Ngôn ngữ
Tông màu
Font chữ
Cỡ chữ
Giãn dòng
Thêm mục
Ngân hàng tài chính 01

想应聘的岗位

Ẩn
Ẩn
事业目标
对财政领域具有过度爱好,并希望自己能在财政-银行-投资专业领域工作,以尽力发挥自己原有的能力并为公司发展服务
短期时间内,努力累计经验以及学习新技能,同时改善并提高原有的技能以成为优秀员工。
努力在三年后成为财政-银行-投资等自己追求领域的一个专家
Ẩn
技能
修改
删除

成熟使用外语能力

修改
删除

办公电脑能力

修改
删除

有效的团体工作

修改
删除

演说、谈判能力好

Ẩn
奖励
2012年国家用计算机解决数学竞赛的第三奖
外贸大学之优秀员工
Ẩn
证书
证券及证券市场有关主法律证书
证券投资咨询及中介证书
证券投资及分析证书
Ẩn
爱好
看经济和证券书
运动活动
旅游
Ẩn
确认者
参加CVtimviec365.com银行人力发展预案
角色:提出培训人力方案的人
结果:筛选出来有质量、具有技艺的员工队伍参加公司的基本编制。跟人事部门指导、培训具有不高之技艺和专业技能的员工

1991/11/08

女性

Ẩn
学习水平
删除

河内外贸大学

专业:财政-银行

凭证等级:经济本科(正规)
毕业成绩:好
Ẩn
工作经验
删除

CVtimviec365.com报销股份公司时间:2018/03 - 2018/ 07

职务:中介员

寻找客户并执行证券投资领域方法之沟通、咨询等工作
指导客户开账号并使用公司的软件
根据品种类型编写定期报告并送至客户
选择合理的投资名目、分析市场情况
线上或打电话为客户服务
登载股票分析、分析市场趋向之内容
删除

CVtimviec365.com服务投资商业公司时间:2017/11 - 2018/01

职务:分析实习生

了解公司各个部门的基本业务
了解公司产品
执行分析财务报告,比较公司与竞争对手之间的各种活动
了解、施行技术分析方法
Ẩn
活动
删除

SOS儿童村协助队之志愿学生

给露宿者分发粥

参加学校的人道献血队
Ẩn
参与项目
删除

参加CVtimviec365.com银行人力发展预案

角色:提出培训人力方案的人

结果:筛选出来有质量、具有技艺的员工队伍参加公司的基本编制。跟人事部门指导、培训具有不高之技艺和专业技能的员工
Ẩn
其他信息
删除

补充其他信息(若需要)

Hướng dẫn

  1. Điền đầy đủ các thông tin hiển thị trong CV
  2. Bấm nút Lưu CV
  3. Tới trang quản lí CV của bạn và tải về máy

Một số lưu ý chung:

  • Sắp xếp thời gian theo thứ tự mới -> cũ.
  • Ưu tiên những gì quan trọng, có liên quan đến vị trí ứng tuyển lên đầu.
  • Ngày tháng nên dùng: 01/01/2020

Chỉnh sửa ảnh đại diện

Ảnh gốc

Nếu ảnh của bạn có dung lượng trên 5MB, vui lòng bấm vào đây để giảm dung lượng ảnh.

Ảnh hiển thị trên CV

Đóng lại (Không lưu)
个人简历
事业目标
技能
奖励
证书
爱好
确认者
学习水平
工作经验
活动
参与项目
其他信息