Ngôn ngữ
Tông màu
Font chữ
Cỡ chữ
Giãn dòng
Thêm mục
điện tử viễn thông 02

想应聘的岗位

Ẩn
个人简历

1993/11/1

女性

Ẩn
事业目标
能齐全配备电子系统需要的实践知识、技能
在专业环境工作以能贡献并提升自己的技能
成为远通电子领域的优秀工程师,掌握在公司晋升的机会
Ẩn
技能
修改
删除

会研究新的工艺产品和服务

修改
删除

办公电脑技能

修改
删除

集体工作能力

修改
删除

交际能力,交际上能使用外语

Ẩn
奖励
由河内市远通集团联协会举办的年轻创造-连接将来竞赛的第二名
优秀成绩的毕业学生
Ẩn
证书
高级应用电脑证书
TOEIC 405英语证书
Ẩn
爱好
查获旅游
维修家用损坏的用品
看科学电影
Ẩn
确认者
阮清海
CVtimviec365.com通信研究中心经理
0987 384 293
Ẩn
学习水平
删除

学校:邮政远通工艺学院

专业:电子 - 远通

毕业于好类型
Ẩn
工作经验
删除

Mobifone研究发展中心 - Mobifone远通总公司时间2018/10至今

远通电子工程师

参加展开并管理科学-工艺任务
设立各种要求并进行给软件应用、website和移动设计系统
程序设计、设立并软件测试
管理项目
删除

Hanel通信股份公司时间:2017/07-2018/08

通信工程师

设计传输解法
安装、构形、填报传输设备
在传输项目上做保修、保养并协助技术
给跟通信有关的项目编制投标资料
咨询并展开公司的通信项目
根据工体标示的发展定向来研究在工艺与通信服务领域内的新产品和解法
Ẩn
活动
删除

参加年轻联结俱乐部之志愿队:召唤捐助并把捐助到的礼物分发给生活环境困难的人

给露宿者分发粥

参加慈爱节气、考期协助等活动
是志愿献血对的会员
Ẩn
参与项目
删除

参加由河内医疗厅与CVtimviec365.com通信研究院合作组织的电子医疗项目

角色:助理兼创出构想,把电子工艺应用到协助病人线上登记看病时间的活动

结果:很多医疗单位已经参加登记电子医疗应用
Ẩn
其他信息
删除

补充其他信息(若需要)

Hướng dẫn

  1. Điền đầy đủ các thông tin hiển thị trong CV
  2. Bấm nút Lưu CV
  3. Tới trang quản lí CV của bạn và tải về máy

Một số lưu ý chung:

  • Sắp xếp thời gian theo thứ tự mới -> cũ.
  • Ưu tiên những gì quan trọng, có liên quan đến vị trí ứng tuyển lên đầu.
  • Ngày tháng nên dùng: 01/01/2020

Chỉnh sửa ảnh đại diện

Ảnh gốc

Nếu ảnh của bạn có dung lượng trên 5MB, vui lòng bấm vào đây để giảm dung lượng ảnh.

Ảnh hiển thị trên CV

Đóng lại (Không lưu)
个人简历
事业目标
技能
奖励
证书
爱好
确认者
学习水平
工作经验
活动
参与项目
其他信息