Ngôn ngữ
Tông màu
Font chữ
Cỡ chữ
Giãn dòng
Thêm mục
chăm sóc khách hàng 02

Job position

Ẩn
BACKGROUND INFORMATION

11/04/1996

female

Ẩn
CAREER GOALS
Applying market knowledge and experience and skills in sales activities to strive to become a professional customer care staff, not only to ensure practical benefits for customers but also help the company expand its customer base
Being able to work in a fair environment, having opportunities for advancement for strong attachment to the company
Ẩn
PERSONAL SKILLS
Add
Edit
Delete

Communication skills and listening to customers

Add
Edit
Delete

Handling flexible situations

Add
Edit
Delete

Managing effective time

Add
Edit
Delete

Proficient in office computing

Add
Edit
Delete

High patiencea

Ẩn
AWARDS
Active member of the University's volunteer team
Prized individual reward at CVtimviec365.com Chemical - Cosmetics Company
Ẩn
CERTIFICATES
Informatics certificate of level A
English certificate of level B
Ẩn
Hobbies
Traveling
Meeting friends in free time
Volunteer activities
Ẩn
References
Lecturer Phung Van Loc
Deputy Head of the Faculty of Vietnamese Studies at Saigon University
Phone number: 0987 547 251
Ẩn
EDUCATION
Add
Delete

Sai Gon University

Major: Vietnamese Studies

Classification: Excellent
Ẩn
WORKING EXPERIENCE
Add
Delete

1. CVtimviec365.com Trading Company LimitedPeriod:

Position: Marketing Team Leader

Managing the chief store.
Marketing planning and assigning job tasks to subordinates
Supporting advertising products on communication channels
Introducing and consulting products, answering customers' questions via phone and email
Add
Delete

2. CVtimviec365.com Cosmetics Chemical CompanyPeriod:…

Position: Customer care staff

Calling by the available Data list provided by the Sales Department
onsulting products of Chemical - Cosmetics of the Company and keying orders for customers
Making daily reports on output of sold goods
Ẩn
ACTIVITIES
Add
Delete

Regularly participating in volunteer activities held at the Company

+ Distributing porridge to the homeless

Participating in many seminars on customer care, product counseling skills.
Ẩn
PROJECT PARTICIPATION
Add
Delete

CVtimviec365.com Chemical- Cosmetics Workshop, quality hands to consumers

Role: The person who plans, organizes a workshop, sends invitation cards to the guests

Through organizing seminars, perfecting communication skills, expanding social relations
Ẩn
Further information
Add
Delete

Add other information (if needed):

Hướng dẫn

  1. Điền đầy đủ các thông tin hiển thị trong CV
  2. Bấm nút Lưu CV
  3. Tới trang quản lí CV của bạn và tải về máy

Một số lưu ý chung:

  • Sắp xếp thời gian theo thứ tự mới -> cũ.
  • Ưu tiên những gì quan trọng, có liên quan đến vị trí ứng tuyển lên đầu.
  • Ngày tháng nên dùng: 01/01/2020

Chỉnh sửa ảnh đại diện

Ảnh gốc

Nếu ảnh của bạn có dung lượng trên 5MB, vui lòng bấm vào đây để giảm dung lượng ảnh.

Ảnh hiển thị trên CV

Đóng lại (Không lưu)
BACKGROUND INFORMATION
CAREER GOALS
PERSONAL SKILLS
AWARDS
CERTIFICATES
Hobbies
References
EDUCATION
WORKING EXPERIENCE
ACTIVITIES
PROJECT PARTICIPATION
Further information