecchombank.
- Xây dựng và quản lý đội ngũ kiểm toán viên thuộc mảng phụ trách chuyên nghiệp và hiệu quả. Đưa ra những chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để hỗ trợ các nhóm kiểm toán.
- Đảm bảo các quy tắc đạo đức nghề nghiệp của KTNB phải được tuân thủ trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ.
- Soạn thảo các chương trình, nội dung đào tạo trong lĩnh vực phụ trách cho nội bộ KTNB.
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective
Đảm bảo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của toàn ngân hàng
Các nhiệm vụ chính:
- Thiết lập và quản lý toàn bộ chức năng của công tác tuyển dụng bao gồm xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, thu hút, tạo nguồn, tuyển dụng, hướng dẫn hội nhập, dữ liệu hệ thống xuyên suốt toàn ngân hàng;
- Xây dựng chiến lược tuyển dụng, bao gồm tối ưu việc đăng tuyển, phát triển các kênh quảng bá cơ hội nghề nghiệp, tổ chức các chiến dịch tuyển dụng;
- Xác định và định hướng những nguồn nhân tài phù hợp cho nhu cầu tuyển dụng của tổ chức, bao gồm bên trong và bên ngoài;
- Xây dựng và cung cấp các công cụ, hướng dẫn thực hiện tuyển dụng cho đội ngũ quản lý trực tiếp;
- Phát triển các mối quan hệ với bên thứ ba phục vụ công tác tạo nguồn và tuyển dụng;
- Tham gia phát triển các chương trình phát triển nhân tài như Quản trị viên tập sự, Thực tập sinh, tuyển dụng tập trung;
- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của đơn vị phù hợp với định hướng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn của khối.
- Quản lý nguồn nhân lực trong đơn vị, đảm bảo cung cấp dịch vụ thường xuyên
- Tổ chức và quản lý cung cấp dịch vụ tuyển dụng đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh
- Xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động của đơn vị
- Xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn thuộc phạm vi chức năng của đơn vị
- Đảm bảo các hoạt động của đơn vị phù hợp với chính sách, quy định, quy trình của TCB
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc khối
2 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective (3)
Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức thực hiện truyền thông đến toàn bộ CBNV về EVP và các chính sách/sản phẩm/chương trình liên quan đến quản trị nguồn nhân lực tại Techcombank với mục tiêu tăng cường sự nhận thức, hiểu biết của CBNV về EVP và chính sách/sản phẩm/chương trình từ đó tăng mức độ gắn kết của CBNV với tổ chức.
1.Quản lý và tô chức công việc:
 Lập kế hoạch hoạt động truyền thông định kỳ theo tháng/quý/năm cho công tác truyền thông trên cơ sở định hướng chung của BGD Khối QTNNL
 Tổ chức hoạt động và giám sát việc triển khai việc thực hiện, bao gồm cả nội dung, thời điểm, hình thức, kênh, đối tượng truyền thông và nhận truyền thông
 Đo lường hiệu quả, mức độ hài lòng của CBNV về các chương trình truyền thông; đề xuất hành động khắc phục/ cải tiến từ các kết quả đo lường nhằm tăng hiệu quả truyền thông tăng cường sự nhận biết của CBNV
 Tham vấn cho BGD Khối QTNNL trong các công việc liên quan đến truyền thông và hỗ trợ chuyên môn cho các bộ phận trong Khối thực hiện các nội dung truyền thông trong phạm vi công việc của từng bộ phận
 Đầu mối của Khối QTNNL trong việc phối hợp với các bộ phận truyền thông của các Khối khác.
▪ Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc
2. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ:
▪ Nhận biết các rủi ro nghiệp vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất phương pháp đo lường và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động truyền thông
Báo cáo công việc/ Reporting lines (5)
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Quản lý trải nghiệm CBNV
• Quan hệ nội bộ: Các đơn vị khác trong và ngoài Khối QTNNL, CBNV trên toàn hàng
• Quan hệ bên ngoài: Các đối tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của bộ phận
2 năm trước Xem thêm

Chuyên Gia/chuyên Viên Bảo Hiểm

16/12/2018

Thỏa thuận

Hà Nội Hồ Chí Minh

1/ Khách hàng: Bảo vệ những điều quan trọng nhất cho khách hàng của Techcombank:
- Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất với từng giai đoạn trong cuộc đời của khách hàng (bảo vệ sức khỏe, gia đình, tài chính, tài sản cá nhân…)
- Mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất về chất lượng dịch vụ trước và sau bán hàng
- Hoàn thiện đầy đủ các giấy tờ hồ sơ cần thiết cho hợp đồng Bảo hiểm của Khách hàng, hỗ trợ khách hàng đi khám y tế,bàn giao hồ sơ bảo hiểm tới Khách hàng, hỗ trợ khách hàng về thủ tục yêu cầu bồi thường và nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường theo đúng quy định của TCB và đối tác bảo hiểm
- Xử lý, giải quyết các yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp/ đột xuất của khách hàng một cách nhanh nhạy, kịp thời, và thỏa đáng.
- Tìm kiếm các cơ hội giới thiệu khách hàng tới các lực lượng bán khác tại Techcombank (Ví dụ: sản phẩm đầu tư TCBond)
- Là đầu mối đầu tiên để khách hàng liên lạc khi họ phát sinh các yêu cầu hỗ trợ, hỏi đáp, vướng mắc về bảo hiểm
- Lưu trữ và cập nhật báo cáo hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng về kết quả bán/ kết quả giới thiệu khách hàng từ lựclượng bán của Techcombank
2. Dịch vụ: Tạo dựng và đảm bảo chất lượng dịch vụ, mối quan hệ với khách hàng
- Xây dựng mối quan hệ bền chặt, tốt đẹp với khách hàng, để họ luôn quan niệm rằng “Techcombank là nhà cung cấp sản phẩm bảo hiểm tốt nhất”
- Là đầu mối đầu tiên để khách hàng liên lạc khi phát sinh các nhu cầu liên quan đến bảo hiểm.
- Đảm bảo lưu dấu một chất lượng dịch vụ tốt nhất trong từng bước hành trình trải nghiệm của Khách hàng
3 năm trước Xem thêm
Nơi Làm Việc: Hà Nội
Cấp Bậc: Nhân viên
Hình Thức: Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm: 2 Năm
Mức Lương: Lương thỏa thuận
Ngành nghề: Hành chính / Thư ký, Ngân hàng, Quản trị Nguồn nhân lực, Chiến lược và phát triển ngân hàng
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 31/12/2018
Mục tiêu
Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách Lương – Thưởng – Phúc Lợi dẫn đầu thị trường và tối ưu về chi phí, hỗ trợ hiệu quả cho việc đạt được các mục tiêu thu hút, gắn kết và giữ chân nhân tài.
1. Các nhiệm vụ chính:
- Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các giải pháp tích hợp và toàn diện phù hợp với với chiến lược & mô hình kinh doanh của các Khối và của Ngân hàng và quản lý sự thay đổi hiệu quả nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Ngân hàng
- Hỗ trợ đưa ra các giải pháp, hướng dẫn, công cụ hỗ trợ triển khai các chính sách nhân sự một cách hiệu quả
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Hoạch định QLNNL, Thu Nhập và Phúc Lợi.
2. Các nhiệm vụ chuyên môn:
Hỗ trợ thực hiện việc hoạch định và phát triển chính sách thu nhập và phúc lợi:
- Tham gia xây dựng và đề xuất các điều chỉnh hệ thống thu nhập bao gồm: đánh giá công việc, xây dựng hệ thống thang bảng lương, định biên và chi phí nhân sự, chính sách thu nhập ngắn hạn/ dài hạn, các chương trình khen thưởng, phúc lợi cho CBNV… phù hợp với mục tiêu chiến lược đã được phê duyệt đảm bảo công bằng nội bộ và cạnh tranh với thị trường;
- Định kỳ tham gia các khảo sát thu nhập và phúc lợi, nghiên cứu xu hướng và biến động của thị trường các ngân hàng đối thủ từ đó đưa ra các phân tích về thu nhập, phúc lợi
- Phối hợp với các cán bộ tư vấn và hỗ trợ họat động nhân sự tư vấn chuẩn bị các tài liệu truyền thông cho CBNV/đơn vị về các vấn đề liên quan chế độ thu nhập và phúc lợi
- Triển khai các hoạt động định kỳ liên quan đến thu nhập và phúc lợi bao gồm: Điều chỉnh Thu Nhập Cơ Bản, Thưởng theo Hiệu Quả Hoàn Thành Công Việc, Tư vấn Chương Trình Incentive, Thúc Đẩy Bán..
3 năm trước Xem thêm

Internal Auditor

30/11/2018

Thỏa thuận

Hà Nội

*Overview
The Internal Auditor assists in providing internal and compliance audit coverage of Market and Investment Banking functions of the bank to determine that internal controls provide adequate safeguards, to ensure the business units’ general operating efficiency and compliance with laws, regulations, managerial policies, and generally accepted accounting principles.
This role requires the ability to work in a changeable business environment and to find out the risk issues by asking the right questions, being effective listeners and communicators, and providing creative solutions through targeted resources and technical expertise.
*Responsibilities
- Responsible for completing audits as assigned.
- Gather and analyze data, and report audit results in accordance with the Bank’s Audit Manual.
- Responsible for interviewing business unit staff as needed to gather relevant information to complete assignments.
- Communicate information, suggestions and/or problem issues regarding audit status and critical findings throughout the assignments to the Audit Director.
- Create all work papers to show what was completed, the procedures and methods used, and the conclusion or the results of the work performed in an organized manner.
- Support the efficient operation of the internal audit group as directed to expeditiously complete assignments.
- Submit recommendations for increasing or decreasing audit steps.
- Maintain the confidential nature of all work papers and information obtained during an audit.
- Keep abreast of changes to banking regulations and submit recommended revisions to corresponding compliance audit programs
- All other duties that may be assigned.
3 năm trước Xem thêm
Nơi Làm Việc: Hà Nội
Cấp Bậc: Nhân viên
Hình Thức: Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm: 1 Năm
Mức Lương: Lương thỏa thuận
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Tài chính kế hoạch, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư, Xuất nhập khẩu, Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, Nguồn Vốn và Thị trường Tài chính
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 30/11/2018
Mục tiêu
Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán và tài trợ thương mại tại Bộ phận Tài trợ thương mại nhập khẩu trực thuộc Đơn vị Thanh toán và Tài trợ thương mại.
Trách nhiệm chính
Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
Thực hiện kiểm tra và tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền (AML) của Ngân hàng.
Tiếp nhận và nhập liệu yêu cầu mở/ sửa đổi/ huỷ L/C và phát hành Bảo lãnh của toàn hệ thống.
Tiếp nhận và thực hiện thanh toán LC nhập/DP/DA của toàn hệ thống.
Tiếp nhận và kiểm tra/ xử lý chứng từ nhập khẩu của LC/DP/DA của toàn hệ thống.
Tiếp nhận yêu cầu và làm thủ tục ký hậu vận đơn /phát hành bảo lãnh nhận hàng cho khách hàng đối với các giao dịch của các Ngân hàng có sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Techcombank.
Theo dõi các bộ chứng từ quá hạn thanh toán để đôn đốc chi nhánh thanh toán.
Đối chiếu giao dịch cuối ngày với bộ phận Testke
In liệt kê giao dịch và chấm chứng từ kế toán liên quan đến các bút toán hạch toán. Lưu hồ sơ và đóng chứng từ.
Nhận và xử lý các điện ngân hàng nước ngoài gửi về và các điện của Techcombank gửi đi liên quan đến nghiệp vụ tài trợ thương mại nhập khẩu của toàn hệ thống
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm.
3 năm trước Xem thêm
Nơi Làm Việc: Hà Nội
Cấp Bậc: Nhân viên
Hình Thức: Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm: 3 Năm
Mức Lương: Lương thỏa thuận
Ngành nghề: Ngân hàng, Giáo dục / Đào tạo, Quản trị Nguồn nhân lực, Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, Chiến lược và phát triển ngân hàng, Ngân hàng giao dịch
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 31/12/2018
Mục tiêu
- Phối hợp cùng giảng viên nội bộ xây dựng & phát triển tài liệu/chương trình đào tạo
- Trực tiếp giảng dạy
Trách nhiệm chính
Thiết kế, phát triển tài liệu đào tạo
Thiết kế các bài giảng về kỹ năng mềm và các chương trình đào tạo chung cho các đơn vị trên toàn hệ thống
Chuẩn hóa tài liệu đào tạo các chương trình của ngân hàng
Cập nhật và hiệu chỉnh các tài liệu đào tạo nội bộ
Phối hợp với các giảng viên nội bộ trong việc xây dựng và phát triển tài liệu/chương trình đào tạo theo yêu cầu nội bộ
Phối hợp với các đối tác để xây dựng nội dung giảng dạy cho phù hợp với ngân hàng và đánh giá chất lượng đào tạo
2. Giảng dạy
Trực tiếp tham gia giảng dạy một số nội dung của khóa tân tuyển (cho GDV/RBO/RM), một số kỹ năng mềm cơ bản cho nhân viên như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp và các chương trình phù hợp
Đào tạo và phát triển kỹ năng đào tạo cho giảng viên nội bộ và đánh giá đội ngũ giảng viên nội bộ
Lập và thực hiện triển khai kế hoạch giảng dạy và hoạt động của Tổ / Nhóm theo định hướng hoạt động của Đào tạo và Phát triển
3. Khác
Đảm bảo các hoạt động đào tạo tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Đào tạo và Phát triển.
3 năm trước Xem thêm
Mục tiêu
Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự cao cấp kịp thời và đủ số lượng phù hợp với quy định và tuân thủ đúng quy trình của tổ chức.
Trách nhiệm chính
I. Thái độ hành vi:
- Tuân thủ nghiêm túc qui định, nội qui, qui trình, hướng dẫn,.. của Ngân hàng.
- Thực hiện tốt 5 giá trị cốt lõi của TCB.
- Cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs) được giao
II. Trách nhiệm công việc chính:
- Chịu trách nhiệm tìm kiếm, phỏng vấn và tuyển dụng nhân sự từ Band 7 trở lên cho đơn vị/phòng ban mà đội ngũ của mình chịu trách nhiệm, đảm bảo việc cung cấp nhân sự đúng tiến độ và chất lượng
- Chịu trách nhiệm tạo network, chủ động tiếp cận ứng viên phù hợp cho những vị trí từ Band 7 trở lên trong phạm vi trách nhiệm
- Chủ động làm việc với đơn vị để hiểu rõ nhu cầu về tuyển dụng nhân sự cao cấp để có kế hoạch chủ động trong tuyển dụng.
- Phối hợp với Giám đốc Tuyển dụng cấp nghiên cứu, xây dựng, đề xuất chính sách tuyển dụng phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Ngân hàng
- Quản lý và xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hòa nhập cho CBNV mới
III - Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc chức năng.
3 năm trước Xem thêm
• Xây dựng, thiết kế, phát triển website
• Lên các plan truyền thông cho sản phẩm liên quan đến đầu tư, tài chính
• Sáng tạo nội dung, hình ảnh trên các trang mạng xã hội, thực hiện các chiến dịch marketing và quảng cáo
• Phối hợp thường xuyên với Thiết kế
• Biên tập nội dung, làm content chạy Ads trên Facebook, Google ads, Youtube...
3 năm trước Xem thêm
Nơi Làm Việc
Hà Nội
Cấp Bậc
Nhân viên
Hình Thức
Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm
3 - 5 Năm
Mức Lương
Lương thỏa thuận
Ngành nghề
Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính kế hoạch, Tài chính / Đầu tư
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ
31/10/2018
Mô Tả Công Việc
1. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng
2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
3. Thực hiện giám sát từ xa trên T24:
Giám sát từ xa hạch toán kế toán và kiểm soát cân đôi theo phân công công việc
Triển khai các chuyên đề kiểm soát
Kiểm tra ác lỗi hạch toán các đơn vị trên toàn hệ thống và hỗ trợ đơn vị điều chỉnh theo đúng SLA quy định
Định kỳ rà soát và yêu cầu đóng các tài khoản nội bộ inactive.
4. Thực hiện kiểm soát kế toán trên Treasury system
Giám sát các exception liên quan đến hạch toán kế toán
Triển khai các chuyên đề kiểm tra để phát hiện các lỗi hạch toán kế toán
Thực hiện các chốt kiểm soát khác theo phân công công việc
5. Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của cá nhân theo định hướng hoạt động của GSTX và KSTC.
6. Tham gia phối hợp xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của GSTX và các đơn vị khác
7. Đào tạo các nghiệp vụ GSTX cho các thành viên GSTX và KSTC
8. Đề xuất kiến nghị việc điều chỉnh nhằm đảm bảo các chốt kiểm soát chính làm việc một cách hiệu quả và rủi ro được giảm thiểu.
9. Hỗ trợ các chuyên viên trong việc tìm lỗi hạch toán sai sót và rủi ro do con người và hệ thống trên các hệ thống t24 và Treasury system
10. Thực hiện kiểm tra quá trình Interface số liệu giữa 02 hệ thống T24 và Treasury System
11. Lập và kiểm soát các file điều chỉnh cân đối hàng ngày, tháng , năm theo phân công công việc gửi BCTC điều chỉnh để đảm bảo cân đối cân khớp
12. Thiết lập các điểm kiểm soát chủ chốt mới/ cập nhật quy trình kiểm soát phù hợp với qui trình vận hành nhằm giảm thiểu rủi ro
13. Phối hợp với KSS của H.O, vận hành chi nhánh , CnL và S&D trong công tác kiểm tra chi tiết các đơn vị trên toàn hệ thống TCB.
14. Phối hợp với IT và Tổ xây dựng chính sách kế toán xây dựng, test và đánh giá các chốt kiểm soát tự động trên T24 và Treasury system
15. Tham gia các dự án của ngân hàng theo sự phân công của lãnh đạo bộ phận
16. Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc, và lãnh đạo cấp trên
3 năm trước Xem thêm

Trưởng Nhóm Quản Lý Mua Sắm

23/11/2018

Thỏa thuận

Hà Nội

Nơi Làm Việc : Hà Nội
Cấp Bậc : Trưởng nhóm / Giám sát
Hình Thức : Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm : 3 - 5 Năm
Mức Lương : Lương thỏa thuận
Ngành nghề : CNTT - Phần cứng / Mạng, Khác, Thu mua / Vật tư
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ : 31/10/2018
1. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
3. Phối hợp với bộ phận Thị Trường và Mua Sắm đánh giá và cập nhật danh sách nhà cung cấp & giá cả thị trường cho tất cả các sản phẩm & dịch vụ mà Ngân hàng sử dụng.
4. Quản lý thực hiện việc thanh quyết toán cho nhà cung cấp :
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra các điều khoản hợp đồng và chứng từ liên quan để hòan thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán cho nhà cung câp chuyển bộ phận KTTC.
- Tiếp nhận và phản hồi thông tin thanh quyết toán hợp đồng cho nhà cung cấp.
- Phối hợp cùng các đơn vị lập dự chi và kế hoạch thanh toán tháng, quý, năm.
5. Phối hợp cùng kế toán tài chính và đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát các khoản tạm ứng, đặt cọc theo hợp đồng kinh tế ký kết.
6. Quản lý theo dõi hợp đồng, thời hạn thanh toán hợp đồng theo đúng các điều khoản ký kết.
7. Giám sát, theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện công việc của nhóm và đưa ra biện pháp khắc phục hiệu quả nhằm tối ưu hóa hoạt động của nhóm.
8. Kiểm tra, đôn đốc đảm bảo các hoạt động của nhóm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ … và cam kết chất lượng dịch vụ.
9. Chuẩn hóa các quy trình/văn bản nội bộ đối với mảng nghiệp vụ liên quan Mua sắm tập trung.
10. Hỗ trợ cho cấp lãnh đạo bộ phận trong công tác kiểm soát các hồ sơ, chứng từ liên quan đến mảng công việc của nhóm.
11. Tham gia kiểm soát/xây dựng quy định tài chính và quản lý chi phí, các quy trình, hướng dẫn công việc nội bộ đối với mảng nghiệp vụ liên quan trong bộ phận.
12. Tham gia xây dựng lập kế hoạch, lên ngân sách của bộ phận trong từng thời kỳ Hoàn thành đầy đủ các action plan, cũng như KPI mà lãnh đạo bộ phận giao.
13. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
3 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Khách Hàng (Mảng Cá Nhân và Doanh Nghiệp)

18/11/2018

Thỏa thuận

Hà Nội Hồ Chí Minh

- Tìm kiếm, phát triển và thiết lập mối quan hệ với Khách hàng, tư vấn và bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính cá nhân hoặc doanh nghiệp
- Phối hợp với các bộ phận liên quan hỗ trợ khách hàng sau giải ngân; kiểm soát sau vay và xử lý nợ với mảng khách hàng cá nhân
- Quản lý danh mục khách hàng và quản lý rủi ro tín dụng (thẩm định tín dụng, quản lý sau cấp tín dụng) với khách hàng doanh nghiệp dựa trên các am hiểu về ngành và tình hình kinh doanh của khách hàng
- Chăm sóc khách hàng để đảm bảo trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ bán chéo
3 năm trước Xem thêm
- Xây dựng ý tưởng và chương trình sản phẩm tín dụng nhằm đảm bảo phù hợp với kế hoạch kinh doanh, nhu cầu thị trường và thực tế triển khai
- Thực hiện thiết kế sản phẩm, chương trình bán và kiểm soát doanh thu cho từng sản phẩm.
- Lên kế hoạch cùng với Marketing nghiên cứu thị trường, survey khách hàng, tìm hiểu đối thủ cạnh tranh hợp tác đối tác đưa ra sản phẩm, dịch vụ và chính sách tốt nhất, cạnh tranh nhất đến khách hàng.
- Theo dõi kết quả và hiệu quả của các sản phẩm dịch vụ cũng như các chương trình triển khai kinh doanh trên toàn hệ thống.
- Hỗ trợ Giám đốc phát triển sản phẩm tín dụng thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất các chính sách giá cho sản phẩm, phí dịch vụ do mình quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất và cạnh tranh nhất.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc kiểm soát quy trình, sản phẩm, dịch vụ để hỗ trợ tối đa cho đơn vị kinh doanh.
- Chủ động đề xuất và tham mưu các giải pháp, sáng kiến đến các cấp có thẩm quyền và các đơn vị chức năng khác để khai thác tối đa những tiềm năng của thị trường, giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh hay các rủi ro trong quá trình thực hiện.
- Tham gia đào tạo các khóa học về sản phẩm trên toàn hệ thống
3 năm trước Xem thêm
* Lên kế hoạch và triển khai công việc:
- Xây dựng quy trình chiến lược, khung xây dựng chiến lược
- Áp dụng các khung quy trình chiến lược vào công tác tư vấn, đánh giá hoăc chuyển hóa các sáng kiến/dự án
- Chuẩn bị kế hoạch triển khai, liên kết với hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của Ngân hàng.
- Tư vấn về các vấn đề tái cơ cấu tổ chức hoặc tối ưu hóa cách thức tổ chức các bộ phận theo Chiến lược chung của Ngân hàng.
- Thu thập dữ liệu/thông tin và tiến hành phân tích theo yêu cầu
- Chuẩn bị các buổi hội thảo chiến lược, tài liệu sử dụng trong buổi hội thảo
- Quản lý tiến độ, chịu trách nhiệm về (các) workstream cụ thể trong công việc
- Xác định các rủi ro/vấn đề và đề xuất giải pháp cho (các) workstream được giao phụ trách
- Báo cáo, cập nhật thường xuyên tiến độ của workstream tới lãnh đạo
* Tham gia giải quyết vấn đề (problem solving)
- Đối với các công việc trực tiếp tham gia: xác định, báo cáo vấn đề và đề xuất giải pháp tới cấp quản lý
- Đối với các công việc khác: đóng góp ý kiến, tham gia giải quyết vấn đề khi được yêu cầu
*Giao tiếp, truyền thông
- Phát triển, quản lý quan hệ với các thành viên trong Team và các bên liên quan khác ở cấp tương đương
- Trợ giúp các cấp quản lý trong việc xây dựng và truyền tải thông điệp thay đổi
- Tham gia xây dựng tài liệu và các buổi đào tạo về quy trình và áp dụng khung xây dựng chiến lược cho các đơn vị trong hệ thống
3 năm trước Xem thêm
- Nghiên cứu hành vi người dùng, xây dựng trải nghiệm người dùng trên kênh điện tử
- Cập nhật xu thế thiết kế UI/UX mới nhất trên thị trường
- Xây dựng bộ quy chuẩn thiết kế UI/UX cho từng sản phẩm
- Xây dựng giao diện đồ họa tuân thủ bộ quy chuẩn thiết kế, đáp ứng tốt hành vi người dùng
3 năm trước Xem thêm
- Thu thập và phân tích để hiểu nhu cầu khách hàng
- Kết nối và truyền tải nhu cầu khách hàng với các thành viên trong team agile
- Đề xuất các tính năng, chương trình kinh doanh để đáp ứng nhu cầu khách hàng
- Theo sát các bước xây dựng ứng dụng, hỗ trợ team phát triển ứng dụng hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu kinh doanh
- Nghiệm thu sản phẩm trước khi triển khai cho khách hàng
- Xây dựng quy trình nghiệp vụ để đưa sản phẩm vào kinh doanh...
3 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Siêu Chi Nhánh/ Giám Đốc Chuẩn (Hà Nội, HCM, Việt Trì)

15/11/2018

Thỏa thuận

Hà Nội Hồ Chí Minh Phú Thọ

Mục tiêu / Objective
Quản lý toàn bộ hoạt động của đơn vị nhằm đảm bảo đạt được các chỉ tiêu KPIs về bán hàng và chất lượng dịch vụ được giao
Trách nhiệm chính / Key accountabilities
1. Quản lý bán hàng (30% - 35%)
1.1. Tổ chức thực hiện các hoạt động phân tích thị trường vi mô và khách hàng theo hướng dẫn chung của SnD.
1.2. Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh và bán hàng cho chi nhánh (sale plan)
1.3. Giao và phê duyệt kế hoạch bán hàng cho mảng cá nhân dựa trên đề xuất của Giám đốc mảng.
1.4. Quản lý quá trình bán hàng (Giao và quản lý phễu bán hàng của các mảng; Đánh giá năng suất/ hiệu quả và nâng cao hiệu quả phễu; Quản lý chăm sóc sau bán hàng)
1.5. Đánh giá năng suất và hiệu quả bán của chi nhánh
1.6. Triển khai các hoạt động thúc đẩy bán
1.7. Tổ chức họp kinh doanh định kỳ tại đơn vị
1.8. Định kỳ tổ chức đào tạo, huấn luyện về bán hàng cho cán bộ nhân viên tại đơn vị.
2. Quản lý chất lượng dịch vụ (15% - 20%)
2.1. Đo lường độ hài lòng của khách hàng và lấy ý kiến đóng góp của khách hàng
2.2. Theo dõi kết quả điểm chất lượng dịch vụ (CLDV), các cấu phần điểm CLDV và các nhóm chỉ tiêu vận hành ảnh hưởng đến CLDV
2.3. Xây dựng Kế hoạch hành động (KHHĐ) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
2.4. Tổ chức thực hiện và giám sát kế hoạch hành động
2.5. Làm gương tại CN theo hướng dẫn của SSE
2.6. Đào tạo, truyền thông CLDV
3. Quản lý nhân sự (20%)
3.1. Chủ động xây dựng nguồn ứng viên có chất lượng đáp ứng được yêu cầu công việc
3.2. Tham gia vào công tác tuyển dụng cùng với GĐ Vùng/HR
3.3. Quản lý nhân sự hàng ngày
3.4. Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp (PDP)
3.5. Xây dựng và triển khai các kế hoạch đào tạo, huấn luyện cho CBNV
3.6. Xây dựng đội ngũ kế cận
3.7. Xây dựng KPI hàng năm và đánh giá hiệu quả định kỳ
3.8. Rà soát chế độ phúc lợi CBNV định kỳ
3.9. Ghi nhận, động viên, khen thưởng cán bộ tại đơn vị
3.10. Tổ chức các hoạt động tập thể tại Chi nhánh
4. Quản lý rủi ro hoạt động và tuân thủ (25%)
4.1. Mảng vận hành:
• Tổ chức công tác vận hành hàng ngày tại đơn vị
• Giám sát; kiểm soát công tác vận hành tại đơn vị
• Liên tục cập nhật các thay đổi quy định về chính sách/quy trình và tổ chức đào tạo truyền thông các thay đổi tới CBNV
4.2. Mảng tín dụng và bán hàng
• Tổ chức công tác cấp tín dụng hàng ngày tại đơn vị đảm bảo được thực hiện đầy đủ; tuân thủ đúng.
• Kiểm soát thẩm định khách hàng Đảm bảo hoạt động thẩm định tại chi nhánh chính xác, minh bạch (kiểm soát thẩm định, giải ngân hoạt động sau vay, quản lý hồ sơ tín dụng..).
• Kiểm soát công tác giải ngân khách hàng được thực hiện đúng, đủ
• Quản lý và kiểm soát hoạt động sau cho vay: Quản lý giám sát TSBĐ, Tái tục bảo hiểm, nợ chứng từ CCA, bổ sung TKHQ….
• Kiểm soát và quản lý hồ sơ tín dụng
• Quản lý nợ ( Theo dõi báo cáo chất lượng nợ theo các chiều; Quản lý tổ chức thực hiện nhắc nợ quá hạn; Quản lý B2; Quản lý NPL)
• Giám sát/kiểm soát rủi ro
• Liên tục cập nhật các thay đổi quy định về sản phẩm, chính sách/quy trình về tín dụng và tổ chức truyền thông các thay đổi tới CBNV
4.3. Nhận diện, ghi nhận, xử lý, phòng ngừa các RRHĐ khác Theo Hướng dẫn thực hiện Tự đánh giá và thông báo từ RRHĐ
5. Văn hóa tổ chức (5%)
• Truyền thông các giá trị cốt lõi, chuẩn mực hành vi và các chương trình thi đua hành trình văn hóa chung của ngân hàng
• Triển khai thực hiện các chương trình thi đua về HTVH của Techcombank
• Triển khai hoạt động thúc đẩy VHTC tại đơn vị
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Miền/ Giám đốc Vùng/Giám đốc Tỉnh
Báo cáo công việc/ Reporting lines
- Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Miền/GĐ Vùng
- Cấp báo cáo trực tiếp: Giám đốc Mảng trong CN
- Quan hệ nội bộ: chi nhánh phụ trách; Khối khách hàng doanh nghiệp (BB), Khối Ngân hàng tài chính cá nhân (PFS), Khối Quản trị rủi ro, Khối Treasury, Khối O&T, Công ty quản lý tài sản AMC, Khối khách hàng doanh nghiệp lớn (WB), Khối Marketing, Khối Phát triển nguồn nhân lực (HR), Khối Corm and Legal; Khối Dịch vụ nội bộ; Khối tài chính kế hoạch, Ngân hàng đầu tư (IB), Công ty Sao Thủy.
- Quan hệ bên ngoài khách hàng cá nhân / doanh nghiệp; các cơ quan hành chính tại địa phương ; đối thủ cạnh tranh…
3 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Bảo Hiểm (Hà Nội và Hồi Chí Minh)

15/11/2018

Thỏa thuận

Hà Nội Hồ Chí Minh

Mục tiêu / Objective
Cung cấp các phương án bảo vệ, an toàn tài chính tốt nhất tới Khách hàng sử dụng sản phẩm Bảo hiểm và làm gia tăng sự gắn kết bền chặt giữa Khách hàng và Techcombank
Trách nhiệm chính / Key accountabilities
1. Tư vấn và Bán hàng
(i) Khách hàng: Bảo vệ những điều quan trọng nhất cho khách hàng của Techcombank:
- Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất với từng giai đoạn trong cuộc đời của khách hàng (bảo vệ sức khỏe, gia đình, tài chính, tài sản cá nhân…)
- Mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất về chất lượng dịch vụ trước và sau bán hàng
- Hoàn thiện đầy đủ các giấy tờ hồ sơ cần thiết cho hợp đồng Bảo hiểm của Khách hàng, hỗ trợ khách hàng đi khám y tế,bàn giao hồ sơ bảo hiểm tới Khách hàng, hỗ trợ khách hàng về thủ tục yêu cầu bồi thường và nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường theo đúng quy định của TCB và đối tác bảo hiểm
- Xử lý, giải quyết các yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp/ đột xuất của khách hàng một cách nhanh nhạy, kịp thời, và thỏa đáng.
- Tìm kiếm các cơ hội giới thiệu khách hàng tới các lực lượng bán khác tại Techcombank (Ví dụ: sản phẩm đầu tư TCBond)
- Là đầu mối đầu tiên để khách hàng liên lạc khi họ phát sinh các yêu cầu hỗ trợ, hỏi đáp, vướng mắc về bảo hiểm
- Lưu trữ và cập nhật báo cáo hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng về kết quả bán/ kết quả giới thiệu khách hàng từ lựclượng bán của Techcombank
(ii) Dịch vụ: Tạo dựng và đảm bảo chất lượng dịch vụ, mối quan hệ với khách hàng
- Xây dựng mối quan hệ bền chặt, tốt đẹp với khách hàng, để họ luôn quan niệm rằng “Techcombank là nhà cung cấp sản phẩm bảo hiểm tốt nhất”
- Là đầu mối đầu tiên để khách hàng liên lạc khi phát sinh các nhu cầu liên quan đến bảo hiểm.
- Đảm bảo lưu dấu một chất lượng dịch vụ tốt nhất trong từng bước hành trình trải nghiệm của Khách hàng
2. Hệ thống và quy trình
- Tuân thủ tuyệt đối các chính sách của Techcombank về: bảo mật thông tin, quyền riêng tư của khách hàng, các chuẩn mực hành vi như một Techcomer.
- Tuân thủ những thỏa thuận về chất lượng dịch vụ giữa TCB và đối tác bảo hiểm.
- Tuân thủ quy trình bán, phát hành hợp đồng bảo kiểm tuân theo tiêu chuẩn của TCB và đối tác bảo hiểm
3. Con người:
- Không ngừng nâng cao kiến thức & các kỹ năng mềm để đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao và phức tạp về chất lượng dịch vụ, đảm bảo mọi khách hàng đều hài lòng với dịch vụ được cung cấp thông qua việc tự học và tham gia các khóa đào tạo
- Luôn có tinh thần tự học hỏi trong công việc và cuộc sống
- Luôn có thái độ cởi mở chia sẻ thông tin với người khác theo đúng chức năng nhiệm vụ và chuẩn mực ứng xử của Techcombank, có tinh thân sẵn sang đón nhận thay đổi
- Làm chủ, chịu trách nhiệm trong công việc, thông qua định hướng rõ ràng, hướng đến kết quả vượt trội
- Nhận thức đầy đủ về văn hóa tổ chức và thực hiện nhiệm vụ theo giá trị cốt lõi, chuẩn mực hành vi của Techcombank, thể hiện DNA của Techcomer.
- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng văn hóa tổ chức của Techcombank
Báo cáo công việc/ Reporting lines
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc mảng DVKH tại chi nhánh,.
• Cấp dưới báo cáo trực tiếp: Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh sản phẩm bảo hiểm
• Quan hệ nội bộ: Giám đốc phát triển kinh doanh bảo hiểm Vùng Các Khối kinh doanh, S&D, Khối Pháp chế, QTRR, Marketing, CCA, Tài chính kế hoạch…
• Quan hệ bên ngoài: Các công ty Bảo hiểm
3 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective (3)
Quản lý các hoạt động và hiệu quả của nhóm bán lẻ tại Đơn vị để đạt được chỉ tiêu của khối PFS đề ra
Trách nhiệm chính / Key accountabilities (4)
A. Chức năng, nhiệm vụ
1. Quản lý nguồn nhân lực
Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong bộ phận khách hàng cá nhân , đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
• Giám sát chi tiêu/KPI của từng cá nhân trong nhóm bán lẻ
• Xem các báo cáo trực tiếp về thực hiện công việc
• Lãnh đạo và hướng dẫn nhóm bán lẻ tại CN/PGD
• Huấn luyện, tư vấn và định hướng phát triển nghề nghiệp
• Đảm bảo phát triển và huấn luyện nghề nghiệp cho nhân viên bán lẻ
• Quản lý và lên kế hoạch cho vị trí kế thừa như yêu cầu.
2. Quản lý các chỉ số bán hàng và kinh doanh
• Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của Phòng theo định hướng hoạt động của Chi nhánh.
• Giám sát và quản lý hiệu quả bán lẻ so với chi tiêu và ngân sách.
• Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Phòng (hoặc của Chi nhánh)
- Các hoạt động hàng ngày
• Quản lý các hoạt động bán lẻ hàng ngày hoặc Nhóm khách hàng cá nhân
• Xem xét kết quả kinh doanh hàng ngày của chuyên viên khách hàng cá nhân qua các cuộc họp
• Hướng dẫn bán (áp dụng cho các chuyên viên khách hàng cá nhân mới)
• Đảm bảo CN/PGD luôn thực hiện đúng KPI hàng tháng của PFS
• Giám sát việc phát triển của thị trường bán lẻ và động thái của đối thủ trong khu vực CN/PGD và ý kiến hành động cho Giám đốc đơn vị
• Cùng Giám đốc khu vực và Khối PFS thực hiện huấn luyện, giới thiệu sản phẩm, đóng góp ý kiến cho các chiến dịch bán hàng của khối PFS
• Phát triển và quản lý quan hệ với các khách hàng lớn và các đối tác khác.
• Phê duyệt hồ sơ vay theo qui định của Techcombank.
• Giám sát chất lượng khoản vay cá nhân
3. Quản lý chất lượng dịch vụ
- Training/ Coaching / Giám sát cán bộ tại đơn vị thực hiện đúng quy định của các Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của ngân hàng
- Lên kế hoạch định kỳ hàng tuần trực tiếp tiếp xúc, phỏng vấn 2-3 khách hàng để tiếp thu ý kiến và xây dựng/ củng cố chất lượng dịch vụ tại đơn vị.
- Đảm bảo danh mục khách hàng vay vốn tại đơn vị được chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân chăm sóc sau khi giải ngân theo định kỳ hàng tháng.
4. Quản lý tính tuân thủ
- Đảm bảo các hoạt động của phòng tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
- Kiểm soát mức độ tuân thủ các nội quy, quy định, quy trình chuẩn của ngân hàng.
5. Quản lý tình trạng nợ
- Đảm bảo cán bộ tại đơn vị triển khai đẩy đủ các bước theo quy định kiểm soát vay của ngân hàng.
- Kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ có vấn đề và xử lý nợ có vấn đề tại đơn vị.
- Kiểm soát, đảm bảo chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân nhắc nợ, đôn đốc khách hàng trả nợ, và chuyển phân luồng sang HUB xử lý nợ.
- Đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về các phương thức mới nhằm cải thiện nợ có vấn đề tại đơn vị cho Giám đốc đơn vị.
6. Phối hợp với các đơn vị liên quan
- Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
- Phối hợp với các bộ phận kinh doanh và nghiệp vụ của Khối PFS để thúc đẩy triển khai các chính sách, chương trình, kế hoạch tại chi nhánh theo định hướng kinh doanh của khối.
- Tổ chức việc ghi nhận các thông tin từ thị trường, phản hồi của khách hàng góp ý về KBL nhằm xây dựng các chính sách và sản phẩm bán lẻ có sức cạnh tranh cao và phù hợp với thị trường.
7. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Chi nhánh
B. Trách nhiệm
1. Quản lý nguồn nhân lực
- Chịu trách nhiệm về năng lực và trình độ nghiệp vụ của cán bộ trong mảng SME.
Chịu trách nhiệm về tính liên tục trong mảng hoạt động kinh doanh tại đơn vị.
2. Quản lý các chỉ số bán hàng và kinh doanh
- Kiểm soát rủi ro vận hành của đơn vị trong quá trình hoạt động
- Tổ chức các buổi đào tạo nhân viên nhận biết phòng tránh và giảm thiểu rủi ro.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động
- Chịu trách nhiệm trước những sai sót/ vi phạm trong hoạt động gây hiệu quả nghiêm trọng tới doanh thu/ chi phí và uy tín của đơn vị và ngân hàng
- Chịu trách nhiệm với các công việc khác được giao trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình
- Chủ động trong việc phản hồi các Khối doanh nghiệp và nghiệp vụ tại hội sở nhằm xây dựng và hoàn thiện các quy trình, chính sách và sản phẩm của Techcombank khi có yêu cầu
3. Quản lý chất lượng dịch vụ
- Đảm bảo việc cung cấp khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất.
- Tất cả nhân viên hiểu rõ việc nâng cao chất lượng dịch vụ.
4. Quản lý tính tuân thủ
- Chịu trách nhiệm về những sai sót trong qua trình thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh/Quan điểm quản lý do định hướng sai hoặc không đầy đủ tới các cấp bên dưới do mình quản lý.
- Chịu trách nhiệm trước giám đốc chi nhánh nếu để phát sinh các vi phạm nguyên tắc chung hoặc vấn đề tuân thủ của cán bộ tại đơn vị
5. Quản lý tình trạng nợ
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc chi nhánh về tình trạng nợ có vấn đề và kiểm soát nợ có vấn đề do yếu tố chủ quan tại đơn vị
- Có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận HUB xử lý nợ, giám sát tín dụng, AMC, Quản trị rủi ro và các đơn vị khác trong việc xử lý nợ
6. Phối hợp với các đơn vị liên quan
- Có trách nhiệm phản hồi kịp thời và đưa ra những đề xuất cải tiến, đổi mới liên quan đến sản phẩm, hoạt động kinh doanh tới các đơn vị liên quan.
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc đơn vị.
Báo cáo công việc/ Reporting lines (5)
- Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc CN/PGD
- Cấp báo cáo trực tiếp: Trưởng nhóm khách hàng cá nhân.
- Quan hệ nội bộ: priority (tại CN hoặc Khối PFS), DVKH, SME, RCC (Khối PFS), CCA, IT (Khối O&T). Bộ phận định giá (Khối QTRR), AMC
- Quan hệ bên ngoài: khách hàng cá nhân
3 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective
Quản lý toàn bộ hoạt động của BBC nhằm đảm bảo đạt được các chỉ tiêu KPIs về bán hàng và chất lượng dịch vụ được giao của BBC qua việc:
1. Quản lý nguồn nhân lực tại BBC
2. Quản lý hoạt động kinh doanh tại BBC
3. Quản lý chất lượng dịch vụ tại BBC
Nhiệm vụ và Trách nhiệm chính / Key roles and accountabilities
Quản lý nguồn nhân lực
Quản lý, đào tạo, định hướng lộ trình nghề nghiệp, phân công, điều phối, ghi nhận, đánh giá hiệu quả công việc của toàn bộ lực lượng bán hàng và hỗ trợ bán hàng tại BBC (Giám đốc mảng KHDN, RM, CSM, TSO, gọi chung là CBNV BBC), đảm bảo phát triển được nguồn lực tại BBC cả về số lượng và chất lượng:
- Truyền thông, quản lý CBNV BBC thực hiện theo đúng định hướng, quy định về phát triển hệ thống của Techcombank
- Đào tạo, huấn luyện, giám sát CBNV BBC thực hiện đúng các quy định, quy trình, hướng dẫn của Techcombank
- Trao đổi, định hướng phát triển nghề nghiệp cho CBNV BBC
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, triển khai văn hóa tổ chức đến CBNV BBC
- Phân công công việc, đánh giá hiệu quả công việc của CBNV BBC theo quy định
Quản lý hoạt động kinh doanh
- Triển khai các hoạt động kinh doanh tại BBC theo định hướng của Khối BB từng thời kỳ
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh (doanh thu, chi phí), xây dựng và triển chương trình hành động nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch, mục tiêu kinh doanh
- Theo dõi, giám sát, phân tích, đánh giá định kỳ tiến trình, hiệu quả triển khai các mục tiêu kinh doanh
- Triển khai và giám sát thực hiện các chính sách, chương trình chăm sóc khách hàng tại BBC
- Tổ chức tìm kiếm và khai thác hiệu quả nguồn khách hàng tiềm năng cho BBC:
+ Phân tích tiềm năng thị trường, xây dựng mối quan hệ với các tổ chức, hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước theo địa bạn phụ trách nhằm tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng phù hợp với định hướng phát triển của BBC
+ Tổ chức khai thác hiệu quả nguồn khách hàng tiềm năng do BB tự phát triển hoặc do Khối BB phân bổ
- Điều phối, trực tiếp/hỗ trợ, giám sát việc triển khai các mục tiêu kinh doanh của các bộ phận, CBNV BBC
- Quản lý chất lượng tín dụng của BBC:
+ Đôn đốc, nhắc nhở CBVN BBC triển khai đẩy đủ, hiệu quả công tác kiểm soát chất lượng tín dụng tại BBC
+ Kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ có vấn đề, phối hợp xử lý nợ có vấn đề
+ Tham gia/ hỗ trợ kiểm tra thực tế hoạt động sử dụng vốn của khách hàng có phát sinh tín dụng tại BBC theo quy định
- Phê duyệt/ đề xuất phê duyệt, ký kết các hợp đồng, chứng từ liên quan đến hoạt động BBC trong phạm vi thẩm quyền
- Phê duyệt/ đề xuất phê duyệt các khoản chi tiêu tài chính trong phạm vi thẩm quyền
- Làm việc với Giám đốc CN/ GĐ Vùng/ GĐ BB Vùng, các đơn vị liên quan trong việc triển khai, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, vận hành tại BBC
Quản lý chất lượng dịch vụ
- Tổ chức triển khai, giám sát nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các quy định về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của BBC và CBNV thuộc BBC
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ đối với các bộ phận/ CBNV thuộc BBC, đặc biệt các vị trí tiếp xúc trực tiếp với khách hàng
- Lên kế hoạch định kỳ để tiếp xúc, trao đổi với khách hàng để tiếp thu ý kiến, cải thiện chất lượng dịch vụ của BBC
Trách nhiệm khác:
Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Vùng, GĐ BB Vùng phân công
Báo cáo công việc/ Reporting lines
• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Vùng, Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp Vùng (chi tiết theo RACI ban hành từng thời kỳ)
• Cấp dưới báo cáo trực tiếp: các GĐ mảng, bộ phận thuộc BBC
• Quan hệ nội bộ: các đơn vị thuộc Khối BB, SnD, các đơn vị TCB liên quan (Market, Risk, OnT…)
• Quan hệ bên ngoài: khách hàng, đối tác, hiệp hội, cơ quản quản lý nhà nước...
3 năm trước Xem thêm
Mục tiêu / Objective
Hỗ trợ Giám đốc chi nhánh trong công tác quản lý toàn bộ hoạt động của đơn vị nhằm đảm bảo đạt hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và xây dựng nền tảng tại chi nhánh.
Nhiệm vụ chính / Key accountabilities
Hỗ trợ GĐCN trong các mảng công việc sau (theo phân công của GĐCN):
1. Quản lý các chỉ số bán hàng và kinh doanh
• Triển khai các hoạt động kinh doanh tại đơn vị theo định hướng hoạt động của các Khối Kinh doanh và của Techcombank từng thời kỳ.
• Thực hiện giao chỉ tiêu, điều phối, hỗ trợ, kèm cặp, giám sát đánh giá việc thực hiện kế hoạch của cán bộ nhân viên tại chi nhánh.
• Triển khai/ duy trì và kiểm soát/ đánh giá thường xuyên/ định kỳ các hoạt động kinh doanh/ dịch vụ tại đơn vị.
• Đảm bảo tính liên tục/ nhất quán khi triển khai các dịch vụ của ngân hàng.
• Các hoạt động hàng ngày:
• Đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hoạt động bán tại đơn vị
• Hướng dẫn đội ngũ bán hàng tại đơn vị
• Phê duyệt và ký các khoản cấp tín dụng trong phạm vi thẩm quyền
• Phê duyệt các khoản chi tiêu tài chính trong phạm vi thẩm quyền
• Kết hợp với các đơn vị bán khác và Khối S&D nhằm đảm bảo hoạt động bán hiệu quả và chất lượng phục vụ khách hàng.
• Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc chi nhánh theo từng thời kỳ.
2. Quản trị rủi ro và tuân thủ
• Triển khai đồng bộ công tác Quản trị rủi ro và tuân thủ tại chi nhánh
• Đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
• Đảm bảo cán bộ tại đơn vị triển khai đầy đủ các bước theo quy định kiểm soát vay của ngân hàng.
• Kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ có vấn đề và xử lý nợ có vấn đề tại đơn vị.
• Tổ chức triển khai các công tác nhắc nợ/thu hồi nợ thường xuyên tại đơn vị.
• Đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về các phương thức mới nhằm cải thiện nợ có vấn đề tại đơn vị cho Giám đốc đơn vị.
3. Công tác quản lý chất lượng dịch vụ
• Training/ Coaching / Giám sát cán bộ tại đơn vị thực hiện đúng quy định của các Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của ngân hàng.
• Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ tại các vị trí công tác đặc biệt, các vị trí trực tiếp tiếp xúc với khách hàng trong đơn vị.
• Lên kế hoạch định kỳ trực tiếp tiếp xúc, phỏng vấn khách hàng để tiếp thu ý kiến và xây dựng/ tăng cường chất lượng dịch vụ tại đơn vị.
4. Công tác quản lý nguồn nhân lực:
Công tác quản lý nguồn lực (điều phối nhân lực, đào tạo, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) của chi nhánh, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng:
• Công tác truyền thông, định hướng cho cán bộ trong đơn vị thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của hệ thống.
• Training/ Coaching / Giám sát cán bộ tại đơn vị thực hiện đúng các quy chuẩn, quy trình quy định của ngân hàng.
• Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo dựng văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị.
• Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho đơn vị.
• Báo cáo trực tiếp Giám đốc chi nhánh trong công tác định kỳ thực hiện đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên tại đơn vị theo quy định.
• 5. Công tác văn hóa tổ chức:
• Đảm bảo công tác quản lý tại đơn vị theo đúng 3 nguyên tắc: công bằng, minh bạch và tôn trọng.
• Đảm bảo làm gương trong công tác xây dựng văn hóa tổ chức.
• Đảm bảo triển khai đúng, đầy đủ các kế hoạch triển khai văn hóa tổ chức; các CBNV hiểu và áp dụng nhất quán các giá trị văn hóa tổ chức, các chuẩn mực hành vi.
Báo cáo công việc/ Reporting lines
- Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc chi nhánh
- Cấp báo cáo trực tiếp: Giám đốc Mảng trong CN (hoặc theo phân công cụ thể của GĐCN)
- Quan hệ nội bộ: các cán bộ trong chi nhánh; Khối BB, Khối PFS, Khối QTRR, Khối Treasury, Khối O&T, Công ty quản lý tài sàn AMC, Khối WB, Khối Marketing, Khối HR, Khối Corm and Legal.
- Quan hệ bên ngoài Khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, các cơ quan hành chính tại địa phương; đối thủ cạnh tranh…
3 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Upper SME (Hà Nội, HCM, Nha Trang, Quảng Ngãi, Long An)

15/11/2018

Thỏa thuận

Hà Nội Hồ Chí Minh Khánh Hòa

Mục tiêu / Objective (3)
Tổ chức, điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh mảng USME được phân công tại BBC/CN, quản lý sự tuân thủ của nhóm nhân viên phụ trách nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh, chất lượng dịch vụ, chất lượng danh mục theo mục tiêu kế hoạch được giao.
Trách nhiệm chính / Key accountabilities (4)
1. Am hiểu khách hàng
- Tổ chức thu thập thông tin, phân tích thị trường vi mô tại địa bàn, thông tin khách hàng nhằm am hiểu đặc điểm, nhu cầu, thị trường, SP ngân hàng cạnh tranh… của phân khúc USME/ tiểu phân khúc trọng tâm và am hiểu khách hàng thuộc danh mục quản lý.
- Xây dựng quan hệ với các tổ chức hiệp hội, cơ quan nhà nước,... tại địa phương nhằm tiềm kiếm, khai thác nguồn KH tiềm năng
2. Sản phẩm và Giá:
- Quản lý, hỗ trợ các RM USME trong việc tư vấn tất cả các sản phẩm dịch vụ, gói sản phẩm, sản phẩm phái sinh, chương trình kinh doanh (CTKD) và các sản phẩm khác dành cho KHDN USME.
- Các SP, chương trình bán thêm, bán chéo thuộc PFS, WB… theo định hướng của TCB
- Quản lý danh mục sản phẩm/ CTKD theo định hướng của BB
3. Bán hàng và dịch vụ
3.1. Lập kế hoạch bán hàng cho nhóm
- Phân công nhân viên phù hợp theo kế hoạch bán hàng, năng lực và khả năng am hiểu phân khúc/ tiểu phân khúc
- Triển khai các hoạt động kinh doanh, chính sách, dịch vụ chăm sóc KH đến nhân viên thuộc nhóm, hỗ trợ nhân viên triển khai và theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.
3.2. Tư vấn tài chính cho khách hàng:
- Hỗ trợ, hướng dẫn nhân viên phát triển quan hệ với khách hàng, tư vấn giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng trên cơ sở am hiểu tình trạng khách hàng và kiến thức chuyên sâu về diễn biến trong ngành
3.3. Quản lý danh mục khách hàng:
- Quản lý danh mục khách hàng hiện hữu của nhóm (về doanh số, chất lượng, cấu trúc...), đẩy mạnh bán thêm/ bán chéo nhằm tăng hiệu quả danh mục theo mục tiêu, định hướng chiến lược mảng BB
Báo cáo công việc/ Reporting lines (5)
- Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc BBC/CN
- Cấp dưới báo cáo trực tiếp: Senior RM USME, RM USME, CSM USME
- Quan hệ nội bộ: Khối BB, Khối Risk, Khối Ops&IT,…
- Quan hệ bên ngoài: khách hàng, tổ chức kinh tế, hiệp hội ngành, cơ quan chính quyền địa phương…
3 năm trước Xem thêm

Trưởng Nhóm Tuyển Dụng

10/11/2018

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

A. Tuyển dụng:
1. Chịu trách nhiệm tìm kiếm, phỏng vấn và tuyển dụng nhân sự cho đơn vị/phòng ban mà đội ngũ của mình chịu trách nhiệm, đảm bảo việc cung cấp nhân sự đúng tiến độ và chất lượng
2. Chịu trách nhiệm tạo network, chủ động tiếp cận ứng viên phù hợp cho những vị trí trong phạm vi trách nhiệm
3. Chủ động làm việc với đơn vị để hiểu rõ nhu cầu về nhân sự để có kế hoạch chủ động trong tuyển dụng
B. Quản lý đội nhóm
4. Quản lý hiệu quả công việc trong đội ngũ báo cáo trực tiếp, bao gồm: phát triển năng lực của nhân viên, hướng dẫn, theo dõi và kiểm soát kết quả làm việc của nhân viên
5. Đôn đốc và hỗ trợ đội ngũ để đảm bảo việc tuyển dụng hiệu quả
6. Phân chia khối lượng công việc hợp lý trong đội ngũ để giúp hiệu suất làm việc hiệu quả
7. Đảm bảo quá trình tuyển dụng được diễn ra theo nhu đúng qui trình qui định của Ngân hàng.
3 năm trước Xem thêm
- Xây dựng chính sách, công cụ, phương thức QTRR gian lận (đo lường, kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro gian lận).
- Đề xuất và phối hợp với đơn vị QTRR hoạt động xây dựng các chính sách, qui trình hướng dẫn rủi ro gian lận
- Xem xét và đánh giá RCSA của Business trong công tác phòng chống gian lận.
- Xem xét và đánh giá quy trình của các phòng ban trong việc phòng ngừa gian lận nội bộ và gian lận bên ngoài
- Xem xét và tư vấn cho Business để ngăn ngừa gian lận nội bộ và gian lận bên ngoài cho các sản phẩm mới, quy trình mới.
- Đề xuất và tham gia các dự án xây dựng các công cụ, hệ thống nhằm phòng ngừa và ngăn chặn gian lận.
- Thường xuyên kiểm soát hiệu quả của các công cụ/systems và cập nhật/chỉnh sửa các rules kịp thời đảm bảo công tác ngăn chặn và phát hiện gian lận hiệu quả.
- Hỗ trợ, tư vấn bộ phận quản lý các giao dịch thẻ hoạt động hiệu quả, hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hưởng đến khách hàng
- Xác định xu hướng gian lận và có kế hoạch điều chỉnh công cụ cũng như thực hiện công tác truyền thông nhằm ngăn chặn, phát hiện các xu hướng gian lận mới.
- Thực hiện việc đào tạo nâng cao nhận thức của nhân viên trong công tác phòng ngừa và phát hiện gian lận.
- Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của Bộ phận theo định hướng hoạt động của Đơn vị.
- Đảm bảo các hoạt động của bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ…
- Quản lý nguồn lực trong bộ phận, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ về công tác phòng chống gian lận của các khối, phòng ban
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của GĐ Quản trị rủi ro gian lận.
3 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Kiểm Soát Rủi Ro Gian Lận

01/11/2018

Thỏa thuận

Hà Nội Hồ Chí Minh

1. Quản lý & điều hành bộ phận thực hiện chức năng đánh giá QTRR gian lận nhằm mục đích phòng chống và giảm thiểu rủi ro gian lận trong ngân hàng một cách hiệu quả.
2. Thiết lập và triển khai các công cụ nhận diện, cơ chế kiểm soát rủi ro gian lận nhằm phát hiện, phòng chống và giảm thiểu rủi ro gian lận,
3. Đầu mối tiếp nhận, phân tích các vấn đề được phát hiện để nhận diện rủi ro gian lận trong hoạt động của Ngân hàng.
4. Chỉ đạo và quản lý bộ phận, đảm bảo thực hiện các hoạt động cốt lõi, thẩm quyền, nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát rủi ro gian lận hiệu quả.
5. Thực hiện các báo cáo phân tích nguyên nhân gốc rễ của rủi ro gian lận phát sinh và biện pháp phòng ngừa rủi ro gian lận.
6. Xác định xu hướng gian lận và có kế hoạch điều chỉnh công cụ cũng như thực hiện công tác truyền thông nhằm ngăn chặn, phát hiện các xu hướng gian lận mới.
7. Chỉ đạo và thực hiện việc điều tra, xác minh các trường hợp nghi ngờ gian lận nội bộ và bên ngoài cho tất cả nhóm khách hàng, và các khối hỗ trợ. Đảm bảo các lỗ hỏng của quy trình được phát hiện để giảm thiểu rủi ro thiệt hại về gian lận
8. Yêu cầu các bộ phận liên quan điều chỉnh quy trình, sản phẩm dịch vụ để khắc phục những rủi ro gian lận, tổn thất đã gặp phải.
9. Thiết kế và triển khai các chương trình huấn luyện cho nhân viên cũ và mối trong việc phát hiện, ngăn ngừa và điều tra gian lận. Xây dựng các quy trình để đảm bảo các vụ việc nghi ngờ gian lận được xử lý đúng thời gian và tuân thủ quy định của pháp luật
10. Thực hiện các khóa truyền thông về gian lận và cách thức ngăn ngừa gian lận cho toàn hàng.
11. Hỗ trợ trong việc thu hồi nợ các trường hợp gian lận
12. Xây dựng các tiêu chí để xem xét lại các tài khoản F/S/T payment default, write -off và triển khai việc thực hiện nhằm xác định các tài khoản gian lận phục vụ hỗ trợ cho công tác thu hồi nợ cũng như cho công tác phòng ngừa gian lận sau này.
13. Hỗ trợ Giám đốc QTRR gian lận quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong bộ phận Kiểm soát và quản lý rủi ro gian lận nhằm đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Quản trị rủi ro gian lận.
3 năm trước Xem thêm
Nơi Làm Việc : Hà Nội
Cấp Bậc : Nhân viên
Hình Thức : Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm : 2 - 3 Năm
Mức Lương : Lương thỏa thuận
Ngành nghề : Bán hàng và Kênh phân phối, Ngân hàng, Tài chính kế hoạch
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ : 31/10/2018
1.Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
2.Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
3.Theo dõi hệ thống SSP Webbase và hướng dẫn sử dụng. Phát triển hệ thống đánh giá năng suất bán hàng và các công cụ hỗ trợ theo dõi bán hàng Webbase
4.Hỗ trợ thực hiện báo cáo tuần/ngày/ tháng cho HĐQT, Khối S&D để theo dõi hoạt động của các đơn vị, Vùng, Khu Vực, Khối S&D
5.Tham gia đánh giá các vấn đề phát sinh trong dữ liệu, đề xuất giải pháp khắc phục khoảng cách giữa dữ liệu nguồn và yêu cầu kinh doanh
6.Hỗ trợ các yêu cầu ad-hoc phục vụ nhu cầu phát sinh hàng ngày của khối kinh doanh
7.Thực hiện đánh giá/ xây dựng kế hoạch kinh doanh/ kpis/chi phí của các Vùng, khu vực, đơn vị theo định kỳ
8.Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng.
3 năm trước Xem thêm
1. Quản lý bán hàng (30% - 35%)
1.1. Tổ chức thực hiện các hoạt động phân tích thị trường vi mô và khách hàng theo hướng dẫn chung của SnD.
1.2. Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh và bán hàng cho chi nhánh (sale plan)
1.3. Giao và phê duyệt kế hoạch bán hàng cho mảng cá nhân dựa trên đề xuất của Giám đốc mảng.
1.4. Quản lý quá trình bán hàng (Giao và quản lý phễu bán hàng của các mảng; Đánh giá năng suất/ hiệu quả và nâng cao hiệu quả phễu; Quản lý chăm sóc sau bán hàng)
1.5. Đánh giá năng suất và hiệu quả bán của chi nhánh
1.6. Triển khai các hoạt động thúc đẩy bán
1.7. Tổ chức họp kinh doanh định kỳ tại đơn vị
1.8. Định kỳ tổ chức đào tạo, huấn luyện về bán hàng cho cán bộ nhân viên tại đơn vị.
2. Quản lý chất lượng dịch vụ (15% - 20%)
2.1. Đo lường độ hài lòng của khách hàng và lấy ý kiến đóng góp của khách hàng
2.2. Theo dõi kết quả điểm chất lượng dịch vụ (CLDV), các cấu phần điểm CLDV và các nhóm chỉ tiêu vận hành ảnh hưởng đến CLDV
2.3. Xây dựng Kế hoạch hành động (KHHĐ) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
2.4. Tổ chức thực hiện và giám sát kế hoạch hành động
2.5. Làm gương tại CN theo hướng dẫn của SSE
2.6. Đào tạo, truyền thông CLDV
3. Quản lý nhân sự (20%)
3.1. Chủ động xây dựng nguồn ứng viên có chất lượng đáp ứng được yêu cầu công việc
3.2. Tham gia vào công tác tuyển dụng cùng với GĐ Vùng/HR
3.3. Quản lý nhân sự hàng ngày
3.4. Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp (PDP)
3.5. Xây dựng và triển khai các kế hoạch đào tạo, huấn luyện cho CBNV
3.6. Xây dựng đội ngũ kế cận
3.7. Xây dựng KPI hàng năm và đánh giá hiệu quả định kỳ
3.8. Rà soát chế độ phúc lợi CBNV định kỳ
3.9. Ghi nhận, động viên, khen thưởng cán bộ tại đơn vị
3.10. Tổ chức các hoạt động tập thể tại Chi nhánh
4. Quản lý rủi ro hoạt động và tuân thủ (25%)
4.1. Mảng vận hành:
• Tổ chức công tác vận hành hàng ngày tại đơn vị
• Giám sát; kiểm soát công tác vận hành tại đơn vị
• Liên tục cập nhật các thay đổi quy định về chính sách/quy trình và tổ chức đào tạo truyền thông các thay đổi tới CBNV
4.2. Mảng tín dụng và bán hàng
• Tổ chức công tác cấp tín dụng hàng ngày tại đơn vị đảm bảo được thực hiện đầy đủ; tuân thủ đúng.
• Kiểm soát thẩm định khách hàng Đảm bảo hoạt động thẩm định tại chi nhánh chính xác, minh bạch (kiểm soát thẩm định, giải ngân hoạt động sau vay, quản lý hồ sơ tín dụng..).
• Kiểm soát công tác giải ngân khách hàng được thực hiện đúng, đủ
• Quản lý và kiểm soát hoạt động sau cho vay: Quản lý giám sát TSBĐ, Tái tục bảo hiểm, nợ chứng từ CCA, bổ sung TKHQ….
• Kiểm soát và quản lý hồ sơ tín dụng
• Quản lý nợ ( Theo dõi báo cáo chất lượng nợ theo các chiều; Quản lý tổ chức thực hiện nhắc nợ quá hạn; Quản lý B2; Quản lý NPL)
• Giám sát/kiểm soát rủi ro
• Liên tục cập nhật các thay đổi quy định về sản phẩm, chính sách/quy trình về tín dụng và tổ chức truyền thông các thay đổi tới CBNV
4.3. Nhận diện, ghi nhận, xử lý, phòng ngừa các RRHĐ khác Theo Hướng dẫn thực hiện Tự đánh giá và thông báo từ RRHĐ
5. Văn hóa tổ chức (5%)
• Truyền thông các giá trị cốt lõi, chuẩn mực hành vi và các chương trình thi đua hành trình văn hóa chung của ngân hàng
• Triển khai thực hiện các chương trình thi đua về HTVH của Techcombank
• Triển khai hoạt động thúc đẩy VHTC tại đơn vị
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Miền/ Giám đốc Vùng
3 năm trước Xem thêm

Giám Đốc Vùng Khối S&d - Techcombank

25/10/2018

Thỏa thuận

Hà Nội Hồ Chí Minh

1. Quản lý các chỉ số bán hàng và kinh doanh
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu KPI cho các Chi nhánh trong Vùng hàng năm
- Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới cho vùng hàng năm phù hợp với tình hình của thị trường, các NH đối thủ và nhu cầu dịch vụ tại địa bàn quản lý
- Quản lý/Kiểm soát ngân sách hoạt động của Vùng theo hạn mức đã được duyệt một cách hiệu quả.
- Triển khai kế hoạch kinh doanh của Vùng, xây dựng các kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng. Định kỳ đánh giá việc thực hiện, đốc thúc, thúc đẩy các đơn vị yếu kém hoặc có tiềm năng đặc biệt
- Đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hoạt động bán hàng và dịch vụ thông qua mạng lưới chi nhánh/ ATM quản lý trong vùng
- Đảm bảo tính nhất quán trong hoạt động bán hàng và dịch vụ giữa các khu vực trong vùng
- Thiết kế cơ chế khen thưởng cho đội bán hàng trong vùng, với ý kiến tư vấn của các khối kinh doanh
- Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới chi nhánh/ ATM cho phù hợp với chiến lược Bán hàng và phân phối tổng thể. Xác định và phê duyệt địa điểm đặt chi nhánh/ATM và chỉ đạo, giám sát triển khai
- Chỉ đạo, giám sát việc phối hợp với các khối kinh doanh để thúc đẩy hiệu quả bán hàng và dịch vụ
- Tạo điều kiện hỗ trợ việc phối hợp giữa các khối kinh doanh và vùng để bán chéo hiệu quả
- Đảm bảo trao đổi thông tin, tham vấn về khách hàng và thị trường để xây dựng các đề xuất giá trị, mô hình dịch vụ và các chào hàng sản phẩm cụ thể cho từng phân khúc
- Kiểm soát trạng thái nợ quá hạn tại các đơn vị trong Vùng
- Đối với món nợ quá hạn có giá trị lớn trực tiếp đôn đốc thu nợ cùng với Giám đốc mảng SME/PFS của đơn vị đảm bảo việc thu nợ được hiệu quả và tuần thủ theo đúng quy định của Techcombank
- Chịu trách nhiệm làm việc với Chính quyền địa phương (Cơ quan nhà nước trên địa bàn; Ngân hàng Nhà nước; Cơ quan báo chí; truyền hình …)
- Phát triển thương hiệu Techcombank trong Vùng mình quản lý
2. Quản lý Chất lượng dịch vụ:
- Trực tiếp tiếp xúc, phỏng vấn khách hàng tại các đơn vị về chất lượng dịch vụ để tiếp thu ý kiến và xây dựng/ củng cố chất lượng dịch vụ cho các đơn vị trong Vùng
- Chỉ đạo triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ trong Vùng, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng
3. Quản lý nguồn lực, nhân sự
- Xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, Tuyển dụng, đào tạo, điều động, luân chuyển, xây dựng lộ trình phát triển cho CBNV, ghi nhận, tưởng thưởng và đánh giá hiệu quả công việc …của CBNV trong Vùng, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh theo thẩm quyền phê duyệt.
- Xây dựng và bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận cho các vị trí quản lý từ Giám đốc mảng trở lên.
4. Quản lý rủi ro hoạt động và tuân thủ
- Đảm bảo các hoạt động của Vùng tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
- Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro
5. Xây dựng Văn hóa tổ chức:
- Truyền thông các giá trị cốt lõi, chuẩn mực hành vi và các chương trình thi đua hành trình văn hóa chung của ngân hàng
- Triển khai thực hiện các chương trình thi đua về HTVH của Techcombank
- Triển khai hoạt động thúc đẩy VHTC tại đơn vị
3 năm trước Xem thêm
• Tuân thủ nghiêm túc nội quy lao động của Ngân hàng
• Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị
• Báo cáo và tham gia khắc phục rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
• Thực hiện các công việc theo đúng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
• Chịu trách nhiệm thực hiện thiết kế, phát triển tích hợp, hỗ trợ cấp độ 3 và vận hành cấp độ 3 các nền tảng và công nghệ của toàn bộ các giải pháp ứng dụng.
• Trực tiếp thực hiện và phối hợp với các bộ phận khác trong các dự án có các thành phần liên quan đến nền tảng và công nghệ của toàn bộ các giải pháp ứng dụng trong các dự án công nghệ của Khối.
• Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý.
3 năm trước Xem thêm

Chuyên Viên Tín Dụng

11/10/2018

Thỏa thuận

Đà Nẵng Hà Nội Hồ Chí Minh

1. Chuyên viên khách hàng (mảng cá nhân và doanh nghiệp)
- Tìm kiếm, phát triển và thiết lập mối quan hệ với Khách hàng, tư vấn và bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính cá nhân hoặc doanh nghiệp
- Phối hợp với các bộ phận liên quan hỗ trợ khách hàng sau giải ngân; kiểm soát sau vay và xử lý nợ với mảng khách hàng cá nhân
- Quản lý danh mục khách hàng và quản lý rủi ro tín dụng (thẩm định tín dụng, quản lý sau cấp tín dụng) với khách hàng doanh nghiệp dựa trên các am hiểu về ngành và tình hình kinh doanh của khách hàng
- Chăm sóc khách hàng để đảm bảo trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ bán chéo
2. Chuyên viên Thẩm định tín dụng (mảng cá nhân)
- Tham gia thẩm định trực tiếp các hồ sơ khách hàng cùng đơn vị sau khi nhận được hồ sơ từ chuyên viên khách hàng cá nhân
- Thực hiện tái thẩm định hồ sơ theo các quy trình nghiệp vụ trong công tác tái thẩm định
- Nêu ý kiến độc lập về việc đồng ý hay không đồng ý với khoản cấp tín dụng, đánh giá nhận xét mức độ rủi ro của việc cấp tín dụng và đề xuất các biện pháp phòng chống rủi ro
- Tham gia góp ý trong việc xây dựng sản phẩm, qui trình, hướng dẫn liên quan đến tín dụng cá nhân
3 năm trước Xem thêm

liên hệ

Head Office,14th Floor, Techcombank Tower, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VIỆC LÀM

Bộ câu hỏi phỏng vấn viên chức kèm gợi ý trả lời hay nhất

Câu hỏi phỏng vấn viên chức là một trong bộ câu hỏi đang được nhiều người quan tâm, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu để nắm trọn bộ câu hỏi nhé

Theo chuyên gia: Trần Hải Minh

TOP 10 Câu hỏi phỏng vấn nhân viên y tế

Bộ câu hỏi phỏng vấn nhân viên y tế thường gặp kèm đáp án hướng dẫn trả lời. Tham khảo ngay hôm nay để chinh phục nhà tuyển dụng hiệu quả nhất.

Theo chuyên gia: Trương Thanh Thanh

[Nắm bắt] Câu hỏi phỏng vấn IOS cùng “ bí quyết” trả lời nhanh

Để “xoay chuyển” kết quả của buổi phỏng vấn thì đừng bỏ qua trọn bộ câu hỏi phỏng vấn IOS mới nhất dưới đây nhé. Vì gợi ý giúp bạn chinh phục nhà tuyển dụng.

Theo chuyên gia: Linh Anh Nguyễn

[Tiết lộ] Cách trả lời nhanh về điểm mạnh điểm yếu khi phỏng vấn

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp tới bạn về điểm mạnh điểm yếu khi phỏng vấn mà bạn cần đề cập để tạo điểm nhấn với nhà tuyển dụng. Cùng xem về sự tổng quát nhé!

Theo chuyên gia: Linh Anh Nguyễn

[Cập nhật] Bộ câu hỏi phỏng vấn nhân viên kinh doanh “chất lượng”

Việc làm ngành ngân hàng là một trong những việc lam thu hút nhiều giới trẻ. Nội dung bài viết sau sẽ giúp bạn hiểu hơn về bộ bộ các câu hỏi phỏng vấn ngân hàng.

Theo chuyên gia: Linh Anh Nguyễn

Xem bộ Câu hỏi phỏng vấn mới nhất
Liên hệ qua SĐT