Ngôn ngữ
Tông màu
Font chữ
Cỡ chữ
Giãn dòng
Thêm mục
hành chính nhân sự 03

想应聘的岗位

Ẩn
个人简历

1985年02月03日

女性

Ẩn
事业目标
有很多机会培养经验和知识,人力资源管理技能,从那里可以以专业的性质参与人力资源专业
解有关人力资源管理的更多知识,掌握评估和认可人的政策和技能,
短期未来,希望成为一名优秀的经理人并已晋升为行政部门主管,人力资源经理等高级职位
Ẩn
技能
修改
删除

办公室电脑软件技能

修改
删除

英文沟通琉璃技能

修改
删除

招聘,面试,评审技能

修改
删除

招聘活动的计划起开并管监技能

修改
删除

管理群队技能

修改
删除

组织会议技能

Ẩn
奖励
Abyss有限公司达到行政人事管理有限职员
Salan股份公司达到人事积极职员
Ẩn
证书
长会计证书
办公室电脑软件证书
英文证书
Ẩn
爱好
画画
煮饭
数学
Ẩn
确认者
副氏秒端先生
行政人事科长
电话:0965 189 157
Ẩn
学习水平
删除

国家公共行政学院

人力资源管理专业

毕业于好类型
平均份: 7.9
Ẩn
工作经验
删除

Aby有限公司工作时间: 从2013年09月份至今

职位:行政科长助理

本公司的实现人事工作并行政工作
控制招聘文件.人事资料和劳动合同
控制劳动培训
员工的出勤并工资
为社会保险,医疗保险,失业保险等员工实施政策
人事有关事情的处理
删除

Salan 股份公司工作时间: 从2010年05月份至2013年07月份

职位: 人事职员

负责招聘并培训的实现
起草劳动合同
做出勤并算工作实现
保证本公司劳动的政策
Ẩn
活动
删除

在国家公共行政学院参加许多课外活动

给露宿者分发粥

参与城市献血队的志愿献血
Ẩn
参与项目
删除

Salan 股份公司的发颤新人力项目

负责 :本公司招聘活动负责

结果:本公司找到活动新的想法,招聘策人事发颤
Ẩn
其他信息
删除

补充其他信息(若需要)

Hướng dẫn

  1. Điền đầy đủ các thông tin hiển thị trong CV
  2. Bấm nút Lưu CV
  3. Tới trang quản lí CV của bạn và tải về máy

Một số lưu ý chung:

  • Sắp xếp thời gian theo thứ tự mới -> cũ.
  • Ưu tiên những gì quan trọng, có liên quan đến vị trí ứng tuyển lên đầu.
  • Ngày tháng nên dùng: 01/01/2020

Chỉnh sửa ảnh đại diện

Ảnh gốc

Nếu ảnh của bạn có dung lượng trên 5MB, vui lòng bấm vào đây để giảm dung lượng ảnh.

Ảnh hiển thị trên CV

Đóng lại (Không lưu)
个人简历
事业目标
技能
奖励
证书
爱好
确认者
学习水平
工作经验
活动
参与项目
其他信息