Nhận việc liền tay, tuyển dụng được ngay

Tan Hiep Phat Group

Tan Hiep Phat Group

Địa chỉ: 219, Binh Duong Boulevard, Vinh Phu ward , Thuan An town, Binh Duong Province

Quy mô: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Giới thiệu công ty

Founded in 1994, Tan Hiep Phat (THP) is Vietnam’s leading FMCG company and operates three of the leading national brands across Vietnam. THP consistently invests in cutting-edge technology and has three state of the art factories in Vietnam. The company’s ten aseptic production lines ensure the most hygienic, advanced bottling systems in the world. Website: www.thp.com.vn

Việc làm cùng công ty

Tan Hiep Phat Group

Head of Planning

Tan Hiep Phat Group

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 18/10/2019

Tan Hiep Phat Group

HRBP Manager

Tan Hiep Phat Group

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 11/10/2019

Tan Hiep Phat Group

Export Operation Manager

Tan Hiep Phat Group

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 29/09/2019

Tan Hiep Phat Group

Phó Phòng Hành Chính Kinh Doanh/ Deputy Sales Admin Manager

Tan Hiep Phat Group

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 15/09/2019

Tan Hiep Phat Group

Head of Talent Acquisition Manager

Tan Hiep Phat Group

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 13/10/2019

Tan Hiep Phat Group

Real Estate - Scheduler QAQC Manager

Tan Hiep Phat Group

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 09/10/2019

Tan Hiep Phat Group

Chuyên Gia Quan Hệ Công Chúng - Public Relations Expert

Tan Hiep Phat Group

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 30/08/2019

Tan Hiep Phat Group

Trưởng Phòng Điều Hành Kinh Doanh - Sales & Marketing Manager

Tan Hiep Phat Group

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 30/08/2019

Tan Hiep Phat Group

Legal Manager

Tan Hiep Phat Group

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 21/09/2019

Tan Hiep Phat Group

[Bình Dương] Sales Capability Manager

Tan Hiep Phat Group

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 10/07/2019

Tan Hiep Phat Group

Customer Development Director

Tan Hiep Phat Group

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 21/06/2019

Tan Hiep Phat Group

Quản Lý Nhãn Hàng / Brand Manager

Tan Hiep Phat Group

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 16/01/2019

Tan Hiep Phat Group

Trưởng Phòng Tiếp Thị Thương Mại / National Trade Marketing Manager

Tan Hiep Phat Group

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 16/01/2019

Tan Hiep Phat Group

Performance & Talent Development Manager

Tan Hiep Phat Group

Mức lương: Thỏa thuận

Địa chỉ : Bình Dương Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ : 16/01/2019

Liên hệ qua SĐT